DEN HAAG 

Herv. Zorgvlietkerk (Prins Mauritslaan)


 

De oude Zorgvlietkerk, gebouwd in de 50er jaren van de 20e eeuw, kreeg allereerst de beschikking over een noodorgel van de fa. B. Pels & Zn., Alkmaar (172 pijpen, twee grondregisters: Gedekt 16' en Prestant 8', 6 reg. op I, 5 op II en 4 op het pedaal; manuaalomvang C-c'''', pedaamomvang C-g'). In 1959 verhuisde dit orgel naar de Geref. Kerk Vrijgem. te Broek op Langedijk.  Hier existeerde het tot 2004, waarna het pijpwerk deels werd gebruikt in een nieuw orgel ter plaatste (Nijsse) en deels werd overgenomen door de orgelmaker. (bron: Dick Barten: "Orgels en organisten in de Langedijker dorpen" )

 

(foto: C. van 't Wout)

 

1959 - Nieuw orgel, fa. Ahrend & Brunzema, Loga-Leer (D.) onder advies van C.H. Edskes en W.R. Talsma (organist der kerk). (bron: De Mixtuur, november 1996)

 

(foto: archief A. de Kort)

 

1960 - Plaatsing Schalmei op aparte lade (i.v.m. onvoldoende wind), open plek opgevuld met een nieuwe Fluit 2'. (mededeling J.K.G. Brouwer, Winsum)

1976 - Herstelbeurt, fa. Ahrend. Tevens opnieuw schilderen orgelkassen edn plaatsing tremulant RW. (bron: idem)

1993 - Overplaatsing naar de nieuwe kerk en revisie, Stan Arnauts, Kersbeek-Miskom (B.) onder advies van Koos v/d Linde. Er werd een koppel P+BW aangebracht, een nieuwe windmotor, de zwevende mechaniek werd niet-permanent vastgezet en de kleine pijpen van de Trompet 8' werden horizontaal voorin de Hoofdwerkkas geplaatst (bron: idem alsmede folder De nieuwe Zorgvlietkerk, 1995))

1995 - Intonatiecorrecties, Jürgen Ahrend en Stan Arnauts. De Kromhoorn (voorheen dichte bekers met gaatsjes in de zijkant) kreeg nu normale open bekers. Ook kregen de kassen een nieuwe kleur. (bron: De Mixtuur, november 1996)

2002 - Herstel groot (vooral pedaal-) pijpwerk, uitbreiding met bas Sesquialter en intonatiecorrecties, fa. Jürgen Ahrend. (bron: A.C. Holleman, predikant Zorgvlietkerk)

2016 - Orgel overgeplaatst naar St. Marienkirche te Leer (D.) door de fa. Ahrend (bron: www.orgelnieuws.nl)

 

(foto: Johan Groen)

 

Dispositie:

HOOFDWERK: C-f''' RUGWERK: C_f''' BORSTWERK: C-f''' PEDAAL: C-f'
Prestant 8' dd. Gedekt 8' Spitsgedekt 8' Bourdon 16'
Gedekt 8' Prestant 4' Gedektfluit 4' Octaaf 8'
Octaaf 4' Holfluit 4' Prestant 2' Nachthoorn 4'
Superoctaaf 2' Woudfluit 2' Octaaf 1' Fluit 2'
Mixtuur IV Spitsquint 1 1/3' Ranket 16' Bazuin 16'
Trompet 8' Sesquialtera II Regaal 8' Schalmei 4'
  Scherp II-III Tremulant (1993)  
  Kromhoorn 8'   KOPPELINGEN:
  Tremulant Cimbelsterren P+HW, P+RW, P+BW,
      HW+RW, HW+BW

mechanische toets- en registertractuur.

Sinds juni 2006 is de kerk in het bezit van een kistorgel, gebouwd in 2000 door de fa. Klop, Garderen. (bron: Johan Groen)

 

(foto: Johan Groen)

 

Aart de Kort, augustus 2002