Afb 1  Baga in Burkina Faso                                                                                                                                                     Bagastatue head left                                                                                                                          Baga 53 inch

 

BAGA ART

 

Dit Baga beeld is aangekocht in Ouagadougou (Burkina Faso) januari 2015, waar het overigens Nimba werd genoemd.

Oorspronkelijk komt het uit Guinee. In de 60- er jaren werden daar door de Islamisering alle uitingen van afgoderij verboden, zo ook deze beelden.                                       Ze raakten zo verspreid over West Afrika.

Dit beeld kwam terecht in Houklourou(afb. 1), een dorp in Burkina Faso, waar het elke maand betrokken was bij rituelen, met name vruchtbaarheidsrituelen voor vrouwen.

Er werd omheen gedanst om vrouwen te helpen hun kinderen te kunnen voeden. 

Het beeld is 60 80 jaar oud, is 135 cm hoog en 65 cm diep. Het heeft het kenmerkende grote hoofd van de Baga-schoudermaskers. Het hoofd is versierd met meubelspijkers. De armen ondersteunen het hoofd. 

Hoewel aangekocht als eye-catcher voor de galerie/ winkel, kunt u er een bod  op uitbrengen !

Hiervoor kunt u via mail: info@fasofair.nl contact opnemen met Marianne Velthuis.

           

 BAGA ART

This Baga statue was purchased in Ouagadougou (Burkina Faso) in January 2015, where it was called Nimba.
Originally from Guinea. In the 60-ties there were  prohibited by the Islamization  of all manifestations of idolatry, so do these statues. They were scattered across West Africa.
This image ended up in Houklourou(afb,1), a village in Burkina Faso, where it was involved in monthly rituals, especially fertility rites for women.
There was dancing around to help women feed their children.
 
The image is 60-80 years old, is 53 inch high and 26 inch deep. It has the distinctive large head of the Baga-shoulder masks. The head is decorated with furniture nails. The arms support the head.
 
Although purchased as an eye-catcher for the gallery / shop, you can make a bid !
 

This is made possible by mail: info@fasofair.nl, contact Marianne Velthuis.