Parenteel van Abraham Streefkerk

I Abraham Streefkerk.
Kind van Abraham uit onbekende relatie:
1 Isaak Abrahamsz Streefkerk, geboren omstreeks 1620. Volgt II.
II Isaak Abrahamsz Streefkerk is geboren omstreeks 1620, zoon van Abraham Streefkerk (zie I). Isaak is overleden.
Notitie bij Isaak: Isaac Abrahams buurmeester in 1650, genoemd in Boek L. 163 "Gaarce dullen en uijtzettinghe van de ontgronderij" Dan Ao 1652 in Boek L. 148 "notien op aenbrengen van turf". In 1657 wordt vermeld in Boek L. 149-150 Weduwe van Isaac Abraham, in de aantekeningen over het Slagturven enz.
Isaac Abrahams Streefkerck komt voor in de boeken van Notaris Elbert Mooij te Kortenhoef in de boedelscheijding van het echtpaar Isaac Abrahams Streefkerck en Annetje Gijsberts Ao 8 februari 1712 (o.a. hun zoon Gijsbert Isaacs Streefkerck daarbij vermeld). Ao. 1701 worden vermeld de erfgenamen van Isaac Abrahams Huis, in het Cohier van Haardstedengeld, Boek L. 99. en Isaac Abrah. Huis, bewoonder Gijsbert Isaacs (zandschipper) Ao 1693.
Isaak trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, vóór 1652 met Annetje Gijsbertsdr., ten hoogste 28 jaar oud. Annetje is geboren omstreeks 1624. Annetje is overleden.
Kinderen van Isaak en Annetje:
1 Gijsbert Isaacsz Streefkerk, geboren omstreeks 1646 in Kortenhoef?. Volgt III-a.
2 Jannetje Isaaksd Streefkerk, geboren omstreeks 1648. Volgt III-b.
3 Weijntje Isaaksd Streefkerk, geboren omstreeks 1650. Weijntje is overleden.
4 Jacob Isaaksz Streefkerk, geboren omstreeks 1652. Jacob is overleden.
III-a Gijsbert Isaacsz Streefkerk is geboren omstreeks 1646 in Kortenhoef?, zoon van Isaak Abrahamsz Streefkerk (zie II) en Annetje Gijsbertsdr.. Gijsbert is overleden.
Notitie bij Gijsbert: Gijsbert Isaacs Streefkerck, gehuwd te Oud Loosdrecht als j.m. van Cortehoeff, met Jannetje Abrahams 3-7-1672, zij als j.d. van Vreland. Twee van hun kinderen, o.a. Abram, werden daarna te Vreland gedoopt, maar meer niet. Hij was Weduwnaar in dec. 1696 zoals o.a. luidt:
"Janneke Abrahams, nalatende tot haar weduwnaar en boedelhouder Gijsbert Isaacs Streefkerck tot haar universele erfgenamen drie kinderen, t.w.: Abraham, Isaac en Annetie Gijsberts, gesterkt met haar man Gijsbert Korssen Slebus.. Uijtcoop voor ieder 500 gulden (Gijsbert Korssen v.n. had reeds tevoren 200 gulden ontvangen) als ze 25 jaren oud zijn". Allen schrijven hun handtekening. Gijsbert Isaacs v.n. is genoemd naar zijn Grootvader, de vader van Annetje Gijsberts, zijn Moeder. En zijn dochter is genoemd naar Annetje Gijsberts zijn moeder. En Abraham naar zijn Schoonvader te Vreland. Zijn zuster was Jantje Streefkerck, de Moeder van Abraham Gerrits Dorlant.
Gijsbert Isaacs Streefkerck komt ook voor (2x) in "Borgtogtenaantekeningen voor de Veenlanden als versogt hebbende te mogen veenen agter sijn wooning, Ao 1688 en 1697; en later nog eens in 1710. Trouwens hij komt meer voor als Vervener.
Zijn zoon Isaac Gijsberts Streefkerck wordt in 1708 vermeld als wonende in Oud Loosdrecht; Not. Elb. Mooij. (van deze stammen dus de Loosdrechtse Streefkercks). In 1726 werd zijn nalatenschap verdeeld, die bestond uit ruim drie duizend guldens, daar zijn zoons Abraham en Isaac beiden 1000 gulden ontvingen. Hij zat er dus nogal warm bij, dank zij de turf. Jan Cornelis de Cloet en zijn halfzuster Jannetje Slebus ontvingen 1351 gulden met z’n beiden, inplaats van hun Moeder Annetie Gijsberts Streefkerk. De oude Vader leefde nog in 1723 waar hij nog zijn toestemming gaf voor het huwelijk van Jan Lubbertus Dorlant (vrachtschipper te Breukelen) en Jannetje Gijsberts Slebus geh. te Breukelen.
Verder wordt Gijsbert Isaacs Streefkerk nog vermeld in het "Consignatieboek no 165 Archief Kortenhoef Ao 1713, 14, 17.
Beroep:
zandschipper
Gijsbert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 3 juli 1672 in Vreeland met Janneken Abrahams, ongeveer 21 jaar oud. Janneken is geboren omstreeks 1651 in Vreeland. Janneken is overleden vóór 1 december 1696, ten hoogste 45 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Janneken:
1 Annetje Gijsbertsd Streefkerk, gedoopt op 17 mei 1674 in Vreeland. Volgt IV-a.
2 Weijntje Gijsbertsd Streefkerk. Zij is gedoopt op 30 juli 1676 in Vreeland. Weijntje is overleden.
3 Isaac Gijsbertsz Streefkerk, geboren omstreeks 1677 in Kortenhoef. Volgt IV-b.
4 Abraham Gijsbertsz Streefkerk, geboren in Kortenhoef. Volgt IV-c.
III-b Jannetje Isaaksd Streefkerk is geboren omstreeks 1648, dochter van Isaak Abrahamsz Streefkerk (zie II) en Annetje Gijsbertsdr.. Jannetje is overleden. Jannetje trouwde met Gerrit Woutersz Dorlant.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Gerrit: Gerrit Wouters Dorlant, gehuwd met Jantje Isaacs Streefkerck, zij komt voor in de huwelijksvoorwaarde van haar zoon Abraham Gerrits Dorlant, in de boeken van Notaris Elbert Mooij te Kortenhoef 1-2-1697.
Gerrit is geboren vóór 1642, zoon van Wouter Gerrits Dorland en Geertje Jansdr.. Gerrit is overleden.
Kind van Jannetje en Gerrit:
1 Abraham Gerrits Dorlant, geboren omstreeks 1672 in Kortenhoef. Volgt IV-d.
IV-a Annetje Gijsbertsd Streefkerk, dochter van Gijsbert Isaacsz Streefkerk (zie III-a) en Janneken Abrahams. Zij is gedoopt op 17 mei 1674 in Vreeland. Annetje is overleden.
Notitie bij Annetje: Zij wordt vermeld Ao 1704 in "Aant. van Borgtogten voor de Veenlanden". Zij wordt verder vermeldt in een uijtcoop dec. 1696 als toen gehuwd met Gijsbert Korsse Slebus.
Annetje:
(1) trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1697 met Gijsbert Korssen Slebus.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1 mei 1705 in Kortenhoef met Cornelis Jansz de Cloet, minstens 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annetje en Cornelis: Comelis Jans de Cloet getr. met Annetie Gijsberts Streefkerck, hun huwelijksvoorwaarden bij Notaris Elbert Mooij te Kortenhoef 22 meij 1705.
Cornelis is geboren vóór 1685, zoon van Jan Cornelisz. de Cloet en Marretje Teunis. Cornelis is overleden.
Kind van Annetje en Gijsbert:
1 Jannetje Slebus, geboren vóór 1703. Volgt V-a.
Kind van Annetje en Cornelis:
2 Jan Cornelisz. de Cloet, geboren omstreeks 1706. Volgt V-b.
IV-b Isaac Gijsbertsz Streefkerk is geboren omstreeks 1677 in Kortenhoef, zoon van Gijsbert Isaacsz Streefkerk (zie III-a) en Janneken Abrahams. Isaac is overleden na 1700, minstens 23 jaar oud. Isaac trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 28 februari 1700 in Oud-Loosdrecht met Wijntje Cornelisd Otten, 24 jaar oud, nadat zij op 13 februari 1700 in Loosdrecht in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28 februari 1700 in Oud-Loosdrecht. Wijntje is een dochter van Cornelis Jansz Otten en Marritje Gijberts Timmerman. Zij is gedoopt op 24 maart 1675 in Oud-Loosdrecht. Wijntje is overleden na 1700, minstens 25 jaar oud.
Kinderen van Isaac en Wijntje:
1 Jacob Streefkerk, gedoopt op 26 juli 1700 in Kortenhoef. Volgt V-c.
2 Jannetje Isaaksd Streefkerk, gedoopt op 18 juni 1702 in Kortenhoef. Volgt V-d.
IV-c Abraham Gijsbertsz Streefkerk is geboren in Kortenhoef, zoon van Gijsbert Isaacsz Streefkerk (zie III-a) en Janneken Abrahams. Hij is gedoopt op 21 april 1678 in Vreeland. Abraham is overleden. Abraham:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 8 februari 1705 in Oud-Loosdrecht met Aeltje Barentsd Krijt, 23 jaar oud. Aeltje is een dochter van Barent Cornelisse Krijt en Geertien Jans. Zij is gedoopt op 29 oktober 1681 in Oud-Loosdrecht. Aeltje is overleden.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 20 februari 1724 in Kortenhoef met Belitje Jacobsdr. Mirakel, ongeveer 35 jaar oud. Belitje is geboren omstreeks 1689. Belitje is overleden.
Kinderen van Abraham en Aeltje:
1 Jacob Abrahamsz Streefkerk, gedoopt op 19 februari 1708 in Kortenhoef. Volgt V-e.
2 Jannetje Streefkerk, gedoopt op 23 juni 1709 in Kortenhoef. Volgt V-f.
3 Geertje Abrahamsd Streefkerk, gedoopt op 15 maart 1711 in Kortenhoef. Volgt V-g.
4 Gijsbert Streefkerk, gedoopt op 7 augustus 1712 in Kortenhoef. Volgt V-h.
5 Annetie Streefkerk, gedoopt op 3 januari 1717 in Kortenhoef. Volgt V-i.
6 Crijntie Streefkerk. Zij is gedoopt op 21 mei 1719 in Kortenhoef. Crijntie is overleden.
7 Isaack Streefkerk, geboren vóór 1721 in Kortenhoef. Volgt V-j.
8 Barent Streefkerk. Hij is gedoopt op 23 februari 1721 in Kortenhoef. Barent is overleden.
9 Weijntje Streefkerk, geboren vóór 1722 in Kortenhoef. Volgt V-k.
Kinderen van Abraham en Belitje:
10 Willem Streefkerk. Hij is gedoopt op 13 augustus 1724 in Kortenhoef. Willem is overleden.
11 Aeltie Streefkerk. Zij is gedoopt op 28 april 1726 in Kortenhoef. Aeltie is overleden.
12 Jan Streefkerk, gedoopt op 14 oktober 1731 in Kortenhoef. Volgt V-l.
IV-d Abraham Gerrits Dorlant is geboren omstreeks 1672 in Kortenhoef, zoon van Gerrit Woutersz Dorlant en Jannetje Isaaksd Streefkerk (zie III-b). Abraham is overleden omstreeks 1718 in Hilversum, ongeveer 46 jaar oud. Abraham:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19 maart 1697 in ’s-Graveland met Marritje Abrahams Cool, ongeveer 27 jaar oud. Marritje is geboren omstreeks 1670 in Kortenhoef, dochter van Abraham Cool Cool. Marritje is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1712 in Kortenhoef met Marretje Rijks Roos, ongeveer 22 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1690 in Kortenhoef. Marretje is overleden op 1 oktober 1781 in ’s-Graveland, ongeveer 91 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Marritje:
1 Jannetje Abrahams, gedoopt op 16 december 1697 in Kortenhoef. Volgt V-m.
2 Annetje Abrahams, gedoopt op 29 december 1697 in Kortenhoef. Volgt V-n.
3 Abraham Abrahams Dorlant, geboren omstreeks 1700 in Kortenhoef. Volgt V-o.
4 Gerrit Abrahams. Hij is gedoopt op 6 mei 1703 in Kortenhoef. Gerrit is overleden.
5 Lambert Abrahams Dorland. Hij is gedoopt op 9 oktober 1712 in Kortenhoef. Lambert is overleden.
Kinderen van Abraham en Marretje:
6 Gerrit Abrahams Dorlant, geboren op 14 augustus 1720 in Hilversum. Volgt V-p.
7 Rijk Abrahams Dorland, gedoopt op 15 mei 1725 in Hilversum. Volgt V-q.
V-a Jannetje Slebus is geboren vóór 1703, dochter van Gijsbert Korssen Slebus en Annetje Gijsbertsd Streefkerk (zie IV-a). Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, minstens 20 jaar oud, in 1723 in Breukelen met Jan Lubbertus Dorland. Jan is een zoon van Lubbertus Cornelisse Dorland.
V-b Jan Cornelisz. de Cloet is geboren omstreeks 1706, zoon van Cornelis Jansz de Cloet en Annetje Gijsbertsd Streefkerk (zie IV-a). Jan is overleden. Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 9 januari 1729 in Oud-Loosdrecht met Geertje Gerben Manten, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op 26 augustus 1708. Geertje is overleden.
Kind van Jan en Geertje:
1 Cornelis Jansz. de Kloet, gedoopt op 15 oktober 1730. Volgt VI-a.
V-c Jacob Streefkerk, zoon van Isaac Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-b) en Wijntje Cornelisd Otten. Hij is gedoopt op 26 juli 1700 in Kortenhoef. Jacob is overleden. Jacob trouwde, 23 jaar oud, in januari 1724 in Monnickendam met Claartje Cornelis Meester.
V-d Jannetje Isaaksd Streefkerk, dochter van Isaac Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-b) en Wijntje Cornelisd Otten. Zij is gedoopt op 18 juni 1702 in Kortenhoef. Jannetje is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 21 maart 1776 in Oud-Loosdrecht. Jannetje trouwde, 26 jaar oud, op 2 januari 1729 in Oud-Loosdrecht met Pieter Cornelisz de Liefde, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 12 december 1728 in Oud-Loosdrecht in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren omstreeks 1704, zoon van Cornelis Pietersz de Liefde en Marritje Dirks Meijerts. Pieter is overleden in 1773, ongeveer 69 jaar oud. Hij is begraven in Oud-Loosdrecht.
Notitie bij overlijden van Pieter: graf 5 laag 5.
Kinderen van Jannetje en Pieter:
1 Cornelis Pietersz de Liefde, gedoopt op 21 december 1729 in Oud-Loosdrecht. Volgt VI-b.
2 IJsaak de Liefde. Hij is gedoopt op 13 juli 1731 in Oud-Loosdrecht. IJsaak is overleden.
3 Dirk de Liefde. Hij is gedoopt op 7 februari 1734 in Oud-Loosdrecht. Dirk is overleden.
4 Weijntje de Liefde. Zij is gedoopt op 15 april 1736 in Oud-Loosdrecht. Weijntje is overleden.
5 Adrianus Pietersz de Liefde, geboren op 1 april 1738 in Oud-Loosdrecht. Volgt VI-c.
6 Jacob de Liefde. Hij is gedoopt op 11 juni 1741 in Oud-Loosdrecht. Jacob is overleden.
7 Abraham Pietersz de Liefde, gedoopt op 30 augustus 1744 in Oud-Loosdrecht. Volgt VI-d.
V-e Jacob Abrahamsz Streefkerk, zoon van Abraham Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-c) en Aeltje Barentsd Krijt. Hij is gedoopt op 19 februari 1708 in Kortenhoef. Jacob is overleden na 1753, minstens 45 jaar oud. Jacob trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1740 met Jannetje Hendriks Abcouwer. Jannetje is een dochter van Hendrik Jansz Abcouwer.
Kinderen van Jacob en Jannetje:
1 Aaltje Jacobs Streefkerk, gedoopt op 4 januari 1741 in Kortenhoef. Volgt VI-e.
2 Abraham Streefkerk, gedoopt op 24 maart 1743 in Kortenhoef. Volgt VI-f.
3 Hendrik Streefkerk, gedoopt op 28 februari 1745 in Kortenhoef. Volgt VI-g.
4 Gijsbert Streefkerk. Hij is gedoopt op 1 oktober 1747 in Kortenhoef. Gijsbert is overleden.
5 Neeltje Streefkerk. Zij is gedoopt op 31 januari 1751 in Kortenhoef. Neeltje is overleden.
6 Marijtje Streefkerk. Zij is gedoopt op 4 november 1753 in Kortenhoef. Marijtje is overleden.
V-f Jannetje Streefkerk, dochter van Abraham Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-c) en Aeltje Barentsd Krijt. Zij is gedoopt op 23 juni 1709 in Kortenhoef. Jannetje is overleden. Jannetje trouwde met Pieter Moonen. Pieter is geboren in 1710 in Kortenhoef. Pieter is overleden.
Kinderen van Jannetje en Pieter:
1 Abraham Moonen, gedoopt op 9 september 1742 in Kortenhoef. Volgt VI-h.
2 Samuel Moonen, gedoopt op 6 december 1744 in Kortenhoef. Volgt VI-i.
3 Pieter Moonen. Hij is gedoopt op 15 oktober 1747 in Kortenhoef. Pieter is overleden.
4 Catharina Moonen. Zij is gedoopt op 4 mei 1749 in Kortenhoef. Catharina is overleden.
5 Gijsbert Moonen, gedoopt op 19 augustus 1753 in Kortenhoef. Volgt VI-j.
V-g Geertje Abrahamsd Streefkerk, dochter van Abraham Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-c) en Aeltje Barentsd Krijt. Zij is gedoopt op 15 maart 1711 in Kortenhoef. Geertje is overleden. Geertje:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 4 december 1740 in Kortenhoef met Pieter Moonen.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 7 juli 1748 in Bunschoten met Dibbed Jansz Kroes, nadat zij op 1 maart 1748 in Bunschoten in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Dibbed: Kroes, Dibbed Jansz, j.m., v.Sp, en Gerretje Abrams Streefkerk, j.d., v.Kortenhoef.
(3) trouwde, 39 jaar oud, op 24 januari 1751 in Bunschoten met Japik Elbertsz Goudsbloem, 37 jaar oud, nadat zij op 4 januari 1751 in Bunschoten in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Japik: Goudsblom, Japik Elbertsz, j.m., v.Bu, en Gerretje Abrams Streefkerk, wed.D.Jansz Kroes, w.Sp.
Japik is een zoon van Elbert Goudsbloem en Gerritje Franken. Hij is gedoopt op 26 november 1713 in Bunschoten. Japik is overleden omstreeks 1781, ongeveer 68 jaar oud. Japik trouwde later op 22 november 1767 in Bunschoten met Jannetje Jacobs Feuteling (1750-na 1797).
Kind van Geertje en Japik:
1 Elbert Jacobsz Goudsbloem, gedoopt op 29 augustus 1756 in Bunschoten. Volgt VI-k.
V-h Gijsbert Streefkerk, zoon van Abraham Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-c) en Aeltje Barentsd Krijt. Hij is gedoopt op 7 augustus 1712 in Kortenhoef. Gijsbert is overleden. Gijsbert trouwde, 28 jaar oud, op 25 juni 1741 in Kortenhoef met Antonetje Huijberts van de Burg.
V-i Annetie Streefkerk, dochter van Abraham Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-c) en Aeltje Barentsd Krijt. Zij is gedoopt op 3 januari 1717 in Kortenhoef. Annetie is overleden. Annetie trouwde, 25 jaar oud, op 29 april 1742 in Kortenhoef met Jan Groot.
V-j Isaack Streefkerk is geboren vóór 1721 in Kortenhoef, zoon van Abraham Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-c) en Aeltje Barentsd Krijt. Isaack is overleden, minstens 55 jaar oud. Hij is begraven op 3 juli 1776 in Naarden.
Notitie bij overlijden van Isaack: begraven in de kerk.
Isaack trouwde, minstens 20 jaar oud, op 25 juni 1741 in Kortenhoef met Ariaantje Cornelis Schol, ongeveer 21 jaar oud. Ariaantje is geboren omstreeks 1720 in Kortenhoef. Ariaantje is overleden.
Kinderen van Isaack en Ariaantje:
1 Gijsbert Streefkerk. Hij is gedoopt op 15 april 1742 in Kortenhoef. Gijsbert is overleden.
2 Marretje Streefkerk. Zij is gedoopt op 30 oktober 1747 in Naarden. Marretje is overleden, 8 jaar oud. Zij is begraven op 21 mei 1756 in Naarden.
V-k Weijntje Streefkerk is geboren vóór 1722 in Kortenhoef, dochter van Abraham Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-c) en Aeltje Barentsd Krijt. Weijntje is overleden. Weijntje trouwde, minstens 20 jaar oud, op 6 mei 1742 in Kortenhoef met Sijmen Pietersz van de Vegt.
V-l Jan Streefkerk, zoon van Abraham Gijsbertsz Streefkerk (zie IV-c) en Belitje Jacobsdr. Mirakel. Hij is gedoopt op 14 oktober 1731 in Kortenhoef. Jan is overleden. Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27 april 1755 in Ouder-Amstel met Barber Vis.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 20 februari 1763 in Ouder-Amstel met Klaasje Jans Vogel, ongeveer 27 jaar oud. Klaasje is geboren omstreeks 1736 in Ouder-Amstel, dochter van Jan Vogel. Klaasje is overleden.
Kinderen van Jan en Barber:
1 Abraham Streefkerk, gedoopt op 8 augustus 1756 in Nieuwer-Amstel. Volgt VI-l.
2 Ariaantje Streefkerk, gedoopt op 18 december 1757 in Ouder-Amstel. Volgt VI-m.
3 Belitje Streefkerk. Zij is gedoopt op 25 januari 1760 in Amsterdam. Belitje is overleden.
4 Belitje Streefkerk. Zij is gedoopt op 29 november 1761 in Amsterdam. Belitje is overleden.
V-m Jannetje Abrahams, dochter van Abraham Gerrits Dorlant (zie IV-d) en Marritje Abrahams Cool. Zij is gedoopt op 16 december 1697 in Kortenhoef. Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 28 jaar oud, op 3 februari 1726 in ’s-Graveland met Cornelis Sente.
Kinderen van Jannetje en Cornelis:
1 Grietie Sente. Zij is gedoopt op 2 februari 1727 in ’s-Graveland. Grietie is overleden.
2 Aaltie Sente. Zij is gedoopt op 3 april 1729 in ’s-Graveland. Aaltie is overleden.
3 Sent Sente. Hij is gedoopt op 3 september 1730 in ’s-Graveland. Sent is overleden.
4 Aaltie Sente. Zij is gedoopt op 25 april 1734 in ’s-Graveland. Aaltie is overleden.
5 Maarritje Sente. Zij is gedoopt op 7 november 1738 in ’s-Graveland. Maarritje is overleden.
V-n Annetje Abrahams, dochter van Abraham Gerrits Dorlant (zie IV-d) en Marritje Abrahams Cool. Zij is gedoopt op 29 december 1697 in Kortenhoef. Annetje is overleden. Annetje:
(1) trouwde met Gerrit Willemsz de Jong.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 1 september 1720 in ’s-Graveland met Pieter Johannes Bierens, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1695, zoon van Johannes Pieters Bierens en Leuntje Crijne. Pieter is overleden.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden tussen 20-3-1744 en 1-4-1745
Kind van Annetje en Pieter:
1 Leentje Pietersdr Bieris, gedoopt in Kortenhoef. Volgt VI-n.
V-o Abraham Abrahams Dorlant is geboren omstreeks 1700 in Kortenhoef, zoon van Abraham Gerrits Dorlant (zie IV-d) en Marritje Abrahams Cool. Abraham is overleden op 18 juni 1760 in ’s-Graveland, ongeveer 60 jaar oud. Abraham trouwde met Elisabeth Laurens Edema. Elisabeth is een dochter van Laurens Edema en Trijntje Boelhouwer. Elisabeth is overleden op 13 maart 1756 in ’s-Graveland.
Kinderen van Abraham en Elisabeth:
1 Trijntje Abrahams Dorlant, gedoopt op 5 juni 1729 in ’s-Graveland. Volgt VI-o.
2 Laurens Abrahams Dorland, gedoopt op 21 juni 1731 in ’s-Graveland. Volgt VI-p.
3 Kornelis Abrahams Dorlant, gedoopt op 14 september 1733 in ’s-Graveland. Volgt VI-q.
4 Jacob Abrahams Dorlant, gedoopt op 21 augustus 1735 in ’s-Graveland. Volgt VI-r.
5 Wilhelmus Abrahams Dorlant, gedoopt op 17 november 1737 in ’s-Graveland. Volgt VI-s.
6 Gijsbert Abrahams. Hij is gedoopt op 31 juli 1740 in ’s-Graveland. Gijsbert is overleden op 5 februari 1743 in ’s-Graveland, 2 jaar oud.
7 Marretje Abrahams. Zij is gedoopt op 26 augustus 1742 in ’s-Graveland. Marretje is overleden op 15 februari 1748 in ’s-Graveland, 5 jaar oud.
8 Geertruij Abrahams, gedoopt op 24 januari 1745 in ’s-Graveland. Volgt VI-t.
V-p Gerrit Abrahams Dorlant is geboren op 14 augustus 1720 in Hilversum, zoon van Abraham Gerrits Dorlant (zie IV-d) en Marretje Rijks Roos. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 20 augustus 1741 in Hilversum met Barbara Hogenbirk.
Kind van Gerrit en Barbara:
1 Abraham Gerrits Dorlant, gedoopt op 4 maart 1755 in Hilversum. Volgt VI-u.
V-q Rijk Abrahams Dorland, zoon van Abraham Gerrits Dorlant (zie IV-d) en Marretje Rijks Roos. Hij is gedoopt op 15 mei 1725 in Hilversum. Rijk is overleden. Rijk trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1 april 1759 in Hilversum met Trijntje Dirks Dorland, ongeveer 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 15 mei 1735 in Hilversum, dochter van Dirk Hendriks Dorland en Geertje Gerbrands Hogenbirk. Trijntje is overleden op 20 december 1822 in Hilversum, 87 jaar oud.
Kind van Rijk en Trijntje:
1 Abraham Rijksz. Dorland, gedoopt op 13 januari 1760 in Hilversum. Volgt VI-v.
VI-a Cornelis Jansz. de Kloet, zoon van Jan Cornelisz. de Cloet (zie V-b) en Geertje Gerben Manten. Hij is gedoopt op 15 oktober 1730. Cornelis is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 23 juni 1798 in Oud-Loosdrecht. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 15 maart 1761 met Jannetje Willemsd. Oranjeboom, 21 jaar oud. Jannetje is een dochter van Willem Roelofsz. Oranjeboom en Marritje Jacobs Pos. Zij is gedoopt op 12 juli 1739 in Oud-Loosdrecht. Jannetje is overleden op 8 juni 1815 in Loosdrecht, 75 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Jannetje:
1 Marietje Cornelisd. de Kloet. Zij is gedoopt op 1 mei 1763. Marietje is overleden.
2 Willem Cornelisz. de Kloet. Hij is gedoopt op 30 augustus 1767. Willem is overleden.
3 Geertje Cornelisd. de Kloet. Zij is gedoopt op 22 november 1772. Geertje is overleden.
4 Jan Cornelisz. de Kloet, gedoopt op 15 juli 1776. Volgt VII-a.
5 Gerrit Cornelisz. de Kloet. Hij is gedoopt op 16 april 1780. Gerrit is overleden.
6 Jannetje Cornelisd. de Kloet. Zij is gedoopt op 16 april 1780. Jannetje is overleden.
VI-b Cornelis Pietersz de Liefde, zoon van Pieter Cornelisz de Liefde en Jannetje Isaaksd Streefkerk (zie V-d). Hij is gedoopt op 21 december 1729 in Oud-Loosdrecht. Cornelis is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 9 mei 1797 in Sloten (NH).
Beroep:
schoolmeester, koster, koorzanger, collecteur
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 7 april 1752 in Oud-Loosdrecht met Lijsje Jans Schipper, 24 jaar oud. Lijsje is een dochter van Jan Jansz Schipper en Neeltje Claas de Nooy. Zij is gedoopt op 14 maart 1728 in Oud-Loosdrecht. Lijsje is overleden op 7 september 1808 in Sloten (NH), 80 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Lijsje:
1 Jan Cornelisz de Liefde, gedoopt op 9 november 1766 in Sloten (NH). Volgt VII-b.
2 Jacob Cornelisz de Liefde, geboren na 1767. Jacob is overleden.
VI-c Adrianus Pietersz de Liefde is geboren op 1 april 1738 in Oud-Loosdrecht, zoon van Pieter Cornelisz de Liefde en Jannetje Isaaksd Streefkerk (zie V-d). Hij is gedoopt op 6 april 1738 in Oud-Loosdrecht. Adrianus is overleden.
Beroep:
schilder
Adrianus trouwde, 31 jaar oud, op 15 mei 1769 in Oud-Loosdrecht met Rijkje Pietersd Meijers, 23 jaar oud. Rijkje is een dochter van Pieter Adriaans Meijers en Aafje Gerrits Schipper. Zij is gedoopt op 25 juli 1745 in Oud-Loosdrecht. Rijkje is overleden.
Kinderen van Adrianus en Rijkje:
1 Jannetje Adrianusd de Liefde. Zij is gedoopt op 28 april 1771 in Oud-Loosdrecht. Jannetje is overleden.
2 Pieter Adrianusz de Liefde. Hij is gedoopt op 17 april 1774 in Oud-Loosdrecht. Pieter is overleden vóór 1 juni 1778 in Oud-Loosdrecht, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Aafje Adrianusd de Liefde. Zij is gedoopt op 7 januari 1776 in Oud-Loosdrecht. Aafje is overleden.
4 Pieter Adrianusz de Liefde. Hij is gedoopt op 21 juni 1778 in Oud-Loosdrecht. Pieter is overleden.
Beroep:
schilder
5 Wijntje Adrianusd de Liefde. Zij is gedoopt op 16 april 1780 in Oud-Loosdrecht. Wijntje is overleden.
6 Aaltje Adrianusd de Liefde. Zij is gedoopt op 2 december 1781 in Oud-Loosdrecht. Aaltje is overleden.
7 Isaac Adrianusz de Liefde. Hij is gedoopt op 15 juni 1783 in Oud-Loosdrecht. Isaac is overleden.
VI-d Abraham Pietersz de Liefde, zoon van Pieter Cornelisz de Liefde en Jannetje Isaaksd Streefkerk (zie V-d). Hij is gedoopt op 30 augustus 1744 in Oud-Loosdrecht. Abraham is overleden vóór 1 april 1809, ten hoogste 64 jaar oud. Abraham:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 2 september 1772 in Oud-Loosdrecht met Niesje Cornelisse, minstens 20 jaar oud. Niesje is geboren vóór 1752 in Nijkerk. Niesje is overleden vóór 1788.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 31 augustus 1788 in Oud-Loosdrecht met Jannetje de Ronde, ongeveer 53 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1735, dochter van Jan Jacobsz de Ronde en Annetje Claas Horenburg. Jannetje is overleden na 1 april 1809, minstens 74 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Niesje:
1 Jannetje Abrahams de Liefde, gedoopt op 5 september 1779 in Oud-Loosdrecht. Volgt VII-c.
2 Cornelis Abrahamsz de Liefde. Hij is gedoopt op 3 juni 1781 in Oud-Loosdrecht. Cornelis is overleden.
3 Grietje Abrahams de Liefde. Zij is gedoopt op 22 juni 1783 in Oud-Loosdrecht. Grietje is overleden.
4 Niesje Abrahams de Liefde. Zij is gedoopt op 14 november 1784 in Oud-Loosdrecht. Niesje is overleden.
VI-e Aaltje Jacobs Streefkerk, dochter van Jacob Abrahamsz Streefkerk (zie V-e) en Jannetje Hendriks Abcouwer. Zij is gedoopt op 4 januari 1741 in Kortenhoef. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 12 november 1769 in Ouder-Amstel met Klaas Jansz Kalf.
Kinderen van Aaltje en Klaas:
1 Jan Kalf. Hij is gedoopt op 22 februari 1770 in Abcoude. Jan is overleden.
2 Jacob Kalf. Hij is gedoopt op 2 februari 1772 in Abcoude. Jacob is overleden.
3 Elisabeth Kalf. Zij is gedoopt op 9 mei 1773 in Ouder-Amstel. Elisabeth is overleden.
4 Jacob Kalf. Hij is gedoopt op 11 juni 1775 in Ouder-Amstel. Jacob is overleden.
5 Isaac Kalf. Zij is gedoopt op 24 mei 1778 in Ouder-Amstel. Isaac is overleden.
VI-f Abraham Streefkerk, zoon van Jacob Abrahamsz Streefkerk (zie V-e) en Jannetje Hendriks Abcouwer. Hij is gedoopt op 24 maart 1743 in Kortenhoef. Abraham is overleden op 25 april 1819 in Nederhorst den Berg, 76 jaar oud. Abraham trouwde met Fransijntje van Nes. Fransijntje is geboren omstreeks 1748 in Nederhorst den Berg. Fransijntje is overleden op 7 mei 1820 in Nederhorst den Berg, ongeveer 72 jaar oud.
Kind van Abraham en Fransijntje:
1 Jacob Streefkerk, geboren omstreeks 1788 in Nederhorst den Berg. Volgt VII-d.
VI-g Hendrik Streefkerk, zoon van Jacob Abrahamsz Streefkerk (zie V-e) en Jannetje Hendriks Abcouwer. Hij is gedoopt op 28 februari 1745 in Kortenhoef. Hendrik is overleden op 17 juli 1809 in Nieuwer-Amstel, 64 jaar oud. Hij is begraven op 21 juli 1809 in Nieuwer-Amstel. Hendrik:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20 oktober 1767 in Aalsmeer met Jannetje van Haarlem, ongeveer 22 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1745, dochter van Cornelis van Haarlem en Jannetje van Velsen. Jannetje is overleden op 22 november 1767 in Nieuwer-Amstel, ongeveer 22 jaar oud. Zij is begraven op 26 november 1767 in Nieuwer-Amstel.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 30 augustus 1772 in Nieuwer-Amstel met Guurtje Jans Heere, ongeveer 27 jaar oud. Guurtje is geboren omstreeks 1745 in Aalsmeer, dochter van Jan Cornelisz Heeren en Marritje Cornelis Zijp. Guurtje is overleden.
Kinderen van Hendrik en Guurtje:
1 Jacob Streefkerk, geboren op 5 maart 1774 in Nieuwer-Amstel. Volgt VII-e.
2 Marijtje Streefkerk, geboren op 22 december 1776 in Nieuwer-Amstel. Zij is gedoopt op 22 december 1776 in Nieuwer-Amstel. Marijtje is overleden vóór 1786 in Nieuwer-Amstel, ten hoogste 10 jaar oud.
3 Jan Streefkerk, geboren op 12 juni 1779 in Nieuwer-Amstel. Volgt VII-f.
4 Gijsbert Streefkerk, geboren op 8 juli 1784 in Nieuwer-Amstel. Hij is gedoopt op 11 juli 1784 in Nieuwer-Amstel. Gijsbert is overleden.
5 Marritje Streefkerk, geboren op 8 februari 1786 in Nieuwer-Amstel. Marritje is overleden vóór 1788 in Nieuwer-Amstel, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Marritje Streefkerk, geboren op 23 januari 1788 in Nieuwer-Amstel. Marritje is overleden.
VI-h Abraham Moonen, zoon van Pieter Moonen en Jannetje Streefkerk (zie V-f). Hij is gedoopt op 9 september 1742 in Kortenhoef. Abraham is overleden. Abraham trouwde met Marretje Kleijn.
Kinderen van Abraham en Marretje:
1 Abraham Moonen. Hij is gedoopt op 7 september 1777 in Ouder-Amstel. Abraham is overleden.
2 Maria Moonen, geboren omstreeks 1788 in Ouder-Amstel. Volgt VII-g.
VI-i Samuel Moonen, zoon van Pieter Moonen en Jannetje Streefkerk (zie V-f). Hij is gedoopt op 6 december 1744 in Kortenhoef. Samuel is overleden op 11 juni 1808 in Kortenhoef, 63 jaar oud. Samuel trouwde, 29 jaar oud, op 3 juli 1774 in Kortenhoef met Lijsbet Ockhuijsen, 28 jaar oud. Lijsbet is een dochter van Jacob Cornelisz Ockhuijsen en Aaltje Lammerts Kaak. Zij is gedoopt op 3 april 1746 in Kortenhoef. Lijsbet is overleden op 14 maart 1810 in Kortenhoef, 63 jaar oud.
VI-j Gijsbert Moonen, zoon van Pieter Moonen en Jannetje Streefkerk (zie V-f). Hij is gedoopt op 19 augustus 1753 in Kortenhoef. Gijsbert is overleden op 6 mei 1833 in Noordwijk, 79 jaar oud. Hij is begraven in Noordwijk. Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op 22 oktober 1780 in Voorschoten met Frederika Starrenberg, ongeveer 22 jaar oud. Frederika is geboren omstreeks 1758 in Meppel. Frederika is overleden op 18 september 1835 in Noordwijk, ongeveer 77 jaar oud. Zij is begraven in Noordwijk.
Kinderen van Gijsbert en Frederika:
1 Pieter Moonen, gedoopt op 23 juni 1782 in Voorschoten. Volgt VII-h.
2 Johanna Christina Moonen, geboren in Voorschoten. Zij is gedoopt op 21 december 1783 in Voorschoten. Johanna is overleden.
3 Abraham Moonen, geboren in Voorschoten. Hij is gedoopt op 22 mei 1785 in Voorschoten. Abraham is overleden.
4 Geertruida Moonen, geboren in Voorschoten. Zij is gedoopt op 13 augustus 1786 in Voorschoten. Geertruida is overleden.
VI-k Elbert Jacobsz Goudsbloem, zoon van Japik Elbertsz Goudsbloem en Geertje Abrahamsd Streefkerk (zie V-g). Hij is gedoopt op 29 augustus 1756 in Bunschoten. Elbert is overleden omstreeks 1803, ongeveer 47 jaar oud.
Beroep:
visser
Elbert trouwde, 30 jaar oud, op 28 januari 1787 in Bunschoten met Elisabeth Janssen Swarte, nadat zij op 6 januari 1787 in Bunschoten in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Elbert en Elisabeth: Goudsbloem, Elbert Jacobs, j.m., w.Sp, en Elisabeth Janssen Swarte, j.d., w.Sp.
Kinderen van Elbert en Elisabeth:
1 Jacob Elbers Goudsbloem, geboren op 18 oktober 1788 in Bunschoten. Volgt VII-i.
2 Jan Elberts Goudsbloem, geboren op 19 mei 1790 in Bunschoten. Hij is gedoopt op 23 mei 1790 in Bunschoten. Jan is overleden.
3 Gerrit Elberts Goudsbloem, geboren op 31 maart 1792 in Bunschoten. Hij is gedoopt op 1 april 1792 in Bunschoten. Gerrit is overleden.
4 Hendrik Elberts Goudsbloem, geboren op 13 oktober 1793 in Bunschoten. Volgt VII-j.
5 Peter Elberts Goudsbloem, geboren op 14 september 1795 in Bunschoten. Hij is gedoopt op 20 september 1795 in Bunschoten. Peter is overleden omstreeks 10 januari 1810, ongeveer 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10 januari 1810.
Notitie bij overlijden van Peter: overleden op de Haar.
VI-l Abraham Streefkerk, zoon van Jan Streefkerk (zie V-l) en Barber Vis. Hij is gedoopt op 8 augustus 1756 in Nieuwer-Amstel. Abraham is overleden.
Beroep:
veehouder
Abraham trouwde, 26 jaar oud, op 3 april 1783 in Ouder-Amstel met Neeltje Oostwaard, ongeveer 34 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1749 in Weesperkarspel. Neeltje is overleden op 19 januari 1819 in Ouder-Amstel, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19 januari 1819.
Kinderen van Abraham en Neeltje:
1 Cornelia Streefkerk. Volgt VII-k.
2 Jannetje Streefkerk. Volgt VII-l.
3 Barber Streefkerk. Zij is gedoopt op 8 februari 1784 in Ouder-Amstel. Barber is overleden.
4 Barbara Streefkerk, gedoopt op 6 maart 1785 in Ouder-Amstel. Volgt VII-m.
5 Roelof Streefkerk. Hij is gedoopt op 6 maart 1785 in Ouder-Amstel. Roelof is overleden.
6 Ariaantje Streefkerk. Zij is gedoopt op 9 juli 1786 in Ouder-Amstel. Ariaantje is overleden.
7 Willem Streefkerk. Hij is gedoopt op 7 oktober 1787 in Ouder-Amstel. Willem is overleden.
8 Jan Streefkerk, gedoopt op 22 maart 1789 in Ouder-Amstel. Volgt VII-n.
9 Antje Streefkerk, gedoopt op 13 november 1791 in Ouder-Amstel. Volgt VII-o.
10 Willem Streefkerk, geboren op 3 februari 1793 in Ouder-Amstel. Hij is gedoopt op 10 februari 1793 in Ouder-Amstel. Willem is overleden.
11 Marretje Streefkerk, gedoopt op 6 maart 1795 in Ouder-Amstel. Volgt VII-p.
VI-m Ariaantje Streefkerk, dochter van Jan Streefkerk (zie V-l) en Barber Vis. Zij is gedoopt op 18 december 1757 in Ouder-Amstel. Ariaantje is overleden. Ariaantje trouwde, 24 jaar oud, op 21 april 1782 in Ouder-Amstel met Jan Oostwaard.
Beroep:
culturateur
Kinderen van Ariaantje en Jan:
1 Jan Oostwaard, geboren omstreeks 1785 in Weesp. Volgt VII-q.
2 Barbara Oostwaard. Zij is gedoopt op 10 juli 1787 in Weesp. Barbara is overleden.
VI-n Leentje Pietersdr Bieris, dochter van Pieter Johannes Bierens en Annetje Abrahams (zie V-n). Zij is gedoopt in Kortenhoef. Leentje trouwde op 1 mei 1740 in Kortenhoef met Willem Anzum Hagen, ongeveer 15 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1725 in Kortenhoef, zoon van Ansum Cornelisz Hagen en Lijsbeth Willems Jonckhart. Willem is overleden.
Kind van Leentje en Willem:
1 Jannetje Willemsdr. Hagen, gedoopt op 25 mei 1760 in Kortenhoef. Volgt VII-r.
VI-o Trijntje Abrahams Dorlant, dochter van Abraham Abrahams Dorlant (zie V-o) en Elisabeth Laurens Edema. Zij is gedoopt op 5 juni 1729 in ’s-Graveland. Trijntje is overleden op 18 juni 1760 in ’s-Graveland, 31 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 18 mei 1755 in ’s-Graveland met Pieter Giel. Pieter is geboren in ’s-Graveland. Hij is gedoopt in ’s-Graveland.
Kinderen van Trijntje en Pieter:
1 Jurrian Giel. Hij is gedoopt op 16 maart 1756 in ’s-Graveland. Jurrian is overleden.
2 Abraham Pietersz Giel, geboren op 18 september 1757 in ’s-Graveland. Volgt VII-s.
VI-p Laurens Abrahams Dorland, zoon van Abraham Abrahams Dorlant (zie V-o) en Elisabeth Laurens Edema. Hij is gedoopt op 21 juni 1731 in ’s-Graveland. Laurens is overleden. Laurens trouwde, 28 jaar oud, op 6 november 1759 in Utrecht met Gerarda Straatman, 25 jaar oud. Gerarda is een dochter van Jan Evertse Straatman en Wijnanda Boekhorst. Zij is gedoopt op 8 april 1734 in Utrecht. Gerarda is overleden.
Kind van Laurens en Gerarda:
1 Elisabeth Dorland, gedoopt op 17 augustus 1760 in Utrecht. Volgt VII-t.
VI-q Kornelis Abrahams Dorlant, zoon van Abraham Abrahams Dorlant (zie V-o) en Elisabeth Laurens Edema. Hij is gedoopt op 14 september 1733 in ’s-Graveland. Kornelis is overleden. Kornelis trouwde, 23 jaar oud, op 13 mei 1757 in Amsterdam met Marretje van Veeren, ongeveer 20 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1737 in Amsterdam. Marretje is overleden op 16 september 1777 in Amsterdam, ongeveer 40 jaar oud.
Kinderen van Kornelis en Marretje:
1 Abraham Dorlandt. Hij is gedoopt op 23 januari 1760 in Amsterdam. Abraham is overleden op 30 juni 1760 in Amsterdam, 5 maanden oud.
2 Elisabeth Dorlandt. Zij is gedoopt op 7 januari 1761 in Amsterdam. Elisabeth is overleden.
VI-r Jacob Abrahams Dorlant, zoon van Abraham Abrahams Dorlant (zie V-o) en Elisabeth Laurens Edema. Hij is gedoopt op 21 augustus 1735 in ’s-Graveland. Jacob is overleden op 5 oktober 1816 in Amsterdam, 81 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 6 februari 1763 in Oud-Loosdrecht met Geertje Jacobs Pos, ongeveer 23 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1740 in Oud-Loosdrecht. Geertje is overleden vóór 1768 in Amsterdam, ten hoogste 28 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 31 januari 1768 in Weesp met Geertje de Graaf. Geertje is geboren in Hilversum. Geertje is overleden op 22 mei 1795 in Amsterdam.
Kinderen van Jacob en Geertje (1):
1 Elisabeth Dorland. Zij is gedoopt op 6 mei 1764 in Amsterdam. Elisabeth is overleden vóór 1766 in Amsterdam, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Elisabeth Dorland. Zij is gedoopt op 30 oktober 1765 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op 30 augustus 1783 in Amsterdam, 17 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Geertje (2):
3 Abraham Dorland.
4 Tijmetie Dorland. Zij is gedoopt op 30 januari 1771 in Amsterdam. Tijmetie is overleden op 20 maart 1771 in Amsterdam, 1 maand oud.
5 Tijmetie Dorland, gedoopt op 20 april 1772 in Amsterdam. Volgt VII-u.
6 Kors Johannes Dorland. Hij is gedoopt op 11 november 1774 in Amsterdam. Kors is overleden op 12 juni 1778 in Amsterdam, 3 jaar oud.
7 Elisabeth Dorland. Zij is gedoopt op 3 november 1784 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op 13 april 1785 in Amsterdam, 5 maanden oud.
VI-s Wilhelmus Abrahams Dorlant, zoon van Abraham Abrahams Dorlant (zie V-o) en Elisabeth Laurens Edema. Hij is gedoopt op 17 november 1737 in ’s-Graveland. Wilhelmus is overleden op 28 juni 1826 in Amsterdam, 88 jaar oud. Wilhelmus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 18 oktober 1761 in Gouda met Anna Wilhelmina Valk, ongeveer 21 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1740 in Gouda. Anna is overleden op 15 april 1772 in Amsterdam, ongeveer 32 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 9 mei 1773 in Gouda met Crijna Timmers, 22 of 23 jaar oud. Crijna is geboren in 1750 in Gouda?. Crijna is overleden vóór 1825, ten hoogste 75 jaar oud.
(3) trouwde, 87 jaar oud, op 17 september 1825 in Amsterdam met Francina Pieternalla Antonis, 37 jaar oud. Francina is een dochter van Pieter Antonis en Maria Presida Move. Zij is gedoopt op 6 februari 1788 in Amsterdam. Francina is overleden.
Kinderen van Wilhelmus en Anna:
1 Elisabeth Dorlandt, geboren op 4 november 1761 in Amsterdam. Zij is gedoopt op 4 november 1761 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op 6 maart 1772 in Amsterdam, 10 jaar oud.
2 Anna Dorlandt. Hij is gedoopt op 15 augustus 1764 in Amsterdam. Anna is overleden vóór 1770 in Amsterdam, ten hoogste 6 jaar oud.
3 Elisabeth Dorlandt. Zij is gedoopt op 2 mei 1766 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op 11 juli 1775 in Amsterdam, 9 jaar oud.
4 Anna Dorlandt, gedoopt op 6 september 1769 in Amsterdam. Volgt VII-v.
5 Elisabeth Dorlandt. Zij is gedoopt op 4 maart 1772 in Amsterdam. Elisabeth is overleden vóór 1775 in Amsterdam, ten hoogste 3 jaar oud.
Kinderen van Wilhelmus en Crijna:
6 Elisabeth Dorlandt. Zij is gedoopt op 8 juni 1774 in Amsterdam. Elisabeth is overleden.
7 Abraham Dorlandt. Hij is gedoopt op 15 maart 1776 in Amsterdam. Abraham is overleden op 1 juni 1776 in Amsterdam, 2 maanden oud.
8 Jan Dorlandt. Hij is gedoopt op 10 mei 1778 in Amsterdam. Jan is overleden.
9 Elisabeth Dorlandt. Zij is gedoopt op 27 september 1780 in Amsterdam. Elisabeth is overleden.
10 Abraham Pieter Dorlandt, geboren op 22 oktober 1825 in Amsterdam. Volgt VII-w.
11 Kind Dorlandt, levenloos geboren dochter, geboren op 22 oktober 1825 in Amsterdam.
VI-t Geertruij Abrahams, dochter van Abraham Abrahams Dorlant (zie V-o) en Elisabeth Laurens Edema. Zij is gedoopt op 24 januari 1745 in ’s-Graveland. Geertruij is overleden op 14 augustus 1815 in Amsterdam, 70 jaar oud. Geertruij trouwde, 25 jaar oud, op 20 april 1770 in Amsterdam met Dirk van den Berg, ongeveer 39 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1731 in Veenendaal. Dirk is overleden.
VI-u Abraham Gerrits Dorlant, zoon van Gerrit Abrahams Dorlant (zie V-p) en Barbara Hogenbirk. Hij is gedoopt op 4 maart 1755 in Hilversum. Abraham is overleden op 18 januari 1826 in Hilversum, 70 jaar oud. Abraham trouwde, 23 jaar oud, op 24 januari 1779 in Hilversum met Annetje Kors Holdorp, 27 jaar oud. Annetje is geboren op 16 november 1751 in Hilversum. Annetje is overleden in 1805 in Hilversum, 53 of 54 jaar oud.
Kind van Abraham en Annetje:
1 Helena Dorland, gedoopt op 21 november 1784 in Hilversum. Volgt VII-x.
VI-v Abraham Rijksz. Dorland, zoon van Rijk Abrahams Dorland (zie V-q) en Trijntje Dirks Dorland. Hij is gedoopt op 13 januari 1760 in Hilversum. Abraham is overleden op 2 december 1831 in Hilversum, 71 jaar oud. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 7 november 1784 in Hilversum met Adriaantje Isaaksd. (Jaantje) Mets, ongeveer 23 jaar oud. Jaantje is geboren omstreeks 1761 in Hilversum, dochter van Isaac Mets en Marretje Das. Jaantje is overleden op 25 april 1817 in Hilversum, ongeveer 56 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Jaantje:
1 Jan Abrahamsz. Dorland, geboren op 2 oktober 1795 in Hilversum. Volgt VII-y.
2 Willem Dorland, geboren op 22 december 1798 in Hilversum. Volgt VII-z.
VII-a Jan Cornelisz. de Kloet, zoon van Cornelis Jansz. de Kloet (zie VI-a) en Jannetje Willemsd. Oranjeboom. Hij is gedoopt op 15 juli 1776. Jan is overleden op 9 september 1827, 51 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 7 juni 1801 met Neeltje Mattheus de Liefde, ongeveer 28 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1773 in Ankeveen?, dochter van Mattheus Arisz de Liefde en Gerritje Dirks Pijl. Neeltje is overleden op 25 maart 1818 in Oud-Loosdrecht, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 Cornelis Jans de Kloet, geboren op 22 maart 1802 in Oud-Loosdrecht. Volgt VIII-a.
2 Gerritje de Kloet, geboren op 5 juli 1803 in Oud-Loosdrecht. Zij is gedoopt op 10 juli 1803 in Oud-Loosdrecht. Gerritje is overleden, 10 dagen oud. Zij is begraven op 15 juli 1803 in Oud-Loosdrecht.
3 Gerritje de Kloet, geboren op 1 september 1804 in Oud-Loosdrecht. Volgt VIII-b.
4 Jannetje de Kloet, geboren op 6 februari 1806 in Oud-Loosdrecht. Volgt VIII-c.
5 Dirk de Kloet, geboren op 10 november 1807 in Oud-Loosdrecht. Hij is gedoopt op 15 november 1807 in Oud-Loosdrecht. Dirk is overleden.
6 Geertje de Kloet, geboren op 15 oktober 1809 in Oud-Loosdrecht. Zij is gedoopt op 22 oktober 1809 in Oud-Loosdrecht. Geertje is overleden.
7 Jan de Kloet, geboren op 29 april 1811 in Oud-Loosdrecht. Hij is gedoopt op 5 mei 1811 in Oud-Loosdrecht. Jan is overleden.
8 Jan de Kloet, geboren op 22 mei 1814 in Oud-Loosdrecht. Volgt VIII-d.
VII-b Jan Cornelisz de Liefde, zoon van Cornelis Pietersz de Liefde (zie VI-b) en Lijsje Jans Schipper. Hij is gedoopt op 9 november 1766 in Sloten (NH). Jan is overleden op 11 maart 1845, 78 jaar oud.
Beroep:
gaarder, ouderling en kerkmeester, gemeentesecretaris
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 13 mei 1790 in Utrecht met Margaretha Elizabeth de Jeeger. Margaretha is geboren in Utrecht. Margaretha is overleden in 1825.
Kind van Jan en Margaretha:
1 Elisabeth (Lijsje) de Liefde, geboren omstreeks 1792 in Ouder-Amstel. Volgt VIII-e.
VII-c Jannetje Abrahams de Liefde, dochter van Abraham Pietersz de Liefde (zie VI-d) en Niesje Cornelisse. Zij is gedoopt op 5 september 1779 in Oud-Loosdrecht. Jannetje is overleden op 20 januari 1816 in ’s-Gravenhage, 36 jaar oud. Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op 29 april 1801 in Bunschoten met Joannes Diderik Dibbits, 23 jaar oud. Joannes is een zoon van Willem Dibbits en Anna Oostermans. Hij is gedoopt op 1 februari 1778 in Amsterdam. Joannes is overleden op 7 januari 1813 in ’s-Gravenhage, 34 jaar oud.
Beroep:
predikant
Kinderen van Jannetje en Joannes:
1 Willem Abraham Dibbits, geboren op 4 februari 1802 in Bunschoten. Volgt VIII-f.
2 Abraham Dibbits, geboren op 25 september 1803 in Maarssen. Abraham is overleden op 17 november 1833 in Assen, 30 jaar oud. Abraham bleef ongehuwd.
Beroep:
candidaat godgeleerdheid NH
VII-d Jacob Streefkerk is geboren omstreeks 1788 in Nederhorst den Berg, zoon van Abraham Streefkerk (zie VI-f) en Fransijntje van Nes. Jacob is overleden op 30 mei 1860 in Nederhorst den Berg, ongeveer 72 jaar oud.
Beroep:
sloepmaker
Jacob trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 3 mei 1817 in Nederhorst den Berg met Emmetje Vermeulen, ongeveer 27 jaar oud. Emmetje is geboren omstreeks 1790 in Vreeland, dochter van Arie Vermeulen en Elizabeth Hordenburg. Emmetje is overleden op 4 mei 1838 in Nederhorst den Berg, ongeveer 48 jaar oud.
Beroep:
dienstmaagd
Kinderen van Jacob en Emmetje:
1 Francijntje Streefkerk, geboren omstreeks 1818 in Nederhorst den Berg. Francijntje is overleden op 9 januari 1836 in Nederhorst den Berg, ongeveer 18 jaar oud.
2 Azarius Jacob Streefkerk, geboren omstreeks 1824 in Nederhorst den Berg. Azarius is overleden op 28 mei 1827 in Nederhorst den Berg, ongeveer 3 jaar oud.
3 Catharina Elisabeth Streefkerk, geboren omstreeks 1828 in Nederhorst den Berg. Volgt VIII-g.
4 Azarius Jacob Streefkerk, geboren omstreeks 1830 in Nederhorst den Berg. Volgt VIII-h.
VII-e Jacob Streefkerk is geboren op 5 maart 1774 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik Streefkerk (zie VI-g) en Guurtje Jans Heere. Hij is gedoopt op 6 maart 1774 in Nieuwer-Amstel. Jacob is overleden op 3 juni 1826 in Nieuwer-Amstel, 52 jaar oud. Hij is begraven op 7 juni 1826 in Nieuwer-Amstel.
Beroep:
Eenbaas
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 1 april 1798 in Nieuwer-Amstel met Jannetje Janse Brande, 23 jaar oud. Jannetje is geboren op 25 juni 1774 in Aalsmeer, dochter van Jan Baardze Brande en Dirkje Ottes van der Kamp. Zij is gedoopt op 26 juni 1774 in Aalsmeer. Jannetje is overleden op 14 november 1824 in Nieuwer-Amstel, 50 jaar oud. Zij is begraven op 18 november 1824 in Nieuwer-Amstel.
Kinderen van Jacob en Jannetje:
1 Marritje Streefkerk, geboren op 13 juli 1798 in Nieuwer-Amstel. Marritje is overleden op 31 december 1814 in Nieuwer-Amstel, 16 jaar oud. Zij is begraven op 4 januari 1815 in Nieuwer-Amstel.
2 Jan Streefkerk, geboren op 18 februari 1800 in Nieuwer-Amstel. Volgt VIII-i.
3 Jannetje Streefkerk, geboren op 12 maart 1802 in Nieuwer-Amstel. Volgt VIII-j.
4 Hendrik Streefkerk, geboren op 13 februari 1804 in Nieuwer-Amstel. Hendrik is overleden op 10 april 1804 in Nieuwer-Amstel, 1 maand oud. Hij is begraven op 14 april 1804 in Nieuwer-Amstel.
5 Hendrik Streefkerk, geboren op 29 april 1805 in Nieuwer-Amstel. Volgt VIII-k.
6 Dirkje Streefkerk, geboren op 22 januari 1808 in Nieuwer-Amstel. Dirkje is overleden.
7 Jacob Streefkerk, geboren op 17 februari 1811 in Nieuwer-Amstel. Volgt VIII-l.
8 Jan Streefkerk, geboren omstreeks 1812 in Nieuwer-Amstel. Jan is overleden op 20 januari 1826 in Nieuwer-Amstel, ongeveer 14 jaar oud.
9 Dirk Streefkerk, geboren op 31 januari 1815 in Nieuwer-Amstel. Volgt VIII-m.
10 Johanna Margaretha Streefkerk, geboren op 4 november 1816 in Nieuwer-Amstel. Johanna is overleden.
VII-f Jan Streefkerk is geboren op 12 juni 1779 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik Streefkerk (zie VI-g) en Guurtje Jans Heere. Hij is gedoopt op 4 juli 1779 in Nieuwer-Amstel. Jan is overleden op 6 maart 1827 in Nieuwer-Amstel, 47 jaar oud. Hij is begraven op 12 maart 1827 in Nieuwer-Amstel.
Beroep:
veenbaas
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 13 december 1807 in Nieuwer-Amstel met Marritje van Blaaderen, 22 jaar oud. Marritje is een dochter van Hendrik van Bladeren en Margaretha van der Stam. Zij is gedoopt op 26 juni 1785 in Mijdrecht. Marritje is overleden op 1 februari 1855 in Nieuwer-Amstel, 69 jaar oud. Marritje trouwde later op 28 maart 1829 in Nieuwer-Amstel met Klaas Plomp (geb. ±1787). Marritje trouwde later op 29 januari 1842 in Nieuwer-Amstel met Jan van Boodegraven (geb. ±1795).
Beroep:
turfveenster
Kind van Jan en Marritje:
1 Guurtje Streefkerk, geboren op 8 mei 1811 in Nieuwer-Amstel. Volgt VIII-n.
VII-g Maria Moonen is geboren omstreeks 1788 in Ouder-Amstel, dochter van Abraham Moonen (zie VI-h) en Marretje Kleijn. Maria is overleden. Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 1 mei 1814 in Ouder-Amstel met Jan Oostzaan, ongeveer 29 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1785 in Edam, zoon van Hermanus Oostzaan en Gijsje Pothoven. Jan is overleden.
Kind van Maria en Jan:
1 Marritje Oostzaan, geboren omstreeks 1823 in Ouder-Amstel?. Volgt VIII-o.
VII-h Pieter Moonen, zoon van Gijsbert Moonen (zie VI-j) en Frederika Starrenberg. Hij is gedoopt op 23 juni 1782 in Voorschoten. Pieter is overleden op 20 november 1816 in Leiden, 34 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 26 oktober 1806 in Noordwijk met Hendrika Josina Anslijn, ongeveer 28 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1778 in Leiden, dochter van Nicolaas Anslijn en Elisabeth Bols. Hendrika is overleden op 7 maart 1823 in Leiden, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hendrika:
1 Abraham Gijsbert Moonen, geboren op 12 februari 1808 in Noordwijk. Hij is gedoopt op 14 februari 1808 in Noordwijk. Abraham is overleden.
2 Nicolaas Johannes Moonen, geboren op 6 januari 1810 in Aarlanderveen. Nicolaas is overleden.
3 Hendrik Johannes Moonen, geboren op 26 mei 1814 in Leiden. Volgt VIII-p.
4 Petronella Johanna Moonen, geboren op 31 mei 1817 in Leiden. Volgt VIII-q.
VII-i Jacob Elbers Goudsbloem is geboren op 18 oktober 1788 in Bunschoten, zoon van Elbert Jacobsz Goudsbloem (zie VI-k) en Elisabeth Janssen Swarte. Hij is gedoopt op 26 oktober 1788 in Bunschoten. Jacob is overleden op 7 september 1851 in Bunschoten, 62 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 2 oktober 1813 in Bunschoten met Marretje Hoolwerf, 26 jaar oud. Marretje is geboren op 1 mei 1787 in Bunschoten, dochter van Klaas Dirkse Hoolwerf en Cornelia Staal. Zij is gedoopt op 6 mei 1787 in Bunschoten. Marretje is overleden op 17 augustus 1859 in Nijkerk, 72 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Marretje:
1 Elisabeth Goudsbloem, geboren op 5 juni 1814 in Bunschoten. Volgt VIII-r.
2 Cornelia Goudsbloem, geboren op 30 november 1817 in Bunschoten. Volgt VIII-s.
3 Elbert Goudsbloem, geboren op 4 oktober 1820 in Bunschoten. Volgt VIII-t.
4 Aartje Goudsbloem, geboren op 3 september 1824 in Bunschoten. Volgt VIII-u.
5 Klaasje Goudsbloem, geboren op 8 oktober 1827 in Bunschoten. Volgt VIII-v.
6 Woutertje (Wousje) Goudsbloem, geboren op 24 januari 1832 in Bunschoten. Volgt VIII-w.
VII-j Hendrik Elberts Goudsbloem is geboren op 13 oktober 1793 in Bunschoten, zoon van Elbert Jacobsz Goudsbloem (zie VI-k) en Elisabeth Janssen Swarte. Hij is gedoopt op 20 oktober 1793 in Bunschoten. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 27 april 1820 in Diemen met Christina Jutting, 34 jaar oud. Christina is geboren op 16 oktober 1785 in Nieuwe Pekela, dochter van Geert Menke Jutting en Aaltje Geerts Scholten. Christina is overleden.
Kind van Hendrik en Christina:
1 Geertje Goudsbloem, geboren op 3 oktober 1827 om 12:00 in Nijkerk. Geertje is overleden.
VII-k Cornelia Streefkerk, dochter van Abraham Streefkerk (zie VI-l) en Neeltje Oostwaard. Cornelia trouwde op 16 april 1802 in Nieuwer-Amstel met Johan Gerrit Poolman. Johan is weduwnaar van Jannetje Streefkerk (ovl. vóór 1802), met wie hij trouwde vóór 1802, zie VII-l.
VII-l Jannetje Streefkerk, dochter van Abraham Streefkerk (zie VI-l) en Neeltje Oostwaard. Jannetje is overleden vóór 1802. Jannetje trouwde vóór 1802 met Johan Gerrit Poolman. Johan trouwde later op 16 april 1802 in Nieuwer-Amstel met Cornelia Streefkerk, zie VII-k.
Kind van Jannetje en Johan:
1 Roelof Poolman, gedoopt op 12 december 1800 in Nieuwer-Amstel. Volgt VIII-x.
VII-m Barbara Streefkerk, dochter van Abraham Streefkerk (zie VI-l) en Neeltje Oostwaard. Zij is gedoopt op 6 maart 1785 in Ouder-Amstel. Barbara is overleden. Barbara:
(1) trouwde, 16 jaar oud, op 28 juni 1801 in Ouder-Amstel met Gijsbert van Hoegée.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 29 maart 1810 in Ouder-Amstel met Tijmen Diepgrond, ongeveer 38 jaar oud. Tijmen is geboren omstreeks 1772. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 januari 1824. Tijmen is overleden op 29 januari 1824 in Ouder-Amstel, ongeveer 52 jaar oud.
Kind van Barbara en Gijsbert:
1 Neeltje van Hoegée, geboren op 8 juni 1804 in Ouder-Amstel. Zij is gedoopt op 10 juni 1804 in Ouder-Amstel. Neeltje is overleden.
VII-n Jan Streefkerk, zoon van Abraham Streefkerk (zie VI-l) en Neeltje Oostwaard. Hij is gedoopt op 22 maart 1789 in Ouder-Amstel. Jan is overleden.
Beroep:
veehouder
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 28 november 1819 in Ouder-Amstel met Jannetje Vogel, 20 jaar oud. Jannetje is geboren op 28 januari 1799 in Nieuwerbrug, dochter van Dirk Vogel en Emmigje van der Lee. Jannetje is overleden.
