voltooid deelwoord 3

Vul het voltooid deelwoord in.

Klik op nakijken als de oefening gemaakt is. Verbeter daarna je fouten en klik nogmaals op nakijken.
Maak de werkwoorden langer om het te horen of gebruik eventueel 't kofschip om zeker te weten of er een t of d op het einde staat.

1. Het terrein zal door de gemeente (onteigen) worden, zodat er woningen op kunnen worden gebouwd.
2. Een groep natuurkundigen is erin (geslaag) het materiaal beter geleidend te maken.
3. De afgelopen maand heeft het personeel twee avonden (overgewerk) .
4. De tropische vogels hebben het vervoer naar de dierentuin goed (overleef) .
5. De zich aan de lichtboei vastklampende drenkeling werd door de bemanning van de reddingsboot uit zijn benarde positie (verlos).
6. Cijfers waarvan de decimalen 45 of hoger bedragen, worden naar boven (afgerond) .
7. Als je nu op deze toets drukt, wordt de tekst viermaal (gekopieer) .
8. Er wordt een beloning (uitgeloof) aan degene die inlichtingen kan verschaffen die zullen leiden tot de aanhouding van de daders.
9. Het bosgebied wordt aan twee kanten (begrens) door brede sloten.
10. De politicus beweerde dat zijn woorden door de journalist gedeeltelijk waren (verdraai) en uit hun verband gerukt.
11. De kunstplaatsen zijn ternauwernood (ontsnap) aan een milieuramp.
12. Is het al bekend wanneer het ANWB-kantoor wordt (verplaats) ?
13. Het afgelopen jar heeft de onderneming meer goederen (geproduceer) dan het jaar daarvoor.
14. Het postorderbedrijf houdt er rekening mee dat een deel van de artikelen wordt (teruggestuur) .
15. De voorhoedespeler, die zich voortdurend de bal liet afpakken, werd door het publiek uitgefloten en (uitgejouw) .
16. Als de tulpen zijn (uitgebloei) , haal ik de bollen uit de grond.
17. Uit het onderzoek door de luchtvaartdienst blijkt dat de piloot het vliegbrevet heeft (vervals) .
18. Het spatbord zal in de garage worden (uitgedeuk) en in dezelfde kleur worden bespoten.
19. Heeft u bij de röntgenafdeling geïnformeerd of het echt nodig is dat u (doorgelich) wordt?
20. De wedstrijd is (gestaak) in een gelijk spel.
21. Voordat er geschakeld wordt, moet het koppelingspedaal zijn (ingetrap) .
22. Om de houdbaarheid te verlengen worden de champignons (bestraal) met gammastralen.
23. De stad Leiden werd (beleger) door de Spanjaarden.
24. Voordat ik me aankleedde, heb ik mijn tanden (gepoets) met de elektrische tandenborstel.