Hoofdstuk 1

 

1.1.0 Inleiding

 

Eerst zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Ingrid Letteboer.Ik werk sinds de opening van afdeling Dahlia in 1992 met zorgvragers die de ziekte van Huntington hebben. Op deze afdeling wonen veel jonge zorgvragers, maar ook een aantal oudere zorgvragers. Na jaren als verpleeghulp te hebben gewerkt wilde ik mij meer bekwamen in de gezondheidszorg en volg daarom de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (kortweg VIG).

 

Ik heb voor mijn opleiding VIG binnen verpleeghuis de Heemhof de onderstaande eindopdracht gemaakt. Mijn eindopdracht gaat over de ziekte van Huntington en de communicatieproblematiek.

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik in mijn dagelijkse werkzaamheden

belemmeringen en tekortkomingen constateer in de communicatie tussen zorgvragers, verzorgenden en andere disciplines. Mijn mening is dat dit beter kan.

In mijn onderzoek wordt dit bevestigd doordat er over de communicatieproblematiek met mensen die de ziekte van Huntington hebben bijna niets beschreven is. De door mij gevonden praktijk situaties zijn summier of worden weinig toegepast. Als differentiatie onderwerp heb ik gekozen voor medicijnen omdat dit veel voorkomt en in het bijzonder zonodig medicatie.

 

In mijn eindopdracht werk ik met een zorgvrager en heb hem hiervoor om toestemming gevraagd. In verband met de privacy heb ik hem zelf gevraagd of hij een andere naam wou verzinnen.

Dhr wil graag Peter genoemd worden in mijn eindopdracht. Peter is 31 jaar en is ongehuwd. Peter woont sinds 1995 in verpleeghuis van de Atlant Zorggroep, specifiek Heemhof. Hij wordt hier regelmatig bezocht door zijn moeder en zijn broer. Hij heeft als opleiding VWO gedaan. Bij Peter heeft de ziekte zich al in een vroeg stadium geopenbaard. Hierdoor heeft hij geen werkervaring kunnen opdoen. Zijn hobby's zijn computeren, muziek luisteren, zijn scanner afluisteren en uitstapjes maken naar bijvoorbeeld de “Auto RAI” of de dierentuin.

 

Met deze eindopdracht wil ik proberen verzorgenden te stimuleren om met communicatiemiddelen te gaan werken en deze te implementeren op de afdeling. Het gevoel wordt versterkt om deze opdracht te doen omdat collegae en andere disciplines erg enthousiast zijn over het gekozen onderwerp communicatieproblematiek.

 

1.1.1 Probleemstellingen

 

Door de ziekte van Huntington gaat het spraakvermogen van Peter achteruit. Hierdoor kan Peter zich niet meer goed verstaanbaar maken. Doordat hij niet meer goed verstaanbaar is kan Peter geagiteerd raken of zich gaan isoleren van de rest van zijn medebewoners.

De communicatie tussen Peter met verzorgenden en anderen verloopt hierdoor soms moeizaam.

 

 

Uitval huidig communicatiemiddel (communicator).

Indien zijn communicator stuk gaat dan is hiervoor er geen alternatief. Ook kan nu maar één bewoner tegelijk gebruik maken van dit middel.

Als alternatief kan een letterbord gebruikt worden waarvan er ook maar één aanwezig is.

 

1.1.2 Doelstelling onderwerp

 

Daarnaast ga ik in gesprek met de logopediste en de ergotherapeut om erachter te komen waarom een dergelijk hulpmiddel niet op mijn afdeling wordt gebruikt of is geïmplementeerd. Ook ga ik een enquête houden onder mijn collegae om te kijken of dit communicatiemiddel in het werk goed toepasbaar is en of mijn collegae en andere disciplines er enthousiast over zijn

 

Het zolang mogelijk optimaliseren van het communicatieve vermogen en de communicatie zolang mogelijk in stand houden. Hierbij gebruik maken van alternatieve middelen wanneer mondelinge communicatie te kort begint te schieten.

Peter is nu nog in staat om zichzelf met zijn communicator begrijpelijk te maken als het nodig is.

Over enige tijd zal hij door zijn ziekte hier niet meer mee om kunnen gaan en zal er een alternatief communicatiemiddel moeten worden gebruikt. Het aanleren om een communicatieboekje of communicatiekaart (pictogrammen of foto's) te hanteren en hiermee om te gaan is één van mijn doelstellingen. Het is gewenst hier in een vroeg stadium mee te beginnen.

Ik wil dit graag implementeren op de afdeling voor mijn collegae, familie en andere disciplines.

Mijn aanpak is als volgt. Samen met Peter ga ik een communicatieboekje maken. Door middel van foto’s te maken van belangrijke dingen die hem dierbaar zijn en van de dagelijkse dingen om hem heen. Deze foto’s worden gebruikt om hem te helpen zijn wensen kenbaar te maken of de communicatie te vergemakkelijken door middel van foto’s die hij kan aanwijzen.

Hiervan wordt dan een persoonlijk boekje gemaakt. Dit communicatieboekje is afgestemd op de behoefde en vraag van Peter.

 

1.1.3 Persoonlijke doelstelling

 

Ik wil me verdiepen en een bijdrage leveren de communicatieproblematiek rond mensen die lijden aan de ziekte van Huntington te verbeteren. Graag wil ik mijn collegae en andere disciplines hiervoor enthousiast maken door gebruik te gaan maken van een persoonlijk communicatieboekje.

Dit boekje kan mijns inziens een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden en de zorg van de bewoner. Na mijn scriptie ben ik van plan om voor andere zorgvragers ook een communicatie boekje te maken. Na mijn scriptie houdt dit onderwerp niet op.