Parenteel van Anne Aukes RAUWERDA


I.1    Anne Aukes RAUWERDA, slagter, geboren op 15-03-1737 te Rauwerd, de naam Rauwerda per akte 30-12-1811 te Rauwerderhem aangenomen.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 26-11-1758 te Rauwerd met Geeske Heeres.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke Annes (zie II.1).
   2.  Herre Annes, gedoopt op 04-10-1764 te Rauwerd.
   3.  Antje Annes, gedoopt op 22-05-1768 te Rauwerd, overleden op 10-07-1820 te Rauwerderhem op 52-jarige leeftijd.
   4.  Melle Annes (zie II.5).
   5.  Saakjen Annes, gedoopt op 14-11-1773 te Rauwerd.

 
II.1    Auke Annes RAUWERDA, slager, geboren op 22-08-1762 te Rauwerd, overleden op 12-07-1812 te Rauwerderhem op 49-jarige leeftijd, zoon van Anne Aukes RAUWERDA (zie I.1) en Geeske Heeres.
Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 27-07-1806 te Rauwerd met Swopken Abes van der VELDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Aukes, geboren 1807 te Rauwerd, overleden op 16-05-1864 te Baarderadeel.
   2.  Akke Aukes, geboren 1809 te Rauwerd.

 
II.5    Melle Annes RAUWERDA, gedoopt op 15-07-1770 te Rauwerd, overleden op 24-08-1829 te Rauwerderhem op 59-jarige leeftijd, de naam Rauwerda aangenomen bij akte 30-12-1811 te Rauwerderhem. Zoon van Anne Aukes RAUWERDA (zie I.1) en Geeske Heeres.
Gehuwd met Grietje Klazes RIENSTRA, geboren 1772, overleden op 08-10-1863 te Rauwerderhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Melles (zie III.3).
   2.  Anne Melles (zie III.6).
   3.  Herre Melles, geboren 1803 te Rauwerd.
Gehuwd op 17-01-1835 te Berghem met Ida van SCHAIJK, geboren te Berghem, dv Wilhelmus van Schaijk & Petronella Hoeks.
   4.  Sytze Melles, geboren 1806 te Rauwerd, overleden op 29-03-1892 te Menaldumadeel.
Gehuwd op 15-03-1833 te Hennaarderdeel, nog nakijken! Echtgenote is Hinke Wybes JELLEMA.
   5.  Johannes Melles (zie III.12).
   6.  Tjitske Melles, geboren 1810 te Rauwerd.
Gehuwd op 11-05-1839 te Wymbritseradeel met Freerk Wiebes POST.
   7.  Geeske Melles, geboren 1813 te Rauwerd.
Gehuwd op 27-05-1843 te Rauwerderhem met Johann Jurigen MÜLLER, geboren 1814 te Nieudorf, Hannover, zv Johanz Jurigen Muller & Catharina Elisabeth Wiese.

 
III.3    Klaas Melles RAUWERDA, geboren op 12-12-1795 te Rauwerd, volgens huw.akte met Grietje is hij 38 in 1837, dus geboren in 1798, gedoopt op 20-12-1795 te Rauwerd, overleden op 24-02-1875 te Rauwerderhem op 79-jarige leeftijd, zoon van Melle Annes RAUWERDA (zie II.5) en Grietje Klazes RIENSTRA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 26-05-1822 te Rauwerderhem met Janke Durks GROUW, geboren 1793 te Irnsum, overleden op 24-06-1828 te Mantgum, dochter van Durk Pieters GROUW en Aaltje JANS.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 21-01-1837 te Rauwerderhem met Grietje Aukes HOEKEMA, geboren 1814 te Roordahuizum gem Idaarderadeel, dv Auke Foekes Hoekema & Trijntje Sybrens Wiersma.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Durk Klazes (zie IV.1).
   2.  Antje (zie IV.4).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Grietje Klazes (zie IV.6).
   4.  Aukje Klazes, geboren 1838 te Poppingawier, overleden op 20-09-1912 te Rauwerderhem, gehuwd.
Gehuwd op 10-05-1866 te Rauwerderhem met Oept Murks HARSTRA, geboren 1839 te Terzool, zv Murk Jentjes Harstra & Wytske Oepts van Dijk.
   5.  Melle Klazes (zie IV.9).
   6.  Sybrigje Klazes, geboren 1843 te Poppingawier, overleden op 05-05-1927 te Rauwerderhem, weduwe.
Gehuwd op 09-05-1872 te Rauwerderhem met Sytse Hendrikus van der WIEL, geboren 1846 te Driesum gem Dantumadeel, zv Hendrikus Sytses van der Wiel & Aaltje Pieters van Zuilen.
   7.  Yge (zie IV.13).
   8.  Anne, geboren 1854, overleden op 27-09-1922 te Leeuwarden, 68 jaar, gehuwd.

