C E N T R E   E D M O N D   F O R T I E R


                       E X P O S I T I O N                                                               

                              T O M B O U C T O U   1906                                                                  

                                                                         

Groupes de Maures et de Touareg sur une place près de la marché.

Moors and Touaregs near the market. 

Aan de oostzijde van het kantoor van het plaatselijk bestuur op de grote markt, zitten links gewapende Touaregs en rechts Moren in overleg. 

Terug/Back/Retour


                                                                                       Exposition Tombouctou Repro-active nov-2004 © copyright 1999CEF-NLD001705,www.fortier.nl,