ORGELNIEUWS UIT DE REGIO


Op deze pagina vindt u nieuws uit de orgelregio. Omwille van de betrouwbaarheid zijn achter alle berichten onze bronnen aangegeven!

DEN HAAG - Het Ahrendorgel van de al enige jaren gesloten Hervormde Zorgvlietkerk wordt deze maand door de firma Ahrend geplaatst in de R.K. St. Marienkirche in Leer (D.), waar het de plaats van een electronisch instrument zal innemen. Het is op zich een goede bestemming voor dit fraaie orgel, al blijft het doodzonde dat dit spraakmakende orgel niet behouden kon worden voor Nederland. (bron: www.orgelnieuws.nl)

DEN HAAG/LOOSDUINEN - Per 1 oktober heeft de Abdijkerk in Loosduinen een nieuwe co-titulair (naast Vincent Hildebrand): Gijsbert Kok uit Bodegraven. Gijsbert Kok was cantor-organist van de Domkerk te De Lier en organist van de American Protestant Church in Den Haag. Deze laatste functie blijft hij behouden. Daarnaast is hij bekend als stadsbeiaardier van Den Haag, theoriedocent aan het Rotterdams Conservatorium en docent aan de Amersfoortse beiaardschool. 

Een andere mutatie is de overstap van Aart Bergwerff als organist van de Lutherse Kerk in Den Haag naar de Remonstrantse Kerk (Arminius) te Rotterdam, waar hij per 1 september is benoemd als cantor-organist. Een sollicitatieprocedure voor de Lutherse Kerk is nog niet gestart. De procedure voor een nieuwe organist in de OLV Kerk (Meerburg) te Zoeterwoude-Rijndijk heeft tot nu toe niets opgeleverd, daar de  enige kandidaat zich onlangs heeft teruggetrokken. Naar verluid zou het aldaar aanwezige instrumentarium in die beslissing een doorslaggevende rol hebben gespeeld.

DEN HAAG- Wederom is het R.K. Den Haag niet gelukt een orgel te behouden.... Na de recentelijk achteloos gesloopte orgels van de kerken OLV Altijddurende Bijstand, de Marlotkerk en de Theresiakerk aan de Apeldoornselaan is nu het v.m. orgel de kerk vand e Martelaren van Gorcum (Standhoudersplantsoen) het slachtoffer geworden van desinteresse.en slecht rentmeesterschap. Na jarenlang te hebben moeten werken op een slecht pneumatisch interiminstrument en heel veel actievoeren had organist-dirigent Richard Ram het in 1993 eindelijk voor elkaar: een nagelnieuw orgel! Binnen het Haagse orgelpatrimonium, zelfs ook binnen het orgelbestand van het bisdom Rotterdam was dit orgel vrij uniek. Het was het laatste nieuwe orgel van enige importantie dat werd gebouwd door de fa. Gebr. Vermeulen te Weert. Orgelmaker/intonateur Frans Vermeulen legde zijn ziel en zaligheid in dit instrument, voordat hij zijn bedrijf, bij gebrek aan opvolging, verkocht aan de firma Flentrop. Het fraaie 2-klaviersorgel had een milde Zuid-Nederlandse intonatie en was geheel mechanisch. 

Na de sluiting van de kerk in 2005 werd gepoogd om het orgel als koororgel te kunnen opstellen in de St. Antonius Abt te Scheveningen, maar de architectuur van deze kerk liet dit plan volgens deskundigen niet toe. Ook in de kerk van de H. Familie (Kamperfoelieplein) vond het orgel geen genade en koos men  een electronisch surrogaat dat eerder in de Fatimakerk had dienstgedaan. De R.K. parochie te Drachten wilde het orgel dolgraag verwerven maar kreeg de kans niet, omdat bepaalde gremia vonden dat het orgel in Den Haag moest blijven. Uiteindelijk werd het orgel door de fa. Flentrop gedemonteerd en sloeg men het op in de eveneens buiten gebruik gestelde Sacramentskerk a/d Sportlaan. In deze kerk zochten illegale vluchtelingen van 2012 tot 2014 onderdak. Naar nu blijkt, hebben zij het houtwerk van het orgel o.a. gebruikt om meubeltjes e.d. van te timmeren en is het pijpwerk onherstelbaar beschadigd. Omdat het niet op de juiste wijze was verzekerd, wordt de schade niet vergoed en is het orgel voorgoed verloren gegaan...... (bronnen: J. Helling en bisdom Rotterdam)

