Stichting de Maandag

natuurontwikkeling en landschapsbehoud

Tekstvak: home

Stichting de Maandag is in 1998 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan het herstel, de ontwikkeling, de bescherming en de instandhouding van de biodiversiteit en het kleinschalige landschap in de Gelderse Achterhoek en de Liemers.

Ook streeft zij ernaar de kennis van flora en fauna van bovengenoemde gebieden toegankelijk te maken, te vergroten en te verspreiden. Zij tracht haar doelen onder meer te bereiken door nieuwe natuurgebieden te creëren, te beheren en te onderzoeken. 

Tekstvak: over ons

Als u de Stichting wilt steunen kunt u donateur worden. Maak € 25 op rekeningnummer 3748.79.869 op naam van Stichting de Maandag te Babberich.

Donateurs worden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen middels een nieuwsbrief én kunnen op een ´donateurs-dag´ onze terreinen onder deskundige leiding bezoeken.