ORGELS IN DEN HAAG


Op deze pagina vindt u gegevens over orgels in de gemeente Den Haag (dus inclusief Scheveningen en Loosduinen). De lokaties van de orgels zijn zo veel mogelijk logisch gerubriceerd om het zoeken iets gemakkelijker te maken: Hervormde, Geref. en SOW kerken, R.K. Kerken en Overige kerken en gebouwen.  Wie iets meer van een bepaald orgel wil weten of een aanvulling of correctie heeft, kan dit via e-mail melden bij onze webmaster. Zowel deze pagina als de pagina's die per link bereikbaar zijn, worden voortdurend bijgewerkt en aangevuld. Blijf dus regelmatig terugkomen! Orgel niet gevonden? Kijk ook eens bij Verdwenen Orgels

Laatste bewerking / last update: 28 september  2013

PROTESTANTSE (PKN) EN GEREFORMEERDE   KERKEN

Abdijkerk (Loosduinen) Reichner/Witte 1780/91 II/aP/18 RW pas in 1791 door Reichner toegevoegd; in 1856 gerenoveerd Witte, rest. Flentrop 1976, rest. Steendam 2006
Andreas/Laakkapel v/d Berg & Wendt 1966 II/vP/11  gesloten 2012, orgel verhuisd naar IJsselstein
Bergkerk   Klop 2004 II/vP/21 alle pijpwerk van hout
Bethelkapel  Verschueren 1964 I/vP/8 uitbreiding en herintonatie jaren '90 door Kramer, Boskoop; kerk gesloten juni 2013
Bethelkerk (Loosduinen) Flentrop 1938/39 II/vP/23  kerk gesloten juni 2013
Bethelkerk (Scheveningen) Flentrop 1956 III/vP/34 In 1971 met Zwelwerk uitgebreid v/d Linden, in 80er jaren herstel en herintonatie door Pels & Van Leeuwen
idem, koororgel (ook bespeelbaar vanaf hoofdorgel) Pels & van Leeuwen 1977 I/vP/11 uitbreiding met Chamade 8' 1999 Pels & v. Leeuwen
Bethlehemkerk Vierdag 1972 III/vP/28 oorspr. gebouwd voor Julianakerk. Overplaatsing 1997 Pels & vLeeuwen
Bosbeskapel/ v.h. Johanneskapel Ahrend & Brunzema 1964 II/vP/14  kerk sinds 2002 Bosbeskapel geheten
Christus Triomfator Verschueren 1964 III/vP/31  
Duinzicht Van Vulpen 1968 II/vP/15  front oude orgel nog aanwezig
Exodus Fama & Raadgever 1969 I/aP/8  kerk sinds 2009 buiten gebruik
Goede Herderkapel Van Leeuwen 1957 I/aP/8  
Houtrust Klais 1937 III/vP/28  
Houtrust Koororgel van der Vegt 1988 I/3 geplaatst in 2006
Julianakerk geen orgel     Kerk sind 1997 buiten gebruik. Orgel verhuisd naar Bethlehemkerk
