Knipselkrant: een selectie met nieuwtjes en wetenswaardigheden uit en over Ameland
(jaargang 2003 en 2004)
 

30 december 2004 Overdracht vuurtoren van RWS aan gemeente Ameland
30 december 2004 dienstregeling 2005 overtocht boot
4 december 2004 Stranding Regulius bij Paal 16
14 september 2004 Japanse oesters Wad abrupt dood
  Vuurtoren en schelpenpad eigendom gemeente
  Zandsuppletie op Hollumer strand
18 juni 2004 Jongetjes veroorzaken duinbrand Ameland
27 mei 2004 Woede om VVVpand op Ameland
18 mei 2004 Haai uit net garnalenkotter naar aquarium
8 april 2004 Bodem Ameland daalt verder
7 april 2004 Wrijving katholieke school door openbaren
1 april 2004 Waddengas nodig voor natuur en economie
5 maart 2004 Ameland dubt over eigen vuurtorenwachter
24 februari 2004 Aangifte na rel op veerboot
14 februari 2004 Monumentaal vakantiehuis de lucht in
13 februari 2004 Druiventeelt op Ameland voor eilander wijn
30 december 2003 Groot object boven Nes en Buren
20 december 2003 Ameland in ban van UFO of Theo?
23 oktober 2003 Prof. Storms overleden
30 september 2003 Mevrouw Dolk
18 oktober 2003 Schuilen voor de bui
18 oktober 2003 Kaapduin als locatie voor Natuurmuseum valt niet in de smaak bij de van Amelanders
18 oktober 2003 Zandsuppletie
18 oktober 2003 Kitesurfen op Ameland
18 oktober 2003 Week voor de Wind volgend jaar op Ameland?
21 augustus 2003 Veerboot Oerd in de vaart
21 augustus 2003 Stroomstoring in Hollum
19 juni 2003 Rijkswaterstaat krap bij kas, boten te laat
19 juni 2003 Natuurmuseum
19 juni 2003 Veerboot Oerd wordt later afgeleverd
22 mei 2003 Expositie "Luchtoorlog op Ameland"
8 april 2003 Veerdam
8 april 2003 Vuurtoren
8 april 2003 Voorjaar

Overdracht vuurtoren


Op 29 december is de vuurtoren overgedragen aan de gemeente Ameland. De laatste vuurtorenwachter sloot op de laatste dag de toren. Alweer het einde van een tijdperk dat precies 125 jaar mocht duren! De laatste wachter zal naar alle waarschijnlijkheid u straks een kaartje gaan verkopen om de vuurtoren en haar uitzicht te bezichtigen.

 

 

Nieuwe dienstregeling en tarieven Wagenborg Passagiersdiensten


Aan de dienstregeling is niet veel gewijzigd, de halfvierboot op zaterdag vervalt nu op 1 oktober terwijl die in 2004 tot 1 november voer.  Daarentegen gaat de zaterdagse halftwaalf boot nu door tot 1 november.

De tarieven zijn nagenoeg hetzelfde gebleven,.  De 65+ korting is komen te vervallen .  Het scheelt de ouderen onder ons toch weer €1,50 per overtocht.

 
-
Op 2 december 2004 strandde de Regulius bij paal 16 op het Noordzeestrand ter hoogte van Buren.

De Regulius is een peilboot van Rijkswaterstaat. Het schip is rond 11.00 uur losgetrokken door de Maria Hofker (inzet) van de KNRM op Ameland.

 

 

Japanse oesters Wad abrupt dood

AMELAND - De invasie van Japanse oesters in de Waddenzee lijkt abrupt tot stilstand te komen. De exotische schelpdieren gaan de laatste weken massaal dood. Op de oesterbanken bij Ameland is 80 procent bezweken. Schelpdierdeskundige Norbert Dankers van onderzoeksinstituut Alterra op Texel kan de plotselinge sterfte niet verklaren.

De Japanse oester verdrong de laatste jaren de mossel en de kokkel en daarmee ook verschillende vogelsoorten. Het dier wordt gezien als een grote bedreiging voor het ecosysteem van de Waddenzee.

Leeuwarder Courant, 14 september 2004

 

De vuurtoren en het schelpenpad in eigendom van de gemeente


De vuurtoren van Hollum is door de gemeente Ameland overgenomen van Rijkswaterstaat. Zoals het er nu naar uitziet zal de toren volgend jaar weer voor het publiek toegankelijk zijn en worden geëxploiteerd door de Stichting Amelander Musea.

