Atlas van de flora van

Oost-Gelderland

Atlas van de Flora van Oost-Gelderland

Benno te Linde en Louis-Jan van den Berg

 

De oostelijke helft van Gelderland is bij veel liefhebbers van de wilde flora goed bekend. Van de bekende natuurgebieden zoals het Korenburgerveen en de Bekendelle bij Winterswijk, Montferland, de Kruisbergsche Bosschen, de Veluwezoom en de Millingerwaard is de flora in diverse publicaties uitgebreid beschreven. Wat er in de minder bekende natuurterreinen, in agrarisch gebied en in de bebouwde gebieden groeit is maar bij een enkeling bekend.

 

De Flora van Gelderland ten oosten van Apeldoorn en Nijmegen is nu volledig in kaart gebracht. De gegevens zijn door vrijwilligers en professionele onderzoekers in de periode tussen 1989 en 2001 verzameld.

 

De auteurs, Benno te Linde en Louis-Jan van den Berg, zijn beiden werkzaam als floraonderzoeker in Gelderland. Maar weinig mensen kennen de Oost-Gelderse flora zo goed als zij; ze zijn de afgelopen vijftien jaar vanaf het vroege voorjaar tot ver in de herfst in ‘het veld’ geweest. Doordat hun veldervaringen in de begeleidende teksten doorklinken ontstaat een bijzonder accuraat beeld van ontwikkelingen in de flora van het gebied.

Gesteld kan worden dat Oost-Gelderland, één van de floristisch rijkste gebieden van Nederland, aan sterke veranderingen onderhevig is! Plantensoorten die soms al meer dan een eeuw waren uitgestorven, verschenen in afgegraven terreinen. Uit warme landen afkomstige  plantensoorten groeien tegenwoordig in maïsakkers en aan rivieroevers. Intussen gaan veel gevoelige soorten achteruit of staan op het punt te verdwijnen.

 

In totaal zijn 504.251 gegevens verwerkt tot verspreidingskaartjes. De verspreiding van de plantensoorten wordt per vierkante kilometer weergegeven.

Vrijwel alle 1900 plantensoorten die in de negentiende en twintigste eeuw in het onderzochte gebied zijn gevonden komen alfabetisch aan bod. Van  ruim 1100 soorten die in de onderzoeksperiode zijn gevonden wordt een gedetailleerd verspreidingskaartje afgebeeld.

Inleidende hoofdstukken gaan in op de ontwikkelingen en veranderingen in de Oost-Gelderse Flora, het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten en de plantengeografische ligging van Oost-Gelderland.

 

Formaat:        22,6 X 28,6 cm

Omvang:        544 blz.

Uitvoering:      genaaid en gebonden

Illustraties:     1100 verspreidingskaartjes, 150 kleurenfoto’s van kenmerkende plantensoorten, foto’s van bijzonder herbariummateriaal en historische verspreidingskaarten

ISBN             90 9016181-3

Prijs €42,50 inclusief verzendkosten

 

 

De atlas is te bestellen door €42,50 over te maken op rekening 3748.79.869 van Stichting de Maandag, Babberich.

Vergeet niet in de omschrijving het bezorgadres te vermelden

 

Voor informatie:

e-mail flora-atlas@planet.nl

Tekstvak: Flora Oost-Gelderland
Tekstvak: home
Tekstvak: rare soorten
Tekstvak: publicaties

NIEUWSBRIEF NO. 39

April 2003 Stichting Werkgroep Florakartering Drenthe

Secretariaat: FLORON-coördinator:

Hester Heinemeijer Ben Hoentjen

Anserweg 8 Felland 50

7975 PB Uffelte 9755 TC Onnen

 

Nieuw: Atlas van de Flora van Oost-Gelderland (Benno ter Linde en Louis-Jan van den

Berg)

Ben Hoentjen

Half maart verscheen bij Stichting de Maandag de Atlas van de Flora van Oost-Gelderland, een in

eigen beheer uitgegeven, mooi vormgegeven boek ter bekroning van ruim 10 jaar veldwerk.

Anders dan in de Atlas van de Drentse flora zijn alle in de periode 1989-2000 gevonden inheemse,

ingeburgerde en verwilderde soorten in alfabetisch volgorde behandeld. Van de meeste inheems en

ingeburgerde soorten is een helder verspreidingskaartje opgenomen. De soortteksten zijn kort,

maar informatief. Van de minder algemene soorten zijn ook steeds de oude waarnemingen

vermeld. Een waar monnikenwerk moet het verzamelen uit de literatuur van alle meldingen van de

opgenomen soorten, voor zover gezien in Oost-Gelderland, geweest zijn. Petje af voor de beide

samenstellers van dit standaardwerk over de flora van mijn geboortestreek!

Het boek is niet in de winkel te koop maar kan rechtstreeks bij Stichting de Maandag besteld

worden, door overmaken van € 59,50 (inclusief verzendkosten) t.n.v. Stichting de Maandag in

Babberich, onder vermelding van titel en gewenste afleveradres.

Recensies van de atlas

Tekstvak: onderzoek flora