sterke ww 4

Sterke werkwoorden

Vul de antwoorden in en klik op nakijken. Je kunt spieken.

   getreden      getroffen      getrokken      gevallen      gevangen      gevaren      gevlogen      gevochten      gevonden      gevouwen      gevraagd      gevroren      gewassen      geweest      geweken      geweten      gewezen      gewild      gewogen      gewonden      geworden      geworpen      geworven      gewreven      gezegd      gezeten      gezien      gezocht      gezogen      gezonden      gezongen      gezonken      gezwegen      gezwollen      gezwommen      gezworen      gezworven      trad      traden      trof      troffen      trok      trokken      vebood      verboden      verboden      verdween      verdwenen      verdwenen      vergat      vergaten      vergeten      verloor      verloren      verloren      vermeden      vermeden      vermeed      verweet      verweten      verweten      verzon      verzonnen      verzonnen      viel      vielen      ving      vingen      vlogen      vloog      vocht      vochten      voer      voeren      vond      vonden      vouwde      vouwden      vroeg      vroegen      vroor      vroren      waren      was      waste      wasten      week      wees      weken      werd      werden      wezen      wierf      wierp      wierpen      wierven      wilde      wilden      wist      wisten      wogen      wond      wonden      woog      wreef      wreven      zag      zagen      zat      zaten      zei      zeiden      zocht      zochten      zogen      zond      zonden      zong      zongen      zonk      zonken      zoog      zou      zouden      zweeg      zwegen      zwierf      zwierven      zwol      zwollen      zwom      zwommen      zwoor      zworen   

1. treden...................ik ...............................wij .................................ik ben
2. treffen...................ik ................................wij .................................ik ben
3. trekken.................ik ...............................wij ...............................ik heb

1. vallen...................ik .................................wij ..................................ik ben
2. vangen.................ik ................................wij .................................ik heb
3. varen...................ik ................................wij .................................ik heb
4. vechten................ik .............................wij ................................ik heb
5. verbieden.............ik ...........................wij ..............................ik heb
6. verdwijnen............ik ........................wij ...........................ik ben
7. vergeten..............ik ..............................wij ..............................ik ben
8. verliezen............. ik ............................wij ................................ik heb
9. vermijden.............ik .........................wij .............................ik heb
10. verwijten.............ik ...........................wij ..............................ik heb
11. verzinnen............ik ............................wij ............................ik heb
12. vinden................ik ...............................wij .................................ik ben
13. vliegen...............ik ...............................wij ..................................ik heb
14. vouwen..............ik ............................wij ...............................ik heb
15. vragen...............ik ...............................wij ................................ ik heb
16. vriezen.............. ik ..............................wij ...................................ik ben

1. wassen..............ik ...............................wij .................................ik ben
2. wegen................ik ................................wij ..................................ik heb
3. werpen...............ik ................................wij ................................ik heb
4. werven................ik .................................wij ................................ik ben
5. weten.................ik ..................................wij .................................ik heb
6. wijken................ik .................................wij .................................ik ben
7. wijzen................ik .................................wij .................................ik heb
8. willen.................ik ..................................wij .................................ik heb
9. winden...............ik .................................wij ................................ik heb
10. worden..............ik ..................................wij .................................ik ben
11. wrijven...............ik .................................wij ..................................ik heb

1. zeggen...............ik .....................................wij .................................ik heb
2. zenden...............ik ...................................wij ................................ik ben
3. zien....................ik ....................................wij .................................ik heb
4. zijn.....................ik ....................................wij ..................................ik ben
5. zingen................ik ...................................wij .................................ik heb
6. zinken................ik ...................................wij ..................................ik ben
7. zitten..................ik .....................................wij ...................................ik heb
8. zoeken...............ik ..................................wij ................................ik heb
9. zuigen................ik ...................................wij ...................................ik heb
10. zullen................ik .....................................wij .................................
11. zwellen..............ik ....................................wij .................................ik ben
12. zwemmen..........ik ..................................wij .............................ik heb
13. zweren...............ik .................................wij ..................................ik heb
14. zwerven..............ik .................................wij ................................ik heb
15. zwijgen...............ik ................................wij .................................ik heb