Kinderen van Jan en Jannetje:
1 Abraham Streefkerk, geboren op 11 april 1820 in Ouder-Amstel. Abraham is overleden op 23 januari 1823 in Ouder-Amstel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24 januari 1823.
2 Dirk Streefkerk, geboren op 17 juli 1821 in Ouder-Amstel. Dirk is overleden.
3 Neeltje Streefkerk, geboren op 12 juni 1823 in Ouder-Amstel. Volgt VIII-y.
4 Dirk Streefkerk, geboren op 12 juni 1827 in Ouder-Amstel. Dirk is overleden.
VII-o Antje Streefkerk, dochter van Abraham Streefkerk (zie VI-l) en Neeltje Oostwaard. Zij is gedoopt op 13 november 1791 in Ouder-Amstel. Antje is overleden op 28 juli 1838 in Abcoude-Proostdij, 46 jaar oud. Antje trouwde, 25 jaar oud, op 21 maart 1817 in Ouder-Amstel met Cornelis de Jong, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 19 juli 1792 in Bunschoten, zoon van Dirk Gerritse de Jong en Reinira Snapper. Cornelis is overleden.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Antje en Cornelis:
1 Abraham de Jong, geboren op 18 juni 1820 in Abcoude-Proostdij. Abraham is overleden.
2 Rijntje de Jong, geboren op 31 oktober 1822 in Abcoude-Proostdij. Rijntje is overleden.
3 Roelof de Jong, geboren op 15 november 1824 in Abcoude-Proostdij. Roelof is overleden.
VII-p Marretje Streefkerk, dochter van Abraham Streefkerk (zie VI-l) en Neeltje Oostwaard. Zij is gedoopt op 6 maart 1795 in Ouder-Amstel. Marretje is overleden. Marretje trouwde, 19 jaar oud, op 11 december 1814 in Sloten (NH) met Willem Tesselhoff, ongeveer 27 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1787 in Sloterdijk, zoon van Hendrik Tesselhoff en Rinsje Rints. Willem is overleden.
VII-q Jan Oostwaard is geboren omstreeks 1785 in Weesp, zoon van Jan Oostwaard en Ariaantje Streefkerk (zie VI-m). Jan is overleden.
Beroep:
culturateur
Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 18 augustus 1813 in Weesp met Trijntje uit den Bogaart, ongeveer 21 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1792 in Nederhorst den Berg, dochter van Gijsbert uit den Bogaart en Maria Mensing. Trijntje is overleden.
VII-r Jannetje Willemsdr. Hagen, dochter van Willem Anzum Hagen en Leentje Pietersdr Bieris (zie VI-n). Zij is gedoopt op 25 mei 1760 in Kortenhoef. Jannetje is overleden na 1835 in Vreeland, minstens 75 jaar oud. Jannetje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 6 mei 1785 in Kortenhoef met Steeven Dirks Hoveling, 39 jaar oud. Steeven is een zoon van Dirk Stevenzs Heuvelingh en Aaltje Cornelisse van der Hoef. Hij is gedoopt op 18 juli 1745 in Bunschoten. Steeven is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 26 mei 1803 in Vreeland.
(2) trouwde, minstens 43 jaar oud, na 1803 met Pieter Hagen.
Kind van Jannetje en Steeven:
1 Helena Hoveling, geboren op 4 februari 1794 in Vreeland. Volgt VIII-z.
VII-s Abraham Pietersz Giel is geboren op 18 september 1757 in ’s-Graveland, zoon van Pieter Giel en Trijntje Abrahams Dorlant (zie VI-o). Abraham is overleden. Abraham trouwde, 30 jaar oud, op 1 juni 1788 in Weesp met Maria Jans Barnsteen.
VII-t Elisabeth Dorland, dochter van Laurens Abrahams Dorland (zie VI-p) en Gerarda Straatman. Zij is gedoopt op 17 augustus 1760 in Utrecht. Elisabeth is overleden op 25 mei 1815 in Utrecht, 54 jaar oud. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 30 oktober 1781 in Utrecht met Gijsbert van de Voorn, 24 jaar oud. Gijsbert is een zoon van Ariën van de Voorn en Anna Maria Storm. Hij is gedoopt op 6 februari 1757 in Utrecht. Gijsbert is overleden.
Kind van Elisabeth en Gijsbert:
1 Hendrika Grada van de Voorn, gedoopt op 5 februari 1786 in Utrecht. Volgt VIII-aa.
VII-u Tijmetie Dorland, dochter van Jacob Abrahams Dorlant (zie VI-r) en Geertje de Graaf. Zij is gedoopt op 20 april 1772 in Amsterdam. Tijmetie is overleden. Tijmetie trouwde, 22 jaar oud, op 25 september 1794 in Amsterdam met Gerrit van Dijk.
VII-v Anna Dorlandt, dochter van Wilhelmus Abrahams Dorlant (zie VI-s) en Anna Wilhelmina Valk. Zij is gedoopt op 6 september 1769 in Amsterdam. Anna is overleden. Anna:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20 april 1792 in Amsterdam met Eldert Kleman, ongeveer 36 jaar oud. Eldert is geboren omstreeks 1756 in Amsterdam. Eldert is overleden omstreeks 1793 in Amsterdam, ongeveer 37 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 20 september 1799 in Amsterdam met Dirk Kleman van Dendeling, ongeveer 30 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1769 in Amsterdam. Dirk is overleden.
VII-w Abraham Pieter Dorlandt is geboren op 22 oktober 1825 in Amsterdam, zoon van Wilhelmus Abrahams Dorlant (zie VI-s) en Crijna Timmers. Abraham is overleden op 6 juli 1892 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
Abraham:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 4 februari 1852 in Amsterdam met Antonia Hermina Hoedemaker, ongeveer 26 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1826 in Deventer, dochter van Jan Hoedemaker en Joanna IJsseldijk. Antonia is overleden vóór 1924, ten hoogste 98 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 14 april 1858 in Amsterdam met Geesje Wiljouw, ongeveer 22 jaar oud. Geesje is geboren omstreeks 1836 in Purmerend, dochter van Christiaan Wiljouw en Trijntje van Dijkhorst. Geesje is overleden.
(3) trouwde, 39 jaar oud, op 26 april 1865 in Amsterdam met Margaretha Magdalena Sohne. Margaretha is een dochter van Johan Hendrik Sohne en Hendrika Geertruy Dibes. Margaretha is overleden in 1934.
Kinderen van Abraham en Antonia:
1 Antonia Francina Dorlandt, geboren op 28 september 1852 in Amsterdam. Volgt VIII-ab.
2 Joanna Dorlandt, geboren op 17 maart 1856 in Amsterdam. Joanna is overleden op 29 mei 1856 in Amsterdam, 2 maanden oud.
3 Wilhelm Dorlandt, geboren op 17 maart 1856 in Amsterdam. Wilhelm is overleden op 21 april 1856 in Amsterdam, 1 maand oud.
Kind van Abraham en Geesje:
4 Willem Dorlandt, geboren op 11 mei 1859 in Amsterdam. Willem is overleden op 9 april 1860 in Amsterdam, 10 maanden oud.
Kinderen van Abraham en Margaretha:
5 Abraham Dorlandt, geboren op 27 februari 1866 in Amsterdam. Abraham is overleden op 8 juli 1866 in Amsterdam, 4 maanden oud.
6 Maria Magdalena Dorlandt, geboren op 31 januari 1868 in Amsterdam. Volgt VIII-ac.
7 Christina Dorlandt, geboren op 7 april 1873 in Amsterdam. Volgt VIII-ad.
8 Abraham Dorlandt, geboren op 14 mei 1874 in Amsterdam. Volgt VIII-ae.
VII-x Helena Dorland, dochter van Abraham Gerrits Dorlant (zie VI-u) en Annetje Kors Holdorp. Zij is gedoopt op 21 november 1784 in Hilversum. Helena is overleden op 10 april 1858 in Hilversum, 73 jaar oud. Helena trouwde, 24 jaar oud, op 16 juli 1809 in Hilversum met Laurens Pietersz. Beuk.
Kind van Helena en Laurens:
1 Abraham Beuk, geboren op 30 april 1820 in Hilversum. Volgt VIII-af.
VII-y Jan Abrahamsz. Dorland is geboren op 2 oktober 1795 in Hilversum, zoon van Abraham Rijksz. Dorland (zie VI-v) en Adriaantje Isaaksd. (Jaantje) Mets. Hij is gedoopt op 4 oktober 1795 in Hilversum. Jan is overleden op 25 januari 1866 in Hilversum, 70 jaar oud. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 9 mei 1819 in ’s-Graveland met Jannetje van Buuren, 21 jaar oud. Jannetje is geboren op 6 juli 1797 in ’s-Graveland, dochter van Cornelis van Buuren en Dirkje de Graaf. Jannetje is overleden op 13 april 1855 in Hilversum, 57 jaar oud.
Kind van Jan en Jannetje:
1 Catharina (Trijntje) Dorland, geboren op 14 februari 1830 in Hilversum. Volgt VIII-ag.
VII-z Willem Dorland is geboren op 22 december 1798 in Hilversum, zoon van Abraham Rijksz. Dorland (zie VI-v) en Adriaantje Isaaksd. (Jaantje) Mets. Hij is gedoopt op 23 december 1798 in Hilversum. Willem is overleden op 16 november 1824 in Hilversum, 25 jaar oud. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 20 oktober 1821 in Hilversum met Gerritje Boelhouwer, 19 jaar oud. Gerritje is geboren op 30 september 1802 in Hilversum, dochter van Hendrik Boelhouwer en Petronella Nagel. Gerritje is overleden.
Notitie bij Gerritje: Stamboom Cornelis van Wessel
Kind van Willem en Gerritje:
1 Willem Dorland, geboren op 1 januari 1825 in Hilversum. Volgt VIII-ah.
VIII-a Cornelis Jans de Kloet is geboren op 22 maart 1802 in Oud-Loosdrecht, zoon van Jan Cornelisz. de Kloet (zie VII-a) en Neeltje Mattheus de Liefde. Hij is gedoopt op 22 maart 1802 in Oud-Loosdrecht. Cornelis is overleden op 5 januari 1873, 70 jaar oud. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 30 augustus 1828 in Loosdrecht met Aartje Leendertsd. de Breij, 28 jaar oud. Aartje is een dochter van Leendert de Breij en Aaltje Veerman. Zij is gedoopt op 11 december 1799 in Loosdrecht. Aartje is overleden op 22 januari 1880, 80 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Aartje:
1 Jan de Kloet, geboren op 18 juli 1830. Jan is overleden.
2 Lena de Kloet, geboren op 16 september 1831. Lena is overleden op 22 december 1831, 3 maanden oud.
3 Helena (Lena) de Kloet, geboren op 2 november 1833 in Oud-Loosdrecht. Volgt IX-a.
4 Neeltje de Kloet, geboren op 29 februari 1836. Volgt IX-b.
5 Aaltje de Kloet, geboren op 22 oktober 1837. Aaltje is overleden op 10 november 1837, 19 dagen oud.
6 Aaltje de Kloet, geboren op 17 juli 1839. Aaltje is overleden op 1 augustus 1839, 15 dagen oud.
7 Aaltje de Kloet, geboren op 23 december 1840. Aaltje is overleden.
VIII-b Gerritje de Kloet is geboren op 1 september 1804 in Oud-Loosdrecht, dochter van Jan Cornelisz. de Kloet (zie VII-a) en Neeltje Mattheus de Liefde. Zij is gedoopt op 9 september 1904 in Oud-Loosdrecht. Gerritje is overleden. Gerritje:
(1) trouwde, 43 jaar oud, op 8 september 1847 in Stoutenburg met Berend Kraak, ongeveer 27 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1820 in Voorthuizen, zoon van Jan Kraak en Maria Vleschepoel. Berend is overleden.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op 5 december 1866 in Utrecht met Hendricus van Sutphent, 48 jaar oud. Hendricus is geboren op 5 oktober 1818 in Utrecht, zoon van Johannes van Sutphent en Geertruij Rietveld. Hendricus is overleden. Hendricus is weduwnaar van Jannetje de Kloet (1806-1865), met wie hij trouwde op 5 december 1838 in Utrecht, zie VIII-c.
VIII-c Jannetje de Kloet is geboren op 6 februari 1806 in Oud-Loosdrecht, dochter van Jan Cornelisz. de Kloet (zie VII-a) en Neeltje Mattheus de Liefde. Zij is gedoopt op 9 februari 1806 in Oud-Loosdrecht. Jannetje is overleden op 10 juni 1865 in Utrecht, 59 jaar oud. Jannetje trouwde, 32 jaar oud, op 5 december 1838 in Utrecht met Hendricus van Sutphent, 20 jaar oud. Hendricus is geboren op 5 oktober 1818 in Utrecht, zoon van Johannes van Sutphent en Geertruij Rietveld. Hendricus is overleden. Hendricus trouwde later op 5 december 1866 in Utrecht met Gerritje de Kloet (geb. 1804), zie VIII-b.
VIII-d Jan de Kloet is geboren op 22 mei 1814 in Oud-Loosdrecht, zoon van Jan Cornelisz. de Kloet (zie VII-a) en Neeltje Mattheus de Liefde. Hij is gedoopt op 5 juni 1814 in Oud-Loosdrecht. Jan is overleden.
Beroep:
militair
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 9 november 1844 in Ede met Maartje van Laar, ongeveer 26 jaar oud. Maartje is geboren omstreeks 1818 in Ede, dochter van Hendrikje van Laar. Maartje is overleden op 3 september 1879 in Ede, ongeveer 61 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Kinderen van Jan en Maartje:
1 Jan de Kloet, geboren omstreeks 1846 in Ede. Volgt IX-c.
2 Hendrik de Kloet, geboren omstreeks 1849 in Ede. Volgt IX-d.
3 Neeltje de Kloet, geboren omstreeks 1851 in Ede. Volgt IX-e.
4 Gerrit de Kloet, geboren omstreeks 1855 in Ede. Gerrit is overleden op 15 mei 1856 in Ede, ongeveer 1 jaar oud.
5 Gerrit de Kloet, geboren omstreeks 1857 in Ede. Volgt IX-f.
6 Maartje de Kloet, geboren omstreeks 1862 in Ede. Volgt IX-g.
VIII-e Elisabeth (Lijsje) de Liefde is geboren omstreeks 1792 in Ouder-Amstel, dochter van Jan Cornelisz de Liefde (zie VII-b) en Margaretha Elizabeth de Jeeger. Lijsje is overleden. Lijsje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 14 mei 1815 in Ouder-Amstel met Hendrik Wasmoeth, ongeveer 27 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1788 in Ouder-Amstel, zoon van Jacob Wasmoeth en Cornelia van Paddenburg. Hendrik is overleden.
Beroep:
broodbakker
Kinderen van Lijsje en Hendrik:
1 Jacob Wasmoeth, geboren op 23 februari 1817 in Ouder-Amstel. Volgt IX-h.
2 Jan Wasmoeth, geboren op 17 augustus 1818 in Ouder-Amstel. Volgt IX-i.
3 Cornelia Elisabeth Wasmoeth, geboren op 16 oktober 1821 in Ouder-Amstel. Volgt IX-j.
VIII-f Willem Abraham Dibbits is geboren op 4 februari 1802 in Bunschoten, zoon van Joannes Diderik Dibbits en Jannetje Abrahams de Liefde (zie VII-c). Willem is overleden.
Beroep:
apotheker
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 18 oktober 1826 in Assen met Adriana Suzanna van Berchuijs, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 5 september 1806 in Middelburg, dochter van Cebes van Berchuijs en Digna Cornelia Keetlaer. Adriana is overleden.
Kinderen van Willem en Adriana:
1 Joannes Diderik Dibbits, geboren op 19 oktober 1827 in Assen. Joannes is overleden op 19 februari 1828 in Assen, 4 maanden oud.
2 Joannes Diderik Dibbits, geboren op 9 mei 1829 in Assen. Volgt IX-k.
3 Albertus Johannes Marinus Dibbits, geboren op 22 februari 1833 in Assen. Albertus is overleden.
4 Willem Dibbits, geboren op 10 oktober 1837 in Assen. Willem is overleden.
VIII-g Catharina Elisabeth Streefkerk is geboren omstreeks 1828 in Nederhorst den Berg, dochter van Jacob Streefkerk (zie VII-d) en Emmetje Vermeulen. Catharina is overleden op 17 mei 1895 in Vreeland, ongeveer 67 jaar oud. Catharina trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15 november 1856 in Vreeland met Lambertus Wiesmeijer, 21 jaar oud. Lambertus is geboren op 15 september 1835 in Loenen, zoon van Gerrit Wiesmeijer en Aafje Verwoerd. Lambertus is overleden op 8 september 1891 in Vreeland, 55 jaar oud.
Beroep:
kruidenier
Kinderen van Catharina en Lambertus:
1 Gerrit Wiesmeijer, geboren op 29 oktober 1857 in Vreeland. Gerrit is overleden op 13 februari 1858 in Vreeland, 3 maanden oud.
2 Emma Francina Wiesmeijer, geboren op 29 maart 1859 in Vreeland. Volgt IX-l.
3 Agatha Lambertha Catharina Wiesmeijer, geboren op 27 november 1863 in Vreeland. Agatha is overleden op 17 januari 1864 in Vreeland, 1 maand oud.
4 Jakob Wiesmeijer, geboren op 1 mei 1867 in Vreeland. Jakob is overleden op 2 mei 1867 in Vreeland, 1 dag oud.
VIII-h Azarius Jacob Streefkerk is geboren omstreeks 1830 in Nederhorst den Berg, zoon van Jacob Streefkerk (zie VII-d) en Emmetje Vermeulen. Azarius is overleden op 30 november 1873 in Nederhorst den Berg, ongeveer 43 jaar oud. Azarius trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 20 november 1858 in Vreeland met Angenita Geertruida Breuninghoff, 24 jaar oud. Angenita is geboren op 18 april 1834 in Breukelen-Nijenrode, dochter van Willem Frederik Breuninghoff en Maria de Jong. Angenita is overleden.
Kinderen van Azarius en Angenita:
1 Jacob Streefkerk, geboren omstreeks 1859 in Nederhorst den Berg. Jacob is overleden op 24 september 1877 in Nederhorst den Berg, ongeveer 18 jaar oud.
2 Cornelis Bernardus Streefkerk, geboren omstreeks 1861 in Nederhorst den Berg. Volgt IX-m.
3 Abraham Azarius Streefkerk, geboren omstreeks 1863 in Nederhorst den Berg. Abraham is overleden op 7 juli 1881 in Nederhorst den Berg, ongeveer 18 jaar oud.
4 Arie Anton Streefkerk, geboren omstreeks 1865 in Nederhorst den Berg. Arie is overleden op 23 april 1883 in Nederhorst den Berg, ongeveer 18 jaar oud.
VIII-i Jan Streefkerk is geboren op 18 februari 1800 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jacob Streefkerk (zie VII-e) en Jannetje Janse Brande. Hij is gedoopt op 2 maart 1800 in Nieuwer-Amstel. Jan is overleden op 1 maart 1836 in Nieuwer-Amstel, 36 jaar oud. Hij is begraven op 5 maart 1836 in Nieuwer-Amstel.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 2 mei 1824 met Gerritje van der Lee, 24 jaar oud. Gerritje is geboren op 3 januari 1800 in Amstelveen, dochter van Gerrit van der Lee en Antje Mijnders. Gerritje is overleden na 1860, minstens 60 jaar oud. Gerritje trouwde later op 16 maart 1839 in Nieuwer-Amstel met Arie van den Anker (geb. ±1815).
Kinderen van Jan en Gerritje:
1 Jannetje Streefkerk, geboren op 26 juni 1825 in Nieuwer-Amstel. Jannetje is overleden op 22 juni 1835 in Nieuwer-Amstel, 9 jaar oud.
2 Gerrit Streefkerk, geboren op 3 april 1827 in Nieuwer-Amstel. Gerrit is overleden op 29 november 1845 in Rietwijkeroord, 18 jaar oud.
3 Jacob Streefkerk, geboren op 3 mei 1829 in Nieuwer-Amstel. Jacob is overleden op 17 augustus 1835 in Nieuwer-Amstel, 6 jaar oud.
4 Hendrik Streefkerk, geboren op 6 november 1830 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-n.
5 Jan Streefkerk, geboren op 13 december 1831 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-o.
6 Antje Streefkerk, geboren op 2 april 1833 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-p.
7 Marritje Streefkerk, geboren op 19 november 1834 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-q.
VIII-j Jannetje Streefkerk is geboren op 12 maart 1802 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jacob Streefkerk (zie VII-e) en Jannetje Janse Brande. Jannetje is overleden op 4 april 1841 in Nieuwer-Amstel, 39 jaar oud. Zij is begraven op 8 april 1841 in Nieuwer-Amstel. Jannetje trouwde, 19 jaar oud, op 25 maart 1821 in Nieuwer-Amstel met Cornelis den Hartog, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 13 januari 1798 in Schoonrewoerd, zoon van Jan Klaasse den Hartog en Teuntje Westerhout. Hij is gedoopt op 21 januari 1798 in Schoonrewoerd. Cornelis is overleden op 12 augustus 1876 in Nieuwer-Amstel, 78 jaar oud. Cornelis trouwde later op 7 december 1841 in Sloten (NH) met Engeltje Plessius (1812-1892).
Beroep:
veehouder
Kinderen van Jannetje en Cornelis:
1 Jannetje den Hartog, geboren op 24 april 1824 in Diemen. Volgt IX-r.
2 Teuntje den Hartog, geboren omstreeks 1827 in Diemen. Volgt IX-s.
3 Marretje den Hartog, geboren op 18 maart 1831 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-t.
4 Neeltje den Hartog, geboren op 21 februari 1833 in Nieuwer-Amstel. Neeltje is overleden op 16 oktober 1833 in Nieuwer-Amstel, 7 maanden oud.
5 Neeltje den Hartog, geboren op 18 augustus 1834 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-u.
6 Greetje den Hartog, geboren op 6 januari 1838 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-v.
7 Aarken den Hartog, geboren op 28 april 1840 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-w.
VIII-k Hendrik Streefkerk is geboren op 29 april 1805 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jacob Streefkerk (zie VII-e) en Jannetje Janse Brande. Hendrik is overleden op 15 maart 1850 in Nieuwer-Amstel, 44 jaar oud. Hij is begraven op 19 maart 1850 in Nieuwer-Amstel.
Beroep:
landbouwer
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 21 april 1832 in Nieuwer-Amstel met Maria Hendrika Bulk, 21 jaar oud. Maria is een dochter van Jan Bulk en Steyntje Meyer. Zij is gedoopt op 16 december 1810 in Nieuwer-Amstel. Maria is overleden op 2 december 1871 in Nieuwer-Amstel, 60 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Jannetje Streefkerk, geboren op 18 mei 1833 in Nieuwer-Amstel. Jannetje is overleden op 16 juli 1836 in Nieuwer-Amstel, 3 jaar oud. Zij is begraven op 20 juli 1836 in Nieuwer-Amstel.
2 Stijntje Streefkerk, geboren op 24 januari 1835 in Nieuwer-Amstel. Stijntje is overleden op 4 maart 1843 in Nieuwer-Amstel, 8 jaar oud. Zij is begraven op 8 maart 1843 in Nieuwer-Amstel.
3 Johanna Streefkerk, geboren op 9 maart 1836 in Nieuwer-Amstel. Johanna is overleden op 25 juli 1845 in Nieuwer-Amstel, 9 jaar oud. Zij is begraven op 29 juli 1845 in Nieuwer-Amstel.
4 Jannetje Streefkerk, geboren op 8 december 1837 in Nieuwer-Amstel. Jannetje is overleden.
5 Jacob Streefkerk, geboren op 21 maart 1839 in Nieuwer-Amstel. Jacob is overleden op 1 mei 1864 in Nieuwer-Amstel, 25 jaar oud. Hij is begraven op 5 mei 1864 in Nieuwer-Amstel.
6 Jannetje Streefkerk, geboren op 31 juli 1840 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-x.
7 Jan Streefkerk, geboren op 6 november 1841 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-y.
8 Dirk Streefkerk, geboren op 28 april 1843 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-z.
9 Hendrik Streefkerk, geboren op 9 oktober 1844 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-aa.
10 Johanna Streefkerk, geboren op 8 juli 1846 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-ab.
11 Steijntje Streefkerk, geboren op 21 december 1848 in Nieuwer-Amstel. Steijntje is overleden op 15 april 1851 in Nieuwer-Amstel, 2 jaar oud. Zij is begraven op 20 april 1851 in Nieuwer-Amstel.
VIII-l Jacob Streefkerk is geboren op 17 februari 1811 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jacob Streefkerk (zie VII-e) en Jannetje Janse Brande. Jacob is overleden.
Beroep:
veehouder
Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 14 april 1832 in Nieuwer-Amstel met Marrigje Hogenes, ongeveer 25 jaar oud. Marrigje is geboren omstreeks 1807 in Wilnis, dochter van Hendrik Hogenes en Ariaantje Hogedoorn. Marrigje is overleden.
Kinderen van Jacob en Marrigje:
1 Hendrik Streefkerk, geboren op 21 september 1838 in Sloten (NH). Volgt IX-ac.
2 Adriaantje Streefkerk, geboren op 26 april 1842 in Sloten. Volgt IX-ad.
VIII-m Dirk Streefkerk is geboren op 31 januari 1815 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jacob Streefkerk (zie VII-e) en Jannetje Janse Brande. Dirk is overleden op 10 december 1887 in Nieuwer-Amstel, 72 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Woonachtig aan de Amstelveenseweg 67.
Beroep:
veehouder
Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 24 april 1844 in Nieuwer-Amstel met Maria van de Bilt, 18 jaar oud. Maria is geboren op 20 maart 1826 in Nieuwer-Amstel, dochter van Arie van de Bilt en Matje van den Berg. Maria is overleden op 27 september 1891 in Nieuwer-Amstel, 65 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Maria:
1 Jacob Streefkerk, geboren op 18 januari 1845 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-ae.
2 Arie Streefkerk, geboren op 11 februari 1846 in Nieuwer-Amstel. Arie is overleden op 18 januari 1862 in Nieuwer-Amstel, 15 jaar oud.
3 Dirk Streefkerk, geboren op 19 augustus 1848 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-af.
4 Jan Streefkerk, geboren op 26 mei 1850 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-ag.
5 Matje Streefkerk, geboren op 30 september 1851 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-ah.
6 Jannetje Streefkerk, geboren op 24 februari 1853 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-ai.
7 Albert Streefkerk, geboren op 10 maart 1857 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-aj.
8 Maria Streefkerk, geboren op 29 oktober 1859 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-ak.
9 Aagje Streefkerk, geboren op 9 april 1861 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-al.
10 Hendrika Streefkerk, geboren op 1 november 1862 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-am.
11 Ariaantje Streefkerk, geboren op 18 februari 1864 in Nieuwer-Amstel. Ariaantje is overleden op 18 februari 1864 in Nieuwer-Amstel, geen dag oud.
12 Ariaantje Streefkerk, geboren op 9 juni 1866 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-an.
13 Alida Streefkerk, geboren op 10 juni 1872 in Nieuwer-Amstel. Volgt IX-ao.
VIII-n Guurtje Streefkerk is geboren op 8 mei 1811 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie VII-f) en Marritje van Blaaderen. Guurtje is overleden op 3 februari 1894 in Mijdrecht, 82 jaar oud. Guurtje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 28 april 1832 in Nieuwer-Amstel met Pieter Nap, 19 jaar oud. Pieter is geboren op 9 juli 1812 in Mijdrecht, zoon van Gerrit Nap en Aaltje van der Horst. Pieter is overleden op 17 april 1842 in Mijdrecht, 29 jaar oud.
Beroep:
bouwman
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 11 mei 1848 in Mijdrecht met Elbertus van Veen, 28 jaar oud. Elbertus is geboren op 27 maart 1820 in Uithoorn, zoon van Willem van Veen en Bastiaantje Ho(o)genboom. Elbertus is overleden op 4 juni 1903 in Mijdrecht, 83 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Guurtje en Pieter:
1 Zoon Nap, levenloos geboren zoon, geboren op 8 april 1834 in Mijdrecht.
2 Gerrit Nap, geboren op 16 juni 1836 in Mijdrecht. Gerrit is overleden op 23 oktober 1846 in Mijdrecht, 10 jaar oud.
3 Marretje Nap, geboren op 12 november 1838 in Mijdrecht. Volgt IX-ap.
4 Aaltje Nap, geboren op 16 januari 1841 in Mijdrecht. Volgt IX-aq.
Kind van Guurtje en Elbertus:
5 ? van Veen, geboren na 1849. Volgt IX-ar.
VIII-o Marritje Oostzaan is geboren omstreeks 1823 in Ouder-Amstel?, dochter van Jan Oostzaan en Maria Moonen (zie VII-g). Marritje is overleden. Marritje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 11 juni 1848 in Zaandam met Jacob IJdenberg, ongeveer 26 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1822 in Zaandam, zoon van Cornelis IJdenberg en Neeltje Gorter. Jacob is overleden.
Beroep:
schilder
VIII-p Hendrik Johannes Moonen is geboren op 26 mei 1814 in Leiden, zoon van Pieter Moonen (zie VII-h) en Hendrika Josina Anslijn. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 18 mei 1837 in Leiden met Alida Maria Kamphuis, 29 jaar oud. Alida is geboren op 12 maart 1808 in Leiden, dochter van Otto Georg Kamphuis en Alijda Provo. Zij is gedoopt op 17 maart 1808 in Leiden. Alida is overleden.
Kinderen van Hendrik en Alida:
1 Hendrik Johannes Moonen, geboren op 27 februari 1838 in Leiden. Hendrik is overleden.
2 Alida Maria Moonen, geboren op 21 juli 1839 in Leiden. Alida is overleden.
3 Petrus Johannes Moonen, geboren op 30 maart 1841 in Leiden. Petrus is overleden.
4 Anna Maria Moonen, geboren op 25 november 1844 in Leiden. Anna is overleden op 12 augustus 1846 in Leiden, 1 jaar oud.
5 Anna Maria Moonen, geboren op 1 november 1848 in Leiden. Anna is overleden.
VIII-q Petronella Johanna Moonen is geboren op 31 mei 1817 in Leiden, dochter van Pieter Moonen (zie VII-h) en Hendrika Josina Anslijn. Petronella is overleden op 20 april 1893 in Leiden, 75 jaar oud. Petronella trouwde, 33 jaar oud, op 14 mei 1851 in Leiden met Jan Pieter Lancel, 36 jaar oud. Jan is geboren op 9 oktober 1814 in Namen, zoon van Pieter Lancel en Alida Magdalena IJberse. Jan is overleden op 23 oktober 1892 in Leiden, 78 jaar oud.
Beroep:
hoofdonderwijzer
Kinderen van Petronella en Jan:
1 Jan Pieter Dirk Lancel, geboren op 12 februari 1834 in Leiden. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: erkend bij huwelijk ouders.
2 Alida Magdalena Maria Lancel, geboren op 14 oktober 1838 in Leiden. Alida is overleden.
3 Maria Anthoinetta Elisabeth Lancel, geboren op 18 februari 1840 in Leiden. Maria is overleden op 17 oktober 1840 in Leiden, 7 maanden oud.
4 Dirk Pieter Lancel, geboren op 8 mei 1841 in Leiden. Dirk is overleden.
5 Pieter Dirk Lancel, geboren op 24 december 1842 in Leiden. Pieter is overleden op 12 juli 1849 in Leiden, 6 jaar oud.
6 Maria Antoinette Elisabeth Lancel, geboren op 15 april 1844 in Leiden. Maria is overleden.
7 Jozeph Johannes Lancel, geboren op 4 december 1846 in Leiden. Jozeph is overleden op 5 april 1847 in Leiden, 4 maanden oud.
8 Antoinette Elisabeth Lancel, geboren op 27 februari 1848 in Leiden. Antoinette is overleden op 14 januari 1849 in Leiden, 10 maanden oud.
9 Kind Lancel, levenloos geboren kind, geboren op 19 juli 1849 in Leiden.
10 Pieter Gijsbertus Lancel, geboren op 1 april 1852 in Leiden. Pieter is overleden.
Beroep:
architect
11 Jozeph Nicolaas Lancel, geboren op 1 juli 1854 in Leiden. Jozeph is overleden.
Beroep:
leraar Wis- en Natuurkunde (HBS te Breda)
12 Hendrika Josina Lancel, geboren op 30 juni 1855 in Leiden. Hendrika is overleden.
13 Petronella Johanna Lancel, geboren op 23 augustus 1857 in Leiden. Volgt IX-as.
14 Elisabeth Alida Lancel, geboren op 10 februari 1859 in Leiden. Volgt IX-at.
VIII-r Elisabeth Goudsbloem is geboren op 5 juni 1814 in Bunschoten, dochter van Jacob Elbers Goudsbloem (zie VII-i) en Marretje Hoolwerf. Elisabeth is overleden op 20 mei 1864 in Bunschoten, 49 jaar oud. Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op 4 juli 1840 in Bunschoten met Evert Malestein, 27 jaar oud. Evert is geboren op 10 februari 1813 in Barneveld, zoon van Harmen Malestein en Hendrikje Staal. Evert is overleden op 11 oktober 1864 in Bunschoten, 51 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Elisabeth en Evert:
1 Hendrikje Malestein, geboren op 18 april 1841 in Bunschoten. Volgt IX-au.
2 Maria Malestein, geboren op 17 januari 1844 in Bunschoten. Maria is overleden op 24 maart 1844 in Bunschoten, 2 maanden oud.
3 Maria Malestein, geboren op 21 december 1844 in Bunschoten. Volgt IX-av.
4 Annetje Malestein, geboren op 25 september 1848 in Bunschoten. Annetje is overleden op 11 november 1849 in Bunschoten, 1 jaar oud.
5 Harmen Malestein, geboren op 30 oktober 1850 in Bunschoten. Volgt IX-aw.
6 Jacob Malestein, geboren op 29 september 1853 in Bunschoten. Volgt IX-ax.
7 Annetje Malestein, geboren op 21 december 1856 in Bunschoten. Volgt IX-ay.
VIII-s Cornelia Goudsbloem is geboren op 30 november 1817 in Bunschoten, dochter van Jacob Elbers Goudsbloem (zie VII-i) en Marretje Hoolwerf. Cornelia is overleden op 16 februari 1878 in Bunschoten, 60 jaar oud. Cornelia:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10 augustus 1844 in Bunschoten met Willem Heijnen, 23 jaar oud. Willem is geboren op 5 oktober 1820 in Bunschoten, zoon van Jan Heijnen en Maria Hoolwerf. Willem is overleden op 28 augustus 1845 in Bunschoten, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 6 juli 1850 in Bunschoten met Lammert Heijnen, 31 jaar oud. Lammert is geboren op 17 september 1818 in Bunschoten, zoon van Jan Heijnen en Maria Hoolwerf. Lammert is overleden op 28 juni 1876 in Bunschoten, 57 jaar oud.
Kind van Cornelia en Willem:
1 Maria Heijnen, geboren op 21 december 1844 in Bunschoten. Volgt IX-az.
VIII-t Elbert Goudsbloem is geboren op 4 oktober 1820 in Bunschoten, zoon van Jacob Elbers Goudsbloem (zie VII-i) en Marretje Hoolwerf. Elbert is overleden op 29 juni 1897 in Bunschoten, 76 jaar oud.
Beroep:
visser
Elbert trouwde, 39 jaar oud, op 5 mei 1860 in Bunschoten met Elizabeth Hopman, 25 jaar oud. Elizabeth is geboren op 6 juli 1834 in Bunschoten, dochter van Jan Hopman en Jannetje Hopman. Elizabeth is overleden op 8 november 1897 in Bunschoten, 63 jaar oud.
Kinderen van Elbert en Elizabeth:
1 Jacob Goudsbloem, geboren op 24 december 1860 in Bunschoten. Jacob is overleden op 21 februari 1864 in Bunschoten, 3 jaar oud.
2 Jan Goudsbloem, geboren op 31 januari 1864 in Bunschoten. Jan is overleden op 6 februari 1864 in Bunschoten, 6 dagen oud.
3 Elbert Goudsbloem, geboren op 31 januari 1864 in Bunschoten. Elbert is overleden op 6 februari 1864 in Bunschoten, 6 dagen oud.
4 Jannetje Goudsbloem, geboren op 25 december 1864 in Bunschoten. Jannetje is overleden op 10 december 1866 in Bunschoten, 1 jaar oud.
5 Jannetje Goudsbloem, geboren op 5 oktober 1872 in Bunschoten. Volgt IX-ba.
6 Maria Goudsbloem, geboren op 18 oktober 1877 in Bunschoten. Volgt IX-bb.
VIII-u Aartje Goudsbloem is geboren op 3 september 1824 in Bunschoten, dochter van Jacob Elbers Goudsbloem (zie VII-i) en Marretje Hoolwerf. Aartje is overleden op 28 augustus 1859 in Bunschoten, 34 jaar oud.
Kind van Aartje uit onbekende relatie:
1 Jacob Goudsbloem, geboren op 12 juli 1851 in Diemen. Volgt IX-bc.
VIII-v Klaasje Goudsbloem is geboren op 8 oktober 1827 in Bunschoten, dochter van Jacob Elbers Goudsbloem (zie VII-i) en Marretje Hoolwerf. Klaasje is overleden op 26 september 1859 in Bunschoten, 31 jaar oud. Klaasje trouwde, 29 jaar oud, op 4 juli 1857 in Bunschoten met Jan Hartog, 23 jaar oud. Jan is geboren op 3 maart 1834 in Bunschoten, zoon van Willem Hartog en Reintje Poort. Jan is overleden op 23 maart 1892 in Bunschoten, 58 jaar oud. Jan trouwde later op 10 mei 1862 in Bunschoten met Hendrikje Heinen (1839-1877).
Beroep:
visser
Kinderen van Klaasje en Jan:
1 Reintje Hartog, geboren op 21 oktober 1857 in Bunschoten. Reintje is overleden op 13 november 1857 in Bunschoten, 23 dagen oud.
2 Jacob Hartog, geboren op 27 oktober 1858 in Bunschoten. Jacob is overleden op 28 december 1858 in Bunschoten, 2 maanden oud.
3 Zoon Hartog, levenloos geboren zoon, geboren op 9 september 1859 in Bunschoten.
VIII-w Woutertje (Wousje) Goudsbloem is geboren op 24 januari 1832 in Bunschoten, dochter van Jacob Elbers Goudsbloem (zie VII-i) en Marretje Hoolwerf. Wousje is overleden op 6 oktober 1892 in Bunschoten, 60 jaar oud. Wousje trouwde, 23 jaar oud, op 4 mei 1855 in Bunschoten met Dirk Romviel, 25 jaar oud. Dirk is geboren op 15 april 1830 in Bunschoten, zoon van Otto Romviel en Adriana Carolina Berteaux. Dirk is overleden op 22 januari 1892 in Bunschoten, 61 jaar oud.
Kinderen van Wousje en Dirk:
1 Adriana Carolina Romviel, geboren op 27 februari 1856 in Bunschoten. Adriana is overleden op 17 maart 1856 in Bunschoten, 19 dagen oud.
2 Jacob Romviel, geboren op 3 juli 1857 in Bunschoten. Jacob is overleden in Vleuten.
3 Adriana Carolina Romviel, geboren op 26 juli 1858 in Bunschoten. Adriana is overleden op 30 juli 1858 in Bunschoten, 4 dagen oud.
4 Otto Romviel, geboren op 7 mei 1860 in Bunschoten. Otto is overleden op 14 mei 1882 in Langerak, 22 jaar oud. Otto bleef ongehuwd.
Beroep:
kleermaker
5 Adriana Carolina Romviel, geboren op 20 oktober 1861 in Bunschoten. Volgt IX-bd.
6 Elbert Romviel, geboren op 28 februari 1864 in Bunschoten. Elbert is overleden op 5 maart 1864 in Bunschoten, 6 dagen oud.
7 Maria Romviel, geboren op 23 juli 1865 in Bunschoten. Volgt IX-be.
8 Elbert Romviel, geboren op 12 mei 1869 in Bunschoten. Elbert is overleden op 26 september 1874 in Bunschoten, 5 jaar oud.
9 Abraham Romviel, geboren op 30 juni 1871 in Bunschoten. Volgt IX-bf.
10 Cornelia Romviel, geboren op 5 maart 1874 in Bunschoten. Volgt IX-bg.
VIII-x Roelof Poolman, zoon van Johan Gerrit Poolman en Jannetje Streefkerk (zie VII-l). Hij is gedoopt op 12 december 1800 in Nieuwer-Amstel. Roelof is overleden.
Beroep:
bloemist
Roelof:
(1) trouwde met Eeltje Pieternella Waterlandt.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 31 januari 1856 in Watergraafsmeer met Elisabeth Lieneke, ongeveer 37 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1819 in Herwijnen, dochter van Jacob Lieneke en Jansje Brussen. Elisabeth is overleden.
VIII-y Neeltje Streefkerk is geboren op 12 juni 1823 in Ouder-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie VII-n) en Jannetje Vogel. Neeltje is overleden. Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op 23 juli 1845 in Ouder-Amstel met Johannes Portengen, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Johannes: erk. 1 kind
Johannes is geboren omstreeks 1815 in Muiden, zoon van Jan Portengen en Heiltje Boekweit. Johannes is overleden omstreeks 1893 in Weesp, ongeveer 78 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Kinderen van Neeltje en Johannes:
1 Gerrit Portengen, geboren op 5 november 1842 in Ouder-Amstel. Volgt IX-bh.
2 Jan Portengen, geboren op 22 juli 1845 in Ouder-Amstel. Volgt IX-bi.
3 Heijltje Portengen, geboren omstreeks 1849 in Weesp. Volgt IX-bj.
4 Pietje Portengen, geboren omstreeks 1855 in Weesp. Volgt IX-bk.
VIII-z Helena Hoveling is geboren op 4 februari 1794 in Vreeland, dochter van Steeven Dirks Hoveling en Jannetje Willemsdr. Hagen (zie VII-r). Helena is overleden op 30 december 1871 in Vreeland, 77 jaar oud. Helena trouwde, 24 jaar oud, op 21 augustus 1818 in Kortenhoef met Johannes van der Bank, 29 jaar oud. Johannes is een zoon van Gijsbert van der Bank en Annetje Straatman. Hij is gedoopt op 3 september 1788 in Kortenhoef. Johannes is overleden in Kortenhoef.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden tussen 1826 en 1846
Beroep:
turftrekker
Kinderen van Helena en Johannes:
1 Helena van der Bank, geboren op 27 oktober 1818 in Kortenhoef. Volgt IX-bl.
2 Steven van der Bank, geboren omstreeks 1824. Volgt IX-bm.
3 Johannes van de Bank, geboren omstreeks 1825 in Vreeland. Volgt IX-bn.
4 Alida van der Bank, geboren omstreeks 1826. Alida is overleden op 12 augustus 1846 in Vreeland, ongeveer 20 jaar oud.
5 Pieter van der Bank, geboren omstreeks 1830. Pieter is overleden op 5 juni 1849 in Vreeland, ongeveer 19 jaar oud.
6 Cornelis van der Bank, geboren omstreeks 1835. Cornelis is overleden op 25 november 1851 in Vreeland, ongeveer 16 jaar oud.
7 Martijntje van der Bank, geboren omstreeks 1836 in Vreeland. Volgt IX-bo.
VIII-aa Hendrika Grada van de Voorn, dochter van Gijsbert van de Voorn en Elisabeth Dorland (zie VII-t). Zij is gedoopt op 5 februari 1786 in Utrecht. Hendrika is overleden op 9 maart 1849 in Utrecht, 63 jaar oud. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op 3 maart 1807 in Utrecht met Jan Albers. Jan is overleden op 26 maart 1822 in Bunnik.
Kind van Hendrika en Jan:
1 Gerritje Elisabeth Albers, gedoopt op 6 maart 1808 in Utrecht. Volgt IX-bp.
VIII-ab Antonia Francina Dorlandt is geboren op 28 september 1852 in Amsterdam, dochter van Abraham Pieter Dorlandt (zie VII-w) en Antonia Hermina Hoedemaker. Antonia is overleden op 12 juli 1923 in Amsterdam, 70 jaar oud. Antonia trouwde, 27 jaar oud, op 14 juli 1880 in Amsterdam met Johannes Bergen, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 23 november 1857 in Amsterdam. Johannes is overleden op 12 maart 1920 in Amsterdam, 62 jaar oud.
Kinderen van Antonia en Johannes:
1 Abraham Pieter Bergen, geboren op 15 april 1881 in Amsterdam. Abraham is overleden.
2 Theodorus Bergen, geboren op 20 september 1882 in Amsterdam. Theodorus is overleden.
3 Johannes Bergen, geboren op 3 april 1885 in Amsterdam. Johannes is overleden.
4 Franciscus Johannes Bergen, geboren op 20 juli 1887 in Amsterdam. Franciscus is overleden.
5 Cornelia Magdalena Bergen, geboren op 30 mei 1891 in Amsterdam. Volgt IX-bq.
6 Antonia Francesca Bergen, geboren op 26 mei 1895 in Amsterdam. Volgt IX-br.
VIII-ac Maria Magdalena Dorlandt is geboren op 31 januari 1868 in Amsterdam, dochter van Abraham Pieter Dorlandt (zie VII-w) en Margaretha Magdalena Sohne. Maria is overleden. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 19 september 1895 in Amsterdam met Harmanus Johannes Heijderman, ongeveer 33 jaar oud. Harmanus is geboren omstreeks 1862 in Amsterdam. Harmanus is overleden.
Beroep:
gevangenenbewaarder
VIII-ad Christina Dorlandt is geboren op 7 april 1873 in Amsterdam, dochter van Abraham Pieter Dorlandt (zie VII-w) en Margaretha Magdalena Sohne. Christina is overleden. Christina:
(1) trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 1908 met Henricus Engelbertus Gerardus Koenst. Henricus is overleden vóór 1908.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 12 februari 1908 in Amsterdam met Tjebbe Ree, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 15 april 1927 (gescheiden te Amsterdam). Tjebbe is geboren op 14 november 1876 in Terschelling. Tjebbe is overleden.
Kind van Christina en Tjebbe:
1 Henriette Marqurite Christine Dorlandt, geboren op 4 juni 1897 in Parijs, Frankrijk. Henriette is overleden.
VIII-ae Abraham Dorlandt is geboren op 14 mei 1874 in Amsterdam, zoon van Abraham Pieter Dorlandt (zie VII-w) en Margaretha Magdalena Sohne. Abraham is overleden op 11 januari 1933 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Beroep:
kantoorloper
Abraham trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 1909 met Hilligje Cordes. Hilligje is geboren vóór 1892. Hilligje is overleden na 1932, minstens 40 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Hilligje:
1 Abraham Dorlandt, geboren op 3 januari 1908 in Amsterdam. Abraham is overleden op 3 juli 1909 in Amsterdam, 1 jaar oud.
2 Johanna Carolina Dorlandt, geboren op 24 mei 1910 in Amsterdam. Volgt IX-bs.
3 Abraham Dorlandt, geboren op 17 augustus 1913 in Amsterdam. Abraham is overleden op 28 juli 1920 in Amsterdam, 6 jaar oud.
4 Abraham Dorlandt, geboren op 4 juli 1922 in Amsterdam. Volgt IX-bt.
5 Hilligje Margaretha Dorlandt, geboren op 14 mei 1924 in Amsterdam.
6 Kind Dorlandt, levenloos geboren dochter, geboren op 14 mei 1924.
VIII-af Abraham Beuk is geboren op 30 april 1820 in Hilversum, zoon van Laurens Pietersz. Beuk en Helena Dorland (zie VII-x). Abraham is overleden. Abraham trouwde, 30 jaar oud, op 12 oktober 1850 in Hilversum met Cornelia van Buuren.
Kind van Abraham en Cornelia:
1 IJzak Beuk, geboren op 30 augustus 1862 in Hilversum. Volgt IX-bu.
VIII-ag Catharina (Trijntje) Dorland is geboren op 14 februari 1830 in Hilversum, dochter van Jan Abrahamsz. Dorland (zie VII-y) en Jannetje van Buuren. Trijntje is overleden op 24 december 1913 in Hilversum, 83 jaar oud. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 25 november 1854 in Hilversum met Harmen Bottenheft, 23 jaar oud. Harmen is geboren op 21 juni 1831 in Hilversum, zoon van Reinier Bottenheft en Huberta Hermina Brouwer. Harmen is overleden in 1914, 82 of 83 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Harmen:
1 Jan Bottenheft, geboren op 13 september 1854 in Hilversum. Jan is overleden.
2 Reinier Bottenheft, geboren op 21 april 1857 in Hilversum. Volgt IX-bv.
3 Abraham Bottenheft, geboren op 13 augustus 1860 in Hilversum. Volgt IX-bw.
4 Jansie Bottenheft, geboren op 18 januari 1863 in Hilversum. Jansie is overleden.
5 Rijk Bottenheft, geboren op 7 mei 1866 in Hilversum. Volgt IX-bx.
6 Willem Bottenheft, geboren op 21 november 1868 in Hilversum. Volgt IX-by.
7 Cornelis Bottenheft, geboren op 27 juni 1871 in Hilversum. Volgt IX-bz.
VIII-ah Willem Dorland is geboren op 1 januari 1825 in Hilversum, zoon van Willem Dorland (zie VII-z) en Gerritje Boelhouwer. Willem is overleden op 2 januari 1885 in Hilversum, 60 jaar oud. Willem trouwde met Hendrika Sas. Hendrika is geboren op 18 april 1825 in Amersfoort. Hendrika is overleden.
Kind van Willem en Hendrika:
1 Hendrik Dorland, geboren op 29 december 1857 in Hilversum. Volgt IX-ca.
IX-a Helena (Lena) de Kloet is geboren op 2 november 1833 in Oud-Loosdrecht, dochter van Cornelis Jans de Kloet (zie VIII-a) en Aartje Leendertsd. de Breij. Lena is overleden op 28 maart 1884 in Weesp, 50 jaar oud. Lena trouwde, 33 jaar oud, op 24 november 1866 in Loosdrecht met Anthonie van Alphen, 50 jaar oud. Anthonie is geboren op 8 september 1816 in Proosdij, zoon van Adrianus van Alphen en Jannetje Koning. Anthonie is overleden op 15 april 1888 in Weesp, 71 jaar oud. Anthonie is weduwnaar van Willemijntje Koudijs (1814-1866), met wie hij trouwde op 27 mei 1837 in Zuijlen.
Kinderen van Lena en Anthonie:
1 Aartje van Alphen, geboren op 1 januari 1868. Aartje is overleden.
2 Anthonie van Alphen, geboren op 6 juni 1869 in Zuijlen. Volgt X-a.
3 Cornelis van Alphen, geboren op 18 september 1870. Cornelis is overleden.
4 Aartje van Alphen, geboren op 17 december 1871. Aartje is overleden.
5 Dochter van Alphen, levenloos geboren dochter, geboren op 28 mei 1873 in Zuilen.
6 Lena van Alphen, geboren op 29 oktober 1874. Lena is overleden.
IX-b Neeltje de Kloet is geboren op 29 februari 1836, dochter van Cornelis Jans de Kloet (zie VIII-a) en Aartje Leendertsd. de Breij. Neeltje is overleden. Neeltje trouwde, 32 jaar oud, op 20 juni 1868 met Gerrit de Vries, 32 jaar oud. Gerrit is geboren op 19 oktober 1835. Gerrit is overleden.
Kinderen van Neeltje en Gerrit:
1 Aaltje de Vries.
2 Cornelis de Vries.
3 Jan de Vries.
IX-c Jan de Kloet is geboren omstreeks 1846 in Ede, zoon van Jan de Kloet (zie VIII-d) en Maartje van Laar. Jan is overleden op 24 april 1910 in Ede, ongeveer 64 jaar oud.
Beroep:
wegwerker
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 11 april 1868 in Ede met Johanna Hendriksen, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 22 augustus 1842 in Putten-Huinen, dochter van Wilhelmus Cornelis Hendriksen en Jansje Pasman. Johanna is overleden.
Beroep:
dienstmeid
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 7 augustus 1880 in Ede met Jacomina Schuurman, ongeveer 50 jaar oud. Jacomina is geboren omstreeks 1830 in Ede. Jacomina is overleden.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Jansje de Kloet, geboren omstreeks 1869 in Ede. Jansje is overleden op 24 juli 1898 in Ede, ongeveer 29 jaar oud. Jansje bleef ongehuwd.
2 Maartje Jansje de Kloet, geboren omstreeks 1870. Volgt X-b.
3 Neeltje de Kloet, geboren omstreeks 1873 in Ede. Neeltje is overleden op 22 februari 1885 in Ede, ongeveer 12 jaar oud.
4 Cornelis de Kloet, geboren omstreeks 1874 in Ede. Volgt X-c.
5 Jan de Kloet, geboren in 1876. Volgt X-d.
IX-d Hendrik de Kloet is geboren omstreeks 1849 in Ede, zoon van Jan de Kloet (zie VIII-d) en Maartje van Laar. Hendrik is overleden op 10 januari 1935 in Maarssen, ongeveer 86 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 6 februari 1874 in Breukelen-Nijenrode met Margaretha Harmina Lettinck, 40 jaar oud. Margaretha is geboren op 9 februari 1833 in Breukelen-Nijenrode, dochter van Cornelis Lettinck en Grietje Visse. Margaretha is overleden.
Kind van Hendrik en Margaretha:
1 Cornelis Jan de Kloet, geboren op 12 september 1877 in Breukelen-Nijenrode. Volgt X-e.
IX-e Neeltje de Kloet is geboren omstreeks 1851 in Ede, dochter van Jan de Kloet (zie VIII-d) en Maartje van Laar. Neeltje is overleden op 9 februari 1933 in Utrecht, ongeveer 82 jaar oud. Neeltje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 6 mei 1874 in Maartensdijk met Arie Willem Schouten, 27 jaar oud. Arie is geboren op 17 oktober 1846 in Maartensdijk, zoon van Arie Schouten en Leentje Köhler. Arie is overleden op 6 oktober 1932 in De Bilt, 85 jaar oud.
Kinderen van Neeltje en Arie:
1 Arie Jan Schouten, geboren op 8 februari 1875 in De Bilt. Arie is overleden op 3 mei 1878 in De Bilt, 3 jaar oud.
2 Jan Johannes Schouten, geboren op 27 augustus 1877 in De Bilt. Volgt X-f.
3 Arie Schouten, geboren op 26 juli 1879 in De Bilt. Volgt X-g.
4 Hendrik Schouten, geboren op 2 oktober 1881 in De Bilt. Volgt X-h.
5 Marinus Schouten, geboren op 7 oktober 1883 in De Bilt. Marinus is overleden.
6 Leendert Schouten, geboren op 3 maart 1885 in De Bilt. Leendert is overleden op 5 september 1903 in De Bilt, 18 jaar oud.
7 Neeltje Schouten, geboren op 28 december 1888 in De Bilt. Volgt X-i.
8 Frederika Schouten, geboren op 22 april 1892 in De Bilt. Frederika is overleden.
9 Carolina Gerarda Schouten, geboren op 7 augustus 1895 in De Bilt. Volgt X-j.
IX-f Gerrit de Kloet is geboren omstreeks 1857 in Ede, zoon van Jan de Kloet (zie VIII-d) en Maartje van Laar. Gerrit is overleden op 27 juli 1921 in Ede, ongeveer 64 jaar oud.
Beroep:
tuinman, rijkswegwerker
Gerrit:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 3 februari 1883 in Ede met Johanna Everdina Schipper, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 9 juni 1857 in Vaassen, dochter van Tijmen Schipper en Hendrika Jacomina van den Burg. Johanna is overleden op 28 november 1893 in Ede, 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 5 november 1898 in Ede met Rijkje Braafhart, ongeveer 45 jaar oud. Rijkje is geboren omstreeks 1853 in Ede, dochter van Bernardus Braafhart en Maartje van Scharenburg. Rijkje is overleden.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Maartje de Kloet, geboren in 1884 in Ede. Maartje is overleden op 29 mei 1888 in Ede, 3 of 4 jaar oud.
2 Hendrika Jacomina de Kloet, geboren omstreeks 1886 in Ede. Volgt X-k.
3 Jantje de Kloet, geboren in 1888 in Ede. Volgt X-l.
4 Maartje de Kloet, geboren op 25 december 1888 in Ede. Volgt X-m.
5 Jan de Kloet, geboren omstreeks 1891 in Ede. Volgt X-n.
IX-g Maartje de Kloet is geboren omstreeks 1862 in Ede, dochter van Jan de Kloet (zie VIII-d) en Maartje van Laar. Maartje is overleden. Maartje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 3 maart 1887 in Weesp met Dirk Ridder, ongeveer 31 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1856 in Weesperkarspel, zoon van Hendrik Ridder en Dirkje van der Wild. Dirk is overleden.
Beroep:
winkelier
IX-h Jacob Wasmoeth is geboren op 23 februari 1817 in Ouder-Amstel, zoon van Hendrik Wasmoeth en Elisabeth (Lijsje) de Liefde (zie VIII-e). Jacob is overleden.
Beroep:
broodbakker
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 27 oktober 1841 in Nieuwer-Amstel met Sara Louisa Brandt, ongeveer 20 jaar oud. Sara is geboren omstreeks 1821 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik Godlieb Brandt en Debora de Bree. Sara is overleden.
IX-i Jan Wasmoeth is geboren op 17 augustus 1818 in Ouder-Amstel, zoon van Hendrik Wasmoeth en Elisabeth (Lijsje) de Liefde (zie VIII-e). Jan is overleden.
Beroep:
grutter
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 28 april 1844 in Krommenie met Baaltje van Leijden, ongeveer 20 jaar oud. Baaltje is geboren omstreeks 1824 in Krommenie, dochter van Jan van Leijden en Aaltje van Leijden. Baaltje is overleden.
IX-j Cornelia Elisabeth Wasmoeth is geboren op 16 oktober 1821 in Ouder-Amstel, dochter van Hendrik Wasmoeth en Elisabeth (Lijsje) de Liefde (zie VIII-e). Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 25 augustus 1844 in Krommenie met Jan Corneliszoon van Leijden, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1821 in Krommenie, zoon van Cornelis van Leijden en Maartje Groot. Jan is overleden.
IX-k Joannes Diderik Dibbits is geboren op 9 mei 1829 in Assen, zoon van Willem Abraham Dibbits (zie VIII-f) en Adriana Suzanna van Berchuijs. Joannes is overleden op 22 juni 1895 in Bloemendaal, 66 jaar oud. Hij is begraven in Assen (Noorderbegraafplaats).
Notitie bij Joannes: Dibbets was een zoon van de apotheker Willem Abraham Dibbets en Adriana Suzanna Berchuijs. Hij was advocaat bij het provinciaal gerechtshof te Assen. In 1856 volgde hij zijn schoonvader Jan Alingh op als burgemeester van Borger. Zijn schoonvader was, naar het oordeel van de toenmalige commissaris van de Koning van Drenthe, te oud en niet meer in staat zijn functie naar behoren te vervullen. Ook zou hij niet altijd even kies en nauwgezet optreden zodra zijn eigenbelang in het geding was.[1] Dibbits overtrof zijn schoonvader wat betreft de duur van zijn burgemeesterschap. Zijn schoonvader was 36 jaar burgemeester van Borger geweest. Dibbits zou die functie 38 jaar vervullen totdat hem op 1 november 1894 eervol ontslag werd verleend.[2] Tot 1893 vervulde hij tevens de functie van gemeentesecretaris. In 1895, het jaar na het beëindigen van zijn burgemeesterschap, overleed hij. Hij werd opgevolgd door de toenmalige gemeenteontvanger van Borger, Synco Reijnders.
Dibbits ontplooide tijdens zijn burgemeesterschap van Borger veel belangstelling voor de archeologische vondsten in zijn gemeente. Hij bemiddelde regelmatig bij het afstaan van vondsten aan het Provinciaal Museum van Assen en het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Hij was voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Op 1 december 1963 werd hij naast zijn burgemeesterschap ook benoemd tot schoolopziener.[1]
Dibbits trouwde op 29 april 1856 te Borger met , dochter van de landbouwer en oud-burgemeester van Borger Jan Alingh en Anna Boelken.
Beroep:
burgemeester
Joannes trouwde, 26 jaar oud, op 29 april 1856 in Borger met Jantien Alingh, 31 jaar oud. Jantien is geboren op 10 augustus 1824 in Borger, dochter van Jan Alingh en Anna Boelken. Jantien is overleden. Zij is begraven in Assen (Noorderbegraafplaats).
Notitie bij overlijden van Jantien: overleden 21 februari 19??.
Kinderen van Joannes en Jantien:
1 Adriana Susanna Dibbits, geboren op 4 februari 1857 in Borger. Volgt X-o.
2 Anna Dibbits, geboren op 14 april 1859 in Borger. Volgt X-p.
IX-l Emma Francina Wiesmeijer is geboren op 29 maart 1859 in Vreeland, dochter van Lambertus Wiesmeijer en Catharina Elisabeth Streefkerk (zie VIII-g). Emma is overleden. Emma trouwde, 27 jaar oud, op 17 september 1886 in Vreeland met Jan Diepshuis, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1858 in Groningen, zoon van Wieke Diepshuis en Josephine Mathilde Emma Emilie Winter. Jan is overleden.
Beroep:
hoofdopzichter
IX-m Cornelis Bernardus Streefkerk is geboren omstreeks 1861 in Nederhorst den Berg, zoon van Azarius Jacob Streefkerk (zie VIII-h) en Angenita Geertruida Breuninghoff. Cornelis is overleden op 21 mei 1920 in Nederhorst den Berg, ongeveer 59 jaar oud.
Beroep:
hoepelfabrikant
Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 17 juni 1886 in Weesperkarspel met Aartje Visser, ongeveer 44 jaar oud. Aartje is geboren omstreeks 1842 in Reeuwijk, dochter van Hugo Visser en Neeltje van Schaik. Aartje is overleden op 15 september 1929 in Baarn, ongeveer 87 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Aartje:
1 Angenita Geertruida Maria Streefkerk, geboren omstreeks 1 april 1887 in Nederhorst den Berg. Angenita is overleden op 18 september 1887 in Nederhorst den Berg, ongeveer 5 maanden oud.
2 Hugo Streefkerk, geboren omstreeks 1 juni 1889 in Nederhorst den Berg. Hugo is overleden op 1 november 1889 in Nederhorst den Berg, ongeveer 5 maanden oud.
3 Angenita Geertruida Maria Streefkerk, geboren op 18 juli 1891 in Nederhorst den Berg. Volgt X-q.
4 Neeltje Streefkerk, geboren omstreeks 1893 in Nederhorst den Berg. Neeltje is overleden op 5 december 1908 in Nederhorst den Berg, ongeveer 15 jaar oud.
IX-n Hendrik Streefkerk is geboren op 6 november 1830 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Streefkerk (zie VIII-i) en Gerritje van der Lee. Hendrik is overleden.
Beroep:
veehouder
Hendrik:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 11 juli 1860 in Nieuwer-Amstel met Marretje den Hartog, 29 jaar oud. Zie IX-t voor persoonsgegevens van Marretje.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 11 maart 1877 in Sloten (NH) met Grietje van den Boogaard, ongeveer 29 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1848 in Sloten (NH), dochter van Dirk van den Boogaard en Teuntje Verhoef. Grietje is overleden.
Kinderen van Hendrik en Marretje:
1 Gerritje Streefkerk, geboren op 12 februari 1864 in Sloten (NH). Volgt X-r.
2 Jannetje Streefkerk, geboren op 18 december 1865 in Sloten (NH). Volgt X-s.
Kinderen van Hendrik en Grietje:
3 Teuntje Streefkerk, geboren op 3 juli 1878 in Sloten (NH). Volgt X-t.
4 Antje Streefkerk, geboren op 19 december 1879 in Sloten (NH). Volgt X-u.
5 Stijntje Adriana Streefkerk, geboren op 10 april 1881 in Sloten (NH). Volgt X-v.
6 Marretje Streefkerk, geboren op 24 januari 1885 in Sloten (NH). Volgt X-w.
IX-o Jan Streefkerk is geboren op 13 december 1831 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Streefkerk (zie VIII-i) en Gerritje van der Lee. Jan is overleden. Jan trouwde met Grietje van den Boogaard. Grietje is geboren op 15 december 1842 in Sloten (NH). Grietje is overleden op 17 december 1925 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Dirk Streefkerk, geboren op 9 juli 1888 in Amsterdam. Dirk is overleden op 28 mei 1962, 73 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp (Wilgenhof). Dirk bleef ongehuwd.
2 Hendrik Streefkerk, geboren op 9 juli 1888 in Sloten (NH). Hendrik is overleden op 1 maart 1963, 74 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp (Wilgenhof). Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
veehouder
3 Grietje Streefkerk, geboren op 30 april 1905 in Amsterdam. Grietje is overleden.
IX-p Antje Streefkerk is geboren op 2 april 1833 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie VIII-i) en Gerritje van der Lee. Antje is overleden. Antje:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 28 maart 1864 in Uithoorn met Johannes van den Heuvel, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1837 in Muiden, zoon van Gerrit van den Heuvel en Maria Vreeswijk. Johannes is overleden.
Beroep:
kleedermaker
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 20 mei 1866 in Uithoorn met Cornelis Schenkeveld, 29 jaar oud. Cornelis is geboren op 14 mei 1837 in Zoeterwoude, zoon van Cornelis Schenkeveld en Lijsje van Bostelen. Cornelis is overleden.
Beroep:
boerenknecht
(3) trouwde, 39 jaar oud, op 23 maart 1873 met Jan Samuel Rering, 42 jaar oud. Jan is geboren op 17 mei 1830 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Rering en Pietertje Brouwer. Jan is overleden.
