C E N T R E   E D M O N D   F O R T I E R                       


E X P O S I T I O N                                                        

T O M B O U C T O U   1906                                                     

                                              

Le Marché de la viande, la partie Ouest de grand marché.

The flesh market, the western part of the big market. 

Het westelijk gedeelte van de grote markt waar de houtmarkt overging in de vleesmarkt. 

  Terug/Back/Retour


                                                                                                 Exposition Tombouctou Repro-active nov-2004 © copyright 1999CEF-NLD001705,www.fortier.nl,