Overzicht van de planten die op de Maandag voorkomen, waarnemingen uit de periode 1986 tot en met 2005 (km-hok 228-448)

 

Met * gemerkte soorten komen of kwamen niet op onze terreinen voor maar groeien of groeiden wel in het kilometerhok waarin onze terreinen liggen.

GE betekend dat de soort op de rode lijst als gevoelig staat.

KW betekend dat de soort op de rode lijst als kwetsbaar staat.

BE betekend dat de soort op de rode lijst als bedreigd staat.

Onderstreepte soorten zijn na 2001 niet meer gezien, ze zijn niet teruggevonden of uitgestorven.

Na de vet geschreven soorten is wat extra informatie te lezen

 

Acer campestre - Spaanse aak; Acer negundo - Vederesdoorn*; Acer pseudoplatanus - Gewone esdoorn; Achillea millefolium - Duizendblad; Achillea ptarmica - Wilde bertram; Aegopodium podagraria - Zevenblad; Aesculus hippocastanum - Witte paardenkastanje; Aethusa cynapium - Hondspeterselie; Agrostis canina - Moerasstruisgras; Agrostis capillaris - Gewoon struisgras; Agrostis gigantea - Hoog struisgras; Agrostis stolonifera - Fioringras; Agrostis vinealis - Zandstruisgras; Ajuga reptans - Kruipend zenegroen; Alchemilla monticola - Bergvrouwenmantel GE: Drie exemplaren verschenen op een braakliggende akker, inmiddels is er nog maar ιιn over. Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree; Alliaria petiolata - Look-zonder-look; Alnus glutinosa - Zwarte els; Alnus incana - Witte els*; Alopecurus geniculatus - Geknikte vossenstaart; Alopecurus pratensis - Grote vossenstaart; Amaranthus retroflexus – Papegaaienkruid*; Amelanchier lamarckii - Amerikaans krentenboompje; Anchusa arvensis – Kromhals*; Anemone nemorosa - Bosanemoon; Angelica sylvestris - Gewone engelwortel; Anisantha sterilis - IJle dravik; Anthoxanthum aristatum – Slofhak GE: In 1985 in ’t Veldje, in 1989 in een droge sloot. Nadien niet meer gevonden. Anthoxanthum odoratum - Gewoon reukgras; Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid; Apera spica-venti - Grote windhalm; Aphanes australis - Kleine leeuwenklauw: De soort heeft een nieuwe naam; het was A. inexpectata. Apium inundatum - Ondergedoken moerasscherm KW: Verscheen in het eerste jaar na afplaggen op een laag gelegen stuk in de paardenwei. Is na enkele droge jaren verdwenen. Arabidopsis thaliana - Zandraket; Arctium lappa        - Grote klit*; Arctium minus - Gewone klit; Arenaria serpyllifolia - Gewone zandmuur; Arrhenatherum elatius - Glanshaver; Artemisia vulgaris - Bijvoet; Athyrium filix-femina - Wijfjesvaren; Atriplex patula - Uitstaande melde; Atriplex patula var. bracteata - Uitstaande melde (var. bracteata);

 

Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid; Bellis perennis - Madeliefje; Betula pendula - Ruwe berk; Betula pubescens - Zachte berk; Bidens tripartita - Veerdelig tandzaad; Borago officinalis – Bernagie *: In 2004 door de gemeente uitgezaaid in een berm. Brassica - Kool (G)*; Bromus hordeaceus - Zachte dravik s.l.;

 

Buddleja davidii – Vlinderstruik: Op twee plekken opgedoken in natuurbouwterreinen, inmiddels weer verdwenen, ook aangeplant in een bij de ruilverkaveling aangelegde singel. Calamagrostis canescens - Hennegras; Calamagrostis epigejos – Duinriet; Callitriche brutia – Haaksterrenkroos: Deze soort heeft een nieuwe naam gekregen, was C. hamulata; Callitriche obtusangula - Stomphoekig sterrenkroos*; Callitriche platycarpa - Gewoon sterrenkroos*; Calluna vulgaris - Struikhei; Caltha palustris subsp. palustris - Gewone dotterbloem; Capsella bursa-pastoris - Herderstasje; Cardamine hirsuta - Kleine veldkers; Cardamine pratensis – Pinksterbloem; Carex acuta - Scherpe zegge*: Het voorkomen van deze soort is hier onzeker, waarschijnlijk een foutieve determinatie. ;