Kloosterkerk Marcussen 1966 III/vP/40 herintonatie begin 90er jaren door Fama & Raadgever
Kloosterkerk Fama & Raadgever 1989 I/6 kistorgel
Kruispunt v/d Berg & Wendt 1970 II/vP/13  
Laakkapel zie Andreas/Laakkapel
Laakkerk Verschueren 1967 II/vP/24 kerk medio 2000 gesloten, orgel nog werkloos aanwezig
De Leidraad Leeflang 1980 III/vP/22 geplaatst in 2009/10, afkomstig uit Nijmegen
Lukas Verschueren 1962 I/vP/5  
Maranatha Ruiter 1952 II/vP/23  
Marcus Vierdag 1966 II/vP/12 geplaatst medio jaren '90 door de fa. A. Nijsse; afkomstig uit v.m. Immanuelkerk
Nieuwe Badkapel (Scheveningen) Van Dam 1926 III/vP/31 ombouw 1973 v/d Zwan, rest. Tiggelman 1992
Noorderkerk Proper 1907 II/vP/28 uitbreiding 1953 Valckx & van Kouteren
Oase ? ? ?  
Ontmoetingskerk (Loosduinen) Conacher 1885 II/vP/23 afkomstig uit Wales, geplaatst door Kramer 1988; kerk gesloten juni 2013
Opstandingskerk zie Bergkerk
Oude Kerk (Scheveningen) Lohman, afbouw door Van Dam 1840/46 II/vP/24 kas van v.m. Stevensorgel (1765), rest. Flentrop 1972, vd Heuvel 2006
idem, koororgel Garstenhauer 1791 I/aP/10 oorspr. R.K. kerk Westwoud. Plaatsing en rest. Sch. 1961 Flentrop, 2003/04 rest. v/d Heuvel
Paaskerk, zie Thomaskerk (kerk gesloten juni 2013)
Pax Christi Verschueren 1969 II/vP/16 enig pijpwerk afkomstig uit Grote Kerk (v.m. Witte-orgel)
Pniël (Scheveningen) Valckx & Van Kouteren 1938 II/vP/26 restauratie 1988 Scheuerman. Kerk sinds 2011 in gebruik bij Gandhi Centre
Prinses Juliana (Scheveningen) Reil 1973 II/vP/23 kopie Schnitgerorgel Uithuizen. Rest. 2000 Hendriksen & Reitsma
Shalom (v/h Salvator) v/d Berg & Wendt 1964 II/vP/18 disp.wijziging en herstel 1983 Hendriksen & Reitsma
Thomas Flentrop 1952/60 II/vP/25 kerk vroeger 'Paaskerk' geheten; kerk gesloten juni 2013
Toevlucht A. Schuke 1969 II/vP/11 afkomstig uit Düsseldorf
Valkenbos Van Leeuwen 1930 II/vP/24  kerk gesloten december 2013
Vredeskapel Van Vulpen 1957 I/aP/5  plan kerk te sluiten medio 2014
Zorgvliet Ahrend & Brunzema 1959 III/vP/26 in 1993 naar nieuwe kerk verplaatst, Stan Arnauts(B), 2006 kistorgel
Bronovo Ziekenh. Van Vulpen 1996 II/vP/9  
Bloemendaal Psych. Inrichting (thans Parnassia) (Franciscuskerk) Standaart 1922 II/vP/22  

