sterke ww 1

Sterke werkwoorden

Vul de antwoorden in en klik op nakijken. Je kunt spieken.

   at      aten      bad      baden      bakte      bakten      barstte      barstten      bedierf      bedierven      bedorven      bedrogen      bedrogen      bedroog      beet      begon      begonnen      begonnen      beten      beval      bevalen      bevolen      bewogen      bewogen      bewoog      bleef      bleek      bleken      bleven      blies      bliezen      boden      bogen      bond      bonden      bood      boog      braadde      braadden      bracht      brachten      brak      braken      dacht      dachten      deden      deed      doken      dook      dreef      dreven      droeg      droegen      drong      drongen      dronk      dronken      dwong      dwongen      floot      floten      gebakken      gebarsten      gebeden      gebeten      geblazen      gebleken      gebleven      geboden      gebogen      gebonden      gebracht      gebraden      gebroken      gedaan      gedacht      gedoken      gedragen      gedreven      gedrongen      gedronken      gedwongen      gefloten      gegeten   

1. bakken..............ik ..............wij ............ik heb .
2. barsten..............ik ............wij ...........ik ben
3. bederven............ik ............wij .........ik ben
4. bedriegen...........ik ..........wij .........ik heb
5 beginnen............ik .............wij ........ik ben
6. bevelen..............ik ..............wij ............ik heb
7. bewegen............ik ..........wij ..........ik heb
8. bidden...............ik ................wij ..............ik heb
9. bieden...............ik ..............wij ..............ik heb
10. bijten.................ik ...............wij ..............ik heb
11. binden...............ik ...............wij ...........ik heb
12. blazen...............ik ...............wij ...........ik heb
13. blijken...............ik ..............wij ............ik ben
14. blijven...............ik ...............wij .............ik ben
15. braden..............ik ..........wij .........ik ben
16. breken..............ik ...............wij ............ ik ben
17. brengen............ik .............wij ..........ik heb
18. buigen..............ik ...............wij ..............ik ben

1. denken..............ik ..............wij ...........ik heb
2. doen.................ik ...............wij ..............ik heb
3. dragen..............ik ..............wij ............ik heb
4. drijven...............ik ...............wij ..............ik heb
5. dringen.............ik ...............wij ...........ik heb
6. drinken.............ik ...............wij ...........ik heb
7. duiken..............ik ................wij ..............ik heb
8. dwingen............ik ..............wij ............ik ben

1. eten..................ik .....................wij ................ik heb

1. fluiten................ik .................wij ...............ik heb