Carex acutiformis – Moeraszegge*; Carex disticha - Tweerijige zegge: Regionaal een zeldzame soort, hier inmiddels verdwenen na het dempen van de sloot waarin ze groeide; Carex echinata – Sterzegge: In de centrale Achterhoek een zeldzame soort, enkele planten verschenen in de poel in ’t Veldje, verschenen nadat de poel gegraven is in 1989; Carex elata - Stijve zegge; Carex hirta - Ruige zegge; Carex nigra - Zwarte zegge; Carex oederi subsp. oederi - Dwergzegge: Voorheen op de rode lijst, dankzij natuurontwikkeling weer een gewone soort; Carex oederi subsp. oedocarpa – Geelgroene zegge: Ιιn exemplaar in ’t Hoge, al jaren; Carex ovalis - Hazezegge; Carex pallescens – Bleke zegge KW; Carex panicea - Blauwe zegge; Carex pilulifera - Pilzegge; Carex pseudocyperus - Hoge cyperzegge; Carex remota - IJle zegge*; Carex spicata – Gewone bermzegge* Zeldzame soort in de Achterhoek, is na het dempen van de greppel waarin zij groeide verdwenen; Carex vesicaria - Blaaszegge; Carpinus betulus - Haagbeuk; Castanea sativa - Tamme kastanje; Centaurea cyanus – Korenbloem* GE: De soort in 2004 door de gemeente uitgezaaid in een berm (de vorm met dubbele bloemen en extra kleuren). Uit normaal beheerde akkers is deze soort nagenoeg  verdwenen. Op kuilvoerhoepen en braakland komt hij nog wel af en toe voor; Centaurea jacea – Knoopkruid: Langs de Tolhutterweg, door de Universiteit van Utrecht bij wijze van ‘wetenschappelijk’ experiment uitgezaaid in ons terrein te Veldhuus; Centunculus minima – Dwergbloem BE: Vroeger heette deze soort Anagallis minima daarvoor ook al Centunculus minima. Groeide enige jaren langs de poel in het Veldje. Is nu echter verdwenen; Cerastium fontanum subsp. vulgare - Gewone hoornbloem; Cerastium glomeratum - Kluwenhoornbloem; Cerastium semidecandrum - Zandhoornbloem; Ceratocapnos claviculata - Rankende helmbloem; Ceratophyllum demersum - Grof hoornblad; Chaerophyllum temulum - Dolle kervel; Chamerion angustifolium - Wilgenroosje; Chelidonium majus - Stinkende gouwe; Chenopodium album - Melganzenvoet; Chenopodium ficifolium - Stippelganzenvoet; Chenopodium polyspermum - Korrelganzenvoet; Chenopodium rubrum - Rode ganzenvoet; Cicendia filiformis – Draadgentiaan BE: In 2004 werden duizenden planten gevonden in het afgegraven terrein te Veldhuus; Circaea lutetiana – Groot heksenkruid; Cirsium arvense – Akkerdistel; Cirsium dissectum – Spaanse ruiter Wettelijk Beschermd KW: In te Veldhuus werden in 2002 een aantal exemplaren gevonden. Bij navragen bleek de soort te zijn uitgezaaid door de Universiteit van Utrecht. Verspreid door de Achterhoek zijn zaaiproeven gedaan met een aantal soorten. Na afloop van het experiment zouden de planten weer verwijderd worden. Dat is niet gebeurd; Cirsium palustre - Kale jonker; Cirsium vulgare – Speerdistel; Cladium mariscus – Galigaan* KW: In de Witte Riette groeide een flinke populatie. Na opschoning van dit moeras omstreeks 1989 resteerden nog enkele sprietjes. Of de soort hier nu nog groeit moet nog worden onderzocht; Claytonia perfoliata – Winterpostelein; Comarum palustre – Wateraardbei GE: Deze soort heeft sinds kort een nieuwe naam. Hij heette eerst Potentilla palustris daarvoor was naam net als nu Comarum palustre. Groeide in de Witte Riette. Na opschoning van dit moeras is zij hier vermoedelijk wel verdwenen; Convolvulus sepium –Haagwinde: Tot voor kort heette deze soort Calystegia sepium; Conyza canadensis - Canadese fijnstraal; Cornus sanguinea - Rode kornoelje; Coronopus didymus - Kleine varkenskers; Corylus avellana – Hazelaar; Corydalis solida – Vingerhelmbloem: Pas enkele jaren geleden ontdekt in ’t Veldje, waarschijnlijk uit de tuin ontsnapt; Crataegus laevigata - Tweestijlige meidoorn; Crataegus monogyna - Eenstijlige meidoorn*; Crepis capillaris - Klein streepzaad; Cyperus esculentus – Knolcyperus: De soort is enkele keren gevonden op een met grond gevulde ‘stobbenwal’. Nu waarschijnlijk uitgestorven. Een door boeren gevreesde soort; Cytisus scoparius – Brem;