Beroep:
veehouder
Kind van Antje en Cornelis:
1 Gerritje Schenkeveld, geboren omstreeks 1872 in Uithoorn. Volgt X-x.
Kind van Antje en Jan:
2 Jan Rering, geboren op 18 juli 1875 in Uithoorn. Volgt X-y.
IX-q Marritje Streefkerk is geboren op 19 november 1834 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie VIII-i) en Gerritje van der Lee. Marritje is overleden op 27 maart 1916 in Mijdrecht, 81 jaar oud. Marritje trouwde, 26 jaar oud, op 6 oktober 1861 in Uithoorn met Willem van Veen, 21 jaar oud. Willem is geboren op 26 oktober 1839 in Zevenhoven, zoon van Klaas van Veen en Neeltje van der Horst. Willem is overleden op 22 december 1929 in Mijdrecht, 90 jaar oud.
Beroep:
landbouwer, veehouder
Kinderen van Marritje en Willem:
1 Nicolaas van Veen, geboren op 17 juni 1862 in Uithoorn. Volgt X-z.
2 Gerritje van Veen, geboren op 2 januari 1863 in Mijdrecht. Gerritje is overleden op 7 juli 1866 in Mijdrecht, 3 jaar oud.
3 Neeltje van Veen, geboren op 24 juli 1865 in Mijdrecht. Volgt X-aa.
4 Gerritje van Veen, geboren op 10 januari 1868 in Mijdrecht. Gerritje is overleden vóór 1 december 1869, ten hoogste 1 jaar oud.
5 Jan van Veen, geboren op 4 januari 1869 in Mijdrecht. Jan is overleden op 18 januari 1869 in Mijdrecht, 14 dagen oud.
6 Gerritje van Veen, geboren op 25 december 1869 in Mijdrecht. Gerritje is overleden vóór 1873, ten hoogste 4 jaar oud.
7 Jan van Veen, geboren op 25 december 1869 in Mijdrecht. Jan is overleden op 15 januari 1870 in Mijdrecht, 21 dagen oud.
8 Jannetje van Veen, geboren op 25 december 1869 in Mijdrecht. Jannetje is overleden op 31 december 1869 in Mijdrecht, 6 dagen oud.
9 Jan van Veen, geboren op 4 maart 1871 in Mijdrecht. Volgt X-ab.
10 Gerritje van Veen, geboren op 13 januari 1873 in Mijdrecht. Volgt X-ac.
11 Gerrit van Veen, geboren op 9 december 1875 in Mijdrecht. Volgt X-ad.
12 Niesje van Veen, geboren op 28 maart 1879 in Mijdrecht. Volgt X-ae.
IX-r Jannetje den Hartog is geboren op 24 april 1824 in Diemen, dochter van Cornelis den Hartog en Jannetje Streefkerk (zie VIII-j). Jannetje is overleden in oktober 1889 in Nieuwer-Amstel, 65 jaar oud.
Beroep:
veehoudster
Jannetje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 18 februari 1846 in Nieuwer-Amstel met Jan Samuel Grede, ongeveer 22 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1824 in Amsterdam, zoon van Conrad Grede en Anna Christina Rering. Jan is overleden op 27 september 1857 in Sloten, ongeveer 33 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 30 juli 1858 in Sloten (NH) met Jacob Koolenberg, 26 jaar oud. Jacob is geboren op 1 oktober 1831 in Abcoude-Baambrugge, zoon van Mattheus Koolenberg en Lijsje Plomp. Jacob is overleden op 24 april 1870 in Haarlemmermeer, 38 jaar oud.
Beroep:
voerman
Kinderen van Jannetje en Jacob:
1 Mattheus Jacob Kolenberg, geboren op 11 februari 1860 in Sloten (NH). Volgt X-af.
2 Elisabeth Jannetje Koolenberg, geboren op 6 augustus 1862 in Sloten (NH). Volgt X-ag.
IX-s Teuntje den Hartog is geboren omstreeks 1827 in Diemen, dochter van Cornelis den Hartog en Jannetje Streefkerk (zie VIII-j). Teuntje is overleden. Teuntje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22 februari 1854 in Nieuwer-Amstel met Jan van der Greft, 30 jaar oud. Jan is geboren op 25 oktober 1823 in Aalsmeer, zoon van Jacob van der Greft en Neeltje Buis. Jan is overleden.
Beroep:
boerenknecht
Kind van Teuntje en Jan:
1 Jannetje van der Greft, geboren omstreeks 1858 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-ah.
IX-t Marretje den Hartog is geboren op 18 maart 1831 in Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis den Hartog en Jannetje Streefkerk (zie VIII-j). Marretje is overleden. Marretje trouwde, 29 jaar oud, op 11 juli 1860 in Nieuwer-Amstel met Hendrik Streefkerk, 29 jaar oud. Zie IX-n voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Marretje en Hendrik: zie IX-n.
IX-u Neeltje den Hartog is geboren op 18 augustus 1834 in Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis den Hartog en Jannetje Streefkerk (zie VIII-j). Neeltje is overleden. Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op 22 april 1857 in Nieuwer-Amstel met Kornelis Spruitenburg, ongeveer 27 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1830 in Nieuwkoop, zoon van Gerrit Spruitenburg en Marijtje van Leeuwen. Kornelis is overleden.
Beroep:
molenaar
Kinderen van Neeltje en Kornelis:
1 Gerrit Spruitenburg, geboren op 22 juli 1858 in Ter Aar. Volgt X-ai.
2 Jannetje Spruitenburg, geboren op 20 februari 1860 in Ter Aar. Jannetje is overleden.
3 Marijtje Spruitenburg, geboren op 2 juni 1862 in Ter Aar. Marijtje is overleden.
4 Cornelis Jan Spruitenburg, geboren op 17 augustus 1864 in Ter Aar. Cornelis is overleden.
5 Jacob Spruitenburg, geboren op 30 september 1866 in Ter Aar. Volgt X-aj.
6 Simon Spruitenburg, geboren op 12 maart 1868 in Ter Aar. Simon is overleden.
7 Jan Spruitenburg, geboren op 5 april 1870 in Ter Aar. Jan is overleden.
8 Mijndert Spruitenburg, geboren op 30 september 1872 in Ter Aar. Mijndert is overleden.
9 Mijndert Spruitenburg, geboren op 2 augustus 1875 in Ter Aar. Mijndert is overleden.
IX-v Greetje den Hartog is geboren op 6 januari 1838 in Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis den Hartog en Jannetje Streefkerk (zie VIII-j). Greetje is overleden. Greetje trouwde, 24 jaar oud, op 23 april 1862 in Nieuwer-Amstel met Barend van Zadelhoff, 24 jaar oud. Barend is geboren op 30 september 1837 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik van Zadelhoff en Hendriena Evers. Barend is overleden op 29 augustus 1891 in Nieuwer-Amstel, 53 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Greetje en Barend:
1 Jannetje van Zadelhoff, geboren op 12 april 1863 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-ak.
2 Hendrik (Hein) van Zadelhoff, geboren op 21 juni 1864 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-al.
3 Hendrina van Zadelhoff, geboren op 19 september 1865 in Nieuwer-Amstel. Hendrina is overleden op 1 november 1865 in Nieuwer-Amstel, 1 maand oud.
4 Hendriena van Zadelhoff, geboren op 29 oktober 1866 in Nieuwer-Amstel. Hendriena is overleden op 8 april 1886 in Nieuwer-Amstel, 19 jaar oud.
5 Engeltje van Zadelhoff, geboren op 17 augustus 1868 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-am.
6 Kind van Zadelhoff, levenloos geboren dochter, geboren op 24 december 1870 in Nieuwer-Amstel.
7 Berendina van Zadelhoff, geboren op 8 januari 1872 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-an.
8 Cornelis van Zadelhoff, geboren op 16 november 1873 in Nieuwer-Amstel. Cornelis is overleden op 1 april 1939 in Nieuwer-Amstel, 65 jaar oud.
9 Geertje van Zadelhoff, geboren op 11 december 1874 in Nieuwer-Amstel. Geertje is overleden op 21 september 1958 in Nieuwer-Amstel, 83 jaar oud.
10 Barend van Zadelhoff, geboren op 29 juli 1876 in Nieuwer-Amstel. Barend is overleden op 22 april 1877 in Nieuwer-Amstel, 8 maanden oud.
11 Barend van Zadelhoff, geboren op 20 maart 1878 in Nieuwer-Amstel. Barend is overleden op 18 mei 1879 in Nieuwer-Amstel, 1 jaar oud.
IX-w Aarken den Hartog is geboren op 28 april 1840 in Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis den Hartog en Jannetje Streefkerk (zie VIII-j). Aarken is overleden. Aarken trouwde, 22 jaar oud, op 8 april 1863 in Nieuwer-Amstel met Cornelis Braam, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 11 februari 1840 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Braam en Lena de Rijk. Cornelis is overleden.
Beroep:
melkverkoper
IX-x Jannetje Streefkerk is geboren op 31 juli 1840 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik Streefkerk (zie VIII-k) en Maria Hendrika Bulk. Jannetje is overleden op 20 april 1887 in Haarlemmermeer, 46 jaar oud. Zij is begraven in Nieuw-Vennep (Taxushof). Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 27 augustus 1862 in Nieuwer-Amstel met Matthijs Verkuijl, 27 jaar oud, nadat zij op 3 augustus 1862 in Nieuwer-Amstel in ondertrouw zijn gegaan. Matthijs is geboren op 1 oktober 1834 in Genderen, zoon van Arie Verkuyl en Anna Colijn. Matthijs is overleden op 7 januari 1900 in Haarlemmermeer, 65 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw-Vennep (Taxushof).
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Jannetje en Matthijs:
1 Kind Verkuijl, levenloos geboren kind, geboren op 27 juli 1863 in Haarlemmermeer.
2 Maria Hendrika Verkuijl, geboren op 31 maart 1865 in Haarlemmermeer. Volgt X-ao.
3 Arie Verkuijl, geboren op 25 augustus 1867 in Haarlemmermeer. Arie is overleden.
4 Hendrik Jacob Verkuijl, geboren op 21 november 1868 in Haarlemmermeer. Volgt X-ap.
5 Anna Verkuijl, geboren op 29 januari 1870 in Haarlemmermeer. Anna is overleden op 10 augustus 1870 in Haarlemmermeer, 6 maanden oud.
6 Johannes Verkuijl, geboren op 14 juli 1871 in Haarlemmermeer. Johannes is overleden op 21 juni 1877 in Haarlemmermeer, 5 jaar oud.
7 Gerrit Verkuyl, geboren op 18 september 1872 in Haarlemmermeer. Volgt X-aq.
8 Anna Verkuijl, geboren op 26 november 1873 in Haarlemmermeer. Volgt X-ar.
9 Matthijs Verkuijl, geboren op 13 februari 1875 in Haarlemmermeer. Matthijs is overleden op 26 november 1875 in Haarlemmermeer, 9 maanden oud.
10 Jacob Hendrik Verkuijl, geboren op 27 april 1876 in Haarlemmermeer. Jacob is overleden op 18 september 1876 in Haarlemmermeer, 4 maanden oud.
11 Johanna Verkuyl, geboren op 3 september 1877 in Haarlemmermeer. Volgt X-as.
12 Anneke Verkuyl, geboren op 25 november 1878 in Haarlemmermeer. Volgt X-at.
13 Jannetje Verkuyl, geboren op 9 juni 1881 in Haarlemmermeer. Volgt X-au.
14 Johannes Verkuyl, geboren op 21 november 1882 in Haarlemmermeer. Volgt X-av.
IX-y Jan Streefkerk is geboren op 6 november 1841 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik Streefkerk (zie VIII-k) en Maria Hendrika Bulk. Jan is overleden op 21 januari 1889 in Nieuwer-Amstel, 47 jaar oud. Hij is begraven op 25 januari 1889 in Nieuwer-Amstel.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 2 februari 1870 in Nieuwer-Amstel met Christina Hendrikse, 20 jaar oud. Christina is geboren op 23 februari 1849 in Rietwijkeroord, dochter van Dirk Hendrikse en Cornelia van Elven. Christina is overleden op 29 juni 1885 in Nieuwer-Amstel, 36 jaar oud. Zij is begraven op 3 juli 1885 in Nieuwer-Amstel.
Kinderen van Jan en Christina:
1 Hendrik Streefkerk, geboren op 4 december 1870 in Nieuwer-Amstel. Hendrik is overleden op 3 juni 1871 in Nieuwer-Amstel, 5 maanden oud. Hij is begraven op 7 juni 1871 in Nieuwer-Amstel.
2 Maria Hendrika Streefkerk, geboren op 25 november 1872 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-aw.
3 Cornelia Streefkerk, geboren op 8 november 1874 in Nieuwer-Amstel. Cornelia is overleden op 6 februari 1875 in Nieuwer-Amstel, 2 maanden oud. Zij is begraven op 10 februari 1875 in Nieuwer-Amstel.
4 Cornelis Streefkerk, geboren op 8 november 1874 in Nieuwer-Amstel. Cornelis is overleden op 23 januari 1875 in Nieuwer-Amstel, 2 maanden oud.
5 Cornelia Streefkerk, geboren op 20 november 1875 in Nieuwer-Amstel. Cornelia is overleden op 23 januari 1876 in Nieuwer-Amstel, 2 maanden oud. Zij is begraven op 27 januari 1876 in Nieuwer-Amstel.
6 Cornelia Streefkerk, geboren op 30 oktober 1876 in Nieuwer-Amstel. Cornelia is overleden op 4 januari 1877 in Nieuwer-Amstel, 2 maanden oud. Zij is begraven op 8 januari 1877 in Nieuwer-Amstel.
7 Evertje Streefkerk, geboren op 26 januari 1878 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-ax.
8 Cornelia Streefkerk, geboren op 24 februari 1878 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-ay.
9 Hendrik Streefkerk, geboren op 21 april 1880 in Nieuwer-Amstel. Hendrik is overleden op 6 september 1880 in Nieuwer-Amstel, 4 maanden oud. Hij is begraven op 10 september 1880 in Nieuwer-Amstel.
10 Hendrik Streefkerk, geboren op 7 september 1881 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-az.
IX-z Dirk Streefkerk is geboren op 28 april 1843 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik Streefkerk (zie VIII-k) en Maria Hendrika Bulk. Dirk is overleden op 25 augustus 1888 in Nieuwer-Amstel, 45 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 23 april 1869 in Nieuwer-Amstel met Trijntje Treur, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 7 juni 1843 in Hazerswoude, dochter van Jacob Treur en Cornelia Oppelaar. Trijntje is overleden na 1927 in Nieuwveen, minstens 84 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Trijntje:
1 Maria Hendrika Streefkerk, geboren op 8 maart 1871 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-ba.
2 Hendrik Streefkerk, geboren op 4 december 1873 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-bb.
3 Jacob Streefkerk, geboren op 4 december 1873 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-bc.
4 Cornelia Streefkerk, geboren op 22 oktober 1875 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-bd.
5 Johanna Streefkerk, geboren op 14 februari 1878 in Nieuwer-Amstel. Johanna is overleden.
6 Christina Streefkerk, geboren op 16 juni 1880 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-be.
7 Jannetje Streefkerk, geboren op 4 maart 1883 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-bf.
8 Jan Streefkerk, geboren op 21 maart 1885 in Nieuwer-Amstel. Jan is overleden.
9 Dirk Streefkerk, geboren op 11 november 1886 in Nieuwer-Amstel. Dirk is overleden.
IX-aa Hendrik Streefkerk is geboren op 9 oktober 1844 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik Streefkerk (zie VIII-k) en Maria Hendrika Bulk. Hendrik is overleden op 19 maart 1892 in Genemuiden, 47 jaar oud. Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 24 februari 1872 in Genemuiden met Hermina Roeland, 36 jaar oud. Hermina is geboren op 16 maart 1835 in Genemuiden, dochter van Albert Roeland en Hermina Jochems Visscher. Hermina is overleden na 1898, minstens 63 jaar oud.
Kind van Hendrik en Hermina:
1 Albert Hendrik Streefkerk, geboren op 27 november 1874 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-bg.
IX-ab Johanna Streefkerk is geboren op 8 juli 1846 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik Streefkerk (zie VIII-k) en Maria Hendrika Bulk. Johanna is overleden op 4 januari 1873 in Nieuwer-Amstel, 26 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 22 april 1869 in Nieuwer-Amstel met Jan Treur, 27 jaar oud. Jan is geboren op 25 maart 1842 in Hazerswoude, zoon van Jacob Treur en Cornelia Oppelaar. Jan is overleden op 13 augustus 1926 in Leimuiden, 84 jaar oud. Jan trouwde later op 24 december 1873 in Nieuwer-Amstel met Evertje Hendriks. Jan trouwde later vóór 1880 met Maria Verbree (1850-1940).
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Cornelia Treur, geboren op 11 mei 1871 in Nieuwer-Amstel. Cornelia is overleden op 9 maart 1947, 75 jaar oud.
2 Cornelia Evertje Treur, geboren op 1 april 1876 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-bh.
3 Jacob Treur, geboren op 1 april 1876 in Nieuwer-Amstel. Jacob is overleden omstreeks 1901, ongeveer 25 jaar oud.
4 Annigje Treur, geboren omstreeks 1886. Volgt X-bi.
IX-ac Hendrik Streefkerk is geboren op 21 september 1838 in Sloten (NH), zoon van Jacob Streefkerk (zie VIII-l) en Marrigje Hogenes. Hendrik is overleden vóór 1872, ten hoogste 34 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 27 mei 1864 in Sloten (NH) met Adriana Scherpenzeel, ongeveer 24 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1840 in Sloten (NH), dochter van Lodewijk Scherpenzeel en Pieternella van der Heiden. Adriana is overleden.
Beroep:
dienstbode
Kinderen van Hendrik en Adriana:
1 Jacob Streefkerk, geboren op 29 november 1867 in Sloten. Jacob is overleden.
2 Jacob Streefkerk, geboren op 14 oktober 1868 in Sloten. Volgt X-bj.
3 Lodewijk Streefkerk, geboren op 14 oktober 1868 in Sloten. Lodewijk is overleden.
4 Petronella Streefkerk, geboren op 13 juni 1870 in Sloten. Volgt X-bk.
IX-ad Adriaantje Streefkerk is geboren op 26 april 1842 in Sloten, dochter van Jacob Streefkerk (zie VIII-l) en Marrigje Hogenes. Adriaantje is overleden op 1 december 1892 in Muiden, 50 jaar oud. Adriaantje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 16 december 1863 in Nieuwer-Amstel met Dirk van den Anker, 23 jaar oud. Dirk is geboren op 25 januari 1840 in Nieuwer-Amstel, zoon van Arie van den Anker en Gerritje van der Lee. Dirk is overleden.
Beroep:
landbouwer
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 22 november 1866 in Sloten (NH) met Hendrik Braam, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 11 mei 1844 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Braam en Lena de Rijk. Hendrik is overleden op 8 april 1889 in Utrecht, 44 jaar oud.
Beroep:
visser, veehouder
Kinderen van Adriaantje en Hendrik:
1 Lena Braam, geboren in 1868 in Sloten (NH). Volgt X-bl.
2 Matje Braam, geboren op 8 december 1870 in Mijdrecht. Volgt X-bm.
3 Cornelia Braam, geboren in 1874 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-bn.
4 Jan Braam, geboren in 1874 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-bo.
5 Jacob Braam, geboren omstreeks 1877 in Weesperkarspel. Volgt X-bp.
6 Ariaantje Braam, geboren omstreeks 1878 in Weesperkarspel. Volgt X-bq.
7 Hendrik Braam, geboren in 1880 in Weesperkarspel. Volgt X-br.
8 Maria Braam, geboren in 1882 in Muiden. Volgt X-bs.
9 Hendrika Braam, geboren in 1887 in Muiden. Volgt X-bt.
10 Petronella Braam, geboren omstreeks 1889 in Muiden. Volgt X-bu.
IX-ae Jacob Streefkerk is geboren op 18 januari 1845 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Jacob is overleden.
Beroep:
veehouder
Getuige bij:
20-01-1875     huwelijk Barend Stam (1850-1922) en Matje Streefkerk (1851-1935) [zie IX-ah]    [broer bruid]
Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 25 oktober 1871 in Nieuwer-Amstel met Marretje Worm, 29 jaar oud. Marretje is geboren op 1 november 1841 in Nieuwer-Amstel, dochter van Gerrit Worm en Marretje Verbeek. Marretje is overleden.
Kinderen van Jacob en Marretje:
1 Maria Streefkerk, geboren op 24 juli 1872 in Amsterdam. Volgt X-bv.
2 Jacob Streefkerk, geboren op 25 december 1881 in Amsterdam. Volgt X-bw.
IX-af Dirk Streefkerk is geboren op 19 augustus 1848 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Dirk is overleden op 30 augustus 1892 in Amsterdam, 44 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Getuige bij:
20-01-1875     huwelijk Barend Stam (1850-1922) en Matje Streefkerk (1851-1935) [zie IX-ah]    [broer bruid]
Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 15 mei 1878 in Nieuwer-Amstel met Christine van der Snoek, 23 jaar oud. Christine is geboren op 1 augustus 1854 in Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis van der Snoek en Mengsje van Elven. Christine is overleden op 6 augustus 1935, 81 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Christine:
1 Dirk Streefkerk, geboren op 13 mei 1879 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-bx.
2 Cornelis Streefkerk, geboren op 2 juni 1880 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-by.
3 Jacob Streefkerk, geboren op 16 juli 1882 in Amsterdam. Volgt X-bz.
4 Mengsje Streefkerk, geboren op 14 november 1883 in Amsterdam. Volgt X-ca.
5 Arie Streefkerk, geboren op 9 maart 1888 in Amsterdam. Volgt X-cb.
IX-ag Jan Streefkerk is geboren op 26 mei 1850 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Jan is overleden.
Beroep:
landman
Getuige bij:
20-01-1875     huwelijk Barend Stam (1850-1922) en Matje Streefkerk (1851-1935) [zie IX-ah]    [broer bruid]
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 18 september 1873 in Sloten (NH) met Harremijntje van Driel, 22 of 23 jaar oud. Harremijntje is geboren in 1850 in Nieuwer-Amstel, dochter van Arie van Driel en Janssien de Boer. Harremijntje is overleden.
Kinderen van Jan en Harremijntje:
1 Golof Streefkerk, geboren op 30 mei 1875 in Sloten (NH). Golof is overleden.
2 Maria Streefkerk, geboren op 21 september 1876 in Sloten (NH). Volgt X-cc.
3 Dirk Streefkerk, geboren op 13 november 1877 in Sloten (NH). Dirk is overleden.
4 Jansje Streefkerk, geboren op 18 januari 1879 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-cd.
5 Harremijntje Streefkerk, geboren op 23 juli 1880 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-ce.
6 Jan Streefkerk, geboren op 21 september 1884 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-cf.
7 Golof Streefkerk, geboren op 2 juni 1887 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-cg.
IX-ah Matje Streefkerk is geboren op 30 september 1851 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Matje is overleden op 6 augustus 1935 in Amsterdam, 83 jaar oud. Zij is begraven op 9 augustus 1935 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats). Matje trouwde, 23 jaar oud, op 20 januari 1875 in Nieuwer-Amstel met Barend Stam, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Matje en Barend waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Streefkerk (geb. 1845) [zie IX-ae] [broer bruid], Dirk Streefkerk (1848-1892) [zie IX-af] [broer bruid], Jan Streefkerk (geb. 1850) [zie IX-ag] [broer bruid] en Cornelis Oussoren (1851-1910). Barend is geboren op 3 maart 1850 in Nieuwer-Amstel, zoon van Geerlof Stam en Jannetje Karssemeijer. Barend is overleden op 28 december 1922 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Matje en Barend:
1 Maria Stam, geboren op 15 februari 1877 in Amsterdam. Volgt X-ch.
2 Jannetje (Jans) Stam, geboren op 23 september 1878 in Amsterdam. Volgt X-ci.
3 Geerlof (Lof) Stam, geboren op 19 januari 1881 in Amsterdam. Volgt X-cj.
4 Matje (Mat) Stam, geboren op 14 december 1882 in Amsterdam. Volgt X-ck.
5 Fijtje (Fie) Stam, geboren op 15 januari 1887 in Amsterdam. Volgt X-cl.
6 Dirk Stam, geboren op 23 maart 1890 in Amsterdam. Volgt X-cm.
7 Barendina Alida (Dien) Stam, geboren op 23 januari 1893 in Amsterdam. Volgt X-cn.
8 Alida Hillegonda Stam, geboren op 17 mei 1894 in Amsterdam. Alida is overleden op 17 september 1894 in Amsterdam, 4 maanden oud.
9 Hendrik (Henk) Stam, geboren op 3 juni 1898 in Watergraafsmeer. Volgt X-co.
IX-ai Jannetje Streefkerk is geboren op 24 februari 1853 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Jannetje is overleden op 7 september 1924 in Amsterdam, 71 jaar oud. Jannetje trouwde, 26 jaar oud, op 24 september 1879 in Nieuwer-Amstel met Theodorus Plessius, 30 jaar oud. Theodorus is geboren op 3 december 1848 in Sloten, zoon van Willem Plessius en Geertje Eelman. Theodorus is overleden op 12 april 1922 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Jannetje en Theodorus:
1 Maria Plessius, geboren op 22 mei 1882 in Amsterdam. Maria is overleden.
2 Dirk Plessius, geboren op 27 december 1883 in Amsterdam. Volgt X-cp.
3 Geertje Plessius, geboren op 27 juni 1888 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-cq.
4 Matje Plessius, geboren op 20 december 1892 in Amsterdam. Matje is overleden op 23 december 1892 in Amsterdam, 3 dagen oud.
5 Trijntje Plessius, geboren op 20 december 1892 in Amsterdam. Trijntje is overleden op 23 december 1892 in Amsterdam, 3 dagen oud.
IX-aj Albert Streefkerk is geboren op 10 maart 1857 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Albert is overleden.
Beroep:
veehouder, melkslijter
Albert trouwde, 31 jaar oud, op 7 juni 1888 in Nieuwer-Amstel met Jannetje van Zadelhoff, 25 jaar oud. Zie X-ak voor persoonsgegevens van Jannetje.
Kinderen van Albert en Jannetje:
1 Maria Streefkerk, geboren op 9 april 1889 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-bf.
2 Geertje Streefkerk, geboren op 17 april 1890 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-bg.
3 Barend Streefkerk, geboren op 8 juli 1892 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-bh.
4 Dirk Streefkerk, geboren op 13 september 1893 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-bi.
5 Jannetje Streefkerk, geboren op 9 juli 1894 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-bj.
6 Albert Streefkerk, geboren op 5 maart 1896 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-bk.
7 Jacob Streefkerk, geboren op 12 december 1898 in Nieuwer-Amstel. Jacob is overleden op 1 februari 1899 in Amsterdam, 1 maand oud.
8 Hendrina Streefkerk, geboren op 26 januari 1900 in Amsterdam. Volgt XI-bl.
9 Jacob Streefkerk, geboren op 1 september 1903 in Amsterdam. Jacob is overleden.
IX-ak Maria Streefkerk is geboren op 29 oktober 1859 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Maria is overleden op 6 mei 1933 in Soest, 73 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 1 november 1882 in Nieuwer-Amstel met Pieter Hus, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 22 april 1861 in Aarlanderveen, zoon van Cornelis Hus en Maartje van Leeuwen. Pieter is overleden op 26 december 1936 in Soest, 75 jaar oud.
Beroep:
banketbakker
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Cornelis Hus, geboren op 4 oktober 1885 in Aarlanderveen. Cornelis is overleden op 30 juni 1896 in Amsterdam, 10 jaar oud.
2 Maartje Hus, geboren op 3 maart 1887 in Aarlanderveen. Volgt X-cr.
3 Dirk Hus, geboren op 12 november 1888 in Aarlanderveen. Volgt X-cs.
4 Pieter Hus, geboren op 20 februari 1891 in Aarlanderveen. Volgt X-ct.
5 Anna Margaretha Hus, geboren op 7 maart 1895 in Aarlanderveen. Volgt X-cu.
6 Jacob Hus, geboren op 13 mei 1896 in Amsterdam. Volgt X-cv.
IX-al Aagje Streefkerk is geboren op 9 april 1861 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Aagje is overleden op 29 januari 1927 in Amsterdam, 65 jaar oud. Aagje trouwde, 24 jaar oud, op 29 april 1885 in Nieuwer-Amstel met Jan van Barneveld, 30 jaar oud. Jan is geboren op 11 december 1854 in Nieuwer-Amstel, zoon van Cornelis van Barneveld en Pieternella de Jong. Jan is overleden op 23 december 1932 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Aagje en Jan:
1 Petronella van Barneveld, geboren op 24 mei 1886 in Nieuwer-Amstel. Petronella is overleden op 11 augustus 1900 in Amsterdam, 14 jaar oud.
2 Dirk van Barneveld, geboren op 1 mei 1887 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-cw.
3 Maria van Barneveld, geboren op 28 oktober 1888 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-cx.
4 Cornelia van Barneveld, geboren op 11 oktober 1890 in Nieuwer-Amstel. Cornelia is overleden.
5 Ansje van Barneveld, geboren op 5 januari 1893 in Nieuwer-Amstel. Ansje is overleden.
IX-am Hendrika Streefkerk is geboren op 1 november 1862 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Hendrika is overleden op 31 januari 1922 in Nieuwer-Amstel, 59 jaar oud. Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 14 juli 1887 in Nieuwer-Amstel met Jacobus Koningen, 26 jaar oud. Jacobus is geboren op 9 december 1860 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hermanus Koningen en Marritje van ’t Kruis. Jacobus is overleden op 23 juni 1936 in Amersfoort, 75 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Hendrika en Jacobus:
1 Marretje Koningen, geboren op 26 januari 1888 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-cy.
2 Maria Koningen, geboren op 3 april 1893 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-cz.
IX-an Ariaantje Streefkerk is geboren op 9 juni 1866 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Ariaantje is overleden. Ariaantje trouwde, 19 jaar oud, op 18 november 1885 in Nieuwer-Amstel met Jan Habermehl, 22 jaar oud. Jan is geboren op 17 april 1863 in Nieuwveen, zoon van Dirk Habermehl en Jansje Vastenouw. Jan is overleden.
Kinderen van Ariaantje en Jan:
1 Jansje Habermehl, geboren op 19 mei 1886 in Amsterdam. Volgt X-da.
2 Dirk Habermehl, geboren op 25 juli 1887 in Amsterdam. Volgt X-db.
3 Maria Johanna Petronella Habermehl, geboren omstreeks 1891 in Amsterdam. Volgt X-dc.
IX-ao Alida Streefkerk is geboren op 10 juni 1872 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie VIII-m) en Maria van de Bilt. Alida is overleden op 30 januari 1938 in Amsterdam, 65 jaar oud. Alida trouwde, 27 jaar oud, op 20 juli 1899 in Amsterdam met Leonardus Jacobus Wolhoff, 24 jaar oud. Leonardus is geboren op 30 december 1874 in Amsterdam, zoon van Carel Johannes Wolhoff en Trijntje van der Laan. Leonardus is overleden op 4 maart 1953 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Beroep:
kruier
Kinderen van Alida en Leonardus:
1 Trijntje Wolhoff, geboren op 1 juni 1903 in Amsterdam. Volgt X-dd.
2 Maria Wolhoff, geboren op 22 juli 1904 in Amsterdam. Maria is overleden op 3 augustus 1977 in Amsterdam, 73 jaar oud.
Beroep:
naaister
3 Carel Johannes Wolhoff, geboren op 18 oktober 1905 in Amsterdam. Carel is overleden.
4 Matje Jacoba Wolhoff, geboren op 15 februari 1907 in Amsterdam. Matje is overleden op 17 februari 1990 in Amsterdam, 83 jaar oud. Matje bleef ongehuwd.
Beroep:
naaister
5 Dirk Wolhoff, geboren op 7 juli 1908 in Amsterdam. Dirk is overleden op 1 augustus 1909 in Amsterdam, 1 jaar oud.
6 Dirk Wolhoff, geboren op 21 maart 1910 in Amsterdam. Dirk is overleden op 31 juli 1911 in Amsterdam, 1 jaar oud.
7 Alida Wolhoff, geboren op 12 januari 1913 in Amsterdam. Alida is overleden op 25 april 1919 in Amsterdam, 6 jaar oud.
IX-ap Marretje Nap is geboren op 12 november 1838 in Mijdrecht, dochter van Pieter Nap en Guurtje Streefkerk (zie VIII-n). Marretje is overleden. Marretje trouwde, 21 jaar oud, op 18 juli 1860 in Nieuwer-Amstel met Zacharias van der Meij, ongeveer 29 jaar oud. Zacharias is geboren omstreeks 1831 in Nieuwkoop, zoon van Peter van der Meij en Neeltje Nedervelt. Zacharias is overleden.
Beroep:
timmerman
IX-aq Aaltje Nap is geboren op 16 januari 1841 in Mijdrecht, dochter van Pieter Nap en Guurtje Streefkerk (zie VIII-n). Aaltje is overleden op 31 maart 1870 in Nieuwer-Amstel, 29 jaar oud. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 24 april 1867 in Nieuwer-Amstel met Jacobus van Zadelhoff, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 24 april 1842 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik van Zadelhoff en Hendriena Evers. Jacobus is overleden op 24 november 1871 in Nieuwer-Amstel, 29 jaar oud.
Beroep:
veehouder
IX-ar ? van Veen is geboren na 1849, zoon van Elbertus van Veen en Guurtje Streefkerk (zie VIII-n). ? is overleden. ? trouwde met Aaltje van der Meij. Aaltje is geboren op 16 oktober 1870 in Nieuwer-Amstel. Aaltje is overleden.
IX-as Petronella Johanna Lancel is geboren op 23 augustus 1857 in Leiden, dochter van Jan Pieter Lancel en Petronella Johanna Moonen (zie VIII-q). Petronella is overleden. Petronella trouwde, 28 jaar oud, op 11 juni 1886 in Oegstgeest met Philippus Rank, 33 jaar oud. Philippus is geboren op 28 januari 1853 in Oud-Beijerland, zoon van Adrianus Jacobus Rank en Jannetje van den Burg. Philippus is overleden.
IX-at Elisabeth Alida Lancel is geboren op 10 februari 1859 in Leiden, dochter van Jan Pieter Lancel en Petronella Johanna Moonen (zie VIII-q). Elisabeth is overleden op 21 december 1941 in Hendrik Ido Ambacht, 82 jaar oud. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 24 januari 1884 in Leiden met Bartholomeus Mijndert Wepster, 24 jaar oud. Bartholomeus is geboren op 1 februari 1859 in Krimpen a/d Lek, zoon van Adrianus Henricus Davidus Wepster en Alida Geertruida Boogaerdt. Bartholomeus is overleden op 13 april 1947 in Hendrik Ido Ambacht, 88 jaar oud.
Notitie bij Bartholomeus: Hoofd van de tweede openbare school De Steenplaats in Hendrik Ido Ambacht van 1886 tot zijn pensionering in 1924. Naast de verplichte zaken als lezen, schrijven enz. achtte hij opvoeding tot orde, regelmaat, fatsoen en burgerzin minstens even belangrijk. Spijbelaars bracht hij, desnoods vastgebonden aan zijn fiets, naar school terug. Directeur van een normaalschool voor de onderwijzersopleiding. Na zijn pensionering enige jaren lid van de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht.
Beroep:
hoofdonderwijzer
Kinderen van Elisabeth en Bartholomeus:
1 Adrianus Hendrikus Davidus Wepster, geboren op 11 oktober 1884 in Stellendam. Volgt X-de.
2 Jan Pieter Wepster, geboren op 10 juli 1886 in Stellendam. Volgt X-df.
3 Alida Geertruida Wepster, geboren op 24 juli 1888 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt X-dg.
4 Bartholomeus Meindert Wepster, geboren op 30 januari 1890 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt X-dh.
5 Petronella Johanna Wepster, geboren op 13 september 1891 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt X-di.
6 Cornelia Agatha Wepster, geboren op 24 september 1897 in Hendrik Ido Ambacht. Volgt X-dj.
IX-au Hendrikje Malestein is geboren op 18 april 1841 in Bunschoten, dochter van Evert Malestein en Elisabeth Goudsbloem (zie VIII-r). Hendrikje is overleden op 29 september 1916 in Bunschoten, 75 jaar oud. Hendrikje trouwde, 33 jaar oud, op 16 mei 1874 in Bunschoten met Jacob Cornelis de Kamper, 32 jaar oud. Jacob is geboren op 19 oktober 1841 in Veenendaal, zoon van Klaas de Kamper en Dirkje van Beek. Jacob is overleden op 11 januari 1898 in Bunschoten, 56 jaar oud.
Beroep:
straatmaker
Kinderen van Hendrikje en Jacob:
1 Elisabeth de Kamper, geboren op 30 november 1875 in Hoogland. Elisabeth is overleden.
2 Dirkje de Kamper, geboren op 10 september 1878 in Hoogland. Dirkje is overleden.
3 Kind de Kamper, levenloos geboren kind, geboren op 11 augustus 1881 in Bunschoten.
4 Evertje de Kamper, geboren op 1 juli 1883 in Bunschoten. Volgt X-dk.
IX-av Maria Malestein is geboren op 21 december 1844 in Bunschoten, dochter van Evert Malestein en Elisabeth Goudsbloem (zie VIII-r). Maria is overleden op 15 november 1932 in Baarn, 87 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 15 mei 1869 in Bunschoten met Steven Hartog, 24 jaar oud. Steven is geboren op 5 maart 1845 in Bunschoten, zoon van Willem Hartog en Reintje Poort. Steven is overleden op 5 maart 1872 in Bunschoten, 27 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1873 in Bunschoten met Willem Vedder, 33 jaar oud. Willem is geboren op 16 februari 1840 in Bunschoten, zoon van Willem Vedder en Magteldje Schaap. Willem is overleden op 26 december 1918 in Baarn, 78 jaar oud.
Beroep:
winkelbediende
Kind van Maria en Steven:
1 Evert Hartog, geboren op 11 mei 1870 in Bunschoten. Evert is overleden.
Kinderen van Maria en Willem:
2 Willem Vedder, geboren op 16 februari 1874 in Bunschoten. Volgt X-dl.
3 Elisabeth Vedder, geboren op 2 december 1875 in Bunschoten. Volgt X-dm.
4 Melis Vedder, geboren op 5 juni 1907 in Bunschoten. Volgt X-dn.
IX-aw Harmen Malestein is geboren op 30 oktober 1850 in Bunschoten, zoon van Evert Malestein en Elisabeth Goudsbloem (zie VIII-r). Harmen is overleden op 26 november 1930 in Bunschoten, 80 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Harmen trouwde, 28 jaar oud, op 16 november 1878 in Bunschoten met Hendrikje Heek, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op 2 maart 1855 in Bunschoten, dochter van Gijsbert Heek en Annetje Alberts. Hendrikje is overleden op 29 mei 1931 in Bunschoten, 76 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Hendrikje:
1 Evert Malestein, geboren op 14 mei 1879 in Bunschoten. Evert is overleden in Baarn.
2 Gijsbert Malestein, geboren op 19 september 1880 in Bunschoten. Gijsbert is overleden op 6 augustus 1881 in Bunschoten, 10 maanden oud.
3 Annetje Malestein, geboren op 23 oktober 1881 in Bunschoten. Volgt X-do.
4 Gijsbert Malestein, geboren op 14 januari 1884 in Bunschoten. Volgt X-dp.
5 Jacob Malestein, geboren op 6 augustus 1885 in Bunschoten. Volgt X-dq.
6 Cornelus Malestein, geboren op 5 april 1888 in Bunschoten. Cornelus is overleden op 20 november 1888 in Bunschoten, 7 maanden oud.
7 Cornelus Malestein, geboren op 18 mei 1889 in Bunschoten. Cornelus is overleden op 13 juni 1889 in Bunschoten, 26 dagen oud.
8 Elisabeth Malestein, geboren op 29 november 1890 in Bunschoten. Volgt X-dr.
9 Cornelis Malestein, geboren op 15 oktober 1892 in Eemdijk. Volgt X-ds.
10 Hendrikje Malestein, geboren op 18 mei 1895 in Bunschoten. Volgt X-dt.
11 Harmen Malestein, geboren op 24 juni 1898. Harmen is overleden.
IX-ax Jacob Malestein is geboren op 29 september 1853 in Bunschoten, zoon van Evert Malestein en Elisabeth Goudsbloem (zie VIII-r). Jacob is overleden op 21 juni 1927 in Bunschoten, 73 jaar oud. Jacob trouwde, 31 jaar oud, op 14 mei 1885 in Bunschoten met Magteltje Veldhuizen, 22 jaar oud. Magteltje is geboren op 19 februari 1863 in Bunschoten, dochter van Zacharias Veldhuizen en Cornelia Pijpers. Magteltje is overleden.
Kind van Jacob en Magteltje:
1 Elisabeth Malestein, geboren op 9 november 1886 in Bunschoten. Elisabeth is overleden.
IX-ay Annetje Malestein is geboren op 21 december 1856 in Bunschoten, dochter van Evert Malestein en Elisabeth Goudsbloem (zie VIII-r). Annetje is overleden op 31 oktober 1899 in Baarn, 42 jaar oud. Annetje trouwde, 21 jaar oud, op 2 mei 1878 in Bunschoten met Hendrik Nagel, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 16 oktober 1848 in Bunschoten, zoon van Gijsbert Nagel en Teuntje Kroon. Hendrik is overleden op 12 april 1920 in Baarn, 71 jaar oud.
Beroep:
tuinman
Kinderen van Annetje en Hendrik:
1 Elisabeth Nagel, geboren op 24 december 1878 in Bunschoten. Volgt X-du.
2 Gijsbert Nagel, geboren op 9 september 1881 in Bunschoten. Gijsbert is overleden.
3 Teuntje Nagel, geboren op 14 september 1884 in Baarn. Volgt X-dv.
4 Evert Nagel, geboren op 22 september 1888 in Baarn. Volgt X-dw.
5 Gerrit Nagel, geboren op 1 juli 1889 in Baarn. Volgt X-dx.
6 Herman Nagel, geboren op 12 oktober 1892 in Baarn. Herman is overleden op 25 november 1892 in Baarn, 1 maand oud. Hij is begraven op 28 november 1892 in Baarn (Berkenweg).
7 Hendrikje Nagel, geboren op 25 maart 1894 in Baarn. Volgt X-dy.
8 Trijntje Nagel, geboren op 8 april 1898 in Baarn. Trijntje is overleden op 14 juli 1898 in Baarn, 3 maanden oud. Zij is begraven op 18 juli 1898 in Baarn (Berkenweg).
9 Annetje Nagel, geboren op 17 oktober 1899 in Baarn. Volgt X-dz.
IX-az Maria Heijnen is geboren op 21 december 1844 in Bunschoten, dochter van Willem Heijnen en Cornelia Goudsbloem (zie VIII-s). Maria is overleden op 22 maart 1919 in Bunschoten, 74 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 14 mei 1869 in Bunschoten met Rikkert Los, 25 jaar oud. Rikkert is geboren op 17 november 1843 in Bunschoten, zoon van Hendrik Los en Lubbertje Rijksen Dekker. Rikkert is overleden op 25 oktober 1917 in Bunschoten, 73 jaar oud.
Beroep:
veldwachter, winkelier
Kinderen van Maria en Rikkert:
1 Lubbertje Los, geboren op 3 maart 1884 in Bunschoten. Lubbertje is overleden.
2 Cornelia Los, geboren op 9 december 1886 in Bunschoten. Cornelia is overleden.
3 Anna Los, geboren op 9 juni 1889 in Bunschoten. Volgt X-ea.
IX-ba Jannetje Goudsbloem is geboren op 5 oktober 1872 in Bunschoten, dochter van Elbert Goudsbloem (zie VIII-t) en Elizabeth Hopman. Jannetje is overleden op 30 april 1927 in Bunschoten, 54 jaar oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori). Jannetje trouwde, 20 jaar oud, op 27 mei 1893 in Bunschoten met Roelof Koelewijn, 22 jaar oud. Roelof is geboren op 14 augustus 1870 in Bunschoten, zoon van Tijmen Koelewijn en Willempje Koelewijn. Roelof is overleden op 8 oktober 1936 in Bunschoten, 66 jaar oud.
Beroep:
visser, winkelier, koopman, vrachtrijder
Kinderen van Jannetje en Roelof:
1 Tijmen Koelewijn, geboren op 23 september 1893 in Bunschoten. Tijmen is overleden.
2 Elisabeth Koelewijn, geboren op 30 november 1895 in Bunschoten. Volgt X-eb.
3 Elbert Koelewijn, geboren op 24 oktober 1898 in Bunschoten. Elbert is overleden op 22 juli 1905 in Bunschoten, 6 jaar oud.
4 Willempje Koelewijn, geboren op 6 september 1901 in Bunschoten. Volgt X-ec.
5 Maria Koelewijn, geboren op 21 juli 1904 in Bunschoten. Maria is overleden op 16 augustus 1904 in Bunschoten, 26 dagen oud.
6 Arian Koelewijn, geboren op 12 augustus 1905 in Bunschoten. Volgt X-ed.
7 Jacob Koelewijn, geboren op 10 september 1908 in Bunschoten. Volgt X-ee.
8 Maria Koelewijn, geboren op 27 februari 1912 in Bunschoten.
9 Geertje Koelewijn, geboren omstreeks 1915 in Bunschoten. Geertje is overleden op 3 december 1916 in Bunschoten, ongeveer 1 jaar oud.
IX-bb Maria Goudsbloem is geboren op 18 oktober 1877 in Bunschoten, dochter van Elbert Goudsbloem (zie VIII-t) en Elizabeth Hopman. Maria is overleden op 4 augustus 1955, 77 jaar oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori). Maria:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 20 september 1902 in Bunschoten met Ariean Koelewijn, 28 jaar oud. Ariean is geboren op 21 december 1873 in Bunschoten, zoon van Tijmen Koelewijn en Willempje Koelewijn. Ariean is overleden op 12 maart 1905 in Bunschoten, 31 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 1 januari 1913 in Bunschoten met Hendrik Baas, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 8 augustus 1881 in Bunschoten, zoon van Frank Baas en Jannetje Bos. Hendrik is overleden.
Kind van Maria en Ariean:
1 Elbert Koelewijn, geboren op 8 juli 1903 in Bunschoten. Elbert is overleden op 22 juli 1905 in Bunschoten, 2 jaar oud.
IX-bc Jacob Goudsbloem is geboren op 12 juli 1851 in Diemen, zoon van Aartje Goudsbloem (zie VIII-u). Jacob is overleden op 24 mei 1931 in Bunschoten, 79 jaar oud. Hij is begraven in Bunschoten (Memento Mori). Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 26 juli 1879 in Bunschoten met Hendrikje de Harder, 26 jaar oud. Hendrikje is geboren op 1 april 1853 in Bunschoten, dochter van Jacob Zeeman de Harder en Francijntje Baas. Hendrikje is overleden op 17 december 1930 in Bunschoten, 77 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Hendrikje:
1 Aartje Goudsbloem, geboren op 27 januari 1880 in Bunschoten. Volgt X-ef.
2 Jacob Goudsbloem, geboren op 18 december 1881 in Bunschoten. Volgt X-eg.
3 Neeltje Goudsbloem, geboren op 6 februari 1890 in Bunschoten. Volgt X-eh.
IX-bd Adriana Carolina Romviel is geboren op 20 oktober 1861 in Bunschoten, dochter van Dirk Romviel en Woutertje (Wousje) Goudsbloem (zie VIII-w). Adriana is overleden.
Beroep:
dienstbode
Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 25 april 1888 in Ouder-Amstel met Gerardus Willem Visee, 26 jaar oud. Gerardus is geboren op 3 augustus 1861 in Amerongen, zoon van Jan Visee en Harmina Hogeweij. Gerardus is overleden.
Beroep:
spoorwegarbeider
IX-be Maria Romviel is geboren op 23 juli 1865 in Bunschoten, dochter van Dirk Romviel en Woutertje (Wousje) Goudsbloem (zie VIII-w). Maria is overleden vóór 20 januari 1952, ten hoogste 86 jaar oud.
Beroep:
dienstbode
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 27 december 1889 in ’s-Graveland met Klaas Hagen, 22 jaar oud. Klaas is geboren op 7 april 1867 in Loosdrecht, zoon van Pieter Hagen en Maria Timmerman. Klaas is overleden op 20 januari 1952 om 18:30 in Hilversum, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 januari 1952.
Beroep:
boerenknecht, koetsier, werkman, arbeider, boerenarbeider
Kind van Maria uit onbekende relatie:
1 Wousje Romviel, geboren op 2 november 1886 in Bunschoten. Wousje is overleden op 16 november 1886 in Bunschoten, 14 dagen oud.
Kinderen van Maria en Klaas:
2 Mietje Hagen, geboren op 26 november 1890 om 00:30 in Kortenhoef. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 november 1890. Mietje is overleden op 28 februari 1891 om 04:00 in Kortenhoef, 3 maanden oud.
3 Dirk Hagen, geboren op 30 oktober 1891 om 02:30 in Ankeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 oktober 1891. Dirk is overleden.
4 Maria Hagen, geboren op 20 september 1892 om 14:00 in Ankeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 september 1892. Maria is overleden op 30 september 1892 om 22:00 in Ankeveen, 10 dagen oud.
5 Maria Hagen, geboren op 2 september 1893 in Ankeveen. Volgt X-ei.
6 Woutsie Hagen, geboren op 29 november 1894 in Ankeveen. Volgt X-ej.
7 Pietje Hagen, geboren op 11 april 1897 om 01:30 in Ankeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 april 1897. Pietje is overleden op 27 juni 1898 om 02:30 in Ankeveen, 1 jaar oud.
8 Zoon Hagen, levenloos geboren zoon, geboren op 22 juli 1898 in Ankeveen.
9 Piet Hagen, geboren op 5 maart 1900 om 22:00 in Ankeveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1900. Piet is overleden op 12 maart 1900 om 09:30 in Ankeveen, 7 dagen oud.
10 Pietje Hagen, geboren op 29 september 1903 in Ankeveen. Pietje is overleden op 3 oktober 1903 om 05:00 in Ankeveen, 4 dagen oud.
IX-bf Abraham Romviel is geboren op 30 juni 1871 in Bunschoten, zoon van Dirk Romviel en Woutertje (Wousje) Goudsbloem (zie VIII-w). Abraham is overleden in Baarn.
Beroep:
werkman
Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 8 mei 1896 in ’s-Graveland met Margretha Hagen, ongeveer 23 jaar oud. Margretha is geboren omstreeks 1873 in Kortenhoef, dochter van Pieter Hagen en Maria Timmerman. Margretha is overleden.
IX-bg Cornelia Romviel is geboren op 5 maart 1874 in Bunschoten, dochter van Dirk Romviel en Woutertje (Wousje) Goudsbloem (zie VIII-w). Cornelia is overleden.
Kind van Cornelia uit onbekende relatie:
1 Elbert Romviel, geboren op 10 augustus 1890 in Bunschoten. Elbert is overleden.
IX-bh Gerrit Portengen is geboren op 5 november 1842 in Ouder-Amstel, zoon van Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk (zie VIII-y). Gerrit is overleden op 14 oktober 1905 in Abcoude-Proostdij, 62 jaar oud.
Beroep:
werkman
Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op 29 december 1870 in Weesperkarspel met Emmetje Zwart, ongeveer 23 jaar oud. Emmetje is geboren omstreeks 1847 in Huizen, dochter van Harmen Zwart en Annetje Doorn. Emmetje is overleden.
Beroep:
dienstbode
IX-bi Jan Portengen is geboren op 22 juli 1845 in Ouder-Amstel, zoon van Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk (zie VIII-y). Jan is overleden.
Beroep:
werkman
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 25 maart 1869 in Weesp met Cornelia Luijf, ongeveer 22 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1847 in Weesp, dochter van Gerrit Luijf en Jacoba van der Wild. Cornelia is overleden.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Gerrit Portengen, geboren op 24 november 1879 in Weesperkarspel. Volgt X-ek.
2 Nelis Portengen, geboren op 30 december 1881 in Weesperkarspel. Volgt X-el.
IX-bj Heijltje Portengen is geboren omstreeks 1849 in Weesp, dochter van Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk (zie VIII-y). Heijltje is overleden. Heijltje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14 december 1871 in Weesp met Wijnand Mooij, ongeveer 33 jaar oud. Wijnand is geboren omstreeks 1838 in Naarden, zoon van Dirk Mooij en Jannetje van Wijk. Wijnand is overleden.
Beroep:
werkman
IX-bk Pietje Portengen is geboren omstreeks 1855 in Weesp, dochter van Johannes Portengen en Neeltje Streefkerk (zie VIII-y). Pietje is overleden. Pietje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 22 september 1881 in Weesp met Hendricus Hubertus van Velthoven, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pietje en Hendricus: erk. 1 kind.
Hendricus is geboren in 1853 in Watergraafsmeer, zoon van Hendricus Johannes van Velthoven en Aafje Stoet. Hendricus is overleden.
Beroep:
werkman
IX-bl Helena van der Bank is geboren op 27 oktober 1818 in Kortenhoef, dochter van Johannes van der Bank en Helena Hoveling (zie VIII-z). Helena is overleden op 29 december 1896 in Vreeland, 78 jaar oud. Helena trouwde, 21 jaar oud, op 23 mei 1840 in Vreeland met Hendrik Everhard, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 6 maart 1813 in Vreeland, zoon van Jan Everhardt en Grietje Donker. Hendrik is overleden op 25 april 1893 in Vreeland, 80 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Kind van Helena en Hendrik:
1 Helena Alida Everhard, geboren op 1 mei 1851 in Vreeland. Volgt X-em.
IX-bm Steven van der Bank is geboren omstreeks 1824, zoon van Johannes van der Bank en Helena Hoveling (zie VIII-z). Steven is overleden op 9 april 1860 in Abcoude-Proostdij, ongeveer 36 jaar oud. Steven trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 3 januari 1857 in Abcoude-Proostdij met Pieternella van der Zijden, 32 jaar oud. Pieternella is geboren op 9 januari 1824 in Abcoude-Proostdij, dochter van Teunis van der Zijden en Angenita Portengen. Pieternella is overleden.
IX-bn Johannes van de Bank is geboren omstreeks 1825 in Vreeland, zoon van Johannes van der Bank en Helena Hoveling (zie VIII-z). Johannes is overleden op 18 augustus 1909 in Nijkerk, ongeveer 84 jaar oud.
Beroep:
voermansknecht, spoorwegwachter
Johannes trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 9 oktober 1861 in Nijkerk met Antonia Oostendorp, 23 jaar oud. Antonia is geboren op 19 september 1838 om 10:00 in Nijkerk, dochter van Henricus Oostendorp en Jannetje Schelling. Antonia is overleden op 8 februari 1913 in Putten, 74 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Antonia:
1 Jannetje van de Bank, geboren omstreeks 1864 in Nijkerk. Jannetje is overleden op 27 mei 1865 in Nijkerk, ongeveer 1 jaar oud.
2 Johannes van de Bank, geboren omstreeks 1866 in Nijkerk. Johannes is overleden op 13 januari 1872 in Putten, ongeveer 6 jaar oud.
3 Jannetje van de Bank, geboren omstreeks 1868 in Nijkerk. Volgt X-en.
4 Alida Maria van de Bank, geboren op 21 februari 1870 in Putten-Hoef. Alida is overleden.
5 Piet van de Bank, geboren op 9 januari 1872 in Putten-Hoef. Piet is overleden op 23 januari 1872 in Putten, 14 dagen oud.
6 Johannes Hendrikus van de Bank, geboren op 30 januari 1874 in Putten-Hoef. Volgt X-eo.
7 Dochter van de Bank, levenloos geboren dochter, geboren op 3 april 1876 in Putten.
8 Bartha van de Bank, geboren op 22 februari 1877 in Putten-Hoef. Volgt X-ep.
9 Gijsbertus van de Bank, geboren op 18 juli 1879 in Putten-Hell. Volgt X-eq.
10 Antonie van de Bank, geboren op 8 juli 1882 in Putten-Hell. Volgt X-er.
11 Jan van de Bank, geboren op 8 juli 1882 in Putten-Hell. Jan is overleden.
12 Maria Antonia van de Bank, geboren op 29 april 1884 in Putten. Volgt X-es.
IX-bo Martijntje van der Bank is geboren omstreeks 1836 in Vreeland, dochter van Johannes van der Bank en Helena Hoveling (zie VIII-z). Martijntje is overleden op 18 januari 1909 in Breukelen-Nijenrode, ongeveer 73 jaar oud. Martijntje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 28 februari 1868 in Vreeland met Hendrik de Graaf, ongeveer 31 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1837 in Loosdrecht, zoon van Sijmen de Graaf en Stijntje Udo. Hendrik is overleden op 20 september 1917 in Breukelen-Nijenrode, ongeveer 80 jaar oud.
Kinderen van Martijntje en Hendrik:
1 Stijntje de Graaf, geboren op 5 februari 1870. Stijntje is overleden op 19 februari 1870 in Breukelen-St. Pieters, 14 dagen oud.
2 Johannes de Graaf, geboren op 5 februari 1870. Johannes is overleden op 19 februari 1870 in Breukelen-St. Pieters, 14 dagen oud.
3 Sijmen de Graaf, geboren omstreeks 1 mei 1871. Sijmen is overleden op 14 september 1871 in Breukelen-St. Pieters, ongeveer 4 maanden oud.
4 Sijmen de Graaf, geboren op 2 april 1874 in Breukelen-Nijenrode. Volgt X-et.
5 Lena de Graaf, geboren omstreeks 23 mei 1876. Lena is overleden op 11 juli 1876 in Breukelen-Nijenrode, ongeveer 1 maand oud.
IX-bp Gerritje Elisabeth Albers, dochter van Jan Albers en Hendrika Grada van de Voorn (zie VIII-aa). Zij is gedoopt op 6 maart 1808 in Utrecht. Gerritje is overleden op 15 juli 1867 in Utrecht, 59 jaar oud. Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op 7 mei 1834 in Utrecht met Jan Scheggetman, ongeveer 32 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1802 in Warnsveld, zoon van Evert Scheggetman en Lammerdina Nijveld. Jan is overleden op 3 november 1866 in Utrecht, ongeveer 64 jaar oud.
Kind van Gerritje en Jan:
1 Frederik Carel Scheggetman, geboren op 26 december 1839 in Utrecht. Volgt X-eu.
IX-bq Cornelia Magdalena Bergen is geboren op 30 mei 1891 in Amsterdam, dochter van Johannes Bergen en Antonia Francina Dorlandt (zie VIII-ab). Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 13 september 1913 in Amsterdam met Willem de Vos, ongeveer 22 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1891. Willem is overleden.
IX-br Antonia Francesca Bergen is geboren op 26 mei 1895 in Amsterdam, dochter van Johannes Bergen en Antonia Francina Dorlandt (zie VIII-ab). Antonia is overleden. Antonia trouwde, 18 jaar oud, op 25 september 1913 in Amsterdam met Dirk Kleinsma.
IX-bs Johanna Carolina Dorlandt is geboren op 24 mei 1910 in Amsterdam, dochter van Abraham Dorlandt (zie VIII-ae) en Hilligje Cordes. Johanna is overleden op 29 juni 1985 in Amsterdam, 75 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 7 september 1933 in Amsterdam met Frederik Anthonie Goedhart, 29 jaar oud. Frederik is geboren op 14 juli 1904 in Utrecht. Frederik is overleden op 30 maart 1970 in Amstelveen, 65 jaar oud. Hij is begraven op 3 april 1970 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Kind van Johanna en Frederik:
1 Frederik Johannes (Frits) Goedhart. Volgt X-ev.
IX-bt Abraham Dorlandt is geboren op 4 juli 1922 in Amsterdam, zoon van Abraham Dorlandt (zie VIII-ae) en Hilligje Cordes. Abraham trouwde met Anna Johanna Lammertse.
Kinderen van Abraham en Anna:
1 Johan Nico Dorlandt, geboren op 29 augustus 1952 in Amsterdam. Volgt X-ew.
2 Anna Johanna Dorlandt, geboren op 3 augustus 1959 in Amsterdam.
3 Saskia Dorlandt, geboren op 31 januari 1965 in Amsterdam.
IX-bu IJzak Beuk is geboren op 30 augustus 1862 in Hilversum, zoon van Abraham Beuk (zie VIII-af) en Cornelia van Buuren. IJzak is overleden op 25 januari 1929 in Hilversum, 66 jaar oud. IJzak trouwde, 31 jaar oud, op 11 juli 1894 in Hilversum met Trijntje Blom.
Kind van IJzak en Trijntje:
1 Lourens Beuk, geboren op 21 oktober 1897 in Hilversum. Volgt X-ex.
IX-bv Reinier Bottenheft is geboren op 21 april 1857 in Hilversum, zoon van Harmen Bottenheft en Catharina (Trijntje) Dorland (zie VIII-ag). Reinier is overleden. Reinier trouwde, 23 jaar oud, op 15 mei 1880 met Cornelia Knegt, 16 jaar oud. Cornelia is geboren op 1 december 1863 in Hilversum, dochter van Willem Knegt en Geertrui Schouw. Cornelia is overleden op 13 november 1937 in Hilversum, 73 jaar oud.
Kinderen van Reinier en Cornelia:
1 Herman Bottenheft, geboren op 1 oktober 1880 in Hilversum. Volgt X-ey.
2 Willem Bottenheft, geboren op 10 februari 1882 in Hilversum. Willem is overleden op 9 augustus 1897 in Hilversum, 15 jaar oud.
3 Catharina Bottenheft, geboren op 16 mei 1884 in Hilversum. Volgt X-ez.
4 Jan Bottenheft, geboren op 14 augustus 1886 in Hilversum. Volgt X-fa.
5 Pieter Bottenheft, geboren op 1 mei 1888 in Hilversum. Volgt X-fb.
6 Tijmen Bottenheft, geboren op 20 december 1890 in Hilversum. Tijmen is overleden op 12 december 1891 in Hilversum, 11 maanden oud.
7 Tijmen Bottenheft, geboren op 26 augustus 1892 in Hilversum. Volgt X-fc.
8 Abraham Bottenheft, geboren op 6 oktober 1894 in Hilversum. Abraham is overleden.
9 Gerard Bottenheft, geboren op 16 april 1897 in Hilversum. Volgt X-fd.
10 Geertruida Bottenheft, geboren op 5 juli 1899 in Hilversum. Volgt X-fe.
11 Jansje Bottenheft, geboren op 18 januari 1902 in Hilversum. Jansje is overleden op 4 februari 1902 in Hilversum, 17 dagen oud.
12 Jansje Bottenheft, geboren op 5 januari 1903 in Hilversum. Volgt X-ff.
13 Hermanna Wilhelmina Bottenheft, geboren op 22 juli 1904 in Hilversum. Volgt X-fg.
IX-bw Abraham Bottenheft is geboren op 13 augustus 1860 in Hilversum, zoon van Harmen Bottenheft en Catharina (Trijntje) Dorland (zie VIII-ag). Abraham is overleden. Abraham trouwde, 22 jaar oud, op 7 april 1883 in Hilversum met Daatje de Birk. Daatje is een dochter van Bernardus de Birk en Naatje Boogaard.
IX-bx Rijk Bottenheft is geboren op 7 mei 1866 in Hilversum, zoon van Harmen Bottenheft en Catharina (Trijntje) Dorland (zie VIII-ag). Rijk is overleden. Rijk trouwde, 22 jaar oud, op 20 oktober 1888 in Hilversum met Daatje Bakker, 20 jaar oud. Daatje is geboren op 24 augustus 1868 in Hilversum, dochter van Willem Bakker en Grietje Hordijk. Daatje is overleden op 19 december 1946, 78 jaar oud.
Kinderen van Rijk en Daatje:
1 Herman Bottenheft, geboren op 13 november 1888 in Hilversum. Volgt X-fh.
2 Grietje Bottenheft, geboren op 11 september 1890 in Hilversum. Volgt X-fi.
3 Catharina Bottenheft, geboren op 9 april 1892 in Hilversum. Volgt X-fj.
4 Jansje Bottenheft, geboren op 5 mei 1894 in Hilversum. Volgt X-fk.
5 Ida Willemina Bottenheft, geboren op 13 april 1896 in Hilversum. Volgt X-fl.
6 Willem Bottenheft, geboren op 30 april 1899 in Hilversum. Willem is overleden op 20 juni 1901 in Hilversum, 2 jaar oud.
7 Willem Bottenheft, geboren op 1 september 1901 in Hilversum. Volgt X-fm.
8 Cornelia Bottenheft, geboren op 1 juni 1907 in Hilversum. Volgt X-fn.
9 Geertruida Bottenheft, geboren op 18 november 1908 in Hilversum. Geertruida is overleden.
10 Jacob Bottenheft, geboren op 18 november 1908 in Hilversum. Volgt X-fo.
11 Rijk Bottenheft, geboren op 1 november 1911 in Hilversum. Volgt X-fp.
IX-by Willem Bottenheft is geboren op 21 november 1868 in Hilversum, zoon van Harmen Bottenheft en Catharina (Trijntje) Dorland (zie VIII-ag). Willem is overleden. Willem trouwde, 18 jaar oud, op 12 november 1887 in Hilversum met Christina Voorn. Christina is een dochter van Krijn Voorn en Neeltje Hagen.
IX-bz Cornelis Bottenheft is geboren op 27 juni 1871 in Hilversum, zoon van Harmen Bottenheft en Catharina (Trijntje) Dorland (zie VIII-ag). Cornelis is overleden op 4 oktober 1931 in Utrecht, 60 jaar oud. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 30 mei 1894 in Hilversum met Geertruida van Boeijen, ongeveer 21 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1873 in Nijkerk, dochter van Klaas van Boeijen en Heintje den Besten. Geertruida is overleden.
