Eerste blad    Vorig blad    Blad 11 van 11 bladen    


7780    Adriaen Theunisz Ruijchrock, geboren ong 1545 te Wassenaar, overleden op 10-10-1634 te Wassenaar, begraven op 16-10-1634 te Wassenaar, zoon van Thonis Jansz (Ruijchrok) (zie 4300) en Machteld Harpertsdr (zie 4301).
Gehuwd voor 1580 te Wassenaar, voor 19-07-1579 met
7781 =    4903 Neeltgen Florensdr.
 
7782    Cornelis Cornelisz in 't Weer, schepen en Ambachtsbewaarder van Wassenaar, geboren ong 1550, begraven op 13-01-1615 te Wassenaar, zoon van Cornelis Cornelisz in 't Weer (zie 15564) en Sijtje Jan Jansdr (zie 15565).
Gehuwd ong 1575 met
7783    Crijntgen Cornelisdr Sas, geboren ong 1550, begraven op 31-10-1638 te Wassenaar. Begraven in de Hervormde kerk. Dochter van Cornelis Jansz Sas (zie 15566) en Beatrix Gerritsdr Moeijekint (zie 15567).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arentgen Cornelisdr (zie 3891).
   2.  Marijtje Cornelisdr.
Gehuwd voor 1623 met Leendert Ariensz Ruijchrock van der Werve, geboren ong 1583, begraven op 12-03-1662 te Wassenaar, zoon van Adriaen Theunisz Ruijchrock (zie 7780) en Neeltgen Florensdr (zie 4903).

8160    Gijsbert Turkenburg (Grote Gijs), geboren ong 1570 te Alphen a/d Rijn, overleden te Alphen a/d Rijn, voor 21-2-1623. Zoon van Jan Turkenburg (zie 16320).
Hij woont in de 'staect' te Alphen tussen dorp en 'goutsluys'.
Gehuwd ong 1595 te Alphen a/d Rijn met
8161    Grietgen Willemsdr, overleden na 3-1625, kort na 08-04-1625.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren ong 1598 te Alphen a/d Rijn, overleden.
Gehuwd op 25-02-1629 te Alphen a/d Rijn met Marrichen Commerts.
   2.  Claes (zie 4080).
   3.  Bruijn.
   4.  Aechgen.
Gehuwd voor 1618 met Dirk Sijmonsz.
   5.  Goolgen.
Gehuwd voor 1636 met Elias Cornelisz.
   6.  Neeltgen, overleden voor 1636.
   7.  Willem, overleden voor 1653.
Gehuwd op 22-01-1636 te Alphen a/d Rijn met Marritgen Willemdr Verhoef, overleden op 18-12-1673 te Alphen a/d Rijn.

Generatie XIV

 
8192    Aert Cornelis Thonis Veys, geboren ong 1491 te Etten Leur, overleden voor 1529, zoon van Cornelis Thonis Veys (zie 16384) en Soete Pier Coninx (zie 16385).
Gehuwd (1) ong 1515 te Etten Leur met Cornelia Pieter Luijtensdr. (zie 8193).
Gehuwd (2) ong 1518 te Etten Leur met Digne Piers Reyns.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Aertse Cornelis Thonis (Luyten) (zie 4096).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Anthonis Aert Cornelis Thonis (Thoenke).
   3.  Cornelis Aert Cornelis Thonis.
O.A. Etten Leur 10-02-1529 "Thonis Cornelis Thonis, voogd van Aert Nelis Thonis weeskinderen, Thoenke, Neeltie en Cornelis bij Digne Pierman Reyns en van Aert Nelis Thonis ook genoemd Pier Luyten daar moeder was Neel Pier Luyten, hij is de broer van de voorschr. drie wezen. Toesienders Aertsen Pierman en Cornelis Pier Luyten en (Ja)cop Luyten. (Bron: www.familieluijten.nl).
   4.  Cornelia Aert Cornelis Thonis (Neeltie).
Gehuwd met Michiel Jan Michielsz, overleden voor 1533. O.A. Etten Leur 09-03-1532 " Cornelis Piers (zeeuwe) voogd van Michiel Jan Michiels kinderen" Bron: www.familieluijten.nl)
8193    Cornelia Pieter Luijtensdr. Geboren ong 1480 te Etten Leur, overleden voor 1518, dochter van Pieter Cornelis Jacob Petersz Luijten (zie 16386) en Aechte Cop Huygensdr (zie 16387).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 8192).
 
