Leven met hartfalen en gedilateerde cardiomyopathie
 

Deze webpagina is opgeheven.

Graag verwijs ik u naar de website

van de Nederlandse Hartstichting

voor meer informatie over cardiomyopathie en hartfalen