Parenteel van Harmen Wijchers QUANT

Laatst gewijzigd: 16-10-2008


 
I.1    Harmen Wijchers QUANT, schoenmaker, overleden 1730/1732.
Gehuwd ong 1700 met Auckijn HINDRIX (Aukien Hindriks), overleden > 01041732.

R.A. Veendam 26-08-1719
Harmen Wichers Quant en Auckjen Hindriks el. in de Wildervank verkopen een stuk land gelegen aan het Westerdiep in Veendam op nr.25, aan Roelf Sijbolts en Jantjen Hindriks el. mede in de Wildervank.

R.A. Wildervank 01-04-1732
Aukien Hindriks wed.Harmen Wijchers Quant aan zoon Wijcher Harmens Quant en Aefke Martens huis + tuin + schoenmakersgereedschap + bed + toebehoren. Dwarsdiep Wildervank 400,-.

Uit dit huwelijk:

   1. 

Aeltien HARMENS (zie II.2).

   2. 

Wijcher Harmens (zie II.3).

   3. 

Hindrik Harms (zie II.5).


II.2    Aeltien HARMENS, geboren ong 1700, dochter van Harmen Wijchers QUANT (zie I.1) en Auckijn HINDRIX (Aukien Hindriks).
Gehuwd op 04-03-1722 te Veendam (getuige(n): bg: Harmen Coops & Grietien Harmens (zuster), Coop harmens & Lummigje Alberts (broer&schoonzuster); bruid: Harmen Wijchers Quant&Aucktien Hindriks (vader&moeder)) met Rijkent HARMENS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Rijkens OPPENTOGT, geboren 1725 te Veendam, overleden < 1776.


II.3    Wijcher Harmens QUANT, schoenmaker, geboren <1709 te Wildervank, overleden < 05-1762, zoon van Harmen Wijchers QUANT (zie I.1) en Auckijn HINDRIX (Aukien Hindriks).
Gehuwd op 05-05-1730 te Veendam,

1730, De 5 May compareerden persoonlijk de E. Wicher Harmens Quant als Bruidegom & de E. Aafke Meertens als Bruid bekennende en belijdende haar houwlik in te gaan & te bekragtigen met dese houwlike woorden:
Als dat de kinderen so soon of soons & dogter of dogteren uit dit haar houwlik te spruiten tot der ouderen nalatenschappen en versterven en erven na en hooft voor hooft gelijkce sibbe sullen wegen sonder dat de soons eenige prerogative voor de dogteren zullen genieten.
Verders dat deselve soon of soons & dogter of dogteren uit dit haar huwlijk gesproten het regt van repraesentatie sullen geniten om in alle voorvallende versterf en erv sodane portie of portien te genieten als of de ouderen in leven zijnde hadden konnen of mogen genieten.

Tot vestenifse deses hebben geweest als Dedigdlieden: De E. Harm Wichers Quant & Auckjen Hindriks als vader & moeder van de bruidegom. De E. Meerten Jacobs als vader van de bruid, de E. Em e Ukes wed.e van de Coopman Fiepke Olferts als angehouwlikte Nigte van de Bruid. Ter Versegelinge belijet getuiegen waren de E. Roelf Sijbolts & Rijckent Coops.

Gehuwd voor de kerk op 07-05-1730 te Wildervank (geref.) met Aafke (Aefke) Meertens van de MIEDEN (Maertens), 24 jaar oud, geboren te Meeden, gedoopt (NH) op 22-11-1705 te Meeden. Aefke dv Meint Berents of Hindrik Hommes, overleden > 06-1771.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Wichers KWANT (zie III.2).

   2. 

Meerten Wichers (zie III.4).

   3. 

Hindrik Wijchers KWANT (zie III.6).

   4. 

Jacob WIJCHERS.

   5. 

Auke WICHERS (Auckjen).

   6. 

Grietje WIJCHERS.

   7. 

Tietje Wijchers.


III.2    Harm Wichers KWANT, landbouwer, geboren 1735 te Wildervank (gezindte: mennoniet), overleden op 17-11-1810 te Siddeburen, "zijnde gehuwd geweest met Jeltje Hilkes, nalatende 2 kinderen, gewoond hebbende op de Veendijk onder Siddeburen", zoon van Wijcher Harmens QUANT (zie II.3) en Aafke (Aefke) Meertens van de MIEDEN (Maertens).
Gehuwd op 20-05-1770 te Siddeburen met Jeltje HILKES, 22 jaar oud, landbouwersche (1822), geboren te Noordbroek, gedoopt op 17-05-1748 te Noordbroek, overleden op 07-08-1822 te Siddeburen op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berentje, geboren op 17-03-1771 te Siddeburen, gedoopt (NH) op 17-03-1771 te Siddeburen, dv Harm Wichers & Jeltje Hilkes; de moeder heeft de opvoeding van dit kind ter hand genomen.

   2. 

Aafke Harms, landbouwersche, geboren op 01-01-1774 te Siddeburen, gedoopt (NH) op 01-01-1774 te Siddeburen, dv Harm Wichers & Jeltje Hilkes; de moeder heeft dit kind ten doop gebracht. Overleden op 02-05-1848 te Siddeburen gem Slochteren op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) <1795 met Hermannus Jans KOLKEMA, geboren op 01-01-1764 te Sellingen, overleden op 05-01-1814 te Siddeburen op 50-jarige leeftijd, begraven te Siddeburen.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 11-06-1818 te Noordbroek met Hindrik Alberts WALMA, 24 jaar oud, geboren op 20-07-1793 te Noordbroek, overleden >1848.

   3. 

Aeimt Harms, gedoopt (NH) op 29-12-1776 te Siddeburen. Harm Wichers & Jeltje Hilkes; zie 1774, den 1 januari (moeder heeft dit kind ten doop gebracht).

   4. 

Wicher Harms (zie IV.6).


IV.6    Wicher Harms KWANT, landbouwer (1855), landgebruiker(1829), geboren op 26-04-1781 te Siddeburen, gedoopt (NH) op 20-05-1781 te Siddeburen, zv Harm Wijgers, doopnaam niet aangetekend of onleesbaar, overleden op 03-03-1829 te Noordbroek op 47-jarige leeftijd. Was van ca.1806 tot 1829 bewoner en eigenaar van thans (Van Kleef) Eideweg 1 te Noordbroek. Blijkens de zetter van het Termunter Zijlvest in 1813 bezit hij 32,5 deimaten bouw-, weide- en hooilanden, waarvan 2 deimt 2e klasse en 30,5 deimt 3e klasse. (bron: Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek), zoon van Harm Wichers KWANT (zie III.2) en Jeltje HILKES, landbouwersche (1822).
Gehuwd (1) 1810 te Noordbroek met Grietje TIDDES, geboren te Noordbroek, overleden op 28-01-1811 te Noordbroek.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 15-06-1815 te Noordbroek met Knelske Kornelius SCHIPPER, 20 jaar oud, landbouwersche (1855), geboren op 25-01-1795 te Siddeburen, dv Kornelius Schipper & Elisabeth Derks, overleden op 01-07-1828 te Noordbroek op 33-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Ietje, geboren op 03-09-1807.

   2. 

Geert, geboren 1811, overleden 1819.

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Harm Wiegchers (zie V.3).

   4. 

Jeltje Wichers (zie V.7).

   5. 

Kornelius, geboren op 19-05-1819, overleden <1822.

   6. 

Geert Wiechers, geboren op 19-05-1819, overleden op 27-06-1819 te Korengast gem.Noordbroek, 39 dagen oud, oud 7 weken.

   7. 

Elizabeth Wichers (zie V.11).

   8. 

Geert, geboren op 06-05-1820, overleden jun 1820.

   9. 

Kornelius Wiegers (zie V.13).

   10. 

Aaffien Wichers, geboren op 24-01-1824, overleden op 21-03-1827 te Noordbroek op 3-jarige leeftijd.

   11. 

Tijlke Wichers (zie V.17).