Ook het schelpenpad (fietspad langs de duinen van Hollum naar Buren) en de veerdam zijn door de gemeente Ameland overgenomen. Het schelpenpad wordt genoemd in het beheerplan dat geldig is tot 2010. Het is de bedoeling het fietspad te verbreden en meer te laten slingeren

 

Zandsuppletie op het Hollumerstrand

Rijkswaterstaat is half mei begonnen met het aanbrengen van een nieuwe zandlaag (zandsuppletie) op het badstrand van Hollum. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin juli zijn voltooid.

De zandsuppletie zorgt er voor dat het strand over 2 km zo'n 2,5 meter wordt opgehoogd. Het zand wordt plm 10 km voor de  kust opgezogen. In totaal wordt er 450.000 m
3 zand verplaatst!

 

 

Jongetjes veroorzaken duinbrand Ameland

18 juni 2004

AMELAND - Ze kochten een aansteker in Nes. Als aandenken aan hun schoolreisje naar Ameland. Twee twaalfjarige jongetjes uit het Duitse Epe (vlak over de grens bij Enschede) speelden er gistermiddag vast mee bij de strandovergang van Ballum. En zo veroorzaakten zij een fikse duinbrand. Ruim twintig brandweermannen waren de hele middag in touw. Over ruim een kilometer ligt de duinreep tussen paal 8 en 9 er nu zwartgeblakerd bij. De schade aan de natuur valt volgens Rijkswaterstaat mee

 

Woede om VVV-pand op Ameland

27 mei 2004
AMELAND -
Het oude VVV-kantoor op Ameland leidt wederom tot onrust op het eiland. Burgemeester en wethouders van Ameland hebben een groep eilanders in woede doen ontsteken. Zij dachten de toezegging te hebben dat zij het pand in Nes mochten exploiteren. De gemeente praat echter ook met andere kandidaten.

De VVV zit inmiddels twee jaar in een nieuw kantoor aan het eind van de pier. Het voormalige gebouw middenin Nes staat nog steeds leeg. De eerste vertraging ontstond doordat de gemeente en de VVV er niet uitkwamen of het bij openbare inschrijving verkocht moest, of dat het direct naar de gemeente terug zou gaan.

Inmiddels heeft de gemeente het weer in bezit. Het gesteggel gaat verder over het vinden van een nieuwe bestemming. Velen bemoeien zich ermee omdat het om een karakteristiek gebouw gaat middenin het grootste en drukste dorp van het eiland.

De zogenoemde initiatiefgroep Amelandhuus droomde van een ,,toegangspoort'' voor de Amelander musea met een kleine bibliotheek op de eerste verdieping en een planetarium op het platte dak. Anderhalf jaar was de groep exclusief met de gemeente in gesprek. De huurprijs stond al vast. Tot wethouder Piet IJnsen zei ook anderen een kans te geven.

,,Toen ons bleek dat er nog meer belangstellenden waren, hebben we besloten de procedure transparant te maken zodat iedereen plannen kan indienen'', licht IJnsen toe. ,,Mijn broek zakt me van de kont'', reageert de Nessumer Tonny de Jong namens Amelandhuus. Hij spreekt juist van ,,achterkamertjespolitiek''. Volgens hem doet het college niets anders dan ,,zwartepieten'' en nu de ,,volmaakte onschuld spelen''.

Het Amelandhuus oordeelt dat het college het vertrouwen heeft geschonden. De Jong streefde ernaar dat het pand eind dit jaar weer in gebruik zou zijn. Zijns inziens staat het al veel te lang leeg. IJnsen zegt dat er nu in totaal acht tot tien gegadigden zijn voor het gebouw. Hij weet nog niet wanneer het weer opengaat.

 

Haai uit net garnalenkotter naar aquarium

18 mei 2004

NES: De ruwe haai die gisteren door vissers van de garnalenkotter Zoutkamp 67 was opgepikt, is vannacht overleden in het zeeaquarium van het natuurcentrum in Nes op Ameland. Het dier was al verzwakt toen ze hem uit het water haalden. ,,Anders was hij niet uit koers geraakt. Normaal blijven ze in de Noordzee'', aldus directeur Joop de Jong van het natuurcentrum.

Het gaat om een ruwe haai van 1,60 meter. Hij zwom in het Borndiep tussen Ameland en Terschelling. Eigenlijk kregen de vissers van hun baas het advies de haai zo snel mogelijk weer overboord te zetten. Maar het toeval wilde dat de Krukel in de buurt was, het inspectieschip van Landbouw en Visserij. Die wilde de ongewone vangst wel aan boord nemen en afleveren op Ameland.

Op het dek van de kotter klapte hij nog vervaarlijk met de staart. Maar dat zegt volgens De Jong niet zoveel. ,,Als zo'n vis eenmaal in de netten heeft gezeten loopt het meestal niet goed af.'' In het zeeaquarium kreeg hij nog zoveel mogelijk water door de kieuwen om hem in conditie te houden.

