VOORBURG

Geref. Vrijgemaakte Kerk ("Franse Kerk", Fr. Kerkstraat)


 

Kerk in 1726 gebouwd t.b.v. van de Waals Hervormden. In 1926 werd de kerk verhuurd aan de Ver. van Vrijzinnig Godsdienstigen, terwijl het kerkgebouw in 1949 eigendom werd van de Geref. Vrijgemaakte Kerk. (bron: Kroniek van Voorburg; De Hugenoten en de Franse Kerk in Voorburg, door E. M. Th. Hoenkamp-Mazgon; Voorburg, 1988)

1806 - Plaatsing van het orgel  uit de Remonstrantse Kerk te Den Haag door Isaac Reichner, Den Haag. Het ging hier vermoedelijk om een huisorgel. (bron: Orgelbeschrijvingen van G.H. Broekhuyzen sr., uitgegeven door de VNM in 1986 onder redactie van A.J. Gierveld)

 

(foto overgenomen uit Kroniek van Voorburg)

 

Dispositie:

MANUAAL:  PEDAAL:
Bourdon 16' D. Aangehangen
Prestant 8' D.  
Holpijp 8'  
Prestant 4'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'  
Quint  3' B.  
Octaaf 2'  
Sexquialter II D.  

 

Omstreeks 1929 voert de firma Dekker, Goes een grote revisie uit aan een pneumatisch orgel in de 'Fransche Kerk te Voorburg'. De kerk was toen overigens in gebruik bij de Vereeniging van Vrijzinnige Godsdiensten. Het was een orgel van slechts 1 1/2 jaar oud met 2 klavieren en pedaal, maar "van inferieure kwaliteit".  De bouwer wordt niet genoemd, maar duidelijk wordt gemaakt dat men niets kan verhalen op de oorspronkelijke bouwer. Dekker maakte een nieuwe electrische tractuur met nieuwe speeltafel en verving een deel van het pijpwerk (Het Kerkorgel, nr. 9, met dank aan Piet Bron, Oss)  Uit een bericht in de Twentsche Courant Tubantia en Enschedese Courant van 10 aug. 1927 blijkt de fa. Steinmann & Vierdag uit Enschede de 'dader' te zijn. In het bericht staat dat aan hen is "opgedragen een rein pneumatisch kerkorgel voor de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Voorburg".

1959 - Nieuw orgel fa. C. Verweijs, Amsterdam, Opus 142. Volgens Hoenkamp (Kroniek van Voorburg) zou bij de bouw gebruik gemaakt zijn van pijpwerk uit het vorige orgel. Het frontontwerp is van de architect der kerk (interieurverbouwing) dhr. A.H. van Leeuwen. (bron: ingebruiknameprogramma)

(foto: C. Verweijs)

Orgelbouwer W. Boegem a/h klavier (foto: collectie Dave Lazoe )

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 8' Open Fluit 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Salicionaal 8'  
Octaaf 4' Celeste af c 8' KOPPELINGEN:
Superoctaaf 2' Fluit 4' P+I, P+II, I+II, P+I 4'
Sesquialtera I-III Quint 2 2/3'  
Mixtuur III-IV Nachthoorn 2'  
  Tremulant  
     

electrische kegelladen

1975 - Restauratie firma Vermeulen te Alkmaar. (bron: vermelding op de speeltafel)

De Sesquialter is verwijderd, de Nachthoorn is verplaatst naar Manuaal I als 4 voet, om op Manuaal II plaats te maken voor een Dulciaan 8 voet. De Voix Celeste is vervangen door een Terts 1 3/5 voet. Het pedaal is uitgebreid met een transmissie van de Openfluit (Openbas 8 voet). De Openfluit werd daarbij gewijzigd in een Roerfluit 8 voet. . De snelheid van de tremulant is vanaf de speeltafel met een draaiknop te regelen. (bron: Aarnoud de Groen en inventarisatie orgelbestand op www.eredienst.com)

2013 -  Plaatsing van een ander orgel. Dit instrument werd in 1962 gebouwd door de fa. Flentrop, Zaandam voor de Geref. Gemeente te Leiden. In 1988 verplaatste dezelfde firma het orgel naar de Geref. Gemeente te Elspeet. Het onderging hier een geringe dispositiewijziging. Door nieuwbouw in Elspeet kwam het Flentroporgel opnieuw beschikbaar. Door de fa. Consultare te Hellouw, in samenwerking met de Sloveense orgelbouwer Škrabl, werd het orgel nu geplaatst in Voorburg. Het Verweijsorgel werd verwijderd.  (bron: ingebruiknameprogramma en eigen waarneming)

Flentroporgel

(foto: Aart de Kort)

Dispositie:

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Prestant 8' Holpijp 8' Bourdon 16'
Roerfluit 8' Koppelfluit 4'  Prestant 8' (transmissie)
Octaaf 4' Quintfluit 2 2/3'
Salicet 4' Woudfluit 2'
KOPPELINGEN:
Mixtuur III-IV Sesquialter II  P+HW, P+RW, HW+RW
Trompet 8' Tremulant  

Aart de Kort, september 2013