V.3    Harm Wiegchers KWANT, koopman, geboren op 31-03-1816 te Noordbroek, overleden op 20-03-1890 te Siddeburen gem Slochteren op 73-jarige leeftijd, zoon van Wicher Harms KWANT (zie IV.6) en Knelske Kornelius SCHIPPER, landbouwersche (1855).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 13-12-1843 te Slochteren met Hindrikje Derks BOS, winkeliersche (1848), geboren 1818 te Loppersum, overleden op 27-01-1848 te Siddeburen gem Slochteren, dochter van Derk Frederiks BOS, ijzersmid, en Aaltje Roelfs DRENT.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16-05-1850 te Slochteren met
Geertru(i)da Derks BOS, geboren 1823 te Loppersum, dv Derk Bos & Aaltje Drenth, overleden op 31-07-1875 te Siddeburen gem Slochteren, dochter van Derk Frederiks BOS, ijzersmid, en Aaltje Roelfs DRENT.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Aaltje, geboren op 23-09-1844 te Siddeburen, overleden op 06-07-1926 te Siddeburen gem Slochteren op 81-jarige leeftijd, begraven te Siddeburen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-08-1868 te Slochteren met Jan van der SCHUUR, 26 jaar oud, arbeider (1915), geboren op 14-02-1842 te Delfzijl, overleden op 14-04-1915 te Siddeburen gem Slochteren op 73-jarige leeftijd, begraven te Siddeburen.

   2. 

Korneliske (Kornelske) (zie VI.4).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Derk (zie VI.5).

   4. 

Jeltje, geboren op 02-06-1852 te Siddeburen, overleden op 15-11-1906 te Siddeburen gem Slochteren op 54-jarige leeftijd, begraven te Siddeburen - hervormd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-04-1880 te Slochteren met Ties HUISMAN, koopman (1926), geboren 1852 te Siddeburen, overleden op 30-12-1926 te Siddeburen gem Slochteren.

   5. 

Wijcher, milicien, geboren 1861 te Slochteren, overleden op 17-09-1884 te Breda, ovl akte no 127 Slochteren.


VI.4    Korneliske (Kornelske) KWANT, geboren op 12-02-1847 te Siddeburen, overleden op 09-02-1930 te Siddeburen gem Slochteren op 82-jarige leeftijd, dochter van Harm Wiegchers KWANT (zie V.3) en Hindrikje Derks BOS, winkeliersche (1848).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 12-04-1873 te Slochteren met Jan SCHUUR, geboren 1845 te Hellum, overleden op 14-11-1892 te Hellum gem Slochteren.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 28-03-1895 te Slochteren met Wicher DIJK, schoenmaker (1924), geboren 1851 te Siddeburen, overleden op 07-11-1924 te Siddeburen gem Slochteren, zoon van Derk Jans DIJK en Jeltje Wichers KWANT (zie V.7).
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Harm, geboren 1872 te Siddeburen.
Gehuwd op 13-06-1896 te Slochteren met Fenje MOET, geboren 1877 te Siddeburen.

   2. 

Hinderkien, geboren op 06-10-1873 te Meedhuizen, overleden op 04-02-1941 te Siddeburen gem.Slochteren op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-03-1895 te Slochteren met Hindrik de MUINCK, geboren 1865 te Nieuwolda.

   3. 

Jan, arbeider, geboren 1875 te Slochteren, overleden op 22-08-1908 te Arnhem.
Gehuwd met Willemina van der MEER.

   4. 

Jurrien, geboren 1876 te Hellum gem.Slochteren, overleden op 25-03-1878 te Hellum gem.Slochteren.

   5. 

Geertruida, geboren 1879 te Hellum gem.Slochteren, overleden op 25-04-1880 te Hellum gem.Slochteren.

   6. 

Wijcher, geboren 1882 te Hellum.
Gehuwd op 25-05-1901 te Slochteren met Lupke BLAAUW, geboren 1878 te Wagenborgen.

   7. 

Geertruida, geboren 1884 te Hellum, overleden op 23-04-1886 te Hellum.

   8. 

Jurrien, geboren 1890 te Hellum, overleden op 22-02-1892 te Hellum.


VI.5    Derk KWANT, dagloner (1874), arbeider (1910), geboren 1850 te Siddeburen, overleden op 01-09-1910 te Siddeburen gem Slochteren, zoon van
Harm Wiegchers KWANT (zie V.3) en Geertru(i)da Derks BOS.
Gehuwd op 07-11-1874 te Slochteren met Trijntje KAP, dagloonster (1874), geboren 1853 te Hellum, overleden op 31-01-1933 om 10.30 uur te Siddeburen gem Slochteren.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertruida, geboren 10-1874 te Hellum gem Slochteren, overleden op 26-11-1874 te Siddeburen gem Slochteren.

   2. 

Eilje, geboren 09-1875 te Siddeburen gem Slochteren, overleden op 28-09-1875 te Siddeburen gem Slochteren.

   3. 

nn, geboren op 26-06-1876 te Siddeburen gem Slochteren, overleden op 26-06-1876 te Siddeburen gem Slochteren, 0 dagen oud.

   4. 

Geertru(i)da, geboren op 05-09-1877 te Siddeburen, overleden op 18-10-1962 op 85-jarige leeftijd, begraven te Siddeburen hervormd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1899 te Slochteren met Geert GEUZE, geboren 1877 te Siddeburen, zv Harm Geuze & Heike Kubbe, overleden op 23-07-1950 om 08.00 uur te Siddeburen gem Slochteren.

   5. 

Eelje, geboren 01-1881 te Siddeburen gem Slochteren, overleden op 20-01-1881 te Siddeburen gem Slochteren.

   6. 

Eelje, geboren 5-1882 te Siddeburen gem Slochteren, overleden op 30-08-1883 te Siddeburen gem Slochteren.

   7. 

Jeltje, geboren op 08-01-1885 te Siddeburen, overleden op 03-01-1975 op 89-jarige leeftijd, begraven te Siddeburen - hervormd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-05-1904 te Slochteren met Pieter KOOPS, 22 jaar oud, geboren op 18-02-1882 te Siddeburen, overleden op 05-09-1967 op 85-jarige leeftijd, begraven te Siddeburen - hervormd.

   8. 

Eelje, geboren 1889 te Siddeburen gem Slochteren, overleden op 28-05-1891 te Siddeburen gem Slochteren.

   9. 

Jacob Harm (zie VII.23).


VII.23    Jacob Harm KWANT, smidsknecht(1917), geboren 1893 te Siddeburen, zoon van
Derk KWANT (zie VI.5) en Trijntje KAP, dagloonster (1874).
Gehuwd op 21-10-1916 te Ten Boer met Anje MEELKER, geboren 1894 te Woltersum.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantje, geboren feb1917 te Woltersum gem.ten Boer, overleden op 09-03-1917 te Woltersum gem.ten Boer.


V.7    Jeltje Wichers KWANT, geboren op 02-09-1817 te Noordbroek, overleden op 23-03-1885 te Siddeburen gem Slochteren op 67-jarige leeftijd, begraven te Siddeburen - gereform, dochter van
Wicher Harms KWANT (zie IV.6) en Knelske Kornelius SCHIPPER, landbouwersche (1855).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1845 te Slochteren met Derk Jans DIJK, geboren 1813 te Siddeburen, overleden op 20-04-1885 te Siddeburen gem Slochteren.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wicher, schoenmaker (1924), geboren 1851 te Siddeburen, overleden op 07-11-1924 te Siddeburen gem Slochteren.
Gehuwd (1) op 13-06-1885 te Slochteren met Johanna van BIJSSUM, geboren 1860 te Siddeburen, dochter van
Harm van BIJSSUM, kuiper, en Tijlke Wichers KWANT (zie V.17).
Gehuwd (2) op 28-03-1895 te Slochteren met
Korneliske (Kornelske) KWANT, 48 jaar oud (zie VI.4).

   2. 

Aagtje, geboren 1855 te Siddeburen.
Gehuwd op 12-05-1877 te Slochteren met Johannes EIGENBERG, geboren 1847 te Appingedam.

   3. 