De laatste keer dat een haai op Ameland werd binnengebracht was in 1993. Dit was een vrouwtje met jongen in zich. Deze keer is het een mannetje. Het natuurcentrum laat nu een afgietsel van de haai maken. Het publiek kan hem dan jaren daarna nog bewonderen. ,,Want het verhaal over zo'n vis blijft meestal wel bij de mensen hangen.''

 

Bodem Ameland daalt verder
 

8 april 2004

LEEUWARDEN -
De bodemdaling door gaswinning aan de oostkant van Ameland is groter dan deskundigen tot nu toe dachten. Volgens de laatste prognoses zal de grond in 2020 maximaal 34 centimeter gezakt zijn. Dat is 6 centimeter meer dan in 2000 in de uitgebreide beoordeling van de bodemdaling Ameland was vastgesteld.

Tweede-Kamerlid Diederik Samsom ziet in de cijfers de bevestiging dat de gevolgen van gaswinning in het Waddengebied niet te voorspellen zijn. Hij voelt zich gesterkt in zijn pleidooi om van verdere gaswinning in het gebied af te zien. Hij zegt dat er gegevens zijn dat de neergang zelfs nog sterker zal zijn dan 34 centimeter.

Maar de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) spreekt dat tegen. Wel hanteert de NAM bij de genoemde 34 centimeter nog een onzekerheidsmarge van 3 centimeter. Voor aanvang van de winning op Ameland - die zich uitstrekt onder de Wadden- en Noordzee - was een uiteindelijke bodemdaling van 26 centimeter in de kern van het gebied voorspeld. Er gold een marge van 5 centimeter naar boven en beneden.

Nadien zijn de cijfers verschillende keren aangepast. In 1991 was de verwachting dat de daling op 18 centimeter zou uitkomen. Negen jaar later was dat weer 28 centimeter, met de kanttekening dat de werkelijke daling tussen de 22 en 34 centimeter kon liggen.

In een bijlage van het vorige week gepresenteerde rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid blijkt dat de bodem nu al 27 centimeter gezakt is en dat daar tot 2020 nog 7 centimeter bij lijkt te komen. De gaswinning stopt in 2019.

Een breed samengestelde begeleidingscommissie houdt de gegevens over de bodemdaling in de gaten. Voorzitter Jaap de Vlas is niet onder de indruk van het nieuwe record. ,,Als je tegen de 30 centimeter voorspelt en je komt op 34 centimeter uit, doe je het helemaal niet zo gek.''

Dat inschattingen variëren, vindt hij logisch. ,,Het hoort nu eenmaal bij het verschijnsel van prognoses. Het zou verkeerd zijn als we jarenlang vasthouden aan de eerste schatting en dan op het einde vaststellen: Het is meegevallen. Het is beter om steeds van de meest reële cijfers uit te gaan.''

De Vlas verwacht dat een paar centimeter meer of minder voor de natuur nauwelijks uitmaakt. Bovendien mag de maximale daling groter zijn dan gedacht, dat geldt alleen voor het centrum van het gebied. Naar de zijkanten toe valt ze weer mee waardoor de totale verzakking aanzienlijk minder zal zijn dan in 1985 was voorgespiegeld.

De Adviesgroep Waddenzeebeleid heeft gesteld dat de bodemdaling voor de Waddenzee geen kwaad kan en dat de zee deze door de aanvoer van zand zelf kan opvangen. Dat was mede reden om positief te adviseren over meer gaswinning onder de zee.

PvdA'er Samsom: ,,De Adviesgroep vindt 1 meter bodemdaling nog niet erg. Maar de essentie is dat we in 1999 de voorspelbaarheid van gaswinning in het gebied niet groot genoeg vonden om winning toe te staan. Uit deze cijfers blijkt dat we de situatie nog steeds niet goed kunnen inschatten.''

 

Wrijving katholieke school door openbaren

7 april 2004

NES - Op Ameland lopen de spanningen tussen katholieke en niet-gelovige ouders in Nes op. Door het sluiten van de openbare school 't Honnedún zitten tientallen niet-gelovige kinderen op de katholieke Kardinaal de Jongschool in hetzelfde dorp. 't Honnedún moet zo snel mogelijk weer open, maant professor Rob Tielman uit Molkwerum.

De onderwijskundehoogleraar van de Universiteit van Utrecht signaleert ongerustheid bij de katholieke ouders. Ze betreuren het dat geloofszaken zoals de voorbereiding op de eerste heilige communie buiten schooltijd worden behandeld. ,,Terwijl ze in deze tijden van normen en waarden meer waarde hechten aan hun geloof, juist op school.''