R.K. KERKEN

Gebouw

Bouwer

Bouwjaar

Omvang

Bijzonderheden

Agnes Adema-Schreurs 1986 II/vP/29 kas van v.m. Vermeulen- orgel (1921), pijpwerk o.a.Adema (1877/1938)
Agnes (koororgel) De Swaaf/ Pels 1964/2007 II/vP/29 (unit) v.m. huisorgel Joop Schouten
Antonius Abt (Scheveningen) Vermeulen,Alkmaar 1927 III/vP/40 dispositiewijziging in 1950 door Vermeulen, electrificatie speeltafel 2002, Pels & van Leeuwen
Antonius Abt (Scheveningen) onbekend onbekend I/3 kistorgel, na revisie door v/d Veer, Dordrecht in 1990  geplaatst.
Antonius v. Padua Verschueren 1987 II/vP/11  
Antonius & Lodewijk Vermeulen,Alkmaar 1958 II/vP/32 groot octaaf Bazuin 16' in front opgesteld
H.H. Engelbewaarders geen pijporgel kerk van medio 90er jaren t/m 2011 in gebruik bij Spaanstalige parochie; pijporgel sinds 2003 in Marthakerk
Familie Vermeulen,Alkmaar 1928 II/vP/12 (28 registers gepland) windvoorz. gewijzigd 1966 J. v/d Zwan; al decennia buiten gebruik
Familie De Wit 1978 I/vP/7 Koororgel, gebruikt pijpwerk. Sinds 2012 bij orgelmaker De Wit te koop en niet meer in de kerk aanwezig; men gebruikt een electronicum
Hart van Jezus electronisch instr.     zie ook: verdwenen orgels
Jacobus Adema-Schreurs 1889/1976 III/vP/51 deels afkomstig uit Haarlem, Spaarnekerk
Jacobus (koororgel) Debierre 1928 I/6 particulier bezit, niet meer in de kerk aanwezig
Joseph electronisch instr.     zie ook: verdwenen orgels
Liduina Flentrop 1999/2000 II/vP/13  kerk gesloten 2008, orgel thans in Paschaliskerk
Martelaren van Gorcum Vermeulen, Weert 1993 II/vP/20  Kerk gesloten 2005, orgel gedemonteerd en opgeslagen in  Sacramentskerk
Martha Vermeulen,Alkmaar 1927 II/vP/14 restauratie Bik 1984; buiten gebruik
Martha (koororgel) Walker, Londen 1860 I/aP/6 plaatsing 2003, afkomstig uit Engelbewaarderskerk
Onbevlekt Hart van Maria Klop, Garderen 2008 I/aP/6 Kistorgel
OLV Allerh. Sacrament Vermeulen,Alkmaar 1954 II/vP/16 orgel nooit afgebouwd. Kerk in 2008 gesloten
OLV van Fatima electronisch instr.     Kerk per 2008 in gebruik bij Volle Evangelie Gemeente
OLV van Goede Raad Pels, Opus 364 1955 III/vP/33 1991/1993 revisie en her- intonatie Pels & vLeeuwen
OLV van Goede Raad
(orgel in parochiezaal)
The Positive Organ Cie. omstreeks 1900 I/5 in 2011 geplaatst
OLV Hemelvaart (Loosduinen) Maarschalkerweerd 1903 II/vP/19 Ombouw door Vermeulen in 1967, plaatsing in transept door Bik in 1986
OLV van Lourdes (Scheveningen) Vermeulen,Alkmaar 1926 II/vP/20 kerk gesloten voor de eredienst sinds 2003, orgel alleen nog bespeelbaar via MIDI (laptop of keyboard)
OLV Onbevlekt Ontvangen Franssen 1905/1906 III/vP/43 electrificatie 1949 door Vermeulen, restauratie/reconstructie 2009/11 door Adema
Paschalis Baylon Vermeulen,Alkmaar 1922/1955 II/vP/33 3 registers op aparte lade in koornis, 1955
Paschalis Baylon (koororgel) Flentrop, Zaandam 1999/2000 II/vP/13 afkomstig uit Liduinakerk
Pastoor van Ars Pels 1965 I/aP/6 In 1986 in Den Haag geplaatst, Pels & v Leeuwen
Paulus Pels, Opus 480 1960 II/vP/32 restauratie en uitbreiding 1986 Pels & van Leeuwen. Kerk gesloten 2009; orgel in 2013 gebruikt bij nieuwbouw Geref. Gemeente Ede
Sacrament Vermeulen,Alkmaar 1959 II/vP/35 2 registers (koororgel) op aparte lade in koorruimte. Kerk gesloten in 2008
Teresia v. Avila Loret-Vermeersch 1851 III/vP/39 In 1924 omgebouwd door v/d Bijlaardt. Orgel is al jaren ernstig verwaarloosd.
Teresia v/h Kindje Jezus Pels/Adema- Schreurs 1948/1980/ 1995/2001 II/vP/31 in 2001 afgebouwd; pijpwerk van diverse herkomst. Kerk gesloten medio 2007, orgel in januari 2013 gesloopt
Deutschsprachige Kath. Gemeinde Pels 1958 II/vP/15 unit-orgel, 2 stamregisters, sinds 2003 niet meer aanwezig
Church of Our Saviour:
zie OLV van Goede Raad
Kapel Broeders Westeinde Vermeulen,Alkmaar jaren '20 II/vP/13 enig pijpwerk van v.m. Maarschalkerweerd-orgel
Verpl.huis Gulden Huis Vermeulen,Alkmaar 1966 I/aP/5  
Zusters Oude Molstraat Vermeulen,Alkmaar 1963 II/vP/12  
Huize Eykenburg electronisch orgel
Verz.huis Favente Deo Vermeulen,Alkmaar 1965 II/vP/9  