 
IV.1    Durk Klazes RAUWERDA, boerenknecht, geboren op 25-05-1823 te Rauwerd, overleden op 26-10-1897 te Rauwerderhem op 74-jarige leeftijd, zoon van Klaas Melles RAUWERDA (zie III.3) en Janke Durks GROUW.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1850 te Rauwerderhem met Hiltje Geerts BOONSTRA, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 10-08-1823 te Lippenhuizen, overleden op 28-12-1883 te Rauwerderhem op 60-jarige leeftijd, dochter van Geert Reinders BOONSTRA en Grietje Jeltes BIJSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geert Dirks, geboren op 30-09-1850 te Baarderadeel, volgens huw.akte genlias geb te Oosterwierum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-11-1876 te Rauwerderhem met Renske van DIEPEN, geboren 1852 te Middelstum, dv Klaas van Diepen & Hilje Bleker.
   2.  Klaas Durks, geboren op 07-06-1853 te Rauwerderhem, overleden op 17-06-1859 te Rauwerderhem op 6-jarige leeftijd.
   3.  Janke, geboren op 23-07-1858 te Rauwerderhem, overleden op 22-09-1860 te Rauwerderhem op 2-jarige leeftijd.
   4.  Klaas Durks (zie V.5).
   5.  nn, geboren op 19-12-1866 te Rauwerderhem, overleden op 19-12-1866 te Rauwerderhem.

 
V.5    Klaas Durks RAUWERDA, geboren op 12-09-1861 te Rauwerderhem, zoon van Durk Klazes RAUWERDA (zie IV.1) en Hiltje Geerts BOONSTRA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-05-1882 te Rauwerderhem met Elisabeth Hillebrands BOS, geboren 1860 te Surhuisterveen gem. Achtkarspelen, dv Hillebrand Pieters Bos & Saakje Wiebes Faber.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie VI.1).
   2.  Hiltje, geboren op 14-06-1886 te Rauwerderhem.
   3.  Geertruida, geboren op 04-04-1888 te Rauwerderhem.
   4.  Elisabeth, geboren op 17-06-1891 te Leeuwarden, overleden op 03-10-1892 te Leeuwarden op 1-jarige leeftijd, 15 maanden.
   5.  nn, geboren op 09-03-1898 te Leeuwarden, overleden op 09-03-1898 te Leeuwarden, levenloos geboren.

 
VI.1    Dirk RAUWERDA, geboren op 10-03-1883 te Dantumadeel, overleden op 15-12-1931 te Groningen op 48-jarige leeftijd, zoon van Klaas Durks RAUWERDA (zie V.5) en Elisabeth Hillebrands BOS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-02-1907 te Leek met Lutgertje van der VINNE, 23 jaar oud, geboren op 09-12-1883 te Leek, overleden op 12-08-1972 te Groningen op 88-jarige leeftijd, dochter van Pieter van der VINNE en Fennegien BRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Durk (zie VII.1).
   2.  Fennegien Elisabeth, geboren op 06-12-1910 te Groningen, overleden op 29-10-1918 op 7-jarige leeftijd.
   3.  Elisabeth, geboren op 08-06-1914 te Groningen, overleden op 12-07-1917 op 3-jarige leeftijd.
   4.  Geert, accordeonist, geboren in 1916 te Groningen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd in 1944 te Uithuizermeeden met Trijn ZUIDEMA.