8448    Jasper Pietersz van der Hargh (op de Poldervaart), geboren ong 1515, zoon van Pieter van der Hargh (op te Poldervaert) (zie 16896).
Kind:
   1.  Cornelis Jaspersz (op de Poldervaart) (zie 4224).

8450    Cornelis de Vlieger.
Kinderen:
   1.  NN Cdr (zie 4225).
   2.  Cornelis Cz.

8452    Adriaan Aertsz, geboren ong 1515, overleden, na 14-2-1566.
Gehuwd met
8453    N.N. Geboren ong 1520, overleden, voor 29-3-1565.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent Adriaansz Uyttendoorn (zie 4226).

8454    Cornelis Jan Heymansz, geboren ong 1520, overleden, tussen 01-10-1569 en 21-03-1571.
Relatie met
8455    Lidewij Jorisdr, geboren ong 1523, overleden, voor 19-03-1566.
Uit deze relatie:
   1.  Aryaentgen Cornelisdr Heijmans (zie 4227).

8490    Rombouts Jansz.
Kind:
   1.  Machteld Romboutsdr (zie 4245).

8492    Maerten Dirxz Proost, overleden na 9-1553.
Kind:
   1.  Anthonis Maertens (zie 4246).

8594    Pieter Vranckensz, overleden voor 1553.
Kind:
   1.  Geertje Pietersdr (zie 4297).

8596    Daniël Willemsz van Rijn, overleden, tussen 08-1573 en 03-1575.
Hij woonde te Zoeterwoude.
Gehuwd ong 1524 met
8597    Lijsbeth Pietersdr, overleden, tussen 11-1564 en 05-1577. Dochter van Pieter Dirckxsdr (zie 17194).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Daniëlsz (zie 4298).

8598    Jan Claesz, overleden voor 1540.
Relatie met
8599    Maritgen Pietersdr, overleden voor 1561.
Uit deze relatie:
   1.  Gerytgen Jansdr (zie 4299).

8600    Jan Jacobsz, geboren ong 1475, overleden, tussen 1542 en 08-12-1545. Zoon van Jacob Jansz Gerritsz (zie 17200) en N.N. Dircx Jansdr (zie 17201).
Op 02-06-1529 heeft hij een schuld wegens erfpacht aan zijn woning, die hij op 10-04-1535 aan zijn zoon Thonis verkoopt.
Hij woonde te Wassenaar.
Gehuwd ong 1505 met
8601    Claesgen Gerritsdr, begraven op 01-06-1556 te 's Gravenhage. De kwartierstaat van Adrichem geeft als jaar 1565.
Gehuwd (1) voor 1505 met Adriaen Ruychrock.
Gehuwd (2) ong 1505 met Jan Jacobsz (zie 8600).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Thonis Jansz (Ruijchrok) (zie 4300).

8602    Harper Dircxz, geboren ong 1485 te Rijswijk, overleden na 1542.
Kind:
   1.  Machteld Harpertsdr (zie 4301).

8604    Dirck Wouter Gerritsz, overleden, tussen 4-3-1544 en 1553. Zoon van Wouter Gerritsz (zie 17208) en Neeltgen N.N. (zie 17209).
Hij gebruikt land onder Zoeterwoude.
Relatie met
8605    Jannetgen Pietersdr, overleden, tussen 17-11-1567 en 30-06-1576.
Uit deze relatie:
   1.  Lenert Dirck Woutersz (zie 4302).