 

Dactylis glomerata – Kropaar; Dactylorhiza incarnata - Vleeskleurige orchis Wettelijk Beschermd KW: Heeft zich een tijd kunnen handhaven na te zijn uitgezaaid in ’t Veldje, leek zich uit te breiden maar na een natte zomer met hoge grondwaterstand verdwenen; Dactylorhiza maculata - Gevlekte orchis Wettelijk Beschermd: Ooit is deze soort is oorspronkelijk uitgezaaid (in 1989). In 2005 groeiden meer dan 1000 exx. in ’t Veldje. Is in de andere terreinen spontaan verschenen; Dactylorhiza praetermissa subsp. praetermissa– Rietorchis Wettelijk Beschermd: De gevlekte vorm (var. junialis) werd in de tuin gekweekt maar wist te ontsnappen, ze groeit inmiddels in ’t Hoge en in ’t Veldje; Danthonia decumbens – Tandjesgras: In 2005 ontdekt in te Veldhuus, waarschijnlijk meegekomen met het Utrechtse zaaigoed; Datura stramonium - Doornappel; Deschampsia cespitosa - Ruwe smele; Descurainia sophia - Sofiekruid; Digitalis purpurea - Vingerhoedskruid; Digitaria ischaemum - Glad vingergras; Diplotaxis tenuifolia - Grote zandkool; Drosera intermedia - Kleine zonnedauw Wettelijk Beschermd GE: Op de afgegraven terreinen te Veldhuus en ’t Veurste broek massaal verschenen; Dryopteris carthusiana - Smalle stekelvaren; Dryopteris dilatata - Brede stekelvaren; Dryopteris filix-mas – Mannetjesvaren: Veel jonge exemplaren in nieuwe houtsingels die een grazige ondergroei hebben;

 

Echinochloa crus-galli – Europese hanenpoot: Er is in Nederland een nieuwe Hanenpoot gevonden. Daarom heet deze soort in het vervolg Europese hanenpoot; Eleocharis acicularis – Naaldwaterbies: Groeit veel in de Veengoot, op de Maandag in enkele poelen; Eleocharis multicaulis - Veelstengelige waterbies; Eleocharis palustris - Gewone waterbies; Eleogiton fluitans - Vlottende bies KW: Heeft enkele jaren in ’t Veurste Broek gegroeid, is al enkele jaren niet meer gezien; Elodea nuttallii - Smalle waterpest; Elytrigia repens - Kweek; Epilobium ciliatum - Beklierde basterdwederik; Epilobium hirsutum - Harig wilgeroosje; Epilobium montanum - Bergbasterdwederik; Epilobium parviflorum - Viltige basterdwederik; Epilobium tetragonum - Kantige basterdwederik s.l.; Epipactis helleborine - Brede wespenorchis Wettelijk Beschermd; Equisetum arvense - Heermoes; Equisetum fluviatile - Holpijp; Equisetum palustre – Lidrus; Equisetum sylvaticum – Bospaardestaart: In het door paarden begraasde Veurste broek verschenen kort na het plaggen een aantal exemplaren, was in 2005 nog steeds aanwezig; Eragrostis pilosa - Straatliefdegras; Erica tetralix - Gewone dophei; Erigeron annuus - Zomerfijnstraal; Erodium cicutarium subsp. cicutarium - Gewone reigersbek s.s.; Erophila verna - Vroegeling; Erysimum cheiranthoides - Gewone steenraket; Euonymus europaeus - Wilde kardinaalsmuts; Eupatorium cannabinum - Koninginnekruid; Euphorbia helioscopia - Kroontjeskruid; Euphorbia peplus - Tuinwolfsmelk;

 