 
VII.1    Klaas Durk RAUWERDA, geboren op 29-08-1907 te Leeuwarden, overleden op 04-03-1987 te Haren op 79-jarige leeftijd, zoon van Dirk RAUWERDA (zie VI.1) en Lutgertje van der VINNE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-09-1934 te Groningen met Krisstiene (Tiny) IDSKES, 21 jaar oud, geboren op 27-04-1913 te Groningen, overleden op 21-02-1994 te Groningen op 80-jarige leeftijd, dochter van Jan IDSKES en Johanna HYLKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lutgerdina Johanna (Diny) (zie VIII.2).
   2.  Johanna Lutgerdina (zie VIII.4).
   3.  Fennechien Elisabeth (zie VIII.6).
   4.  Dirk Klaas (zie VIII.7).

 
VIII.2    Lutgerdina Johanna (Diny) RAUWERDA, coupeuse, geboren in 1935 te Groningen, dochter van Klaas Durk RAUWERDA (zie VII.1) en Krisstiene (Tiny) IDSKES.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd in 1956 te Groningen met Flip APPELDOORN, 24 jaar oud, geboren op 10-10-1931, overleden op 09-08-2004 op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ineke, geboren in 1957.
   2.  Klaas, geboren in 1959.
   3.  Bert, geboren in 1963.
   4.  Flip, geboren in 1973.

 
VIII.4    Johanna Lutgerdina RAUWERDA, geboren in 1936 te Groningen, dochter van Klaas Durk RAUWERDA (zie VII.1) en Krisstiene (Tiny) IDSKES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd in 1962 te Groningen, gescheiden van Frederik (Frits) KWANT, geboren in 1937 te Groningen, zoon van Hendrik (Henk) KWANT (Hennie/Innie), kantoorbediende, vertegenwoordiger, en Jantje POELMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan (Henk) (zie IX.5).
   2.  Krisstienne (Krista) (zie IX.8).
   3.  Johan Frederik (zie IX.9).

 
IX.5    Hendrik Jan (Henk) KWANT, geboren in 1963 te Groningen, zoon van Frederik (Frits) KWANT en Johanna Lutgerdina RAUWERDA (zie VIII.4).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd in 1991 te Zeist (getuige(n): wederzijdse ouders) met Monica de BEER, 27 jaar oud, geboren in 1964 te Utrecht, gedoopt in 1965 te Driebergen, dochter van Ferdinand (Fred) ARTS en Grietje (Greet) AALBERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sebastiaan Mathijs, geboren in 1994 te Zeist.
   2.  Alexander Christiaan, geboren in 1998 te Zeist.

 
IX.8    Krisstienne (Krista) KWANT, geboren in 1964 te Groningen, dochter van Frederik (Frits) KWANT en Johanna Lutgerdina RAUWERDA (zie VIII.4).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd in 1990 te Groningen met Paul Cristiaan IPPEN, 24 jaar oud, offsetdrukker, geboren in 1966 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michelle, geboren in 1999 te Groningen.

 
IX.9    Johan Frederik KWANT, geboren in 1973 te Groningen, zoon van Frederik (Frits) KWANT en Johanna Lutgerdina RAUWERDA (zie VIII.4).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd in 2000 te Groningen met Jacoba SLOOTS, 29 jaar oud, geboren in 1971.
Uit dit huwelijk:
   1.  Naomy Lina Esmay, geboren in 1996 te Groningen.
   2.  Anouk Amber Aymee, geboren in 1999 te Groningen.