8606    Willem Jansz van Noorden, overleden, tussen 1534 en 22-05-1543. Zoon van Jan Dircksz van Noorden (zie 17212).
Hij woonde te Voorschoten.
Gehuwd ong 1527 met
8607    Maritgen Pietersdr, dochter van Pieter Huijchsz (zie 17214) en Neeltje N.N. (zie 17215).
Uit dit huwelijk:
   1.  Huijch Willemsz van Noort, schepen, geboren ong 1527, overleden, tussen 09-01 en 14-07-1582.
Gehuwd ong 1563 met Erntgen Cornelisdr, overleden, tussen 09-07-1605 en 03-12-1620.
   2.  Maritgen Willemsdr (zie 4303).

8640    Aelbrecht van Zijl, geboren ong 1510. In 1535 was hij volwassen. Hij woonde wellicht in de omgeving van Hazerswoude, waar in ieder geval een van zijn zoons was gevestigd. Overleden.
Kinderen:
   1.  Huych Aelbrechtsz, geboren ong 1536 te Hazerswoude (?), overleden, voor 04-1561.
Gehuwd ong 1558 met Marytgen Pietersdr, geboren ong 1532, overleden, voor 10-03-1561.
   2.  Cornelis Aelbrechtsz, geboren ong 1537 te Hazerswoude (?), overleden, na 08-03-1581.
   3.  Jan Aelbrechtsz (Oude) (zie 4320).
   4.  Jan Aelbrechts (Jonge), bakker, geboren ong 1542 te Hazerswoude (?), overleden, na 13-5-1577.

8642    Pieter Thomaszdr, bouwman.
Gehuwd met
8643    Maritgen Dirxdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Pietersdr (zie 4321).

8832    IJsbrant Jansz de Vette, geboren ong 1545, overleden, zoon van IJsbrant Jansz de Vette (zie 17664) en Marigje Gerritsdr (zie 17665).
Kind:
   1.  IJsbrant Jansz (zie 4416).

8960    Robbrecht Jacobsz van Schilperoort, geboren ong 1550 te Delft, overleden op 11-03-1624 te Delft, zoon van Jacob van Schilperoort (zie 17920).
Gehuwd (1) ong 1574 met Catrijna Pietersdr Storm (zie 8961).
Gehuwd (2) op 27-01-1596 te Delft met Grietge Jansdr, geboren ong 1566 te Utrecht, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk Robbrecht, geboren ong 1585 te Delft, overleden.
Gehuwd (1) op 08-09-1602 te Delft met Cornelia Adreansz van Santen, geboren ong 1581 te Delft, overleden voor 1610.
Gehuwd (2) op 08-06-1609 te Delft met Anneke Jacobs, geboren ong 1582 te Delft, overleden voor 1612 te Delft.
Gehuwd (3) op 19-07-1611 te Delft met Catharina Bruyndaels, geboren ong 1583 te Delft, overleden.
   2.  Joosjen Robbrechts, geboren ong 1586 te Delft, overleden op 08-12-1622 te Delft.
Gehuwd op 25-07-1607 te Delft met Govert Dircsz van den Doll, geboren ong 1582 te Delft, overleden.
   3.  Lijsbrecht Robbrechts, geboren ong 1587 te Delft, overleden.
Gehuwd op 10-07-1611 te Delft met Cornelis Cornelisz de Jonge van Maackerken, geboren ong 1586 te Delft, overleden.
   4.  Geertruit Robbrecht, geboren ong 1589 te Delft, overleden.
Gehuwd op 04-10-1609 te Delft met Jan Jansz Groenwege, geboren ong 1585 te Delft, overleden.
   5.  Ewout Robbrechtz (zie 4480).
   6.  Jan Robbrechts, geboren ong 1592 te Delft, overleden.
Gehuwd op 24-10-1617 te Delft met Magdeleene Huybrechtsdr van Rijck, geboren ong 1596 te Delft, overleden.
   7.  Jacob Robbrecht, geboren ong 1593 te Delft, overleden.
Gehuwd (1) op 28-09-1619 te Delft met Barber Adriaens Ram, geboren ong 1597 te Delft, overleden voor 1640.
Gehuwd (2) op 03-05-1639 te Delft met Marya Maetgen van 't Wout, geboren ong 1610 te Delft, overleden.
   8.  Maartgen Robbrechts, geboren ong 1594 te Delft, overleden.
Gehuwd (1) ong 1615 te Delft met Pieter Willems Storm, geboren ong 1590 te Delft, overleden voor 1634.
Gehuwd (2) op 16-10-1633 te Delft met Adriaan Cornelis van Rijck, geboren ong 1590 te Delft, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Catharina Robbrechts, geboren ong 1600 te Delft, overleden.
Gehuwd ong 1630 te Delft met Jacob Boeye, geboren ong 1596 te Delft, overleden.
8961    Catrijna Pietersdr Storm, geboren ong 1553 te Delft, overleden voor 1596.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 8960).
 