Jantje, geboren 1856 te Siddeburen.
Gehuwd op 23-06-1883 te Slochteren met Steffen KUIPER, geboren 1844 te Opwierde.


V.11    Elizabeth Wichers KWANT, geboren 1820 te Noordbroek, overleden op 15-03-1855 te Siddeburen gem Slochteren, dochter van
Wicher Harms KWANT (zie IV.6) en Knelske Kornelius SCHIPPER, landbouwersche (1855).
Gehuwd op 26-05-1849 te SLochteren met Johannes Jakobs LANINGA, geboren 1819 te Garsthuizen, overleden >1855.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Trijntje, geboren 1850 te Siddeburen.
Gehuwd op 17-05-1879 te Slochteren met Jan WERKMAN, geboren 1840 te Siddeburen.


V.13    Kornelius Wiegers KWANT, landbouwer, geboren op 14-02-1822 te Noordbroek gem.Zuidbroek, overleden op 22-03-1896 te Woltersum gem.ten Boer op 74-jarige leeftijd, zoon van
Wicher Harms KWANT (zie IV.6) en Knelske Kornelius SCHIPPER, landbouwersche (1855).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-07-1857 te Ten Boer met Lammechien BOUWMAN, 30 jaar oud, landbouwersche, geboren op 11-09-1826 te Woltersum, dv Jan Jakobs Bouwman & Jantje Jakobs Bontsma, overleden op 07-06-1900 te Woltersum gem.ten Boer op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Derk, geboren op 09-04-1858, overleden op 22-04-1858 te Woltersum gem.ten Boer, 13 dagen oud.

   2. 

Derk (zie VI.18).

   3. 

Jantje, geboren 1868 te Woltersum gem.ten Boer, overleden op 14-10-1939 te Woltersum gem.ten Boer.
Gehuwd op 19-05-1892 te Ten Boer met Josephus GRAATSMA, geboren 1858 te Woltersum, overleden op 25-11-1930 te Woltersum gem.ten Boer.


VI.18    Derk KWANT, landbouwer, geboren op 15-06-1859 te Woltersum gem.ten Boer, overleden op 16-11-1934 te Woltersum gem.ten Boer op 75-jarige leeftijd, zoon van
Kornelius Wiegers KWANT (zie V.13) en Lammechien BOUWMAN, landbouwersche.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 03-08-1901 te Slochteren met Swaantje van DIJK, 35 jaar oud, geboren op 13-10-1865 te Siddeburen gem.Slochteren, dv Jacob van Dijk & Grietje Mellema, overleden op 11-03-1941 te Woltersum gem.ten Boer op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Kornelis Wieger (zie VII.25).


VII.25    Kornelis Wieger KWANT, geboren op 25-01-1903 te Woltersum, overleden op 02-07-1977 te Harkstede op 74-jarige leeftijd, begraven te Harkstede, zoon van
Derk KWANT (zie VI.18) en Swaantje van DIJK.
Gehuwd 1930 te Overschild met Hendrikje RITSEMA, geboren op 24-01-1909 te Westeremden, dv Eltje Ritsema & Jantje Bos, overleden op 25-11-1994 te Delfzijl op 85-jarige leeftijd, begraven te Harkstede.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Derk (zie VIII.2).

   2. 

Jantje (Jannie), geboren in 1936 te Luddeweer.

   3. 

Swaantje (Wanny), geboren in 1938 te Luddeweer.

   4. 

Eltje (zie VIII.6).


VIII.2    Derk KWANT, geboren in 1931 te Woltersum, zoon van
Kornelis Wieger KWANT (zie VII.25) en Hendrikje RITSEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1955 te Leek met Grietje Anna CAZEMIER, 17 jaar oud, geboren in 1938 te Lettelbert.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Kornelis Wicher (Kees) (zie IX.1).

   2. 

Trijntje Geertje, geboren in 1957 te Lettelbert.
Gehuwd met Klaas van der VEEN, geboren in 1956 te Groningen.

   3. 

Lukas Jan, geboren in 1959 te Lettelbert.

   4. 

Hendrik Eltje (zie IX.6).


IX.1    Kornelis Wicher (Kees) KWANT, geboren in 1956 te Lettelbert, zoon van
Derk KWANT (zie VIII.2) en Grietje Anna CAZEMIER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd in 1988 te Utrecht met Gerritje ZOER, 24 jaar oud, geboren in 1963 te Wierden.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Martijn Derk, geboren in 1991 te Utrecht.

   2. 

Ruben Jan, geboren in 1993 te Utrecht.

   3. 

David, geboren in 1996 te Utrecht.

   4. 

Stefan, geboren in 1996 te Utrecht.


IX.6    Hendrik Eltje KWANT, geboren in 1961 te Lettelbert, zoon van
Derk KWANT (zie VIII.2) en Grietje Anna CAZEMIER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd in 1989 te Nijmegen met J.P.K. (Jacolien) GORISSEN, 27 jaar oud, geboren in 1962 te Gouda.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna Pleun, geboren in 1993 te Elst.

   2. 

Ilja, geboren in 1998 te Barneveld.


VIII.6    Eltje KWANT, geboren op 02-06-1940 te Luddeweer, overleden op 30-05-1976 te Luddeweer op 35-jarige leeftijd, begraven te Harkstede, zoon van
Kornelis Wieger KWANT (zie VII.25) en Hendrikje RITSEMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1963 te Oldehove met Fokkelina OFFRINGA.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Henriette Janny, geboren in 1965 te Luddeweer.

   2. 

Tiny Ellen, geboren in 1967 te Luddeweer-Overschild.

   3. 

Colette Wilma, geboren in 1969 te Luddeweer.

   4. 

Margriet Essalina.


V.17    Tijlke Wichers KWANT, geboren 1826 te Noordbroek, overleden op 04-02-1869 te Siddeburen gem Slochteren, dochter van
Wicher Harms KWANT (zie IV.6) en Knelske Kornelius SCHIPPER, landbouwersche (1855).
Gehuwd op 20-05-1848 te Slochteren met Harm van BIJSSUM, kuiper, geboren 1820 te Appingedam, overleden op 24-02-1888 te Siddeburen gem Slochteren.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Johanna, geboren 1860 te Siddeburen.
Gehuwd op 13-06-1885 te Slochteren met Wicher DIJK, schoenmaker (1924), geboren 1851 te Siddeburen, overleden op 07-11-1924 te Siddeburen gem Slochteren, zoon van
Derk Jans DIJK en Jeltje Wichers KWANT (zie V.7).


III.4    Meerten Wichers QUANT, geboren 1736 te Wildervank, overleden <1770, zoon van Wijcher Harmens QUANT (zie II.3) en Aafke (Aefke) Meertens van de MIEDEN (Maertens).
Gehuwd op 22-05-1762 te Wildervank met Geesjen ROELFS, geboren te Veendam, dv Roelf Roelf & nn.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wijcher, geboren op 16-05-1763 te Wildervank, gedoopt (NH) op 16-05-1763 te Wildervank, pagina 99; zv Meerten Wij.. & Geesjen Roe...

   2. 

Roelf Meertens KWANT (zie IV.10).

   3. 

.... Gedoopt (NH) op 01-08-1765 te Wildervank, pagina 108; zv Meerten Wijchers & Geesjen Roelefs; tussen 8-4 en 13-9-1765.

   4. 

Albert KWANT, geboren te Wildervank, gedoopt (NH) op 01-01-1769 te Wildervank, pagina 118; zv Meerten Wichers & Geesje Roels.


IV.10    Roelf Meertens KWANT, geboren 1765 te Wildervank, zoon van Meerten Wichers QUANT (zie III.4) en Geesjen ROELFS, !

Veendam 5-4-1761 Hervormde gemeente Roelf zv Meint Derx & Geesien Roelfs.
Gehuwd op 03-05-1795 te Veendam met Aaltje HINDRIKS, geboren te Wildervank.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Filippus, gedoopt (NH) op 16-08-1795 te Veendam.

   2. 

Roelf, gedoopt (NH) op 21-05-1797 te Veendam.


