Uit mijn academietijd heb ik nog een klein boekje gevonden. Het heet 'Het Extragegeven' , van Lambertus Lambregts. In het woord vooraf schrijft hij o.a.:

Wanneer wij een foto bekijken, zonder dat deze is voorzien van enig commentaar, zullen wij met die gegevens die de foto zelf te bieden heeft, proberen aan de foto de juiste inhoud te geven.

Wij zien twee mannen. Uit de bomen, de auto en straatstenen concluderen wij dat de beide mannen buiten zijn. Uit hun houding maken wij op, dat zij lopen. De pistoolholster, de leren jas, de broek en het boekje van de linkerman doet ons vermoeden dat hij een agent is.

Het in de hand houden van het boekje, en het feit dat beiden dicht bij elkaar lopen, laat ons gemakkelijk aannemen dat er enige relatie zou bestaan tussen de heren, waarschijnlijk die van agent/burger in overtreding.

Wanneer wij nu, naast de foto, een extra gegeven krijgen in de vorm van een commentaar, dan wordt het geven van een inhoud aan de foto daardoor vergemakkelijkt.

Het extragegeven dwingt ons aan de foto een bepaalde inhoud te geven.

Een aantal gelijke foto's zijn aangevuld met telkens verschillende extragegevens. We zien dertigmaal de inhoud van de foto veranderen, en in enkele gevallen zullen we misschien niet direct een inhoud aan de foto weten te geven.

Herhaling
start