IX-ca Hendrik Dorland is geboren op 29 december 1857 in Hilversum, zoon van Willem Dorland (zie VIII-ah) en Hendrika Sas. Hendrik is overleden op 12 maart 1936 in Hilversum, 78 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum (Bosdrift). Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 8 november 1879 in Hilversum met Catharina Bottenheft, 21 jaar oud. Catharina is geboren op 12 december 1857 in Hilversum. Catharina is overleden op 24 mei 1931 in Hilversum, 73 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum (Bosdrift).
Kinderen van Hendrik en Catharina:
1 Hendrica Dorland, geboren op 2 februari 1880 in Hilversum. Hendrica is overleden op 27 maart 1880 in Hilversum, 1 maand oud.
2 Willem Dorland, geboren op 14 juli 1881 in Hilversum. Willem is overleden.
3 Reinier Dorland, geboren op 1 februari 1883 in Hilversum. Reinier is overleden.
4 Abraham Dorland, geboren op 17 november 1884 in Hilversum. Abraham is overleden.
5 Hendrik Dorland, geboren op 6 november 1886 in Hilversum. Hendrik is overleden op 28 mei 1888 in Hilversum, 1 jaar oud.
6 Hendrik Dorland, geboren op 15 augustus 1888 in Hilversum. Volgt X-fq.
7 Elbertus Dorland, geboren op 20 oktober 1890 in Hilversum. Elbertus is overleden.
8 Marinus Dorland, geboren op 10 september 1893 in Hilversum. Volgt X-fr.
9 Gerrit Dorland, geboren op 3 januari 1896 in Hilversum. Volgt X-fs.
X-a Anthonie van Alphen is geboren op 6 juni 1869 in Zuijlen, zoon van Anthonie van Alphen en Helena (Lena) de Kloet (zie IX-a). Anthonie is overleden op 26 november 1943 in Haarlem, 74 jaar oud.
Beroep:
schippersknecht
Anthonie trouwde, 24 jaar oud, op 24 augustus 1893 in Weesp met Cornelia van Roijen, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 28 augustus 1868 in Maartensdijk, dochter van Anthonie van Roijen en Evertje van Woudenberg. Cornelia is overleden op 14 december 1916 in Hilversum, 48 jaar oud. Zij is begraven in Bussum.
Kinderen van Anthonie en Cornelia:
1 Anthonie van Alphen, geboren op 26 mei 1894 in Weesp. Anthonie is overleden op 19 juni 1894 in Weesp, 24 dagen oud.
2 Evertje van Alphen, geboren op 6 september 1895 in Weesp. Evertje is overleden op 20 mei 1896 in Weesp, 8 maanden oud.
3 Evert van Alphen, geboren op 5 april 1903 in Bussum. Volgt XI-a.
4 Helena van Alphen, geboren op 25 maart 1906 in ’s-Graveland. Helena is overleden op 9 mei 1906 in ’s-Graveland, 1 maand oud.
X-b Maartje Jansje de Kloet is geboren omstreeks 1870, dochter van Jan de Kloet (zie IX-c) en Johanna Hendriksen. Maartje is overleden. Maartje trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 15 mei 1912 met Johannes van de Fluit, ongeveer 44 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1868, zoon van Evert van de Fluit en Evertje van de Kaa. Johannes is overleden.
X-c Cornelis de Kloet is geboren omstreeks 1874 in Ede, zoon van Jan de Kloet (zie IX-c) en Johanna Hendriksen. Cornelis is overleden. Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 20 november 1896 in Breukelen-Nijenrode met Helena Petronella Gerwig, 24 jaar oud. Helena is geboren op 24 april 1872 in Breukelen-Nijenrode, dochter van Nicolaas Engelbert Gerwig en Kuinera Hoogendoorn. Helena is overleden op 30 november 1921 in Vreeland, 49 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 48 jaar oud, na 1922 met Neeltje Gerwig, minstens 53 jaar oud. Neeltje is geboren op 24 november 1869 in Breukelen-Nijenrode, dochter van Nicolaas Engelbert Gerwig en Kuinera Hoogendoorn. Neeltje is overleden op 8 juni 1934 in Vreeland, 64 jaar oud.
Kind van Cornelis en Helena:
1 Jan de Kloet, geboren op 3 februari 1898 in Vreeland. Volgt XI-b.
X-d Jan de Kloet is geboren in 1876, zoon van Jan de Kloet (zie IX-c) en Johanna Hendriksen. Jan is overleden. Jan trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 20 juli 1900 met Alida Catharina Broekhuizen, ongeveer 27 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1873. Alida is overleden.
X-e Cornelis Jan de Kloet is geboren op 12 september 1877 in Breukelen-Nijenrode, zoon van Hendrik de Kloet (zie IX-d) en Margaretha Harmina Lettinck. Cornelis is overleden op 26 april 1942 in Utrecht, 64 jaar oud. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 19 september 1901 in Maarssen met Evertje Hendrika van Amerongen, ongeveer 28 jaar oud. Evertje is geboren omstreeks 1873 in Vreeland, dochter van Arend Johannes van Amerongen en Cornelia van Dijk. Evertje is overleden.
X-f Jan Johannes Schouten is geboren op 27 augustus 1877 in De Bilt, zoon van Arie Willem Schouten en Neeltje de Kloet (zie IX-e). Jan is overleden. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 18 mei 1900 in De Bilt met Flipsje Hop, 22 jaar oud. Flipsje is geboren op 10 september 1877 in Hierden, dochter van Jan Willems Hop en Evertje Everts Hop. Flipsje is overleden.
X-g Arie Schouten is geboren op 26 juli 1879 in De Bilt, zoon van Arie Willem Schouten en Neeltje de Kloet (zie IX-e). Arie is overleden. Arie trouwde, 22 jaar oud, op 23 november 1901 in Loosdrecht met Petronella Anthonia de Boer, ongeveer 20 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1881 in Loosdrecht, dochter van Ido Reinier de Boer en Wilhelmina Roodselaar. Petronella is overleden.
Kind van Arie en Petronella:
1 Arie Willem Schouten, geboren op 5 april 1902 in De Bilt. Arie is overleden.
X-h Hendrik Schouten is geboren op 2 oktober 1881 in De Bilt, zoon van Arie Willem Schouten en Neeltje de Kloet (zie IX-e). Hendrik is overleden.
Beroep:
smid
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 6 september 1905 in Hilversum met Antonia Leemburg, 19 of 20 jaar oud. Antonia is geboren in 1885 in Laren (NH), dochter van Anthoon Leemburg en Charlotta Cornelia Fredrica Wilhelmina Beeke. Antonia is overleden.
X-i Neeltje Schouten is geboren op 28 december 1888 in De Bilt, dochter van Arie Willem Schouten en Neeltje de Kloet (zie IX-e). Neeltje is overleden. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op 25 april 1913 in De Bilt met Antoon van Balgoijen, 23 jaar oud. Antoon is geboren op 8 juli 1889 in Utrecht, zoon van Gerrit van Balgoijen en Mijntje Stooker. Antoon is overleden.
X-j Carolina Gerarda Schouten is geboren op 7 augustus 1895 in De Bilt, dochter van Arie Willem Schouten en Neeltje de Kloet (zie IX-e). Carolina is overleden. Carolina trouwde, 25 jaar oud, op 6 mei 1921 in De Bilt met Laurentius Anthonius Helenus van Bergen van der Grijp, 24 jaar oud. Laurentius is geboren op 25 maart 1897 in Utrecht, zoon van Tobias Nicolaas van Bergen van der Grijp en Lora Anthonia Porton. Laurentius is overleden.
X-k Hendrika Jacomina de Kloet is geboren omstreeks 1886 in Ede, dochter van Gerrit de Kloet (zie IX-f) en Johanna Everdina Schipper. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 10 februari 1910 in Ede met Teunis van Barneveld, 21 jaar oud. Teunis is geboren op 5 februari 1889 in Westbroek, zoon van Gijsbert van Barneveld en Anna Sophia Brouwer. Teunis is overleden.
Beroep:
veehouder
X-l Jantje de Kloet is geboren in 1888 in Ede, dochter van Gerrit de Kloet (zie IX-f) en Johanna Everdina Schipper. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 25 mei 1912 in Enschede met Martien Johan Hendrik Langkamp, ongeveer 29 jaar oud. Martien is geboren omstreeks 1883 in Lonneker, zoon van Martien Langkamp en Hanna Wennink. Martien is overleden.
X-m Maartje de Kloet is geboren op 25 december 1888 in Ede, dochter van Gerrit de Kloet (zie IX-f) en Johanna Everdina Schipper. Maartje is overleden. Maartje trouwde, 25 jaar oud, op 13 augustus 1914 in Ede met Andries Schut, 24 jaar oud. Andries is geboren op 19 april 1890 in Ede, zoon van Jan Schut en Hendrika van Scharrenburg. Andries is overleden.
Beroep:
vrachtrijder, wegwerker Rijkswaterstaat
Kinderen van Maartje en Andries:
1 Hendrika Johanna Everdina Schut, geboren op 9 januari 1915 in Renkum. Volgt XI-c.
2 Gerrit Schut, geboren op 16 november 1916 in Renkum. Volgt XI-d.
3 Jan Schut, geboren op 5 augustus 1918 in Ede. Jan is overleden omstreeks 1942, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: gesneuveld als matroos op de Hr. Ms. Issac Sweers op de Middellandse Zee.
4 Johanna Everdina Schut, geboren op 5 mei 1920 in Ede. Volgt XI-e.
5 Andries Schut, geboren op 29 augustus 1923 in Ede. Volgt XI-f.
6 Marte Schut, geboren op 9 september 1928 in Ede-Ginkel. Volgt XI-g.
X-n Jan de Kloet is geboren omstreeks 1891 in Ede, zoon van Gerrit de Kloet (zie IX-f) en Johanna Everdina Schipper. Jan is overleden. Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 20 januari 1921 in Rhenen met Jacoba Buitenhuis, 29 jaar oud. Jacoba is geboren op 6 mei 1891 in Rhenen, dochter van Cornelis Buitenhuis en Anna Maria Nielen. Jacoba is overleden.
X-o Adriana Susanna Dibbits is geboren op 4 februari 1857 in Borger, dochter van Joannes Diderik Dibbits (zie IX-k) en Jantien Alingh. Adriana is overleden op 20 juli 1936 in Ginneken en Bavel, 79 jaar oud. Zij is begraven in Assen (Zuiderbegraafplaats). Adriana trouwde, 33 jaar oud, op 15 november 1890 in Borger met Jan Marinus Rienstra, 35 jaar oud. Jan is geboren op 18 augustus 1855 in ’s-Gravendeel, zoon van Berend Rienstra en Wilhelmina Johanna Spoor. Jan is overleden op 24 november 1908 in Emmen, 53 jaar oud. Hij is begraven in Emmen (Kerkhoflaan).
Beroepen:
vanaf 1882     kandidaat in Drente
van 1883 tot 1886     predikant te Kwadijk
van 1886 tot 1892     predikant te Medemblik
van 1892 tot 1908     predikant te Emmen
Kind van Adriana en Jan:
1 Joannes Diderik Dibbits Rienstra, geboren in mei 1892 in Medemblik. Volgt XI-h.
X-p Anna Dibbits is geboren op 14 april 1859 in Borger, dochter van Joannes Diderik Dibbits (zie IX-k) en Jantien Alingh. Anna is overleden op 14 april 1905, 46 jaar oud. Zij is begraven in Assen (Zuiderbegraafplaats). Anna trouwde, 24 jaar oud, op 24 maart 1884 in Borger met Jacobus Everardus Gerardus Catharinus Offerhaus, ongeveer 27 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1857 in Hoogezand, zoon van Johannes Offerhaus en Elisabet Sibendina Slot. Jacobus is overleden omstreeks 1935, ongeveer 78 jaar oud. Hij is begraven in Assen (Zuiderbegraafplaats).
Beroep:
ontvanger der Registratie
Kind van Anna en Jacobus:
1 Elisabeth Sibendina Offerhaus, geboren op 1 februari 1885 in Borger. Volgt XI-i.
X-q Angenita Geertruida Maria Streefkerk is geboren op 18 juli 1891 in Nederhorst den Berg, dochter van Cornelis Bernardus Streefkerk (zie IX-m) en Aartje Visser. Angenita is overleden. Angenita trouwde, 33 jaar oud, op 27 mei 1925 in Baarn met Gerrit Pieter van der Beek, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 10 juli 1896 in Eethen, Genderen en Heesbeen, zoon van Lambert Gijsbert van der Beek en Hester Margarietha Branderhorst. Gerrit is overleden op 5 maart 1990 in Baarn, 93 jaar oud.
Beroep:
gemeentesecretaris (te Baarn)
X-r Gerritje Streefkerk is geboren op 12 februari 1864 in Sloten (NH), dochter van Hendrik Streefkerk (zie IX-n) en Marretje den Hartog (zie IX-t). Gerritje is overleden op 28 februari 1927 in Amsterdam, 63 jaar oud. Gerritje trouwde, 24 jaar oud, op 12 april 1888 in Sloten (NH) met Arien Balder, 21 jaar oud. Arien is geboren op 2 juni 1866 in Hoogwoud, zoon van Arien Balder en Neeltje Kolles. Arien is overleden op 13 november 1940 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
melkboer
Kinderen van Gerritje en Arien:
1 Neeltje Balder, geboren op 3 januari 1889 in Amsterdam. Volgt XI-j.
2 Hendrik Willem Balder, geboren op 2 februari 1892 in Watergraafsmeer. Hendrik is overleden op 9 november 1908 in Amsterdam, 16 jaar oud.
3 Grietje Balder, geboren op 10 oktober 1894 in Amsterdam. Volgt XI-k.
4 Willem Hendrik Balder, geboren op 8 december 1897 in Amsterdam. Volgt XI-l.
5 Marritje Balder, geboren op 22 september 1901 in Amsterdam. Marritje is overleden op 7 januari 1904 in Amsterdam, 2 jaar oud.
X-s Jannetje Streefkerk is geboren op 18 december 1865 in Sloten (NH), dochter van Hendrik Streefkerk (zie IX-n) en Marretje den Hartog (zie IX-t). Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 16 november 1888 in Sloten (NH) met Jan Oudt, ongeveer 35 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1853 in Ransdorp, zoon van Jan Oudt en Neeltje Dobber. Jan is overleden op 8 maart 1924 in Haarlemmermeer, ongeveer 71 jaar oud.
Kinderen van Jannetje en Jan:
1 Jan Oudt, geboren omstreeks 1889 in Sloten (NH). Volgt XI-m.
2 Marretje Oudt, geboren omstreeks 1890 in Sloten (NH). Volgt XI-n.
3 Hendrik Oudt, geboren op 30 december 1891 in Sloten (NH). Volgt XI-o.
X-t Teuntje Streefkerk is geboren op 3 juli 1878 in Sloten (NH), dochter van Hendrik Streefkerk (zie IX-n) en Grietje van den Boogaard. Teuntje is overleden. Teuntje trouwde, 24 jaar oud, op 14 mei 1903 in Sloten (NH) met Dirk van de Boogaard, 26 jaar oud. Dirk is geboren op 17 mei 1876 in Sloten (NH), zoon van Kors van de Boogaard en Jannetje Plankman. Dirk is overleden.
Kinderen van Teuntje en Dirk:
1 Jannetje van de Boogaard, geboren op 28 februari 1904 in Amsterdam. Jannetje is overleden.
Beroep:
melkster
2 Grietje van de Boogaard, geboren op 30 april 1905 in Amsterdam. Volgt XI-p.
3 Kors van de Boogaard, geboren op 6 oktober 1906 in Amsterdam. Kors is overleden.
Beroep:
veeknecht
4 Hendrik van de Boogaard, geboren op 15 december 1907 in Amsterdam. Hendrik is overleden.
X-u Antje Streefkerk is geboren op 19 december 1879 in Sloten (NH), dochter van Hendrik Streefkerk (zie IX-n) en Grietje van den Boogaard. Antje is overleden op 10 mei 1942 in Amsterdam, 62 jaar oud. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 7 juni 1900 in Sloten (NH) met Simon Wijman, 23 jaar oud. Simon is geboren op 12 oktober 1876 in Amsterdam, zoon van Gerrit Wijman en Jansje Ballee. Simon is overleden op 21 december 1959 in Amsterdam, 83 jaar oud. Simon trouwde later op 7 februari 1945 in Amsterdam met Lamberdina Hameka (1888-1957).
Beroep:
timmerman
Kind van Antje en Simon:
1 Simon Wijman, geboren op 23 augustus 1904 in Amsterdam. Volgt XI-q.
X-v Stijntje Adriana Streefkerk is geboren op 10 april 1881 in Sloten (NH), dochter van Hendrik Streefkerk (zie IX-n) en Grietje van den Boogaard. Stijntje is overleden. Stijntje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 19 november 1903 in Sloten (NH) met Nikolaas Brouwer, ongeveer 19 jaar oud. Nikolaas is geboren omstreeks 1884 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Brouwer en Cornelia Bruijnes. Nikolaas is overleden.
Beroep:
veehoudersknecht
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 15 augustus 1918 in Sloten (NH) met Jacobus Adrianus Stoeckart, 23 jaar oud. Jacobus is geboren op 10 augustus 1895 in Amsterdam, zoon van Louisa Stoeckart. Jacobus is overleden.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Stijntje en Nikolaas:
1 Dirk Nicolaas Brouwer, geboren op 8 januari 1904 in Sloten (NH). Dirk is overleden.
Beroep:
veehouder
2 Grietje Brouwer, geboren op 16 juni 1906 in Sloten (NH). Volgt XI-r.
3 Cornelia Brouwer, geboren op 18 maart 1910 in Sloten (NH). Volgt XI-s.
4 Hendrik Dirk Brouwer, geboren op 9 mei 1911 in Sloten (NH). Volgt XI-t.
Kinderen van Stijntje en Jacobus:
5 Louisa Stoeckart, geboren op 9 december 1918 in Sloten (NH). Louisa is overleden.
6 Jacobus Adrianus Stoeckart, geboren op 19 juni 1920 in Sloten (NH). Jacobus is overleden.
7 Stijntje Adriana Stoeckart, geboren op 27 september 1921 in Amsterdam. Stijntje is overleden.
8 Fennetje Stoeckart, geboren op 11 oktober 1922 in Amsterdam. Fennetje is overleden.
9 Johannes George Stoeckart, geboren op 11 juli 1925 in Amsterdam.
X-w Marretje Streefkerk is geboren op 24 januari 1885 in Sloten (NH), dochter van Hendrik Streefkerk (zie IX-n) en Grietje van den Boogaard. Marretje is overleden op 17 maart 1960 in Ouder-Amstel, 75 jaar oud. Zij is begraven in Ouderkerk a/d Amstel (Karssenhof). Marretje trouwde, 26 jaar oud, op 26 april 1911 in Sloten (NH) met Gerrit Hogenes, 31 jaar oud. Gerrit is geboren op 9 september 1879 in Sloten (NH), zoon van Abraham Hogenes en Anna Cornelia van den Boogaard. Gerrit is overleden op 10 januari 1941 in Ouder-Amstel, 61 jaar oud. Hij is begraven in Ouderkerk a/d Amstel (Karssenhof).
Beroep:
veehouder
Kinderen van Marretje en Gerrit:
1 Anna Cornelia Hogenes, geboren op 20 juli 1912 in Weesperkarspel. Anna is overleden op 15 december 1912 in Weesperkarspel, 4 maanden oud.
2 Hendrik Hogenes, geboren op 20 juli 1912 in Weesperkarspel. Hendrik is overleden in Canada.
3 Anna Cornelia Hogenes, geboren op 23 september 1913 in Weesperkarspel. Volgt XI-u.
4 Abraham Hogenes, geboren op 26 september 1915 in Weesperkarspel. Volgt XI-v.
5 Gerrit Hogenes, geboren op 7 maart 1917 in Weesperkarspel. Gerrit is overleden.
X-x Gerritje Schenkeveld is geboren omstreeks 1872 in Uithoorn, dochter van Cornelis Schenkeveld en Antje Streefkerk (zie IX-p). Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 27 april 1893 in Mijdrecht met Pleun Rijlaarsdam, 24 jaar oud. Pleun is geboren op 4 februari 1869 in Zevenhoven, zoon van Cornelis Rijlaarsdam en Anna Schinkel. Pleun is overleden omstreeks 1941, ongeveer 72 jaar oud.
X-y Jan Rering is geboren op 18 juli 1875 in Uithoorn, zoon van Jan Samuel Rering en Antje Streefkerk (zie IX-p). Jan is overleden.
Beroep:
landbouwer
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 28 april 1897 in Uithoorn met Maartje Rijlaarsdam, 21 jaar oud. Maartje is geboren op 7 april 1876 in Mijdrecht, dochter van Cornelis Rijlaarsdam en Anna Schinkel. Maartje is overleden.
X-z Nicolaas van Veen is geboren op 17 juni 1862 in Uithoorn, zoon van Willem van Veen en Marritje Streefkerk (zie IX-q). Nicolaas is overleden.
Beroep:
landbouwer
Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 12 oktober 1888 in Mijdrecht met Theodora van Dipten, 20 jaar oud. Theodora is geboren op 16 november 1867 in Mijdrecht, dochter van Willem van Dipten en Christina Klijn. Theodora is overleden.
X-aa Neeltje van Veen is geboren op 24 juli 1865 in Mijdrecht, dochter van Willem van Veen en Marritje Streefkerk (zie IX-q). Neeltje is overleden op 19 december 1918 in Mijdrecht, 53 jaar oud. Neeltje trouwde, 19 jaar oud, op 1 mei 1885 in Mijdrecht met Maarten Jannsz Winkel, 19 jaar oud. Maarten is geboren op 12 april 1866 in Wognum, zoon van Jan Jansz Winkel en Lijsbeth Staal. Maarten is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 26 februari 1921 in Mijdrecht.
Beroep:
landman, kastelein, veehouder
Kinderen van Neeltje en Maarten:
1 Elisabeth Winkel, geboren op 17 oktober 1885 in Mijdrecht. Elisabeth is overleden op 19 december 1918 in Mijdrecht, 33 jaar oud.
2 Margaretha Winkel, geboren op 9 maart 1887 in Mijdrecht. Volgt XI-w.
3 Elisabeth Winkel, geboren op 8 september 1888 in Mijdrecht. Volgt XI-x.
4 Jan Willem Winkel, geboren op 8 december 1890 in Mijdrecht. Volgt XI-y.
5 Willempje Winkel, geboren op 27 november 1893 in Mijdrecht. Volgt XI-z.
6 Niesje Winkel, geboren op 12 oktober 1895 in Mijdrecht. Volgt XI-aa.
7 Jannetje Winkel, geboren op 30 november 1896 in Mijdrecht. Volgt XI-ab.
8 Willem Jan Winkel, geboren op 5 april 1898 in Mijdrecht. Volgt XI-ac.
9 Gerritje Winkel, geboren op 22 september 1899 in Mijdrecht. Gerritje is overleden op 4 september 1900 in Mijdrecht, 11 maanden oud.
10 Gerritje Winkel, geboren op 24 december 1900 in Mijdrecht. Volgt XI-ad.
11 Nicolaas Winkel, geboren op 19 augustus 1902 in Mijdrecht. Nicolaas is overleden op 14 juli 1917 in Mijdrecht, 14 jaar oud.
12 Gerrit Winkel, geboren op 21 november 1903 in Mijdrecht. Volgt XI-ae.
X-ab Jan van Veen is geboren op 4 maart 1871 in Mijdrecht, zoon van Willem van Veen en Marritje Streefkerk (zie IX-q). Jan is overleden.
Beroep:
landbouwer, veehouder
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 7 mei 1897 in Mijdrecht met Jannetje van Ankeren, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 1 juni 1874 in Alphen a/d Rijn, dochter van Jan van Ankeren en Neeltje Boesveld. Jannetje is overleden.
Kinderen van Jan en Jannetje:
1 Jan van Veen.
2 Gerritje van Veen. Volgt XI-af.
3 Nicolaas van Veen.
4 Abram van Veen. Volgt XI-ag.
5 Johanna van Veen.
6 Jannetje van Veen.
7 Gerrit van Veen.
8 Jaantje van Veen.
9 Marretje van Veen, geboren op 16 juli 1897 in Mijdrecht. Volgt XI-ah.
10 Neeltje van Veen, geboren op 28 augustus 1898 in Mijdrecht. Neeltje is overleden.
11 Willem van Veen, geboren op 26 januari 1900 in Mijdrecht. Willem is overleden.
Beroep:
graanhandelaar
12 Jan van Veen, geboren op 27 juni 1901 in Mijdrecht. Jan is overleden op 3 juni 1902 in Mijdrecht, 11 maanden oud.
13 Niesje van Veen, geboren op 13 april 1909 in Mijdrecht. Volgt XI-ai.
X-ac Gerritje van Veen is geboren op 13 januari 1873 in Mijdrecht, dochter van Willem van Veen en Marritje Streefkerk (zie IX-q). Gerritje is overleden op 6 november 1948, 75 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwveen. Gerritje trouwde, 23 jaar oud, op 6 maart 1896 in Mijdrecht met Cornelis Plomp, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 28 juli 1872 in Wilnis, zoon van Arie Plomp en Annigje van Dam. Cornelis is overleden op 11 juni 1953, 80 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwveen.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Gerritje en Cornelis:
1 Arie Plomp, geboren op 9 december 1896 in Mijdrecht. Arie is overleden.
2 Willem Plomp, geboren op 20 maart 1898 in Mijdrecht. Willem is overleden.
3 Annigje Plomp, geboren op 22 december 1899 in Mijdrecht. Annigje is overleden.
4 Cornelis Nicolaas Plomp, geboren op 22 september 1901 in Mijdrecht. Cornelis is overleden op 20 november 1919 in Mijdrecht, 18 jaar oud.
5 Gerritje Plomp, geboren op 14 juli 1907 in Mijdrecht. Gerritje is overleden.
6 Neeltje Plomp, geboren op 27 september 1912 in Mijdrecht.
7 Marretje Plomp.
8 Hendrik Plomp.
9 Jannigje Plomp.
X-ad Gerrit van Veen is geboren op 9 december 1875 in Mijdrecht, zoon van Willem van Veen en Marritje Streefkerk (zie IX-q). Gerrit is overleden op 16 april 1917 in Mijdrecht, 41 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 6 april 1900 in Mijdrecht met Martijntje Plooij, 22 jaar oud. Martijntje is geboren op 7 oktober 1877 in Mijdrecht, dochter van Jacobus Plooij en Lijntje Huijser. Martijntje is overleden op 7 mei 1917 in Mijdrecht, 39 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Martijntje:
1 Guirina van Veen.
2 Martijntje van Veen.
3 Jacoba van Veen.
4 Willem van Veen.
5 Antje van Veen.
6 Gerrit van Veen.
7 Jacobus van Veen.
8 Marretje van Veen, geboren op 10 februari 1901 in Mijdrecht. Volgt XI-aj.
9 Lijntje van Veen, geboren op 12 december 1902 in Mijdrecht. Lijntje is overleden.
10 Neeltje van Veen, geboren op 21 december 1903 in Mijdrecht. Volgt XI-ak.
11 Gerritje van Veen, geboren op 10 november 1909 in Mijdrecht. Gerritje is overleden op 23 juli 1910 in Mijdrecht, 8 maanden oud.
12 Gerritje van Veen, geboren op 16 augustus 1911 in Mijdrecht. Gerritje is overleden op 10 februari 1914 in Mijdrecht, 2 jaar oud.
13 Jan van Veen, geboren op 6 maart 1917 in Mijdrecht. Jan is overleden op 28 mei 1917 in Mijdrecht, 2 maanden oud.
X-ae Niesje van Veen is geboren op 28 maart 1879 in Mijdrecht, dochter van Willem van Veen en Marritje Streefkerk (zie IX-q). Niesje is overleden op 31 december 1948 in Wilnis, 69 jaar oud. Niesje trouwde, 20 jaar oud, op 16 februari 1900 in Mijdrecht met Cornelis Plooij, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 5 juli 1875 in Mijdrecht, zoon van Jacobus Plooij en Lijntje Huijser. Cornelis is overleden op 24 maart 1964 in Mijdrecht, 88 jaar oud.
Kinderen van Niesje en Cornelis:
1 Jacobus Plooij, geboren op 23 mei 1900 in Mijdrecht. Jacobus is overleden op 28 september 1900 in Mijdrecht, 4 maanden oud.
2 Willem Plooij, geboren op 31 augustus 1901 in Mijdrecht. Volgt XI-al.
3 Lijntje Plooij, geboren op 5 januari 1903 in Mijdrecht. Volgt XI-am.
4 Jacobus Plooij, geboren op 25 april 1904 in Mijdrecht. Volgt XI-an.
5 Nicolaas Plooij, geboren op 22 november 1905 in Mijdrecht. Volgt XI-ao.
6 Cornelis Plooij, geboren op 6 april 1907 in Mijdrecht. Volgt XI-ap.
7 Jan Plooij, geboren op 25 april 1909 in Mijdrecht. Volgt XI-aq.
8 Maartje Plooij, geboren op 25 november 1910 in Mijdrecht. Volgt XI-ar.
9 Quirina Plooij, geboren op 13 juli 1912 in Mijdrecht. Volgt XI-as.
10 Niesje Plooij, geboren op 29 januari 1914 in Mijdrecht. Niesje is overleden op 17 januari 1915 in Mijdrecht, 11 maanden oud.
X-af Mattheus Jacob Kolenberg is geboren op 11 februari 1860 in Sloten (NH), zoon van Jacob Koolenberg en Jannetje den Hartog (zie IX-r). Mattheus is overleden op 17 januari 1911 in Nieuwer-Amstel, 50 jaar oud. Mattheus trouwde, 24 jaar oud, op 13 februari 1884 in Nieuwer-Amstel met Rijkje Sneeuwloper, 24 jaar oud. Rijkje is geboren op 6 augustus 1859 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik Sneeuwloper en Pietje Heeren. Rijkje is overleden.
Kinderen van Mattheus en Rijkje:
1 Pietje Kolenberg, geboren op 17 juni 1884 in Nieuwer-Amstel. Pietje is overleden op 16 juli 1884 in Nieuwer-Amstel, 29 dagen oud.
2 Jacob Kolenberg, geboren op 20 juni 1885 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-at.
3 Jannetje Kolenberg, geboren op 21 juni 1886 in Nieuwer-Amstel. Jannetje is overleden op 8 juni 1887 in Nieuwer-Amstel, 11 maanden oud.
4 Pietje Kolenberg, geboren op 21 juni 1886 in Nieuwer-Amstel. Pietje is overleden op 27 september 1887 in Nieuwer-Amstel, 1 jaar oud.
5 Hendrik Kolenberg, geboren op 13 maart 1888 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-au.
6 Jan Kolenberg, geboren op 8 maart 1891 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-av.
7 Pietje Kolenberg, geboren op 28 augustus 1893 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-aw.
8 Jannetje Kolenberg, geboren op 8 mei 1895 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-ax.
9 Elisabeth Jannetje Kolenberg, geboren op 17 januari 1898 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-ay.
10 Rijkje Kolenberg, geboren op 17 januari 1898 in Nieuwer-Amstel. Rijkje is overleden.
X-ag Elisabeth Jannetje Koolenberg is geboren op 6 augustus 1862 in Sloten (NH), dochter van Jacob Koolenberg en Jannetje den Hartog (zie IX-r). Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 19 september 1883 in Nieuwer-Amstel met Teunis Spreen, ongeveer 24 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1859 in Boskoop, zoon van Carl Frederich Wilhelm Spreen en Maria Burger. Teunis is overleden.
Beroep:
werkman
Kinderen van Elisabeth en Teunis:
1 Mietje Spreen, geboren omstreeks 1884 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-az.
2 Jakob Spreen, geboren omstreeks 1889 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-ba.
3 Carel Willem Frederik Spreen, geboren omstreeks 1892 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-bb.
X-ah Jannetje van der Greft is geboren omstreeks 1858 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan van der Greft en Teuntje den Hartog (zie IX-s). Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18 augustus 1881 in Aalsmeer met Kornelis Buis, 30 jaar oud. Kornelis is geboren op 16 juli 1851 in Aalsmeer, zoon van Willem Buis en Aaltje Bol. Kornelis is overleden.
X-ai Gerrit Spruitenburg is geboren op 22 juli 1858 in Ter Aar, zoon van Kornelis Spruitenburg en Neeltje den Hartog (zie IX-u). Gerrit is overleden op 24 juni 1928 in Apeldoorn, 69 jaar oud.
Beroep:
werkman
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 7 januari 1885 in Nieuwer-Amstel met Machteldje van Eijk, ongeveer 20 jaar oud. Machteldje is geboren omstreeks 1865 in Ouder-Amstel. Machteldje is overleden.
Kinderen van Gerrit en Machteldje:
1 Neeltje Spruitenburg, geboren op 27 juni 1885 in Amsterdam. Volgt XI-bc.
2 Alberta Spruitenburg, geboren op 16 september 1886 in Amsterdam. Volgt XI-bd.
X-aj Jacob Spruitenburg is geboren op 30 september 1866 in Ter Aar, zoon van Kornelis Spruitenburg en Neeltje den Hartog (zie IX-u). Jacob is overleden.
Beroep:
koopman
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 24 juli 1895 in Nieuwer-Amstel met Neeltje Jansje van Lier, ongeveer 22 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1873 in Haarlemmermeer. Neeltje is overleden.
Kind van Jacob en Neeltje:
1 Neeltje Spruitenburg, geboren omstreeks 1896 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-be.
X-ak Jannetje van Zadelhoff is geboren op 12 april 1863 in Nieuwer-Amstel, dochter van Barend van Zadelhoff en Greetje den Hartog (zie IX-v). Jannetje is overleden op 29 juni 1936 in Diemen, 73 jaar oud. Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op 7 juni 1888 in Nieuwer-Amstel met Albert Streefkerk, 31 jaar oud. Zie IX-aj voor persoonsgegevens van Albert.
Kinderen van Jannetje en Albert: zie IX-aj.
X-al Hendrik (Hein) van Zadelhoff is geboren op 21 juni 1864 in Nieuwer-Amstel, zoon van Barend van Zadelhoff en Greetje den Hartog (zie IX-v). Hein is overleden op 7 juni 1939 in Amsterdam, 74 jaar oud. Hein:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 29 april 1886 in Weesperkarspel met Barendina Marretje Mull, 21 jaar oud. Barendina is geboren op 5 augustus 1864 in Weesperkarspel, dochter van Aart Mull en Maria van Rossum. Barendina is overleden.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 12 april 1918 in Utrecht met Helena Elisabeth Heere, 30 jaar oud. Helena is geboren op 16 juli 1887 in Utrecht, dochter van Petrus Cornelis Heere en Johanna Lucina Kok. Helena is overleden op 29 juli 1972 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Kinderen van Hein en Barendina:
1 Sijtje Geertruida (Geertje) van Zadelhoff, geboren op 28 februari 1887 in Nieuwer-Amstel. Geertje is overleden.
2 Barend van Zadelhoff, geboren op 13 juni 1887 in Mijdrecht. Volgt XI-bm.
3 Aart van Zadelhoff, geboren op 15 december 1889 in Mijdrecht. Volgt XI-bn.
4 Geertje van Zadelhoff, geboren op 21 oktober 1892 in Mijdrecht. Volgt XI-bo.
5 Maria van Zadelhoff, geboren op 4 mei 1895 in Nieuwer-Amstel. Maria is overleden op 28 november 1895 in Nieuwer-Amstel, 6 maanden oud.
6 Cornelis van Zadelhoff, geboren op 7 februari 1897 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-bp.
7 Hendrik van Zadelhoff, geboren op 5 augustus 1899 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-bq.
8 Albert van Zadelhoff, geboren op 6 april 1902 in Amsterdam. Albert is overleden op 11 mei 1902 in Amsterdam, 1 maand oud.
9 Maria van Zadelhoff, geboren op 16 mei 1904 in Amsterdam. Maria is overleden.
X-am Engeltje van Zadelhoff is geboren op 17 augustus 1868 in Nieuwer-Amstel, dochter van Barend van Zadelhoff en Greetje den Hartog (zie IX-v). Engeltje is overleden op 1 december 1942 in Beverwijk, 74 jaar oud. Engeltje trouwde, 27 jaar oud, op 19 maart 1896 in Nieuwer-Amstel met Paulus Veronicus Post, 33 jaar oud. Paulus is geboren op 3 december 1862 in Ouder-Amstel, zoon van Cornelis Eliza Gerrit Post en Jacoba Henrietta de Kort. Paulus is overleden op 7 juni 1934 in Wijk aan Zee, 71 jaar oud.
X-an Berendina van Zadelhoff is geboren op 8 januari 1872 in Nieuwer-Amstel, dochter van Barend van Zadelhoff en Greetje den Hartog (zie IX-v). Berendina is overleden op 19 september 1949 in Ouder-Amstel, 77 jaar oud. Berendina trouwde, 28 jaar oud, op 29 maart 1900 in Nieuwer-Amstel met Hendrik Post, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 21 januari 1872 in Ouder-Amstel, zoon van Cornelis Eliza Gerrit Post en Jacoba Henrietta de Kort. Hendrik is overleden.
Kinderen van Berendina en Hendrik:
1 Barend Post, geboren op 25 juni 1904 in Diemen. Barend is overleden.
2 Cornelis Eliza Gerrit Post, geboren op 30 maart 1906 in Diemen. Cornelis is overleden.
X-ao Maria Hendrika Verkuijl is geboren op 31 maart 1865 in Haarlemmermeer, dochter van Matthijs Verkuijl en Jannetje Streefkerk (zie IX-x). Maria is overleden op 5 september 1940 in Hoofddorp, 75 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp (Iepenhof). Maria trouwde, 23 jaar oud, op 1 juni 1888 in Haarlemmermeer met Gerrit van den Heuvel, 31 jaar oud, nadat zij op 20 mei 1888 in Haarlemmermeer in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren op 29 december 1856 in Almkerk, zoon van Dirk van den Heuvel en Hendrika de Veer. Gerrit is overleden op 26 oktober 1933 in Hoofddorp, 76 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp (Iepenhof).
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Maria en Gerrit:
1 Hendrika van den Heuvel, geboren omstreeks 1890 in Haarlemmermeer. Volgt XI-br.
2 Jannetje van den Heuvel, geboren op 13 oktober 1891 in Haarlemmermeer. Volgt XI-bs.
3 Jozina van den Heuvel, geboren omstreeks 1894 in Haarlemmermeer. Volgt XI-bt.
4 Mathilda van den Heuvel, geboren op 18 juni 1896 in Haarlemmermeer. Volgt XI-bu.
5 Dirkje van den Heuvel, geboren omstreeks 1899 in Haarlemmermeer. Volgt XI-bv.
6 Jenneke van den Heuvel, geboren op 18 mei 1900 in Haarlemmermeer. Volgt XI-bw.
X-ap Hendrik Jacob Verkuijl is geboren op 21 november 1868 in Haarlemmermeer, zoon van Matthijs Verkuijl en Jannetje Streefkerk (zie IX-x). Hendrik is overleden op 29 maart 1951 in Beekbergen, 82 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 10 juli 1891 in Haarlemmermeer met Cornelia Roodenburg, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 4 november 1868 in Haarlemmermeer, dochter van Dirk Roodenburg en Christina Treur. Cornelia is overleden in Haarlemmermeer.
Kinderen van Hendrik en Cornelia:
1 Matthijs Verkuijl, geboren op 22 januari 1892 in Haarlemmermeer. Matthijs is overleden.
2 Christina (Stien) Verkuijl, geboren op 10 april 1893 in Haarlemmermeer. Volgt XI-bx.
3 Matthijs Verkuijl, geboren op 18 juni 1895 in Haarlemmermeer. Volgt XI-by.
4 Jannetje Verkuijl, geboren op 24 juli 1897 in Haarlemmermeer. Volgt XI-bz.
5 Lijsje Jenneke (Lies) Verkuijl, geboren op 12 juni 1900 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ca.
6 Dirk Verkuijl, geboren op 3 februari 1902 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cb.
7 Jenneke C. (Jennie) Verkuijl, geboren op 14 januari 1904 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cc.
8 Arie Verkuijl, geboren op 2 mei 1906 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cd.
9 Hendrik Jacob (Hank) Verkuijl, geboren op 14 september 1908 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ce.
X-aq Gerrit Verkuyl is geboren op 18 september 1872 in Haarlemmermeer, zoon van Matthijs Verkuijl en Jannetje Streefkerk (zie IX-x). Gerrit is overleden op 19 maart 1967 in Alameda, CA, USA, 94 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Gerrit Verkuijl vertrok naar Californië U.S.A. Was behulpzaam met de vertaling van de Berkley versie van de Bijbel.
(Emigrated to California in 1890, travelled part of the way by wagon train. Studied to become a Pastor of Presbiterian Church (his employer payed his studies). Later he became a Professor at the Berkeley University , where he translated the Bible, from the original languages into English.(Berkeley Version))
Beroep:
predikant
Gerrit trouwde met Minnie Irene Roberts. Minnie is geboren op 23 februari 1872 in MI, USA, dochter van Thomas Dodds Roberts en Martha Emma Mathes. Minnie is overleden.
Kinderen van Gerrit en Minnie:
1 Dorothy Verkuyl.
2 Janet Verkuyl.
X-ar Anna Verkuijl is geboren op 26 november 1873 in Haarlemmermeer, dochter van Matthijs Verkuijl en Jannetje Streefkerk (zie IX-x). Anna is overleden op 25 december 1941 in Haarlem, 68 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp (Iepenhof). Anna trouwde, 26 jaar oud, op 17 oktober 1900 in Haarlemmermeer met Cornelis Alettinus van de Heuvel, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 27 maart 1872 in Haarlemmermeer, zoon van Dirk Jan van den Heuvel en Maria van Dalen. Cornelis is overleden op 19 december 1953 in Hoofddorp, 81 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp (Iepenhof).
Beroep:
landbouwer
Kind van Anna en Cornelis:
1 Maria Jannetje van de Heuvel, geboren op 11 juni 1901 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cf.
X-as Johanna Verkuyl is geboren op 3 september 1877 in Haarlemmermeer, dochter van Matthijs Verkuijl en Jannetje Streefkerk (zie IX-x). Johanna is overleden op 20 april 1961 in Tuolumne, CA, USA, 83 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 30 maart 1898 in Haarlemmermeer met Peter Kole, 24 jaar oud. Peter is geboren op 30 december 1873 in Kruiningen, zoon van Pieter Kole en Elisabeth van Iwaarden. Peter is overleden op 20 maart 1961 in Tuolumne, CA, USA, 87 jaar oud.
Beroep:
landbouwer, koopman
Kinderen van Johanna en Peter:
1 Elizabeth Kole, geboren op 10 december 1898 in Kruiningen. Elizabeth is overleden.
2 Kind Kole, levenloos geboren kind, geboren op 9 juni 1900 in Kruiningen.
3 Jannetje Jeanette (Jenny) Kole, geboren op 21 mei 1902 in Michigan, Canada. Volgt XI-cg.
4 Pete John (Peter) Kole, geboren op 24 februari 1903 in Michigan, Canada. Peter is overleden op 21 juli 1988 in Tuolumne, CA, USA, 85 jaar oud.
5 Marie A. Kole, geboren op 18 maart 1905 in WI, USA. Marie is overleden.
6 Lucy Kole, geboren op 1 oktober 1907 in CA, USA. Lucy is overleden op 4 augustus 1992 in Sacramento, Sacramento Co, CA, USA, 84 jaar oud.
7 Moni Esther (Esther) Kole, geboren op 8 maart 1909 in CA, USA. Esther is overleden op 4 augustus 1945 in Tuolumne, CA, USA, 36 jaar oud.
8 Matthew Kole, geboren op 5 april 1910 in CA, USA. Matthew is overleden op 4 januari 1965 in Alameda, CA, USA, 54 jaar oud.
9 Gerrit Elisha Tolman Kole, geboren op 28 augustus 1912 in Sonora, CA, USA. Gerrit is overleden.
X-at Anneke Verkuyl is geboren op 25 november 1878 in Haarlemmermeer, dochter van Matthijs Verkuijl en Jannetje Streefkerk (zie IX-x). Anneke is overleden. Anneke trouwde, 24 jaar oud, op 27 mei 1903 in Haarlemmermeer met Hendrik Haring, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 5 juli 1879 in Wilnis, zoon van Maarten Haring en Neeltje Dam. Hendrik is overleden.
Beroep:
scheepmaker
X-au Jannetje Verkuyl is geboren op 9 juni 1881 in Haarlemmermeer, dochter van Matthijs Verkuijl en Jannetje Streefkerk (zie IX-x). Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 4 april 1906 in Haarlemmermeer met Nijs den Ouden, ongeveer 26 jaar oud. Nijs is geboren omstreeks 1880 in Haarlemmermeer, zoon van Nijs den Ouden en Hillegonda Magdalena Biesheuvel. Nijs is overleden.
Beroep:
landbouwer
X-av Johannes Verkuyl is geboren op 21 november 1882 in Haarlemmermeer, zoon van Matthijs Verkuijl en Jannetje Streefkerk (zie IX-x). Johannes is overleden op 8 januari 1964 in Heemstede, 81 jaar oud. Hij is begraven op 11 januari 1964 in Heemstede.
Beroep:
landbouwer
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 15 mei 1907 in Haarlemmermeer met Jannetje de Graaf, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 4 december 1884 in Haarlemmermeer, dochter van Huibert de Graaf en Maria Koningen. Jannetje is overleden op 12 april 1965 in Hoofddorp, 80 jaar oud. Zij is begraven op 15 april 1965 in Heemstede.
X-aw Maria Hendrika Streefkerk is geboren op 25 november 1872 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie IX-y) en Christina Hendrikse. Maria is overleden op 16 oktober 1946 in Aalsmeer, 73 jaar oud. Zij is begraven op 20 oktober 1946 in Aalsmeer. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 14 juli 1897 in Nieuwer-Amstel met Cornelis de Vries, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 26 september 1873 in Aalsmeer, zoon van Cornelis de Vries en Johanna Schmidt. Cornelis is overleden op 18 mei 1954 in Leiden, 80 jaar oud. Hij is begraven op 22 mei 1954 in Aalsmeer.
Beroep:
veehouder
Kind van Maria en Cornelis:
1 Johanna de Vries, geboren op 29 oktober 1897 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-ch.
X-ax Evertje Streefkerk is geboren op 26 januari 1878 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie IX-y) en Christina Hendrikse. Evertje is overleden op 12 juni 1940 in Haarlemmermeer, 62 jaar oud. Zij is begraven op 16 juni 1940 in Haarlemmermeer. Evertje trouwde, 24 jaar oud, op 7 mei 1902 in Haarlemmermeer met Coenraad Maarten Verkuijl, 27 jaar oud. Coenraad is geboren op 11 april 1875 in Haarlemmermeer, zoon van Peter Verkuijl en Hilligje van Baren. Coenraad is overleden op 21 oktober 1956 in Haarlemmermeer, 81 jaar oud. Hij is begraven op 25 oktober 1956 in Haarlemmermeer. Coenraad trouwde later met Matha Antonia de Jong (1879-1961).
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Evertje en Coenraad:
1 Peter Verkuyl, geboren op 14 mei 1903 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ci.
2 Jan Verkuyl, geboren op 2 mei 1904 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cj.
3 Anneke Verkuyl, geboren op 10 december 1905 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ck.
4 Hendrik (Henk) Verkuyl, geboren op 18 december 1906 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cl.
5 Johannes (Jo) Verkuyl, geboren op 16 januari 1908 in Nieuw-Vennep. Volgt XI-cm.
6 Maarten Coenraad Verkuyl, geboren op 22 december 1908 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cn.
7 Christiaan Verkuijl, geboren omstreeks 1910 in Haarlemmermeer. Christiaan is overleden op 27 januari 1911 in Haarlemmermeer, ongeveer 1 jaar oud.
8 Christina Verkuyl, geboren op 22 september 1911 in Haarlemmermeer. Volgt XI-co.
9 Arie Verkuyl, geboren op 22 maart 1913 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cp.
10 Hilligje Verkuyl, geboren op 6 juni 1914 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cq.
11 Coenraad Maarten Verkuijl, geboren op 4 september 1915 in Nieuw-Vennep. Volgt XI-cr.
X-ay Cornelia Streefkerk is geboren op 24 februari 1878 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie IX-y) en Christina Hendrikse. Cornelia is overleden op 25 oktober 1936 in Utrecht, 58 jaar oud. Zij is begraven op 29 oktober 1936 in Utrecht (Tolsteeg). Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 30 september 1903 in Ouder-Amstel met Cornelis de Rooij, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 18 juli 1881 in Ouder-Amstel, zoon van Jacob de Rooij en Klaasje van Wiltenburg. Cornelis is overleden op 27 augustus 1957 in Utrecht, 76 jaar oud. Hij is begraven op 31 augustus 1957 in Utrecht (Tolsteeg).
Kinderen van Cornelia en Cornelis:
1 Jacob de Rooij, geboren op 6 juli 1904 in Nieuwer-Amstel. Jacob is overleden op 2 december 1904 in Nieuwer-Amstel, 4 maanden oud. Hij is begraven op 6 december 1904 in Nieuwer-Amstel.
2 Jacob de Rooij, geboren op 9 mei 1905 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-cs.
X-az Hendrik Streefkerk is geboren op 7 september 1881 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Streefkerk (zie IX-y) en Christina Hendrikse. Hendrik is overleden op 23 januari 1946 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Beroep:
schilder
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 16 april 1903 in Nieuwer-Amstel met Grietje Slokker, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 25 juni 1880 in Amsterdam, dochter van Jacobus Slokker en Grietje Plas. Grietje is overleden op 5 februari 1944 in Amsterdam, 63 jaar oud. Zij is begraven op 9 februari 1944 in Amsterdam.
Kinderen van Hendrik en Grietje:
1 Jan Streefkerk, geboren op 30 januari 1904 in Apeldoorn. Volgt XI-ct.
2 Jacobus Streefkerk, geboren op 19 september 1905 in Apeldoorn. Jacobus is overleden op 10 oktober 1905 in Apeldoorn-Wormen, 21 dagen oud. Hij is begraven op 14 oktober 1905 in Apeldoorn.
3 Grietje Streefkerk, geboren op 10 mei 1907 in Weesp. Grietje is overleden op 24 december 1995 in Baarn, 88 jaar oud. Zij is begraven op 28 december 1995 in Baarn (Wijkamplaan). Grietje bleef ongehuwd.
4 Christina Hendrika Streefkerk, geboren op 1 juli 1908 in Weesp. Christina is overleden op 10 augustus 1999 in Baarn, 91 jaar oud. Zij is begraven op 14 augustus 1999 in Baarn (Wijkamplaan). Christina bleef ongehuwd.
5 Jacobus Streefkerk, geboren op 4 oktober 1913 in Amsterdam. Volgt XI-cu.
6 Hendrik Streefkerk, geboren op 21 oktober 1918 in Amsterdam. Volgt XI-cv.
X-ba Maria Hendrika Streefkerk is geboren op 8 maart 1871 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie IX-z) en Trijntje Treur. Maria is overleden op 9 november 1928 in Amsterdam, 57 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 18 mei 1899 in Nieuwer-Amstel met Leonard Hendrik Seeleman, 28 jaar oud. Leonard is geboren op 22 augustus 1870 in Nieuwer-Amstel, zoon van Leonard Hendrik Seeleman en Johanna Maria van Hees. Leonard is overleden.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Maria en Leonard:
1 Leonard Hendrik Seeleman, geboren op 28 april 1900 in Nieuwer-Amstel. Leonard is overleden.
2 Dirk Seeleman, geboren op 1 augustus 1902 in Nieuwer-Amstel. Dirk is overleden.
X-bb Hendrik Streefkerk is geboren op 4 december 1873 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Streefkerk (zie IX-z) en Trijntje Treur. Hendrik is overleden op 3 december 1938, 64 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 1 augustus 1900 in Bodegraven met Jannetje Stigter, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 12 oktober 1877 in Bodegraven, dochter van Teunis Stigter en Christina Scheer. Jannetje is overleden.
Kinderen van Hendrik en Jannetje:
1 Dirk Streefkerk, geboren op 23 januari 1904 in Haarlemmermeer. Volgt XI-cw.
2 Christina Streefkerk, geboren op 7 oktober 1905 in Ouder-Amstel. Volgt XI-cx.
3 Teunis Jacob Streefkerk, geboren op 5 januari 1908 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-cy.
4 Trijntje Streefkerk, geboren op 23 mei 1909 in Nieuwer-Amstel. Trijntje is overleden.
5 Maria Hendrika Streefkerk, geboren op 13 augustus 1911 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-cz.
X-bc Jacob Streefkerk is geboren op 4 december 1873 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Streefkerk (zie IX-z) en Trijntje Treur. Jacob is overleden op 20 oktober 1934 in Amsterdam, 60 jaar oud. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 24 april 1904 in Alphen a/d Rijn met Dingena Alida van ’t Riet, 25 jaar oud. Dingena is geboren op 11 mei 1878 in Alphen a/d Rijn, dochter van Pieter van ’t Riet en Adriana Goedhart. Dingena is overleden op 2 december 1962 in Voorburg, 84 jaar oud. Zij is begraven op 6 december 1962 in Voorburg.
Kinderen van Jacob en Dingena:
1 Trijntje Streefkerk, geboren op 2 maart 1905 in Nieuwer-Amstel. Trijntje is overleden op 20 april 1909 in Nieuwer-Amstel, 4 jaar oud.
2 Adriana Petronella Streefkerk, geboren op 24 juli 1907 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-da.
3 Dirk Streefkerk, geboren op 18 augustus 1908 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-db.
4 Pieter Streefkerk, geboren op 18 maart 1910 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-dc.
5 Trijntje Streefkerk, geboren op 1 juli 1912 in Nieuwer-Amstel. Trijntje is overleden op 4 december 1975 in Voorburg, 63 jaar oud.
X-bd Cornelia Streefkerk is geboren op 22 oktober 1875 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie IX-z) en Trijntje Treur. Cornelia is overleden op 12 juni 1925 in Arnhem, 49 jaar oud. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 27 november 1902 in Nieuwer-Amstel met Douwe Leistra, 25 jaar oud. Douwe is geboren op 1 april 1877 in Heerenveen, zoon van Marten Leistra en Minke Jentjes van Es. Douwe is overleden op 28 januari 1942 in Arnhem, 64 jaar oud. Douwe trouwde later op 20 juli 1927 in Leeuwarden met Antje Westra (1890-±1966).
Beroep:
slager
X-be Christina Streefkerk is geboren op 16 juni 1880 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie IX-z) en Trijntje Treur. Christina is overleden. Christina trouwde, 41 jaar oud, op 22 september 1921 in Ouder-Amstel met Simon van Wijk, ongeveer 39 jaar oud. Simon is geboren omstreeks 1882 in Haarlemmermeer, zoon van Lambertus van Wijk en Bootje de Jonge. Simon is overleden.
Beroep:
graanhandelaar
X-bf Jannetje Streefkerk is geboren op 4 maart 1883 in Nieuwer-Amstel, dochter van Dirk Streefkerk (zie IX-z) en Trijntje Treur. Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 30 jaar oud, op 20 november 1913 in Nieuwer-Amstel met Sietse Oenne Los, 40 jaar oud. Sietse is geboren op 17 mei 1873 in Terneuzen, zoon van Freerik Los en Lena Ponse. Sietse is overleden.
Beroep:
predikant
X-bg Albert Hendrik Streefkerk is geboren op 27 november 1874 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik Streefkerk (zie IX-aa) en Hermina Roeland. Albert is overleden.
Beroep:
veehouder, kippenhouder
Albert trouwde, 23 jaar oud, op 30 juni 1898 in Nieuwer-Amstel met Hendrina Worm, 25 jaar oud. Hendrina is geboren op 20 februari 1873 in Nieuwer-Amstel, dochter van Gerrit Worm en Hendrina van Zadelhoff. Hendrina is overleden op 15 oktober 1923 in Amsterdam, 50 jaar oud.
Kinderen van Albert en Hendrina:
1 Hermina (Mina) Streefkerk, geboren op 25 april 1899 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-dd.
2 Gerrit Streefkerk, geboren op 13 april 1900 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-de.
3 Hendrikka (Riek) Streefkerk, geboren op 12 februari 1902 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-df.
4 Henderik Streefkerk, geboren op 29 januari 1903 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-dg.
5 Albert Hendrik (Ab) Streefkerk, geboren op 4 augustus 1904 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-dh.
6 Pieter Streefkerk, geboren op 29 januari 1906 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-di.
7 Maria Hermina Henderika Streefkerk, geboren op 4 januari 1908 in Nieuwer-Amstel. Maria is overleden omstreeks 2 mei 1994 in Nieuwer-Amstel, ongeveer 86 jaar oud.
Beroep:
kraamverpleegster
8 Marretje Streefkerk, geboren op 30 augustus 1909 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-dj.
9 Barendina Hendrikka (Dientje) Streefkerk, geboren op 25 december 1911 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-dk.
10 Gijsbertje (Gijsje) Streefkerk, geboren op 25 december 1911 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-dl.
11 Jacobus Streefkerk, geboren op 27 augustus 1915 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-dm.
X-bh Cornelia Evertje Treur is geboren op 1 april 1876 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Treur en Johanna Streefkerk (zie IX-ab). Cornelia is overleden op 9 maart 1947 in Almelo, 70 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: BIOGRAPHY: On 2 November, 1920, Oma suffered a stroke, and she was an invalid the remainder of her life. This did not stop her from being, in my father’s words, "A grand lady" who had great patience and was dearly loved by her entire family.
Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 8 december 1899 in Leimuiden met Pieter Nicolaas Kapteijn, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 16 mei 1874 in Nieuwkoop. Pieter is overleden op 6 juni 1945 in Almelo, 71 jaar oud.
Notitie bij Pieter: BIOGRAPHY: The prospects for the farm which Pieter Nicolaas inherited from his father Cornelis were far from favorable because of the heavy debt load. On December 8, 1899 he married Cornelia Evertje Treur, daughter of Jan Treur, a well-to-do farmer from Vriezekoop. Jan Treur was very pessimistic about his daughter entering a business which was burdened with so much debt, an he brought this to her attention. Among others his words were these; "It will have to rain money from heaven if you people are ever going to prosper." However, he did agree to the marriage and the young people ventured out looking much to God in prayer.
Cornelia Evertje had inherited 3,200 Guilders from her deceased mother. The size of the farm was +/- 45 acres (18 Hectare); 10 acres he owned and the remainder rented. They also owned the buildings, but these stood on the rented land. the inventory consisted of 22 milkcows, hogs, wagons, implements, etc.
The debtload was 12,000 Guilders with an annual Total payment of 2,200 Guilders mortgage payment plus land rent. Although the first year was relatively prosperous, difficulties soon began mainly because of disease and death among the cows and hogs. This kind of adversity could not be absorbed because of the financial circumstances, and the result was still greater indebtedness through borrowing additional money.
Although Pieter Nicolaas and his wife both feared the Lord and daily made their needs known to Him in prayer there was yet cause for discouragement. In addition the family increased in size quite rapidly. In the course of a ten year period 8 children were born; Cornelis, Jan, Jacob, Willem, Evertje, Cornelia, Maria Cornelia, and Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina. This youngest daughter recieved all five names given to Princess Juliana of The Netherlands since she was born on the same day and almost the same hour; namely April 30, 1909.
The year 1909 turned out to be an eventful year for Pieter Nicolaas and family. In September they were notified that the rented land was to be sold be the owner, Mr. Gregarie of Den Haag. Understandably they were crushed since purchase was impossible, father Kapteyn not having the means to accomplish this. All this was cause for much prayer and supplication to have peace in this and also to find another farm. The sale was accomplished and everything became the property of Mr. Gerardus Van Dam from Zwammerdam, who intended to farm the land himself. After looking in vain for another farm in the region, Father Pieter
Nicolaas began to look at Overijssel. After 2 trips father found a farm for rent in Goor. It was a mixed operation of 25 acres. After much hesitation the decision was made to rent this farm and the move took place on April 6, 1910.
The farm was situated in Herike in the municipality of Markelo. The surrounding terrain was beautiful, but the soil was poor. We lived there for 7-1/2 years. The children attended the Christian school in Diepenlein, 7 Kilometer (about 4-1/2 mile) walk. The farm was too small to yield a good living or such a large family. The result was a meager existence with no chance to get ahead.
The youngest and last daughter was born in 1911, Antje. All of us were blessed with good health and all the children grew up happily during these years. Although the change from Zwammerdam to Markelo was great, it needs to be stated that these were good years, especially concerning our spiritual life. Father and mother both set the example in leading all of us to serve the Lord in the way that leads to eternal life.
During this period we also experienced military mobilization in our country because of World War 1, 1914-1918. The year 1917 brought another tremendous change in our lives. When the fourth son Willem (this writer) finished grade school, father began looking around for a larger farm. On May 31 he traveled to Almelo to look at a 140 acre farm which was for rent. Father looked up against tackling such a large operation since this was impossible without financial help. Mother was in favor of it immediately and did everything possible to go ahead with it. Mother’s father, Grandfather Treur, was approached and promised help. And so it happened the farm "De Leemslage" was rented as of November 1, 1917. The move was made on November 6, and thus began our life in and around Almelo. Now also began a period of
increased prosperity, since circumstances were favorable; i.e. a large farm run with internal help and no hired hands, but it was yet quite some time before financial worries were a thing of the past. there was yet much indebtedness from the past to be paid off.
"De Leemslage" offered many possibilities, although only half the land was productive. (the other half was lowland which flooded every winter) It was possible to support a dairy herd of 25. The soil was sandy loam and fertile. We four sons thus worked the farm with father. Father Pieter Nicolaas was quit conservative and because we youngsters were somewhat more progressive there was a certain amount of friction from time to time which led to my brother and myself beginning to look for our own farm or other employment. The oldest brother, Cornelis began a greenhouse and flower business, which yielded him a good living after a period of "slim pickings" because of lack of capital. He married in 1931. Brother Jan had lost all interest in farming, went to seminary at the age of 19, and became a pastor at age 29. His first congregation was at Lochem. Jacob and Willem (this writer) remained farmers and started their own operation when they married. On November 2nd, 1920, we were shocked when mother suffered a stroke. This was a sore trial for our family since she remained an invalid for the rest of her life even though she did regain some of her bodily functions after being severely paralyzed at first. She endured her affliction with admirable patience.*
*Willem’s oldest son Pieter Nicolaas, (born 21 April 1930) translator of this writing can attest to this personally as I was privileged to know her for the first sixteen years of my life. I remember her as a grand lady. She was only 44 years old when she had the stroke on November 2nd, 1920.
Pieter Nicolaas continued to work the farm in Almelo, some of the details from this point onward can be found in the notes for his son, Willem. Pieter Nicolaas was tragically struck by a Canadian army truck in the waning moments of World War II, and after drifting into a state of unconsiousness, after 6 days h
died on 6 June, 1945.
Kinderen van Cornelia en Pieter:
1 Cornelis Kapteijn, geboren op 15 september 1900 in Aarlanderveen. Volgt XI-dn.
2 Jan Kapteijn, geboren op 24 september 1901 in Aarlanderveen. Volgt XI-do.
3 Jacob Kapteijn, geboren op 24 augustus 1902 in Aarlanderveen. Volgt XI-dp.
4 Willem Kapteyn, geboren op 6 september 1903 in Aarlanderveen. Volgt XI-dq.
5 Evertje Kapteijn, geboren op 23 september 1904 in Aarlanderveen. Volgt XI-dr.
6 Cornelia Maria Kapteijn, geboren op 15 januari 1907 in Almelo. Cornelia is overleden.
7 Maria Cornelia Kapteijn, geboren op 25 januari 1908 in Almelo. Volgt XI-ds.
8 Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina Kapteijn, geboren op 30 april 1909 in Aarlanderveen. Volgt XI-dt.
9 Aantje (An) Kapteijn, geboren op 6 juni 1911 in Markelo. Volgt XI-du.
X-bi Annigje Treur is geboren omstreeks 1886, dochter van Jan Treur en Johanna Streefkerk (zie IX-ab), dochter van Maria Verbree. Annigje is overleden omstreeks 1970 in Ripon, San Joaquin, CA, USA, ongeveer 84 jaar oud. Annigje trouwde met Machiel van Andel. Machiel is geboren omstreeks 1887. Machiel is overleden omstreeks 1965, ongeveer 78 jaar oud.
X-bj Jacob Streefkerk is geboren op 14 oktober 1868 in Sloten, zoon van Hendrik Streefkerk (zie IX-ac) en Adriana Scherpenzeel. Jacob is overleden op 26 september 1937 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Beroep:
werkman, melkslijter
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 2 juni 1892 in Amsterdam met Marijtje de Boer, 28 jaar oud. Marijtje is geboren op 5 augustus 1863 in Broek in Waterland, dochter van Jan de Boer en Jannetje Houtman. Marijtje is overleden.
Kinderen van Jacob en Marijtje:
1 Hendrik Streefkerk, geboren op 3 maart 1893 in Amsterdam. Volgt XI-dv.
2 Adriaantje Streefkerk, geboren op 1 januari 1895 in Amsterdam. Adriaantje is overleden op 28 oktober 1899 in Amsterdam, 4 jaar oud.
X-bk Petronella Streefkerk is geboren op 13 juni 1870 in Sloten, dochter van Hendrik Streefkerk (zie IX-ac) en Adriana Scherpenzeel. Petronella is overleden. Petronella trouwde, 29 jaar oud, op 22 juni 1899 in Amsterdam met Gijsbert Verhoef, ongeveer 26 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1873 in Amsterdam, zoon van Gijsbert Verhoef en Pieternella Scherpenzeel. Gijsbert is overleden.