Fagus sylvatica - Beuk; Fallopia convolvulus - Zwaluwtong; Fallopia dumetorum - Heggeduizendknoop; Fallopia japonica - Japanse duizendknoop; Festuca arundinacea - Rietzwenkgras; Festuca filiformis - Fijn schapegras; Festuca gigantea - Reuzenzwenkgras; Festuca pratensis - Beemdlangbloem; Festuca rubra - Rood zwenkgras s.s.; Ficaria verna subsp. verna - Gewoon speenkruid: Tot voor kort heette deze soort Ranunculus ficaria subsp.bulbifera; Filago minima – Dwergviltkruid GE: In ’t Veurste broek verscheen kort na het plaggen een aantal exemplaren, inmiddels zijn het er honderden; Filipendula ulmaria – Moerasspirea; Fragaria vesca – Bosaardbei GE :Op verscheidene plaatsen opgedoken, o.a. in ‘t Veldje, ‘t Hoge en Reukers; Fraxinus excelsior - Gewone es; Fumaria muralis (subsp. boraei) - Middelste duivekervel; Fumaria officinalis - Gewone duivekervel;

 

Galanthus nivalis - Gewoon sneeuwklokje; Galeopsis bifida - Gespleten hennepnetel; Galeopsis speciosa - Dauwnetel; Galeopsis tetrahit - Gewone hennepnetel; Galinsoga parviflora - Kaal knopkruid; Galinsoga quadriradiata - Harig knopkruid; Galium aparine - Kleefkruid; Galium mollugo - Glad walstro; Galium palustre - Moeraswalstro; Galium saxatile - Liggend walstro; Galium uliginosum - Ruw walstro; Genista anglica – Stekelbrem GE: Op de afgegraven terreinen te Veldhuus en ’t Veurste broek verschenen. Vooral in het laatst genoemde terrein breidt hij zich sterk uit; Gentiana pneumonanthe – Klokjesgentiaan Wettelijk Beschermd GE: Al jaren bij de poel in ’t Veldje (1991), in te Veldhuus is de soort door derden uitgezaaid; Geranium molle - Zachte ooievaarsbek; Geranium pusillum - Kleine ooievaarsbek; Geranium robertianum - Robertskruid; Geum urbanum - Geel nagelkruid; Glechoma hederacea - Hondsdraf; Glyceria declinata - Getand vlotgras; Glyceria fluitans - Mannagras; Glyceria maxima – Liesgras; Gnaphalium luteo-album - Bleekgele droogbloem: Tot voor kort was dit een zeldzame soort. Inmiddels is zij bezig aan een flinke opmars. In ’t Veurste broek groeien er duizenden; Gnaphalium sylvaticum – Bosdroogbloem GE: Duikt soms op in afgegraven terreinen. Bij ons al jaren in ’t Veurste Broek; Gnaphalium uliginosum - Moerasdroogbloem;

 

Hedera helix - Klimop; Heracleum mantegazzianum - Reuzenbereklauw; Heracleum sphondylium - Gewone bereklauw; Hieracium aurantiacum - Oranje havikskruid; Hieracium laevigatum - Stijf havikskruid; Hieracium pilosella - Muizeoor; Hieracium sabaudum - Boshavikskruid; Hieracium umbellatum - Schermhavikskruid; Hieracium vulgatum - Dicht havikskruid; Holcus lanatus - Gestreepte witbol; Holcus mollis - Gladde witbol; Hottonia palustris - Waterviolier; Humulus lupulus – Hop; Hydrocharis morsus–ranae - Kikkerbeet: In 1986 in de poel in ‘t Veldje uitgezet, is hier anno 2005 nog steeds te vinden. Af en toe wordt een exemplaar in de Veengoot gezien; Hydrocotyle vulgaris - Gewone waternavel; Hypericum elodes – Moerashertshooi KW: Op het afgegraven terrein te Veldhuus groeit deze soort in de laaggelegen delen; Hypericum humifusum - Liggend hertshooi; Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum – Kantig hertshooi: Deze soort heeft een nieuwe naam. De oude naam is H. dubium; Hypericum perforatum - Sint-Janskruid; Hypericum tetrapterum - Gevleugeld hertshooi; Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid; Ilex aquifolium – Hulst;

 

