Genealogiepagina van Henk Lunstroo


Van jongs af aan heeft de afkomst van de familie Lunstroo mij geïntrigeerd. Vooral omdat mijn moeders grootmoeder ook Lunstroo heette, een toch niet zoveel voorkomende naam. Zouden mijn vader en moeder dan familie van elkaar zijn?  Eerst nadat beide overleden waren, kon ik de tijd vinden dat te gaan uitzoeken. En ja hoor, zij waren wel degelijk familie van elkaar, ik stam zowel via mijn vader als mijn moeder af van onze ‘oervader’ Jan Lunstroo:

via mijn vaderskant:  

via mijn moederskant:  
Jan Lunstroo en Leena Christina de Witt               Jan Lunstroo en Leena Christina de Witt
Hendrik Lunstroo en Alida Donker          Hendrik Lunstroo en Alida Donker
Jan Lunstroo en Hermina Meilander    Frederik Lunstroo en Carolina Roolman
Johannes Lunstroo en Frederika Christina Panhorst    Helena Christina Lunstroo en Petrus Hendrik Bosse
Hendrik Lunstroo en Fijtje Stam       Alida Bosse en Hendrik Klarenbeek
Barend Lunstroo en Marrigje Klarenbeek    Marrigje Klarenbeek en Barend Lunstroo

Mijn onderzoek werd vergemakkelijkt omdat ik al snel een eerder onderzoek van de heer Harry Dilg vond, dat mij ter leen werd afgestaan door zijn nicht Jenny Dilg. Daarop voortbouwend, en met hulp van vele andere (verre, ook letterlijk, in Australië) familieleden kon ik een redelijke parenteel van Jan Lunstroo, die midden achttiende eeuw in de Bijlmermeer (Gemeente Weesperkarspel) opdook. 

Bij zijn huwelijk gaf hij aan in Beijleveld geboren te zijn. Door vele generaties Lunstroo's is gedacht dat Lunstroo de vernederlandste vorm van de Zweedse naam Lundström zou zijn. Zeer waarschijnlijk is dat niet zo. In de omgeving van het Duitse Bielefeld (= Beijleveld) woont al generaties lang de families Lünstroth of Luenstroth.  Lünstroth's woonden en wonen in deze omgeving in plaatsen als Brockhagen, Halle, Koelkebeck, Versmold, Isselhorst, Gütersloh. Zeer waarschijnlijk is Jan Lunstroo Johann Henrich Lünstroth, gedoopt op 7 januari 1748 in Brockhagen, Westfalen in het toenmalige Pruissen, als zoon van Johann Diederich Lünstroth en Maria Agnese Lücking. De bevestiging daarvan wordt nog gezocht. Jan Lunstroo wordt als Johan Henrich Lijnstroth op 6 april 1772 ingeschreven bij de Evangelisch-Lutherse Kerk van Weesp als communicant te Weesperkarspel, komend van Horsten, zeer waarschijnlijk Hörste, bij Halle, Westfalen.

Kaart van Halle en omgeving (met dank aan de Kreissparkasse Halle (Westf.)).

Ik heb inmiddels meerdere Lünstroth's gevonden, die naar Nederland zijn afgereisd in de achttiende en negentiende eeuw om de erbarmelijk slechte toestanden in het Duitsland van toen te ontvluchten, waaronder een neef van Johann Henrich. Ook zijn zij hier (in Amsterdam) getrouwd, onder namen als Lunstroth en Lunstroot. Alleen de familie Lunstroot komt tegenwoordig nog voor.

Eénmaal gegrepen door de genealogie, laat dat je niet meer los.

Inmiddels heb ik een database van meer dan 450.000 personen, velen daarvan gerelateerd aan mijn familie en die van mij echtgenote.

Alhoewel deze website zich nog in een (blijvend) experimenteel stadium bevindt, ben ik van plan zoveel mogelijk resultaten van mijn onderzoek een plaats te geven op deze pagina.

Inmiddels zijn mijn echtgenote en ik trotse grootouders van twee kleinkinderen: Esmé Mirte en Milan Oscar Koning. Dat heeft mij ertoe gebracht ook de voorouders van onze schoonzoon Oscar Koning wat na te pluizen en deze te combineren met de familie van mijn echtgenote en mij. Het resultaat wordt weergegeven in de kwartierstaat van Esmé en Milan. De gegevens van de familie Rozemeijer in deze kwartierstaat zijn - met dank - ontleend aan "De nazaten van Joes Rosemeyer", een uitgave in de serie "Wormer Families".

I

Esmé Mirte Koning

Milan Koning

Verder vindt u op deze website de parentelen van:

De westelijke Veluwe (en dan vooral Putten en Nijkerk) heeft mijn speciale belangstelling, uiteraard omdat de familie Klarenbeek daaruit voortkomt; ook de familie van mijn echtgenote telt vele bewoners uit deze regio. Voorbeelden van enige West Veluwse parentelen zijn: 

 


            Links:

            Nederlandse Genealogische Vereniging              N G V

            Genealogie Seniorweb                       

            Vereniging Veluwse Geslachten                       


   Send e-mail to: h.lunstroo @ planet.nl (verwijder spaties)


De overzichten op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch zullen gegevens ontbreken, dan wel niet juist zijn. Aanvullingen en correcties zijn te allen tijde van harte welkom.

Heeft u, om privacyredenen, bezwaar tegen de vermelding van uw gegevens, laat mij dat weten. Ik zal dan zo snel mogelijk deze gegevens verwijderen.