NIEUW OP ONZE SITE !!!! :

Ervaringsverhalen van
HD patiente Kelly B.

vertaling deel 9
nu te lezen
Bijzonder:
Huntingtondisease.Hyves.nl

NEDERLANDSE ZORGCENTRA
Atlant Zorggroep
Verpleeghuis Overduin
R.K. Zorgcentrum Sint Jacob
De Riethorst
Gulden Huis, afd Huntington

HUNTINGTON PAGINA'S
Vereniging van Huntington
Site Lotgenoten Huntington
Erfocentrum
Steunpunt Huntington
Huntington startkabel Euro-HD Netwerk (EHDN)

HUNTINGTON WEBLOGS
Huntingtondisease-weblog
Web-log van Jan
INTERNATIONALE SITES

JUVENILE HUNTINGTON
JUVENILE HD (jeugdvorm)
JUVENILE HD (English,pdf format)
JHD Handbook
JUVENILE HD (Hopes)

TESTEN
Minderjarigen genetisch testen?
Testprotocol (predictieve test)
Testen van mensen (pdf bestand)

BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE
Biomedisch.nl

GEZONDHEIDSZORG
achmeahealth
Het nieuws in de zorgsector
Info sites Geestelijke Gezondheidszorg
Kies met zorg
De Nieuwe Zorgverzekering
Zorgtoeslag
Zorgkiezer


WET-EN REGELGEVING
Persoons Gebonden Budget (PGB)
Per Saldo (belangenver. mensen met PGB)
Regionale Indicatie Organen (RIO's)
Breed platform verzekerden
Belangenorganisatie gehandicapten en chronisch zieken
Informatie en advies gehandicapten
Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
Sociale Zekerheid
Wet voorziening Gehandicapten (Protocol WVG)
Eerste hulp bij werk
Wet Gelijke Behandeling
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
CEG - Alles over Ethiek en Moraal
Invaliditeit.velelinkjes.nl
De Kleine Gids

OP REIS / VERVOER
Gehandicapten vervoer
VALYS
Bovenregionaal vervoer
RegioTaxi
NS/Trein
Connexxion/Bus

INDIVIDUEEL FINANCIELE HULP
Centraal Admin.Kantoor
Bijzondere Zorgkosten

Fondsen
NIBUD
MEE (voorheen SPD)
UWV

MANTELZORG
Mantelzorg
De Mantelzorger
XZorg
Expertisecentrum Informele Zorg
Mantelzorg.Net
Mantelzorg en Werk
Ode aan de Mantelzorger
Mantelzorgverlicht
Itsyourlife
Dossier Mantelzorg (Min.VWS)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Onderzoeksrapport HD patienten
en hun mantelzorgers


BUDDY'S
Buddynetwerk
E-buddyzorg

VRIJWILLIG LEVENSEINDE
Ned. Ver. voor een vrijwillig Levenseinde
Terminale sedatie
KNMG-richtlijn
palliatieve sedatie (.pdf)


DIAGNOSTIEKEN
Prénatale Diagnostiek
Pré-implantatie
Genetische Diagnostiek (PGD)

Promoties Geneeskunde
Vier keer erfelijkheid
brochures erfelijkheid
CAG Repeats
Wat staat er in mijn
genen geschreven


VOEDING EN SLIKKEN
Slikstoornis (Dysfagie)
Sondevoeding Info

ARTIKELEN
Artikel (jaar 1997)
Gevolgen voorspellend
Erfelijkheidsonderzoek;
Alles beter dan onzekerheid

Artikel (jaar 1999)
Wetenschap
Artikel (jaar onbekend)
Schuldgevoelens

VERWANTE ONDERWERPEN
Wat zijn repeats?
Muziek als Zelfexpressie
Chronisch ziek
Leefwijzer
Chronisch ziek zijn en je gewone leven
ADCA
Depressie Stichting
ECT
(electroconvulsie therapie)

VSOP
Dementie pagina
Lotgenoten.startkabel
Creatine en HD
Bewegen van de mens
Langs de levenslijn
(informatie rondom beperkingen)


COMPUTER & HANDICAP
Alles over computer en handicap

MEDIA
HD uitzending 4-2-2004
Ziekenhuis Special
(8-9-2005 Realplayer)

Miracle of design in cell
Huntington's Radio KRO uitzending:
"Wat zou jij doen"

EO uitzending:
"Tot de dood ons scheidt"


HULPMIDDELEN
het HIC
WELZORG
Kenniscentrum Revalidatie en Handicap
Drempels weg

MOBILITEITSBEPERKING?
Scootmobielen 1
Startkabel Scootmobielpagina
Aangenamer leven

MEDICIJN INFO
Geneesmiddelen Informatiebank
Consumed
Medicijngids
Medisch woordenboek

SCRIPTIE/EINDOPDR. VIG-3
Scriptie/eindopdracht
Titel:"De ziekte van Huntington
en Communicatieproblematiek"

(bekijk het eerste hoofdstuk)
Scripties Huntington VU.BE
Ergotherapie en
de Ziekte van Huntington (pdf)

Noden, behoeften en problemen
bij thuiswonende personen
met de ziekte van Huntington.
Kwalitatief onderzoek op basis
van semi-gestructureerd interview
met Huntingtonpatiënten
en hun mantelzorgers

INTERNATIONALE SITES
NEWS UPDATE SCIENCES
Betterhumans
NewsAlert
Today Top Stories
Articles on HD
Cells4health (Alles over stamcellen)
Stemcell Research News
Stemcell Research Foundation
Pre-Implantation Genetic Diagnosis
NeuroLogic Exam
(An Anatomical Approach)

Physicians Guide (PDF)
Gen.Etix (The online Game for
current bioethics debate)


HD ON SCREEN
HOPES
Visualisation Huntington

HOPES for kids
wmp STRATIAL CELL DIE
(Windows Media Player)

The basics of HD
Video versions (Hopes)

Huntingtin

LEARNING CENTER
Understand how genetics
affect your life

Celsouch (French)
Animation Genetique (French)
Genetests (Engelstalig)
(Engelstalig uitleg) over o.a.
Moleculen en Genetics

DNA The ultimate code
The Facts of Live (swf.file)
GENE issues

VERZORGENDEN
Verzorgende gedachten...

GEDICHTEN
Gedichten
Zomaar

ALLERLEI / FUN
suggesties? mail me:
ingeletteboer@hotmail.com

De tijd
Het laatste nieuws
Het weer vandaag
Schoolbank
Marktplaats
Website maken
Tips gebruik website lotgenoten
new year
Kerstverhaal
Schilderijtjes bewoners
lasershow
Nummerplaat
Geboren voor 1978
How Could This Happen To Me
Mist 2007-2008 nieuwjaarsnacht
porsche beter?
HDSA Bracelets
Postzegels
Hoe plaats ik een gadget op hyves?
bewoners heemhof
Kerstgroet
Zoekmachine Google
button


aantal bezoekers:

sinds 17 juli 2003

Webdesigner:
Gerard

aantal mensen op pagina:
hoogste aantal tegelijk:
datum max aantal:


deze site heeft

certificaat ontvangen