Luursema of Luurtsema

Mijn naam is Jan-Roelof Luursema. In 2002 ben ik gestart met informatie te verzamelen over mijn voorouders. Inmiddels heb ik een behoorlijke hoeveelheid informatie gevonden. Op deze website heb ik een deel van deze kennis met de hele wereld gedeeld.

De naam Luursema is een niet veel voorkomende naam. Op dit moment zijn er in de telefoongids van Nederland minder als 100 vermeldingen opgenomen. Bij de bevolkingstelling in 1947 zijn er 116 Luursema´s geteld. Hiervan waren er 85 woonachtig in Groningen. Ook is gebleken dat er varianten op deze naam voorkomen zoals Luurtsema. Uit mijn dossier onderzoek is gebleken dat een groot deel van deze personen ook direct aan elkaar verwant zijn.

In de familienamen databank van het Meerten Instituut staat het volgende over de naam Luursema vermeld:

Oorspronkelijk een afleiding van de Friese voornaam Luurd, een samentrekking van Luwert/Lieuwerd uit de Germaanse naam Liudward of Liudhard (liud = 'volk', ward = 'wachter', hard = 'sterk'). Vervolgens kunnen latere naamdragers zich naar het huis van de voormalige eigenaren genoemd hebben. Uit onderstaande bron blijkt dat Luursmaheerden in Beswerd en Feerwerd, dorpen in de huidige gemeente Winsum, kunnen worden gelokaliseerd.

Mijn onderzoek loopt nog. Tot op heden heb ik 2 verschillende voorvaderen gevonden waarbij ieder het nageslacht Luursema of Luurtsema heeft genoemd. Een onderlinge verwantschap heb ik nog niet kunnen vinden. De ene tak komt van het Hogeland uit met name Uithuizen. De andere tak vindt zijn oorsprong in Zuidwolde. Ik ben reuze benieuwd of verdere verbanden gevonden kunnen worden.

Mocht u vragen of aanvullingen hebben dan hoor ik dat graag.

Jan Luursema