Radio Tjampoer Adoek
P.R.: Meity Janssen
Marskant 17-37
7551 BS Hengelo Ov.
Tel. 074-2594494
E-mail:
meity.rta@planet.nl


Hallo Allemaal, welkom op mijn Web-page.

Mijn naam is Meity Janssen en de naam van mijn programma luidt: Radio Tjampoer Adoek (van alles wat) Ik ben geboren op 5 juli 1943 in Batavia in de buurt van de Batutulisstraat nr. 5. In 1950 vertrok ons hele gezin naar Hollandia - Binnen, toen nog de hoofdstad van Ned. Nieuw Guinea. Ik heb daar de lagere school en de MULO doorlopen. Kort na mijn eindexamen in 1959 zijn we met vakantie naar Nederland gegaan. Toen bleek, dat Ned. Nieuw Guinea zou worden overgedragen aan Indonesie zijn we in het oosten van Nederland (Twente) blijven wonen. Na vele jaren van studeren en werken ben ik in 1970 getrouwd met mijn man Ben. We hebben twee kinderen,die allebei inmiddels het huis hebben verlaten. Nu hebben we tijd om via Radio Tjampoer Adoek iets te doen voor de vele Indische Nederlanders en de Indo Totok, die verspreid wonen in Nederland en over de hele wereld!!

Wat stop ik allemaal in mijn programma?

- Verhalen in het petjoh, in het Indisch, in het Nederlands;
- Aandacht voor onze eigen Indische geschiedenis;
- Sprookjes, legenden en gedichten;
- Indische muziek waaronder Indo Rock, Krontjong enz. enz.;
- Indische literatuur;
- Aandacht voor onze jaarlijkse herdenking op 15 augustus;
- Nieuws en informatie uit de Indische wereld;
- Thema-uitzendingen over een bepaald onderwerp of met iemand in de hoofdrol;
- Bovenal aandacht voor onze Indische mensen, jong en oud;
- Verder alles wat hier niet genoemd is.

Wilt U naar mijn programma luisteren..dat kan..klik dan op:

http://www.live365.com/cgi-bin/directory.cgi?autostart=tjampoeradoek