 
VIII.6    Fennechien Elisabeth RAUWERDA, geboren in 1939 te Groningen, dochter van Klaas Durk RAUWERDA (zie VII.1) en Krisstiene (Tiny) IDSKES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1962 te Groningen met Piet BROEKMAN, 26 jaar oud, vertegenwoordiger, geboren in 1936.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anton, geboren in 1965 te Groningen.
   2.  Hennie, geboren in 1969 te Groningen.

 
VIII.7    Dirk Klaas RAUWERDA, marinier, ladingcontroleur/chauffeur, geboren op 26-09-1942 te Groningen, overleden op 06-09-1994 te Groningen op 51-jarige leeftijd, zoon van Klaas Durk RAUWERDA (zie VII.1) en Krisstiene (Tiny) IDSKES.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd in 1961 te Groningen, gescheiden na 23 jaar in 1985 te Groningen van Jannie van der WAL, geboren in 1942 te Groningen.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd in 1988 te Groningen met Akke Elizabeth (Ans) VORSTENBERG, 34 jaar oud, geboren in 1953 te Groningen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaas Durk, geboren in 1962 te Vlaardingen.
   2.  Jan, geboren in 1964 te Vlaardingen.
   3.  Robert, geboren in 1966 te Vlaardingen.
   4.  Michael, geboren in 1972 te Toowoomba Australie.

 
IV.4    Antje RAUWERDA, geboren op 29-08-1826 te Rauwerderhem, overleden op 16-05-1914 te Rauwerderhem op 87-jarige leeftijd, dochter van Klaas Melles RAUWERDA (zie III.3) en Janke Durks GROUW.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-06-1852 te Rauwerderhem met Gerke Gerbens LANDSTRA, geboren 1818 te Britswerd, zv Gerben Sybrens Landstra & Minke Gerkes Schaafsma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas, geboren 1854, overleden op 04-10-1920 te Rauwerderhem.
Gehuwd op 31-05-1888 te Rauwerderhem met Trijntje WIERSMA, geboren 1859 te Wons gem Wonseradeel.
   2.  Janke Gerkes, geboren 1855 te Terzool, overleden op 19-02-1935 te Rauwerderhem.
Gehuwd op 13-09-1877 te Rauwerderhem met Pieter Hommes BERGSMA, geboren 1855 te Poppingawier, zv Homme Douwes Bergsma & Riemke Pieters van Eyk.
   3.  Dirkje Gerkes, geboren 1860 te Terzool.
Gehuwd op 26-05-1880 te Rauwerderhem met Foppe Gerbens BERGSMA, geboren 1859 te Irnsum, zv Gerben Jacobs Bergsma & Richtje Gerrits Boersma.
   4.  Doedtje, geboren 1861, overleden op 06-01-1940 te Rauwerderhem.
Gehuwd op 22-05-1884 te Rauwerderhem met Willem Gerbens BERGSMA, geboren 1864 te Irnsum, zv Gerben Jacobs Bergsma & AEtske Willems Nijdam.

 
IV.6    Grietje Klazes RAUWERDA, geboren 1833 te Terzool, overleden op 05-02-1903 te Rauwerderhem, gehuwd, dochter van Klaas Melles RAUWERDA (zie III.3) en Grietje Aukes HOEKEMA.
Gehuwd op 21-10-1855 te Rauwerderhem met Tjalke Annes HAVEN, geboren 1832 te Akkrum gem. Utingeradeel, zv Anne Beerends Haven & Akke Tjalkes Snip.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos, geboren op 01-07-1857 te Rauwerderhem, overleden op 01-07-1857 te Rauwerderhem.
   2.  levenloos, geboren op 12-09-1866 te Rauwerderhem, overleden op 12-09-1866 te Rauwerderhem.