III.6    Hindrik Wijchers KWANT, geboren 1741, zoon van Wijcher Harmens QUANT (zie II.3) en Aafke (Aefke) Meertens van de MIEDEN (Maertens).
Gehuwd voor de kerk op 06-06-1771 te Meeden (geref) met Zwaantje Harms KROON, 17 jaar oud, geboren op 03-12-1753 te Meeden, gedoopt (NH) op 09-12-1753 te Meeden, dv Harm Heijkes & Fenje Laurens,

hc Meeden 21-06-1771, RA Vkk
Hindrik Wichers, zv Wicher Harms en Aafke Meertens, in de Wildervank en Zwaantje Harms, dv Harm Heikes en Fenje Laurens.
voor de bruidegom: Aafke Meertens, volle moeder; Harm Wijchers x Jeltje Hilkes, broeder; Jacob Wijchers x Jantje Wilems, volle broer; Auke Wichers en Grietje Wijchers, volle zusters; Jan Meertens, volle oom; Klaas Jans x Grietje Meertens, volle moij; Meerten Jans, volle neef; Laurens Jans x Trintje Klasens, volle nigt.
voor de bruid: Fenje Laurens, volle moeder; Luitjen Heikes x Cornelske Tobia, oom; Hindrik Alles x Janna Freriks, halve oom; Jan Andries Kroon, volle oom van bruids moeder; Okje Jacobs, a.moij; Berend Roelfs, a.oom van bruids moeder; Jacobus Andries Kroon, halve oom van bruids moeder.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wijchert Hindriks (zie IV.14).

   2. 

Fennigje Hindriks, geboren op 09-06-1775 te Meeden, gedoopt (NH) op 11-06-1775 te Meeden, overleden op 12-01-1858 te Beerta op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 22-04-1810 te Beerta (geref) met Jannes Harms HOOL, 31 jaar oud, gedoopt (geref.) op 19-07-1778 te Beerta, overleden op 11-02-1847 om 11.00 uur te Beerta op 68-jarige leeftijd.

   3. 

Harm Hindriks, geboren op 30-01-1778 te Meeden, gedoopt (NH) op 08-02-1778 te Meeden, zv Hindrik Wichers & Zwaantje Harms.

   4. 

Afijn Hindriks (Aaffien), geboren op 27-06-1780 te Meeden, gedoopt (NH) op 02-07-1780 te Meeden, zv Hindrik Wijchers & Zwaantje Harms, overleden op 22-03-1860 te Delfzijl op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 44-jarige leeftijd op 18-03-1825 te Delfzijl met Jan ASIJEE, 51 jaar oud, geboren op 12-05-1773 te Deventer, overleden op 21-08-1843 te Delfzijl op 70-jarige leeftijd, nalatende 1 meerderjarige zoon.
Gehuwd (2) met Harm Pieters KOLK, daglooner, geboren op 28-12-1771 te Heveskes gem.Delfzijl, overleden op 16-12-1820 te Delfzijl op 48-jarige leeftijd.


IV.14    Wijchert Hindriks KWANT, arbeider (1827), geboren op 11-05-1772 te Meeden, gedoopt (NH) op 17-05-1772 te Meeden, overleden op 03-05-1838 te Winschoter Oostereinde op 65-jarige leeftijd, zoon van Hindrik Wijchers KWANT (zie III.6) en Zwaantje Harms KROON.
Ondertrouwd op 20-09-1798 te Meeden met Remke Berents HUT, 21 jaar oud, gedoopt op 07-02-1777 te Winschoten, dv Berent Elties Hut & Klaaske Jans Banning, overleden op 23-02-1852 te Winschoten op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik Wijcherts (zie V.20).

   2. 

Berent Wijcherts, gedoopt op 26-10-1800 te Winschoten.

   3. 

Klaaske Wijcherts, arbeidster, geboren op 13-09-1802 te Winschoten, gedoopt op 26-09-1802 te Winschoten, overleden op 05-10-1835 te Beerta op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1826 te Beerta met Staats/Stades Aeikes/Eikes STAATS/STADES, 27 jaar oud, geboren op 11-07-1798 te Beerta, overleden op 10-12-1859 te Beerta op 61-jarige leeftijd.

   4. 

Zwaantje Wijgcherts, arbeidsvrouw, geboren op 05-04-1805 te Winschoten, gedoopt op 14-04-1805 te Winschoten, overleden op 24-12-1834 te Beerta op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-12-1827 te Beerta met Berend Geerts de WIT, 30 jaar oud, geboren op 30-01-1797 te Beerta, overleden op 19-07-1862 te Beerta op 65-jarige leeftijd.

   5. 

Trijntje (Trientje) Wijcherts, arbeidster, geboren op 16-01-1808 te Winschoten, gedoopt op 24-01-1808 te Winschoten, overleden op 06-06-1840 te Westerlee gem Scheemda op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-08-1833 te Winschoten met Harm Jansens DRENT, 25 jaar oud, geboren op 20-12-1807 te Muntendam, gedoopt op 17-01-1808 te Zuidbroek.

   6. 

Berend Wijcherts (zie V.29).

   7. 

Jakob Wijcherts (zie V.31).

   8. 

Fennechijn Wijcherts (zie V.34).


V.20    Hindrik Wijcherts KWANT, arbeider, geboren op 17-02-1799 te Meeden, gedoopt (NH) op 24-02-1799 te Meeden, zv Wijcher Hindriks & Remke Berends, overleden op 16-07-1827 te Winschoten op 28-jarige leeftijd, zoon van Wijchert Hindriks KWANT (zie IV.14) en Remke Berents HUT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1826 te Beerta met Aaltjen Tobias TOBIASEEN/MIELFS, 21 jaar oud, geboren op 31-01-1805 te Nieuw Beerta gem. Beerta, overleden op 02-05-1840 te Winschoten op 35-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tobias (zie VI.23).


VI.23    Tobias KWANT, arbeider en timmerman, geboren op 18-03-1827 te Finsterwolde, overleden op 23-04-1872 te Winschoten op 45-jarige leeftijd, zoon van Hindrik Wijcherts KWANT (zie V.20) en Aaltjen Tobias TOBIASEEN/MIELFS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-07-1851 te Winschoten met Anna MEULMAN, 18 jaar oud, geboren op 28-09-1832 te Nieuw Beerta, overleden op 04-10-1897 te Winschoten op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

nn, geboren op 29-11-1851 te Winschoten, overleden op 29-11-1851 te Winschoten, 0 dagen oud.

   2. 

Hindrik (zie VII.28).

   3. 

Janna, dienstmeid, geboren op 30-06-1856 te Winschoten, overleden op 01-11-1875 te Winschoten op 19-jarige leeftijd.

   4. 

Geert (zie VII.31).

   5. 

Derk, geboren op 26-11-1863 te Winschoten, overleden op 16-09-1865 te Winschoten op 1-jarige leeftijd.

   6. 

Derk (zie VII.34).

   7. 

Aaltje, geboren op 02-12-1869 te Winschoten.


VII.28    Hindrik KWANT, arbeider, geboren op 24-05-1853 te Winschoten, overleden op 03-05-1906 te Winschoten op 52-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat, zoon van Tobias KWANT (zie VI.23) en Anna MEULMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-09-1876 te Winschoten met Imke van SLOTEN, 27 jaar oud, geboren op 20-06-1849 te Midwolda, overleden op 12-01-1926 op 76-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Eppien, geboren op 03-02-1876 te Winschoten, overleden op 06-04-1878 te Winschoten op 2-jarige leeftijd.

   2. 

Tobias (zie VIII.9).

   3. 

Jan, steenbakker, geboren op 21-04-1879 te Winschoten, overleden op 10-06-1962 op 83-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-10-1902 te Beerta met Anna JANSSEN, 23 jaar oud, geboren op 08-12-1878 te Oudedijk, overleden op 08-02-1949 te Winschoten op 70-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.

   4. 

Anna, geboren op 17-03-1881 te Winschoten, overleden op 15-02-1944 te Winschoten op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-08-1914 te Winschoten met Berend van den BROECKE, 35 jaar oud, metselaar, geboren op 18-12-1878 te Amsterdam.

