C E N T R E   E D M O N D  F O R T I E R                                        

                             E  X  P  O  S  I  T  I  O N                                                    

                                                                         

                                                             LE  P A Y S  D O G O N                                                                                             


   Decembre 1905. Pendant un très long voyage au Mali(Soudan Français) Edmond Fortier visita Bandiagara - le pays  Dogon. 

 Il fut probablement un des premiers photographes professionnel à se rendre à  la falaise de Bandiagara  après l'occupation français en 1893.

Il publia plus de 20 cartes postales sur ce sujet.Il nous est possible maintenant, grâce à la méthode digitale moderne, de montrer une sélection

de ces photographies sans texte imprimé

Cliquez les photo's pour agrandir la taille de l'image !! 

  December 1905. Edmond Fortier visited the Bandiagara land of the Dogon during his long stay in Mali.

He was probaly one of the first photographers who visited the famous Falaise de Bandiagara  long before  the French Marcel Griaule in 1931

and the Dutch Herman Haan in 1964. The result of this visit - over 20 pictures -  are published  by Edmund Fortier as postcard only.

Today digital technique make it possible to show in a virtual exhibit a selection of these pictures as real photographs, without overprinting with text. 

Click on  pictures  to blow up and to see the text also !  

  In december 1905 bracht Edmond Fortier een bezoek aan de Bandiagara- het land van de Dogon - als onderdeel van een lange reis door Mali. 

 Hij was waarschijnlijk een van de eerste  beroepsfotografen ,die falaise van de Bandiagara bezocht. 

Het later in Europa door o.a. de Fransman  Marcel Griaule (1931) en de expeditie van de Nederlander Herman Haan(1964)

bekend geworden Dogonvolk was in 1905 voor Edmond Fortier al aanleiding om een flinke omreis te maken. 

Zij hadden in heel West Afrika al faam gemaakt door hun verzet tegen de Islam, tegen de Franse bezetting

en niet in het minst door de wijd verbreide verhalen over hun goden en overlevingskunst in de falaise.

Ook was het toen al een bedevaartsoord voor vele Afrikanen door de raadselachtige verdwijning van El Hadj Oumar Tall in 1864.

Ruim 20 opnamen van dit bezoek aan de Bandiagara werden door Edmond Fortier als prentbriefkaart uitgegeven. 

 De huidige digitale techniek maakt het mogelijk een ruime selectie van deze opnamen zonder de later aangebrachte tekst, op deze virtuele expositie te laten zien.  

Alle getoonde afbeeldingen zijn actief en brengen U naar keuze bij de vergroting met toelichting.

                           

                                                                  CGF-336                                                        CGF-335     

          

                                              CGF-337                                                       CGF-340                                                     CGF-338

        

                                              CGF-330                                                        CGF-343                                                    CGF-279

          

                                        CGF-344                                                       CGF-280                                                  CGF-347

       CCGF-1003                                                                                                                                     

                                          VOIR AUSSI:     Tam-tam des Dogons                                                                                                                                                                                                    

Het Centre is uiteraard benieuwd naar Uw mening over en bemerkingen op deze expo !!                                                                                                                      

 Of cours the Centre is very curious about your comment on this expo !!                                                                                                                     

Le Centre est curieux de savoir ce que vous trouvez de cette petite expo virtuelle !!                                                                                                                 

Email to: >Centre Edmond Fortier <                                                                      

                      

surf ook naar/surf to /surfez aussi le lien !!                Le fils du El Hadj Oumar Tall                                                                                                                                        

   Mali-new pictures                                                                                 

                                                              Glance at the Dogontribe                                                                                                                               

         Bienvenue sur le site Officielle du Mali  !!                                               

       ED LOOGE  Mali en Burkina Faso                                                           

        Casas das Africas                                                                                    

 

 

 < édition collectionneurs Française                                           

< the English collector site 

< de Nederlandse verzamelaarspagina