 Illecebrum verticillatum – Grondster GE: In het zandpad ten noorden van ’t Veurste Broek in het begin van de jaren 90 enkele keren gezien. In ’t Hoge in 1995. Geen recente vondsten; Iris pseudacorus - Gele lis; Isolepis setacea – Borstelbies;

 

Jacobea vulgaris - Jakobskruiskruid s.l.: Deze soort heeft dit jaar een andere naam gekregen; vroeger heette zij Senecio jacobea; Juglans regia - Okkernoot; Juncus acutiflorus – Veldrus; Juncus alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus – Alpenrus GE: Groeit in het geplagde gedeelte van te Veldhuus; Juncus articulatus - Zomprus; Juncus bufonius - Greppelrus; Juncus bulbosus - Knolrus s.l.; Juncus conglomeratus - Biezeknoppen; Juncus effusus - Pitrus; Juncus squarrosus - Trekrus; Juncus tenuis - Tengere rus;

 

Lactuca serriola - Kompassla; Lamium album - Witte dovenetel; Lamium hybridum - Ingesneden dovenetel; Lamium maculatum cv. 'Variegatum' - Gestreepte dovenetel; Lamium purpureum - Paarse dovenetel s.s.; Lapsana communis - Akkerkool; Lemna minor - Klein kroos; Lemna trisulca - Puntkroos; Leontodon autumnalis - Vertakte leeuwentand; Leontodon saxatilis – Kleine leeuwentand; Leucanthemum vulgare - Gewone margriet; Linaria vulgaris - Vlasbekje; Lolium multiflorum - Italiaans raaigras; Lolium perenne - Engels raaigras; Lonicera periclymenum - Wilde kamperfoelie; Lotus corniculatus var. corniculatus – Gewone rolklaver; Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver; Lunaria annua - Tuinjudaspenning; Luzula campestris - Gewone veldbies; Luzula multiflora subsp. multiflora - Veelbloemige veldbies s.l.; Lycopus europaeus - Wolfspoot; Lysimachia nummularia - Penningkruid; Lysimachia vulgaris - Grote wederik; Lythrum portula - Waterpostelein; Lythrum salicaria - Grote kattenstaart;

 

Maianthemum bifolium - Dalkruid; Malva neglecta - Klein kaasjeskruid*; Malva sylvestris - Groot kaasjeskruid; Matricaria discoidea – Schijfkamille; Matricaria chamomilla - Echte kamille: Deze soort heette vroeger M. recutita; Medicago lupulina – Hopklaver*; Melilotus albus - Witte honingklaver*; Melilotus officinalis - Citroengele honingklaver*; Mentha aquatica - Watermunt; Mentha arvensis - Akkermunt; Mentha x verticillata - Kransmunt’; Mercurialis annua – Tuinbingelkruid: Maar ιιn keer gevonden in de tuin van de boerderij, was waarschijnlijk meegekomen met bessenstuiken uit Arnhem; Moehringia trinervia - Drienerfmuur; Molinia caerulea – Pijpestrootje; Montia minor - Klein bronkruid: Deze soort heeft een nieuwe naam. De oude naam is M. fontana subs. chondrosperma. Klein bronkruid groeit in maοsakkers en op opengetrapte bodem in ‘t Halsche; Myosotis arvensis - Akkervergeet-mij-nietje; Myosotis discolor - Veelkleurig vergeet-mij-nietje; Myosotis laxa (subsp. cespitosa) - Zompvergeet-mij-nietje; Myosotis scorpioides - Moerasvergeet-mij-nietje; Myosotis sylvaticum - Bosvergeet-me-nietje; Myosoton sylvaticum - Watermuur: deze soort heeft zijn oude naam weer terug, was tijdelijk stellaria; Myrica gale - Wilde gagel Wettelijk Beschermd GE: Een kloon van het laatste exemplaar langs de Tolhutterweg is aangeplant in de wilgensingel in ’t Hoge;

 

Nardus stricta - Borstelgras; Nasturtium microphylla - Slanke waterkers *: Deze soort heeft een nieuwe naam. De oude naam is Rorippa microphylla; Nuphar lutea - Gele plomp;

 

Oenanthe aquatica - Watertorkruid; Oenanthe fistulosa – Pijptorkruid*; Een vrij zeldzame soort groeit in de oevers van de Veengoot; Oenothera biennis - Middelste teunisbloem; Ornithogalum umbellatum - Gewone vogelmelk Wettelijk Beschermd; Ornithopus perpusillus - Klein vogelpootje; Osmunda regalis – Koningsvaren Wettelijk Beschermd; Oxalis stricta - Stijve klaverzuring: Tot voor kort bekend onder de naam O. fontana;