   5. 

Antje, geboren op 03-03-1883 te Winschoten, overleden op 02-10-1910 te Winschoten op 27-jarige leeftijd.

   6. 

Geert, arbeider, geboren op 28-01-1886 te Winschoten.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-11-1911 te Winschoten met Mettina FRANKEN, geboren 1888 te Boen, Dld.


VIII.9    Tobias KWANT, pakhuisknecht, geboren op 22-02-1878 te Winschoten, overleden op 02-09-1943 om 14.00 uur te Winschoten op 65-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - Hofstraat, zoon van Hindrik KWANT (zie VII.28) en Imke van SLOTEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-05-1902 te Winschoten met Pietertje ZWEEP, 24 jaar oud, geboren op 20-08-1877 te Winschoten, overleden op 22-01-1967 te Haarlem op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

nn, geboren op 31-01-1911 te Winschoten, overleden op 31-01-1911 te Winschoten, 0 dagen oud.

   2. 

Aldert, geboren op 31-01-1911 te Winschoten, overleden op 02-02-1911 te Winschoten, 2 dagen oud.


VII.31    Geert KWANT, arbeider, geboren op 03-08-1859 te Winschoten, overleden op 23-07-1911 te Winschoten op 51-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat, zoon van Tobias KWANT (zie VI.23) en Anna MEULMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-07-1884 te Winschoten met Hendrikje BUIST, 24 jaar oud, geboren op 19-02-1860 te Borger, overleden op 08-11-1942 te Winschoten op 82-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna, geboren op 03-06-1885 te Winschoten, overleden op 17-04-1971 te Winschoten op 85-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-08-1909 te Winschoten met Derk REININGA, 30 jaar oud, letterzetter, geboren op 04-03-1879 te Winschoten, overleden op 29-12-1933 te Winschoten op 54-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.

   2. 

Jenne, geboren op 25-04-1887 te Winschoten, overleden op 18-06-1890 te Winschoten op 3-jarige leeftijd.

   3. 

Tobias (zie VIII.21).

   4. 

Elsien, geboren op 23-12-1891 te Winschoten, overleden op 02-05-1894 te Winschoten op 2-jarige leeftijd.

   5. 

Aaltje, geboren op 10-04-1894 te Winschoten, overleden op 14-01-1961 te Winschoten op 66-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - Hofstraat.
Gehuwd met Roelof LANGE, geboren op 19-06-1899 te Scheemda, overleden op 17-03-1956 te Winschoten op 56-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - Hofstraat.

   6. 

Elsien, geboren op 24-05-1896 te Winschoten.

   7. 

Jenne (zie VIII.27).


VIII.21    Tobias KWANT, tuinier, geboren op 23-04-1889 te Winschoten, overleden op 23-04-1973 te Winschoten op 84-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - Accacialaan, zoon van Geert KWANT (zie VII.31) en Hendrikje BUIST.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-06-1918 te Winschoten met Geessien BOSKER, 27 jaar oud, geboren op 04-08-1890 te Woldendorp, overleden op 30-10-1972 te Winschoten op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geert (zie IX.14).

   2. 

Hendrika, geboren op 23-03-1924 te Winschoten, overleden op 18-06-1984 te Winschoten op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1947 te Winschoten met Freerk KLOOSTERHUIS, 28 jaar oud, geboren in 1918 te Winschoten.

   3. 

Sieka.


IX.14    Geert KWANT, geboren op 29-07-1919 te Winschoten, overleden op 08-06-1992 op 72-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - Accacialaan, zoon van Tobias KWANT (zie VIII.21) en Geessien BOSKER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd in 1949 te Oude Pekela met Antonia ALKEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Antje (Anja), geboren in 1950 te Winschoten.

   2. 

Geessiena Tobiena (Ineke), geboren in 1951 te Winschoten.

   3. 

Lamberta (Bertha), geboren in 1953 te Winschoten.

   4. 

Tobias, geboren in 1954 te Winschoten.


VIII.27    Jenne KWANT, geboren op 20-01-1899 te Winschoten, overleden op 25-12-1971 te Winschoten op 72-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - acacialaan, zoon van Geert KWANT (zie VII.31) en Hendrikje BUIST.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-04-1928 te Winschoten met Annechien HEKMAN, 31 jaar oud, geboren op 10-02-1897 te Winschoten, overleden op 22-11-1971 te Winschoten op 74-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - acacialaan.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrikje, geboren in 1929 te Winschoten.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd in 1954 te Winschoten met Jacob KOOLMA, 26 jaar oud, ambtenaar PTT, geboren in 1928 te Groningen, hij werd later Gereformeerd vrijgemaakt, en was jarenlang scriba van de kerk te Winschoten.

   2. 

Jans Tonnis (zie IX.21).

   3. 

Geert (zie IX.23).


IX.21    Jans Tonnis KWANT, boomkweker, geboren op 29-01-1932 te Winschoten, overleden op 27-12-1986 te Winschoten op 54-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - Accacialaan, zoon van Jenne KWANT (zie VIII.27) en Annechien HEKMAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-12-1961 te Onstwedde met Jantina (Tiny) MENNEN, 28 jaar oud, geboren op 08-10-1933 te Stadskanaal, overleden op 30-06-2000 op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jenne, geboren in 1962 te Winschoten.

   2. 

Harmina Gretha (Margreet), geboren in 1965 te Winschoten.

   3. 

Mentko Jacobus, geboren in 1968 te Winschoten.


IX.23    Geert KWANT, accountant, geboren op 02-10-1934 te Winschoten, overleden op 02-03-1988 te Winschoten op 53-jarige leeftijd, zoon van Jenne KWANT (zie VIII.27) en Annechien HEKMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-08-1960 te Onstwedde, gehuwd voor de kerk te Stadskanaal (Geref.kerk) met Aaltje Heikelina Jantje PINKSTER, 23 jaar oud, geboren op 23-07-1937 te Stadskanaal, overleden op 14-11-2002 te Winschoten op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jantina Rianne Carolien (Anita), begeleider dagcentrum, geboren in 1961 te Winschoten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1985 te Winschoten met Dirk Adrianus de WAARD, 29 jaar oud, geboren in 1956 te Rotterdam.

   2. 

Jenne Jan (zie X.16).

   3. 

Geertje Geertruida (Gertrud), verpleegkundige, geboren in 1968 te Winschoten.
Gehuwd met Jurjen Hendrik.


X.16    Jenne Jan KWANT, accountant, geboren in 1965 te Winschoten, zoon van Geert KWANT (zie IX.23) en Aaltje Heikelina Jantje PINKSTER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd in 1989 te Winschoten met Andrea Harriët BAANS, 23 jaar oud, geboren in 1966 te Heiligerlee, Scheemda.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geerte Geessiena, geboren in 1993 te Groningen.

   2. 

Pieter Jan, geboren in 1996 te Sauwerd.

   3. 

Jan Anne.


VII.34    Derk KWANT, schippersknecht en arbeider, geboren op 14-07-1866 te Winschoten, overleden op 21-03-1949 te Winschoten op 82-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat, zoon van Tobias KWANT (zie VI.23) en Anna MEULMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1892 te Groningen met Himke BALKEMA, 24 jaar oud, geboren op 05-04-1868 te Thesinge, overleden op 23-03-1932 te Winschoten op 63-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna, geboren op 06-03-1893 te Winschoten.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-09-1921 te Winschoten met Franciscus Cornelis BAETENS, huisschilder, geboren 1891 te Borgerhout, B.

   2. 

Roelf, geboren op 13-07-1894 te Winschoten, overleden op 11-11-1908 te Winschoten op 14-jarige leeftijd.

   3. 

Lammechina, geboren op 12-10-1895 te Winschoten, overleden op 21-09-1896 te Winschoten, 345 dagen oud.

   4. 

Lammechina, geboren op 12-11-1897 te Winschoten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-07-1921 te Winschoten met Hendrik MEIJER, 23 jaar oud, timmerman, geboren op 02-08-1897 te Winschoten.