9748    Wouter Jansz Pruijs, overleden voor 1564.
Gehuwd met
9749    IJmetgen Jansdr van der Burch, dochter van Jan van der Burch (zie 19498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Woutersz (zie 4874).
   2.  Maritgen Woutersdr, overleden na 1616.
Gehuwd met Cornelis Jorisz van Rhoon (Crooser), overleden voor 1579, zoon van Joris Dircksz van Rhoon (zie 15352) en Agens Claesdr (zie 15353).
   3.  Jan Wouters, overleden voor 1584.
Gehuwd met Maritgen Cornelisdr Sijdeman, overleden op 15-09-1630 te Wassenaar, begraven op 16-09-1630 te Wassenaar.

9764    Henrick Sijmonsz van Poelgeest, geboren ong 1490, overleden voor 1562, zoon van Sijmon Dircks Adriaensz van Poelgeest (zie 19528) en Machteld Gijsbrechtsdr (zie 19529).
Relatie met
9765    Aechgen Cornelisdr Soopgen, overleden voor 1575, dochter van Cornelis Cornelisz Soopgen (zie 19530) en Marijtgen Boeijensdr (zie 19531).
Uit deze relatie:
   1.  Sijmen Hendricksz (zie 4882).

9766    Cornelis Floresz, overleden voor 1572.
Relatie met
9767    Aefgen Dircksdr, overleden voor 1579.
Uit deze relatie:
   1.  Trijntgen Cornelisdr (zie 4883).

9776    Adriaen Maertensz van der Voort, geboren ong 1514, overleden 1573, zoon van Maerten Adriaensz van der Voort (zie 19552) en Marijtgen Gerritsdr (zie 19553).
Gehuwd ong 1539 met
9777    Jaepgen Jacobsdr Bol, overleden na 3-1585, dochter van Jacob Jansz Bol (zie 19554).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Adriaensz (zie 4888).
   2.  Maerten Adriaensz Geboren ong 1541, overleden 16-16-1619.
Gehuwd ong 1576 met Neeltge Jorisdr, dochter van Joris Pietersz en Baertgen N.N.
   3.  Neeltgen Adriansdr, geboren ong 1543, overleden.
Gehuwd met Gerrit Meesz.
   4.  Maritgen Adriaensdr, geboren ong 1545, overleden.
Gehuwd met Cornelis Cornelisz.

9778    Gijsbrecht Pietersz van den Bosch, geboren ong 1520, overleden 1573-1578, zoon van Pieter Gijsbrechts van den Bosch (zie 19556) en Jaepgen Thonisdr (zie 19557).
Gehuwd met
9779    Neeltgen Claesdr Houck, overleden voor 1557, dochter van Claes Willemsz Houck (zie 19558) en Maertgen Geryt Dijnenszdr (zie 19559).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Gijsbrechtsdr (zie 4889).
   2.  Jaepgen Gijsbrechtsdr, overleden voor 1654.
Gehuwd (1) voor 1607 met Jan Cornelisz Molenaer, overleden voor 1606.
Ondertrouwd (2) op 15-10-1607 te Wassenaar met Maerten Maertensz Reijgersberg, geboren ong 1570, overleden op 29-09-1625 te Wassenaar, zoon van Maerten Gerytsz.

