C E N T R E   E D M O N D   F O R T I E R


                   E X P O S I T I O N                                                            

                    T O M B O U C T O U   1906                                                            

                                                             

                                                                         

  Une rue - Les maisons sont construites en argile.(banko secheť au soleil)  

  A little street -The houses are build up with clay stones dryed in the sun

  Een straat - De huizen zijn opgetrokken met lemen blokken gedroogd in de zon..

Terug/Back/Retour


                                                                                                     Exposition Tombouctou Repro-active nov-2004 © copyright 1999CEF-NLD001705,www.fortier.nl,