   5. 

Geertje, geboren op 27-04-1899 te Winschoten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1922 te Winschoten met Albertus KRUIZE, geboren 1900 te Oude Pekela.


V.29    Berend Wijcherts KWANT, dagloner, geboren op 17-12-1809 te Winschoten, gedoopt op 24-12-1809 te Winschoten, overleden op 20-05-1854 te Finsterwolde op 44-jarige leeftijd, zoon van Wijchert Hindriks KWANT (zie IV.14) en Remke Berents HUT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-06-1834 te Beerta met Aaltjen Hindriks LEEUWERKE, 23 jaar oud, daglonersche (1872), arbeidster (1876), geboren op 10-04-1811 te Finsterwolde, overleden op 09-05-1876 te Ganzedijk gem Finsterwolde op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Stientje, geboren 1834 te Finsterwolde.
Gehuwd op 27-11-1858 te Beerta met Eildert JANSEN, geboren 1834 te Nieuw Beerta.

   2. 

Remke, geboren op 30-07-1837 te Finsterwolde, overleden op 02-05-1872 te Siddeburen gem Slochteren op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-07-1863 te Veendam met Freerk Teijesz PALS, 25 jaar oud, geboren op 12-09-1837 te Veendam, overleden op 14-01-1909 te Groningen op 71-jarige leeftijd.

   3. 

Trientje, geboren 1840 te Ganzedijk, overleden op 24-03-1929 te Oudedijk gem Beerta.
Gehuwd op 19-09-1863 te Beerta met Harm ARENDS, geboren 1843 te Nieuw Beerta, overleden op 05-03-1931 te Oudedijk gem. Beerta.

   4. 

Klaassien, geboren 1844 te Gorredijk, overleden op 08-06-1877 te Finsterwolde.
Gehuwd op 17-05-1876 te Finsterwolde met Berend HULSINGH, geboren 1842 te Finsterwolde, overleden op 05-05-1913 te Finsterwolde.

   5. 

Antje, geboren jan 1847 te Ganzedijk gem Finsterwolde, overleden op 12-09-1847 te Ganzedijk gem Finsterwolde.

   6. 

Hindrik (zie VI.34).

   7. 

Wiecherdina, geboren 1853 te Finsterwolde, overleden op 04-09-1882 te Beerta.
Gehuwd op 30-05-1873 te Finsterwolde met Wubbe de GROOT, geboren 1842 te Bellingwolde, overleden op 01-03-1897 te Ulsda gem. Beerta.


VI.34    Hindrik KWANT, arbeider, geboren 1849 te Ganzedijk, overleden op 30-09-1925 te Finsterwolde, zoon van Berend Wijcherts KWANT (zie V.29) en Aaltjen Hindriks LEEUWERKE, daglonersche (1872), arbeidster (1876).
Gehuwd op 19-05-1876 te Finsterwolde met Trientje KOOLHOF, geboren 1851 te Finsterwolde, overleden op 22-08-1917 te Ganzedijk gem Finsterwolde.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Berend, geboren op 08-11-1870 te Ganzewijk gem.Finsterwolde, overleden op 30-07-1952 om 10.00 uur te Finsterwolde op 81-jarige leeftijd, begraven op 02-08-1952 te Finsterwolde.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 11-07-1913 te Finsterwolde met Eije GRADE, geboren 1884 te Ganzedijk gem.Finsterwolde, overleden op 03-08-1952 te Winschoten, begraven op 06-08-1952 te Finsterwolde.

   2. 

Jantje, geboren 1877 te Finsterwolde, overleden op 18-10-1945 om 14.00 uur te Finsterwolde, ongehuwd.


V.31    Jakob Wijcherts KWANT, arbeider, geboren 1812 te Winschoten, overleden op 24-07-1865 te Blijham gem Wedde, zoon van Wijchert Hindriks KWANT (zie IV.14) en Remke Berents HUT.
Gehuwd op 24-05-1834 te Wedde met Marijke (Maria) Arents HULS, geboren 1812 te Nieuwe Pekela, overleden op 17-01-1890 te Blijham gem Wedde.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Arent Jakobs (zie VI.38).

   2. 

Remke, geboren 1837, overleden op 13-06-1850 te Morige gem Wedde.

   3. 

Jantje, geboren 1839 te Blijham, overleden op 17-11-1908 te Bellingwolde.
Gehuwd op 20-06-1868 te Wedde met Jan PRENGER, arbeider, geboren 1842 te Bellingwolde, overleden op 05-03-1919 te Bellingwolde, zv Hindrik Harms Prenger & Grietje Jans Sibens.

   4. 

Wijchert Jacobs (zie VI.43).

   5. 

Evert Jacobs, geboren 1841, overleden op 20-03-1852 te Hoorn gem Wedde.

   6. 

Hindrik (zie VI.47).

   7. 

Berend, geboren 1851, overleden op 10-02-1851 te Wedderveer.

   8. 

Remke, geboren 1853, overleden op 21-03-1854 te Morige gem Wedde.


VI.38    Arent Jakobs KWANT, arbeider, geboren op 10-06-1834 te Blijham, overleden op 27-07-1906 te Blijham gem Wedde op 72-jarige leeftijd, begraven te Blijham, zoon van Jakob Wijcherts KWANT (zie V.31) en Marijke (Maria) Arents HULS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-04-1857 te Nieuweschans met Jurriena Hindriks SWART, 25 jaar oud, geboren op 09-10-1831 te Bellingwolde, overleden op 02-04-1917 te Blijham gem Wedde op 85-jarige leeftijd, begraven te Blijham.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob (zie VII.40).

   2. 

Hendrik (zie VII.42).

   3. 

Maria, geboren 1861 te Wedde.
Gehuwd op 30-09-1886 te Winschoten met Harm JAGER, steenhouwer, geboren op 30-09-1886 te Winschoten.

   4. 

Free (zie VII.47).

   5. 

Wijcher (zie VII.48).

   6. 

Jantje, geboren op 16-04-1868 te Blijham, overleden op 16-05-1935 om 11.30 uur te Groningen op 67-jarige leeftijd, begraven te Groningen Esserveld.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-11-1899 te Groningen met Gerhardus de JONG, 36 jaar oud, geboren op 17-02-1863 te Groningen, overleden op 22-06-1940 om 00.45 uur te Groningen op 77-jarige leeftijd, begraven te Groningen Esserveld.

   7. 

Harmke, geboren op 13-05-1871 te Wedde, overleden op 14-11-1949 om 22.00 uur te Blijham gem Wedde op 78-jarige leeftijd, begraven te Blijham.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-11-1896 te Wedde met Jan WANMAKER, geboren 1868 te Finsterwolde, overleden op 26-12-1946 te Dennenoord (Zuidlaren).

   8. 

Remke, geboren 1-1876 te Blijham gem Wedde, overleden op 02-02-1876 te Blijham gem Wedde.


VII.40    Jacob KWANT, boerenknecht, arbeider (1927), geboren 1858 te Morige, gem. Wedde, overleden op 21-12-1933 om 06.00 uur te Bellingwolde, zoon van Arent Jakobs KWANT (zie VI.38) en Jurriena Hindriks SWART.
Gehuwd op 01-05-1880 te Bellingwolde met Wubbechien KUIPERS, dienstmeid, geboren 1850 te Bellingwolde, overleden op 15-01-1918 te Bellingwolde.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Anna, dienstmeid, geboren 1880 te Bellingwolde.
Gehuwd op 26-10-1901 te Bellingwolde met Jan ENGELKES, daglooner, geboren 1878 te Bellingwolde.

   2. 

Arend, daglooner, arbeider, geboren 1882 te Bellingwolde, overleden op 24-04-1927 te Bellingwolde, ev Fenna Hemmies.
Gehuwd op 16-05-1914 te Bellingwolde met Fenna HEMMES, dienstbode, geboren 1886 te Bellingwolde.

   3. 

Tammo (zie VIII.41).

   4. 

