sterke ww 3

Sterke werkwoorden

Vul de antwoorden in en klik op nakijken. Je kunt spieken.

   gemeten      gemoeten      gemogen      genomen      geprezen      geraden      gereden      geroepen      geroken      gescheiden      geschenen      gescholden      geschonken      geschoren      geschoten      geschoven      geschreven      geschrokken      geslagen      geslapen      geslepen      gesleten      geslopen      gesloten      gesmeten      gesneden      gesnoten      gesnoven      gespannen      gespeten      gesponnen      gespoten      gesproken      gesprongen      gestaan      gestegen      gestoken      gestolen      gestorven      gestoten      gestoven      gestreden      gestreken      mat      maten      mocht      mochten      moest      moesten      nam      namen      prees      prezen      raadde      raadden      reden      reed      riep      riepen      roken      rook      scheen      scheerde      scheerden      scheidde      scheidden      schenen      schold      scholden      schonk      schonken      schoof      schoot      schoten      schoven      schreef      schreven      schrok      schrokken      sleep      sleet      slepen      sleten      sliep      sliepen      sloeg      sloegen      sloop      sloot      slopen      sloten      smeet      smeten      sneden      sneed      snoof      snoot      snoten      snoven      spande      spanden      speet      speten      spon      sponnen      spoot      spoten      sprak      spraken      sprong      sprongen      stak      stal      stalen      steeg      stegen      stierf      stierven      stoken      stond      stonden      stonk      stonken      stonken      stoof      stootte      stootten      stoven      streden      streed      streek      streken   

1. meten.................ik .....................wij ............................ik heb
2. moeten...............ik ..................wij .........................ik heb
3. mogen................ik ..................wij .........................ik heb

1. nemen................ik .....................wij ............................ik heb

1. prijzen................ik ....................wij ............................ik heb

1. raden.................ik ...................wij ..........................ik heb
2. rijden.................ik .......................wij .............................ik ben
3. roepen...............ik ........................wij .............................ik heb
4. ruiken................ik .......................wij ..............................ik heb

1. scheiden............ik ................wij .......................ik ben
2. schelden............ik ....................wij ........................ik heb
3. schenken...........ik ...................wij .......................ik heb
4. scheren.............ik ................wij .......................ik ben
5. schieten............ik .....................wij ..........................ik heb
6. schijnen............ik .....................wij .........................ik heb
7. schrijven............ik .....................wij ........................ik heb
8. schrikken...........ik .....................wij ......................ik ben
(zijn)
9. schuiven............ik ......................wij .........................ik ben
10. slaan................ik ........................wij .........................ik ben
11. slapen..............ik ..........................wij .........................ik heb
12. slijpen..............ik .........................wij ...........................ik heb
13. slijten...............ik .........................wij ............................ik ben
14. sluipen.............ik .........................wij ...........................ik heb
15. sluiten..............ik ..........................wij ...........................ik ben
16. smijten.............ik ........................wij ..........................ik heb
17. snijden.............ik ........................wij ..........................ik heb
18. snuiten..............ik .........................wij ...........................ik heb
19. snuiven.............ik .........................wij ...........................ik heb
20. spannen.............ik .....................wij .........................ik ben
21. spijten................ik .........................wij ...........................ik heb
22. spinnen..............ik ..........................wij .........................ik heb
23. spreken..............ik .........................wij ......................... ik heb
24. springen.............ik ........................wij ........................ik ben
25. spuiten...............ik .........................wij ............................ik heb
26. staan.................ik ..........................wij ..........................ik heb
27. stelen................ik .............................wij .............................ik heb
28. steken...............ik ............................wij ............................ik heb
29. sterven...............ik ...........................wij ..........................ik ben
30. stijgen...............ik ...........................wij ...........................ik ben
31. stinken..............ik ...........................wij .........................ik heb
32. stoten................ik .........................wij ........................ik heb
33. strijden..............ik ..........................wij ..........................ik heb
34. strijken..............ik ..........................wij ...........................ik heb
35. stuiven...............ik ............................wij ............................ik ben