sterke ww 2

Sterke werkwoorden

Vul de antwoorden in en klik op nakijken. Je kunt spieken.

   gaf      gaven      gegaan      gegeven      gegleden      geglommen      gegolden      gegoten      gegrepen      gehad      gehangen      geheten      geholpen      gehouden      gekeken      geklommen      geklonken      geknepen      gekocht      gekomen      gekozen      gekregen      gekrompen      gekropen      gekund      gelachen      geladen      gelaten      geleden      gelegen      geleken      gelezen      gelogen      gelopen      genas      genazen      genezen      genoot      genoten      genoten      ging      gingen      gleden      gleed      glom      glommen      gold      golden      goot      goten      greep      grepen      had      hadden      heette      heetten      hield      hielden      hielp      hielpen      hing      hingen      keek      keken      klom      klommen      klonk      klonken      kneep      knepen      kocht      kochten      kon      konden      koos      kozen      kreeg      kregen      kromp      krompen      kroop      kropen      kwam      kwamen      laadde      laadden      lachte      lachten      lag      lagen      las      lazen      leden      leed      leek      leken      liep      liepen      liet      lieten      logen      loog   

1. gaan..............ik .............wij ...................ik ben
2. gelden...........ik ..............wij ...................ik heb
3. genezen........ik ...........wij ................ik ben
4. genieten........ik ..........wij .................ik heb
5. geven............ik ................wij ....................ik heb
6. gieten........... ik .............wij ....................ik heb
7. glijden...........ik ............wij ...................ik ben
8. glimmen........ik .............wij ...............ik heb
(zijn)
9. grijpen...........ik ............wij ...................ik heb

1. hangen..........ik ...............wij ..................ik heb
2. hebben..........ik ................wij .................ik heb
3. helpen...........ik ...............wij .................ik ben
4. heten............ik .............wij .................ik heb
5. houden..........ik ...............wij .................ik heb

1. kiezen...........ik ...............wij ...................ik heb
2. kijken............ik ...............wij ...................ik heb
3. klimmen........ik ...............wij ...............ik heb
4. klinken..........ik ...............wij .................ik heb
5. knijpen..........ik ..............wij ..................ik heb
6. komen..........ik ...............wij ................ik ben
7. kopen...........ik ...............wij .................ik heb
8. krijgen..........ik ...............wij ...................ik heb
9. krimpen........ik ..............wij ................ik ben
10. kruipen........ik ................wij .................. ik heb
11. kunnen.........ik ..................wij ..................ik heb

1. lachen...........ik ..............wij ...................ik heb
2. laden.............ik .............wij ...................ik heb
3. laten..............ik ..................wij .......................ik heb
4. lezen..............ik ..................wij ......................ik heb
5. liegen.............ik .................wij ..................... ik heb
6. liggen.............ik ...................wij ......................ik heb
7. lijden..............ik .................wij ......................ik heb
8. lijken..............ik .................wij ......................ik heb
9. lopen..............ik ..................wij .....................ik heb