Jurrina, geboren 1891 te Bellingwolde.
Gehuwd op 11-05-1912 te Bellingwolde met Jan KRUIZE, smid (1912), chef-machinist, geboren 1889 te Bellingwolde, overleden op 13-05-1921 te Lieshout.


VIII.41    Tammo KWANT, daglooner, geboren 1885 te Bellingwolde, overleden op 01-07-1964 te Bellingwolde, zoon van Jacob KWANT (zie VII.40) en Wubbechien KUIPERS, dienstmeid.
Gehuwd op 15-11-1913 te Bellingwolde met Aaltje STOKEBROOK, geboren 1882 te Bellingwolde, overleden op 02-01-1964 te Bellingwolde.
Uit dit huwelijk:

   1. 

G.
Gehuwd met F AMMERSKEN.


VII.42    Hendrik KWANT, arbeider, geboren op 29-06-1859 te Blijham, overleden op 01-08-1910 te Blijham gem Wedde op 51-jarige leeftijd, begraven te Blijham, zoon van Arent Jakobs KWANT (zie VI.38) en Jurriena Hindriks SWART.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-05-1889 te Wedde met Geessien DIKKENS, 22 jaar oud, geboren op 29-05-1866 te Blijham, overleden op 14-12-1940 om 12.00 uur te Wedde op 74-jarige leeftijd, begraven te Blijham.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jurriena, geboren 1892 te Wedde, overleden op 09-11-1918 te Blijham gem Wedde.
Gehuwd op 12-04-1916 te Wedde met Jan ROUPPÉ, geboren 1884 te Wedde, overleden >09111918.

   2. 

Harm (zie VIII.47).

   3. 

Maria Frederika, geboren 1896 te Wedde.
Gehuwd op 22-07-1914 te Wedde met Jacob BOORSMA, sigarenmaker, geboren 1884 te Gaasterland.

   4. 

Hilje, geboren 1898 te Wedde.
Gehuwd op 29-08-1917 te Wedde met Jan BOS, geboren 1892 te Wedde.

   5. 

Arend, geboren 1901 te Wedde, overleden op 11-09-1903 te Blijham gem Wedde.


VIII.47    Harm KWANT, geboren 1893 te Wedde, zoon van Hendrik KWANT (zie VII.42) en Geessien DIKKENS.
Gehuwd op 02-08-1917 te Apeldoorn met Teuntje BAAK, 22 jaar oud, geboren op 19-01-1895 te Ugchelen, dv Teunis Baak & Gerritje Klopman, overleden op 02-03-1960 te Blijham op 65-jarige leeftijd, begraven op 05-03-1960.
Uit dit huwelijk:

   1. 

H (zie IX.27).


IX.27    H KWANT, zoon van Harm KWANT (zie VIII.47) en Teuntje BAAK.
Gehuwd met GB JAGER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Augusta Teuntje (Trees), geboren in 1957 te Winschoten.

   2. 

Harry.


VII.47    Free KWANT, geboren 1864 te Wedde, overleden op 14-11-1911 te Sappemeer, dochter van Arent Jakobs KWANT (zie VI.38) en Jurriena Hindriks SWART.
Gehuwd op 16-05-1888 te Wedde met Jan SIJTSEMA, geboren 1863 te Midwolda, overleden op 21-01-1925 te Sappemeer.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Gerhardus, geboren 1891 te Midwolda.
Gehuwd op 13-10-1917 te Hoogezand met Trientje de GRAAF, geboren 1891 te Anloo.

   2. 

Arent, geboren 1894 te Midwolda.
Gehuwd op 03-04-1919 te Scheemda met Grietje LEERAAR, geboren 1894 te Scheemda.


VII.48    Wijcher KWANT, boerenarbeider, geboren op 29-12-1865 te Wedde/Blijham, overleden op 03-05-1938 om 17.00 uur te Wedde op 72-jarige leeftijd, begraven te Blijham, zoon van Arent Jakobs KWANT (zie VI.38) en Jurriena Hindriks SWART.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-05-1898 te Wedde met Geessien BAKKER, 30 jaar oud, geboren op 26-12-1867 te Hoorn gem. Wedde, dv Geert Bakker & Grietje Boelens (gezindte: NH), overleden op 11-03-1958 te Midwolda op 90-jarige leeftijd, begraven te Blijham.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm, geboren 1884 te Wedde, overleden op 05-04-1908 te Morige gem Wedde.

   2. 

Geert (zie VIII.59).

   3. 

Jurriena, geboren aug-1898 te Wedde, overleden op 03-10-1898 te Morige gem Wedde.

   4. 

Arend, geboren op 05-10-1899 te Wedde.

   5. 

Grietje, geboren mrt 1901 te Wedde, overleden op 11-05-1901 te Morige gem Wedde.

   6. 

Jacob (zie VIII.64).

   7. 

Harm, geboren dec 1903 te Wedde, overleden op 10-01-1904 te Morige gem Wedde.

   8. 

Grietje, geboren op 03-11-1905 te Wedde, overleden op 13-07-1989 te Winschoten op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-06-1926 te Midwolda met Gezinus BONESCHANSKER, 24 jaar oud, arbeider, melkventer, geboren op 12-12-1901 te Oostwold, Midwolda, Scheemda, overleden op 31-05-1983 te Oostwold, Midwolda op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-06-1983 te Groningen.

   9. 

nn, geboren op 10-12-1906 te Morige gem Wedde, overleden op 10-12-1906 te Morige gem Wedde, 0 dagen oud.


VIII.59    Geert KWANT, Notarisklerk, geboren op 15-04-1893 te Wedde/Blijham, zoon van Wijcher KWANT (zie VII.48) en Geessien BAKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-03-1921 te Wedde met Fenna ten BROEKE, 24 jaar oud, geboren op 22-10-1896 te Sleen, overleden op 08-02-1970 te Wedde op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geessiena, geboren te Wedde.
Gehuwd te Wedde met Balthazar Lijphart GREEVEN, geboren te Woerden.

   2. 

Henderika, geboren te Wedde.


VIII.64    Jacob KWANT, arbeider, geboren op 10-09-1902 te Wedde, overleden op 19-12-1930 te Lutjeloo gem Wedde op 28-jarige leeftijd, begraven te Blijham, zoon van Wijcher KWANT (zie VII.48) en Geessien BAKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-06-1926 te Midwolda met Gepke BONESCHANSKER, 18 jaar oud, geboren op 03-10-1907 te Nieuwolda, overleden op 15-12-1950 te Winschoten op 43-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jakob Hendrik Jan, geboren 1931 te Wedde, overleden op 29-07-1932 te Morige gem Wedde.


VI.43    Wijchert Jacobs KWANT, arbeider, geboren 1841 te Blijham gem. Wedde, overleden op 27-08-1892 te Winschoten, zoon van Jakob Wijcherts KWANT (zie V.31) en Marijke (Maria) Arents HULS.
Gehuwd (1) op 18-05-1868 te Wedde met Janna Stoffer OTTENS, geboren 1847 te Blijham, overleden op 29-05-1886 te Oudezijl gem. Nieuweschans.
Gehuwd (2) op 30-04-1887 te Nieuweschans met Grietje de LANGE, geboren 1840 te Nieuweschans.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jacob (zie VII.55).

   2. 

Martha, geboren op 29-06-1872 te Nieuweschans, overleden op 31-01-1946 om 19.00 uur te Winschoten op 73-jarige leeftijd, begraven te Blijham.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-10-1895 te Wedde met Hinderikus SPA, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 08-07-1873 te Bellingwolde, overleden op 09-04-1939 om 16.00 uur te Wedde op 65-jarige leeftijd, begraven te Blijham.

   3. 

Maria, dienstmeid, geboren 1875 te Nieuweschans, overleden op 16-01-1957 te Bellingwolde.
Gehuwd op 28-04-1894 te Bellingwolde met Klaas DOORNKAMP, boerenknecht, geboren 1868 te Bellingwolde.

   4. 

Stoffer Otto (zie VII.61).

   5. 

