Lambrix Elektrotechniek

 Elektrotechniek

Home Elektrotechniek Beveiliging Verhuur Evenementen Webwinkel Bedrijfsgegevens
 
 

Disclaimer

Welkom op de website van Lambrix Elektrotechniek. 

Op deze website treft u informatie aan over ons bedrijf, en onze dienstverlening.
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. 

AUTEURSRECHT e.a.

De website www.lambrix.nl is eigendom van Lambrix Elektrotechniek bv. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan Lambrix Elektrotechniek.
De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lambrix Elektrotechniek  worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

HYPERLINKS EN SOFTWARE

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van Lambrix Elektrotechniek.
Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Lambrix Elektrotechniek worden geŽxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Lambrix Elektrotechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Lambrix Elektrotechniek van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de dienstverlening van Lambrix Elektrotechniek. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Lambrix Elektrotechniek kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Lambrix Elektrotechniek geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

AANSPRAKELIJKHEID EN WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Lambrix Elektrotechniek niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van Lambrix Elektrotechniek. Een en ander laat onverlet dat Lambrix Elektrotechniek in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Lambrix Elektrotechniek

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

Lambrix Elektrotechniek behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigingen. Deze wijzigingen zullen direct na het posten ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

 

 

 

Webmaster

Chris Velraads
06-47568179