Beroep:
melkslijter
X-bl Lena Braam is geboren in 1868 in Sloten (NH), dochter van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Lena is overleden. Lena trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 22 maart 1895 in Muiden met Klaas Smit, 31 of 32 jaar oud. Klaas is geboren in 1863 in Andijk, zoon van Jacob Smit en Immetje de Boer. Klaas is overleden.
Beroep:
werkman
X-bm Matje Braam is geboren op 8 december 1870 in Mijdrecht, dochter van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Matje is overleden. Matje trouwde, 26 jaar oud, op 29 januari 1897 in Muiden met Willem van Walen, 21 of 22 jaar oud. Willem is geboren in 1875 in Muiden, zoon van Gerrit van Walen en Maria Moerman. Willem is overleden.
Beroep:
kruitwerker
X-bn Cornelia Braam is geboren in 1874 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 31 december 1897 in Muiden met Thomas de Jonge, 26 jaar oud. Thomas is geboren op 26 maart 1871 in Assen-Kloosterveen, zoon van Klaas de Jonge en Willemtje Doek. Thomas is overleden.
Beroep:
fabrieksarbeider
X-bo Jan Braam is geboren in 1874 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Jan is overleden.
Beroep:
werkman
Jan trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 23 mei 1900 in Bussum met Geertje Lustig, 25 of 26 jaar oud. Geertje is geboren in 1874 in Huizen, dochter van Hendrik Lustig en Dirkje Harder. Geertje is overleden.
X-bp Jacob Braam is geboren omstreeks 1877 in Weesperkarspel, zoon van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Jacob is overleden op 7 augustus 1940 in Soest, ongeveer 63 jaar oud. Jacob trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 26 augustus 1904 in Muiden met Klaasje Smolders, 25 of 26 jaar oud. Klaasje is geboren in 1878 in Muiden, dochter van Jacob Smolders en Jannetje Schipper. Klaasje is overleden.
X-bq Ariaantje Braam is geboren omstreeks 1878 in Weesperkarspel, dochter van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Ariaantje is overleden. Ariaantje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21 november 1902 in Muiden met Cornelis Vis, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1874 in Muiden, zoon van Gijsbertus Vis en Jaapje Hoogenhout. Cornelis is overleden.
X-br Hendrik Braam is geboren in 1880 in Weesperkarspel, zoon van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 18 maart 1903 in Assen met Wilhelmina Aaldina Clasina de Jong, ongeveer 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1881. Wilhelmina is overleden.
X-bs Maria Braam is geboren in 1882 in Muiden, dochter van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Maria is overleden. Maria trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 17 november 1905 in Muiden met Dirk van der Vijver, 23 of 24 jaar oud. Dirk is geboren in 1881 in Muiden, zoon van Willem van der Vijver en Magdalena Moolhuizen. Dirk is overleden.
X-bt Hendrika Braam is geboren in 1887 in Muiden, dochter van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 4 oktober 1912 in Muiden met Johannes Mol, 24 of 25 jaar oud. Johannes is geboren in 1887 in Muiden, zoon van Herman Mol en Gijsberta Dolman. Johannes is overleden.
X-bu Petronella Braam is geboren omstreeks 1889 in Muiden, dochter van Hendrik Braam en Adriaantje Streefkerk (zie IX-ad). Petronella is overleden. Petronella trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15 november 1912 in Muiden met Jacob Alst, ongeveer 26 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1886 in Muiden, zoon van Bartholomeus Alst en Johanna Maria van der Vliet. Jacob is overleden.
X-bv Maria Streefkerk is geboren op 24 juli 1872 in Amsterdam, dochter van Jacob Streefkerk (zie IX-ae) en Marretje Worm. Maria is overleden op 26 juni 1956 in Amsterdam, 83 jaar oud. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 17 mei 1906 in Amsterdam met Douwe Visser, 36 jaar oud. Douwe is geboren op 22 mei 1869 in Amsterdam, zoon van Jan Visser en Hendrika Alberdina Wehdemeier. Douwe is overleden op 13 juni 1941 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Beroep:
veercommissaris, winkelier (melkinrichting)
Kinderen van Maria en Douwe:
1 Johanna Visser, geboren op 29 september 1908 in Amsterdam. Volgt XI-dw.
2 Jacoba Visser, geboren op 4 augustus 1912 in Amsterdam.
X-bw Jacob Streefkerk is geboren op 25 december 1881 in Amsterdam, zoon van Jacob Streefkerk (zie IX-ae) en Marretje Worm. Jacob is overleden op 29 oktober 1964 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep:
opzichter
Jacob trouwde, 35 jaar oud, op 23 mei 1917 in Rotterdam met Maria Johanna Viergever, 25 jaar oud. Maria is geboren op 2 augustus 1891 in Rotterdam, dochter van Daniel Willem Viergever en Trijntje Scherpenisse. Maria is overleden op 1 augustus 1950 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Maria:
1 Jacob Streefkerk, geboren op 21 december 1918 in Amsterdam. Volgt XI-dx.
2 Cornelis Streefkerk, geboren op 13 augustus 1920 in Amsterdam. Volgt XI-dy.
X-bx Dirk Streefkerk is geboren op 13 mei 1879 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Streefkerk (zie IX-af) en Christine van der Snoek. Dirk is overleden op 30 januari 1956 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Beroep:
stoffeerder
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 29 oktober 1903 in Amsterdam met Wilhelmina Frederika Carolina Simons, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 18 januari 1881 in Amsterdam, dochter van Geertruida Francisca Simons. Wilhelmina is overleden op 5 mei 1951 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Beroep:
onderwijzeres
Kinderen van Dirk en Wilhelmina:
1 Christiaan Streefkerk, geboren op 14 april 1905 in Amsterdam. Christiaan is overleden op 23 mei 1911 in Amsterdam, 6 jaar oud.
2 Dirk Streefkerk, geboren op 14 april 1905 in Amsterdam. Volgt XI-dz.
3 Gerard Franciscus Streefkerk, geboren op 9 juni 1916 in Amsterdam. Volgt XI-ea.
X-by Cornelis Streefkerk is geboren op 2 juni 1880 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Streefkerk (zie IX-af) en Christine van der Snoek. Cornelis is overleden op 16 december 1943 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Beroep:
reiziger in kaas, agent levensverzekeringen
Getuige bij:
31-03-1910     huwelijk Hendrik Lunstroo (1887-1932) en Fie Stam (1887-1966) [zie X-cl]    [neef moederszijde bruid]
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 21 november 1901 in Watergraafsmeer met Jannetje (Jans) Stam, 23 jaar oud. Zie X-ci voor persoonsgegevens van Jans.
Kinderen van Cornelis en Jans:
1 Dirk Streefkerk, geboren op 24 november 1902 in Amsterdam. Volgt XI-eb.
2 Matje Streefkerk, geboren op 29 januari 1904 in Amsterdam. Volgt XI-ec.
3 Christina Streefkerk, geboren op 27 januari 1906 in Amsterdam. Volgt XI-ed.
4 Cornelis Streefkerk, geboren op 17 september 1907 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 september 1907. Cornelis is overleden op 29 juni 1909 in Amsterdam, 1 jaar oud.
5 Barend Streefkerk, geboren op 1 december 1908 in Amsterdam. Volgt XI-ee.
6 Janna Streefkerk, geboren op 27 september 1912 in Amsterdam. Volgt XI-ef.
7 Hendrik (Henk) Streefkerk, geboren op 6 juli 1914 in Amsterdam. Henk is overleden.
Beroep:
kantoorbediende bij Amstleven.
X-bz Jacob Streefkerk is geboren op 16 juli 1882 in Amsterdam, zoon van Dirk Streefkerk (zie IX-af) en Christine van der Snoek. Jacob is overleden.
Beroep:
melkslijter
Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 12 september 1908 in Amsterdam met Helena Margaretha Haake, 20 jaar oud. Helena is geboren op 20 juli 1888 in Amsterdam, dochter van Casper Haake en Jacoba Christina Melgers. Helena is overleden.
Kinderen van Jacob en Helena:
1 Dirk Streefkerk, geboren op 12 januari 1909 in Amsterdam. Volgt XI-eg.
2 Casper Streefkerk, geboren op 30 maart 1910 in Amsterdam. Volgt XI-eh.
3 Christina Streefkerk, geboren op 1 augustus 1911. Christina is overleden.
Beroep:
kantoorbediende
X-ca Mengsje Streefkerk is geboren op 14 november 1883 in Amsterdam, dochter van Dirk Streefkerk (zie IX-af) en Christine van der Snoek. Mengsje is overleden op 5 augustus 1958 in Amsterdam, 74 jaar oud. Mengsje trouwde, 24 jaar oud, op 9 juli 1908 in Amsterdam met Johannes van de Wetering, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 22 oktober 1884 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan van de Wetering en Antje Jansje Schmidt. Johannes is overleden op 6 februari 1938 in Amsterdam, 53 jaar oud.
Beroep:
tramconducteur
Kind van Mengsje en Johannes:
1 Jan Dirk van de Wetering, geboren op 15 januari 1912 in Amsterdam. Volgt XI-ei.
X-cb Arie Streefkerk is geboren op 9 maart 1888 in Amsterdam, zoon van Dirk Streefkerk (zie IX-af) en Christine van der Snoek. Arie is overleden.
Beroep:
chauffeur, monteur
Arie trouwde, 34 jaar oud, op 21 april 1922 in Amsterdam met Maria Louisa Udo, 25 jaar oud. Maria is geboren op 14 juni 1896 in Amsterdam, dochter van Hendrik Udo en Maria Louisa Pot. Maria is overleden op 31 maart 1989 in Amsterdam, 92 jaar oud.
Kinderen van Arie en Maria:
1 Christina Hendrika Streefkerk, geboren op 11 maart 1922 in Amsterdam.
2 Hendrik Dirk Streefkerk, geboren op 19 juni 1924 in Amsterdam. Volgt XI-ej.
X-cc Maria Streefkerk is geboren op 21 september 1876 om 09:00 in Sloten (NH), dochter van Jan Streefkerk (zie IX-ag) en Harremijntje van Driel. Maria is overleden op 15 september 1905 in Sloten (NH), 28 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 17 september 1897 in Sloten (NH) met Willem Koningen, 20 jaar oud. Willem is geboren op 23 juli 1877 in Haarlemmermeer, zoon van Teunis Koningen en Engeltje Buis. Willem is overleden op 20 mei 1963 in Amsterdam, 85 jaar oud. Willem trouwde later op 16 april 1908 in Sloten (NH) met Aaltje Verbree (1877-1960). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 24 juni 1910 in Sloten (NH). Willem trouwde later op 16 april 1914 in Sloten (NH) met Grietje Groenewoud (1891-1982).
Beroep:
veenwerker, aannemer
Kinderen van Maria en Willem:
1 Teunis Koningen, geboren omstreeks 13 december 1897 in Haarlemmermeer. Teunis is overleden op 28 januari 1898 in Haarlemmermeer, ongeveer 1 maand oud.
2 Harremijntje Koningen, geboren op 4 februari 1899 in Haarlemmermeer. Harremijntje is overleden.
3 Teunis Koningen, geboren op 21 juni 1900 in Haarlemmermeer. Teunis is overleden op 2 augustus 1922 in Texel, 22 jaar oud. Teunis bleef ongehuwd.
4 Jan Koningen, geboren op 16 oktober 1901 in Haarlemmermeer. Jan is overleden op 18 oktober 1907 in Amsterdam, 6 jaar oud.
5 Engeltje Maria Koningen, geboren op 5 juli 1903 in Haarlemmermeer. Volgt XI-ek.
6 Arie Koningen, geboren op 10 juli 1904 in Amsterdam. Arie is overleden.
X-cd Jansje Streefkerk is geboren op 18 januari 1879 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie IX-ag) en Harremijntje van Driel. Jansje is overleden op 7 september 1962 in Amsterdam, 83 jaar oud. Jansje trouwde, 30 jaar oud, op 19 augustus 1909 in Sloten (NH) met IJsbrand Dijkstra, 26 jaar oud. IJsbrand is geboren op 11 mei 1883 in Wonseradeel, zoon van Douwe Dijkstra en Rinske de Haas. IJsbrand is overleden op 11 september 1932 in Amsterdam, 49 jaar oud.
Beroep:
melkslijter
Kinderen van Jansje en IJsbrand:
1 Rinske Dijkstra, geboren op 22 september 1909 in Sloten (NH). Rinske is overleden op 13 februari 1921 in Amsterdam, 11 jaar oud.
2 Jan Dijkstra, geboren op 27 december 1911 in Amsterdam. Volgt XI-el.
3 Harremijntje (Mijntje) Dijkstra, geboren op 14 december 1912 in Amsterdam. Volgt XI-em.
4 Douwe Dijkstra, geboren op 2 augustus 1914 in Amsterdam. Douwe is overleden op 10 juni 1916 in Amsterdam, 1 jaar oud.
5 Douwe Dijkstra, geboren op 19 maart 1917 in Amsterdam. Volgt XI-en.
X-ce Harremijntje Streefkerk is geboren op 23 juli 1880 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie IX-ag) en Harremijntje van Driel. Harremijntje is overleden op 20 december 1952 in Amsterdam, 72 jaar oud. Harremijntje trouwde, 42 jaar oud, op 21 juni 1923 in Broek in Waterland met Pieter Zonneveld, 48 jaar oud. Pieter is geboren op 10 augustus 1874 in Broek in Waterland. Pieter is overleden op 29 juli 1933 in Broek in Waterland, 58 jaar oud.
X-cf Jan Streefkerk is geboren op 21 september 1884 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Streefkerk (zie IX-ag) en Harremijntje van Driel. Jan is overleden op 28 mei 1960, 75 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam-Sloten (Prot. Christ. Begraafplaats).
Beroep:
grondwerker, veehouder
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 18 december 1908 in Sloten (NH) met Cornelia Verhoeff, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 18 juni 1888 in Ouder-Amstel. Cornelia is overleden op 18 januari 1959, 70 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam-Sloten (Prot. Christ. Begraafplaats).
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Jan Streefkerk, geboren op 23 oktober 1908 in Sloten (NH). Volgt XI-eo.
2 Wilhelmina Streefkerk, geboren op 22 november 1912 in Nieuwer-Amstel. Volgt XI-ep.
3 Harremijntje Cornelia Streefkerk, geboren op 13 december 1912 in Amsterdam. Harremijntje is overleden op 13 februari 1915 in Amsterdam, 2 jaar oud.
X-cg Golof Streefkerk is geboren op 2 juni 1887 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Streefkerk (zie IX-ag) en Harremijntje van Driel. Golof is overleden op 14 augustus 1953 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Beroep:
melkverkoper, tuindersknecht, koopman
Golof trouwde, 30 jaar oud, op 20 september 1917 in Amsterdam met Antje van Dam, 29 jaar oud. Antje is geboren op 19 december 1887 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jacob van Dam en Hendrica Wolzak. Antje is overleden op 24 mei 1971, 83 jaar oud. Zij is begraven op 28 mei 1971 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Kinderen van Golof en Antje:
1 Jan Jacob Streefkerk, geboren op 27 juni 1918 in Amsterdam. Volgt XI-eq.
2 Jacob Jan Streefkerk, geboren op 19 september 1920 in Amsterdam. Volgt XI-er.
X-ch Maria Stam is geboren op 15 februari 1877 in Amsterdam, dochter van Barend Stam en Matje Streefkerk (zie IX-ah). Maria is overleden op 13 februari 1963 in Zwijndrecht, 85 jaar oud. Zij is begraven op 18 februari 1963 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats). Maria trouwde, 23 jaar oud, op 26 april 1900 in Watergraafsmeer met Jan Verbeek, 19 jaar oud. Jan is geboren op 14 juni 1880 in Amsterdam, zoon van Willem Verbeek en Jannetje Klaasse Bos. Jan is overleden op 12 juli 1942 in Nieuwer-Amstel, 62 jaar oud.
Beroep:
veehouder, reiziger
Getuige bij:
31-03-1910     huwelijk Hendrik Lunstroo (1887-1932) en Fie Stam (1887-1966) [zie X-cl]    [zwager bruid]
Kinderen van Maria en Jan:
1 Willem Verbeek, geboren op 6 september 1900 in Amsterdam. Volgt XI-es.
2 Barend Verbeek, geboren op 13 december 1901 in Amsterdam. Volgt XI-et.
3 Jannetje (Jannie) Verbeek, geboren op 22 april 1903 in Amsterdam. Volgt XI-eu.
4 Maria Verbeek, geboren op 25 september 1905 in Amsterdam. Volgt XI-ev.
5 Bertha Cornelia (Bep) Verbeek, geboren op 27 juni 1916 in Amsterdam. Volgt XI-ew.
6 Mathilda (Mat) Verbeek, geboren op 20 november 1918 in Watergraafsmeer. Volgt XI-ex.
X-ci Jannetje (Jans) Stam is geboren op 23 september 1878 om 13:00 in Amsterdam, dochter van Barend Stam en Matje Streefkerk (zie IX-ah). Jans is overleden op 13 juni 1949 in Amsterdam, 70 jaar oud. Jans trouwde, 23 jaar oud, op 21 november 1901 in Watergraafsmeer met Cornelis Streefkerk, 21 jaar oud. Zie X-by voor persoonsgegevens van Cornelis.
Kinderen van Jans en Cornelis: zie X-by.
X-cj Geerlof (Lof) Stam is geboren op 19 januari 1881 in Amsterdam, zoon van Barend Stam en Matje Streefkerk (zie IX-ah). Lof is overleden op 11 april 1944 in Amsterdam, 63 jaar oud. Hij is begraven op 15 april 1944 in Amsterdam.
Beroep:
melkhandelaar
Lof trouwde, 23 jaar oud, op 28 juli 1904 in Watergraafsmeer met Neeltje de Boer, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op 16 juli 1883 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Albert de Boer en Maria Alida Reinking. Neeltje is overleden op 1 augustus 1971 in Amsterdam, 88 jaar oud. Zij is begraven op 4 augustus 1971 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Kinderen van Lof en Neeltje:
1 Matje Marie Stam, geboren op 3 maart 1905 in Amsterdam. Volgt XI-ey.
2 Jan Albert Stam, geboren op 9 mei 1906 in Amsterdam. Volgt XI-ez.
3 Egbert Stam, geboren op 24 januari 1908 in Amsterdam. Egbert is overleden op 29 januari 1908 in Amsterdam, 5 dagen oud.
4 Maria Alida (Mies) Stam, geboren op 9 maart 1909 in Amsterdam. Volgt XI-fa.
X-ck Matje (Mat) Stam is geboren op 14 december 1882 in Amsterdam, dochter van Barend Stam en Matje Streefkerk (zie IX-ah). Mat is overleden op 22 juli 1969 in Driebergen, 86 jaar oud. Mat trouwde, 22 jaar oud, op 4 mei 1905 in Watergraafsmeer met Cornelis Arian Mulder, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 30 maart 1883 in Amsterdam, zoon van Cornelis Mulder en Geertrui Wilhelmina Wemmink. Cornelis is overleden op 8 juli 1957 in Haarlem, 74 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende, koopman in luxe artikelen
Kinderen van Mat en Cornelis:
1 Cornelis (Cor) Mulder, geboren op 16 mei 1906 in Amsterdam. Cor is overleden.
Beroep:
boekhouder
2 Mathilda Geertruida (Tilly) Mulder, geboren op 11 september 1916 in Amsterdam. Volgt XI-fb.
X-cl Fijtje (Fie) Stam is geboren op 15 januari 1887 in Amsterdam, dochter van Barend Stam en Matje Streefkerk (zie IX-ah). Fie is overleden op 3 januari 1966 in Amstelveen, 78 jaar oud. Zij is begraven op 7 januari 1966 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats). Fie trouwde, 23 jaar oud, op 31 maart 1910 in Watergraafsmeer met Hendrik Lunstroo, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fie en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Georg (Sjors) Quatfass (1848-1939) [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom], Cornelis Streefkerk (1880-1943) [zie X-by] [neef moederszijde bruid], Jan Verbeek (1880-1942) [zie X-ch] [zwager bruid] en Reinder Joseph Hajema (1889-1947). Hendrik is geboren op 4 september 1887 in Watergraafsmeer, zoon van Johannes (Jan) Lunstroo en Friederica Christina (Riek) Panhorst. Hendrik is overleden op 20 januari 1932 in Amsterdam, 44 jaar oud. Hij is begraven op 25 januari 1932 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Beroep:
groentenman
Kinderen van Fie en Hendrik:
1 Johannes (Jan) Lunstroo, geboren op 27 maart 1911 in Amsterdam. Volgt XI-fc.
2 Barend (Bab) Lunstroo, geboren op 24 augustus 1912 in Amsterdam. Volgt XI-fd.
X-cm Dirk Stam is geboren op 23 maart 1890 in Amsterdam, zoon van Barend Stam en Matje Streefkerk (zie IX-ah). Dirk is overleden op 4 november 1918 in Amsterdam, 28 jaar oud.
Beroep:
landbouwer, politieagent
Dirk trouwde, 21 jaar oud, op 7 december 1911 in Amsterdam met Jeanette Wilhelmina Bandel, 23 jaar oud. Jeanette is geboren op 21 juni 1888 in Breda, dochter van Wilhelmus Dionisius Bandel en Anna Maria Mathilda Mulders. Jeanette is overleden op 28 mei 1972 in Amsterdam, 83 jaar oud.
Kind van Dirk en Jeanette:
1 Jeanette Stam, geboren op 19 januari 1913 in Watergraafsmeer. Jeanette is overleden op 22 september 1988 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Beroep:
onderwijzeres
X-cn Barendina Alida (Dien) Stam is geboren op 23 januari 1893 in Amsterdam, dochter van Barend Stam en Matje Streefkerk (zie IX-ah). Dien is overleden op 24 februari 1970 in Amsterdam, 77 jaar oud. Zij is begraven op 27 februari 1970 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats). Dien trouwde, 19 jaar oud, op 19 december 1912 in Watergraafsmeer met Jan Everardus van Wijngaarden, 25 jaar oud. Jan is geboren op 12 maart 1887 in Watergraafsmeer, zoon van Cornelis Antonie van Wijngaarden en Everdina Overman. Jan is overleden op 15 november 1981 in Amsterdam, 94 jaar oud. Hij is begraven op 19 november 1981 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Beroep:
melkslijter
Kinderen van Dien en Jan:
1 Everdina Matje van Wijngaarden, geboren op 8 augustus 1916 in Amsterdam. Everdina is overleden op 7 januari 1917 in Amsterdam, 4 maanden oud.
2 Cornelis Antonie van Wijngaarden, geboren op 27 juli 1918 in Amsterdam. Volgt XI-fe.
3 Barend (Bab) van Wijngaarden, geboren op 6 juni 1920 in Amsterdam. Volgt XI-ff.
X-co Hendrik (Henk) Stam is geboren op 3 juni 1898 in Watergraafsmeer, zoon van Barend Stam en Matje Streefkerk (zie IX-ah). Henk is overleden op 17 januari 1971 in Amsterdam, 72 jaar oud. Hij is begraven op 21 januari 1971 in Diemen.
Beroep:
kantoorbediende
Henk trouwde, 23 jaar oud, op 18 mei 1922 in Amsterdam met Neeltje van Leeuwen, 27 jaar oud. Neeltje is geboren op 26 september 1894 in Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis van Leeuwen en Hilletje Koomen. Neeltje is overleden op 25 april 1990 in Zandvoort, 95 jaar oud. Zij is begraven op 1 mei 1990 in Diemen.
Kinderen van Henk en Neeltje:
1 Barend (Bob) Stam, geboren op 8 juli 1924 in Amsterdam. Volgt XI-fg.
2 Hilda Stam, geboren op 7 juli 1926 in Amsterdam. Volgt XI-fh.
3 Cornelis Hendrik (Cor) Stam, geboren op 12 november 1935 in Amsterdam. Volgt XI-fi.
X-cp Dirk Plessius is geboren op 27 december 1883 in Amsterdam, zoon van Theodorus Plessius en Jannetje Streefkerk (zie IX-ai). Dirk is overleden.
Beroep:
werkman
Dirk trouwde, 34 jaar oud, op 26 augustus 1918 in Amsterdam met Geertrui Hesmerg, 21 jaar oud. Geertrui is geboren op 17 maart 1897 in Amsterdam, dochter van Diederich Willem Aart Hesmerg en Trijntje Draak. Geertrui is overleden.
Kinderen van Dirk en Geertrui:
1 Dirk Plessius, geboren op 22 januari 1919 in Amsterdam. Volgt XI-fj.
2 Geertrui Plessius, geboren op 29 maart 1920 in Amsterdam. Geertrui is overleden.
3 Willem Plessius, geboren op 24 mei 1924 in Amsterdam. Volgt XI-fk.
X-cq Geertje Plessius is geboren op 27 juni 1888 in Nieuwer-Amstel, dochter van Theodorus Plessius en Jannetje Streefkerk (zie IX-ai). Geertje is overleden. Geertje trouwde, 33 jaar oud, op 20 juli 1921 in Amsterdam met Piet Rib, 35 jaar oud. Piet is geboren op 16 september 1885 in Amsterdam, zoon van Jacobus Rib en Johanna Cornelia Veldhuisen. Piet is overleden.
Beroep:
werkman
Kinderen van Geertje en Piet:
1 Cornelia Rib, geboren op 29 juni 1926 in Amsterdam.
2 Jannetje Rib, geboren op 7 februari 1928 in Amsterdam.
X-cr Maartje Hus is geboren op 3 maart 1887 in Aarlanderveen, dochter van Pieter Hus en Maria Streefkerk (zie IX-ak). Maartje is overleden. Maartje trouwde, 27 jaar oud, op 30 april 1914 in Amsterdam met Petrus Gijsbertus van Dongen, 26 jaar oud. Petrus is geboren op 9 december 1887 in ’s-Gravenhage, zoon van Adrianus van Dongen en Anna Wilhelmina Disco. Petrus is overleden.
Beroep:
boekhouder
Kinderen van Maartje en Petrus:
1 Adrianus van Dongen, geboren op 15 augustus 1915 in ’s-Gravendeel.
2 Maria van Dongen, geboren op 4 januari 1917 in ’s-Gravenhage.
X-cs Dirk Hus is geboren op 12 november 1888 in Aarlanderveen, zoon van Pieter Hus en Maria Streefkerk (zie IX-ak). Dirk is overleden op 8 augustus 1949 in Nijmegen, 60 jaar oud. Dirk trouwde, 40 jaar oud, op 23 april 1929 in ’s-Gravenhage met Cornelia Hendrika Fortgens, 42 jaar oud. Cornelia is geboren op 29 april 1886 in Hazerswoude, dochter van Adrianus Fortgens en Marie de Paauw. Cornelia is overleden op 19 mei 1953 in Nijmegen, 67 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Cornelia:
1 Sophia Huberdina Hus, geboren op 21 december 1927 in ’s-Gravenhage.
2 Maria Cornelia Hus, geboren op 7 april 1930 in ’s-Gravenhage.
X-ct Pieter Hus is geboren op 20 februari 1891 in Aarlanderveen, zoon van Pieter Hus en Maria Streefkerk (zie IX-ak). Pieter is overleden.
Beroep:
broodbakker
Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 27 mei 1920 in Amsterdam met Pieternella Johanna van Lingen, 20 jaar oud. Pieternella is geboren op 11 februari 1900 in Amsterdam. Pieternella is overleden.
Kinderen van Pieter en Pieternella:
1 Maria Hus, geboren op 8 mei 1921 in Amsterdam. Volgt XI-fl.
2 Martinus Hus, geboren op 30 augustus 1924 in Amsterdam.
X-cu Anna Margaretha Hus is geboren op 7 maart 1895 in Aarlanderveen, dochter van Pieter Hus en Maria Streefkerk (zie IX-ak). Anna is overleden op 9 november 1937 in Amsterdam, 42 jaar oud. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 6 mei 1915 in Amsterdam met Teunis Oudkerk, 23 jaar oud. Teunis is geboren op 27 oktober 1891 in Nieuwer-Amstel, zoon van Teunis Oudkerk en Christina van Elven. Teunis is overleden op 18 maart 1977 in Amsterdam, 85 jaar oud. Teunis trouwde later op 9 september 1942 in Amsterdam met Jetsche van Pelt (geb. 1917).
Beroep:
broodbakker
Kind van Anna en Teunis:
1 Christina Maria Oudkerk, geboren op 16 februari 1917 in Amsterdam.
X-cv Jacob Hus is geboren op 13 mei 1896 in Amsterdam, zoon van Pieter Hus en Maria Streefkerk (zie IX-ak). Jacob is overleden.
Beroep:
broodbakker
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 10 juni 1920 in Amsterdam met Hendrika Theodora Jansen, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 18 juni 1895 in Amsterdam, dochter van Jan Jansen en Wilhelmina Polak. Hendrika is overleden.
Kind van Jacob en Hendrika:
1 Pieter Hus, geboren op 8 maart 1921 in ’s-Gravenhage.
X-cw Dirk van Barneveld is geboren op 1 mei 1887 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan van Barneveld en Aagje Streefkerk (zie IX-al). Dirk is overleden op 7 mei 1951 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 25 april 1912 in Amsterdam met Didarika Smink, 24 jaar oud. Didarika is geboren op 5 mei 1887 in Nieuwer-Amstel, dochter van Willem Smink en Wilhelmina van Heusden. Didarika is overleden.
Kinderen van Dirk en Didarika:
1 Jan van Barneveld, geboren op 9 februari 1913 in Amsterdam. Jan is overleden op 22 mei 1913 in Amsterdam, 3 maanden oud.
2 Wilhelmina van Barneveld, geboren op 16 februari 1914 in Amsterdam. Volgt XI-fm.
3 Jan van Barneveld, geboren op 24 februari 1919 in Amsterdam. Volgt XI-fn.
X-cx Maria van Barneveld is geboren op 28 oktober 1888 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan van Barneveld en Aagje Streefkerk (zie IX-al). Maria is overleden. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 8 mei 1913 in Ouder-Amstel met Jan Griffioen, ongeveer 33 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1880, zoon van Jan Griffioen en Maria Verburg. Jan is overleden.
Beroep:
veehouder
X-cy Marretje Koningen is geboren op 26 januari 1888 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jacobus Koningen en Hendrika Streefkerk (zie IX-am). Marretje is overleden op 5 augustus 1938 om 16:00 in Nieuwer-Amstel, 50 jaar oud. Marretje trouwde, 22 jaar oud, op 24 augustus 1910 in Nieuwer-Amstel met Johannes Filippus Schröder, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 24 februari 1885 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan Samuel Schröder en Geertruida Margaretha Dros. Johannes is overleden op 8 februari 1949 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Beroep:
broodbakker
X-cz Maria Koningen is geboren op 3 april 1893 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jacobus Koningen en Hendrika Streefkerk (zie IX-am). Maria is overleden op 8 januari 1976 in Haarlemmermeer, 82 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 2 november 1916 in Nieuwer-Amstel met Jan Jacob Poort, 21 jaar oud. Jan is geboren op 6 december 1894 in Nieuwer-Amstel, zoon van Franciscus Bernardus Poort en Geertje Verbeek. Jan is overleden op 13 maart 1972 in Hillegom, 77 jaar oud.
Beroep:
landbouwer, fruitkweeker
X-da Jansje Habermehl is geboren op 19 mei 1886 in Amsterdam, dochter van Jan Habermehl en Ariaantje Streefkerk (zie IX-an). Jansje is overleden op 15 februari 1957 in Amsterdam, 70 jaar oud. Jansje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 25 september 1905 in Amsterdam met Pieter Hees.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 12 december 1918 in Amsterdam met Franciscus Petrus Hendricus Dirk de Man, 29 jaar oud. Franciscus is geboren op 30 september 1889 in Zevenaar, zoon van Dirk de Man en Christina Maria Josiena Herben. Franciscus is overleden.
Beroep:
stuurman ter koopvaardij
Kind van Jansje en Franciscus:
1 Dirk de Man, geboren op 27 mei 1919 in Amsterdam.
X-db Dirk Habermehl is geboren op 25 juli 1887 om 19:00 in Amsterdam, zoon van Jan Habermehl en Ariaantje Streefkerk (zie IX-an). Dirk is overleden.
Beroep:
bakker
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 24 oktober 1912 in Nieuwer-Amstel met Geertrui den Hartog, 29 jaar oud. Geertrui is geboren op 24 augustus 1883 in Nieuwer-Amstel, dochter van Meijndert den Hartog en Johanna Buijs. Geertrui is overleden.
X-dc Maria Johanna Petronella Habermehl is geboren omstreeks 1891 in Amsterdam, dochter van Jan Habermehl en Ariaantje Streefkerk (zie IX-an). Maria is overleden. Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 5 december 1917 in Amsterdam met Klaas Engelsman, 29 jaar oud. Klaas is geboren op 12 oktober 1888 in Utrecht, zoon van Hendrik Engelsman en Jantje Spijker. Klaas is overleden.
Beroep:
werkman
X-dd Trijntje Wolhoff is geboren op 1 juni 1903 in Amsterdam, dochter van Leonardus Jacobus Wolhoff en Alida Streefkerk (zie IX-ao). Trijntje is overleden.
Beroep:
administratief medewerkster kantoor Nationaal Arbeids-Secretariaat
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 27 mei 1925 in Amsterdam met Nicolaas (Ko) Beuzemaker, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 25 augustus 1938 in Amsterdam. Ko is geboren op 6 december 1902 in Amsterdam, zoon van Nicolaas Cornelis Beuzemaker en Anna Maria Leistenschneider. Ko is overleden op 13 juni 1944 in ’s-Gravenhage, 41 jaar oud (oorzaak: doodgeschoten op de Waalsdorpervlakte). Hij is begraven in Loenen (Ereveld). Ko trouwde later op 1 februari 1939 in Amsterdam met Petronella Appel (geb. 1915).
Notitie bij Ko: Op de HBS werd hij lid van de Jongelieden Geheelonthoudersbond (JGOB) en in 1919 was hij lid van de ’De Zaaier’ - vanaf 1920 de Communistische Jeugdbond (CJB) - waar hij in 1922 in het hoofdbestuur kwam. In die tijd werd hij ook lid van de CPN. Na een cursus geschiedenis werd Ko Beuzemaker ook onderwijzer en stond ruim tien jaar voor de klas. Ook werd hij lid van de gemeenteraad in Amsterdam. In 1931 werd Beuzemaker gekozen in de Provinciale Staten van Noord-Holland en in 1935 werd hij partijvoorzitter. Hoewel hij als partijvoorzitter populair was, werd hij verdrongen door Paul de Groot, Lou Jansen en Jan Dieters en in 1938 van zijn functie ontheven; dit werd echter niet bekend gemaakt. Hij bleef tegenover de buitenwereld in functie totdat de CPN in juli 1940 verboden werd.
Beuzemaker en zijn vrouw doken onder tijdens de oorlog. Hij hield zich bezig met vertaal- en schrijfwerk en las veel geschiedenisboeken. In 1943 betrok Jan Postma hem bij de illegale CPN-leiding. Op 10 november 1943 werd hij bij toeval op zijn onderduikadres gearresteerd en op 13 januari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.
In 1946 werd hij door zijn weduwe, familie en vrienden herbegraven op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Beuzemaker is later herbegraven op het Ereveld Loenen.
Beroep:
onderwijzer
Functie:
voorzitter van de Communistische Partij van Nederland
X-de Adrianus Hendrikus Davidus Wepster is geboren op 11 oktober 1884 in Stellendam, zoon van Bartholomeus Mijndert Wepster en Elisabeth Alida Lancel (zie IX-at). Adrianus is overleden op 10 oktober 1964 in Dordrecht, 79 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: Onderwijzer in Haarlem bij het lager onderwijs van 1903 t/m 1909, en bij het buitengewoon lager onderwijs in Haarlem t/m 1911. Daana Hoofd in Dordrecht vanaf 1 juli 1911 van de school voor buitengewoon lager onderwijs, tot zijn pensioen in 1945. De school komt de oorlog niet ongeschonden door. In een brief van 10 mei 1945 meldt Wepster onder meer dat ...Zoowel de school aan de Hellingen als de school in het Geldelooze Pad, waarheen wy in 1942 moesten verhuizen, zyn zoo beschadigd door de troepen, die er in ondergebracht waren en daarna door de Dordtsche Burgery, dat er geen mogelykheid bestaat er in te trekken alvorens ze grondig zyn hersteld en gereinigd. En dat kan nog lang duren...
...Verder zal het contact met al onze leerlingen...worden hersteld, maar waar zoowel personeel, als leerlingen geen bruikbare fietsen en byna geen bruikbaar schoeisel meer bezitten, terwyl ook de lichamelijke gesteldheid van sommigen nog geen groote inspanning toelaten, zal ... geen al te hooge verwachting mogen worden gekoesterd...
Tevens gelukte het my een 150 tal oud-leerlingen, tydens de razzia’s van Januari j.l. voor deportatie te behoeden. Slechts een 8 tal werd meegenomen.

Pionier op het gebied van het speciaal onderwijs, die zich heeft ingezet om zwakbegaafden een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij te geven. Voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de Oranjevereniging en de Kinderbescherming.
Beroep:
hoofdonderwijzer (school voor zwakzinnigen)
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 14 september 1911 in Dordrecht met Johanna Tonia van Eijkern, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 9 januari 1891 in Haarlem, dochter van Nicolaas Hendrik van Eijkern en Cornelia Wakker. Johanna is overleden op 15 augustus 1974 in Dordrecht, 83 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Johanna:
1 Nicolaas Hendrik Wepster, geboren op 14 juni 1913 in Dordrecht. Volgt XI-fo.
2 Elisabeth Alida Wepster, geboren op 26 december 1918 in Dordrecht. Volgt XI-fp.
3 prof. dr. ir. Bartholomeus Meindert Wepster, geboren op 8 september 1920 in Dordrecht. Volgt XI-fq.
X-df Jan Pieter Wepster is geboren op 10 juli 1886 in Stellendam, zoon van Bartholomeus Mijndert Wepster en Elisabeth Alida Lancel (zie IX-at). Jan is overleden op 2 november 1942 in Brazilië, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Aan boord MS Zaandam.
At 18.17 hours on 2 Nov, 1942, the unescorted Zaandam (Master J.P. Wepster) was hit on the port side in the engine room by one torpedo from U-174 about 300 miles north of Cape Sao Roque, Brazil. At 18.28 hours, a coup de grâce hit on the port side between #2 and #3 holds and caused the ship to sink by the bow within two minutes. The ship carried 130 crew members and armed guards and 169 passengers, mostly crew members and armed guards of the Coloradan, Examelia, Chickasaw City, Swiftsure and Firethorn. The survivors abandoned ship in three lifeboats and two rafts and were questioned by the Germans. On 7 November, 106 men in two lifeboats were picked up by the Gulfstate, but two of them died from wounds and four other badly wounded survivors were transferred to USS Winslow (DD 359) on the next day and landed at Belem, Brazil. On 10 November, a leaking lifeboat with 60 survivors made landfall near Barreirinhas, Brazil where two men died of exposure and were later buried there. Three survivors on a raft were picked up after 84 days (!) by USS PC-576, which was escorting a convoy along the coast. They were fed with liquid food for two days and landed at Pernambuco, where they spent six weeks in hospital. The master, 54 crew members, ten armed guards and 69 passengers were lost.
Notitie bij Jan: Op 1 dec 1910 als adelborst 1e klasse Kon. Marinereserve geplaatst aan boord van Hr. Ms Atjeh. Komt bij de Holland America Lijn van de NMI. Diploma derde rang 4 nov 1905, tweede rang 29 juli 1908. Op 9 juli 1907 bevorderd tot 2e stuurman. Geslaagd op 29 nov 1911 voor 1e stuurman, bevorderd tot 1e stuurman op 7 feb 1913.
Op 9 aug 1914 tijdelijk ontslagen voor de Militie. Op 29 okt 1916 toegekend de Amerikaanse "Presidential Binoculars" voor de redding van de Vigilant als Eerste Stuurman van de Rijndam. Op 16 juni 1921 bevorderd tot Kapitein, eerste reis met de Zijldijk. Laatst gezagvoerder van de Nieuw Amsterdam.
Drager van het kruis van verdienste met gesp, later vervangen door de Bronzen Leeuw. Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Honorary Officer in the Most Excellent Order of the British Empire (OBE).
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 6 juli 1911 in Ridderkerk met Cornelia van der Gijp, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 15 januari 1886 in Ridderkerk, dochter van Arnout van der Gijp en Lena Bulsing. Cornelia is overleden op 15 januari 1957 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Bartholomeus Meindert Wepster, geboren op 23 april 1912 in Rotterdam. Volgt XI-fr.
2 Arnout Wepster, geboren op 22 juni 1916 in Rotterdam. Volgt XI-fs.
3 Jan Pieter Wepster, geboren op 9 november 1918 in Rotterdam. Volgt XI-ft.
X-dg Alida Geertruida Wepster is geboren op 24 juli 1888 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van Bartholomeus Mijndert Wepster en Elisabeth Alida Lancel (zie IX-at). Alida is overleden op 13 oktober 1962 in Rotterdam, 74 jaar oud. Zij is begraven op 18 oktober 1962 in Klaaswaal. Alida trouwde, 26 jaar oud, op 18 februari 1915 in Hendrik Ido Ambacht met Arie Jan van der Giessen, 28 jaar oud. Arie is geboren op 5 augustus 1886 in Nieuw-Beijerland, zoon van Jan van der Giessen en Maaike van der Linden. Arie is overleden op 22 maart 1956 in Klaaswaal, 69 jaar oud.
Beroep:
hoofdonderwijzer
X-dh Bartholomeus Meindert Wepster is geboren op 30 januari 1890 in Hendrik Ido Ambacht, zoon van Bartholomeus Mijndert Wepster en Elisabeth Alida Lancel (zie IX-at). Bartholomeus is overleden op 25 oktober 1970 in Oegstgeest, 80 jaar oud.
Beroep:
Gezagvoerder Kon. Shell
Bartholomeus trouwde, 29 jaar oud, op 13 mei 1919 in Ridderkerk met Adriana Cornelia van Deursen, 27 jaar oud. Adriana is geboren op 9 november 1891 in Rotterdam, dochter van Mattheus van Deursen en Susanna Boele. Adriana is overleden op 26 juli 1983 in Bussum, 91 jaar oud.
X-di Petronella Johanna Wepster is geboren op 13 september 1891 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van Bartholomeus Mijndert Wepster en Elisabeth Alida Lancel (zie IX-at). Petronella is overleden op 9 april 1979 in Hattem, 87 jaar oud.
Beroep:
onderwijzeres
Petronella trouwde, 26 jaar oud, op 20 december 1917 in Hendrik Ido Ambacht met Hendrik Maazen, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 23 december 1887 in Alphen a/d Rijn, zoon van Pijlger Maazen en Aaltje Sonnega. Hendrik is overleden op 18 februari 1951 in Zwolle, 63 jaar oud.
Beroep:
commies PTT
Kinderen van Petronella en Hendrik:
1 Aaltje Maazen, geboren op 17 november 1918 in Alphen a/d Rijn. Volgt XI-fu.
2 Bartholomeus Meindert Maazen, geboren op 8 februari 1921 in Alphen a/d Rijn. Volgt XI-fv.
3 Elisabeth Alida Maazen. Volgt XI-fw.
4 Jacoba Elisabeth Alida Maazen. Volgt XI-fx.
X-dj Cornelia Agatha Wepster is geboren op 24 september 1897 in Hendrik Ido Ambacht, dochter van Bartholomeus Mijndert Wepster en Elisabeth Alida Lancel (zie IX-at). Cornelia is overleden op 19 juni 1987 in Zeist, 89 jaar oud. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 26 januari 1926 in Hendrik Ido Ambacht met Nijs Korevaar, 29 jaar oud. Nijs is geboren op 2 augustus 1896 in Molenaarsgraaf, zoon van Jacob Korevaar en Grietje Slingerland. Nijs is overleden op 22 december 1974 in Utrecht, 78 jaar oud.
Beroep:
hoofdonderwijzer
X-dk Evertje de Kamper is geboren op 1 juli 1883 in Bunschoten, dochter van Jacob Cornelis de Kamper en Hendrikje Malestein (zie IX-au). Evertje is overleden. Evertje trouwde, 23 jaar oud, op 6 oktober 1906 in Bunschoten met Jacobus Martinus Vastenhouw, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 17 mei 1881 in Bunschoten, zoon van Gerrit Vastenhouw en Lammertje Duijst. Jacobus is overleden.
Beroep:
postbode
Kinderen van Evertje en Jacobus:
1 Jacob Cornelis Vastenhouw, geboren op 29 juli 1907 in Bunschoten. Jacob is overleden.
2 Gerrit Vastenhouw, geboren op 11 juli 1909 in Bunschoten. Gerrit is overleden op 25 mei 1910 in Bunschoten, 10 maanden oud.
3 Gerrit Vastenhouw, geboren op 13 september 1911 in Bunschoten. Gerrit is overleden.
X-dl Willem Vedder is geboren op 16 februari 1874 in Bunschoten, zoon van Willem Vedder en Maria Malestein (zie IX-av). Willem is overleden op 21 juli 1939 in Utrecht, 65 jaar oud. Hij is begraven in Baarn (Wijkamplaan).
Beroep:
schoenmaker, politieagent
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 28 mei 1897 in Baarn met Everdina Klaver, 21 jaar oud. Everdina is geboren op 6 november 1875 in Bunschoten, dochter van Willem Jan Klaver en Klaasje de Graaf. Everdina is overleden op 3 september 1957 in Baarn, 81 jaar oud. Zij is begraven in Baarn (Wijkamplaan).
Kinderen van Willem en Everdina:
1 Willem Jan Vedder, geboren op 7 juli 1898 in Baarn. Volgt XI-fy.
2 Nicolaas Jan Vedder, geboren omstreeks 1902 in Baarn. Volgt XI-fz.
X-dm Elisabeth Vedder is geboren op 2 december 1875 in Bunschoten, dochter van Willem Vedder en Maria Malestein (zie IX-av). Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 20 september 1895 in Baarn met Jan van Ginkel, 26 jaar oud. Jan is geboren op 13 oktober 1868 in Renswoude, zoon van Gijsbert van Ginkel en Jannetje van de Brom. Jan is overleden op 24 november 1950 in Baarn, 82 jaar oud.
X-dn Melis Vedder is geboren op 5 juni 1907 in Bunschoten, zoon van Willem Vedder en Maria Malestein (zie IX-av). Melis is overleden.
Beroep:
werknemer broodfabriek
Melis trouwde, 22 jaar oud, op 7 juni 1929 in Hoogland met Hendrika Blokhuis, 25 jaar oud. Hendrika is geboren op 11 februari 1904 in Bunschoten, dochter van Johannes Blokhuis en Geertje Koelewijn. Hendrika is overleden op 11 mei 1963 in Amersfoort, 59 jaar oud.
Kinderen van Melis en Hendrika:
1 Maria Vedder, geboren op 8 september 1929 in Hoogland.
2 Johannes Vedder, geboren op 17 juli 1930 in Hoogland. Johannes is overleden op 2 maart 1931 in Hoogland, 7 maanden oud.
3 Johannes Vedder, geboren op 16 maart 1932 in Hoogland.
4 Willem Vedder, geboren op 16 maart 1934 in Hoogland.
5 Geertje Vedder, geboren op 24 februari 1935 in Hoogland.
6 Marretje Vedder, geboren op 2 februari 1936 in Hoogland.
7 Hendrikus Vedder, geboren op 27 maart 1937 in Hoogland. Hendrikus is overleden op 21 mei 1942 in Amersfoort, 5 jaar oud.
8 Machteltje Vedder, geboren op 9 april 1938 in Hoogland.
9 Hendrikus Vedder, geboren op 12 april 1943 in Hoogland.
X-do Annetje Malestein is geboren op 23 oktober 1881 in Bunschoten, dochter van Harmen Malestein (zie IX-aw) en Hendrikje Heek. Annetje is overleden op 20 februari 1968, 86 jaar oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori). Annetje trouwde, 23 jaar oud, op 20 mei 1905 in Bunschoten met Jan van Goor, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annetje en Jan: uit dit huwelijk negen kinderen te Bunschoten.
Jan is geboren op 20 mei 1879 in Bunschoten, zoon van Gerrit van Goor en Geertje Hop. Jan is overleden op 21 oktober 1966, 87 jaar oud. Hij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
Beroep:
vrachtrijder
Kinderen van Annetje en Jan:
1 Gerrit van Goor, geboren op 28 april 1906 in Bunschoten. Gerrit is overleden.
2 Harmen van Goor, geboren op 11 februari 1908 in Bunschoten. Harmen is overleden.
3 Geertje van Goor, geboren op 7 augustus 1910 in Bunschoten. Geertje is overleden op 23 oktober 1910 in Bunschoten, 2 maanden oud.
4 Evert van Goor, geboren op 25 juni 1913 in Bunschoten. Volgt XI-ga.
X-dp Gijsbert Malestein is geboren op 14 januari 1884 in Bunschoten, zoon van Harmen Malestein (zie IX-aw) en Hendrikje Heek. Gijsbert is overleden. Gijsbert trouwde, 21 jaar oud, op 8 juli 1905 in Bunschoten met Aaltje Hartog, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 30 april 1883 in Bunschoten, dochter van Steven Hartog en Annetje van de Groep. Aaltje is overleden.
Kinderen van Gijsbert en Aaltje:
1 Annetje Malestein, geboren op 5 juni 1904 in Bunschoten. Annetje is overleden op 2 juli 1906 in Bunschoten, 2 jaar oud.
Notitie bij Annetje: erkend bij huwelijk ouders.
2 Harmen Malestein, geboren op 14 augustus 1905 in Bunschoten. Harmen is overleden.
3 Annetje Malestein, geboren op 1 november 1906 in Bunschoten. Annetje is overleden.
4 Steven Malestein, geboren op 26 december 1907 in Bunschoten. Volgt XI-gb.
5 Evert Malestein, geboren op 29 maart 1909 in Bunschoten. Evert is overleden op 10 juni 1909 in Bunschoten, 2 maanden oud.
6 Evert Malestein, geboren op 14 maart 1910 in Bunschoten. Evert is overleden.
7 Gijsbert Malestein, geboren op 20 juli 1911 in Bunschoten. Gijsbert is overleden.
8 Hendrikje Malestein, geboren op 11 augustus 1912 in Bunschoten.
X-dq Jacob Malestein is geboren op 6 augustus 1885 in Bunschoten, zoon van Harmen Malestein (zie IX-aw) en Hendrikje Heek. Jacob is overleden in Amersfoort. Jacob trouwde met Jacobje Heemstra.
Kind van Jacob en Jacobje:
1 Henry Malestein, geboren op 7 oktober 1915. Volgt XI-gc.
X-dr Elisabeth Malestein is geboren op 29 november 1890 in Bunschoten, dochter van Harmen Malestein (zie IX-aw) en Hendrikje Heek. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 29 jaar oud, op 24 april 1920 in Bunschoten met Arend Beekhuis, 28 jaar oud. Arend is geboren op 9 oktober 1891 in Bunschoten, zoon van Jan Beekhuis en Deliaantje Veldhuizen. Arend is overleden.
X-ds Cornelis Malestein is geboren op 15 oktober 1892 in Eemdijk, zoon van Harmen Malestein (zie IX-aw) en Hendrikje Heek. Cornelis is overleden op 2 september 1976 in Eemdijk, 83 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 12 mei 1917 in Bunschoten met Evertje van Diermen, 22 jaar oud. Evertje is geboren op 18 november 1894 in Bunschoten, dochter van Jacob van Diermen en Gerritje van den Hoogen. Evertje is overleden op 10 april 1974 in Eemdijk, 79 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Evertje:
1 Harmen Malestein, geboren op 28 januari 1918 in Eemdijk. Volgt XI-gd.
2 Jacob Malestein, geboren op 27 april 1921 in Eemdijk. Volgt XI-ge.
3 Hendrikje Malestein, geboren op 13 februari 1925 in Eemdijk. Volgt XI-gf.
4 Gerritje Malestein, geboren op 11 juni 1930 in Eemdijk. Volgt XI-gg.
X-dt Hendrikje Malestein is geboren op 18 mei 1895 in Bunschoten, dochter van Harmen Malestein (zie IX-aw) en Hendrikje Heek. Hendrikje is overleden op 13 juli 1922 in Bunschoten, 27 jaar oud. Hendrikje trouwde met Arnoldus Veldhuizen. Arnoldus is geboren op 8 oktober 1893, zoon van Peter Veldhuizen en Cornelia Pijpers. Arnoldus is overleden.
X-du Elisabeth Nagel is geboren op 24 december 1878 in Bunschoten, dochter van Hendrik Nagel en Annetje Malestein (zie IX-ay). Elisabeth is overleden op 2 juli 1945 in Hilversum, 66 jaar oud. Zij is begraven op 5 juli 1945 in Baarn (Wijkamplaan). Elisabeth trouwde, 32 jaar oud, op 12 mei 1911 in Baarn met Heimen Schaftenaar, 25 jaar oud. Heimen is geboren op 19 juli 1885 in Harderwijk, zoon van Albert Schaftenaar en Hester Jansen. Heimen is overleden.
X-dv Teuntje Nagel is geboren op 14 september 1884 in Baarn, dochter van Hendrik Nagel en Annetje Malestein (zie IX-ay). Teuntje is overleden. Teuntje trouwde, 24 jaar oud, op 26 maart 1909 in Baarn met Adriaan Overeem, 20 jaar oud. Adriaan is geboren op 12 september 1888 in Baarn, zoon van Willem Overeem en Hendrikje Hendriksen. Adriaan is overleden.
X-dw Evert Nagel is geboren op 22 september 1888 in Baarn, zoon van Hendrik Nagel en Annetje Malestein (zie IX-ay). Evert is overleden op 8 februari 1981 in Baarn, 92 jaar oud. Hij is begraven in Baarn (Wijkamplaan). Evert trouwde, 26 jaar oud, op 12 maart 1915 in Baarn met Jennetje van Gerderen, 27 jaar oud. Jennetje is geboren op 8 januari 1888 in Baarn, dochter van Jan van Gerderen en Maria van der Laan. Jennetje is overleden op 6 september 1972 in Baarn, 84 jaar oud.
Kinderen van Evert en Jennetje:
1 Hendrik (Henk) Nagel, geboren op 24 september 1916 in Baarn. Volgt XI-gh.
2 Jan Nagel, geboren omstreeks 1918 in Baarn. Volgt XI-gi.
3 Annetje Nagel, geboren op 29 april 1919. Volgt XI-gj.
4 Maria Nagel, geboren op 26 september 1921. Maria is overleden op 16 juni 2001, 79 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
5 Gijsbert (Gijs) Nagel, geboren op 28 maart 1923 in Baarn. Volgt XI-gk.
6 Gerrit Nagel, geboren op 29 mei 1931. Volgt XI-gl.
7 Piet Nagel, geboren na 1932. Volgt XI-gm.
X-dx Gerrit Nagel is geboren op 1 juli 1889 in Baarn, zoon van Hendrik Nagel en Annetje Malestein (zie IX-ay). Gerrit is overleden.
Beroep:
tuinman
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 16 september 1915 in Enschede met Hermina Fredrika Langkamp, ongeveer 24 jaar oud. Hermina is geboren omstreeks 1891 in Enschede, dochter van Frederik Langkamp en Gezina Berfelo. Hermina is overleden.
Beroep:
fabrieksarbeidster
X-dy Hendrikje Nagel is geboren op 25 maart 1894 in Baarn, dochter van Hendrik Nagel en Annetje Malestein (zie IX-ay). Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op 16 mei 1919 in Baarn met Aalbertus van Leijenhorst, ongeveer 29 jaar oud. Aalbertus is geboren omstreeks 1890 in Ede, zoon van Everdina van Leijenhorst. Aalbertus is overleden.
X-dz Annetje Nagel is geboren op 17 oktober 1899 in Baarn, dochter van Hendrik Nagel en Annetje Malestein (zie IX-ay). Annetje is overleden. Annetje trouwde, 20 jaar oud, op 13 februari 1920 in Baarn met Johannes Schram, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 11 april 1896 in Baarn, zoon van Jan Schram en Lammertje van Kampen. Johannes is overleden.
X-ea Anna Los is geboren op 9 juni 1889 in Bunschoten, dochter van Rikkert Los en Maria Heijnen (zie IX-az). Anna is overleden. Anna trouwde, 21 jaar oud, op 15 april 1911 in Bunschoten met Willem Beekhuis, 19 jaar oud. Willem is geboren op 14 augustus 1891 in Bunschoten, zoon van Oth Beekhuis en Evertje Luttink. Willem is overleden.
Kind van Anna en Willem:
1 Evertje Beekhuis, geboren op 2 juli 1911 in Bunschoten. Evertje is overleden.
X-eb Elisabeth Koelewijn is geboren op 30 november 1895 in Bunschoten, dochter van Roelof Koelewijn en Jannetje Goudsbloem (zie IX-ba). Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 29 maart 1919 in Bunschoten met Aart de Graaf, 22 jaar oud. Aart is geboren op 11 september 1896 in Bunschoten, zoon van Jacob de Graaf en Marritje Ruizendaal. Aart is overleden.
X-ec Willempje Koelewijn is geboren op 6 september 1901 in Bunschoten, dochter van Roelof Koelewijn en Jannetje Goudsbloem (zie IX-ba). Willempje is overleden. Willempje trouwde, 20 jaar oud, op 20 mei 1922 in Bunschoten met Arie van de Groep, 27 jaar oud. Arie is geboren op 2 februari 1895 in Bunschoten, zoon van Evert van de Groep en Wijmpje de Graaf. Arie is overleden.
Kind van Willempje en Arie:
1 Jannetje van de Groep, geboren omstreeks 1924. Volgt XI-gn.
X-ed Arian Koelewijn is geboren op 12 augustus 1905 in Bunschoten, zoon van Roelof Koelewijn en Jannetje Goudsbloem (zie IX-ba). Arian is overleden. Arian trouwde, 23 jaar oud, op 25 mei 1929 in Bunschoten met Gijsberta van der Schuur, 24 jaar oud. Gijsberta is geboren op 10 januari 1905 in Bunschoten, dochter van Dirk van der Schuur en Gijsje van den Hoogen. Gijsberta is overleden.
X-ee Jacob Koelewijn is geboren op 10 september 1908 in Bunschoten, zoon van Roelof Koelewijn en Jannetje Goudsbloem (zie IX-ba). Jacob is overleden op 28 juli 1934 in Bunschoten, 25 jaar oud. Jacob trouwde, 19 jaar oud, op 10 december 1927 in Bunschoten met Jaapje Beukers, 19 jaar oud. Jaapje is geboren op 11 april 1908, dochter van Lourens Beukers en Elbertje ter Beek. Jaapje is overleden.
Kind van Jacob en Jaapje:
1 Jannetje Koelewijn. Volgt XI-go.
X-ef Aartje Goudsbloem is geboren op 27 januari 1880 in Bunschoten, dochter van Jacob Goudsbloem (zie IX-bc) en Hendrikje de Harder. Aartje is overleden op 28 oktober 1903 in Bunschoten, 23 jaar oud. Aartje trouwde, 22 jaar oud, op 9 augustus 1902 in Bunschoten met Ariean van de Groep, 24 jaar oud. Ariean is geboren op 29 november 1877 in Bunschoten, zoon van Ariean van de Groep en Evertje Hartog. Ariean is overleden. Ariean trouwde later op 18 juni 1904 in Bunschoten met Grietje Muijs (geb. 1876).
Beroep:
visser
X-eg Jacob Goudsbloem is geboren op 18 december 1881 in Bunschoten, zoon van Jacob Goudsbloem (zie IX-bc) en Hendrikje de Harder. Jacob is overleden.
Beroep:
visser
Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 9 mei 1903 in Bunschoten met Aaltje van de Groep, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 6 juli 1882 in Bunschoten, dochter van Ariean van de Groep en Evertje Hartog. Aaltje is overleden.
Kinderen van Jacob en Aaltje:
1 Hendrikje Goudsbloem, geboren op 22 juli 1903 in Bunschoten. Hendrikje is overleden op 14 maart 1905 in Bunschoten, 1 jaar oud.
2 Arian Goudsbloem, geboren op 23 september 1904 in Bunschoten. Volgt XI-gp.
3 Jacob Goudsbloem, geboren op 11 september 1906 in Bunschoten. Jacob is overleden.
4 Hendrikje Goudsbloem, geboren op 15 december 1909 in Bunschoten. Hendrikje is overleden.
5 Evertje Goudsbloem, geboren op 10 december 1911 in Bunschoten. Volgt XI-gq.
6 Aartje Goudsbloem, geboren omstreeks 1 mei 1914 in Bunschoten. Aartje is overleden op 16 oktober 1914 in Bunschoten, ongeveer 5 maanden oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
7 Aartje Goudsbloem, geboren omstreeks 1 november 1915 in Bunschoten. Aartje is overleden op 10 maart 1916 in Bunschoten, ongeveer 4 maanden oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
8 Wouterus Goudsbloem, geboren omstreeks 1 juli 1917 in Bunschoten. Wouterus is overleden op 9 november 1917 in Bunschoten, ongeveer 4 maanden oud. Hij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
9 Aartje Goudsbloem, geboren omstreeks 1 oktober 1919 in Bunschoten. Aartje is overleden op 28 januari 1920 in Bunschoten, ongeveer 3 maanden oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
10 Aartje Goudsbloem, geboren omstreeks 1 februari 1921 in Bunschoten. Aartje is overleden op 6 september 1921 in Bunschoten, ongeveer 7 maanden oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
11 Jacoba Goudsbloem, geboren omstreeks 1926 in Bunschoten. Jacoba is overleden op 26 januari 1927 in Bunschoten, ongeveer 1 jaar oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
12 Wouterus Goudsbloem, geboren omstreeks 1926 in Bunschoten. Wouterus is overleden op 10 februari 1927 in Bunschoten, ongeveer 1 jaar oud. Hij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
13 Neeltje Goudsbloem, geboren omstreeks 1926 in Bunschoten. Neeltje is overleden op 10 juli 1927 in Bunschoten, ongeveer 1 jaar oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
X-eh Neeltje Goudsbloem is geboren op 6 februari 1890 in Bunschoten, dochter van Jacob Goudsbloem (zie IX-bc) en Hendrikje de Harder. Neeltje is overleden op 1 maart 1957 in Amersfoort, 67 jaar oud. Zij is begraven in Bunschoten (Memento Mori). Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op 10 december 1910 in Bunschoten met Wouterus van de Groep, 20 jaar oud. Wouterus is geboren op 18 september 1890 in Bunschoten, zoon van Ariean van de Groep en Evertje Hartog. Wouterus is overleden op 27 februari 1975 in Bunschoten, 84 jaar oud. Hij is begraven in Bunschoten (Memento Mori).
Beroep:
groentenventer
Kinderen van Neeltje en Wouterus:
1 Aartje van de Groep, geboren op 19 januari 1911 in Bunschoten. Volgt XI-gr.
2 Arian van de Groep, geboren op 21 november 1912 in Bunschoten. Volgt XI-gs.
3 Jacob van de Groep, geboren op 27 februari 1915 in Bunschoten. Volgt XI-gt.
4 Evertje van de Groep, geboren op 10 februari 1917 in Bunschoten. Volgt XI-gu.
5 Hendrikje van de Groep, geboren op 6 maart 1919 in Bunschoten. Volgt XI-gv.
6 Jacoba Aleida van de Groep, geboren op 5 januari 1921 in Bunschoten. Volgt XI-gw.
7 Jan van de Groep, geboren op 3 februari 1923 in Bunschoten. Volgt XI-gx.
8 Francijntje van de Groep, geboren op 19 september 1927 in Bunschoten. Volgt XI-gy.
9 Aaltje van de Groep, geboren op 22 juni 1929 in Bunschoten. Aaltje is overleden op 9 september 1933 in Bunschoten, 4 jaar oud.
X-ei Maria Hagen is geboren op 2 september 1893 om 03:00 in Ankeveen, dochter van Klaas Hagen en Maria Romviel (zie IX-be). Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 september 1893. Maria is overleden op 6 oktober 1953 om 15:00 in Hilversum, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 oktober 1953. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 6 oktober 1921 in ’s-Graveland met Hendrik Wallenburg, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 13 december 1895 in ’s-Graveland, zoon van Jan Wallenburg en Anna Boelenhoven. Hendrik is overleden op 1 april 1960 in Hilversum, 64 jaar oud.
Beroep:
tuinman
Kinderen van Maria en Hendrik:
1 A. Wallenburg.
2 M. Wallenburg. Volgt XI-gz.
X-ej Woutsie Hagen is geboren op 29 november 1894 om 06:00 in Ankeveen, dochter van Klaas Hagen en Maria Romviel (zie IX-be). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29 november 1894. Woutsie is overleden. Woutsie trouwde, 25 jaar oud, op 27 mei 1920 in Ankeveen met Piet Hoezeas Groote Wassink, ongeveer 24 jaar oud. Piet is geboren omstreeks 1896 in Hilversum, zoon van Manus Groote Wassink en Joukje Slaterus. Piet is overleden.
X-ek Gerrit Portengen is geboren op 24 november 1879 in Weesperkarspel, zoon van Jan Portengen (zie IX-bi) en Cornelia Luijf. Gerrit is overleden op 31 maart 1949 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Beroep:
koetsier, vrachtrijder, werkman
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 17 september 1903 in Amsterdam met Hendrika Maria Berg, 25 jaar oud. Hendrika is geboren op 26 september 1877 in Nieuwer-Amstel, dochter van Elis Berg en Dorothea Heinzler. Hendrika is overleden op 6 november 1912 in Amsterdam, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 20 augustus 1913 in Amsterdam met Jacoba Schouw, 40 jaar oud. Jacoba is geboren op 11 december 1872 in Nigtevecht, dochter van Dirk Schouw en Petronella Luif. Jacoba is overleden. Jacoba is weduwe van Benjamin Jan Oorebeek (1873-1902), met wie zij trouwde op 6 mei 1898 in Nigtevecht.