Derkje, dienstbode, geboren op 08-01-1880 te Oudezijl, overleden op 11-05-1924 te Nijmegen op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-08-1910 te Nijmegen met Derk HENDRIKS, 34 jaar oud, brievenbesteller, geboren op 27-09-1875 te Zutphen.

   6. 

Jantje, geboren op 12-07-1882 te Nieuwe Schans, overleden op 20-01-1939 te Winschoten op 56-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-07-1905 te Winschoten met Harm EDENS, 25 jaar oud, geboren op 07-03-1880 te Bellingwolde, overleden op 10-08-1970 op 90-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.

   7. 

Arendina, geboren op 27-01-1885 te Nieuweschans, overleden op 20-02-1958 op 73-jarige leeftijd, begraven te Blijham.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-07-1908 te Wedde met Jan HOLSTEIN, 25 jaar oud, geboren op 08-06-1883 te Bellingwolde, overleden op 14-04-1965 op 81-jarige leeftijd, begraven te Blijham.


VII.55    Jacob KWANT, grofsmid en bankwerker, geboren 1870 te Blijham, overleden op 05-02-1949 om 06.30 uur te Hoogezand, zoon van Wijchert Jacobs KWANT (zie VI.43) en Janna Stoffer OTTENS.
Gehuwd op 25-04-1895 te Scheemda met Klaasje HORREL, geboren 1875 te Martenshoek, overleden op 17-05-1929 te Dennenoord (Zuidlaren), ovl akte no.79 Hoogezand.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Janna, geboren 1896 te Scheemda.
Gehuwd op 29-07-1915 te Sappemeer met Harm KANNEGIETER, geboren 1894 te Scharmer, gem Slochteren.

   2. 

Wijchert (zie VIII.72).

   3. 

Maria, geboren okt 1901 te Winschoten, overleden op 05-06-1902 te Winschoten.

   4. 

Martha, geboren 01-1915 te Sappemeer, overleden op 26-02-1915 te Groningen.

   5. 

T.
Gehuwd met L ZWIERS.

   6. 

M.
Gehuwd met J RENSEMA.

   7. 

K.
Gehuwd met J LUKKIEN.


VIII.72    Wijchert KWANT, geboren op 15-06-1899 te Sappemeer, zoon van Jacob KWANT (zie VII.55) en Klaasje HORREL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-06-1925 te Groningen met Grietje de VRIES, 22 jaar oud, geboren op 08-04-1903 te Groningen, dv Age & Trientje Timmer.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob (Jaap).


VII.61    Stoffer Otto KWANT, geboren 1878 te Nieuweschans, overleden op 31-08-1963 te Blijham, zoon van Wijchert Jacobs KWANT (zie VI.43) en Janna Stoffer OTTENS.
Gehuwd op 09-05-1906 te Wedde met Grietje BROEKEMA, geboren 1877 te Wedde, overleden op 17-07-1962.
Uit dit huwelijk:

   1. 

nn, geboren op 09-11-1910 te Morige gem Wedde, overleden op 09-11-1910 te Morige gem Wedde, 0 dagen oud.

   2. 

Wijchert (zie VIII.83).


VIII.83    Wijchert KWANT, geboren op 14-01-1913 te Morige, overleden op 13-07-1981 te Winschoten op 68-jarige leeftijd, zoon van Stoffer Otto KWANT (zie VII.61) en Grietje BROEKEMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd in 1940 te Wedde met Ettje OPHEIKENS, 23 jaar oud, geboren in 1916 te Morige, dv Grebbert Opheikens & Anna Hulsing.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Stoffer Grebbert (zie IX.34).

   2. 

Anna Grietje.


IX.34    Stoffer Grebbert KWANT, zoon van Wijchert KWANT (zie VIII.83) en Ettje OPHEIKENS.
Gehuwd met E MULDER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacoba Etty, geboren in 1964 te Finsterwolde.


VI.47    Hindrik KWANT, gevangenbewaarder(1888), telefonist(1905), geboren op 18-10-1845 te Winschoten, overleden op 03-06-1905 te Winschoten op 59-jarige leeftijd, zoon van Jakob Wijcherts KWANT (zie V.31) en Marijke (Maria) Arents HULS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 10-03-1869 te Wedde met Tjaakje BRINK, geboren 1847 te Meeden/Scheemda, dv Grietje Geerts Brink, vader niet bekend, overleden op 08-03-1870 te Morige gem Wedde.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 18-12-1872 te Wedde met Derkje KORTE, geboren 1834 te Blijham, overleden op 29-11-1903 te Winschoten.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jacob, geboren op 20-01-1868 te Scheemda, overleden op 14-08-1888 te Winschoten op 20-jarige leeftijd.

   2. 

Egbert (zie VII.70).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Jan, geboren 8-1874 te Morige gem Wedde, overleden op 17-08-1874 te Morige gem Wedde.


VII.70    Egbert KWANT, deurwaarder kantongerecht, geboren op 07-03-1870 te Wedde, zoon van Hindrik KWANT (zie VI.47) en Tjaakje BRINK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-10-1896 te Winschoten met Jantje NANNINGA, 27 jaar oud, geboren op 26-01-1869 te Winschoten, overleden op 08-08-1936 op 67-jarige leeftijd, begraven te Winschoten - hofstraat.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik, geboren op 17-05-1898 te Winschoten.


V.34    Fennechijn Wijcherts KWANT, geboren op 17-02-1814 te Winschoten, overleden op 19-10-1843 te Winschoten op 29-jarige leeftijd, dochter van Wijchert Hindriks KWANT (zie IV.14) en Remke Berents HUT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-03-1838 te Beerta met Tiemen Jans KORVEMAKER, 26 jaar oud, geboren op 24-10-1811 te Wedde.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harmke Harberts, geboren 1838 te Beerta, overleden op 10-11-1922 te Muntendam.
Gehuwd op 18-05-1865 te Scheemda met Aldert WERKMAN, geboren 1836 te Scheemda.

   2. 

nn, geboren op 19-10-1843 te Winschoten, overleden op 19-10-1843 te Winschoten, 0 dagen oud.


II.5    Hindrik Harms QUANT, overleden < 1748. Zoon van Harmen Wijchers QUANT (zie I.1) en Auckijn HINDRIX (Aukien Hindriks).

R.A. Oldambt 12-06-1748, 731-5600
Wijger Harms, Pieter Alders en Jacob Jans, voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Harms Quant en Geertien Alders, ter ener en Geertien Alders ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de nalatenschap van Hindrik Harms Quant. Geertien verkrijgt de gehele nalatenschap. Ze onderhoudt de kinderen tot 18 jaar en zal hen dan uitkeren 100 car,gld.

R.A. Oldambt 31-03-1761, 731-5604
Harm Hindriks Quant, Willem Zuidema, namens zijn vrouw Tettie Hindrix en Fennigjen Hindrix Quant, samen meerderjarig, hebben ontvangen van de vreemde voogd, Jacob Jans, aangezien de voormond Wijger Harms is overleden en de sibbevoogd Pieter Alders absent is, ieder hun deel van de nalatenschap involge de afkoop brief dd 12-06-1748.


Gehuwd 1725 met Geertien ALDERS.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Harm Hindriks (zie III.12).

   2. 

Tettie (Tetje) Hindrix/Hindriks QUANT/KWANT (zie III.15).

   3. 

Fennigjen Hindrix, geboren < 1743.


III.12    Harm Hindriks QUANT, geboren < 1743, zoon van Hindrik Harms QUANT (zie II.5) en Geertien ALDERS.
Gehuwd met Tjackjen DIJKHOF.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Geertien, gedoopt (nh) op 04-09-1761 te Winschoten.

   2. 

Geertien, gedoopt (nh) op 01-01-1765 te Winschoten.


III.15    Tettie (Tetje) Hindrix/Hindriks QUANT/KWANT, geboren < 1743, dochter van Hindrik Harms QUANT (zie II.5) en Geertien ALDERS.
Gehuwd met Willem ZUIDEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hindrik, tinnegieter, geboren 1760 te Winschoten, overleden op 12-03-1824 te Winschoten, zv Willem Zuidema & Tettje Hindriks Kwant.Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software