 

Panicum capillare - Draadgierst; Papaver dubium - Bleke klaproos; Papaver rhoeas - Grote klaproos; Pastinaca sativa - Gewone pastinaak; Pedicularis sylvatica – Heidekartelblad BE: In 1988 zijn zaden van deze soort in een nabijgelegen reservaat verzameld en uitgestrooid langs de poel in ’t Veldje, ze weet zich hier goed stand te houden; Persicaria amphibia - Veenwortel; Persicaria hydropiper - Waterpeper; Persicaria lapathifolia - Beklierde duizendknoop; Persicaria maculosa - Perzikkruid; Persicaria minor - Kleine duizendknoop; Persicaria mitis - Zachte duizendknoop; Petasites hybridus - Groot hoefblad*; Peucedanum palustre – Melkeppe; Phacelia tanacetifolia – Phacelia*: Uitgezaaid in een berm; Phalaris arundinacea - Rietgras; Phleum pratense subsp. pratense - Timoteegras s.s.; Phragmites australis – Riet; Pilularia globulifera – Pilvaren: Groeit in oude slootprofielen en de poel in te Veldhuus, in ’t Veurste Broek al een paar niet meer gezien; Pinus sylvestris - Grove den;  Plantago lanceolata - Smalle weegbree; Plantago major subsp. intermedia - Getande weegbree; Plantago major subsp. major - Grote weegbree s.s.; Poa annua - Straatgras; Poa nemoralis - Schaduwgras; Poa palustris - Moerasbeemdgras; Poa pratensis - Veldbeemdgras; Poa trivialis - Ruw beemdgras; Polygonatum multiflorum - Gewone salomonszegel; Polygonum aviculare - Gewoon varkensgras; Populus alba - Witte abeel; Populus tremula - Ratelpopulier; Populus x canadensis - Canadapopulier; Populus x canescens - Grauwe abeel; Portulaca oleracea - Postelein; Potamogeton berchtoldii - Klein fonteinkruid; Potamogeton natans - Drijvend fonteinkruid; Potamogeton polygonifolius – Duizendknoopfonteinkruid: Groeide jaren achtereen in een met de hand afgegraven hoekje in ’t Halsche. Is na een droge zomer weer verdwenen; Potamogeton pusillus - Tenger fonteinkruid; Potamogeton trichoides - Haarfonteinkruid; Potentilla anserina - Zilverschoon; Potentilla erecta - Tormentil; Potentilla intermedia - Middelste ganzerik; Potentilla reptans - Vijfvingerkruid; Prunella vulgaris - Gewone brunel; Prunus avium - Zoete kers; Prunus padus – Gewone vogelkers; Prunus serotina - Amerikaanse vogelkers; Prunus spinosa - Sleedoorn;

 

Quercus robur - Zomereik; Quercus rubra - Amerikaanse eik;

 

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem; Ranunculus circinatus - Stijve waterranonkel; Ranunculus flammula - Egelboterbloem; Ranunculus peltatus - Grote waterranonkel; Ranunculus repens - Kruipende boterbloem; Ranunculus sceleratus - Blaartrekkende boterbloem; Rhamnus cathartica – Wegedoorn; Rhamnus frangula - Sporkehout; Rhinanthus angustifolius - Grote ratelaar; Ribes nigrum - Zwarte bes; Ribes rubrum – Aalbes; Ribes sanguineum – Rode ribes: In bij ruilverkaveling aangelegde singel;Ribes uva-crispa - Kruisbes; Robinia pseudoacacia - Robinia; Rorippa amphibia - Gele waterkers; Rorippa palustris - Moeraskers; Rosa canina – Hondsroos; Rosa rubiginosa – Egelantier: In bij de verkaveling aangeplante singels; Rubus caesius - Dauwbraam; Rubus fruticosus - Gewone braam; Rubus idaeus - Framboos; Rumex acetosa - Veldzuring; Rumex acetosella - Schapezuring; Rumex conglomeratus - Kluwenzuring; Rumex crispus - Krulzuring; Rumex obtusifolius - Ridderzuring;

 

