Tekstvak: mossen
Tekstvak: home

soorten gevonden op de terreinen van de Maandag in de periode 1995 t/m 2005 door Louis-Jan van den Berg en Benno te Linde

 

Bladmossen                                                             

 

Amblystegium serpens - Gewoon pluisdraadmos

 

Atrichum tenellum - Klein rimpelmos RL kwetsbaar

In 1996 op de afgegraven oever van de poel in ‘t Veldje

 

Atrichum undulatum - Groot rimpelmos

Aulacomnium androgynum - Gewoon knopjesmos

Barbula convoluta - Gewoon smaragdsteeltje

Brachythecium albicans - Bleek dikkopmos

Brachythecium rutabulum - Gewoon dikkopmos

Bryum argenteum - Zilvermos

Bryum barnesii - Geel korreltjes-knikmos

Bryum capillare - Gedraaid knikmos

Bryum pallens - Rood knikmos

Bryum pseudotriquetrum - Veen-knikmos

Bryum rubens - Rood knolletjes-knikmos

Bryum tenuisetum - Oranje knolletjes-knikmos

Calliergon cordifolium - Hartbladig nerf-puntmos

Calliergonella cuspidata - Gewoon puntmos

Campylopus introflexus - Grijs kronkelsteeltje

Capylopus pyriformis - Breekblaadje

Ceratodon purpureus - Purpersteeltje

Dicranella heteromalla - Gewoon pluisjesmos

Dicranella schreberiana - Hakig greppelmos

Dicranella staphylina - Knolletjes-greppelmos

Dicranoweisia cirrata - Gewoon sikkelsterretje

Dicranum scoparium - Gewoon gaffeltandmos

Ditrichum cylindricum - Hakig smaltandmos

Drepanocladus aduncus - Gewoon sikkelmos

Eurhynchium praelongum - Fijn laddermos

Funaria hygrometrica - Gewoon krulmos

Grimmia pulvinata - Gewoon muisjesmos

Hypnum cupressiforme - Gewoon klauwtjesmos

Hypnum jutlandicum - Heide-klauwtjesmos

Leptobryum pyriforme - Slankmos

Leptodictium riparium - Beekmos

Mnium hornum - Gewoon sterrenmos

Orthotrichum affine - Gewone haarmuts

Orthotrichum anomalum - Gesteelde haarmuts

Orthotrichum diaphanum - Grijze haarmuts

Physcomitrium pyriforme - Gewoon knikkertjesmos

Plagiomnium affine - Rondbladig boogsterrenmos

Plagiomnium undulatum - Gerimpeld boogsterrenmos

Plagiothecium denticulatum - Glanzend platmos

Plagiothecium nemorale - Groot platmos

 

Pogonatum urnigerum - Grote viltmuts RL kwetsbaar

Sinds 2000 veel ‘t Veurste Broek. Dit mos is in de Achterhoek op tientallen plaatsen weer opgedoken in nieuwe natuur. Meestal nadat de bouwvoor van voormalige landbouwgrond was afgegraven.

 

Pohlia annotina - Gewoon broedknop-peermos

Pohlia bulbifera - Bolletjes-peermos

Pohlia nutans - Gewoon peermos

Polytrichum commune - Gewoon haarmos

Polytrichum formosum - Fraai haarmos

Polytrichum juniperinum - Zand-haarmos

Polytrichum longisetum - Gerand haarmos

Polytrichum piliferum - Ruig haarmos

Pseudephemerum nitidum - Vals kortsteeltje

Pseudotaxiphyllum elegans - Gewoon pronkmos

Pseudoscleropodium purum - Groot laddermos

Rhytidiadelphus squarrosus - Gewoon haakmos

Schistidium apocarpum - Gewoon achterlichtmos

Sphagnum denticulatum -     Geoord veenmos

Sphagnum palustre - Gewoon veenmos

Syntrichia calcicola - Klein duinsterretje

Tortula muralis - Gewoon muurmos 

 

Trematodon ambiguus – Langhalsmos RL gevoelig

Tot halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw is dit mos één keer in Nederland gevonden. Dat was in 1855 op de Veluwe. Daarna is deze soort niet meer in Nederland gezien. Na 1995 is Langhalsmos op verschillende nieuwe groeiplaatsen gezien. Het betreft natuurbouwterreinen en geplagde heide. Bij de Maandag groeide het in 2004 op een afgegraven deel van de zomerwei ‘t Veurste Broek. Het groeide samen met Kleine Zonnedauw (Drosera intermedia), Stekelbrem (Genista anglica) en Dwergzegge (Carex oederi subsp. oederi)

 

Ulota bruchii - Knots-kroesmos

Warnstorfia fluitans - Ven-sikkelmos

 

 

Lever- en hauwmossen

 

Anthoceros agrestis - Gewoon hauwmos

Cephalozia connivens - Glanzend maanmos

Cephaloziella divaricata - Gewoon draadmos

Conocephalum conicum - Kegelmos

Fossombronia foveolata - Grof goudkorrelmos

Lophocolea bidentata - Gewoon kantmos   

Lophocolea heterophylla - Gedrongen kantmos

Marchantia polymorpha - Parapluutjesmos

Pellia epiphylla - Gewone pellia

Riccardia chamedryfolia - Gewoon moerasvorkje

Riccia beyrichiana - Dik landvorkje

Riccia canaliculata - Smal watervorkje

Riccia cavernosa - Spons-watervorkje

Riccia fluitans - Gewoon watervorkje

Riccia sorocarpa - Klein landvorkje

Mossen op ‘de Maandag’