One of the Dutch gravestones that have been put inside and around the ruins of the St. Paul's Church in Malakka. This ones says:

Ter gedachtenisse van juffrouw Ioanna du Moulin, huisvrouw van de heer Balthasar Bort, Raadt Extraordinaris van India, Goeverneur en Directeur der stadt en fortresse Malacca. Overleden den 17 maart, 1670.

Ioanna du Moulin rust onder desen steen
die vroech al toense twee Maanden en twee dagen
min drie en twintich jaer had 's werelts pad betreen
d'onsterfelijcke ziel quam Gode op te dragen.
Ten uytersten gerust, getroost in Gods bedrijf
gevoelde sij geen smert, in't scheijden uijt het lijf.

In the memory of miss Ioanna du Moulin, wife of Mr. Balthasar Bort, Council of India, Governor and Director of the city and fortress of Malacca.
Died March 17, 1670.

Ioanna du Moulin rests beneath this stone
who, when she had tread the world's path for
only two months and two days short of twentythree years,
had to recommend her immortal soul to God.
Very much at ease, comforted in God's work
she felt no sorrow, in departing from the body.

Balthasar Bort was Governor of Malacca from 1665 till 1667