9784    Jan Danielsz van Tetrode, overleden voor 1578. Op 12-05-1578 verklaart Daniel Jansz van Tehrode, wonende te Noordwijkerhout, dat Jan Danielsz zijn overleden vader, Sijmon Dircksz en Engel Cornelisz in hun leven hebben gewoond te Noordwijk onder duin .. (Bron: IS André de Kleine), zoon van Daniel Jansz van Tetrode (zie 19568) en Maria N.N. (zie 19569).
Gehuwd met
9785    N.N. Gerritsdr van der Meer, dochter van Geryt Huygensz van der Meer (zie 19570) en Jannetgen Huijchdr (zie 19571).
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel Jansz (zie 4892).
   2.  Maritgen Jansdr (zie 7543).

9786    Cornelis Huijch Vranckensz.
Gehuwd met
9787    Geertgen Florisdr, overleden voor 1585, 23 maart 1584: Jeroen Dammasz, man en voogd van Duyffgen Cornelisdr
Pancraes Dammisz, man en voogd van Lijsbeth Cornelisdr
Daniel Jansz van Tetrode, man en voogd van Annitgen Cornelisdr
wonende te noordwijkerhout, hebben gescheiden de goederen en landen bij overlijden van Geertgen Florisdr hun voors huisvrouwen moeder, aangekomen en degene die zij bij uitkoop door Cornelis Huijch Vranckensz, hun huisvrouwen vader, verkregen hebben. (Bron: IS André de Kleine).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetgen Cornelisdr (zie 4893).
   2.  Duijffgen Cornelisdr.
Gehuwd met Jeroen Dammasz.
   3.  Lijsbeth Cornelisdr.
Gehuwd met Pancreas Dammisz.

9800    Joost N.N.
Gehuwd voor 1509 met
9801    Katrijn Joostendr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Joostensz Haesbrouck (zie 4900).

9806    Floris Jorisz.
Kind:
   1.  Neeltgen Florensdr (zie 4903).

9820    Thijs Thijsse Duijnstee, geboren ong 1530 te Wassenaar, overleden voor 1593, zoon van Thijs Duijnstee (zie 19640).
Relatie met
9821    Niesje Jansdr, overleden na 1593.
Uit deze relatie:
   1.  Huybert Thijsse (zie 5136).
   2.  Dirck Thijsz (zie 4910).
   3.  Agatha Thijsdr.
   4.  Huijbert Tijsz.
   5.  Crijn Tijsz.
   6.  Crijntje Tijsdr.
Relatie met Zacharias Jansz.

9824    Baerthout Foppensz van der Claauw, vervener in Wilsveen, overleden op 31-01-1558, zoon van Fop Cornelisz (zie 19648).
Kinderen:
   1.  Cornelis Barthoutsz (de oude), geboren voor 1536, overleden na 1623.
Gehuwd met Adriaantje Cornelisdr.
   2.  Cornelis Baerthoutsz (Jonge) (zie 4912).
   3.  Annetgen Baerthoutdr (zie 6915).

9856    Jacobus Dirkszoon van Haastrecht, bouwman, geboren ong 1500 te Wassenaar, overleden op 12-03-1563 te Wassenaar, zoon van Dirk Jacobz van Haastrecht (zie 19712) en N.N. (zie 19713).
Gehuwd ong 1530 met
9857    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Jacobszoon (zie 4928).
   2.  Johannes Jacobszoon, geboren ong 1540, overleden.
   3.  Leendert Jacobszoon, geboren ong 1545, overleden.
   4.  Cornelis Jacobszoon, geboren ong 1550 te Wassenaar, overleden ong 1625 te Wassenaar.
Relatie met Emerentia Jacobsdochter, geboren ong 1550, overleden ong 1625.

10148    Cors Clerck.
Kinderen:
   1.  Cornelis Cors (zie 5074).
   2.  Huijbert Corsz.
Gehuwd met Aechen Claesdr Sterre, dochter van Claes Pietersz Sterre en Maritgen Jansdr van Nierop.

