Lambrix Elektrotechniek

 Elektrotechniek


Home Elektrotechniek Beveiliging Verhuur Evenementen Webwinkel Bedrijfsgegevens

 

Apk-w keuring

 

Vroeger controleerden de energiebedrijven op de veiligheid van installaties. Na de liberalisering van de energiemarkt en sinds de energiebedrijven niet meer direct aan de gemeenten waren verbonden, kwam hieraan een einde. Al zo'n tien jaar zijn er geen periodieke keuringen van installaties meer. Het gevolg is dat er gevaarlijke situaties kunnen zijn ontstaan waarop niemand meer zicht heeft.

Uit diverse onderzoeken van woninginstallaties is gebleken dat er sprake is van een serieus veiligheidsrisico. Manco's die werden geconstateerd op het gebied van Elektrotechniek zijn onder andere:

  • Onvoldoende ventilatie in ruimtes met gastoestellen;

  • Foutieve uitbreiding van het elektriciteitsnet;

  • Direct aanrakingsgevaar met elektrische apparaten of bedrading;

  • Foutieve aarding;

  • Brandgevaar ten gevolge van overbelasting.

Bovendien blijken er ook nog veiligheidsproblemen te zijn met betrekking tot rookkanalen, bereikbaarheid van de kruipruimte en de watertechnische installatie.

Inspectie
De branchevereniging van installateurs (Uneto-VNI) heeft een keuringsmethode ontwikkelt, de Algemene Periodieke Keuring voor Woninginstallaties (APK-W). Aan de hand van een inspectielijst worden uw gas-, water- en elektra-installatie gecontroleerd op verborgen gebreken. Wanneer de installateur niets afwijkends constateert, is uw woning APK-W goedgekeurd en wordt hij afgemeld in een landelijk systeem van een onafhankelijke stichting. Door het predikaat 'APK-W goedgekeurd' kunt u ervan uit gaan dat het veiligheidsniveau gewaarborgd is.

Blijkt uit de inspectie dat er iets aanvullends moet worden gedaan, dan overlegt de installateur met u of hij de reparatie ter plekke uitvoert of later ervoor terugkomt. De kosten die uit deze reparatie voortvloeien, zijn voor u als huiseigenaar. Pas als de reparatie is uitgevoerd, kan de woning worden afgemeld in het landelijke systeem.

Net als bij de APK voor auto's is er ook toezicht op het werk van de installatietechnische keurmeesters. Daarom controleert een onafhankelijke stichting ook nog eens steekproefsgewijs op de kwaliteit en de uitvoering van de keuringen. Voor meer informatie over de APK-W kunt u contact opnemen met Lambrix Elektrotechniek.
meer informatie?

www.uneto-vni.nl

www.veiligheid.nl

www.apk-w.nl