Sagina procumbens - Liggende vetmuur; Salix alba - Schietwilg; Salix aurita - Geoorde wilg; Salix caprea - Boswilg; Salix cinerea - Grauwe en Rossige wilg; Salix fragilis – Kraakwilg*; Salix purpurea - Bittere wilg: Op geplagde terreinen verschenen; Salix repens - Kruipwilg; Salix viminalis – Katwilg; Salvia verbenaca - Kleinbloemige salie* BE: In 1988 in een berm bij de Tolhut; Sambucus nigra - Gewone vlier; Sambucus racemosa - Trosvlier; Scirpus sylvaticus - Bosbies; Scleranthus annuus - Eenjarige hardbloem*; Scrophularia nodosa - Knopig helmkruid; Scutellaria galericulata - Blauw glidkruid*; Sedum acre - Muurpeper; Senecio inaequidens - Bezemkruiskruid; Senecio sylvaticus - Boskruiskruid; Senecio vulgaris - Klein kruiskruid; Setaria verticillata - Kransnaaldaar; Setaria viridis - Groene naaldaar; Silene dioica – Dagkoekoeksbloem; Silene flos-cuculi - Echte koekoeksbloem: Lychnis flos-cuculi heeft nu deze naam gekregen; Sisymbrium officinale - Gewone raket; Sium latifolium - Grote watereppe; Solanum dulcamara - Bitterzoet;  Solanum nigrum subsp. nigrum - Zwarte nachtschade s.s.; Solidago gigantea - Late guldenroede; Sonchus arvensis - Akkermelkdistel s.l.; Sonchus asper - Gekroesde melkdistel; Sonchus oleraceus - Gewone melkdistel; Sorbus aucuparia - Wilde lijsterbes; Sparganium emersum - Kleine egelskop; Sparganium erectum - Grote egelskop s.l.; Spergula arvensis - Gewone spurrie; Spergularia rubra - Rode schijnspurrie; Spiraea salicifolia – Theeboompje*; Stachys arvensis – Akkerandoorn KW: In 1999 in braakliggende akker; Stachys palustris – Moerasandoorn; Stachys sylvatica - Bosandoorn; Stellaria graminea - Grasmuur; Stellaria media - Vogelmuur; Stellaria palustris - Zeegroene muur*; Succisa pratensis - Blauwe knoop GE: Veel langs de poel en in ’t Veldje, langs de Tolhutterweg en sinds kort in de Winterwei Vissers en in ’t Hoge ιιn plant. Deze soort verspreidt zich maar moeizaam. In te Veldhuus door universiteit Utrecht uitgezaaid; Symphytum officinale - Gewone smeerwortel;

 

Tanacetum parthenium - Moederkruid; Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid; Taraxacum laevigatum - Zandpaardebloem; Taraxacum officinale - Gewone paardebloem; Taxus baccata – Taxus: Regelmatig worden zaailingen gevonden; Torilis japonica - Heggedoornzaad; Trifolium dubium - Kleine klaver; Trifolium hybridum - Basterdklaver; Trifolium pratense - Rode klaver; Trifolium repens - Witte klaver; Tripleurospermum maritimum - Reukeloze kamille; Trisetum flavescens - Goudhaver; Tussilago farfara - Klein hoefblad; Typha angustifolia - Kleine lisdodde; Typha latifolia - Grote lisdodde;

 

Ulmus minor – Gladde iep; Urtica dioica - Grote brandnetel; Urtica urens - Kleine brandnetel;

 

Valeriana officinalis - Echte valeriaan; Veronica arvensis - Veldereprijs; Veronica catenata - Rode waterereprijs*; Veronica hederifolia - Klimopereprijs; Veronica officinalis - Mannetjesereprijs; Veronica scutellata - Schildereprijs; Veronica serpyllifolia - Tijmereprijs; Viburnum opulus - Gelderse roos; Vicia cracca - Vogelwikke; Vicia hirsuta - Ringelwikke; Vicia sativa subsp. nigra - Smalle wikke s.s.; Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma – Vierzadige wikke; Viola arvensis – Akkerviooltje;

 

Viola persicifolia – Melkviooltje BE: In te Veldhuus verschenen na de inrichting een aantal exemplaren, in 2005 ongeveer 10 planten gezien; Viola riviniana - Bleeksporig bosviooltje.

Tekstvak: home
Tekstvak: vaatplanten