CENTRE  EDMOND FORTIER                                                                                                                                                                         

                       

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Index:

                                                     ALGEMEEN:                               PRENTBRIEFKAARTEN:                                 

                                   DOELSTELLING                     CATALOGUS  VAN FORTIERKAARTEN      

                           Wie was FORTIER ?                         Structuur van de uitgaven                           

                              Verwante sites                              Aanvullingen op de catalogus (2e deel)

                  WETENSWAARDIGHEDEN                         AANVULLINGEN op de catalogus (3e deel)                       

                                      Contacten                                                                                

                                       EXPOSITIES                             

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doelstelling:

*   Doelstelling van het Centre Edmond Fortier is om verzamelaars, musea, onderwijs e.a. kennis te  laten maken 

    met West Afrika in de periode 1900 tot 1910, via het fotowerk van Edmond Fortier.

*  Een infocentrum te zijn t.b.v. verzamelaars van prentbriefkaarten van Edmond Fortier door het beschikbaar-

    stellen van de complete serielijsten en inzage in het beeldarchief van het CEF.                             

                                                                                                                                                  

                                           INFO: CENTRE  EDMOND  FORTIER                                           > Home<                                                                                                                                                                                                                                                       

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                           

                  O:    >>>   CENTRE EDMOND FORTIER                                                       >Home<                           

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

       .                 Wie  was Edmond Fortier ?                    

Als gevolg van druktechnische ontwikkelingen ontstond rond de eeuwwisseling de bloeitijd van de Prentbriefkaart

Voor fotografen en uitgevers, die zich vestigden in West Afrika lagen hier nieuwe zakelijke mogelijkheden. Fortier werd

geboren In 1862  in het dorpje Celles sur Plaine in de Vogezen. 

 Hij woonde en werkte al enkele jaren in Saint-Louis (Senegal) voor hij in 1900 naar Dakar vertrok. 

 Hij woonde daar op de hoek van de Boulevard Pinet-Laprade en de Rue Dagorne boven zijn bedrijf met zijn 2 blonde 

dochters en  jongste bediende/ laborant Seydou Traoré. Hij was een kleine blonde man met puntbaardje en droeg meestal

 een tropenhelm. ( militair model -met puntje )

Hij had een favoriete opmerking: Le Cantal  mon berceau, Dakar mon tombeau ! ( Le Cantal/Vogezen stond mijn wieg,

In Dakar/Senegal zal mijn graf  staan !...)  

 Fortier was reiziger, fotograaf en uitgever/fabrikant van prentbriefkaarten.( de belangrijkste van West Afrika )

 "Travaux et tous genres et par tous procédés"  drukte hij achterop zijn foto's af.Hij was ook fotoverslaggever/begeleider van 

diverse Franse Ministers bij officiële tochten o.m. naar Benin, Ivoorkust en Guinée

 Hij maakte in oktober 1905 een uitgebreide reis in Mali langs de Niger. Met de trein bereikte hij vanaf Konakry (Guinée) de

 plaats Kankan om daarna op of langs de Nigeruiteindelijk bij Tombouctou aan te komen.

 De terugreis  ging stroomopwaarts tot aan Bamako om in april 1906 per trein in Saint Louis ( Senegal ) te arriveren.

Tijdens deze reis bezocht hij als een van de eerste fotograven het Dogongebied in de Bandiagara.

 In de periode 1910 tot aan zijn overlijden in 1928 teert hij op zijn archief van 3.300 van voor 1910, die hij telkens opnieuw

gebruikt. (herdrukken 3.320) Het is niet bekend waarom er na 1910 geen nieuwe opnamen zijn bijgekomen. 

Fortiers opnamen bieden een fascinerende documentatie van West Afrika in de periode 1900 tot 1910. 

Hij had als geen ander belangstelling voor het Afrikaanse land en zijn bewoners. I

n boeken en op tentoonstellingen over heel de wereld is zijn werk regelmatig terug te vinden. 

Er is niets bekend over het wel en wee van zijn familie of erfgenamen na zijn dood op 24 februari 1928,

noch over zijn uitgebreide archief van ruim 3.300 negatieven. 

Opnamen van Fortier verschenen al tijdens zijn leven - met en zonder zijn toestemming -in tientallen boeken. Prentbriefkaarten

bevinden zich bij de vele verzamelaars en handelaren en o.m. in de archieven van:  

Het Musée National des Arts Afrique et Oceanie, 75012 - Parijs; Services Outre Mer. Rue Ordinot, Parijs ( 7 );  

Cartotheek van het klooster van de Benedictin de la Source, Parijs ( 16 );  

Filiaal van het archieve d.Outre Mer in Aix en Provence;

 Het Nationaal Archief van Senegal in Dakar.

Bron: Raymond Corbey - Wildheid en beschaving;
     Philippe David - Inventaire general des Cartes Postales Fortier 1986:1987, 1988;3 dln
     Philippe David - Voyage Fortier au Soudan-; Cataloque sur les cartes postales Neudin1983                  
                                      

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contacten:      

Wij zoeken contact met alle Edmond Fortier bewonderaars en -verzamelaars en wij zijn natuurlijk benieuwd naar Uw  mening over deze site.                                                

Wij nodigen U  dan ook graag uit Uw mening, correcties c.q.  aanvullingen op deze site via een E-mail te zenden aan :

             Centre Edmond Fortier Fortier                                                           Home<                                     

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Surf ook eens naar deze sites      !!!                                                                                                                                               

                                                                   Prentbriefkaarten                           Afrika-support.                                                                                                            

                        Bill "Judnick                          Lowesoft Collection                                                

                   Le Musée de C.P.A                          Fortier, un photgraphe tres moderne...                        

                                                                        Canal CPA                              Casa das Áfricas                                                                                                                                                                                                                 

                                                           Ansichtkaarten                                 Afrika Museum                                                                                                                                         

               Postcard.org.                           Naar Mali en Burkina Faso                                

         

                                                                                                                           Lowesoft Collection                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                    

                                                            jan,2014-version11-©1999- by CEF-NLD001705.url:http:// www.fortier.nl -                                                                                                                   

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________