De openbare school in Nes sloot vorig najaar. Door de sluiting van het asielzoekerscentrum raakte de school zoveel leerlingen kwijt dat hij niet open kon blijven. Hierbij speelde ook onenigheid tussen de directie en het personeel een rol.

Tielman onderzocht in opdracht van de gemeente het onderwijsaanbod op het eiland. De Kardinaal de Jongschool heeft 230 leerlingen. Voor het onderzoek sprak Tielman met 53 eilanders, deels anoniem omdat de materie heel gevoelig ligt. ,,Er zit veel oud zeer. Het maakt veel emoties los.''

Ouders die de afgelopen jaren hun kinderen van 't Honnedún hebben gehaald, kregen het verwijt dat ze de asielzoekers ontweken. ,,Het zou een witte vlucht zijn'', aldus Tielman. Hij stelt dat hun vertrek meer oorzaken heeft. Het ging in het algemeen niet goed met de school waardoor die een slechte naam kreeg.

Volgens de professor heeft openbaar onderwijs aan de oostkant van het eiland nog toekomst. Een nieuwe projectleider is nodig om de gang er weer in te krijgen. Het moet een buitenstaander zijn die het vertrouwen heeft van alle partijen, stelt Tielman. ,,Dan willen ouders hun kinderen wel weer naar de school sturen.''

Formeel telt 't Honnedún nu vijf leerlingen. Die zitten tijdelijk op de openbare school in Ballum. Op 1 oktober moet het gebouw in Nes de deuren weer openen en 1 oktober 2006 dient de school weer minimaal 24 leerlingen te tellen. De gemeenteraad steunt een doorstart. Tielman vindt een opknapbeurt vereist. ,,De school heeft geen aantrekkelijke uitstraling. ''

 

Waddengas nodig voor natuur en economie

1 april 2004

DEN HAAG - Gaswinning onder de Waddenzee is een voorwaarde voor behoud van het natuurgebied en de olie- en gasindustrie in Noord-Nederland. De Adviesgroep Waddenzeebeleid heeft dat vandaag gemeld aan het kabinet. De commissie pleit voor winning op twee bekende locaties en voor een tiental nieuwe proefboringen naar meer waddengas. In Leeuwarden kan een Waddenacademie komen.

Volgens de adviesgroep onder voorzitterschap van oud-PvdA-voorman Wim Meijer is de discussie over het waddenbeleid vastgelopen. Veel betrokkenen vervullen de rol van 'hindermacht' bij de besluitvorming over het gebied. Het verzet ertegen heeft ,,een sterk symboolkarakter''. Daar moet een einde aan komen, staat in het rapport Ruimte voor de Wadden.

Volgens de commissie is al jaren duidelijk dat er geen blijvende natuurschade zal optreden door extra winning. Een positief besluit was eigenlijk in 1999 al te nemen, maar het kabinet durfde het toen niet aan. Inmiddels zijn er van de gaswinning bij Ameland nog meer gegevens beschikbaar die aantonen dat er nauwelijks risico's zijn. De beperkte kans op schade is te ondervangen door zeer beheerst de brandstof op te pompen.

Vanuit Lauwersoog en Paesens-Moddergat is al zo'n 40 miljard kubieke meter van onder de zee weg te halen. Uit andere velden onder het natuurgebied zou nog eens zo'n 90 miljard kubieke meter kunnen komen. Om deze laatste reserves aan te tonen zijn acht tot tien proefboringen nodig. Die kunnen net als bij winning vanaf het land schuin onder zee gebeuren.

Aan totale aardgasbaten voor de staat, verwacht de commissie zo'n €9,5 miljard over een periode van dertig jaar. Hiervan is €800 miljoen op korte termijn weer te investeren in verbetering van het natuurgebied en de lokale economie. Blijft de winning uit dan komt dit geld niet beschikbaar, stelt Meijer.

Bovendien is de kans groot dat het waddengas voor altijd blijft zitten als de Haagse politiek nu niet tot benutting ervan besluit. Bij een nieuw uitstel zullen de buizen die al bij Lauwersoog en Paesens-Moddergat liggen, verouderen en onbruikbaar raken. Ook bestaat de kans dat de olie- en gasindustrie dan teleurgesteld Noord-Nederland verlaat, met alle negatieve werkgelegenheidseffecten van dien, stelt de commissie. Blijft de industrie dan kan deze zich daar ontwikkelen tot een moderne, milieubewuste bedrijfstak.

Het voorstel voor extra gaswinning onder de Waddenzee kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. De Adviesgroep Waddenzeebeleid heeft het CDA kunnen overtuigen dat de winning kan zonder blijvende schade aan de natuur. Het CDA oordeelt nu, na VVD en LPF, ook positief over het benutten van meer gas.