Kinderen van Gerrit en Hendrika:
1 Jan Portengen, geboren op 11 juli 1904 in Amsterdam. Jan is overleden.
2 Theodorus Portengen, geboren op 14 juli 1905 in Amsterdam. Theodorus is overleden.
3 Cornelia Portengen, geboren op 16 december 1908 in Amsterdam. Volgt XI-ha.
X-el Nelis Portengen is geboren op 30 december 1881 in Weesperkarspel, zoon van Jan Portengen (zie IX-bi) en Cornelia Luijf. Nelis is overleden op 23 juni 1957 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Nelis trouwde, 21 jaar oud, op 18 juni 1903 in Amsterdam met Aleida Gerarda Keijzer, 18 jaar oud. Aleida is geboren op 3 mei 1885 in Amsterdam, dochter van Johannes Josephus Keijzer en Aleida Gerarda Pennin. Aleida is overleden op 30 november 1952 in Amsterdam, 67 jaar oud.
Kinderen van Nelis en Aleida:
1 Cornelia Portengen, geboren op 8 april 1904 in Amsterdam. Volgt XI-hb.
2 Johannes Josephus Portengen, geboren op 19 april 1906 in Amsterdam. Volgt XI-hc.
3 Jan Portengen, geboren op 7 november 1907 in Amsterdam. Volgt XI-hd.
4 Nelis Portengen, geboren op 26 juli 1911 in Amsterdam. Volgt XI-he.
5 Aleida Gerarda Portengen, geboren op 25 mei 1913 in Amsterdam. Aleida is overleden op 7 maart 1914 in Amsterdam, 9 maanden oud.
6 Aleida Gerarda Portengen, geboren op 5 september 1916 in Amsterdam. Volgt XI-hf.
7 Willem Portengen, geboren op 9 oktober 1919 in Amsterdam.
8 Jacoba Portengen, geboren op 1 augustus 1921 in Amsterdam. Volgt XI-hg.
X-em Helena Alida Everhard is geboren op 1 mei 1851 in Vreeland, dochter van Hendrik Everhard en Helena van der Bank (zie IX-bl). Helena is overleden op 4 april 1902 in Amsterdam, 50 jaar oud. Helena trouwde, 28 jaar oud, op 9 april 1880 in Vreeland met Klaas Gorter, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 19 februari 1856 in Hoogkarspel, zoon van Klaas Gorter en Geertje Broertjes. Klaas is overleden op 25 mei 1895 in Amsterdam, 39 jaar oud.
Beroep:
daghuurder
Kind van Helena en Klaas:
1 Lena Hendrika Gorter, geboren op 20 oktober 1881 in Vreeland. Volgt XI-hh.
X-en Jannetje van de Bank is geboren omstreeks 1868 in Nijkerk, dochter van Johannes van de Bank (zie IX-bn) en Antonia Oostendorp. Jannetje is overleden op 12 december 1895 in Nijkerk, ongeveer 27 jaar oud.
Kind van Jannetje uit onbekende relatie:
1 Cornelis van de Bank, geboren op 21 augustus 1887 in Putten-Hell. Cornelis is overleden.
X-eo Johannes Hendrikus van de Bank is geboren op 30 januari 1874 in Putten-Hoef, zoon van Johannes van de Bank (zie IX-bn) en Antonia Oostendorp. Johannes is overleden op 18 oktober 1954 in Putten, 80 jaar oud. Hij is begraven in Putten (Engweg).
Beroep:
spoorwegwerker
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 19 juli 1895 in Putten met Trijntje Ruiter, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 17 januari 1875 in Putten-Huinen, dochter van Evert Ruiter en Aartje Mosterd. Trijntje is overleden op 8 juli 1937 in Putten, 62 jaar oud. Zij is begraven in Putten (Engweg).
Kinderen van Johannes en Trijntje:
1 Johannes van de Bank, geboren op 11 oktober 1895 om 16:00 in Putten. Johannes is overleden.
2 Aartje van de Bank, geboren op 2 april 1897 in Putten. Volgt XI-hi.
3 Anthonie van de Bank, geboren op 13 september 1898 om 07:00 in Putten. Anthonie is overleden op 25 september 1916 in Nijkerk, 18 jaar oud.
Beroep:
los spoorwegarbeider
4 Evertje van de Bank, geboren op 18 februari 1900 om 02:00 in Putten. Evertje is overleden op 6 augustus 1901 in Putten, 1 jaar oud.
5 Jannetje van de Bank, geboren op 6 juli 1901 om 05:00 in Putten. Jannetje is overleden op 13 februari 1902 in Putten, 7 maanden oud.
6 Evertje Jannetje van de Bank, geboren op 21 juli 1902 in Putten. Volgt XI-hj.
7 Alida Maria van de Bank, geboren op 7 maart 1904 in Putten. Alida is overleden.
8 Gerritje van de Bank, geboren op 21 augustus 1905 in Putten. Volgt XI-hk.
9 Bertha van de Bank, geboren op 2 december 1907 in Putten. Volgt XI-hl.
10 Gradda van de Bank, geboren op 14 augustus 1910 in Putten. Volgt XI-hm.
X-ep Bartha van de Bank is geboren op 22 februari 1877 in Putten-Hoef, dochter van Johannes van de Bank (zie IX-bn) en Antonia Oostendorp. Bartha is overleden op 23 juni 1962, 85 jaar oud. Zij is begraven in Nijkerk (Alg. Begraafplaats). Bartha trouwde, 24 jaar oud, op 10 juli 1901 in Nijkerk met Maas van den Bosch, 30 jaar oud. Maas is geboren op 2 maart 1871 in Nijkerk, zoon van Jan van den Bosch en Geertje van Werkhoven. Maas is overleden op 11 februari 1949, 77 jaar oud. Hij is begraven in Nijkerk (Alg. Begraafplaats).
Beroep:
timmermansknecht
Kinderen van Bartha en Maas:
1 Jannetje van den Bosch, geboren op 11 april 1902 in Nijkerk. Volgt XI-hn.
2 Antonia Geertruida van den Bosch, geboren op 7 augustus 1903 in Nijkerk. Volgt XI-ho.
3 Alida Anna van den Bosch, geboren op 5 juli 1910 in Nijkerk. Volgt XI-hp.
X-eq Gijsbertus van de Bank is geboren op 18 juli 1879 in Putten-Hell, zoon van Johannes van de Bank (zie IX-bn) en Antonia Oostendorp. Gijsbertus is overleden op 14 juli 1936 in Nijkerk, 56 jaar oud.
Beroep:
spoorwegwachter, seinhuiswachter
Gijsbertus trouwde, 28 jaar oud, op 31 juli 1907 in Nijkerk met Evertje van Wincoop, 29 jaar oud. Evertje is geboren op 24 december 1877 in Putten-Hoef, dochter van Harmen van Wincoop en Jannetje Es van de Veen. Evertje is overleden op 24 maart 1930 in Nijkerk, 52 jaar oud.
X-er Antonie van de Bank is geboren op 8 juli 1882 in Putten-Hell, zoon van Johannes van de Bank (zie IX-bn) en Antonia Oostendorp. Antonie is overleden. Antonie trouwde, 28 jaar oud, op 7 juni 1911 in Nijkerk met Lubbertje van Slooten, 25 jaar oud. Lubbertje is geboren op 9 mei 1886 in Nijkerk, dochter van Dirk van Slooten en Hendrika van der Horst. Lubbertje is overleden.
X-es Maria Antonia van de Bank is geboren op 29 april 1884 in Putten, dochter van Johannes van de Bank (zie IX-bn) en Antonia Oostendorp. Maria is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op 29 december 1945 in Baarn (Wijkamplaan). Maria trouwde, 18 jaar oud, op 12 november 1902 in Nijkerk met Eibert Dijkhuizen, 23 jaar oud. Eibert is geboren op 4 februari 1879 in Nijkerk, zoon van Jacob Dijkhuizen en Jannetje Muis. Eibert is overleden op 10 januari 1938 in Baarn, 58 jaar oud. Hij is begraven op 13 januari 1938 in Baarn (Wijkamplaan).
Beroep:
boterhandelaar (te Baarn)
Kinderen van Maria en Eibert:
1 Jannetje Dijkhuizen, geboren op 30 december 1902 om 20:00 in Nijkerk. Jannetje is overleden op 11 oktober 1903 in Nijkerk, 9 maanden oud.
2 Jannetje Dijkhuizen, geboren op 14 december 1903 in Baarn. Volgt XI-hq.
3 Johannes Dijkhuizen, geboren op 2 maart 1905 om 07:00 in Nijkerk. Johannes is overleden.
4 Johannes Hendrikus Dijkhuizen, geboren op 25 mei 1908 in Nijkerk. Volgt XI-hr.
5 Antonia Dijkhuizen, geboren omstreeks 1909 in Nijkerk. Volgt XI-hs.
6 Anthonie Dijkhuizen, geboren op 15 april 1926 in Baarn. Volgt XI-ht.
7 Gijsbertus Dijkhuizen, geboren op 24 juni 1927 in Baarn. Volgt XI-hu.
X-et Sijmen de Graaf is geboren op 2 april 1874 in Breukelen-Nijenrode, zoon van Hendrik de Graaf en Martijntje van der Bank (zie IX-bo). Sijmen is overleden op 6 mei 1942 in Breukelen-St. Pieters, 68 jaar oud. Sijmen trouwde, 29 jaar oud, op 15 mei 1903 in Maarssen met Elizabeth Fokkenrood, ongeveer 30 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1873 in Loosdrecht, dochter van Jan Willem Fokkenrood en Marretje Vogel. Elizabeth is overleden.
X-eu Frederik Carel Scheggetman is geboren op 26 december 1839 in Utrecht, zoon van Jan Scheggetman en Gerritje Elisabeth Albers (zie IX-bp). Frederik is overleden op 13 juli 1909 in Utrecht, 69 jaar oud. Frederik trouwde, 26 jaar oud, op 10 januari 1866 in Utrecht met Antje Klomp, 22 jaar oud. Antje is geboren op 9 april 1843 in Elst (Gld), dochter van Wilhelmus Klomp en Johanna Loef. Antje is overleden op 16 december 1900 in Utrecht, 57 jaar oud.
Kind van Frederik en Antje:
1 Antje Scheggetman, geboren op 14 april 1874 in Utrecht. Volgt XI-hv.
X-ev Frederik Johannes (Frits) Goedhart, zoon van Frederik Anthonie Goedhart en Johanna Carolina Dorlandt (zie IX-bs). Frits trouwde met M.E. van der Kwast.
X-ew Johan Nico Dorlandt is geboren op 29 augustus 1952 in Amsterdam, zoon van Abraham Dorlandt (zie IX-bt) en Anna Johanna Lammertse. Johan trouwde, 23 jaar oud, op 6 november 1975 in Amsterdam met Marian Ivonne Visser, 21 jaar oud. Marian is geboren op 12 april 1954 in Amsterdam.
Kinderen van Johan en Marian:
1 Mirella Dorlandt, geboren op 30 augustus 1976.
2 Wendy Dorlandt, geboren op 20 april 1979.
X-ex Lourens Beuk is geboren op 21 oktober 1897 in Hilversum, zoon van IJzak Beuk (zie IX-bu) en Trijntje Blom. Lourens is overleden op 22 december 1987 in Salt Lake City, UT, USA, 90 jaar oud. Lourens trouwde, 23 jaar oud, op 3 november 1920 in Hilversum met Johanna Berendina Dinkelman.
Kind van Lourens en Johanna:
1 Petronella Geertruida Beuk, geboren op 4 september 1930 in Hilversum. Volgt XI-hw.
X-ey Herman Bottenheft is geboren op 1 oktober 1880 in Hilversum, zoon van Reinier Bottenheft (zie IX-bv) en Cornelia Knegt. Herman is overleden vóór 1914, ten hoogste 34 jaar oud. Herman trouwde, 22 jaar oud, op 18 maart 1903 in Hilversum met Aagje Lamme, 24 jaar oud. Aagje is geboren op 28 december 1878 in Loosdrecht, dochter van Adrianus Lamme en Gezina Hamming. Aagje is overleden.
X-ez Catharina Bottenheft is geboren op 16 mei 1884 in Hilversum, dochter van Reinier Bottenheft (zie IX-bv) en Cornelia Knegt. Catharina is overleden op 10 februari 1969, 84 jaar oud. Zij is begraven in Lage Vuursche. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 7 oktober 1908 in Hilversum met Teunis Schuurman, 29 jaar oud. Teunis is geboren op 1 oktober 1879 in Hilversum, zoon van Teunis Schuurman en Gerritje Boekhout. Teunis is overleden op 2 augustus 1955, 75 jaar oud. Hij is begraven in Lage Vuursche.
X-fa Jan Bottenheft is geboren op 14 augustus 1886 in Hilversum, zoon van Reinier Bottenheft (zie IX-bv) en Cornelia Knegt. Jan is overleden. Jan trouwde, 20 jaar oud, op 29 mei 1907 in Utrecht met Anna Albertsen, 12 jaar oud. Anna is geboren op 12 december 1894 in Utrecht, dochter van Roelof Johannes Albertsen en Hendrika Kampveld. Anna is overleden.
Kinderen van Jan en Anna:
1 Herman Willem Bottenheft, geboren op 1 oktober 1908 in Hilversum. Herman is overleden.
2 Roelof Johannes Bottenheft, geboren op 26 mei 1909 in Hilversum. Volgt XI-hx.
3 Cornelia Bottenheft, geboren op 24 oktober 1910. Volgt XI-hy.
4 Hendrika Elisabeth Bottenheft, geboren op 21 april 1912. Hendrika is overleden op 20 januari 1990, 77 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum (Zuiderhof).
5 Reinier Bottenheft, geboren op 14 januari 1914 in Hilversum. Volgt XI-hz.
6 Jan Bottenheft, geboren op 29 maart 1916. Volgt XI-ia.
7 Herman Willem Bottenheft, geboren op 10 juni 1919 in Hilversum. Volgt XI-ib.
8 Anna Bottenheft, geboren op 13 december 1920. Volgt XI-ic.
X-fb Pieter Bottenheft is geboren op 1 mei 1888 in Hilversum, zoon van Reinier Bottenheft (zie IX-bv) en Cornelia Knegt. Pieter is overleden op 8 februari 1978 in Hilversum, 89 jaar oud. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 25 september 1909 in Hilversum met Maria Petronella Cornelia van Lom, 19 jaar oud. Maria is geboren op 5 december 1889 in Nieuwer-Amstel. Maria is overleden op 4 mei 1968 in Hilversum, 78 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Cornelia Maria Petronella Bottenheft, geboren op 24 maart 1910 in Hilversum. Volgt XI-id.
2 Johannes Pieter Bottenheft, geboren op 14 mei 1911 in Hilversum. Johannes is overleden op 18 augustus 1911 in Hilversum, 3 maanden oud.
3 Dorothea Geertruida Bottenheft, geboren op 6 september 1912 in Amsterdam. Volgt XI-ie.
4 Pieter Bottenheft, geboren op 21 januari 1914 in Amsterdam. Volgt XI-if.
5 Johannes Cornelis Bottenheft, geboren op 18 augustus 1915 in Hilversum. Johannes is overleden op 17 december 1917 in Hilversum, 2 jaar oud.
6 Maria Petronella Bottenheft, geboren op 19 juli 1918 in Amsterdam. Volgt XI-ig.
7 Theodorus Gerardus Bottenheft, geboren op 21 februari 1923 in Amsterdam. Volgt XI-ih.
8 Reinier Bottenheft, geboren op 23 januari 1930 in Amsterdam. Volgt XI-ii.
X-fc Tijmen Bottenheft is geboren op 26 augustus 1892 in Hilversum, zoon van Reinier Bottenheft (zie IX-bv) en Cornelia Knegt. Tijmen is overleden. Tijmen trouwde, 21 jaar oud, op 2 mei 1914 in Hilversum met Dorothea Geertrui van Lom, 21 jaar oud. Dorothea is geboren op 21 mei 1892 in Nieuwer-Amstel, dochter van Johannes Cornelis van Lom en Dorothea Geertruida Six. Dorothea is overleden.
Kinderen van Tijmen en Dorothea:
1 Cornelia Geertruida Bottenheft. Volgt XI-ij.
2 Johannus Cornelis Bottenheft. Volgt XI-ik.
X-fd Gerard Bottenheft is geboren op 16 april 1897 in Hilversum, zoon van Reinier Bottenheft (zie IX-bv) en Cornelia Knegt. Gerard is overleden. Gerard trouwde, 24 jaar oud, op 5 augustus 1921 in Kortenhoef met Marretje Schouten, 24 jaar oud. Marretje is geboren op 24 oktober 1896 in Kortenhoef, dochter van Johannes Schouten en Sijtje de Kloet. Marretje is overleden.
Kinderen van Gerard en Marretje:
1 Sijtje Johanna Bottenheft, geboren op 21 mei 1922 in Hilversum.
2 Reinier Bottenheft, geboren op 4 augustus 1927 in Hilversum.
3 Johannes Cornelis Bottenheft, geboren op 13 mei 1930 in Hilversum.
X-fe Geertruida Bottenheft is geboren op 5 juli 1899 in Hilversum, dochter van Reinier Bottenheft (zie IX-bv) en Cornelia Knegt. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde, 29 jaar oud, op 26 juni 1929 in Hilversum met Dirk van Vonno, 28 jaar oud. Dirk is geboren op 30 september 1900 in Hilversum, zoon van Karel van Vonno en Hendrika van der Scheur. Dirk is overleden.
X-ff Jansje Bottenheft is geboren op 5 januari 1903 in Hilversum, dochter van Reinier Bottenheft (zie IX-bv) en Cornelia Knegt. Jansje is overleden op 15 maart 1994 in Hilversum, 91 jaar oud. Zij is begraven op 19 maart 1994 in Hilversum (Noorderbegraafplaats). Jansje trouwde, 18 jaar oud, op 13 juli 1921 in Hilversum met Jan Spaans, 21 jaar oud. Jan is geboren op 29 november 1899 in Bussum. Jan is overleden op 16 juli 1978 in Hilversum, 78 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum (Noorderbegraafplaats).
Kinderen van Jansje en Jan:
1 Alida Petronella Spaans, geboren op 29 november 1921 in Hilversum. Alida is overleden op 1 december 1921 in Hilversum, 2 dagen oud.
2 Cornelis Spaans, geboren op 29 november 1921 in Hilversum. Cornelis is overleden op 1 december 1921 in Hilversum, 2 dagen oud.
3 Jeanette Spaans, geboren op 4 juni 1923 in Hilversum. Volgt XI-il.
4 Betsy Spaans, geboren op 13 september 1924 in Hilversum. Volgt XI-im.
5 Pieter Spaans, geboren op 31 maart 1926 in Hilversum. Volgt XI-in.
6 Corry Ada Spaans, geboren op 5 september 1927 in Hilversum. Volgt XI-io.
7 Reinier Spaans, geboren op 21 januari 1929 in Hilversum. Volgt XI-ip.
8 Catharina Spaans, geboren op 1 februari 1932 in Hilversum. Volgt XI-iq.
9 Coenrada Spaans, geboren op 9 december 1933 in Hilversum. Coenrada is overleden op 7 augustus 1945 in Hilversum, 11 jaar oud.
10 Jan Fransen Spaans, geboren op 14 juni 1937 in Hilversum. Volgt XI-ir.
X-fg Hermanna Wilhelmina Bottenheft is geboren op 22 juli 1904 in Hilversum, dochter van Reinier Bottenheft (zie IX-bv) en Cornelia Knegt. Hermanna is overleden op 25 maart 1995 in Hilversum, 90 jaar oud. Zij is begraven op 29 maart 1995 in Hilversum. Hermanna trouwde met Arie van de Akker. Arie is geboren op 8 oktober 1903 in Hilversum, zoon van Gerrit van den Akker en Adriaantje Knegt. Arie is overleden op 25 december 1995 in Hilversum, 92 jaar oud.
Kinderen van Hermanna en Arie:
1 Wilhelmina van de Akker, geboren op 8 september 1924 in Utrecht. Volgt XI-is.
2 Christiaan Abraham van de Akker, geboren op 12 maart 1927 in Hilversum. Volgt XI-it.
3 Gerrit van de Akker, geboren op 20 oktober 1932 in Hilversum. Volgt XI-iu.
4 Reinier van de Akker, geboren op 6 februari 1935 in Hilversum.
5 Gerritje van de Akker, geboren op 7 juli 1938 in Hilversum. Volgt XI-iv.
6 Geertruida (Kinny) van de Akker, geboren op 27 maart 1940 in Hilversum. Volgt XI-iw.
7 Irene Adriaantje van de Akker, geboren op 5 augustus 1941 in Hilversum.
8 Cornelia Christina van de Akker, geboren op 17 april 1943 in Hilversum. Volgt XI-ix.
X-fh Herman Bottenheft is geboren op 13 november 1888 in Hilversum, zoon van Rijk Bottenheft (zie IX-bx) en Daatje Bakker. Herman is overleden. Herman trouwde, 17 jaar oud, op 25 juni 1906 in Kortenhoef met Antje Pos, ongeveer 13 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1893 in Kortenhoef, dochter van Roelof Pos en Mietje Kolman. Antje is overleden.
Kind van Herman en Antje:
1 Daatje Bottenheft, geboren op 27 januari 1916 in Hilversum. Volgt XI-iy.
X-fi Grietje Bottenheft is geboren op 11 september 1890 in Hilversum, dochter van Rijk Bottenheft (zie IX-bx) en Daatje Bakker. Grietje is overleden in Waver-Amstel. Grietje trouwde met Jacob Pos. Jacob is geboren op 16 september 1895 in Kortenhoef, zoon van Roelof Pos en Mietje Kolman. Jacob is overleden in Waver-Amstel.
X-fj Catharina Bottenheft is geboren op 9 april 1892 in Hilversum, dochter van Rijk Bottenheft (zie IX-bx) en Daatje Bakker. Catharina is overleden op 29 september 1936 in Hilversum, 44 jaar oud. Catharina trouwde, 29 jaar oud, op 26 oktober 1921 in Hilversum met Elbert uit den Bosch, 28 jaar oud. Elbert is geboren op 25 april 1893 om 08:00 in Putten, zoon van Elbert uit den Bosch en Jacobje Meeboer. Elbert is overleden op 18 september 1969 in Hilversum, 76 jaar oud. Elbert trouwde later op 1 december 1937 in Hilversum met Annegien Valkenhoff (geb. 1904).
Beroep:
tuinman
X-fk Jansje Bottenheft is geboren op 5 mei 1894 in Hilversum, dochter van Rijk Bottenheft (zie IX-bx) en Daatje Bakker. Jansje is overleden op 17 november 1978 in Mulhouse, Frankrijk, 84 jaar oud. Jansje trouwde, 24 jaar oud, op 3 juli 1918 in Hilversum met Johannes Vlijm, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 11 maart 1894 in Hilversum, zoon van Aalt Vlijm en Aartje Bakker. Johannes is overleden op 16 februari 1971 in Bartenheim, Frankrijk, 76 jaar oud.
X-fl Ida Willemina Bottenheft is geboren op 13 april 1896 in Hilversum, dochter van Rijk Bottenheft (zie IX-bx) en Daatje Bakker. Ida is overleden op 21 juni 1988 in Hilversum, 92 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum (Noorderbegraafplaats). Ida trouwde, 29 jaar oud, op 20 oktober 1925 in Hilversum met Dirk van Niekerk, 30 jaar oud. Dirk is geboren op 25 mei 1895 in Hilversum, zoon van Dirk van Niekerk en Johanna van Vonno. Dirk is overleden op 10 november 1964 in Hilversum, 69 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum (Noorderbegraafplaats).
Kinderen van Ida en Dirk:
1 Johanna Ida van Niekerk, geboren op 3 augustus 1926 in Hilversum. Volgt XI-iz.
2 Ida Geertruida van Niekerk, geboren op 22 april 1929 in Hilversum. Volgt XI-ja.
3 Cornelia Antonia van Niekerk, geboren op 18 januari 1932 in Hilversum. Volgt XI-jb.
X-fm Willem Bottenheft is geboren op 1 september 1901 in Hilversum, zoon van Rijk Bottenheft (zie IX-bx) en Daatje Bakker. Willem is overleden. Willem trouwde met Marie van de Visch. Marie is geboren op 29 juni 1904. Marie is overleden op 7 maart 1987, 82 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum (Zuiderhof).
X-fn Cornelia Bottenheft is geboren op 1 juni 1907 in Hilversum, dochter van Rijk Bottenheft (zie IX-bx) en Daatje Bakker. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde met Jaap Bockel.
Kind van Cornelia en Jaap:
1 Piet Bockel.
X-fo Jacob Bottenheft is geboren op 18 november 1908 in Hilversum, zoon van Rijk Bottenheft (zie IX-bx) en Daatje Bakker. Jacob is overleden. Jacob trouwde met Greet van Vulpen.
Kinderen van Jacob en Greet:
1 Ida Bottenheft.
2 Jacob Bottenheft.
X-fp Rijk Bottenheft is geboren op 1 november 1911 in Hilversum, zoon van Rijk Bottenheft (zie IX-bx) en Daatje Bakker. Rijk is overleden. Rijk begon een relatie met Coba van de Brink.
Kinderen van Rijk en Coba:
1 Ida Bottenheft.
2 Rijk Bottenheft.
X-fq Hendrik Dorland is geboren op 15 augustus 1888 in Hilversum, zoon van Hendrik Dorland (zie IX-ca) en Catharina Bottenheft. Hendrik is overleden op 17 april 1916 in Utrecht, 27 jaar oud. Hendrik trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1917 in Hilversum met Klasina van Rijn.
X-fr Marinus Dorland is geboren op 10 september 1893 in Hilversum, zoon van Hendrik Dorland (zie IX-ca) en Catharina Bottenheft. Marinus is overleden. Marinus trouwde, 25 jaar oud, op 30 mei 1919 met Hendrika Cornelia Schouten, ongeveer 25 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1894 in Kortenhoef, dochter van Krijn Schouten en Maria van Koutrik. Hendrika is overleden.
X-fs Gerrit Dorland is geboren op 3 januari 1896 in Hilversum, zoon van Hendrik Dorland (zie IX-ca) en Catharina Bottenheft. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 26 april 1922 in Nijkerk met Geertruida van Beek, 23 jaar oud. Geertruida is geboren op 26 mei 1898 in Nijkerk, dochter van Aalt van Beek en Maartje van ’t Hoog. Geertruida is overleden.
XI-a Evert van Alphen is geboren op 5 april 1903 in Bussum, zoon van Anthonie van Alphen (zie X-a) en Cornelia van Roijen. Evert is overleden op 1 januari 1993 in ’s-Gravenhage, 89 jaar oud. Hij is begraven op 6 januari 1993 in Loosduinen.
Beroep:
predikant
Evert trouwde, 20 jaar oud, op 19 mei 1923 in Amsterdam met Huibertje Johanna van Veen, 23 jaar oud. Huibertje is geboren op 30 januari 1900 in Zuilichem, dochter van Gijsbert van Veen en Elisabeth de Jongh. Huibertje is overleden op 25 december 1984 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud.
XI-b Jan de Kloet is geboren op 3 februari 1898 in Vreeland, zoon van Cornelis de Kloet (zie X-c) en Helena Petronella Gerwig. Jan is overleden. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 5 november 1924 in Loenen met Steijntje van Stam, ongeveer 23 jaar oud. Steijntje is geboren omstreeks 1901, dochter van Cornelis van Stam en Christina Frederica Pfeiffer. Steijntje is overleden op 10 januari 1960 in Vreeland, ongeveer 59 jaar oud.
XI-c Hendrika Johanna Everdina Schut is geboren op 9 januari 1915 in Renkum, dochter van Andries Schut en Maartje de Kloet (zie X-m). Hendrika is overleden op 25 maart 2002, 87 jaar oud. Zij is begraven in Bennekom. Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op 18 december 1935 in Ede met Rut van Rennes, 29 jaar oud. Rut is geboren op 20 mei 1906 in Ede. Rut is overleden op 5 september 1989 in Ede, 83 jaar oud. Hij is begraven in Bennekom.
Beroep:
huisschilder
Kinderen van Hendrika en Rut:
1 Margaretha van Rennes, geboren op 27 mei 1937 in Ede. Volgt XII-a.
2 Andries Wouter van Rennes, geboren op 14 februari 1944 in Ede. Volgt XII-b.
3 Maartje van Rennes, geboren op 10 februari 1947 in Ede.
XI-d Gerrit Schut is geboren op 16 november 1916 in Renkum, zoon van Andries Schut en Maartje de Kloet (zie X-m). Gerrit is overleden op 24 juli 1987 in Veendam, 70 jaar oud.
Beroep:
slager, machine bankwerker
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 6 oktober 1943 in Ede met Marie van den Born, 22 jaar oud. Marie is geboren op 1 mei 1921 in Ede, dochter van Jan van den Born en Jacomina Johanna Gossink.
Kinderen van Gerrit en Marie:
1 Andries Schut, geboren op 1 maart 1945 in Ede. Volgt XII-c.
2 Jan Schut, geboren op 4 juli 1947 in Ede. Volgt XII-d.
3 Gerrit Schut, geboren op 4 november 1952 in Ede. Volgt XII-e.
XI-e Johanna Everdina Schut is geboren op 5 mei 1920 in Ede, dochter van Andries Schut en Maartje de Kloet (zie X-m). Johanna trouwde met G. van Veldhuizen.
XI-f Andries Schut is geboren op 29 augustus 1923 in Ede, zoon van Andries Schut en Maartje de Kloet (zie X-m). Andries trouwde met A.J. van de Zalm.
XI-g Marte Schut is geboren op 9 september 1928 in Ede-Ginkel, zoon van Andries Schut en Maartje de Kloet (zie X-m).
Beroep:
ingenieur
Marte trouwde, 29 jaar oud, op 26 juli 1958 in Ede met Jacomijntje Folsche, 22 jaar oud. Jacomijntje is geboren op 2 april 1936 in Ede, dochter van Hendrik Folsche en Catharina Wiegeraad.
Kinderen van Marte en Jacomijntje:
1 Jacqueline Carin Schut, geboren op 21 juli 1960 in Amsterdam.
2 Marcelinne Christel Schut, geboren op 22 november 1962 in Amsterdam. Volgt XII-f.
XI-h Joannes Diderik Dibbits Rienstra is geboren in mei 1892 in Medemblik, zoon van Jan Marinus Rienstra en Adriana Susanna Dibbits (zie X-o). Joannes is overleden op 4 december 1958 in Oegstgeest, 66 jaar oud.
Beroep:
Inspecteur der Directe Belastingen, Hoofdinspecteur Rijksbelasting
Joannes trouwde, 28 jaar oud, op 24 juni 1920 in Arnhem met Johanna Maria Helena Roodzant, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 23 mei 1896 in Nijkerk, dochter van Peter Roodzant en Baaltje Zaaijer. Johanna is overleden op 21 juni 1959 in Oegstgeest, 63 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Johanna:
1 Jan Marinus Rienstra, geboren op 23 februari 1921 in Rijswijk (ZH). Volgt XII-g.
2 Zoon Rienstra, levenloos geboren zoon, geboren op 9 februari 1925.
3 Adriana Susanna Rienstra, geboren op 19 augustus 1926 in Wageningen. Volgt XII-h.
4 Pieter Rienstra, geboren op 14 juli 1929 in Apeldoorn. Volgt XII-i.
XI-i Elisabeth Sibendina Offerhaus is geboren op 1 februari 1885 in Borger, dochter van Jacobus Everardus Gerardus Catharinus Offerhaus en Anna Dibbits (zie X-p). Elisabeth is overleden omstreeks 1975, ongeveer 90 jaar oud. Zij is begraven in Assen (Zuiderbegraafplaats). Elisabeth:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 20 november 1905 in Assen met Hermanus Daniël Simon, 25 jaar oud. Hermanus is geboren op 4 juni 1880 in Brummen. Hermanus is overleden.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 9 juli 1912 in Assen met Joachim Willem Suringar, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 19 april 1926 in Assen. Joachim is geboren op 22 oktober 1884 in Assen, zoon van Pieter Hendrik Suringar en Maria Louisa van Nes. Joachim is overleden.
XI-j Neeltje Balder is geboren op 3 januari 1889 in Amsterdam, dochter van Arien Balder en Gerritje Streefkerk (zie X-r). Neeltje is overleden op 5 januari 1954 in Amsterdam, 65 jaar oud. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op 18 juni 1913 in Alkmaar met Andries Snoep, 24 jaar oud. Andries is geboren op 27 mei 1889 in Vlissingen, zoon van Andries Snoep en Adriana Cornelia van Holk Riemens. Andries is overleden op 18 september 1964 in Zeist, 75 jaar oud. Hij is begraven op 23 september 1964 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Notitie bij Andries: Vanaf 1912 naar de Koninklijke Marine gegaan. Hij vertrok op 31 augustus 1913 a/b/ van de torpedobootjager "Hermelijn" naar Indonesie. Hij keerde terug op 2 december 1916 en verliet de Marine met eervol ontslag op 5 april 1919 en woonde de laatste 10 jaar van zijn leven bij zijn zoon Andries, eerst in Amsterdam en later in Zeist.
Beroep:
korporaal monteur (bij de Marine)
Kind van Neeltje en Andries:
1 Andries Snoep, geboren op 29 augustus 1917 in Amsterdam.
XI-k Grietje Balder is geboren op 10 oktober 1894 in Amsterdam, dochter van Arien Balder en Gerritje Streefkerk (zie X-r). Grietje is overleden op 31 mei 1925 in Amsterdam, 30 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 16 mei 1917 in Amsterdam met Johannes Jacobus Stork, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 18 maart 1896 in Amsterdam, zoon van Pieter Cornelis Wilhelmus Strork en Johanna Velderman. Johannes is overleden op 30 januari 1977 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Beroep:
vuurstoker
Kinderen van Grietje en Johannes:
1 Greta Stork, geboren op 26 juni 1917 in Amsterdam. Greta is overleden op 1 juli 1917 in Amsterdam, 5 dagen oud.
2 Johannes (Joop) Stork, geboren op 24 juli 1918 in Amsterdam. Joop is overleden.
3 Gerard Jacobus Stork, geboren op 13 april 1921 in Amsterdam.
Beroep:
fabrikant
XI-l Willem Hendrik Balder is geboren op 8 december 1897 in Amsterdam, zoon van Arien Balder en Gerritje Streefkerk (zie X-r). Willem is overleden op 5 april 1923 in Amsterdam, 25 jaar oud.
Beroep:
typograaf, letterzetter
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 6 mei 1920 in Amsterdam met Anna van Oosthuijzen, 26 jaar oud. Anna is geboren op 5 oktober 1893 in Amsterdam, dochter van Louwrens van Oosthuijzen en Jansje Volkers. Anna is overleden.
Kind van Willem en Anna:
1 Willem Hendrik Balder, geboren op 12 december 1920 in Amsterdam.
XI-m Jan Oudt is geboren omstreeks 1889 in Sloten (NH), zoon van Jan Oudt en Jannetje Streefkerk (zie X-s). Jan is overleden.
Beroep:
wagenmaker
Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15 februari 1914 in Avenhorn met Antje Kroonenburg, ongeveer 20 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1894 in Avenhorn, dochter van Willem Kronenburg en Antje Tromp. Antje is overleden.
XI-n Marretje Oudt is geboren omstreeks 1890 in Sloten (NH), dochter van Jan Oudt en Jannetje Streefkerk (zie X-s). Marretje is overleden. Marretje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26 juni 1914 in Sloten (NH) met Otto Gerrit Teunis van Vugt, ongeveer 26 jaar oud. Otto is geboren omstreeks 1888 in Haarlemmermeer, zoon van Barend van Vugt en Cornelia Struik. Otto is overleden.
Beroep:
wagenmaker
XI-o Hendrik Oudt is geboren op 30 december 1891 in Sloten (NH), zoon van Jan Oudt en Jannetje Streefkerk (zie X-s). Hendrik is overleden op 17 januari 1937 in Amsterdam, 45 jaar oud.
Beroep:
slager
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 28 januari 1916 in Sloten (NH) met Jannetje Slinger, 22 jaar oud. Jannetje is geboren op 20 september 1893 in Haarlemmermeer, dochter van Arend Slinger en Hendje Buijs. Jannetje is overleden.
Kinderen van Hendrik en Jannetje:
1 Jannetje Oudt, geboren op 30 juli 1916 in Sloten (NH).
2 Arend Oudt, geboren op 1 augustus 1918 in Sloten (NH). Volgt XII-j.
3 Marretje Oudt, geboren op 28 juli 1920 in Haarlemmermeer.
4 Hendje Oudt, geboren op 28 oktober 1921 in Haarlemmermeer. Volgt XII-k.
5 Johanna Oudt, geboren op 13 oktober 1928 in Haarlemmermeer. Volgt XII-l.
6 Antje Oudt, geboren op 5 april 1930 in Amsterdam.
7 Hendrik Oudt, geboren op 10 mei 1936 in Amsterdam. Hendrik is overleden.
Notitie bij overlijden van Hendrik: op 10 mei 1959 vertrokken naar Calgary, AB, Canada.
XI-p Grietje van de Boogaard is geboren op 30 april 1905 in Amsterdam, dochter van Dirk van de Boogaard en Teuntje Streefkerk (zie X-t). Grietje is overleden na 4 december 1956 in Diemen?, minstens 51 jaar oud. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 12 juni 1930 in Amsterdam met Gerrit Hogenes, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 18 september 1905 in Nieuwer-Amstel, zoon van Abraham Hogenes en Wijnanda van Staaveren. Gerrit is overleden na 4 december 1956 in Diemen?, minstens 51 jaar oud.
Beroep:
winkelier, melkslijter, veehouder, werkmeester
Kinderen van Grietje en Gerrit:
1 Abraham Hogenes, geboren op 31 mei 1931 in Amsterdam.
Notitie bij Abraham: op 8 maart 1950 vertrokken naar Portland, OR, USA.
2 Teuntje Hogenes, geboren op 27 juni 1936 in Amsterdam.
3 Dirk Hogenes, geboren op 6 mei 1948 in Amsterdam.
XI-q Simon Wijman is geboren op 23 augustus 1904 in Amsterdam, zoon van Simon Wijman en Antje Streefkerk (zie X-u). Simon is overleden op 6 november 1942 in Hamburg-Neuengamme, Duitsland, 38 jaar oud.
Beroep:
bouwkundig opzichter, aannemer
Simon trouwde, 24 jaar oud, op 20 december 1928 in Amsterdam met Albertha Ringeling, 26 jaar oud. Albertha is geboren op 27 mei 1902 in Amsterdam, dochter van Krelis Ringeling en Elisabeth Charlotta van Greuningen. Albertha is overleden.
Beroep:
helpster Gemeentelijke Kindervoeding
Kind van Simon en Albertha:
1 Antje Clara Wijman, geboren op 3 maart 1934 in Amsterdam. Volgt XII-m.
XI-r Grietje Brouwer is geboren op 16 juni 1906 in Sloten (NH), dochter van Nikolaas Brouwer en Stijntje Adriana Streefkerk (zie X-v). Grietje is overleden op 2 september 1992 in Amsterdam, 86 jaar oud. Grietje trouwde, 18 jaar oud, op 9 oktober 1924 in Amsterdam met Herman van Bladeren, 22 jaar oud. Herman is geboren op 28 februari 1902 in Sloten (NH), zoon van Jacob van Bladeren en Detje Verbeek. Herman is overleden.
Beroep:
veehouder, landbouwer, melkhandelaar
Kinderen van Grietje en Herman:
1 Detje van Bladeren, geboren op 12 december 1924 in Amsterdam. Volgt XII-n.
2 Stijntje Adriana van Bladeren, geboren op 18 oktober 1926 in Amsterdam. Stijntje is overleden op 27 januari 1954 in Amsterdam, 27 jaar oud. Stijntje bleef ongehuwd.
Beroep:
coupeuse
3 Greta van Bladeren, geboren op 13 november 1928 in Amsterdam. Volgt XII-o.
4 Jacob van Bladeren, geboren op 15 mei 1930 in Amsterdam. Volgt XII-p.
5 Nikolaas van Bladeren, geboren op 24 oktober 1931 in Amsterdam. Volgt XII-q.
6 Trijntje van Bladeren, geboren op 3 mei 1933 in Amsterdam. Volgt XII-r.
7 Herman van Bladeren, geboren op 24 mei 1936 in Amsterdam. Volgt XII-s.
XI-s Cornelia Brouwer is geboren op 18 maart 1910 in Sloten (NH), dochter van Nikolaas Brouwer en Stijntje Adriana Streefkerk (zie X-v). Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 18 jaar oud, op 2 augustus 1928 in Amsterdam met Johan Bernardus Grevenstuk, 22 jaar oud. Johan is geboren op 16 februari 1906 in Haarlem, zoon van Johan Bernardus Grevenstuk en Grietje Keijzer. Johan is overleden op 3 juli 1987 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Beroep:
winkelier, grossier, kelner
Kinderen van Cornelia en Johan:
1 Grietje Grevenstuk, geboren op 3 november 1928 in Amsterdam. Volgt XII-t.
2 Stijntje Grevenstuk, geboren op 2 mei 1930 in Amsterdam. Volgt XII-u.
XI-t Hendrik Dirk Brouwer is geboren op 9 mei 1911 in Sloten (NH), zoon van Nikolaas Brouwer en Stijntje Adriana Streefkerk (zie X-v). Hendrik is overleden.
Beroep:
melkslijter
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 25 maart 1936 in Amsterdam met Ida Adriana Hendrika Vlug, 23 jaar oud. Ida is geboren op 30 november 1912 in Sloten (NH).
Kind van Hendrik en Ida:
1 Nicolaas Brouwer, geboren op 10 december 1926 in Amsterdam.
XI-u Anna Cornelia Hogenes is geboren op 23 september 1913 in Weesperkarspel, dochter van Gerrit Hogenes en Marretje Streefkerk (zie X-w). Anna is overleden. Anna trouwde, 29 jaar oud, op 9 juni 1943 met C. van Yperenburg.
XI-v Abraham Hogenes is geboren op 26 september 1915 in Weesperkarspel, zoon van Gerrit Hogenes en Marretje Streefkerk (zie X-w). Abraham is overleden op 15 november 1971, 56 jaar oud. Hij is begraven in Ouderkerk a/d Amstel. Abraham trouwde, 44 jaar oud, op 1 maart 1960 in Delft met Catharina Johanna van der Heeft, 33 jaar oud. Catharina is geboren op 19 januari 1927. Catharina is overleden op 12 november 2006, 79 jaar oud. Zij is begraven in Ouderkerk a/d Amstel.
Kinderen van Abraham en Catharina:
1 Gerrit Hogenes, geboren op 23 juli 1960.
2 Wilhelmina Hogenes, geboren op 10 juli 1961.
3 Marretje Hogenes, geboren op 13 april 1965.
4 Francisca Hogenes, geboren op 27 mei 1967. Volgt XII-v.
XI-w Margaretha Winkel is geboren op 9 maart 1887 in Mijdrecht, dochter van Maarten Jannsz Winkel en Neeltje van Veen (zie X-aa). Margaretha is overleden op 5 februari 1922 in Amsterdam, 34 jaar oud.
Beroep:
winkelierster
Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op 28 januari 1910 in Mijdrecht met Arie Leeuwrik, 26 jaar oud. Arie is geboren op 30 juni 1883 in Nieuwer-Amstel, zoon van Klaas Leeuwrik en Maartje Ekkerman. Arie is overleden op 3 maart 1920 in Amsterdam, 36 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht, wagenmaker, timmerman, bouwkundig tekenaar
Kinderen van Margaretha en Arie:
1 Maartje Leeuwrik, geboren op 9 november 1909 in Mijdrecht. Volgt XII-w.
2 Maarten Leeuwrik, geboren op 26 februari 1911 in Mijdrecht. Volgt XII-x.
3 Klaas Leeuwrik, geboren op 18 mei 1912 in Mijdrecht. Volgt XII-y.
4 Neeltje Leeuwrik, geboren op 29 mei 1914 in Amsterdam. Volgt XII-z.
5 Jan Willem Leeuwrik, geboren op 6 maart 1918 in Amsterdam. Volgt XII-aa.
6 Arie Leeuwrik, geboren op 17 september 1919 in Amsterdam. Volgt XII-ab.
XI-x Elisabeth Winkel is geboren op 8 september 1888 in Mijdrecht, dochter van Maarten Jannsz Winkel en Neeltje van Veen (zie X-aa). Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 29 jaar oud, op 7 juni 1918 in Mijdrecht met Dirk van der Laan, 33 jaar oud. Dirk is geboren op 7 juni 1885 in Wilnis. Dirk is overleden op 30 november 1961 in Loenen a/d Vecht, 76 jaar oud.
XI-y Jan Willem Winkel is geboren op 8 december 1890 in Mijdrecht, zoon van Maarten Jannsz Winkel en Neeltje van Veen (zie X-aa). Jan is overleden op 17 januari 1968 in Utrecht, 77 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwer ter Aa.
Beroep:
veehouder
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 24 april 1919 in Mijdrecht met Antje Stam, 30 jaar oud. Antje is geboren op 7 juli 1888 in Mijdrecht, dochter van Hendrik Stam en Gerritje Bouthoorn. Antje is overleden op 4 mei 1980, 91 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwer ter Aa.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Neeltje Winkel, geboren op 12 september 1920 in Mijdrecht. Volgt XII-ac.
2 Hendrik Winkel, geboren op 5 december 1921 in Mijdrecht. Volgt XII-ad.
3 Gerritje Winkel, geboren op 16 mei 1923 in Vinkeveen. Volgt XII-ae.
4 Maartje Winkel, geboren op 13 mei 1924 in Vinkeveen. Volgt XII-af.
5 Maarten Winkel, geboren op 16 oktober 1926 in Vinkeveen. Volgt XII-ag.
6 Hendrica Antje Winkel, geboren op 22 april 1929 in Vinkeveen. Volgt XII-ah.
XI-z Willempje Winkel is geboren op 27 november 1893 in Mijdrecht, dochter van Maarten Jannsz Winkel en Neeltje van Veen (zie X-aa). Willempje is overleden. Willempje trouwde, 23 jaar oud, op 8 december 1916 in Mijdrecht met Arie Plomp, 23 jaar oud. Arie is geboren op 22 maart 1893 in Wilnis. Arie is overleden.
XI-aa Niesje Winkel is geboren op 12 oktober 1895 in Mijdrecht, dochter van Maarten Jannsz Winkel en Neeltje van Veen (zie X-aa). Niesje is overleden op 27 november 1969 in Wilnis, 74 jaar oud. Niesje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1926 met Gerrit Scherpel, ongeveer 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 29 maart 1899 in Mijdrecht. Gerrit is overleden op 2 februari 1959 in Mijdrecht, 59 jaar oud.
XI-ab Jannetje Winkel is geboren op 30 november 1896 in Mijdrecht, dochter van Maarten Jannsz Winkel en Neeltje van Veen (zie X-aa). Jannetje is overleden op 5 december 1968 in Nieuwerbrug, 72 jaar oud. Jannetje trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1924 met Klaas Mulkhuyse, 24 of 25 jaar oud. Klaas is geboren op 20 december 1899 in Vinkeveen. Klaas is overleden.
XI-ac Willem Jan Winkel is geboren op 5 april 1898 in Mijdrecht, zoon van Maarten Jannsz Winkel en Neeltje van Veen (zie X-aa). Willem is overleden op 19 juni 1959 in Mijdrecht, 61 jaar oud. Willem trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1924 met Hendrika Visser, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Hendrika: uit dit huwelijk twee kinderen.
Hendrika is geboren op 15 februari 1901 in Nieuwer-Amstel. Hendrika is overleden.
XI-ad Gerritje Winkel is geboren op 24 december 1900 in Mijdrecht, dochter van Maarten Jannsz Winkel en Neeltje van Veen (zie X-aa). Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1926 met Nicolaas Visser, 25 of 26 jaar oud. Nicolaas is geboren op 31 oktober 1900 in Nieuwer-Amstel. Nicolaas is overleden.
XI-ae Gerrit Winkel is geboren op 21 november 1903 in Mijdrecht, zoon van Maarten Jannsz Winkel en Neeltje van Veen (zie X-aa). Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1928 met Anna Alida van Selm, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Anna: uit dit huwelijk acht kinderen.
Anna is geboren op 25 juni 1907 in Wilnis. Anna is overleden.
XI-af Gerritje van Veen, dochter van Jan van Veen (zie X-ab) en Jannetje van Ankeren. Gerritje begon een relatie met Jan Koole.
XI-ag Abram van Veen, zoon van Jan van Veen (zie X-ab) en Jannetje van Ankeren. Abram trouwde op 23 maart 1933 in Mijdrecht met Jansje van Kempen.
Kinderen van Abram en Jansje:
1 Anna Arnoldina van Veen.
2 Jannetje van Veen.
XI-ah Marretje van Veen is geboren op 16 juli 1897 in Mijdrecht, dochter van Jan van Veen (zie X-ab) en Jannetje van Ankeren. Marretje is overleden. Marretje trouwde, 22 jaar oud, op 7 mei 1920 in Mijdrecht met Arie Looij, 23 jaar oud. Arie is geboren op 22 oktober 1896 in Mijdrecht. Arie is overleden.
XI-ai Niesje van Veen is geboren op 13 april 1909 in Mijdrecht, dochter van Jan van Veen (zie X-ab) en Jannetje van Ankeren. Niesje is overleden. Niesje trouwde, 21 jaar oud, op 8 mei 1930 in Mijdrecht met Cornelis Koster, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 28 maart 1906 in Nieuwer-Amstel, zoon van Barend Koster en Hermina Catharina (Mien) van Blaaderen. Cornelis is overleden op 15 september 1980 in Amstelveen, 74 jaar oud. Hij is begraven op 19 september 1980 in Uithoorn.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Niesje en Cornelis:
1 Bob Koster.
2 Hermina Catharina Jannetje Koster. Volgt XII-ai.
3 Jan Koster.
XI-aj Marretje van Veen is geboren op 10 februari 1901 in Mijdrecht, dochter van Gerrit van Veen (zie X-ad) en Martijntje Plooij. Marretje is overleden.
Beroep:
landbouwster
Marretje trouwde, 20 jaar oud, op 28 april 1921 in Mijdrecht met Leendert van Kreuningen, 24 jaar oud. Leendert is geboren op 17 december 1896 in Abcoude-Proostdij, zoon van Jan van Kreuningen en Aagje van Kreuningen. Leendert is overleden.
XI-ak Neeltje van Veen is geboren op 21 december 1903 in Mijdrecht, dochter van Gerrit van Veen (zie X-ad) en Martijntje Plooij. Neeltje is overleden op 26 september 1999 in Oegstgeest, 95 jaar oud. Neeltje trouwde met S. Bouma.
XI-al Willem Plooij is geboren op 31 augustus 1901 in Mijdrecht, zoon van Cornelis Plooij en Niesje van Veen (zie X-ae). Willem is overleden op 11 oktober 1985 in Vinkeveen en Waverveen, 84 jaar oud. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 26 april 1928 in Vinkeveen met Teuntje Dirkje Verweij, 24 jaar oud. Teuntje is geboren op 16 februari 1904 in Waverveen, dochter van Arie Verweij en Matje Bleeker. Teuntje is overleden op 15 november 1971 in Utrecht, 67 jaar oud.
Kinderen van Willem en Teuntje:
1 Matje Plooij, geboren op 6 augustus 1932 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt XII-aj.
2 Niesje Plooij, geboren op 27 juli 1936 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt XII-ak.
3 Arie Plooij, geboren op 8 januari 1938 in Vinkeveen en Waverveen.
4 Cornelis Plooij, geboren op 1 april 1940 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt XII-al.
5 Teuntje Dirkje Plooij, geboren op 8 september 1941 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt XII-am.
XI-am Lijntje Plooij is geboren op 5 januari 1903 in Mijdrecht, dochter van Cornelis Plooij en Niesje van Veen (zie X-ae). Lijntje is overleden op 4 mei 1951 in Vinkeveen, 48 jaar oud. Lijntje trouwde, 24 jaar oud, op 5 mei 1927 in Mijdrecht met Willem van Maanen, 23 jaar oud. Willem is geboren op 25 september 1903 in Vinkeveen, zoon van Jan van Maanen en Wilhelmina Sophia Korver. Willem is overleden op 20 maart 1976 in Woerden, 72 jaar oud. Willem trouwde later op 18 juni 1953 in Vinkeveen met Grietje Voorneveld (1898-1978).
Kinderen van Lijntje en Willem:
1 Jan van Maanen, geboren op 15 mei 1928 in Vinkeveen. Volgt XII-an.
2 Niesje van Maanen, geboren op 24 april 1930 in Vinkeveen.
Notitie bij Niesje: vertrekt februari 1953 naar ON, Canada.
3 Cornelis van Maanen, geboren op 16 september 1931 in Vinkeveen. Volgt XII-ao.
4 Wilhelm van Maanen, geboren op 15 februari 1935 in Vinkeveen.
5 Letta van Maanen, geboren op 28 augustus 1936 in Vinkeveen. Volgt XII-ap.
XI-an Jacobus Plooij is geboren op 25 april 1904 in Mijdrecht, zoon van Cornelis Plooij en Niesje van Veen (zie X-ae). Jacobus is overleden op 17 januari 1941 in Amstelveen, 36 jaar oud. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 30 januari 1930 in Vinkeveen met Maria Cornelia van Maanen, 24 jaar oud. Maria is geboren op 31 mei 1905 in Mijdrecht. Maria is overleden op 17 januari 1941 in Amstelveen, 35 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Cornelis Plooij, geboren op 21 september 1932 in Amstelveen. Volgt XII-aq.
2 Jan Plooij, geboren op 28 november 1935 in Amstelveen. Volgt XII-ar.
3 Jacobus Plooij, geboren op 4 juni 1938 in Amstelveen.
XI-ao Nicolaas Plooij is geboren op 22 november 1905 in Mijdrecht, zoon van Cornelis Plooij en Niesje van Veen (zie X-ae). Nicolaas is overleden op 10 december 1936 in Badhoevedorp, 31 jaar oud. Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op 27 juni 1929 in Mijdrecht met Gerritje van Elswijk, 23 jaar oud. Gerritje is geboren op 12 oktober 1905 in Mijdrecht, dochter van Pieter van Elswijk en Niesje van Vliet. Gerritje is overleden.
Kinderen van Nicolaas en Gerritje:
1 Cornelis Plooij, geboren op 31 mei 1930 in ’s-Gravenhage. Volgt XII-as.
2 Niesje Plooij, geboren op 22 september 1931 in Amsterdam. Volgt XII-at.
3 Pieter Plooij, geboren op 5 oktober 1933 in Badhoevedorp. Volgt XII-au.
4 Willem Plooij, geboren op 7 augustus 1936 in Badhoevedorp. Volgt XII-av.
XI-ap Cornelis Plooij is geboren op 6 april 1907 in Mijdrecht, zoon van Cornelis Plooij en Niesje van Veen (zie X-ae). Cornelis is overleden op 30 april 1981 in Amstelveen, 74 jaar oud. Cornelis trouwde met Jacoba Maria van Mourik. Jacoba is geboren op 17 maart 1910 in Weesperkarspel. Jacoba is overleden.
XI-aq Jan Plooij is geboren op 25 april 1909 in Mijdrecht, zoon van Cornelis Plooij en Niesje van Veen (zie X-ae). Jan is overleden op 22 januari 1981 in Woerden, 71 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 1 december 1939 in Breukelen met Francina Christina van Elk, 20 jaar oud. Francina is geboren op 5 april 1919 in Breukelen, dochter van Christiaan van Elk en Eva Versteeg. Francina is overleden op 13 maart 2005 in Vinkeveen, 85 jaar oud. Zij is begraven op 17 maart 2005 in Mijdrecht.
Kinderen van Jan en Francina:
1 Niesje Plooij, geboren op 13 december 1944 in Mijdrecht. Volgt XII-aw.
2 Christiaan Nicolaas Jacobus Plooij, geboren op 16 februari 1946 in Mijdrecht. Volgt XII-ax.
3 Jan Plooij, geboren op 4 september 1951 in Mijdrecht. Volgt XII-ay.
4 Frans Christiaan Plooij, geboren op 10 oktober 1955 in Mijdrecht.
5 Eddy Cornelis Plooij, geboren op 1 oktober 1958 in Mijdrecht.
XI-ar Maartje Plooij is geboren op 25 november 1910 in Mijdrecht, dochter van Cornelis Plooij en Niesje van Veen (zie X-ae). Maartje is overleden op 31 oktober 1984 in ’s-Gravenhage, 73 jaar oud. Maartje trouwde, 25 jaar oud, op 27 mei 1936 in Mijdrecht met Geertjan van Schaik, 26 jaar oud. Geertjan is geboren op 31 mei 1909 in Zoetermeer. Geertjan is overleden.
XI-as Quirina Plooij is geboren op 13 juli 1912 in Mijdrecht, dochter van Cornelis Plooij en Niesje van Veen (zie X-ae). Quirina is overleden op 20 augustus 1973 in Breukelen, 61 jaar oud. Quirina trouwde, 25 jaar oud, op 16 februari 1938 met Arie Aalt van de Pol, 29 jaar oud. Arie is geboren op 20 april 1908. Arie is overleden op 7 november 1984 in Breukelen, 76 jaar oud.
XI-at Jacob Kolenberg is geboren op 20 juni 1885 in Nieuwer-Amstel, zoon van Mattheus Jacob Kolenberg (zie X-af) en Rijkje Sneeuwloper. Jacob is overleden op 7 december 1969 in Vlaardingen, 84 jaar oud.
Beroep:
gasfitter
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 19 augustus 1908 in Loosdrecht met Cornelia van Bree, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 21 maart 1885 in Loosdrecht, dochter van Jan van Bree en Willemina Dalman. Cornelia is overleden op 4 mei 1961 in Vlaardingen, 76 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Mattheus Jacob Kolenberg, geboren op 2 december 1908 in Wateringen. Volgt XII-az.
2 Jan Kolenberg, geboren op 5 mei 1910 in Wateringen. Jan is overleden op 15 augustus 1910 in Wateringen, 3 maanden oud.
3 Willemiena Kolenberg, geboren op 23 juli 1912 in Maassluis. Volgt XII-ba.
4 Jan Kolenberg, geboren op 23 januari 1914 in Monster. Volgt XII-bb.
5 Hendrik (Henk) Kolenberg, geboren op 13 september 1916 in Boskoop. Volgt XII-bc.
6 Rijkje Kolenberg, geboren op 31 oktober 1921 in Vlaardingen. Volgt XII-bd.
XI-au Hendrik Kolenberg is geboren op 13 maart 1888 in Nieuwer-Amstel, zoon van Mattheus Jacob Kolenberg (zie X-af) en Rijkje Sneeuwloper. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 5 november 1911 in Edam met Maretje Kok, ongeveer 25 jaar oud. Maretje is geboren omstreeks 1886 in Edam. Maretje is overleden.
XI-av Jan Kolenberg is geboren op 8 maart 1891 in Nieuwer-Amstel, zoon van Mattheus Jacob Kolenberg (zie X-af) en Rijkje Sneeuwloper. Jan is overleden op 4 april 1945 in Amsterdam, 54 jaar oud.
Beroep:
voerman
Jan:
(1) trouwde, 5 jaar oud, op 25 oktober 1896 in Utrecht met Willemijntje Oostrum, geen dag oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Willemijntje: Natuurlijke vader van Willemijntje, dochter van Willemijntje Oostrom die bij het huwelijk van haar moeder, op 24.12.1920, de achternaam krijgt van haar stiefvader: Witte.
Willemijntje is geboren op 25 oktober 1896 in Utrecht, dochter van Huijbertus Oostrum en Klaasje van Ee. Willemijntje is overleden op 17 juli 1954 in Ermelo, 57 jaar oud.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 9 april 1919 in Nieuwer-Amstel met Anthonia Catharina Schneider, ongeveer 28 jaar oud. Anthonia is geboren omstreeks 1891 in Amsterdam, dochter van Louis Wilhelm Schneider en Antonia Barens. Anthonia is overleden.
Kind van Jan en Willemijntje:
1 Willemijntje (Mientje) Witte, geboren op 27 maart 1919 in Amsterdam. Volgt XII-be.
XI-aw Pietje Kolenberg is geboren op 28 augustus 1893 in Nieuwer-Amstel, dochter van Mattheus Jacob Kolenberg (zie X-af) en Rijkje Sneeuwloper. Pietje is overleden. Pietje trouwde, 23 jaar oud, op 4 april 1917 in Nieuwer-Amstel met Martinus Cuiper, ongeveer 24 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1893 in Ouder-Amstel, zoon van Jan Cuiper en Geertruida van Vliet. Martinus is overleden.
Beroep:
bloemist
XI-ax Jannetje Kolenberg is geboren op 8 mei 1895 in Nieuwer-Amstel, dochter van Mattheus Jacob Kolenberg (zie X-af) en Rijkje Sneeuwloper. Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 7 april 1920 in Nieuwer-Amstel met Govert van Lier, 29 jaar oud. Govert is geboren op 8 december 1890 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jan van Lier en Geertrui Poortvliet. Govert is overleden.
Beroep:
schillenophaler
Kinderen van Jannetje en Govert:
1 Geertrui van Lier.
2 Rijkje van Lier.
XI-ay Elisabeth Jannetje Kolenberg is geboren op 17 januari 1898 in Nieuwer-Amstel, dochter van Mattheus Jacob Kolenberg (zie X-af) en Rijkje Sneeuwloper. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 13 april 1921 in Vinkeveen en Waverveen met Mattheus Meijer, ongeveer 21 jaar oud. Mattheus is geboren omstreeks 1900 in Vinkeveen en Waverveen, zoon van Mattheus Meijer en Marretje Kruk. Mattheus is overleden.
XI-az Mietje Spreen is geboren omstreeks 1884 in Nieuwer-Amstel, dochter van Teunis Spreen en Elisabeth Jannetje Koolenberg (zie X-ag). Mietje is overleden. Mietje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18 augustus 1909 in Nieuwer-Amstel met Teunis van Beijeren, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mietje en Teunis: erk. 1 kind.
Teunis is geboren omstreeks 1882 in Uithoorn, zoon van Nicolaas van Beijeren en Woutrina Pieternella de Graaff. Teunis is overleden.
Beroep:
timmerman
XI-ba Jakob Spreen is geboren omstreeks 1889 in Nieuwer-Amstel, zoon van Teunis Spreen en Elisabeth Jannetje Koolenberg (zie X-ag). Jakob is overleden.
Beroep:
schillenophaler
Jakob trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 10 september 1919 in Nieuwer-Amstel met Helena Jorina Pisuisse, ongeveer 24 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1895 in Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis Wilhelmus Pisuisse en Johanna de Wit. Helena is overleden.
XI-bb Carel Willem Frederik Spreen is geboren omstreeks 1892 in Nieuwer-Amstel, zoon van Teunis Spreen en Elisabeth Jannetje Koolenberg (zie X-ag). Carel is overleden.
Beroep:
sigarenmaker
Carel trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 20 september 1922 in Nieuwer-Amstel met Jenneke Brouwer, ongeveer 29 jaar oud. Jenneke is geboren omstreeks 1893 in De Werken en Sleeuwijk, dochter van Philippus Brouwer en Wilhelmina van der Wal. Jenneke is overleden.
XI-bc Neeltje Spruitenburg is geboren op 27 juni 1885 in Amsterdam, dochter van Gerrit Spruitenburg (zie X-ai) en Machteldje van Eijk. Neeltje is overleden. Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op 23 april 1908 in Amsterdam met Klaas Prins, 28 jaar oud. Klaas is geboren op 23 maart 1880 in Purmerend, zoon van Wessel Prins en Johanna Admiraal. Klaas is overleden.
Beroep:
sergeant-schrijver bij de marine
Kinderen van Neeltje en Klaas:
1 Machteldje Prins, geboren op 28 februari 1909 in Amsterdam. Machteldje is overleden.
2 Johanna Prins, geboren op 16 januari 1910 in Amsterdam. Johanna is overleden.
XI-bd Alberta Spruitenburg is geboren op 16 september 1886 in Amsterdam, dochter van Gerrit Spruitenburg (zie X-ai) en Machteldje van Eijk. Alberta is overleden. Alberta trouwde, 22 jaar oud, op 15 juli 1909 in Amsterdam met Willem Dol, 33 jaar oud. Willem is geboren op 28 januari 1876 in Westwoud, zoon van Simon Dol en Elizabeth Heinsius. Willem is overleden op 7 april 1941 in Zeist, 65 jaar oud.
Beroep:
sergeant bij de Koninklijke Marine
Kinderen van Alberta en Willem:
1 Machteldje Dol, geboren op 7 juni 1910 in Nieuw Helvoet. Machteldje is overleden.
2 Elizabet Dol, geboren op 17 februari 1916 in Den Helder.
XI-be Neeltje Spruitenburg is geboren omstreeks 1896 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jacob Spruitenburg (zie X-aj) en Neeltje Jansje van Lier. Neeltje is overleden. Neeltje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24 augustus 1921 in Nieuwer-Amstel met Bertus Oosten, ongeveer 29 jaar oud. Bertus is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam. Bertus is overleden.
Beroep:
veemarbeider
XI-bf Maria Streefkerk is geboren op 9 april 1889 in Nieuwer-Amstel, dochter van Albert Streefkerk (zie IX-aj) en Jannetje van Zadelhoff (zie X-ak). Maria is overleden.
