De familie Van Krimpen

         Lang geleden begon Willem van Krimpen uit Hilversum (XIV-m) met het onderzoek naar
         de genealogie van de familie Van Krimpen. Na zijn overlijden bleven zijn aantekeningen
         bewaard en via onze Tante Lily van Krimpen-Kooy kwam het dossier bij Koen.
         Koen zette de gegevens op een rij met een tekenpen en een sjabloon en de eerste
         zeer bescheiden kwartierstaat was ontstaan.
         Vervolgens bleef het weer een aantal jaren liggen. Telkens wanneer we
         Tante Lily echter ontmoetten waren er gesprekken over de familie geschiedenis.
         Zij weet zo veel.
         Kleinkinderen komen en de belangstelling groeit zo rond 1986, 1987 om e.e.a. 
         verder uit te zoeken en te completeren.
         Hierbij is het geheugen en de steun van Tante Lily een geweldige stimulans.
         In 1989 gaan Kees en Koen een enquête houden onder alle Van Krimpen's in Nederland.
         Het resulteert in een omvangrijk dossier en een 7 tal kranten.
        
    

Toen wij enige tijd bezig waren ontdekten wij dat het om enige grote takken gaat waar tussen vooralsnog geen verbanden zijn. Om hier wat structuur in aan te brengen hebben wij de takken verdeeld met een letter code.

Tak A:
Tak Ouderkerk aan de IJssel

Dit is de tak die gepubliceerd staat in het Nederlands Patriciaat.
Ook de tak van Johan van Krimpen de bekende lithograaf.

Tak B:
De Genealogie van Van Krimpen uit Streefkerk/Bleskensgraaf

Dit is de tak waartoe Kees en Koen behoren. Deze tak gaat terug tot 1590.
Tot 1450 zijn er hypotheses en de oudste gevonden Van Krimpen is rond 1250.
De roots liggen in Bleskensgraaf en Streefkerk.
In de hier gepubliceerde genealogie zijn de jongste generaties weg gelaten uit privacy.

Tak G:
Genealogie van Jan van C(K)rimpen
Een hele grote tak uit Krimpen aan de Lek e.a.
In de hier gepubliceerde genealogie zijn de jongste generaties weg gelaten uit privacy.

Tak T:
Genealogie van Bastiaan Pieterszn. van Krimpen.
Hoofdzakelijk afkomstig uit Vlaardingen en Maassluis
Reseach mede door J.P. van Krimpen uit Vlaardingen
In de hier gepubliceerde genealogie zijn de jongste generaties weg gelaten uit privacy.

Tak ZB:
De Genealogie van Pleun van Krimpen. 
We zien Van Krimpen's uit Dussen, het noorden van het land, Haarlemmermeer.
Deze tak is ontstaan uit de takken U-W-Y-ZR-ZT-ZW.
Piet van Hulst uit Streefkerk heeft de betreffende enquête formulieren geanalyseerd en 
ons geholpen deze tak op te zetten. (Bedankt Piet!)
In de hier gepubliceerde genealogie zijn de jongste generaties weg gelaten uit privacy.

  

Stand van zaken tot nu toe.


De dossiers zijn voor een belangrijk deel in het genealogisch computerprogramma Haza Data gezet echter in de DOS versie. Vanuit Haza Data is het mogelijk uitdraaien te maken die we op deze web site hebben gezet. Dit om anderen te laten delen in onze kennis en anderen de gelegenheid te geven
ons weer van gegevens te voorzien. Hierbij is de bronvermelding vanzelfsprekend.
Nu in 2006 is het plan het hele archief opnieuw in te voeren in een actueel programma zodat ook betere presentatie op internet kan worden gemaakt.
We verwachten dit medio 2007 te hebben geklaard.
Wij hebben in de loop van de jaren een flink aantal aanvullingen en correcties gehad deze nemen wij in de nieuwe versie mee.

Tak B is inmiddels ten opzichte van de krant nummer 2 (waar een schema is afgebeeld)
behoorlijk uitgebreid. Ook Tak G is behoorlijk aangevuld.
Een behoorlijk aantal Van Krimpens woont in het buitenland. Ook hier zijn we mee bezig.
 


Actieve hulp kregen we van:
Piet van Hulst
Lies Borst
Dhr. H.A. van Krimpen
Ruud van Krimpen
J.P. van Krimpen

Groningen september 2006