In 1999 kozen de christen-democraten nog de kant van de linkse partijen, die ernstige bezwaren houden tegen het oppompen van waddengas bij Lauwersoog en Paesens-Moddergat. Het CDA wil nog niet instemmen met nieuwe proefboringen. ,,Wy moatte earst ris besjen hoe't it mei de winning giet'', aldus CDA-kamerlid Joop Atsma. D66 denkt er nog over na om het verzet tegen het waddengas op te opgeven, maar dat zal geen effect hebben op de balans in de Kamer.

 

Ameland dubt over eigen vuurtorenwacht

5 maart 2004

AMELAND -
Ameland wil bekijken of het mogelijk is dat op kosten van de eigen gemeenschap personeel op de vuurtoren kan blijven. De bemanning zal de pleziervaart in de gaten moeten houden. Dat blijft nodig, menen de eilanders, ook al denkt Rijkswaterstaat dat de toren zonder vuurtorenwachters kan.

Volgens voorzitter Barend Nagtegaal van de jachthavenstichting Het Leye Gat op Ameland komen veel recreatievaarders in grote problemen als ze niet meer op de uitkijk kunnen rekenen ,,Het Amelander gat is een spookgat. Dat is vanaf Terschelling niet in de gaten te houden. Ook niet met radar, want veel van de kleine bootjes zijn daarop niet te zien.''

De jachthaven heeft bij de gemeente geopperd om dan maar op kosten van het eiland een vuurtorenwachter te installeren. Burgemeester Paul Verhoeven benadrukt echter dat het moeilijk zal zijn die te betalen.

Bovendien is Verhoeven nog niet zo ver dat hij daar nu al een besluit over wil nemen. Rijkswaterstaat heeft deze week laten weten op de techniek te vertrouwen en slechts één vuurtoren in het Waddengebied bemand te willen laten.

Volgens Verhoeven zal het vrijwel onmogelijk zijn om de dagbediening die nu nog op de Amelander toren zit in stand te houden. Maar hij hoopt dat toch op zijn minst de torens van Terschelling en Schiermonnikoog bemenst blijven. Het eiland kijkt ook nog naar de mogelijkheid om de toren over te nemen als uitkijkattractie voor toeristen.

 

24 februari 2004

 
Aangifte Wagenborg na rel op veerboot
 
Regio - dinsdag, 24 februari 2004 11:36
HOLWERD - Rederij Wagenborg doet aangifte bij de politie naar aanleiding van de ongeregeldheden, die zich zondagavond voordeden op de veerboot van Ameland naar Holwerd. Medewerkers van de rederij werden bedreigd door voetballers van Wergea, nadat zij weigerden hen nog bier te verstrekken.
 
 
Regio - maandag, 23 februari 2004 13:28
HOLWERD - Voetballers en supporters van Steenwijkerwold gedroegen zich gisteravond zo opgefokt op de veerboot van Ameland naar Holwerd dat personeel van de veerboot de hulp van de politie inriep. Die rukte uit met vijf mensen en een politiehond, maar arrestaties werden er niet verricht. Volgens José Mellies van de politie was er wel sprake van ,,een dreigende situatie

 

14 februari 2004
 

Monumentaal vakantiehuis de lucht in

NES -
Het zomerhuisje Somero wordt weer neergezet op zijn oude plek aan de Zwarteweg in Nes op Ameland. Om de fundamenten van het rijksmonument op te knappen, werd het huisje tijdelijk verplaatst.

Somero, tegenwoordig eigendom van de familie Wiersma, is een van de weinige nog originele huisjes zoals die in de jaren dertig voor toeristen werden gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen veel van de gebouwtjes ten prooi aan de vernielzucht van Duitse troepen.

De fundamenten waren helaas weggezakt en werd gekozen voor deze wijze van renovatie. Aannemer Henk Mosterman vertelt erover: zijn vader, aannemer Piet Mosterman, heeft het huisje na WOII weer opgebouwd. In de deze oorlog moesten de meeste huisjes in dit deel van Ameland op last van de Duitsers verwijderd worden. Somero werd afgebroken en tijdens de oorlog opgeslagen.

Naschrift: in dit artikeltje is sprake over het huisje Somero en over de Zwarte weg. Bedoeld wordt : Bosrand. Somero is het eerste huisje aan de oostkant van de ZWarteweg, na toegangspad + parkeerterrein naar De Vleijen , schuin tegenover Jaap e.d.; daar waar de weg Bosrand dicht bij de bosrand komt. Naast Pax Sperata dus.