 
IV.9    Melle Klazes RAUWERDA, geboren 1841 te Poppingawier, zoon van Klaas Melles RAUWERDA (zie III.3) en Grietje Aukes HOEKEMA.
Gehuwd op 10-05-1866 te Rauwerderhem met Grietje Sybrandus van der STEEG, geboren 1840 te Irnsum, dv Sybrandus Jans van der Steeg & Antje Gerkes Schaafsma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybrand, geboren 1875 te Deersum.
Gehuwd op 02-05-1912 te Rauwerderhem met Ruurdtje FOPMA, geboren 1879 te Hennaard gem Hennaarderadeel, dv Jan Geerts Fopma & Frouwkje Idses Kuperus.

 
IV.13    Yge RAUWERDA, geboren 1851 te Poppingawier, zoon van Klaas Melles RAUWERDA (zie III.3) en Grietje Aukes HOEKEMA.
Gehuwd op 14-05-1892 te Rauwerderhem met Tjitske WIERSMA, geboren 1862 te Roordahuizum gem Idaarderadeel, dv Watze Abes Wiersma & Sjuttje Gerbens Rienstra.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas, geboren 1893 te Poppingawier.
Gehuwd op 04-05-1922 te Rauwerderhem met Lolkje SEINSTRA, geboren 1899 te Roordahuizum gem Iddarderadeel, dv Jelle Rinzes Seinstra & Martha van der Schaaf.
   2.  Sjoerdje, geboren 1895 te Poppingawier.
Gehuwd op 04-08-1921 te Rauwerderhem met Arend WASSENAAR, geboren 1896 te Irnsum, zv Jelke Wassenaar & Kunnigje Arends de Jong.

 
III.6    Anne Melles RAUWERDA, geboren 1801 te Rauwerd, overleden op 06-02-1883 te Leeuwarderadeel, zoon van Melle Annes RAUWERDA (zie II.5) en Grietje Klazes RIENSTRA.
Gehuwd op 09-05-1826 te Rauwerderhem met Aaltje Douwes ROORDA, geboren 1803 te Lippenhuizen gem Opsterland, dv Douwe Jans Roorda & Trijntje Wobbes de Vos, overleden op 12-07-1876 te Idaarderadeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe, geboren op 28-02-1827 te Rauwerd.
   2.  Grietje, geboren op 08-01-1829 te Rauwerd, vlg huw.akte genlias Grietje Annes, geb te Poppingawier.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 17-11-1855 te Rauwerderhem met Sjerp Sjoerds PIERSMA, geboren 1830 te Rauwerd, zv Sjoerd Sjerps Piersma & Houkjen Tjeerd van Slooten.
Gehuwd (2) op 67-jarige leeftijd op 13-05-1896 te Rauwerderhem met Gooitzen KOOPMANS, geboren 1835 te Bozum.
   3.  Melle Annes, geboren 1831 te Rauwerd.
Gehuwd op 17-11-1855 te Rauwerderhem met Antje Wiggeles HIEMSTRA, geboren 1826 te Grouw gem Idaarderadeel, dv Wiggele Hyltjes Hiemstra & Geeske Johannes Bijlsma.
   4.  Jan, geboren op 15-06-1835 te Rauwerd.

 
III.12    Johannes Melles RAUWERDA, geboren 1809 te Rauwerd, overleden op 15-05-1879 te Rauwerderhem, zoon van Melle Annes RAUWERDA (zie II.5) en Grietje Klazes RIENSTRA.
Gehuwd op 12-04-1834 te Baarderadeel, nog nakijken! Echtgenote is Grietje Jans HIEMSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje, geboren 1838, overleden op 04-03-1915 te Rauwerderhem.
   2.  Trijntje, geboren 1843, overleden op 31-08-1909 te Rauwerderhem.
   3.  Janneke Johannes, geboren 1847 te Oosterwierum gem Baarderadeel, overleden op 26-08-1923 te Rauwerderhem.
Gehuwd op 13-05-1875 te Rauwerderhem met Jacob Johannes MULLER, geboren 1849 te Poppingawier, zv JJohannes Jacobs Muller & Elske Jans de Boer.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software