Welkom op de Genealogie site van de familie Kroes

Al heel lang had ik belangstelling voor genealogie. Eind 2000 ben ik uiteindelijk begonnen met het in kaart brengen van gegevens over mijn voorouders. De hulp die ik daarbij kreeg van veel voor mij onbekende personen heeft mij bijzonder verrast. Vaak heb ik me verbaasd over de grote bereidheid om elkaar te helpen die ik nergens anders in die mate heb aangetroffen. In eerste instantie ben ik gestart met de kwartierstaat van mijzelf en met die van mijn echtgenote. Na de geboorte van mijn eerste kleindochter heb ik deze uitgebreid tot een kwartierstaat van mijn kleindochter. U treft deze aan onder de button : KWARTIERSTAAT SOPHIE.

Bij het verzamelen van deze gegevens heb ik dankbaar gebruik maken van de reeds gepubliceerde gegevens van de familie Verhulst ( Verhulst Family Home: www.verhulsts.com ), de familie Wijnveld (gepubliceerd in Gens Nostra ) en de familie de Knoop (uitgave familieboek de Knoop).

Het ligt in mijn voornemen om van de verschillende geslachten parentelen samen te stellen. Van de familie van Emaus treft u een eerste aanzet daartoe aan onder de button PARENTEEL SIMON SIMONS.

Tijdens mijn naspeuringen naar Jacob van Emaus en Gerrit van Emaus die in 1882 naar de Ver.Staten zijn geëmigreerd heb ik ook de beschikking gekregen over informatie van andere voornamelijk Veluwse emigranten die zich in New Jersey hebben gevestigd. Deze informatie zal ik binnenkort vermelden onder de button: EMIGRANTEN .

De informatie die u op deze site aantreft heb ik kunnen verzamelen met hulp van veel andere genealogen. Daarnaast heb ik de beschikking gekregen over informatie die anderen reeds verzameld hadden. Om die reden voelde ik me verplicht om dit, gecombineerd met de gegevens die ik zelf heb opgezocht ook voor u toegankelijk te maken. Als u daar gebruik van maakt zal ik het op prijs stellen indien u de bron vermeld.

laatst bijgewerkt op04-03-2005
aantal bezoekers