13 februari 2004

 

Druiventeelt op Ameland voor eilander wijn
 

BALLUM - Het populaire Amelander kruidenbitter Nobeltje krijgt concurrentie. Loonwerker Klaas Nagtegaal gaat in de Ballumer Bocht druiven telen om wijn van te persen. Bij een glaasje wijn kwam hij met zijn kameraad Klaas Schalkx uit Amsterdam op het idee. Schalkx weet alles van wijn maken, Nagtegaal heeft de grond.

Voor het project is €5000 nodig. De provincie heeft €1250 Europese Leadersubsidie toegekend. De rest komt van de ondernemers zelf. Het gaat eerst om een proef om uit te zoeken of het klimaat in de Bocht echt geschikt is. De zandgrond leent zich goed voor de druiventeelt. Schalkx denkt dat de zon er vaak genoeg schijnt. Eind maart worden de wijnranken voor 300 planten geplaatst. Vijf jaar later volgt de eerste serieuze oogst.

Nagtegaal is van plan om rode en witte Amelander wijn te maken en verwacht dat toeristen graag een flesje kopen ter herinnering aan hun vakantie.

 
Onthullend en Bewustmakend Nieuws
    
Groot object boven Nes en Buren (Ameland)
Geplaatst op 30.12.2003 om 15:15:10 uur | 551 bekeken | UFO | WWW.NIBURU.NL

Gisteravond tussen 22.00 - 23.00 is een groot object tussen de wolken gezien, waarvan de doorsnee werd geschat op ongeveer 200 meter. Wij zijn als UFO meldpunt bekend bij het KNMI, 1 van de medewerkers heeft ons nummer doorgegeven aan de Fam. de Jonge uit Nes, Ameland.
In het telefoongesprek gisteravond kreeg ik een ooggetuige verhaal van dat gene wat zich afspeelde tussen 22 - 23 u boven Ameland.
Het object heeft ongeveer 45 minuten stil gehangen, af en toe maakte het kantelbewegingen en was voorzien van veel om en in elkaar draaiende gekleurde verlichting. Na 45 minuten was het plotseling verdwenen.
Luitenant van dienst Jongepier van de vliegbasis Leeuwarden, die we gisteravond tot twee maal toe hebben gesproken, bevestigde dat er diverse meldingen waren gekomen en dat er ook een zwaar zoemend geluid te horen was boven de waddenzee.
Inmiddels hebben we contact met diverse instanties en hopen op korte termijn met beelden, foto's en meer informatie te komen.
Verder hopen we natuurlijk ook op reacties van onze lezers!!
 


 
theo schreef op 30.12.2003 om 18:10:10

jongens dit was mijn space cannon target met een 2000watt xenon lamp die stond proef te draaien boven buren ameland.
had m net gerepareerd dus dit verschijnsel draait oudejaars avond weer boven ameland.

Ameland in de ban van UFO of Theo??

Geplaatst op 02.01.2004 om 12:56:16 uur | 347 bekeken | UFO | WWW.NIBURU.NL

Op maandagavond werden we gebeld door mevr. Petra de Jong uit Nes Ameland over een verschijnsel in het luchtruim boven Ameland. Inmiddels bleek ook dat Theo de Haan, van de Haan electronics, aan het proefdraaien was met zijn 'space cannon target, 2000 watt xenon lamp' wat de oplossing van dit lichtverschijnsel blijkt te zijn. Ook dhr. Wassenaar van de politie Ameland gaf ons dit bericht in de loop van woensdag door. Wij en de mensen op Ameland blijven met een aantal vragen zitten.

1. Waarom verklaart luitenant van dienst dhr. Jongepier van de luchtmachtbasis Leeuwarden dat er diverse meldingen zijn geweest en dat er ook een zwaar zoemend/brommend geluid is gehoord?

2. Na een open gesprek van vanmorgen tussen SOPN en mevrouw De Jong (die dit samen met haar ongeveer 15 vrienden en familieleden in haar directe omgeving heeft gezien), begrijpen we dat veel Amelanders nog met vragen rondlopen over wat zij afgelopen maandag hebben gezien. Dit verschilde erg van de show van De Haan op woensdagavond.

Mevr. De Jong beschreef vanmorgen het verschil als volgt: "Op maandag kwam de verlichting boven de wolken vandaan en op oudejaarsavond wat het tegen de wolken aan." Verder verklaarde mevr. De Jong dat zij het verschijnsel recht boven haar huis zag, evenals haar dochter met wie ze telefonisch contact had en die drie kilometer verderop met de hele familie ook naar dit fenomeen stond te kijken.

Kortom, Theo zal de Amelandse bevolking nog op een lichtshowtje moeten tracteren om iedereen te overtuigen of het zal blijken dat toch......

