C E N T R E   E D M O N D  F O R T I E R   

                                                                E X P O S I T I O N  G U I N É E - 1905                                                                   


                          

 

  HAUTE-GUINÉE.- Achat du caoutchouc en factorerie.- Coupage des boules.

 HAUTE-GUINÉE.- Buying  rubberballs at the factory.- Cut up of the balls. 

  HAUTE-GUINÉE.- Inkoop van rubber bij de handelspost. Het bijsnijden van de rubberbollen.                                                                                 


  Dec.2002 -Exposition: " Guinee-1905 ". Repro-active Jun.2002 © copyright 1999-CEF-NLD001705