C E N T R E   E D M O N D  F O R T I E R   

            E X P O S I T I O N  G U I N É E - 1905                                              


                                

    HAUTE-GUINÉE.MAMOU.- Tam-Tam..  

   HAUTE-GUINÉE.- MAMOU. Festivities with flute and djembeplayer.  

   HAUTE-GUINÉE - MAMOU. Het feest wordt opgeluisterd met fluit en djembemuziek..                                                                                


  okt.2003 -Exposition: " Guinee-1905 ". Repro-active Jun.2002 © copyright 1999-CEF-NLD001705