3. We zijn in het bezit van een foto die wij hebben aangeboden aan Dhr. Molenaar, van de Dokkumer krant, die ook getuige was. Deze foto is gemaakt richting Ameland op de bewuste avond. Er is iets te zien maar wat??? De pers begint nieuwsgierigheid te tonen. We hopen dat lezers vanaf Ameland hun bevindingen aan ons willen e-mailen.
 

 

23 oktober 2003

Frits Storms is overleden

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend
heeft, hebben wij afscheid genomen van onze vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Prof. Dr Godfrid Storms
- Frits -
weduwnaar
van
Gré Wilmink
* Sittard, 4 mei 1911                   † Nijmegen, 20 oktober 2003

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Oude Kleefsebaan 231, 6571 AP Berg en Dal

De crematieplechtigheid vindt plaats in familiekring.
Op vrijdag 24 oktober is er van 13.30 tot 14.30 uur gelegenheid
tot condoleren in het Restaurant van Groot Berg en Dal, Oude
Kleefsebaan 221 te Berg en Dal.
 

30 september 2003:

Mevrouw Dolk:

Het duinterrein tussen 't Ruyghe Nest en "Tussen twee Zeeën" is eigendom van mevrouw Dolk. Waar deze mevrouw precies woont, ben ik vergten. Wel schijnt ze jarenlang gehoopt te hebben dat haar kinderen ooit nog eens een nieuwe zomerwoning op dit terrein zouden bouwen. Maar daar voelden ze niets voor. Het perceel is nu gekocht door dhr. en mevr. Bunnik: eigenaren van o.a. De Oude Pol en de 8e dag (mvl. Joli). Landmeters hebben de scheidingslijn met het terrein van Derksen Staat nu uitgezet. Dhr. en mevr. Bunnik gaan nu beginnen met een bouwplan om in de duinvallei achter de Oude Pol te gaan bouwen.

18 oktober 2003

Schuilen voor de bui. 

Al is het weer nog zo slecht op Ameland kun je altijd wel genieten.

18 oktober 2003

Kaapduin als locatie natuurmuseum valt niet in de smaak bij de Amelanders. 


De nieuwe locatie van het Natuurmuseum valt niet in de smaak bij de ongeveer 150 Amelanders op de bijeenkomst in Paal 13. Toch zou het zonde zijn als Ameland deze kans liet lopen. Een museum van allure, van internationale faam mag niet zomaar aan de kant worden geschoven. Het plan is nog een visie, maar in opzet toont het veel overeenkomsten met het prachtige ontmoetingscentrum op de Veluwe. Hier wordt je meegenomen in een adembenemende reis onder de grond. Bent u een keer in de buurt van Nati0naal park Hoge Veluwe moet u zeker gaan kijken. Ameland zou met een centrum van een dergelijke kwaliteit een trekpunt van internationale allure krijgen. Joop de Jong, direkteur van stichting Amelander Musea heeft gelijk als hij zegt dat we dit niet aan ons voorbij mogen laten gaan.

De plannen voor deze locatie als vestiging van het nieuwe natuurmuseum zijn voorlopig in de ijskast gezet


 

18 oktober 2003

Strandsuppletie. 


Deze zomer werd door een drietal boten hard gewerkt aan verhoging van de vooroever van het Noordzee strand. Om de ongeveer 3 uur leegt er weer een baggerschip zijn vracht zand in de branding. Het is te hopen dat het bijdraagt aan de strandafslag van het strand bij Nes. Dit jaar is het strand bijna een halve meter lager geworden.

18 oktober 2003

Kite surfen op Ameland. 

Steeds vaker zie je iemand vlieger op de zee, tenminste dat is de eerste gedachte. Het blijken echter kite=surfers te zijn. De waaghalzen tussen hemel en water laten zich door hun reuze vliegers leiden over de zee en door de lucht.

18 oktober 2003

Weekend voor de Wind volgend jaar op Ameland ?. 


Voor volgend wordt er over gedacht een Aeolus (God van de Wind) weekend op Ameland te organiseren.
In het weekend van 30 en 31 augustus werd op het strand bij Buren het grote vliegerweekend georganiseerd

21 augustus 2003

Veerboot Oerd in de vaart

(bron:wpd) Na een aantal spannende weken is de nieuwe veerboot voor Ameland, het m/s OERD, dinsdagochtend 8 juli in de haven van Nes gearriveerd.
Omstreeks kwart over tien 's ochtends, vrijwel tegelijkertijd met het in 1995 gebouwde zusterschip m/s SIER, meerde de OERD af aan de zuidsteiger van de veerdam bij Nes.