Beroep:
naaister
Maria trouwde, 31 jaar oud, op 10 juni 1920 in Diemen met Gerrit Pieterse, ongeveer 32 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1888 in Diemen, zoon van Arie Pieterse en Mijnsje Slokker. Gerrit is overleden.
Beroep:
schoenmaker
XI-bg Geertje Streefkerk is geboren op 17 april 1890 in Nieuwer-Amstel, dochter van Albert Streefkerk (zie IX-aj) en Jannetje van Zadelhoff (zie X-ak). Geertje is overleden op 23 mei 1952 in Amsterdam, 62 jaar oud. Geertje trouwde, 33 jaar oud, op 12 december 1923 in Amsterdam met Johannes Richardus Stokvis, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 8 februari 1894 in Amsterdam, zoon van Johannes Richardus Stokvis en Johanna Margaretha Pool. Johannes is overleden. Johannes trouwde later op 29 november 1952 in Amsterdam met Maria Cornelia Wilhelmina Anna Akerboom (1920-1954).
Beroep:
timmerman, aannemer, bouwkundig opzichter
XI-bh Barend Streefkerk is geboren op 8 juli 1892 in Nieuwer-Amstel, zoon van Albert Streefkerk (zie IX-aj) en Jannetje van Zadelhoff (zie X-ak). Barend is overleden op 30 december 1982, 90 jaar oud. Hij is begraven in Hem.
Beroep:
steendrukker
Barend trouwde, 27 jaar oud, op 23 oktober 1919 in Amsterdam met Johanna Lakerveld, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 10 juli 1893 in Amsterdam, dochter van Jan Willem Lakerveld en Grietje van Harten. Johanna is overleden op 17 oktober 1979, 86 jaar oud. Zij is begraven in Hem.
Kind van Barend en Johanna:
1 Jannetje Streefkerk, geboren op 4 mei 1928 in Amsterdam. Volgt XII-bf.
XI-bi Dirk Streefkerk is geboren op 13 september 1893 in Nieuwer-Amstel, zoon van Albert Streefkerk (zie IX-aj) en Jannetje van Zadelhoff (zie X-ak). Dirk is overleden op 18 april 1969, 75 jaar oud. Hij is begraven op 22 april 1969 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Beroep:
slager
Dirk trouwde, 31 jaar oud, op 22 januari 1925 in Amsterdam met Alida Maria Pape, 25 jaar oud. Alida is geboren op 16 maart 1899 in Amsterdam, dochter van Heinrich Johan Pape en Aaltje Mus. Alida is overleden op 17 januari 1984 in Tremelo, België, 84 jaar oud. Zij is begraven op 19 januari 1984 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Kinderen van Dirk en Alida:
1 Rie Alida Streefkerk, geboren omstreeks 1 maart 1926 in Diemen. Rie is overleden op 25 maart 1926 in Diemen, ongeveer 24 dagen oud.
2 Albert Streefkerk, geboren op 15 januari 1934 in Diemen.
3 Hemmy Streefkerk, geboren op 30 juni 1936 in Diemen.
XI-bj Jannetje Streefkerk is geboren op 9 juli 1894 in Nieuwer-Amstel, dochter van Albert Streefkerk (zie IX-aj) en Jannetje van Zadelhoff (zie X-ak). Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 27 jaar oud, op 21 juli 1921 in Amsterdam met Maarten Verweij, 25 jaar oud. Maarten is geboren op 28 mei 1896 in Amsterdam, zoon van Maarten Verweij en Aafje Meijers. Maarten is overleden.
Beroep:
timmerman
Kinderen van Jannetje en Maarten:
1 Aafje Verweij, geboren op 20 februari 1922 in Amsterdam.
2 Albert Verweij, geboren op 28 november 1925 in Amsterdam.
XI-bk Albert Streefkerk is geboren op 5 maart 1896 in Nieuwer-Amstel, zoon van Albert Streefkerk (zie IX-aj) en Jannetje van Zadelhoff (zie X-ak). Albert is overleden.
Beroep:
tuinman, timmerman Publieke Werken
Albert trouwde, 26 jaar oud, op 25 januari 1923 in Amsterdam met Elisabeth Maria Barbara van Tol, 32 jaar oud. Elisabeth is geboren op 25 januari 1891 in Amsterdam, dochter van Aloysius Lambertus van Tol en Bartje Theodora Papavoine. Elisabeth is overleden.
XI-bl Hendrina Streefkerk is geboren op 26 januari 1900 in Amsterdam, dochter van Albert Streefkerk (zie IX-aj) en Jannetje van Zadelhoff (zie X-ak). Hendrina is overleden. Hendrina trouwde, 26 jaar oud, op 7 oktober 1926 in Amsterdam met Albert van Drunen, 27 jaar oud. Albert is geboren op 9 februari 1899 in Weesp, zoon van Pieter van Drunen en Wilhelmina Havinga. Albert is overleden.
Beroep:
leerling-machinist
XI-bm Barend van Zadelhoff is geboren op 13 juni 1887 in Mijdrecht, zoon van Hendrik (Hein) van Zadelhoff (zie X-al) en Barendina Marretje Mull. Barend is overleden. Barend trouwde, 24 jaar oud, op 23 mei 1912 in Nieuwer-Amstel met Neeltje Elemerse Elisabeth den Hartog, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op 1 september 1886 in Nieuwer-Amstel, dochter van Meijndert den Hartog en Johanna Buijs. Neeltje is overleden.
XI-bn Aart van Zadelhoff is geboren op 15 december 1889 in Mijdrecht, zoon van Hendrik (Hein) van Zadelhoff (zie X-al) en Barendina Marretje Mull. Aart is overleden.
Beroep:
veehouder
Aart:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14 maart 1913 in Nieuwer-Amstel met Alida Roskam, 29 jaar oud. Alida is geboren op 29 november 1883 in Nieuwer-Amstel. Alida is overleden op 14 januari 1932 in Amsterdam, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 4 juli 1934 in Amsterdam met Trijntje Verwer, 34 jaar oud. Trijntje is geboren op 6 februari 1900 in Oostzaan, dochter van Pieter Verwer. Trijntje is overleden.
Kinderen van Aart en Alida:
1 Hendrik van Zadelhoff, geboren op 26 november 1914 in Amsterdam. Hendrik is overleden.
2 Dirk van Zadelhoff, geboren op 7 juli 1916 in Amsterdam. Dirk is overleden.
3 Aart van Zadelhoff, geboren op 4 mei 1919 in Amsterdam. Aart is overleden.
4 Marretje van Zadelhoff, geboren op 9 maart 1925 in Amsterdam.
Kinderen van Aart en Trijntje:
5 Wijbrand van Zadelhoff, geboren op 23 augustus 1935 in Amsterdam. Wijbrand is overleden op 12 november 1937 in Amsterdam, 2 jaar oud.
6 Geertje van Zadelhoff, geboren op 21 maart 1938 in Amsterdam.
7 Wijbrand van Zadelhoff, geboren op 21 maart 1938 in Amsterdam.
XI-bo Geertje van Zadelhoff is geboren op 21 oktober 1892 in Mijdrecht, dochter van Hendrik (Hein) van Zadelhoff (zie X-al) en Barendina Marretje Mull. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 7 april 1919 in Amsterdam met Johannes Frans Pasteuning, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 2 september 1894 in Amsterdam, zoon van Johannes Pasteuning. Johannes is overleden.
Beroep:
bankwerker
Kinderen van Geertje en Johannes:
1 Johannes Pasteuning, geboren op 2 maart 1920 in Amsterdam. Johannes is overleden.
Beroep:
kantoorbediende
2 Hendrik Pasteuning, geboren op 2 mei 1923 in Amsterdam.
3 Wilhelm Gerard Pasteuning, geboren op 30 januari 1928 in Amsterdam.
XI-bp Cornelis van Zadelhoff is geboren op 7 februari 1897 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik (Hein) van Zadelhoff (zie X-al) en Barendina Marretje Mull. Cornelis is overleden.
Beroep:
brandwacht
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 21 januari 1924 in Amsterdam met Berendina Cabri, 21 jaar oud. Berendina is geboren op 11 februari 1902 in Amsterdam, dochter van Johannes Jacob Cabri. Berendina is overleden.
Kinderen van Cornelis en Berendina:
1 Franciscus Jacobus van Zadelhoff, geboren op 16 september 1925 in Amsterdam.
2 Hendrik van Zadelhoff, geboren op 8 maart 1929 in Amsterdam. Volgt XII-bg.
XI-bq Hendrik van Zadelhoff is geboren op 5 augustus 1899 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik (Hein) van Zadelhoff (zie X-al) en Barendina Marretje Mull. Hendrik is overleden op 5 april 1938 in Amsterdam, 38 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 16 oktober 1924 in Amsterdam met Kleisje Zielstra, 23 jaar oud. Kleisje is geboren op 7 december 1900 in Watergraafsmeer. Kleisje is overleden.
XI-br Hendrika van den Heuvel is geboren omstreeks 1890 in Haarlemmermeer, dochter van Gerrit van den Heuvel en Maria Hendrika Verkuijl (zie X-ao). Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 7 mei 1914 in Haarlemmermeer met Cornelis de Regt, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1889 in Haarlemmermeer, zoon van Arij de Regt en Christina Visser. Cornelis is overleden.
Beroep:
landbouwer
XI-bs Jannetje van den Heuvel is geboren op 13 oktober 1891 in Haarlemmermeer, dochter van Gerrit van den Heuvel en Maria Hendrika Verkuijl (zie X-ao). Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 20 jaar oud, op 2 mei 1912 in Haarlemmermeer met Cornelis Gootjes, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 3 oktober 1888 in Harenkarspel, zoon van Pieter Gootjes en Aaltje Bijpost. Cornelis is overleden.
Beroep:
landbouwer
XI-bt Jozina van den Heuvel is geboren omstreeks 1894 in Haarlemmermeer, dochter van Gerrit van den Heuvel en Maria Hendrika Verkuijl (zie X-ao). Jozina is overleden. Jozina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 9 mei 1917 in Haarlemmermeer met Jan Willem Bonda, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1893 in Alkemade, zoon van Johannes Bonda en Maartje Roeloffs. Jan is overleden.
XI-bu Mathilda van den Heuvel is geboren op 18 juni 1896 in Haarlemmermeer, dochter van Gerrit van den Heuvel en Maria Hendrika Verkuijl (zie X-ao). Mathilda is overleden op 8 februari 1962 in Haarlemmermeer, 65 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp (Iepenhof). Mathilda trouwde, 21 jaar oud, op 8 mei 1918 in Haarlemmermeer met Barend Biesheuvel, 26 jaar oud. Barend is geboren op 25 november 1891 in Haarlemmermeer, zoon van Jacob Cornelis Biesheuvel en Jannetje Doekes. Barend is overleden op 6 februari 1981 in Haarlemmermeer, 89 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp (Iepenhof).
Kind van Mathilda en Barend:
1 Jacob Cornelis Biesheuvel, geboren op 17 maart 1925. Jacob is overleden op 19 januari 1930, 4 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp.
XI-bv Dirkje van den Heuvel is geboren omstreeks 1899 in Haarlemmermeer, dochter van Gerrit van den Heuvel en Maria Hendrika Verkuijl (zie X-ao). Dirkje is overleden. Dirkje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 16 maart 1921 in Haarlemmermeer met Huibert Groenenberg, 25 of 26 jaar oud. Huibert is geboren in 1895 in Haarlemmermeer, zoon van Arie Groenenberg en Maria de Graaf. Huibert is overleden.
XI-bw Jenneke van den Heuvel is geboren op 18 mei 1900 in Haarlemmermeer, dochter van Gerrit van den Heuvel en Maria Hendrika Verkuijl (zie X-ao). Jenneke is overleden op 3 november 1992 in Haarlemmermeer, 92 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp (Iepenhof). Jenneke trouwde, 21 jaar oud, op 6 april 1922 in Haarlemmermeer met Gerrit Rip, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 16 juni 1896 in Haarlemmermeer, zoon van Boudewijn Rip en Antje Maria Willemina van Beinum. Gerrit is overleden op 15 februari 1957 in Haarlemmermeer, 60 jaar oud. Hij is begraven in Hoofddorp.
XI-bx Christina (Stien) Verkuijl is geboren op 10 april 1893 in Haarlemmermeer, dochter van Hendrik Jacob Verkuijl (zie X-ap) en Cornelia Roodenburg. Stien is overleden op 9 februari 1979 in Zevenhoven, 85 jaar oud. Stien trouwde, 23 jaar oud, op 1 november 1916 in Haarlemmermeer met Leendert Johannes Splinter, 27 jaar oud. Leendert is geboren op 9 mei 1889 in Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes Splinter en Gijsje Betje Kapteijn. Leendert is overleden op 30 december 1976 in Zevenhoven, 87 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Stien en Leendert:
1 Cornelia Splinter, geboren op 8 januari 1918 in Groningen. Volgt XII-bh.
2 Johannes Splinter, geboren op 8 januari 1918 in Groningen. Volgt XII-bi.
3 Hendrik Jacob Splinter, geboren op 7 april 1920 in Norg. Volgt XII-bj.
4 Gijsje Betje Splinter, geboren op 8 juli 1921 in Norg. Volgt XII-bk.
5 Geertruida Splinter, geboren op 15 mei 1923 in Norg. Volgt XII-bl.
6 Christina Splinter, geboren op 15 maart 1927 in Norg. Christina is overleden op 27 mei 1946 in Leiden, 19 jaar oud. Zij is begraven op 31 mei 1946 in Zevenhoven.
XI-by Matthijs Verkuijl is geboren op 18 juni 1895 in Haarlemmermeer, zoon van Hendrik Jacob Verkuijl (zie X-ap) en Cornelia Roodenburg. Matthijs is overleden op 14 december 1944 in Amsterdam, 49 jaar oud. Hij is begraven in Overveen.
Notitie bij overlijden van Matthijs: Begraven op de "erebegraafplaats" vak nr.5., te Overveen, gemeente Bloemendaal.
Notitie bij Matthijs: Gefusilleerd door de S.D. Hij was in de tweede wereldoorlog eerst in Rotterdam en daarna in Badhoevedorp "De vader der K.P.ers, door de S.D. op 24-11-1944 bij een overval gegrepen.
Een straatnaam en een gedenkteken aan de Haarlemmerweg in Badhoevedorp zijn naar hem vernoemd
Matthijs:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 25 september 1918 in Norg met Maria Willemse, 25 jaar oud. Maria is geboren op 15 juli 1893 in Zwolle, dochter van Pieter Willemse en Johanna Hendrika Alberta Oldenhof. Maria is overleden op 22 november 1918 in Veenhuizen, 25 jaar oud.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 2 juni 1920 in Hoogeveen met Johanna Aaltina Dun, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 31 januari 1894 in Wildervank, dochter van Hindrik Dun en Harwiena Doewes. Johanna is overleden op 10 mei 1973 in Haarlemmermeer, 79 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp (Wilgenhof).
Kinderen van Matthijs en Johanna:
1 Harmina Cornelia (Ina) Verkuijl, geboren op 8 mei 1921 in Gramsbergen. Volgt XII-bm.
2 Hendrik Jacob Verkuijl, geboren op 13 juni 1922 in Gramsbergen. Hendrik is overleden op 14 december 1944 in Amsterdam, 22 jaar oud. Hij is begraven in Overveen.
Notitie bij Hendrik: Gefusilleerd gelijk met zijn vader op de Haarlemmerweg. Begraven op het "erebegraafplaats te Overveen, gem.Bloemendaal.
3 Cornelia Johanna Aaltina (Cocky) Verkuijl, geboren op 4 juli 1924 in Hardenberg. Volgt XII-bn.
4 Johanna Aaltina Verkuijl, geboren op 11 december 1926 in Hardenberg.
5 Johannes Verkuijl, geboren op 14 april 1930 in Gramsbergen.
XI-bz Jannetje Verkuijl is geboren op 24 juli 1897 in Haarlemmermeer, dochter van Hendrik Jacob Verkuijl (zie X-ap) en Cornelia Roodenburg. Jannetje is overleden op 16 december 1973 in Nieuwkoop, 76 jaar oud. Jannetje trouwde met Paulus Gerardus Splinter.
XI-ca Lijsje Jenneke (Lies) Verkuijl is geboren op 12 juni 1900 in Haarlemmermeer, dochter van Hendrik Jacob Verkuijl (zie X-ap) en Cornelia Roodenburg. Lies is overleden op 3 juli 1960 in Apeldoorn, 60 jaar oud. Lies trouwde met G.J. van Oene.
XI-cb Dirk Verkuijl is geboren op 3 februari 1902 in Haarlemmermeer, zoon van Hendrik Jacob Verkuijl (zie X-ap) en Cornelia Roodenburg. Dirk is overleden op 14 juni 1992 in Brighton, ON, Canada, 90 jaar oud.
Beroep:
rijksveldwachter
Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 30 oktober 1924 in Haarlemmermeer met Durktje Willemse, 21 jaar oud. Durktje is geboren op 6 december 1902 in Leiden, dochter van Pieter Willemse en Johanna Hendrika Alberta Oldenhof. Durktje is overleden op 2 oktober 1992 in Brighton, ON, Canada, 89 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Durktje:
1 Corrie Verkuijl. Volgt XII-bo.
2 Dirk Verkuijl, geboren op 13 april 1928 in Groningen.
3 Ellie Verkuijl. Volgt XII-bp.
4 Hendrik Jacob Verkuijl, geboren op 30 mei 1926 in Veenhuizen. Hendrik is overleden op 24 maart 1951 in Canada, 24 jaar oud. Hendrik bleef ongehuwd.
5 Johanna Cornelia Verkuijl, geboren op 26 februari 1925 in Groningen. Volgt XII-bq.
6 Maria Verkuijl. Volgt XII-br.
7 Pieter Verkuijl, geboren op 16 mei 1927 in Veenhuizen.
XI-cc Jenneke C. (Jennie) Verkuijl is geboren op 14 januari 1904 in Haarlemmermeer, dochter van Hendrik Jacob Verkuijl (zie X-ap) en Cornelia Roodenburg. Jennie is overleden. Jennie trouwde met Hendrik Willemse. Hendrik is geboren op 9 januari 1901 in Warnsveld, zoon van Pieter Willemse en Johanna Hendrika Alberta Oldenhof. Hendrik is overleden op 18 februari 1974 in Arnhem, 73 jaar oud.
Beroep:
werkzaam in het gevangeniswezen
Kinderen van Jennie en Hendrik:
1 Pieter (Piet) Willemse, geboren op 23 juli 1930.
2 Hendrik Jacob (Henk) Willemse, geboren op 16 november 1931 in Norg. Volgt XII-bs.
3 J.H.A. (Ankie) Willemse, geboren op 28 december 1939.
4 C.J. (Corrie) Willemse, geboren op 16 mei 1942.
5 Matthijs (Thijs) Willemse, geboren op 4 juni 1948.
XI-cd Arie Verkuijl is geboren op 2 mei 1906 in Haarlemmermeer, zoon van Hendrik Jacob Verkuijl (zie X-ap) en Cornelia Roodenburg. Arie is overleden op 28 december 1967 in Vilsteren, 61 jaar oud.
Beroep:
vrachtwagenchauffeur, draglinemachinist, eigen bedrijf in draglines (onderaannemer)
Arie trouwde, 27 jaar oud, op 13 mei 1933 in Voorst met Fetsje (Fetsje) Kuis, 21 jaar oud. Fetsje is geboren op 26 juni 1911 in Deventer, dochter van Jan Kuis en Marijke Hielkema. Fetsje is overleden.
Kinderen van Arie en Fetsje:
1 Marianne Verkuijl, geboren op 30 mei 1935 in Voorst.
Notitie bij Marianne: gehuwd, één zoon en twee dochters.
2 Jacoba (Cobie) Verkuijl, geboren op 11 augustus 1937 in Voorst.
Notitie bij Cobie: gehuwd, één zoon en één dochter.
3 Fetsje (Fetsje) Verkuijl, geboren op 25 december 1942 in Apeldoorn.
Notitie bij Fetsje: gehuwd, één zoon.
4 Anna Verkuijl, geboren op 19 juni 1948 in Wilp.
Notitie bij Anna: gehuwd, één zoon.
XI-ce Hendrik Jacob (Hank) Verkuijl is geboren op 14 september 1908 in Haarlemmermeer, zoon van Hendrik Jacob Verkuijl (zie X-ap) en Cornelia Roodenburg. Hank is overleden. Hank trouwde met Pieternella Koetsier.
XI-cf Maria Jannetje van de Heuvel is geboren op 11 juni 1901 in Haarlemmermeer, dochter van Cornelis Alettinus van de Heuvel en Anna Verkuijl (zie X-ar). Maria is overleden op 20 december 1970 in Bennebroek, 69 jaar oud. Zij is begraven op 24 december 1970 in Driehuis-Westerveld. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 16 mei 1923 in Haarlemmermeer met Anthonie Verkuyl, 25 jaar oud. Anthonie is geboren op 12 april 1898 in Haarlemmermeer, zoon van Maarten Coenraad Verkuyl en Cornelia Amalia Bruijnis. Anthonie is overleden op 13 mei 1974 in Bennebroek, 76 jaar oud. Hij is begraven op 18 mei 1974 in Driehuis-Westerveld.
Beroep:
landbouwer
Kinderen van Maria en Anthonie:
1 Maarten Coenraad (Martin) Verkuyl, geboren op 30 mei 1924 in Haarlemmermeer. Volgt XII-bt.
2 Anna (Ankie) Verkuyl, geboren op 7 april 1929 in Haarlemmermeer. Volgt XII-bu.
3 Cornelia Amelie (Cocky) Verkuyl, geboren op 20 juli 1932 in Haarlemmermeer. Volgt XII-bv.
4 Cornelis Alet Verkuyl, geboren op 7 december 1936 in Nieuw-Vennep. Volgt XII-bw.
5 Antonie Marie (Ton) Verkuyl, geboren op 20 augustus 1943 in Nieuw-Vennep. Volgt XII-bx.
XI-cg Jannetje Jeanette (Jenny) Kole is geboren op 21 mei 1902 in Michigan, Canada, dochter van Peter Kole en Johanna Verkuyl (zie X-as). Jenny is overleden op 10 november 1996 in Tuolumne, CA, USA, 94 jaar oud. Jenny trouwde met ? Davis.
XI-ch Johanna de Vries is geboren op 29 oktober 1897 in Nieuwer-Amstel, dochter van Cornelis de Vries en Maria Hendrika Streefkerk (zie X-aw). Johanna is overleden op 18 februari 1988, 90 jaar oud. Zij is begraven in Barneveld (Gem. Begraafplaats "De Plantage"). Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 24 juni 1920 in Aalsmeer met Nicolaas Jacobus Hansen, 27 jaar oud. Nicolaas is geboren op 5 mei 1893 in Amsterdam, zoon van Jacobus Cornelis Hansen en Clasina Berdina de Jong. Nicolaas is overleden.
Beroep:
eierhandelaar
XI-ci Peter Verkuyl is geboren op 14 mei 1903 in Haarlemmermeer, zoon van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Peter is overleden op 3 augustus 1979 in Buenos Aires, Argentinië, 76 jaar oud. Peter trouwde, 29 jaar oud, op 28 mei 1932 in Buenos Aires, Argentinië met Cornelia Adriana Sonneveldt, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 16 mei 1909 in Brouwershaven. Cornelia is overleden.
Kinderen van Peter en Cornelia:
1 Cornraad Christiaan Verkuyl, geboren op 30 mei 1933 in Buenos Aires, Argentinië. Volgt XII-by.
2 Antonio Cornelis Verkuyl, geboren op 18 mei 1935 in Buenos Aires, Argentinië. Volgt XII-bz.
3 Evertje (Eva) Verkuyl, geboren op 1 december 1936 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië.
4 Jan Verkuyl, geboren op 13 januari 1938 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië.
5 Martilde Verkuyl, geboren op 28 december 1938 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië.
6 Hermina Teresa Verkuyl, geboren op 11 januari 1942 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië. Hermina is overleden op 7 september 1983 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië, 41 jaar oud. Zij is begraven op 10 september 1983 in Heemstede.
7 Cornelia Ana Verkuyl, geboren op 5 december 1946 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië. Volgt XII-ca.
XI-cj Jan Verkuyl is geboren op 2 mei 1904 in Haarlemmermeer, zoon van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Jan is overleden op 7 februari 1959 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië, 54 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 12 februari 1930 in Argentinië met Hermina Theresia Zijlstra.
XI-ck Anneke Verkuyl is geboren op 10 december 1905 in Haarlemmermeer, dochter van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Anneke is overleden op 31 juli 1987 in Enkhuizen, 81 jaar oud. Zij is begraven op 4 augustus 1987 in Enkhuizen. Anneke trouwde, 23 jaar oud, op 3 april 1929 in Haarlemmermeer met Harm Jacob Boerma, 27 jaar oud. Harm is geboren op 2 maart 1902 in Slochteren, zoon van Gerrit Boerma en Albertje Poelstra. Harm is overleden op 28 juni 1987 in Lutjebroek, 85 jaar oud.
Beroep:
hoofd van de chr.mulo "Groen van Prinsterer"
Onderscheiding:
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Kinderen van Anneke en Harm:
1 Gerrit (Gert) Boerma, geboren op 1 februari 1930 in Amsterdam. Volgt XII-cb.
2 Coenraad Maarten (Coen) Boerma, geboren op 3 juni 1931 in Amsterdam. Volgt XII-cc.
3 Albertje Anneke (Abke) Boerma, geboren op 14 april 1933 in Amsterdam. Volgt XII-cd.
4 Peter Jan (Peter) Boerma, geboren op 11 oktober 1934 in Enkhuizen. Volgt XII-ce.
5 Harm Jacob (Harm) Boerma, geboren op 21 februari 1936 in Enkhuizen. Volgt XII-cf.
6 Evert Christiaan Boerma, geboren op 15 januari 1939 in Enkhuizen. Volgt XII-cg.
7 Egbert Boerma, geboren op 10 augustus 1940 in Enkhuizen. Volgt XII-ch.
8 Anneke Boerma, geboren op 21 december 1941 in Enkhuizen. Anneke is overleden op 9 januari 1942 in Enkhuizen, 19 dagen oud.
9 Anneke Boerma, geboren op 10 januari 1944 in Enkhuizen. Volgt XII-ci.
10 Jacob Hendrik Johannes (Jaap) Boerma, geboren op 21 februari 1946 in Enkhuizen. Volgt XII-cj.
11 Hermien Hilde (Hilde) Boerma, geboren op 25 mei 1947 in Enkhuizen. Volgt XII-ck.
12 Christina Margaretha (Christien) Boerma, geboren op 7 april 1949 in Enkhuizen. Volgt XII-cl.
XI-cl Hendrik (Henk) Verkuyl is geboren op 18 december 1906 in Haarlemmermeer, zoon van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Henk is overleden op 7 juni 1989 in Assendelft, 82 jaar oud. Hij is begraven in Westzaan.
Beroep:
landbouwer (in de Nauernase polder (westelijk van Zaandam))
Henk trouwde, 23 jaar oud, op 14 mei 1930 in Haarlemmermeer met Petronella Hendrika (Nel) Kroon, 21 jaar oud. Nel is geboren op 3 januari 1909 in Abbenes, dochter van Jacob Kroon en Hendrina Maria van Wijk. Nel is overleden op 27 december 1993 in Assendelft, 84 jaar oud. Zij is begraven in Westzaan.
Kinderen van Henk en Nel:
1 Evertje (Eva) Verkuyl, geboren op 28 april 1932 in Assendelft. Volgt XII-cm.
2 Jacob (Jaap) Verkuyl, geboren op 15 mei 1933 in Assendelft. Volgt XII-cn.
3 Hendrina Maria (Ina) Verkuyl, geboren op 11 augustus 1934 in Assendelft. Volgt XII-co.
4 Koenraad Maarten Verkuyl, geboren op 25 oktober 1935 in Assendelft. Volgt XII-cp.
5 Petronella Neeltje (Nel) Verkuyl, geboren op 21 november 1939 in Assendelft. Volgt XII-cq.
6 Neeltje Anneke (Ank) Verkuyl, geboren op 3 juni 1945 in Assendelft. Volgt XII-cr.
XI-cm Johannes (Jo) Verkuyl is geboren op 16 januari 1908 in Nieuw-Vennep, zoon van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Jo is overleden op 27 januari 2001 in Loenen a/d Vecht, 93 jaar oud. Hij is begraven op 2 februari 2001 in Amsterdam.
Notitie bij Jo: Gereformeerd predikant te Laren (1932), Leiden (1937) voor de arbeid onder Oosterse studenten in Nederland.Missionair predikant te Purwokerto (1940), geinterneerd in Purwokerto (1942-1945). Algemeen vertegenwoordigervan de gereformeerde zending te Jakarta (1945-1948). Docent en hoogleraar aan de Theologische Hogeschoolte Jakarta (1949-1963). Algemeen secretaris van deNederlandse Zendingsraad (1963-1968) en hoogleraar missiologie en evangelistiek (1968-1978).Literatuur: J. Verkuyl, {em Gedenken en verwachten, memoires}, 1983;D.C. Mulder, {Voor alles getuige van Jezus Christus}, in: Vandaar, maart 2001.

Trouw Binnenland, maandag 29 januari 2001:
Jo Verkuyl overleden.
In zijn woonplaats Loenen aan de Vecht is overleden prof. Jo Verkuyl (93 ), oud-hoogleraar zendingswetenschap en een markant man binnen de Gerefo rmeerde Kerken in Nederland. Al voor de oorlog raakte hij als jong predikant betrokken bij in Nederland studerenden uit het toenmalige Nederlands Indië, gevolgd door een predikantschap in Java. De Japanse bezetting bracht hij in het kamp door, maar hij gruwde van de atoombommen die daar een eind aan maakten.
Anders dan de grote meerderheid in zijn kerk en in de Anti Revolutionaire Partij geloofde Verkuyl na de oorlog niet dat de oude koloniale tijden moesten terugkomen. Met kracht richtte hij zich op een van Nederland onafhankelijke protestantse kerk voor een ongetwijfeld onafhankelijk Indonesië. Hij werd er in zijn eigen kring om verguisd. Later mocht hij beleven dat iedereen hem het grootste gelijk van de wereld gaf. Het wekte bij hem de overtuiging dat hij eigenlijk altijd in alles gelijk had en instemming verdiende. Dat bezorgde hem teleurstelling.
Toen hij in 1963 definitief naar Nederland was teruggekeerd bleef hij een belangrijke rol spelen op het terrein van zending, zendingswetenschap , de Vrije Universiteit, en de ontwikkelingshulp uit protestantse hoek.

Trouw Religie en Filosofie, dinsdag 30 januari 2001
Een profeet die deuren van gereformeerde kerken openstootte
Pieter van der Ven
Ooit sprak professor Jo Verkuyl de hoop uit dat hij na een vol en arbeid zaam leven als Henoch van de aarde zou worden weggenomen. Het volle, arb eidzame leven is er helemaal geweest, maar werd nog gevolgd door zware j aren van lijden en fysieke afbraak. Zaterdag kwam er toch eindelijk een eind aan zijn levensweg van 93 jaar.
Een stugge, gereformeerde boerenkop uit de Haarlemmermeer a la de Biesheuvels, de Colijnen. Jo Verkuyl, zo typeert een vriend van vele decennia hem, is de man die de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft opengegooid. En indirect ook Trouw: in de geschiedenis van deze krant staat de ’ bekering van Bruins Slot’ in 1960, in de kwestie Nieuw-Guinea, voor de radicale omslag in dit stukje gereformeerd bolwerk van weleer, maar Verkuyl was de profeet geweest voor wie Trouws hoofdredacteur en ARP-leider Bruins Slot het hoofd boog.
Al als student theologie aan de Vrije Universiteit voelde Verkuyl zich tot de zending aangetrokken. Hij kwam onder invloed van de vooraanstaand e hervormde zendingsman Hendrik Kraemer. In 1940 vertrok hij naar Java, eerst als missionair predikant, en na de jaren in het Jappenkamp in meer centrale functies en ten slotte tien jaar, tot 1963, als theologieprofessor aan de Christelijke Universiteit in Jakarta. Nog steeds maken de boeken die Verkuyl schreef een belangrijk deel uit van de protestantse theologiestudie daar.
In de voetsporen van Kraemer, maar ook vanuit zijn eigen ervaringen en ontacten in het oorlogse en naoorlogse Indië, leerde Verkuyl dat Nederla nd -de kerken en christelijke partijen vooropfout zat met het verzet teg en de onafhankelijkheid van Indonesië. In de toen nog gesloten en gestaalde gereformeerde kaders smaalde men dat voor Verkuyl die boef van een Soekarno een soort engel was. Verkuyl had overigens meer op met tweede man Mohammed Hatta dan met Soekarno zelf.
Onverschrokken en tegendraads keerde hij zich ver voor zijn kerken uit tegen de kernbewapening en tegen de apartheid in Zuid-Afrika en hij was niet de eerste of enige, wel een zeer belangrijke supporter en promotor van ds. Beyers Naudé, de blanke apartheidsbestrijder. Inmiddels had hij sinds zijn terugkeer in 1963 in Nederland toch erkenning gevonden, als algemeen secretaris van de Nederlandse Zendingsraad, als medeoprichter en eerste voorzitter van de Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelings-samenwerking (Icco) en als hoogleraar missiologie en evangelistiek aan de Vrije Universiteit -tot 1978, toen hij met emeritaat ging.
Nooit heeft iemand Verkuyl voor een karretje kunnen spannen. Hij stond politiek links, maar anders dan bijvoorbeeld ds. J.J. Buskes, liet Verkuy l zich niet horen in partijpolitiek, globaal bleef hij toch de AR trouw . Hij was zo anti-apartheid als wat, maar het maakte hem niet tot een kritiekloze apostel voor het ANC. ’Christenen voor het socialisme?’ Nee, vond Verkuyl, christenen voor het evangelie. Zonder enige schroom ging Verkuyl in tegen de heersende politieke overtuiging van zijn gereformeerde wereld. Het mag verbazen dat hij tegelijk theologisch gesproken zo middenorthodox bleef, met een bijna gereformeerd e-bondachtige bevindelijke vroomheid. Het leverde in een van zijn laatste publicaties opnieuween scherpe toon op; ditmaal tegen de geestelijke " valsemunterij" die hij wilde ontmaskeren bij degenen die het christelijke geloof vermengden en aanpasten aan het gedachtegoed van new age. Daar kwam Verkuyl weer heftig, als barthiaan, naar voren: God is niet de vonk in mij, God is degene die er bij ons loodrecht van boven de vlam inslaat.
Zending of dialoog? Verkuyl heeft altijd geloofd dat deze twee polen niet tegen elkaar moeten worden uitgespeeld. De godsdienstwetenschapper die alles van de religies weet, maar niet kan getuigen van Christus, vindt hij even weinig interessant als de zendeling die vurig getuigt, maar geen benul heeft van het geloof en de wereld van de mensen voor wie hij preekt. Het bezorgde hem in de latere jaren de reputatie dat de oude Verk uyl toch langzamerhand echt passé was - want hij stond wel erg afwijzend tegenover de interreligieuze ontmoeting waar Christus slechts geldt als een van de wegen, niet als de Weg. De man die de gereformeerde kerken had opengebroken was ten diepste ook trouw gebleven aan de antithese w aar de gereformeerde voorman Kuyper zijn kerken op gebouwd had.
Tot ver na Verkuyls emeritaat was christelijk Nederland nog niet van hem af. Toen zes jaar geleden, een halve eeuw na het uitroepen van Indonesië’s onafhankelijkheid, de Raad van kerken met een soort publieke spijtbetuiging kwam, deed Verkuyl daar geringschattend over. Het CDA (plus V V D en SGP) had zich kort tevoren ook weer eens van zijn slechtste kant laten zien met zijn kritiek op Poncke Princen, die zich als Nederland e militair in de Politionele Actie uit overtuiging ’bij de vijand’ had gevoegd.
Aan de Vrije Universiteit blijft Verkuyl in de herinnering als een man van tegenstellingen, "zeer beminnelijk, maar vanwege zijn grote haast en ongeduld niet gemakkelijk; ondanks zijn doofheid had hij een luisterend oor, maar hij duldde geen tegenstand. Hij vreesde de Here, was voor niemand op aarde bang, maar soms intimideerde hij mensen. Een gentlemen, die soms fel, zelfs onhoffelijk uit de hoek kon komen".
Met milde spot zei men wel eens dat, als het aan Verkuyl lag, hijzelf wel zijn in memoriam in Trouw zou schrijven en zelf de preek in de afscheidsdienst zou houden, als het mogelijk was. Ook daar zitten weer twee kanten aan: enerzijds zijn behoefte om zelf alles te regelen en de overtuig ing dat hij het zelf toch het beste kon; maar ook spreekt er Verkuyls waakzaamheid uit, dat men hem niet te hoog in de lucht zou steken, als calvinist van de degelijke stempel: alleen God zij de ere.
Er is de laatste jaren lang en breed heel wat gefilosofeerd en getreurd over de teloorgang van het gereformeerde leven. Als er weer eens een coryfee overleed nam hij alras die wereld verder mee in het graf van voor bij: Berkouwer, Nauta, Puchinger, Van Peursen. In die galerij neemt Verkuyl ongetwijfeld een eigen en eigenzinnige plaats in, een plaats ook met een zekere tragiek. Hij stootte de gepanserde gereformeerde kerkdeuren richting wereld, richting derde wereld open, maar moest het beleven dat zijn kerken vervolgens wegen opgingen die niet strookten met zijn rec tzinnigheid en vroomheid. Hij bleef altijd hartstochtelijk betrokken bij het wel en wee van de kerken in Indonesië en zijn huis was altijd ee n zoete inval voor gasten van ginds. Maar hij moest het toch nog vernemen dat de godsdienstvrede van christenen en moslims daar in haat en vlammen opging.
Van Henoch heet het in Genesis dat hij 300 jaar met God had gewandeld en toen werd weggenomen. Ruim voordat Verkuyl werd weggenomen was hem feitelijk alles al afgenomen: zijn profetenrol, zijn vlotte pen en woordens troom, zijn levenskracht. Maar als hij vrijdag in Loenen zijn eigen uitvaart kon zien, zou hij niet anders kunnen concluderen dan dat soms een profeet in eigen land kennelijk toch zeer wordt geëerd.
Beroep:
gereformeerd predikant
Jo:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10 augustus 1932 in Haarlemmermeer met Maria Mijnsje van den Heuvel, 24 jaar oud. Maria is geboren op 30 januari 1908 in Haarlemmermeer, dochter van Cornelis Christiaan van den Heuvel en Anna Maria (Antje) Verkuijl. Maria is overleden op 27 mei 1983 in Amstelveen, 75 jaar oud. Zij is begraven op 31 mei 1983 in Amsterdam.
(2) trouwde, 76 jaar oud, op 5 juni 1984 in Loenen a/d Vecht met Cora Franceska van Hilten, 55 jaar oud. Cora is geboren op 12 mei 1929 in Bussum, dochter van Franciskus van Hilten en Sara Cornelia Baart.
Kinderen van Jo en Maria:
1 Eva Maria (Eva) Verkuyl, geboren op 24 juli 1933 in Laren (NH). Volgt XII-cs.
2 Cornelis Christiaan (Kees) Verkuyl, geboren op 8 april 1935 in Laren (NH). Volgt XII-ct.
3 Coenraad Maarten (Coen) Verkuyl, geboren op 31 juli 1937 in Oegstgeest. Volgt XII-cu.
4 Anna Mathilda (Ankie) Verkuyl, geboren op 17 oktober 1940 in Purwokerto, NOI. Volgt XII-cv.
5 Johannes (Hans) Verkuyl, geboren op 4 november 1942 in Purwokerto, NOI. Volgt XII-cw.
6 Peter Machiel Verkuyl, geboren op 3 april 1951 in Djakarta, Indonesië. Volgt XII-cx.
XI-cn Maarten Coenraad Verkuyl is geboren op 22 december 1908 in Haarlemmermeer, zoon van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Maarten is overleden op 19 januari 1991 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië, 82 jaar oud. Maarten trouwde, 26 jaar oud, op 9 oktober 1935 in Haarlemmermeer met Maartje Margaretha Kroon, 23 jaar oud. Maartje is geboren op 13 februari 1912. Maartje is overleden op 21 juni 1996 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië, 84 jaar oud.
Kinderen van Maarten en Maartje:
1 Evertje Verkuijl, geboren op 25 december 1936 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië. Evertje is overleden op 30 december 1936 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië, 5 dagen oud.
2 Jacob (Jacobo) Verkuyl, geboren op 13 januari 1938 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië.
3 Coenraad Maarten (Conrado Martin) Verkuyl, geboren op 31 juli 1939 in Tres Arroyos Pellegrinni, Argentinië. Volgt XII-cy.
4 Hendrik Gerrit (Enrique Gerardo) Verkuyl, geboren op 23 oktober 1940 in Haarlemmermeer. Volgt XII-cz.
5 Eva Verkuyl, geboren omstreeks 1942 in Haarlemmermeer. Volgt XII-da.
6 Maarten Coenraad (Martin Conrado) Verkuyl, geboren op 20 juli 1944 in Haarlemmermeer. Volgt XII-db.
7 Peter Jan (Pedro Juan) Verkuyl, geboren op 23 november 1945 in Haarlemmermeer. Volgt XII-dc.
8 Gerrit (Gerardo) Verkuyl, geboren op 15 oktober 1948 in Haarlemmermeer. Volgt XII-dd.
XI-co Christina Verkuyl is geboren op 22 september 1911 in Haarlemmermeer, dochter van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Christina is overleden. Christina trouwde, 28 jaar oud, op 15 mei 1940 in Nieuw-Vennep met Dirk Jan van den Heuvel, ongeveer 31 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1909, zoon van Huibert Jan van den Heuvel en Willemijna de Kok. Dirk is overleden op 26 september 1992 in Peterborough, ON, Canada, ongeveer 83 jaar oud.
XI-cp Arie Verkuyl is geboren op 22 maart 1913 in Haarlemmermeer, zoon van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Arie is overleden op 15 januari 1987 in Driebergen-Rijsenburg, 73 jaar oud.
Beroep:
revalidatiearts ’De Hoogstraat’ (te Leersum)
Arie trouwde, 26 jaar oud, op 26 februari 1940 in Marrum met Tjitske Tineke Stallinga, 26 jaar oud. Tjitske is geboren op 17 september 1913 in Marrum, dochter van Douwe Stallinga en Hiltje van der Kooi. Tjitske is overleden op 30 september 1994 in Driebergen, 81 jaar oud. Zij is begraven op 5 oktober 1994 in Marrum-Westernijkerk.
Kinderen van Arie en Tjitske:
1 Eva Hermine Verkuyl, geboren op 23 juni 1941 in Zwijndrecht. Eva is ongehuwd.
Beroep:
verpleegster
2 Douwe Arie Anne Verkuyl, geboren op 17 oktober 1946 in Zwijndrecht. Volgt XII-de.
3 Hilda Sjollina (Hildelien) Verkuyl, geboren op 22 december 1948 in Zwijndrecht. Volgt XII-df.
XI-cq Hilligje Verkuyl is geboren op 6 juni 1914 in Haarlemmermeer, dochter van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Hilligje is overleden op 16 juni 1997 in Gouda, 83 jaar oud. Zij is begraven op 19 juni 1997 in Bodegraven. Hilligje trouwde, 27 jaar oud, op 13 augustus 1941 met Hendrik Windhorst, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 28 november 1914. Hendrik is overleden.
Kinderen van Hilligje en Hendrik:
1 Eva Maria Windhorst, geboren op 31 mei 1942. Volgt XII-dg.
2 Jurrianus Windhorst, geboren op 9 oktober 1944. Volgt XII-dh.
3 Maria Helena Windhorst, geboren op 18 februari 1946. Volgt XII-di.
4 Coenraad Maarten Windhorst, geboren op 2 mei 1950. Volgt XII-dj.
XI-cr Coenraad Maarten Verkuijl is geboren op 4 september 1915 in Nieuw-Vennep, zoon van Coenraad Maarten Verkuijl en Evertje Streefkerk (zie X-ax). Coenraad is overleden op 9 november 1969 in Haarlemmermeer, 54 jaar oud. Hij is begraven op 14 november 1969 in Hoofddorp (Wilgenhof). Coenraad trouwde, 25 jaar oud, op 23 april 1941 in Haarlemmermeer met Johanna Jacoba Pruisen, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 6 oktober 1919 in Haarlemmermeer-Rijp. Johanna is overleden op 9 mei 2001 in Deurne, 81 jaar oud. Zij is begraven in Hoofddorp (Wilgenhof).
Kinderen van Coenraad en Johanna:
1 Antonie (Anton) Verkuijl, geboren op 19 april 1942 in Nieuw-Vennep. Volgt XII-dk.
2 Coenraad Maarten (Coen) Verkuijl, geboren op 27 mei 1943 in Nieuw-Vennep. Volgt XII-dl.
3 Evert Jan (Evert) Verkuijl, geboren op 7 april 1945 in Nieuw-Vennep. Volgt XII-dm.
4 Arie Cornelis Johannes (Arie) Verkuijl, geboren op 5 april 1946 in Nieuw-Vennep. Volgt XII-dn.
5 Hillegonda Ida Klaasina (Gonny) Verkuijl, geboren op 2 mei 1950 in Nieuw-Vennep. Volgt XII-do.
6 Hermiene Janneke (Mieke) Verkuijl, geboren op 15 oktober 1952 in Nieuw-Vennep. Volgt XII-dp.
7 Pieter Verkuijl, geboren na 1953. Volgt XII-dq.
XI-cs Jacob de Rooij is geboren op 9 mei 1905 in Nieuwer-Amstel, zoon van Cornelis de Rooij en Cornelia Streefkerk (zie X-ay). Jacob is overleden op 23 april 1975 in Utrecht, 69 jaar oud. Hij is begraven op 28 april 1975 in Utrecht (Daelwijk). Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 30 juni 1932 in Utrecht met Grietje Jansen, 27 jaar oud. Grietje is geboren op 11 juni 1905 in Utrecht, dochter van Leonardus Wilhelmus Jansen en Grietje Vooijs. Grietje is overleden op 24 juni 1980 in Vianen, 75 jaar oud. Zij is begraven op 30 juni 1980 in Utrecht (Daelwijk).
Kinderen van Jacob en Grietje:
1 Cornelis de Rooij, geboren op 27 december 1935 in Utrecht. Volgt XII-dr.
2 Grietje Cornelia de Rooij, geboren op 6 oktober 1937 in Utrecht. Volgt XII-ds.
3 Jan de Rooij, geboren op 15 januari 1940 in Utrecht. Jan is overleden op 15 januari 1940 in Utrecht, geen dag oud.
XI-ct Jan Streefkerk is geboren op 30 januari 1904 in Apeldoorn, zoon van Hendrik Streefkerk (zie X-az) en Grietje Slokker. Jan is overleden op 13 januari 1985 in Baarn, 80 jaar oud. Hij is begraven op 17 januari 1985 in Baarn (Wijkamplaan).
Beroep:
kantoorbediende
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 22 mei 1930 in Amsterdam met Boudina Smid, 23 jaar oud. Boudina is geboren op 27 juni 1906 in Den Helder, dochter van Martinus Smid en Jannetje Selman. Boudina is overleden op 20 december 1999, 93 jaar oud. Zij is begraven in Baarn (Wijkamplaan).
Kinderen van Jan en Boudina:
1 Hendrik Jan Streefkerk, geboren op 23 juni 1931 in Haarlemmerliede. Volgt XII-dt.
2 Jan Martinus Streefkerk, geboren op 8 juni 1934 in Haarlemmerliede. Volgt XII-du.
3 Jacob Boudewijn Streefkerk, geboren op 11 juli 1935 in Haarlemmerliede.
Notitie bij Jacob: Op 19.7.1957 vertrokken naar Zuid Afrika.
4 Eleonora Renée Streefkerk, geboren op 27 april 1948 in Amsterdam.
XI-cu Jacobus Streefkerk is geboren op 4 oktober 1913 in Amsterdam, zoon van Hendrik Streefkerk (zie X-az) en Grietje Slokker. Jacobus is overleden vóór 1995, ten hoogste 82 jaar oud. Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 8 juli 1938 met Freddie Rijpkema. Freddie is overleden.
XI-cv Hendrik Streefkerk is geboren op 21 oktober 1918 in Amsterdam, zoon van Hendrik Streefkerk (zie X-az) en Grietje Slokker. Hendrik is overleden op 26 juni 1992 in Soest, 73 jaar oud. Hij is begraven in Soest (Veldweg).
Beroep:
schilder
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 13 juni 1946 in Amsterdam met Enneke Rigter, 25 jaar oud. Enneke is geboren op 5 februari 1921 in Nieuwer-Amstel.
Kinderen van Hendrik en Enneke:
1 Grietje (Margriet) Streefkerk, geboren op 22 december 1947 in Amsterdam.
2 Jannetje (Janneke) Streefkerk, geboren op 31 maart 1951 in Amsterdam. Volgt XII-dv.
XI-cw Dirk Streefkerk is geboren op 23 januari 1904 in Haarlemmermeer, zoon van Hendrik Streefkerk (zie X-bb) en Jannetje Stigter. Dirk is overleden.
Beroep:
automobielmonteur
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 23 mei 1929 in Amsterdam met Johanna Maria Cornelia Vermolen, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 11 maart 1952 in Amsterdam (echtscheiding). Johanna is geboren op 24 februari 1908 in Amsterdam, dochter van Johannes Matheus Vermolen en Antje de Haan. Johanna is overleden.
Kinderen van Dirk en Johanna:
1 Hendrik Streefkerk, geboren op 8 mei 1930 in Amsterdam. Volgt XII-dw.
2 Anna Streefkerk, geboren op 16 juni 1932 in Amsterdam.
3 Johannes Harmen Streefkerk, geboren op 10 oktober 1936 in Huizen.
4 Teunis Jacob Streefkerk, geboren op 10 oktober 1936 in Huizen.
5 Johanna Maria Cornelia Streefkerk, geboren op 31 december 1943 in Amsterdam.
XI-cx Christina Streefkerk is geboren op 7 oktober 1905 in Ouder-Amstel, dochter van Hendrik Streefkerk (zie X-bb) en Jannetje Stigter. Christina is overleden. Christina trouwde, 28 jaar oud, op 12 oktober 1933 in Amsterdam met Andries Louis Brenning, 25 jaar oud. Andries is geboren op 3 juli 1908 in Amsterdam, zoon van Andries Willem Brenning en Maria Louise van Veen. Andries is overleden.
Beroep:
makelaar og
Kinderen van Christina en Andries:
1 Marie Louise Brenning, geboren op 20 juli 1939 in Amsterdam.
2 Janny Clarisse Brenning, geboren op 16 oktober 1943 in Amsterdam.
XI-cy Teunis Jacob Streefkerk is geboren op 5 januari 1908 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hendrik Streefkerk (zie X-bb) en Jannetje Stigter. Teunis is overleden op 1 mei 1992, 84 jaar oud. Hij is begraven op 6 mei 1992 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Beroep:
broodbakker
Teunis trouwde, 28 jaar oud, op 15 juli 1936 in Amsterdam met Jannetje Maria van de Neut, 25 jaar oud. Jannetje is geboren op 22 april 1911 in Amsterdam. Jannetje is overleden.
XI-cz Maria Hendrika Streefkerk is geboren op 13 augustus 1911 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik Streefkerk (zie X-bb) en Jannetje Stigter. Maria is overleden op 28 januari 1991 in Nunspeet, 79 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 8 oktober 1938 in Amsterdam met Johan Frederik Wijsma, 27 jaar oud. Johan is geboren op 22 december 1910 in Amsterdam, zoon van Hans Wijsma en Fredericke Janze. Johan is overleden op 25 mei 1982 in Nunspeet, 71 jaar oud.
Beroep:
procuratiehouder Amrobank
Kinderen van Maria en Johan:
1 Else Fredrika (Els) Wijsma, geboren op 28 april 1938 in Huizen. Volgt XII-dx.
2 Hans Wijsma, geboren op 12 januari 1941 in Huizen. Volgt XII-dy.
3 Johan Hendrik Wijsma, geboren op 14 mei 1944 in Huizen. Volgt XII-dz.
4 Herman (Manus) Wijsma, geboren op 5 juni 1947 in Amsterdam. Volgt XII-ea.
XI-da Adriana Petronella Streefkerk is geboren op 24 juli 1907 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jacob Streefkerk (zie X-bc) en Dingena Alida van ’t Riet. Adriana is overleden op 8 november 1988 in Amstelhoek, 81 jaar oud. Adriana trouwde, 31 jaar oud, op 16 augustus 1938 met Maarten Klinkenberg, 35 jaar oud. Maarten is geboren op 15 maart 1903 in Amsterdam. Maarten is overleden.
XI-db Dirk Streefkerk is geboren op 18 augustus 1908 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jacob Streefkerk (zie X-bc) en Dingena Alida van ’t Riet. Dirk is overleden op 27 juni 1987 in Voorburg, 78 jaar oud. Hij is begraven op 30 juni 1987 in Voorburg. Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 4 augustus 1938 in Alphen a/d Rijn met Trijntje Cornelia (Tine) Drenth, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Tine: uit dit gezin acht kinderen en verder nageslacht.
Tine is geboren op 18 december 1912 in Alphen a/d Rijn, dochter van Jan Drenth en Dirkje le Clercq. Tine is overleden op 11 juni 1999 in Voorburg, 86 jaar oud. Zij is begraven op 17 juni 1999 in Voorburg.
XI-dc Pieter Streefkerk is geboren op 18 maart 1910 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jacob Streefkerk (zie X-bc) en Dingena Alida van ’t Riet. Pieter is overleden op 31 maart 1993 in Elburg, 83 jaar oud. Hij is begraven op 5 april 1993 in Elburg. Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 17 november 1938 in Epe met Johanna Troost, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 4 oktober 1912 in Groningen. Johanna is overleden.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Dingena Alida Streefkerk, geboren op 23 augustus 1947 in Epe.
2 Jacob Harm Reinder Streefkerk, geboren op 23 februari 1953 in Apeldoorn. Volgt XII-eb.
XI-dd Hermina (Mina) Streefkerk is geboren op 25 april 1899 in Nieuwer-Amstel, dochter van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Mina is overleden op 10 september 1984, 85 jaar oud. Zij is begraven in Wormer. Mina trouwde, 33 jaar oud, op 8 juni 1932 in Amsterdam met Simon Brouwer, 46 jaar oud. Simon is geboren op 21 januari 1886 in Wormer, zoon van Pieter Brouwer en Aaltje Groot. Simon is overleden op 24 februari 1967 in Wormer, 81 jaar oud. Hij is begraven in Wormer.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Mina en Simon:
1 Pieter Brouwer, geboren op 6 september 1933 in Wormer. Volgt XII-ec.
2 Hendrina Brouwer, geboren op 9 april 1937 in Wormer.
XI-de Gerrit Streefkerk is geboren op 13 april 1900 in Nieuwer-Amstel, zoon van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Gerrit is overleden op 12 juli 1977 in Amstelveen, 77 jaar oud. Hij is begraven op 15 juli 1977 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats). Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 3 juli 1924 in Amsterdam met Jannetje Maria Kardol, 25 jaar oud. Jannetje is geboren op 4 maart 1899 in Zegwaart. Jannetje is overleden op 4 augustus 1984 in Amstelveen, 85 jaar oud. Zij is begraven op 8 augustus 1984 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Kinderen van Gerrit en Jannetje:
1 Albert Hendrik Streefkerk, geboren op 23 mei 1925 in Amsterdam.
2 Arie Streefkerk, geboren op 5 juni 1926 in Amsterdam. Arie is overleden op 11 februari 1929 in Amsterdam, 2 jaar oud.
3 Hendrina Streefkerk, geboren op 13 april 1928 in Amsterdam.
4 Martijntje Streefkerk, geboren op 5 november 1929 in Amsterdam.
5 Arie Streefkerk, geboren op 28 augustus 1931 in Amsterdam.
6 Hermina Streefkerk, geboren op 14 augustus 1933 in Amsterdam.
7 Jacob Gerrit Streefkerk, geboren op 20 juni 1935 in Amsterdam.
8 Gerrit Streefkerk, geboren op 28 februari 1938 in Amsterdam.
XI-df Hendrikka (Riek) Streefkerk is geboren op 12 februari 1902 in Nieuwer-Amstel, dochter van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Riek is overleden op 4 april 1990 in Purmerend, 88 jaar oud. Riek bleef kinderloos. Riek trouwde, 26 jaar oud, op 26 april 1928 in Nieuwer-Amstel met Jan Smit, 24 jaar oud. Jan is geboren op 27 september 1903 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dirk Smit en Jantje Beets. Jan is overleden op 23 mei 1994 in Purmerend, 90 jaar oud. Hij is begraven op 27 mei 1994 in Amsterdam.
Beroep:
veehouder
XI-dg Henderik Streefkerk is geboren op 29 januari 1903 in Nieuwer-Amstel, zoon van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Henderik is overleden op 30 augustus 1956 in Amsterdam, 53 jaar oud. Henderik bleef kinderloos.
Beroep:
veehouder
Henderik trouwde, 42 jaar oud, op 25 oktober 1945 in Zutphen met Jantje Westerholt, 37 jaar oud. Jantje is geboren op 19 maart 1908 in Zutphen. Jantje is overleden.
XI-dh Albert Hendrik (Ab) Streefkerk is geboren op 4 augustus 1904 in Nieuwer-Amstel, zoon van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Ab is overleden op 4 mei 1979 in Amstelveen, 74 jaar oud.
Beroep:
veehouder, plantsoenarbeider
Ab trouwde, 26 jaar oud, op 19 juni 1931 in Maarssen met Janna Maria van Vliet, 30 jaar oud. Janna is geboren op 30 september 1900 in Ouder-Amstel. Janna is overleden omstreeks 1992, ongeveer 92 jaar oud.
Kinderen van Ab en Janna:
1 Albert Hendrik Streefkerk, geboren op 4 juni 1932 in Beets. Volgt XII-ed.
2 Hendrina Streefkerk, geboren op 12 maart 1934 in Abcoude-Proostdij. Volgt XII-ee.
3 Jan Streefkerk, geboren op 16 april 1935 in Weesperkarspel. Volgt XII-ef.
4 Maria Streefkerk, geboren op 30 september 1937 in Weesperkarspel. Volgt XII-eg.
5 Hermina Streefkerk, geboren op 5 mei 1941 in Weesperkarspel. Volgt XII-eh.
XI-di Pieter Streefkerk is geboren op 29 januari 1906 in Nieuwer-Amstel, zoon van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Pieter is overleden omstreeks 1998, ongeveer 92 jaar oud.
Beroep:
schillenophaler
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 14 mei 1930 in Amsterdam met Petronella Oosterbeek, 22 jaar oud. Petronella is geboren op 5 augustus 1907 in Nieuwer-Amstel, dochter van Klaas Oosterbeek en Aagje Burggraaf. Petronella is overleden omstreeks 1987, ongeveer 80 jaar oud.
Kind van Pieter en Petronella:
1 Hendrina Streefkerk, geboren op 3 mei 1931 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-ei.
XI-dj Marretje Streefkerk is geboren op 30 augustus 1909 in Nieuwer-Amstel, dochter van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Zij is gedoopt op 26 september 1909 in Amstelveen. Marretje is overleden op 14 juni 2000 in Amstelveen, 90 jaar oud. Zij is begraven op 19 juni 2000 in Uithoorn. Marretje trouwde, 28 jaar oud, op 6 april 1938 in Nieuwer-Amstel met Pieter Wondergem, 32 jaar oud. Pieter is geboren op 24 februari 1906 in Vrouwenpolder, zoon van Jacobus Wondergem en Maria de Vos. Pieter is overleden op 20 februari 1986 in Nieuwer-Amstel, 79 jaar oud. Hij is begraven op 25 februari 1986 in Uithoorn.
Kinderen van Marretje en Pieter:
1 Hendrina Maria (Marrie) Wondergem, geboren op 21 oktober 1943 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-ej.
2 Jacobus Pieter (Jac.) Wondergem, geboren op 21 oktober 1943 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-ek.
3 Albert Johannes (Johan) Wondergem, geboren op 5 februari 1945 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-el.
4 Theodora Johanna (Dorra) Wondergem, geboren op 8 april 1947 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-em.
XI-dk Barendina Hendrikka (Dientje) Streefkerk is geboren op 25 december 1911 in Nieuwer-Amstel, dochter van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Dientje is overleden omstreeks 29 april 1994 in Amsterdam, ongeveer 82 jaar oud. Dientje trouwde, 17 jaar oud, op 13 november 1929 in Amsterdam met Evert Stabij, 17 jaar oud. Evert is geboren op 14 mei 1912 in Nieuwer-Amstel, zoon van Leendert Cornelis Antonius Stabij en Johanna van Kessel. Evert is overleden.
Beroep:
schillenboer
Kinderen van Dientje en Evert:
1 Johanna Stabij, geboren op 29 december 1929 in Amsterdam.
2 Hendrina Stabij, geboren op 22 februari 1939 in Amsterdam.
XI-dl Gijsbertje (Gijsje) Streefkerk is geboren op 25 december 1911 in Nieuwer-Amstel, dochter van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Gijsje is overleden op 24 oktober 1992 in Uden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 28 oktober 1992 in Uden. Gijsje trouwde, 25 jaar oud, op 6 augustus 1937 in Amsterdam met Wijnandus Wilhelm Koch, 21 jaar oud. Wijnandus is geboren op 15 oktober 1915. Wijnandus is overleden omstreeks 1977, ongeveer 62 jaar oud.
XI-dm Jacobus Streefkerk is geboren op 27 augustus 1915 in Nieuwer-Amstel, zoon van Albert Hendrik Streefkerk (zie X-bg) en Hendrina Worm. Hij is gedoopt in Nieuwer-Amstel. Jacobus is overleden omstreeks 1993, ongeveer 78 jaar oud.
Beroep:
landbouwer, melkhandelaar
Jacobus:
(1) trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1945 met Cornelia de Vries.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 11 oktober 1945 in Nieuwer-Amstel met Johanna Pieternella Vreeken, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 25 maart 1917 in Nieuwer-Amstel. Johanna is overleden op 8 februari 1972 in Amstelveen, 54 jaar oud.
XI-dn Cornelis Kapteijn is geboren op 15 september 1900 in Aarlanderveen, zoon van Pieter Nicolaas Kapteijn en Cornelia Evertje Treur (zie X-bh). Cornelis is overleden omstreeks 1980, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Cornelis was a florist. He first operated in Almelo, and later moved to Nijverdal.
Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 10 september 1932 met Gerritdina (Dies) Heerdink, 30 jaar oud. Dies is geboren op 26 april 1902. Dies is overleden omstreeks 1992, ongeveer 90 jaar oud.
Kind van Cornelis en Dies:
1 Pieter Nicolaas Kapteyn, geboren op 25 april 1934 in Nijverdal. Volgt XII-en.
XI-do Jan Kapteijn is geboren op 24 september 1901 in Aarlanderveen, zoon van Pieter Nicolaas Kapteijn en Cornelia Evertje Treur (zie X-bh). Jan is overleden op 6 november 1988 in Reeuwijk, 87 jaar oud. Hij is begraven op 11 november 1988 in Reeuwijk.
Beroep:
dominee (Jan was a pastor in the Gereformeerde Kerken. He became a candidate in 1930, and served in Reeuwijk from 1950 -1966 and Gouda.)
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 27 augustus 1931 in Almelo met Charlotta Fokkens, 29 jaar oud. Charlotta is geboren op 24 februari 1902 in Almelo. Charlotta is overleden op 17 februari 1989, 86 jaar oud.
Kinderen van Jan en Charlotta:
1 Johannes Pieter Nicolaas Kapteyn, geboren op 28 mei 1932 in Lochem. Volgt XII-eo.
2 Inge Tjitske Kapteyn, geboren op 10 december 1933 in Lochem. Volgt XII-ep.
3 Theo Sjoerd Kapteyn, geboren op 4 mei 1936 in Lochem. Volgt XII-eq.
4 Rudolf Cornelis Evert Kapteyn, geboren op 15 november 1938 in Lochem. Volgt XII-er.
5 Libertus Jan Kapteyn, geboren op 1 augustus 1941 in Lochem. Volgt XII-es.
XI-dp Jacob Kapteijn is geboren op 24 augustus 1902 in Aarlanderveen, zoon van Pieter Nicolaas Kapteijn en Cornelia Evertje Treur (zie X-bh). Jacob is overleden op 8 maart 1945 in Apeldoorn, 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: CAUSE_OF_DEATH: Jacob was in the Dutch underground during the second world war.
He was one of 70 men shot by the germans toward the end of the war. He was arrested because he was caught with a radio transmitter. When a high ranking german official was killed by the underground, Jacob was shot along with the other men in retaliation. He left behind 4 little girls. Willem was devastated by this loss, and did not get over it for many months, and in some ways never did get over it. He and Jacob were, in my grandfather’s words, "Like twin brothers". Pieter Nicolaas also commented that Jacob was his favorite uncle. I wish I had known him.
Jacob married Trijntje Westra from Almelo and started farming near the town of Nyverdal. Although initially he lacked working capital, he reached his goal through hard work and shrewd management. After seven years he leased large farm near Hellendoorn and became a well-to-do farmer.