OVERIGE KERKEN EN GEBOUWEN

American Prot. Fonteyn & Gaal 1957 II/vP/15  
Apostolisch Genootschap (Loevesteinlaan) Strunk 1959 II/vP/26  in 2006//10 in gewijzigde vorm geplaatst in nieuwe kerkgebouw
Baptisten Mirtekerk Van Leeuwen 1952 II/vP/11 wijziging rond 1980 fa. De Jongh
Christengem.schap  Anoniem ca. 1775 I/vP/8 sinds ±1920 in deze kerkzaal aanwezig
Chr. Geref. Jeruzalem Spiering 1937 II/vP/20 In 1993 restauratie door Pels & Van Leeuwen
Chr. Geref.Nebo v/d Berg & Wendt 1963/64 II/vP/14  
Chr. Geref. Thabor De Koff 1918 II/vP/20 Oorspr. Julianakerk te Haarlem. 1982 overplaatsing + rest. Hendriksen & Reitsma
Deutsch Evang. Flaes 1870 II/vP/20 rest. Flentrop 1984
Doopsgez. Gem. Flentrop 1967 I/6/aP   
Engelse Kerk Goetze & Gwynn 1988 II/vP/17  
Evang. Gemeente Salvatore Kapel Van Vulpen ? I/5  afkomstig uit Julianakerk
Evang. Luth. Bätz 1762 III/vP/51 zwelwerk toegevoegd 1921 Bik, A'dam. Rest. Flentrop vanaf 1978
idem. koororgel Anon. Italiaans  17e eeuw I/7 geplaatst 1991, eigendom Kon. Conservatorium
First Chr. Science Van Leeuwen 1927 II/vP/19  Kerk buiten gebruik 2011
Geref. Gem.Bethanie Kaat & Tijhuis 1986 III/vP/14 Koppelklavier
Geref. Gem. Scheveningen Fonteyn & Gaal 1964 II/vP/21 in 2001 geplaatst door Scheuerman en afkomstig uit de Ger.Gem. Bethelkerk
Geref. Vrijgem. Ichtuskerk (Scheveningen) Flentrop 1956 II/vP/19  
Geref. Vrijgem. De Morgenster Van Vulpen 1967/68 II/vP/10 In 1982 geplaatst; oorspronkelijk gebouwd voor Kon. Conservatorium; in 1998 verplaatst naar Breda
Gevangeniskapel (Scheveningen) Pels 1951 I/6  
Gotische Zaal Bätz 1841 II/vP/18 rest. Van Vulpen 1990
Grote of St. Jacob Metzler 1971 III/vP/50  
idem. hoogkoor Müller ca. 1755 I/8 Kabinetorgel, sinds 1972 in deze kerk
Kath. Apostolisch Van Gelder 1888 II/vP/19 ombouw 1953 door Van Leeuwen
Kon. Conservatorium Van Vulpen 1968 II/vP/18 ernstig verwaarloosd, in 2000 verwijderd
Kon. Conservatorium Elbertse     kistorgel
Verpleeghuis Lozerhof Van Vulpen 1975 II/vP/7 geplaatst 2003; oorspr. gebouwd voor De Eshof te Hoevelaken
Mormonen Verschueren 1962 II/vP/22 UNIT-orgel
Nieuw Apost. electronisch instrument  
Nieuwe Kerk Witte 1866 III/vP/35 rest. + uitbreiding met vrij pedaal Flentrop 1976/77. Kas en enig pijpwerk van Duyschot ,1702
Oud-Geref. Gem. (Scheveningen) Bakker & Timmenga ca. 1900 I/8/aP in 1939 in Scheveningen geplaatst
Oud-Katholieke Garrels 1726 II/vP/18 reconstructie Flentrop 1994
Remonstr. Kapel West Van Vulpen 1986/70 II/vP/14  
St. Herv.Evangelisatie op Geref. Grondslag (Scheven.) electronisch instrument      
Eerste Vrijz. Chr. Lyceum Standaart 1934 vermoedelijk niet meer aanwezig
Tweede Vrijz. Chr. Lyceum Klais 1955 II/vP/21 1983 reparatie door 2 leerlingen
Verzorgingshuis Oldeslo Flentrop 1962 I/aP/6 ± 1993 geplaatst, afkomstig uit Johanneskerk Rijswijk
Volle Evangelie Vredekerk Pels, Opus 401 1956 II/vP/38 UNIT-orgel
Vrije Evang. Spiering 1957 I/vP/6  kerk in juni 2013 onttrokken aan eredienst
Vrij Katholieke Pels 1966 II/vP/26 UNIT-orgel
Waalse Kerk Cavaillé-Coll 1885 II/vP/23 rest. Blank 1984
Woonzorgcentrum De Landscheiding De Wit jaren '70? II/vP/15 UNIT-orgel
Zevende Dags Adventisten Koch 1972 II/vP/20  
Ziekenhuis Bronovo Van Vulpen 1996 II/vP/9
Ziekenhuis Leyenburg Pels & v. Leeuwen 1971 I/4