DEN HAAG - Twee v.m. Protestantse Kerken, de Exoduskerk en Het Kruispunt, zijn dit jaar in gebruik genomen door Afrikaanse kerkgenootschappen. Naar verluid zou het Fama & Raadgeverorgel in de Exoduskerk inmiddels niet meer aanwezig zijn. De kerk van de First Chr. Science (ontworpen door Berlage) is gekocht door een kunstverzamelaar, die er een museum met ruimte voor kunstenaars in wil vestigen. (bron: Johan Groen)

DEN HAAG - Per 1 maart is Arjan de Vos de nieuwe cantor-organist van de Maranathakerk te Den Haag. De Vos studeerde aan de conservatoria van Den Haag, Rotterdam en Utrecht bij resp. Jos van der Kooy, Aart Bergwerff en Reitze Smits. Hij was vanaf 2007 als cantor-organist werkzaam in de Regenboogkerk (PKN) te Oegstgeest. In Den Haag wordt hij de opvolger van Arie Eikelboom. (bron: Johan Groen en Kerk in Den Haag)

NOORDWIJK AAN ZEE - Het Spanjaardorgel (1935) van de Hervormde Kerk is begin mei gesloopt. Er bleken geen kopers te vinden. Slechts een Trompetpijp kreeg een plaats in het orgel van de Geref. Buurtkerk ter plaatse.  De Hervormde Kerk (gebouwd achter de historische kapel waarin een fraai Meereorgel) was al sinds 2009 niet meer als zodanig in gebruik. (bron: H.P. Brussee, Noordwijk)

RIJNSBURG - Het orgel in de Grote Kerk blijkt nog steeds niet te voldoen en men overweegt het geheel te vervangen door een nieuw instrument in meer barokke signatuur. Het orgel werd gebouwd in 1923 door Gerrit van Leeuwen. In 1975 bouwde Van der Linden het geheel om tot een groot 2-klaviersorgel met mechanische tractuur. De klachten over het orgel bleven echter en zo voerde de fa. Pels & Van Leeuwen in 1988/89 andermaal ingrijpende wijzigingen door. In 2011 nog werd het orgel opgeknapt en gewijzigd door de fa. Adema. (bron: H.P. Brussee, Noordwijk)

VOORBURG - Per 1 november j.l. is Wim Loef benoemd tot cantor-organist van de Oude Kerk te Voorburg. Hij volgt in deze functie Wim Madderom, die met pensioen is gegaan, op. Loef studeerde orgel bij Ben van Oosten, Arie J. Keijzer en Gerard Akkerhuis. Ook studeerde bij orgel en kerkmuziek aan het Haags Conservatorium. Voorheen was hij organist van de Lutherse Kerk te Delft. (bron: kerkbode PKN Voorburg)

LEIDSCHENDAM - Het v.m. Fonteijn & Gaalorgel uit de Kruisheuvelkerk te Leidschendam (jarenlang in opslag bij de fa. Kaat & Tijhuis) is in januari/februari geplaatst in de Vrijgemaakt Geref. Kerk De Bron te Hardinxveld-Giessendam. Het onderging daarbij enkele dispositieveranderingen. (bron: www.orgelnieuws.nl)

DEN HAAG/LEIDSCHENDAM - Sinds enige tijd is er een website 'in de lucht' die voor velen in de Haagse en Delftse regio interessant kan zijn: www.joopschoutenhuis.nl  Het betreft hier de website van de Stichting Het Joop Schoutenhuis, die de muzikale nalatenschap beheert van de in Den Haag geboren en in Delft, Den Haag en Rijswijk actieve organist, componist en pedagoog Joop Schouten (1907 - 1983). (bron: webmaster)