Even na half elf vertrok de OERD voor een proefvaart naar Holwerd, en kwam de nieuwe ferry rond 12 uur voor het eerst onder de autobrug in Holwerd.
Bij terugkomst op Ameland, wachtte burgemeester Paul Verhoeven van Ameland, de nieuwe OERD op, toen het schip voor het eerst onder de autobrug van Nes afmeerde.

De OERD is maandag bij scheepswerf Bijlsma in het Friese Lemmer vertrokken en is via het IJsselmeer en het Noordzeekanaal over de Noordzee naar Ameland gevaren.

Vrijdag 11 juli werd de nieuwe OERD voor het eerst voor auto's en passagiers ingezet op de lijn Ameland-Holwerd v.v. Voorlopig zal de nieuwe OERD alleen op vrijdag en zaterdag varen.

 

21 augustus 2003

Stroomstoring in Hollum

In de nacht van 31 juli op 1 augustus is er een enorme stroomstoring geweest in Hollum. Oorzaak een kortsluiting in een 10 kV leiding bij de Stelp. Wagenborg zette de oude Oerd (nu Monnik) in om noodaggregaten van de vaste wal aan te rukken.

 

19 juni 2003

Rijkswaterstaat krap bij kas, boten te laat

De vaartijden van de veerboten lopen uit doordat Rijkswaterstaat krap bij kas zit en daardoor het baggeren te lang heeft uitgesteld. Als alles tegenzit loopt de overtocht wel eens een uur uit.

 

 

19 juni 2003

Natuurmuseum

Er is een informatiebijeenkomst gehouden over het nieuwe natuurmuseum. Dit museum is gepland om te bouwen in het Kaapduun, een beschermd natuurgebied. We berichtten hier al eerder over. De aanwezigen op de bijeenkomst waren verre van enthousiast. Er werd verzocht om een referendum, burgemeester Verhoeven wees dit echter af. Nog vóór de zomer zal de raad een beslissing nemen

 

19 juni 2003

Veerboot Oerd wordt later afgeleverd

De nieuwe veerboot had al gedoopt horen te zijn. Doordat de bouwer, scheepswerf Bijlsma in financiële problemen is geraakt zal de Oerd pas veel later in gebruik kunnen worden genomen. Scheepswerf Bijlsma heeft uitstel van betaling gekregen, de Oerd maakt deel uit van de boedel.Er is een duidelijke parallel met de bouw van de Sier destijds, ook daar waren financiële problemen met de werf.

(N.B. het faillissement van Bijlsma heeft grote problemen voor autovervoer. Wagenborg heeft namelijk gerekend op de aanwezigheid van twee grote boten. Nu moet er alternatief vervoer worden aangeboden; ook zoekt Wagenborg met autobezitters contact om op andere tijdstippen de overtocht te maken)

22 mei 2003

Expositie “Luchtoorlog op Ameland”.

Op vrijdag 3 april is de wisselexpositie 2003 van het Cultuur-Historisch museum Sorgdrager in Hollum, omtrent de luchtoorlog op en rond Ameland tijdens de 2de Wereldoorlog geopend.

De opening werd verricht door mister Terry Oliver en mister Weaver, nabestaanden van boven Ameland omgekomen Britse piloten.

De tentoonstelling is op indrukwekkende wijze ingericht met tal van materialen die voor een groot deel op en rond Ameland gevonden zijn. Zo zijn er o.a. originele foto’s en onderdelen van vliegtuigen van twee crashes van Britse bommenwerpers op Nieuwlandsreid en nabij de Ballumerbocht..

Een bijzondere tegenstelling van het oorlogsgeweld wordt getoond in de fraaie trouwjurk die van parachutestof is gemaakt..

De expositie duurt tot november 2003

8 april 2003

Veerdam

Half mei wordt de huidige "Oerd" vervangen door een nieuwe veerboot van de "Sier" klasse. Hierdoor kunnen er veel meer auto's mee. Het directe gevolg daarvan is dat er op de oprijstroken meer capaciteit noodzakelijk wordt. Daar was iedereen het over eens, niet over de wijze waarop dat zou moeten worden verwezenlijkt. We berichtten u hier eerder over. Uiteindelijk is er een voorlopige oplossing gevonden door de fiets- en voetgangerstrook samen te voegen. 

 

8 april 2003

Vuurtoren

De vuurtoren wordt weer opengesteld voor het publiek. Helaas slechts tijdens de avonduren nadat de wachters de toren hebben verlaten

8 april 2003

Voorjaar

Ook op Ameland is het voorjaar geworden. We zagen de eerste lammetjes bij mama in de wei staan. We konden het niet nalaten er een foto van te maken, tenslotte is het elk jaar weer anders!