meervoud zelfstandig naamwoorden 3

ë = zie onderaan de oefening

Type het meervoud. Soms zijn er meerdere mogelijkheden. Meestal komt er en of een s achter het woord. Achter een a,o,u,i,y,u een 's en achter een e de s vast. Bijv. oma's en tantes. Woorden die eindigen op ee krijgen ën. (sleeën) Woorden die eindigen op ie (klemtoon) krijgen ieën (industrieën). Zonder klemtoon iën (bacteriën). Latijnse woorden krijgen ici. (medici)

1. appel -
2. bacterie -
3. blad -
4. fiets -
5. dictee -
6. file -
7. garage -
8. gewoonte -
9. hals -
10. handvat -
11. industrie -
12. kaars -
13. loopgraaf -
14. monitor -
15. overledene -
16. paraaf -
17. portier -
18. tante -
19. premie -
20. gewicht -
21. stuurman -
22. radio -
23. theorie -
24. ziekte -