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 2 maart 1928 in Almelo met Trijntje Westra, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 14 februari 1901. Trijntje is overleden op 3 april 1961 in Almelo, 60 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Trijntje:
1 Cornelia Evertje Kapteyn, geboren op 26 juli 1938 in Almelo.
2 Sijke Kapteyn, geboren op 26 juli 1938 in Almelo.
3 Trijntje Kapteyn, geboren op 26 juli 1938 in Almelo.
4 Evertje Kapteyn, geboren op 3 december 1940 in Raalte.
XI-dq Willem Kapteyn is geboren op 6 september 1903 in Aarlanderveen, zoon van Pieter Nicolaas Kapteijn en Cornelia Evertje Treur (zie X-bh). Willem is overleden op 11 juni 1986 in Grand Rapids, Kent Co., MI, USA, 82 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Willem: Opa was a strong man who worked very hard to make a life for his family. He also had a wry sense of humor that came out sometimes with us grandkids. BIOGRAPHY: The following family history was written by my grandfather, Willem Kapteyn, in Almelo, Overijssel, The Netherlands on 6 December, 1947, and translated from the Dutch by my father, Pieter Nicolaas Kapteyn, on 7 April, 1998.
(The words of Pieter Nicolaas) "Now begins the history of our family as dad
Willem Kapteyn wrote it in the fall of 1947. He writes:" "During the late 1920’s I became engaged to Hiltje Voetberg, daughter of Jacob Sjoerd Voetberg, a farmer near Albergen, originally from Dokkum in Friesland. In the fall of 1928 we were able to rent a farm near Almelo
effective 1 May 1929. We were married on 24 May, three weeks later. We lived
on this farm for 7-1/2 years and made a decent living in spite of the depressio
of the 1930’s. During this time four children were born to us; Pieter Nicolaas
Jacob Sjoerd, Adriaan, and Cornelia Evertje.
A new house was built for us in 1937 on "De Leemslage", since our former place was being sold, making it necessary for us to move. Along with the house we rented about 40 acres of land. While our new house was under construction wrented a duplex in town. Disaster struck after we had lived there a few weeks. Jaap and Adri were playing near the back door and accidentally knocked over a burning kerosene burner. Both of them caught fire and were severely burned. I happened at ten O’clock in the morning, and the same day little Jaap passed away at nine thirty PM in the hospital. Adri was also in a bad way and spent the
next 3 months in the hospital with severe burns on the head. This loss was very devastating to the entire family, to say the least. Yet we were able to bear in and abide in the love of the Lord and submit to his will. We were thankful that at least Adri’s life was spared. On November 4, 1936 our little Jaap was buried in Almelo, being 4 years and 9 months old. The previous June 27 of the same year mother Voetberg had passed away suddenly as a result of a heart attack, so that 1936 was a year of great sorrow for our family.
In May of 1937 we were able to move into our new home on "De Leemslage" where we enjoyed several peaceful years. Farming was good and we prospered. 25 February, 1938 was a happy day when we were blessed with the birth of a son whom we named after his deceased brother - Jacob Sjoerd. Two years later we had another boy and named him Klaas, born on 2 February 1940. Worthy of mention is the fact that on my wife’s birthday on the 18th of the same month there was a fire at 10:30 PM in the barn which fortunately we were able to extinguish
because everything was soaked with snow and melted snow. No damage to the livestock.
On 10 May of the year 1940 the war began for our country because of the German invasion. Five long years we endured German occupation and ever increasing oppression. Many rules and regulations as well as limitation were forced on the farming community concerning the food supply. Although the farmer was in a favorable position since he was able to grow his own food and thus escaped suffering from hunger. Our family benefited as well and we were able to help
many during those years who were less fortunate. During those years we cleared an additional 25 acres to increase production. The war years were a time of great danger and tension because of people who chose to go "underground" to escape being recruited be the German authorities to work in war production. It was forbidden to posses radios, but we still had two, and we also harbored young men who for one reason or another had to go into hiding. Several times our premises were searched by German Police, but nothing was ever found. One time,
in November of 1944 I was taken into custody, but was let go for lack of evidence. Scary, but it ended well. Dad Voetberg passed away in October of 1941. He suffered a stroke and die
within two days without regaining consciousness. He was 71. 3 children were born to us during the 5 war years: Irene Tjiske on 5 August 1941, Hendrik Cornelis on 22 February 1943, and Emma Theodora on 22 September, 1944.
The 31st of October 1944 once again brought great sorrow in our family because on that day we lost our Adrie at the age of 11 years and 11 months. He had been sick for a day and at first it did not look that serious. But the following morning he took a turn for the worse. The doctor diagnosed cerebral hemorrhage and he passed away that same day at 6:30 PM after having been in a coma all day. It was hard to suddenly have to give up a child, but the Lord who gives strength also helped us through this and we believe that he now rejoices before God’s throne. His body was buried in the municipal cemetery at Almelo next to his brother Jaap on 4 November, 1944.
In the meantim the war still dragged on and claimed many victims among th population because of the German terror. The famine became severe in our country, especially in the west. Daily an almost un-ending stream of people entered Overijssel to try and get food from the farms, ours included. People came on foot with landcars from as far away as Utrecht and even Gouda, and we gave what we had. This gave us much satisfaction and we were thankful to be able to do it.
1945 came and became one of the darkest years in the history of our family In the early part of February came the news that brother Jacob had been arrested by the Germans. A secret radio transmitter had been found on his farm during the war years a punishable offense that was not taken lightly be the Germans. Initially, he was incarcerated in the prison at Almelo for a few
weeks, but then we lost all traces of his whereabouts. On 22 March our sister Juliana passed away suddenly at the age of 35 as a result of a goiter. She had been ill for several weeks. She was married to Hein Noppers and lived in with Dad and Mom Kapteyn. She left her husband and 2 small children, a 4 year old girl and a 2 year old boy. Great was our sorrow at this sudden loss. The next month, the beginning of April, finally brought us liberation from the German
oppression. We experienced 4 anxious days on the front line under artillery an machine gun fire. The Germans forced us to leave our home but we found shelter on a farm farther back from the line. We were allowed to take along the bare essentials and spent a week at the farm. Our house was saved intact as through a miracle, since we found in excess of 50 grenade craters in the fields around our house. The cattlebarn sustained 2 direct hits and 2 of our milk cows were
severely wounded and had to be put out of their misery. 6 of dad’s cows were killed outright.
In the meantime we were still anxiously awaiting news from brother Jacob. It came on 8 May and it was not good. We learned that already on 8 March he had been executed near Apeldoorn. His body was found in a mass grave. For me this was hard to bear for a long time; he was like a twin brother to me and we had learned much of each other through all manner of circumstances in our life. But the works of the Lord are Majesty and glory. Dad also was despondent about thi
heavy blow, but he was not to survive it for very long. On 31 May he was struck by a Canadian military vehicle and was taken home with a concussion. At first he was semi-conscious, but he soon slipped into a coma and the doctor diagnosed a skull fracture that afternoon. He did not offer any hope, and after 6 days he passed away quietly without regaining consciousness. He was 71. The funeral took place on 11 June at Almelo. this was the end of a life that knew many sorrows, difficulties, and disappointments, but at the same time, a living testimony to Jesus Christ as his Lord and Savior and shield. A life that was constantly guided by a child-like faith. Hence we may be certain that his passing was exchanging his earthly house for a heavenly one; a desire for which he had uttered many times during his life, to be loosed and to be with Christ. Jacob’s widow, Trijntje, left their farm and moved to Hellendoorn with her 4 daughters, the oldest 3 being triplets. Sister Antje and her husband Nico Van Harten took over the farm. Brother-in-law Hein Noppers continued working Dad’s farm after his death. Dad and I had leased the entire farm, 125 acres, together. At first my share was 40 acres and later, when Hein took over, 65 acres.
That same summer of 1945 saw a beginning of problems with the owner of the farm, Mr. Ledeboer, an Almelo banker. The lease term expired on 1 may 1946, an Ledeboer announced he would not renew the lease for Hein. In addition, he objected to my plowing up additional pasture during the war years. Even though I was aware of his feelings, I wished to operate according to my own insight since Ledeboer did not know anything about farming. After 1 May 1946, he wanted to reduce my share to 30 acres. I objected strongly but to no avail. He agree
only to rent 50 acres for one year, until 1 May 1947. Mr. Ledeboer was known as a person who was at odds with everybody, especially in matters of money. It was grievous to us, especially since during the 30 year period we improved the farm tremendously so that it’s value more than doubled. In 1917 the operation would only support 20 milk cows, but this had risen to 45 in 1945. And now we were being pushed in a corner. Renting another farm was out of the question since the demand far exceeded the supply.
During this period, spring 1946 we began receiving packages with clothing from America. Clothing was real scarce, and so this was extremely welcome. They were sent to us by my wife’s cousins, married offspring of an aunt and uncle (uncle Wiebe and tante Chris Voetberg) who lived around Grand Rapids, Michigan. Especially cousin Grace, the eldest daughter, married to John Wagenveld who lived near Holland, Michigan went out of her way to supply our
needs. Even though prior to this we had had no contact with these folks, now began a regular correspondence. We told them our difficulties, and cousin Grace promptly wrote back and proposed we move to the States since there was plenty of land for sale or for rent and work was also plentiful. From that day our thoughts began to move in the direction of immigrating to America. (May 1946). After obtaining information from the appropriate bureau, we applied for a visa at the American Consulate, although a definite decision had not yet been made.
The Consulate required sponsorship by relatives as a condition for granting a visa.
Our relatives were willing to sponsor us, but there were many formalities, a lot of red tape, and much correspondence. It must be said that our cousins left no stone unturned to facilitate our move. Mother Kapteyn, who since the previous May (1946) had lived in Almelo with sister Eef and Hein Noppers, became ill and passed away on 4 March, 1947 at the age of 71. She was the last one of our parents, and was buried at Almelo. For her a transition to glory where there is no more suffering. In the meantime efforts continued toward our emigration and the final
decision was made. Because of insufficient assets on the part of our cousins a third sponsor had to be found, mainly because of the size of our family of seven children. A Mr. Apsey, owner of a large dairy farm operated by another cousin, Henry Voetberg, was persuaded to fulfill this role. Cousin Henry especially was instrumental in bringing this about on our behalf.
In July we received the good news from the American Consulate at Rotterdam Medical exams were done on August 20, and the next day we booked passage with the Holland-America line. Departure was set for January 20, 1948. Our farm was liquidated during the summer of 1947, and all legalities concluded by November 1, so we had ample time to prepare for our departure. We are thankful to God and trust he will direct our path in our new Homeland."
Almelo, December 6, 1947.
BIOGRAPHY: The following histories were told to Bryan William Kapteyn on April 25, 1998 by his father and mother in their home in Carson City, Michigan
The Story of Willem Kapteyn (born September 6, 1903) after the family move from the Netherlands to the USA as told to this writer by his father, Pieter Nicolaas Kapteyn (Born April 21, 1930).
On January 20, 1948, the family of nine boarded the Holland-America Line ship, the SS Veendam in the Dutch port of Rotterdam. When they set sail, Pieter was 17 years, 8 months, and 30 days old. According to Pieter Nicolaas, this was the last immigrant transport voyage for the SS Veendam; after this voyage she was scrapped out. The voyage was supposed to last 8 to 10 days, but took a total of 2 weeks instead. There was a bad storm encountered after they left the Rotterdam port that lasted about 10 days. Many people were seasick, but Pieter
only reported feeling a little nauseous. It probably affected the older people more that the younger ones. After they had been at sea for awhile the weather calmed down, the children and adults started feeling better, and the voyage became quite enjoyable. They were lodged in the 2nd class section of the ship, but my father reports that it was still quite a pleasant accommodation. He remembers rooming with the children of another family that was coming across, and they had a lot of fun. The staterooms were comfortable, (dad seems to thin
they were 3 decks down) and the dining room was very good. The SS Veendam on this voyage did not disembark its passengers at Ellis Island, but rather went to Hoboken, New Jersey, on the other side of New York Harbor. They must have gone by the Statue of Liberty, but dad reports that he doesn’t remember seeing it; probably the ship passed it at night. When the family disembarked in Hoboken, they boarded a New York Central train the same day, and headed for Grand Rapids Michigan. The train stopped in Jackson, Michigan, and they changed to another train, which took the family to Union station in Grand Rapids, which is no
longer there. Ralph and Minke (Minnie) Brink (Nee Voetberg) picked them up, the son-in-law and daughter of Wiebe Voetberg and Chrisje Liestra. After they arrived in Grand Rapids, the family went to the large dairy operation run by cousin Hank Voetberg in the 7000 block of Kalamazoo Avenue SE, near Cutlerville Michigan. This farm was quite large; about 500 acres. They milked about 80 head of Holstein cows. Mr. John Apsey, who was one of the gracious
benefactors of our family in that he was one of our family’s sponsors, owned the farm. Some time later cousin Hank Voetberg bought the farm from Mr. Apsey. Here it was that grandfather Willem Kapteyn worked for about 2 years, and my father Pieter Nicolaas worked for about 3 months. After that first 3 months, Pieter found a job at the Keeler Brass Company, a large supplier of furniture hardware in Grand Rapids. They were located on Godfrey Avenue on the southwest side of Grand Rapids. Father Pieter worked there about 3 years, after which he
was drafted into the United States Army in 1951. He was in the service 2 years and when he got out he went into the construction business which was to be his life long career.
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 24 mei 1929 in Almelo met Hiltje Voetberg, 22 jaar oud. Hiltje is geboren op 18 februari 1907 in Utingeradeel. Hiltje is overleden op 12 februari 1998 in Grand Rapids, Kent Co., MI, USA, 90 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hiltje: My oma died about 7:30 PM this evening of thursday, 12 February, 1998. I went to visit her this evening, and I walked into her room 5 minutes after she passed away. I regret that I could not say goodbye to her while she was still alive. I think I was one of her favorite grandsons; I mowed her yard when I was growing up, made swords with Opa’s fence building sticks, (Opa didn’t like that).
I filled her rain barrel with minnows ,(Opa didn’t like that, either). I will miss her, but treasure the memories.
Kinderen van Willem en Hiltje:
1 Pieter Nicolaas Kapteyn, geboren op 21 april 1930 in Almelo. Volgt XII-et.
2 Jacob Sjoerd Kapteyn, geboren op 15 januari 1932 in Almelo. Jacob is overleden op 30 oktober 1936 in Almelo, 4 jaar oud. Hij is begraven op 4 november 1936 in Almelo.
Notitie bij overlijden van Jacob: Little Jaap is buried in the municipal cemetary in Almelo.
3 Adriaan Kapteyn, geboren op 27 november 1933 in Almelo. Adriaan is overleden op 27 oktober 1944 in Almelo, 10 jaar oud. Hij is begraven op 4 november 1944 in Almelo.
Notitie bij overlijden van Adriaan: BURIAL: Adri was buried next to his brother Jaap exactly 8 years to the day
after Jaap died.
4 Cornelia Evertje Kapteyn, geboren op 6 februari 1936 in Almelo. Volgt XII-eu.
5 Jacob Sjoerd Kapteyn, geboren op 25 februari 1938 in Almelo. Volgt XII-ev.
6 Klaas Kapteyn, geboren op 2 februari 1940 in Almelo. Volgt XII-ew.
7 Irene Tjilske Kapteyn, geboren op 5 augustus 1941 in Almelo. Volgt XII-ex.
8 Hendrik Cornelius Kapteyn, geboren op 20 februari 1943 in Almelo. Volgt XII-ey.
9 Emma Theodora Kapteyn, geboren op 22 september 1944 in Almelo. Volgt XII-ez.
XI-dr Evertje Kapteijn is geboren op 23 september 1904 in Aarlanderveen, dochter van Pieter Nicolaas Kapteijn en Cornelia Evertje Treur (zie X-bh). Evertje is overleden op 6 januari 2001 in Rotterdam, 96 jaar oud. Zij is begraven in Rotterdam (Hofwijk). Evertje trouwde, 48 jaar oud, op 6 augustus 1953 in Elten met Hein Noppers, 33 jaar oud. Hein is geboren op 19 maart 1920 in Hardenberg-Ambt. Hein is overleden omstreeks 1980, ongeveer 60 jaar oud. Hein is weduwnaar van Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina Kapteijn (1909-1945), met wie hij trouwde op 13 november 1941 in Almelo, zie XI-dt.
XI-ds Maria Cornelia Kapteijn is geboren op 25 januari 1908 in Almelo, dochter van Pieter Nicolaas Kapteijn en Cornelia Evertje Treur (zie X-bh). Maria is overleden. Maria trouwde met Benjamin Reinders.
XI-dt Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina Kapteijn is geboren op 30 april 1909 in Aarlanderveen, dochter van Pieter Nicolaas Kapteijn en Cornelia Evertje Treur (zie X-bh). Juliana is overleden op 23 maart 1945 in Almelo, 35 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Juliana: Personal: Great tante Jul was sickly for quite a bit of her adult life. After she had her chidren, her un-married sister Evertje helped take care of the children. After her death from a gouter in 1945 Evertje took care of the
children full time. As often happens, the daily contact with her sister’s widower Hein Noppers brought them quite close, and they (Evertje and Hein) eventually married in 1953.
Juliana trouwde, 32 jaar oud, op 13 november 1941 in Almelo met Hein Noppers, 21 jaar oud. Hein is geboren op 19 maart 1920 in Hardenberg-Ambt. Hein is overleden omstreeks 1980, ongeveer 60 jaar oud. Hein trouwde later op 6 augustus 1953 in Elten met Evertje Kapteijn (1904-2001), zie XI-dr.
Kinderen van Juliana en Hein:
1 Cornelia Evertje Noppers, geboren op 29 augustus 1942 in Almelo.
2 Jan Noppers, geboren op 25 juli 1943 in Almelo.
XI-du Aantje (An) Kapteijn is geboren op 6 juni 1911 in Markelo, dochter van Pieter Nicolaas Kapteijn en Cornelia Evertje Treur (zie X-bh). An is overleden op 1 december 1959 in Hellendoorn, 48 jaar oud. Zij is begraven in Hellendoorn. An trouwde, 30 jaar oud, op 12 juni 1941 in Almelo met Nicolaas van Harten, 29 jaar oud. Nicolaas is geboren op 13 november 1911 in Wierden. Nicolaas is overleden op 29 september 1992, 80 jaar oud. Hij is begraven in Hellendoorn.
Kinderen van An en Nicolaas:
1 Teuny Henriette van Harten, geboren op 5 juni 1942 in Nijverdal.
2 Cornelia Evertje van Harten, geboren op 3 augustus 1943 in Nijverdal.
3 Pieter van Harten, geboren op 16 november 1945 in Nijverdal.
4 Jacob van Harten, geboren op 10 juli 1947 in Nijverdal.
5 Nicolaas van Harten, geboren op 5 maart 1952 in Raalte.
6 Andrea Evalina van Harten, geboren op 6 september 1953 in Raalte.
XI-dv Hendrik Streefkerk is geboren op 3 maart 1893 in Amsterdam, zoon van Jacob Streefkerk (zie X-bj) en Marijtje de Boer. Hendrik is overleden.
Beroep:
bootwerker
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 21 april 1920 in Amsterdam met Geertruida Catharina Schikkedans, 26 jaar oud. Geertruida is geboren op 27 maart 1894 in Amsterdam, dochter van Johannes Schikkedans en Geertrui Catharina de Fost. Geertruida is overleden.
Kinderen van Hendrik en Geertruida:
1 Geertruida Catharina Streefkerk, geboren op 25 september 1920 in Amsterdam.
2 Jacob Streefkerk, geboren op 24 augustus 1922 in Amsterdam. Jacob is overleden op 22 februari 1989, 66 jaar oud. Hij is begraven op 27 februari 1989 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
3 Marretje Streefkerk, geboren op 24 juni 1924 in Amsterdam.
4 Johanna Geertruida Streefkerk, geboren op 18 mei 1926 in Amsterdam.
5 Vrouwke Catharina Streefkerk, geboren op 3 februari 1928 in Amsterdam.
6 Hendrik Streefkerk, geboren op 17 augustus 1930 in Amsterdam.
7 Johannes Streefkerk, geboren op 17 juli 1932 in Amsterdam.
8 Pieternella Streefkerk, geboren op 10 oktober 1934 in Amsterdam.
XI-dw Johanna Visser is geboren op 29 september 1908 in Amsterdam, dochter van Douwe Visser en Maria Streefkerk (zie X-bv). Johanna is overleden op 16 december 1979 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Beroep:
handwerkonderwijzeres
Johanna trouwde met Wilhelm Brand.
Kind van Johanna en Wilhelm:
1 Molly Brand, geboren op 3 februari 1938 in Amsterdam.
XI-dx Jacob Streefkerk is geboren op 21 december 1918 in Amsterdam, zoon van Jacob Streefkerk (zie X-bw) en Maria Johanna Viergever. Jacob is overleden op 10 februari 1960 in Brussel-Evere, België, 41 jaar oud. Hij is begraven op 12 februari 1960 in Brussel-Evere, België. Jacob trouwde met J. den Otter.
XI-dy Cornelis Streefkerk is geboren op 13 augustus 1920 in Amsterdam, zoon van Jacob Streefkerk (zie X-bw) en Maria Johanna Viergever. Cornelis trouwde, 34 jaar oud, op 21 augustus 1954 in Hilversum met A.G. Esmeijer.
XI-dz Dirk Streefkerk is geboren op 14 april 1905 in Amsterdam, zoon van Dirk Streefkerk (zie X-bx) en Wilhelmina Frederika Carolina Simons. Dirk is overleden op 18 januari 1971 in Amsterdam, 65 jaar oud. Hij is begraven op 22 januari 1971 in Amstelveen (Zorgvlied).
Beroep:
kantoorbediende, bierbrouwer, boekhouder
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 22 oktober 1930 in Doorn met Anna Jacoba van Dusseldorp, 25 jaar oud. Anna is geboren op 14 juli 1905 in Doorn. Anna is overleden.
XI-ea Gerard Franciscus Streefkerk is geboren op 9 juni 1916 in Amsterdam, zoon van Dirk Streefkerk (zie X-bx) en Wilhelmina Frederika Carolina Simons. Gerard is overleden. Gerard trouwde, 25 jaar oud, op 20 augustus 1941 in Amsterdam met Johanna Hinloopen, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 29 maart 1921 in Amsterdam.
Kinderen van Gerard en Johanna:
1 Wilhelm Frederik Carol Streefkerk, geboren op 3 mei 1944 in Amsterdam.
2 Eduard Streefkerk, geboren op 30 december 1947 in Amsterdam. Volgt XII-fa.
3 Roeland Gerard Johan (Roeland) Streefkerk, geboren op 13 juni 1955 in Amsterdam. Volgt XII-fb.
XI-eb Dirk Streefkerk is geboren op 24 november 1902 in Amsterdam, zoon van Cornelis Streefkerk (zie X-by) en Jannetje (Jans) Stam (zie X-ci). Dirk is overleden op 8 juni 1974 in Amsterdam, 71 jaar oud. Hij is begraven op 13 juni 1974 in Amsterdam.
Beroep:
kantoorbediende levensverzekeringsmaatschappij, procuratiehouder
Dirk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 8 september 1927 in Amsterdam met Maria Femina Clausman, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 23 mei 1935 in Amsterdam (echtscheiding). Maria is geboren op 10 december 1902 in Amsterdam, dochter van Joannes Hendricus Clausman en Albertine IJsebrand. Maria is overleden.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 12 september 1935 in Amsterdam met Ida Schulte, 27 jaar oud. Ida is geboren op 30 augustus 1908 in Watergraafsmeer. Ida is overleden.
Kinderen van Dirk en Maria:
1 Cornelis Streefkerk, geboren op 1 oktober 1929 in Amsterdam. Volgt XII-fc.
2 Albertina (Tine) Streefkerk, geboren op 4 november 1930 in Hilversum. Volgt XII-fd.
XI-ec Matje Streefkerk is geboren op 29 januari 1904 in Amsterdam, dochter van Cornelis Streefkerk (zie X-by) en Jannetje (Jans) Stam (zie X-ci). Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1904. Matje is overleden in Apeldoorn?. Matje trouwde, 34 jaar oud, op 14 september 1938 in Amsterdam met Gosewinus Gijsbert Jan de Riemer, 31 jaar oud. Gosewinus is geboren op 10 december 1906 in Geertruidenberg, zoon van Gijsbert Nicolaas de Riemer en Anna Maria de Bruin. Gosewinus is overleden. Gosewinus is weduwnaar van Aagje Luijten (1908-1937), met wie hij trouwde op 29 maart 1935 in Amsterdam.
Beroep:
kantoorbediende (Artillerie Inrichting)
Kind van Matje en Gosewinus:
1 Anna Maria de Riemer, geboren op 18 december 1939 in Amsterdam.
XI-ed Christina Streefkerk is geboren op 27 januari 1906 in Amsterdam, dochter van Cornelis Streefkerk (zie X-by) en Jannetje (Jans) Stam (zie X-ci). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 juli 1906. Christina is overleden. Christina trouwde, 29 jaar oud, op 10 juli 1935 in Amsterdam met Wilhelmus Engelbert Heins, 30 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 4 augustus 1904 in Amsterdam, zoon van Pieter Lodewijk Heins en Gesina Johanna Keijzer. Wilhelmus is overleden op 5 december 1962 in ’s-Gravenhage, 58 jaar oud.
Beroep:
kruidenier, procuratiehouder, belastingconsulent
Christina en Wilhelmus bleven kinderloos.
XI-ee Barend Streefkerk is geboren op 1 december 1908 in Amsterdam, zoon van Cornelis Streefkerk (zie X-by) en Jannetje (Jans) Stam (zie X-ci). Barend is overleden.
Beroep:
assistent accountant, accountant
Barend trouwde, 42 jaar oud, op 13 juli 1951 in Amersfoort met Johanna Christina Boot, 33 jaar oud. Johanna is geboren op 31 augustus 1917 in Rotterdam.
XI-ef Janna Streefkerk is geboren op 27 september 1912 in Amsterdam, dochter van Cornelis Streefkerk (zie X-by) en Jannetje (Jans) Stam (zie X-ci). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 september 1912. Janna is overleden.
Beroep:
kantoorbediende
Janna trouwde, 26 jaar oud, op 5 oktober 1938 in Amsterdam met Johan Hendrik Smit, 26 jaar oud. Johan is geboren op 18 juni 1912. Johan is overleden.
Beroep:
schrijver 2e klasse
XI-eg Dirk Streefkerk is geboren op 12 januari 1909 in Amsterdam, zoon van Jacob Streefkerk (zie X-bz) en Helena Margaretha Haake. Dirk is overleden op 27 mei 1982 in Ooststellingwerf, 73 jaar oud.
Beroep:
banketbakker, transportarbeider, magazijnbediende
Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 6 november 1935 in Amsterdam met Henriëtte Elisabeth Bolt, 22 jaar oud. Henriëtte is geboren op 1 februari 1913 in Amsterdam. Henriëtte is overleden.
Kinderen van Dirk en Henriëtte:
1 Otto Streefkerk, geboren op 10 juni 1936 in Amsterdam.
2 Arnold Streefkerk, geboren op 7 juli 1940 in Amsterdam. Volgt XII-fe.
3 Olga Cornelia Christina Streefkerk, geboren op 15 juli 1945 in Amsterdam. Volgt XII-ff.
4 Rudolf (Ruud) Streefkerk, geboren op 24 januari 1948 in Amsterdam. Volgt XII-fg.
5 Wanda Helena Adriana Streefkerk, geboren op 13 juli 1954 in Amsterdam. Volgt XII-fh.
XI-eh Casper Streefkerk is geboren op 30 maart 1910 in Amsterdam, zoon van Jacob Streefkerk (zie X-bz) en Helena Margaretha Haake. Casper is overleden.
Beroep:
kantoorbediende
Casper trouwde, 24 jaar oud, op 29 augustus 1934 in Amsterdam met Elisabeth Hendrina Clasina Wigmans, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 4 juni 1910 in Amsterdam, dochter van W. Wigmans en E. van den Berg. Elisabeth is overleden op 1 september 1957 in Amsterdam, 47 jaar oud. Zij is begraven op 5 september 1957 in Amsterdam.
XI-ei Jan Dirk van de Wetering is geboren op 15 januari 1912 in Amsterdam, zoon van Johannes van de Wetering en Mengsje Streefkerk (zie X-ca). Jan is overleden op 2 juni 1987 in Amstelveen, 75 jaar oud.
Beroep:
directeur Verzekeringsmaatschappij
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 30 april 1936 in Utrecht met Anthonia (Toos) van Duist, 28 jaar oud. Toos is geboren op 9 augustus 1907 in Utrecht. Toos is overleden op 16 juli 1982 in Amstelveen, 74 jaar oud.
Kind van Jan en Toos:
1 Johannes Hendrik van de Wetering, geboren op 1 oktober 1937 in Amsterdam. Volgt XII-fi.
XI-ej Hendrik Dirk Streefkerk is geboren op 19 juni 1924 in Amsterdam, zoon van Arie Streefkerk (zie X-cb) en Maria Louisa Udo. Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 28 maart 1946 in Amsterdam met W.M. Paarlberg.
XI-ek Engeltje Maria Koningen is geboren op 5 juli 1903 in Haarlemmermeer, dochter van Willem Koningen en Maria Streefkerk (zie X-cc). Engeltje is overleden. Engeltje trouwde, 26 jaar oud, op 26 september 1929 in Amsterdam met Geen Kapteijn, 26 jaar oud. Geen is geboren op 13 mei 1903 in Amsterdam, zoon van Jan Cornelis Kapteijn en Johanna Wilhelmina van Hekesen. Geen is overleden op 29 januari 1957 in Amsterdam, 53 jaar oud.
Beroep:
chauffeur
Kinderen van Engeltje en Geen:
1 Willem Kapteijn, geboren op 23 september 1932 in Amsterdam.
2 Harry Kapteijn, geboren op 25 september 1938 in Amsterdam. Harry is overleden op 2 september 1991 in Amstelveen, 52 jaar oud.
XI-el Jan Dijkstra is geboren op 27 december 1911 in Amsterdam, zoon van IJsbrand Dijkstra en Jansje Streefkerk (zie X-cd). Jan is overleden op 10 juni 1982 in Ede, 70 jaar oud. Hij is begraven in Ede (Alg. Begraafplaats).
Beroep:
klerk Gemeente Giro, kapitein, majoor KLu
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 29 juli 1937 in Kampen met Cornelia Pol, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 17 april 1910 in Kampen. Cornelia is overleden op 11 januari 2003, 92 jaar oud. Zij is begraven in Ede (Alg. Begraafplaats).
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Rinske Janny (Rinske) Dijkstra, geboren op 8 juli 1938 in Amsterdam. Volgt XII-fj.
2 Jan Dijkstra, geboren op 20 april 1950 in Amsterdam. Volgt XII-fk.
XI-em Harremijntje (Mijntje) Dijkstra is geboren op 14 december 1912 in Amsterdam, dochter van IJsbrand Dijkstra en Jansje Streefkerk (zie X-cd). Mijntje is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 12 november 1986. Mijntje trouwde, 23 jaar oud, op 8 oktober 1936 in Amsterdam met Gerardus Fredericus Feij, 22 jaar oud. Gerardus is geboren op 10 juni 1914 in Amsterdam. Gerardus is overleden omstreeks 1954, ongeveer 40 jaar oud.
Kinderen van Mijntje en Gerardus:
1 Ben Feij, geboren omstreeks 1937.
Notitie bij Ben: Ben Feij studied at the conservatory in The Hague with A.Engels and A.Schuurman. Organist of the Marekerk in Leiden, he published three Chorale Preludes in Koraal Bewerkingen over de 491 Gezangen 1991
2 Jansje Feij, geboren omstreeks 1940.
3 Gerardus Fredericus Feij, geboren omstreeks 1945.
XI-en Douwe Dijkstra is geboren op 19 maart 1917 in Amsterdam, zoon van IJsbrand Dijkstra en Jansje Streefkerk (zie X-cd). Douwe is overleden op 2 juni 2009 in ’s-Gravenhage, 92 jaar oud. Hij is begraven op 8 juni 2009 in ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen).
Beroep:
accountant
Douwe:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 30 augustus 1944 in ’s-Gravenhage met Klaasje Groot, 28 jaar oud. Klaasje is geboren op 30 januari 1916 in Kollumerland ca.. Klaasje is overleden op 6 oktober 1962 in ’s-Gravenhage, 46 jaar oud.
(2) ging samenwonen, minstens 46 jaar oud, na 1963 met Jeanne-Marie van Roy. Jeanne-Marie trouwde voorheen met ? Claessens.
Kinderen van Douwe en Klaasje:
1 Jacoba (Coobke) Dijkstra, geboren op 12 februari 1948 in ’s-Gravenhage. Volgt XII-fl.
2 IJsbrand Dijkstra, geboren op 11 maart 1953 in Leiden. Volgt XII-fm.
XI-eo Jan Streefkerk is geboren op 23 oktober 1908 in Sloten (NH), zoon van Jan Streefkerk (zie X-cf) en Cornelia Verhoeff. Jan is overleden.
Beroep:
melkboer
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 17 juni 1937 in Amsterdam met Geertje Antonia de Boer, 21 jaar oud. Geertje is geboren op 29 april 1916 in Nieuwer-Amstel. Geertje is overleden op 23 december 2009 in Amstelveen, 93 jaar oud. Zij is gecremeerd op 30 december 2009 in Amsterdam (Westgaarde).
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Cornelia Streefkerk, geboren op 10 juli 1939 in Amsterdam.
2 Johanna Streefkerk, geboren op 7 december 1943 in Amsterdam.
XI-ep Wilhelmina Streefkerk is geboren op 22 november 1912 in Nieuwer-Amstel, dochter van Jan Streefkerk (zie X-cf) en Cornelia Verhoeff. Wilhelmina is overleden op 26 maart 1982 in Haarlem, 69 jaar oud. Zij is begraven in Zwanenburg. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 3 mei 1934 in Amsterdam met Marten Tijmen Hopman, 23 jaar oud. Marten is geboren op 14 juli 1910 in Sloten (NH), zoon van Barend Hopman en Marijtje van Lubeck. Marten is overleden op 22 maart 1993 in Haarlem, 82 jaar oud. Hij is begraven in Zwanenburg.
Beroep:
melkslijter, machinist watergemaal
Kinderen van Wilhelmina en Marten:
1 Marijtje Cornelia Hopman, geboren op 13 oktober 1935 in Amsterdam.
2 Cornelia Hopman, geboren op 23 april 1937 in Amsterdam. Volgt XII-fn.
3 Wilhelmina Hopman, geboren op 13 augustus 1938 in Amsterdam. Volgt XII-fo.
4 Martina Hopman, geboren op 14 mei 1940 in Amsterdam.
5 Janneke Hopman, geboren op 30 juni 1944 in Amsterdam.
6 Barend Hopman, geboren op 24 september 1945 in Amsterdam.
7 Harremijntje Hopman, geboren op 9 januari 1950 in Amsterdam. Harremijntje is overleden op 4 mei 1966, 16 jaar oud.
XI-eq Jan Jacob Streefkerk is geboren op 27 juni 1918 in Amsterdam, zoon van Golof Streefkerk (zie X-cg) en Antje van Dam. Jan is overleden. Jan trouwde, 31 jaar oud, op 7 december 1949 in Amsterdam met A.E. Bons.
XI-er Jacob Jan Streefkerk is geboren op 19 september 1920 in Amsterdam, zoon van Golof Streefkerk (zie X-cg) en Antje van Dam. Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 12 december 1946 in Amsterdam met M.J. de Kool.
XI-es Willem Verbeek is geboren op 6 september 1900 in Amsterdam, zoon van Jan Verbeek en Maria Stam (zie X-ch). Willem is overleden. Willem bleef kinderloos.
Beroep:
kantoorbediende (Stoomvaart Mij. Holland Westafrika Lijn)
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 5 juni 1928 in Deventer met Antonia Maria Pottinga, 22 jaar oud. Antonia is geboren op 16 februari 1906 in Deventer. Antonia is overleden.
XI-et Barend Verbeek is geboren op 13 december 1901 in Amsterdam, zoon van Jan Verbeek en Maria Stam (zie X-ch). Barend is overleden op 22 november 1952 in Geleen, 50 jaar oud.
Beroep:
machinist, opzichter
Barend trouwde, 25 jaar oud, op 29 september 1927 in Amsterdam met Willemijntje Hendrika van den Boogaard, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barend en Willemijntje: uit dit huwelijk vier kinderen, drie meisjes en een jongen.
Willemijntje is geboren op 28 januari 1901 in Amsterdam, dochter van Willem van den Boogaard en Antje Willemijntje Knibbe. Willemijntje is overleden op 7 april 1990 in Beek, 89 jaar oud. Zij is begraven op 11 april 1990 in Grevenbicht.
Kinderen van Barend en Willemijntje:
1 Antje (Ans) Verbeek, geboren op 7 juli 1928 in Amsterdam. Volgt XII-fp.
2 Jan Verbeek, geboren op 27 september 1929 in Amstelhoek.
3 Maria Verbeek, geboren op 14 september 1933 in Geleen.
4 Hendrika Verbeek, geboren op 30 augustus 1935 in Geleen.
XI-eu Jannetje (Jannie) Verbeek is geboren op 22 april 1903 in Amsterdam, dochter van Jan Verbeek en Maria Stam (zie X-ch). Jannie is overleden op 16 april 1962, 58 jaar oud. Zij is begraven op 20 april 1962 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats). Jannie trouwde, 22 jaar oud, op 20 augustus 1925 in Amsterdam met Willem Sluimer, 27 jaar oud. Willem is geboren op 13 mei 1898 in Amsterdam, zoon van Gijsbert Sluimer en Huinertje Verbeek. Willem is overleden op 8 april 1956, 57 jaar oud. Hij is begraven op 11 april 1956 in Amsterdam (Nieuwe Ooster Begraafplaats).
Notitie bij Willem: Zich noemende en schrijvende Sleumer. Weduwnaar van Kaatje van der Sluijs (Utrecht, 18-12-1899 - Amsterdam, 1-6-1924).
Beroep:
vleeshouwer
Kinderen van Jannie en Willem:
1 Bertha Sluimer, geboren op 28 juli 1926 in Amsterdam. Volgt XII-fq.
2 Maria (Rie) Sluimer, geboren op 26 december 1928 in Amsterdam. Volgt XII-fr.
3 Jannetje (Janny) Sluimer, geboren op 25 juli 1931 in Amsterdam. Volgt XII-fs.
4 Willy Sluimer, geboren op 10 november 1933 in Amsterdam. Willy is overleden.
5 Mathilda Clara Augusta (Mattie) Sluimer, geboren op 22 mei 1938 in Amsterdam. Volgt XII-ft.
XI-ev Maria Verbeek is geboren op 25 september 1905 in Amsterdam, dochter van Jan Verbeek en Maria Stam (zie X-ch). Maria is overleden omstreeks 1970, ongeveer 65 jaar oud. Maria trouwde met Gustav Seegelken. Gustav is geboren op 4 oktober 1889 in Rotterdam, zoon van Louis Gottlieb Seegelken en Dirkje Spruit. Gustav is overleden omstreeks 1973, ongeveer 84 jaar oud.
Kinderen van Maria en Gustav:
1 Louise Dirkje (Loek) Seegelken, geboren op 4 april 1927 in Amsterdam. Loek is overleden.
2 Gustav Jan Gottlieb (Guus) Seegelken, geboren op 12 november 1930 in Amsterdam.
3 Maria Helena (Mieke) Seegelken, geboren op 15 december 1933 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-fu.
4 Jan Seegelken, geboren op 1 januari 1937 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-fv.
XI-ew Bertha Cornelia (Bep) Verbeek is geboren op 27 juni 1916 in Amsterdam, dochter van Jan Verbeek en Maria Stam (zie X-ch). Bep is overleden op 22 maart 1986 in ’s-Hertogenbosch, 69 jaar oud. Bep trouwde, 21 jaar oud, op 11 augustus 1937 in Nieuwer-Amstel met Jan Seijffert, 27 jaar oud. Jan is geboren op 7 november 1909 in Leiden, zoon van Johan Abraham Seijffert en Maria Cornelia van Wamelen. Jan is overleden op 21 juni 1971 in Aquileia, Italië, 61 jaar oud. Hij is begraven op 25 juni 1971 in Vught.
Beroep:
architect
Kinderen van Bep en Jan:
1 Maria Aina Marianne (Aina) Seijffert, geboren op 13 mei 1938 in Amsterdam. Volgt XII-fw.
2 Johan Jan Willem Seijffert, geboren op 31 oktober 1942 om 04:00 in Vught. Johan is overleden op 6 december 1942 in ’s-Hertogenbosch, 1 maand oud.
3 Johan Jan Willem (Jan Willem) Seijffert, geboren op 25 april 1944 in Vught. Volgt XII-fx.
4 Renée Saskia (Renée) Seijffert, geboren op 15 april 1948 in Vught. Volgt XII-fy.
XI-ex Mathilda (Mat) Verbeek is geboren op 20 november 1918 in Watergraafsmeer, dochter van Jan Verbeek en Maria Stam (zie X-ch). Mat is overleden op 22 november 2004 in Vlissingen, 86 jaar oud. Mat trouwde, 22 jaar oud, op 25 juni 1941 in Amsterdam met Arie Hamer, 25 jaar oud. Arie is geboren op 6 augustus 1915. Arie is overleden op 8 oktober 1997, 82 jaar oud.
Kinderen van Mat en Arie:
1 Henk Hamer. Volgt XII-fz.
2 Jan Hamer, geboren op 4 oktober 1944 in Alblasserdam. Volgt XII-ga.
3 Peter Hamer, geboren op 19 november 1946. Volgt XII-gb.
4 Catharine Maria (Carien) Hamer, geboren op 22 oktober 1949 in Alblasserdam. Volgt XII-gc.
XI-ey Matje Marie Stam is geboren op 3 maart 1905 in Amsterdam, dochter van Geerlof (Lof) Stam (zie X-cj) en Neeltje de Boer. Matje is overleden op 5 april 1988 in Amsterdam, 83 jaar oud. Matje bleef kinderloos. Matje:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1935 in Santpoort? met Willem Scheuer, 30 of 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 11 juni 1941 in Amsterdam. Willem is geboren op 11 maart 1904 in Amsterdam, zoon van Gerard Scheuer en Elisabeth Catharina van Leeuwen. Willem is overleden omstreeks 1 januari 1990 in Amsterdam, ongeveer 85 jaar oud. Willem trouwde later op 22 september 1944 in Amsterdam met Wally Johanna Christina Peusens (geb. 1921).
Beroep:
beurs bediende, effecten handelaar, commissionair in effecten, financieel makelaar
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, in 1947 met Christian Friedrich Poppenburg, 43 of 44 jaar oud. Christian is geboren op 1 mei 1903 in Duitsland. Christian is overleden op 25 november 1990 in Amsterdam, 87 jaar oud.
XI-ez Jan Albert Stam is geboren op 9 mei 1906 in Amsterdam, zoon van Geerlof (Lof) Stam (zie X-cj) en Neeltje de Boer. Jan is overleden.
Beroep:
melkbezorger
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 16 juli 1931 in Nieuwer-Amstel met Jacoba Brouwer, 23 jaar oud. Jacoba is geboren op 15 januari 1908 in Amsterdam. Jacoba is overleden op 12 mei 1987 in Amsterdam, 79 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jacoba:
1 Neeltje Stam, geboren op 12 september 1933 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-gd.
2 Alberta Stam, geboren op 23 juni 1935 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-ge.
XI-fa Maria Alida (Mies) Stam is geboren op 9 maart 1909 in Amsterdam, dochter van Geerlof (Lof) Stam (zie X-cj) en Neeltje de Boer. Mies is overleden op 31 maart 1994 in Doorwerth, 85 jaar oud. Zij is begraven in Heelsum. Mies trouwde, 31 jaar oud, op 19 september 1940 in Amsterdam met Isaac Titus Timotheus Cattermolen, 36 jaar oud. Isaac is geboren op 29 maart 1904 in Amsterdam, zoon van Hendrik Johannes Cattermolen en Anna Maria Baljé. Isaac is overleden op 24 november 1978 in Doorwerth, 74 jaar oud. Hij is begraven in Heelsum.
Beroep:
bediende handelskantoor, procuratiehouder
Kinderen van Mies en Isaac:
1 Jacquelina Anna Cattermolen, geboren op 10 december 1943 in Amsterdam. Volgt XII-gf.
2 Marja Cattermolen, geboren op 18 maart 1947 in Amsterdam. Volgt XII-gg.
XI-fb Mathilda Geertruida (Tilly) Mulder is geboren op 11 september 1916 in Amsterdam, dochter van Cornelis Arian Mulder en Matje (Mat) Stam (zie X-ck). Tilly trouwde, 26 jaar oud, op 4 november 1942 in Amsterdam met Johannes Hendrikus (Joop) Cattermolen, 30 jaar oud. Joop is geboren op 29 maart 1912 in Amsterdam, zoon van Hendrik Johannes Cattermolen en Anna Maria Baljé.
Beroep:
kantoorbediende
XI-fc Johannes (Jan) Lunstroo is geboren op 27 maart 1911 in Amsterdam, zoon van Hendrik Lunstroo en Fijtje (Fie) Stam (zie X-cl). Jan is overleden op 4 juli 1985 in Dalen, 74 jaar oud. Hij is begraven op 8 juli 1985 in Dalen.
Beroep:
rijksaccountant
Getuige bij:
03-12-1976     huwelijk Henk Lunstroo (geb. 1945) en Pea Admiraal (geb. 1950) [zie XII-gi]    [oom vaderszijde bruidegom]
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 1 oktober 1942 in Amsterdam met Cornelia Gerardina (Gerda) Fresen, 27 jaar oud. Gerda is geboren op 3 maart 1915 in Amsterdam, dochter van Johannes Hendricus Fresen en Grietje van der Werff. Gerda is overleden op 10 december 2010 in Amerongen, 95 jaar oud. Zij is begraven op 17 december 2010 in Dalen. Gerda trouwde later op 24 juni 1993 in Ede met Cornelis Jacob de Baat (1914-2001).
Kinderen van Jan en Gerda:
1 Pieter Cornelis Lunstroo, geboren op 3 april 1946 in Nieuwer-Amstel. Pieter is overleden op 3 april 1946 in Nieuwer-Amstel, geen dag oud. Hij is begraven in Amstelveen (Zorgvlied).
2 (Pleeg) Hans Christiaan Pelleboer, geboren op 9 mei 1960 in Assen. Volgt XII-gh.
XI-fd Barend (Bab) Lunstroo is geboren op 24 augustus 1912 in Amsterdam, zoon van Hendrik Lunstroo en Fijtje (Fie) Stam (zie X-cl). Hij is gedoopt op 15 september 1912 in Amsterdam. Bab is overleden op 28 februari 2000 in Amstelveen, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op 6 maart 2000 in Amsterdam (Westgaarde).
Beroep:
PTT-ambtenaar
Bab trouwde, 31 jaar oud, op 10 februari 1944 in Amstelveen met Marrigje (Marrie) Klarenbeek, 30 jaar oud. Marrie is geboren op 22 augustus 1913 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik Klarenbeek en Alida (Aal) Bosse. Zij is gedoopt op 28 september 1913 in Amstelveen. Marrie is overleden op 30 juni 1999 in Amstelveen, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op 3 juli 1999 in Amsterdam (Westgaarde).
Kinderen van Bab en Marrie:
1 Hendrik (Henk) Lunstroo, geboren op 21 juni 1945 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-gi.
2 Petrus Hendrik (Peter) Lunstroo, geboren op 26 oktober 1946 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-gj.
3 Barend Johannes (Hans) Lunstroo, geboren op 13 december 1956 in Nieuwer-Amstel. Volgt XII-gk.
XI-fe Cornelis Antonie van Wijngaarden is geboren op 27 juli 1918 in Amsterdam, zoon van Jan Everardus van Wijngaarden en Barendina Alida (Dien) Stam (zie X-cn). Cornelis is overleden op 17 september 1983 in Amsterdam, 65 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1941 in Amsterdam met Annie A.M. Klomp, ongeveer 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (echtscheiding). Annie is geboren op 19 juli 1918 in Amsterdam. Annie is overleden in 2006, 87 of 88 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 44 jaar oud, na 1962 met Maria C. Lippens. Maria is geboren in Den Oever.
Kind van Cornelis en Annie:
1 Jan Everardus van Wijngaarden, geboren op 3 februari 1947 in Amsterdam. Jan is overleden omstreeks 2002, ongeveer 55 jaar oud.
XI-ff Barend (Bab) van Wijngaarden is geboren op 6 juni 1920 in Amsterdam, zoon van Jan Everardus van Wijngaarden en Barendina Alida (Dien) Stam (zie X-cn). Bab trouwde, 23 jaar oud, op 23 juni 1943 in Amsterdam met Johanna Everdina Klarenbeek, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 13 september 1918 in Amsterdam, dochter van Hendrik Klarenbeek en Wilhelmina Johanna Hendrika Poel. Johanna is overleden op 12 mei 2009 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Beroep:
kantoorbediende
Kind van Bab en Johanna:
1 Wilhelmina Johanna Hendrika (Wil) van Wijngaarden, geboren op 6 september 1948 in Amsterdam. Volgt XII-gl.
XI-fg Barend (Bob) Stam is geboren op 8 juli 1924 in Amsterdam, zoon van Hendrik (Henk) Stam (zie X-co) en Neeltje van Leeuwen. Bob trouwde, 33 jaar oud, op 24 december 1957 in Amsterdam met Anna Catharina Margaretha (Anna) Duijvensz, 31 jaar oud. Anna is geboren op 24 mei 1926 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Bob en Anna:
1 Bart Reinoud Stam, geboren op 22 december 1959 in Oss. Volgt XII-gm.
2 Maarten Joost Stam, geboren op 26 juli 1966 in Oss. Volgt XII-gn.
XI-fh Hilda Stam is geboren op 7 juli 1926 in Amsterdam, dochter van Hendrik (Henk) Stam (zie X-co) en Neeltje van Leeuwen. Hilda trouwde, 25 jaar oud, op 15 september 1951 in Amsterdam met Fokko Kunst, 26 jaar oud. Fokko is geboren op 12 november 1924 in Amsterdam, zoon van Fokko Kunst en Etje Dommina Cornelia Lackroij. Fokko is overleden op 14 mei 1974 in Zandvoort, 49 jaar oud.
Beroep:
bouwkundig tekenaar, architect
Kinderen van Hilda en Fokko:
1 Ingrid Hilde Kunst, geboren op 31 augustus 1955 in Amsterdam. Volgt XII-go.
2 Erik Fokko Kunst, geboren op 26 november 1959 in Amsterdam. Volgt XII-gp.
XI-fi Cornelis Hendrik (Cor) Stam is geboren op 12 november 1935 in Amsterdam, zoon van Hendrik (Henk) Stam (zie X-co) en Neeltje van Leeuwen.
Beroep:
docent
Cor trouwde, 25 jaar oud, op 27 juli 1961 in Amsterdam met Grietje Lust, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 4 januari 1935 in Amsterdam.
Kinderen van Cor en Grietje:
1 Cornelis Jan Hendrik Stam, geboren op 24 mei 1965 in Haarlem.
Notitie bij Cornelis: Kees van Amstel is stand-upcomedian/cabaretier en comedy tekstschrijver. Hij heeft het podium pas laat in zijn leven ontdekt. De bedoeling was om twee keer op te treden en dan weer met stille trom te verdwijnen maar drie maanden later werd hij tot zijn verbazing aangenomen bij Comedytrain, het stand-upcomedy gezelschap opgericht door Raoul Heertje.
Nu speelt hij regelmatig als comedian in het vaste honk van Comedytrain, Toomler in Amsterdam, en verder in de rest van Nederland met de theatertour van Comedytrain.
Verder is hij sinds 2003 vast lid van het cabaret-team van Spijkers met Koppen, het populaire VARA-programma op Radio2. Op televisie was hij te zien in korte sketches bij Jokebox (BNN), Koefnoen (AVRO) en Onder de Tram (VARA). Hij was in 2004 te gast in het programma de Bridget Triangle, uitgezonden door BNN en in 2006 in Het Grootste Taboe (KRO).
Naast optreden schrijft hij teksten en columns: o.a. columns in het Algemeen Dagblad en verder leverde hij in seizoen 2005 ook tekstbijdragen aan het programma Koefnoen. Ook schrijft en schreef hij teksten voor televisieprogramma’s als Dit Was Het Nieuws (TROS), Onder de Tram (VARA)en Jansen op Jacht (VARA).
2 Margaretha Corinne (Margreet) Stam, geboren op 25 november 1967 in Haarlem. Volgt XII-gq.
3 Martijn Jan Stam, geboren op 6 oktober 1974 in Heemstede. Volgt XII-gr.
XI-fj Dirk Plessius is geboren op 22 januari 1919 in Amsterdam, zoon van Dirk Plessius (zie X-cp) en Geertrui Hesmerg. Dirk is overleden. Dirk trouwde met Susanna Frederika Kitz.
Kind van Dirk en Susanna:
1 Susanna Frederika Plessius, geboren op 13 maart 1957 in Amsterdam.
XI-fk Willem Plessius is geboren op 24 mei 1924 in Amsterdam, zoon van Dirk Plessius (zie X-cp) en Geertrui Hesmerg. Willem trouwde, 32 jaar oud, op 8 januari 1957 met Jannetje Dil, 24 jaar oud. Jannetje is geboren op 16 juni 1932 in Oostzaan.
Kind van Willem en Jannetje:
1 Robert Plessius, geboren op 15 september 1964.
XI-fl Maria Hus is geboren op 8 mei 1921 in Amsterdam, dochter van Pieter Hus (zie X-ct) en Pieternella Johanna van Lingen. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 29 oktober 1942 in Amsterdam met J. Levendig.
XI-fm Wilhelmina van Barneveld is geboren op 16 februari 1914 in Amsterdam, dochter van Dirk van Barneveld (zie X-cw) en Didarika Smink. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde, 29 jaar oud, op 17 februari 1943 in Amsterdam met C.C. Verheul.
XI-fn Jan van Barneveld is geboren op 24 februari 1919 in Amsterdam, zoon van Dirk van Barneveld (zie X-cw) en Didarika Smink. Jan is overleden. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 22 april 1948 in Amsterdam met M. Mul.
XI-fo Nicolaas Hendrik Wepster is geboren op 14 juni 1913 in Dordrecht, zoon van Adrianus Hendrikus Davidus Wepster (zie X-de) en Johanna Tonia van Eijkern. Nicolaas is overleden op 9 september 1992 in Zwijndrecht, 79 jaar oud.
Beroep:
huisarts, verzekeringsarts
Nicolaas trouwde, 27 jaar oud, op 9 oktober 1940 in Dordrecht met Elisabeth Trijntje Reitsma, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op 31 maart 1913 in Sneek, dochter van Alexander Jan Reitsma en Jacoba van der Meulen. Elisabeth is overleden op 15 juli 2005 in Dordrecht, 92 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Elisabeth:
1 Adriaan Alexander Wepster, geboren op 28 oktober 1941 in Dordrecht. Volgt XII-gs.
2 Eelco Wepster, geboren op 24 november 1943 in Dordrecht. Volgt XII-gt.
3 Alexander Jan Nicolaas Wepster, geboren op 12 mei 1947 in Dordrecht. Volgt XII-gu.
4 Robert Wepster, geboren op 3 augustus 1950 in Dordrecht. Volgt XII-gv.
5 Elisabeth Wepster, geboren op 18 mei 1954 in Dordrecht. Volgt XII-gw.
6 Froukje Wepster, geboren op 18 mei 1954 in Dordrecht. Froukje is overleden op 6 augustus 1955 in Utrecht, 1 jaar oud.
XI-fp Elisabeth Alida Wepster is geboren op 26 december 1918 in Dordrecht, dochter van Adrianus Hendrikus Davidus Wepster (zie X-de) en Johanna Tonia van Eijkern. Elisabeth is overleden. Elisabeth:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 1 maart 1944 in Alkmaar met Douwe Abraham Kloos, 33 jaar oud. Douwe is geboren op 18 november 1910 in Goes, zoon van Abraham Willem Kloos en Antje Eisma. Douwe is overleden op 11 september 1945 in Amsterdam, 34 jaar oud.
Beroep:
suiker technicus, chemicus BPM
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 19 januari 1956 met Gerrit H. Schouten.
XI-fq prof. dr. ir. Bartholomeus Meindert Wepster is geboren op 8 september 1920 in Dordrecht, zoon van Adrianus Hendrikus Davidus Wepster (zie X-de) en Johanna Tonia van Eijkern. prof. is overleden op 24 augustus 1992 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud.
Notitie bij prof.: Na zijn jeugd in Dordrecht studie scheikundige technologie te Delft. In 1942 als student in dienst van de TH. In 1946 studeerde hij af. In 1947 promoveerde hij bij Prof. Verkade op een dissertatie getiteld "Steric Effects on Mesomerism".
Na een post-doc jaar in Londen volgde in 1948 de benoeming tot Lector in Delft. Bij KB van 31 maart 1959, nr 10 benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft. Dit ambt werd aanvaard met de rede "De theorie van de praktijk van de organische scheikunde".
Prof. Wepster heeft ca 120 publicaties op zijn naam gebracht. Hij was verder o.m. voorzitter van de Studentensportstichting, voorzitter van de afdeling Scheikundige Technologie en secretaris-penningmeester van het Hoogewerff-Fonds.
Beroep:
hoogleraar theoretische organische chemie
prof. trouwde, 25 jaar oud, op 5 juni 1946 in Dordrecht met Martha Kloos, 28 jaar oud. Martha is geboren op 29 november 1917 in Dordrecht, dochter van Abraham Willem Kloos en Dirkje Blijstra. Martha is overleden.
Kinderen van prof. en Martha:
1 drs. Adrianus Hendrikus Davidus Wepster, geboren op 13 maart 1947 in Dordrecht. Volgt XII-gx.
2 Abraham Willem Wepster, geboren op 18 oktober 1948 in Dordrecht. Volgt XII-gy.
3 drs. Dirk Wepster, geboren op 31 mei 1951 in Delft. Volgt XII-gz.
XI-fr Bartholomeus Meindert Wepster is geboren op 23 april 1912 in Rotterdam, zoon van Jan Pieter Wepster (zie X-df) en Cornelia van der Gijp. Bartholomeus is overleden op 16 oktober 1978 in Sheridan, OR, USA, 66 jaar oud.
Beroep:
notenkweker
Bartholomeus trouwde, 25 jaar oud, op 20 juni 1937 in Sheridan, OR, USA met Majorie Ruth Newbold, 20 jaar oud. Majorie is geboren op 22 oktober 1916. Majorie is overleden op 1 april 1990 in Sheridan, OR, USA, 73 jaar oud.
Kinderen van Bartholomeus en Majorie:
1 Jan Pieter Wepster.
2 Sally Wepster.
XI-fs Arnout Wepster is geboren op 22 juni 1916 in Rotterdam, zoon van Jan Pieter Wepster (zie X-df) en Cornelia van der Gijp. Arnout is overleden.
Notitie bij Arnout: Leerling der Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Derde rang behaald 19-4-1936. Bij de Holland America Lijn derde stuurman op 20 aug 1937. Directeur en oprichter van het navigatieonderzoekscentrum van het Nederlands Maritiem Instituut in Rotterdam. In 1981 officier in de Orde van Oranje Nassau.
Arnout trouwde, 32 jaar oud, op 21 februari 1949 in New York, NY, USA met Alexandra Spoor. Alexandra is een dochter van Willem Lodewijk Joost Spoor en M.C. Buijs.
Kinderen van Arnout en Alexandra:
1 Cornelia Catherine Wepster, geboren op 24 maart 1953 in Rotterdam. Volgt XII-ha.
2 Alexander Arnout Wepster, geboren op 15 maart 1956 in Rotterdam. Volgt XII-hb.
3 drs. Steven Adriaan Wepster.
XI-ft Jan Pieter Wepster is geboren op 9 november 1918 in Rotterdam, zoon van Jan Pieter Wepster (zie X-df) en Cornelia van der Gijp.
Beroep:
commissaris van politie (te Apeldoorn)
Jan trouwde met Truus de Jong. Truus is een dochter van Jozua de Jong en Stijntje Maria Akkerman.
Kinderen van Jan en Truus:
1 José Wepster, geboren op 9 februari 1950 in Apeldoorn.
2 Jan Pieter Wepster, geboren op 11 februari 1952 in Apeldoorn.
XI-fu Aaltje Maazen is geboren op 17 november 1918 in Alphen a/d Rijn, dochter van Hendrik Maazen en Petronella Johanna Wepster (zie X-di). Aaltje is overleden op 31 juli 1995 in Zwolle, 76 jaar oud. Aaltje trouwde, 32 jaar oud, op 1 augustus 1951 in Apeldoorn met Hendrik Willekes, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op 7 januari 1905 in Lonneker, zoon van Gerreben Willekes en Hendrika Kluwen. Hendrik is overleden op 21 september 1978 in Ermelo, 73 jaar oud.
Beroep:
bankdirecteur
XI-fv Bartholomeus Meindert Maazen is geboren op 8 februari 1921 in Alphen a/d Rijn, zoon van Hendrik Maazen en Petronella Johanna Wepster (zie X-di). Bartholomeus is overleden op 3 juli 1997 in Dronten, 76 jaar oud.
Beroep:
Kapitein grote handelsvaart
Bartholomeus trouwde, 28 jaar oud, op 27 januari 1950 in Zwollerkerspel met Alide Grethe Essenburg, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 9 december 1969 (echtscheiding). Alide is geboren op 26 november 1926 in Nederhemert, dochter van Jan Willem Essenburg en Hendrina Diepenheim.
Kind van Bartholomeus en Alide:
1 dr. Hendrik (Henk) Maazen.
XI-fw Elisabeth Alida Maazen, dochter van Hendrik Maazen en Petronella Johanna Wepster (zie X-di). Elisabeth trouwde met Johannes Jan Hendrik Naberhuis. Johannes is geboren op 9 december 1919 in Heerde, zoon van Albert Hendrik Naberhuis en Huibertje van Beek. Johannes is overleden.
Beroep:
ambtenaar PTT
XI-fx Jacoba Elisabeth Alida Maazen, dochter van Hendrik Maazen en Petronella Johanna Wepster (zie X-di). Jacoba trouwde met Frederikus Hendrikus Kroon. Frederikus is geboren op 12 augustus 1924 in Steenwijk, zoon van Petrus Kroon en Lucretia Harmanna Elizabeth Felix. Frederikus is overleden op 14 mei 1996 in Veghel, 71 jaar oud.
XI-fy Willem Jan Vedder is geboren op 7 juli 1898 in Baarn, zoon van Willem Vedder (zie X-dl) en Everdina Klaver. Willem is overleden op 11 november 1970 in Baarn, 72 jaar oud. Hij is begraven in Baarn (Wijkamplaan).
Beroep:
politie-agent
Willem trouwde, 30 jaar oud, op 1 augustus 1928 in Baarn met Marretje Rebel, 30 jaar oud. Marretje is geboren op 2 juli 1898 in Eemnes, dochter van Meindert Rebel en Johanna Christina Maria Bangard. Marretje is overleden op 31 mei 1982, 83 jaar oud. Zij is begraven in Baarn (Wijkamplaan).
Kinderen van Willem en Marretje:
1 Everdina Vedder, geboren op 23 mei 1929 in Baarn. Volgt XII-hc.
2 Meindert Vedder, geboren op 29 januari 1931 in Baarn. Volgt XII-hd.
3 Willem Vedder, geboren op 16 juli 1933 in Baarn. Volgt XII-he.
XI-fz Nicolaas Jan Vedder is geboren omstreeks 1902 in Baarn, zoon van Willem Vedder (zie X-dl) en Everdina Klaver. Nicolaas is overleden op 3 december 1979 in Baarn, ongeveer 77 jaar oud. Nicolaas trouwde met G. Kroesbergen.
Kinderen van Nicolaas en G.:
1 Willem Vedder, geboren op 15 juni 1931 in Baarn. Volgt XII-hf.
2 Sophia Vedder, geboren omstreeks 1932 in Baarn. Volgt XII-hg.
3 Jan Vedder, geboren op 30 augustus 1933 in Baarn. Volgt XII-hh.
4 Evert Jan Vedder, geboren omstreeks 1934 in Baarn. Volgt XII-hi.
5 Nicolaas Willem Vedder, geboren op 19 december 1934 in Baarn. Volgt XII-hj.
6 Everdina Vedder, geboren omstreeks 1936 in Baarn. Volgt XII-hk.
7 Arie Vedder, geboren omstreeks 1938 in Baarn. Volgt XII-hl.
8 Gerrit Jan Vedder, geboren omstreeks 1938 in Baarn. Volgt XII-hm.
9 Gerda Vedder, geboren omstreeks 1940 in Baarn. Volgt XII-hn.
10 Willemien Vedder, geboren omstreeks 1948 in Baarn.
XI-ga Evert van Goor is geboren op 25 juni 1913 in Bunschoten, zoon van Jan van Goor en Annetje Malestein (zie X-do). Evert is overleden op 17 november 1989 in Baarn, 76 jaar oud.
Beroep:
beroepsmilitair
Evert trouwde, 22 jaar oud, op 15 mei 1936 in Bunschoten met Hendrika Koelewijn, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op 30 augustus 1912 in Bunschoten, dochter van Volken Koelewijn en Jannetje van Diermen. Hendrika is overleden op 27 december 1992 in Bunschoten, 80 jaar oud.
Kinderen van Evert en Hendrika:
1 Gerrit van Goor, geboren op 18 juli 1936 in Bunschoten. Volgt XII-ho.
2 Jannetje van Goor, geboren op 16 september 1942 in Bunschoten. Volgt XII-hp.
3 Annetje Hendrikje van Goor, geboren op 18 juli 1950 in Spakenburg.
Beroep:
verkoopster
4 Volken Chris van Goor, geboren op 20 juli 1955 in Arnhem. Volgt XII-hq.
5 Jan Evert van Goor, geboren op 20 juli 1955 in