10152    Arij Wouters van Eijck.
Kind:
   1.  Cornelis Arij Woutersz (zie 5076).

10240    Jan Cornelisz aen Sammersbrugge (Lange Jan Olsthoorn), bouwman, kerkmeester (1577) en schepen (1607-1608). Overleden, voor 07-08-1623. Zoon van Cornelis Huijgensz van Outshoorn (Olsthoorn) (zie 20480) en Trijntje Jansdr (zie 20481).
Hij werd ook vaak kortweg Jan Cornelsz genoemd. In 1561 werd hij in de als gegoed aangemerkt in de Oude Wippolder. Hij bezat ook land op het landgoed Hoonaert. Ook genaamd de zwager van de zwarte schout.
Hij woonde te Wateringen.
Gehuwd (1) na 5-1562 met Maritge Arentsdr (zie 10241).
Gehuwd (2) vr 5-1562 met Ariaentje Jansdr, overleden vr 5-1562.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arent Jansz van Olsthoorn (Arent Lange Jan) (zie 5120).
   2.  Cornelis Jansz van Olsthoorn (Capteijn), landbouwer, overleden, tussen 12-05-1650 en 01-04-1652.
Gehuwd voor 1596. Getrouwd voor 06-12-1595. Echtgenote is Grietje Jansdr Witteman, geboren ong 1566, overleden, voor 14-04-1630. Dochter van Jan Jansz de Oude Witteman, bouwman, en Ariaentje Jochemsdr.
   3.  Willem Jansz van Olsthoorn, bouwman, schout, kerkmeester en schepen, overleden, tussen 20-05-1652 en 18-05-1661.
Gehuwd voor de kerk op 17-05-1603 te Wateringen met Gerijtge Leendertsdr Cortwil, overleden op 05-01-1643, dochter van Leendert Cornelisse van Swieten en Annetge Willemsdr van Rijn (zie 2149).
   4.  Ariantge Jansdr van Olsthoorn, overleden, tussen 10-08-1623 en 29-07-1629.
Gehuwd met Pieter Dirkcsz.
   5.  Annetge Jansdr van Olsthoorn, overleden op 15-05-1640.
Gehuwd met Jan Hos.
   6.  Trijntge Jansdr van Olsthoorn, overleden, voor 30-05-1626.
Gehuwd met Jacob van der Marck.
   7.  Maritge Jansdr van Olsthoorn, overleden, tussen 15-01-1659 en 01-10-1664.
Gehuwd 1617 met Maerten Jansz Witteman, bouwman, overleden, tussen 12-05-1650 en 15-01-1659. Zoon van Jan Jansz de Oude Witteman, bouwman, en Ariaentje Jochemsdr.
   8.  Neeltge Jansdr van Olsthoorn, overleden, voor 30-05-1626.
Gehuwd met Cornelis Cornelisz Monsterheij, overleden, tussen 25-09-1645 en 15-01-1650.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Claesz Jansz, geboren voor 1563.
10241    Maritge Arentsdr, overleden, tussen 25-6-1625 en 30-05-1626.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 10240).
 
10242    Jacob Gerritsz van der Meer, bouwman, loonmaaier en snijder (snoeier van vee), geboren ong 1520 te Wassenaar, overleden, na 21-07-1570. Zoon van Geryt Huygensz van der Meer (zie 19570) en Jannetgen Huijchdr (zie 19571).
Hij was op 24-03-1540 kerkmeester in Eikenduinen. In 1543 wordt voor Jacob een transportakte opgemaakt tbv Arent Cornelisz de Hoogh van een 'camp lants van 8 honts' zonder woning. In 1553 woont hij vlak naast zijn moeder in het dorp Wassenaar en in dat jaar op 04-09-1553 koopt hij van zijn broer Joris Gerritsz een woning met 59 morgen eigen en pachtland aan de Leijweg.
Hij woonde te Eikenduinen.
Gehuwd ong 1550 met
10243    Geertje Heynricksdr van Veen, geboren ong 1500, overleden, dochter van Heynrick Gijsbrechtsz van Veen (zie 20486) en Maria Huijbrechtsdr van der Meer (zie 20487).
Zij woonde en bezat land te Eikenduinen en verkoopt losrente.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetgen Jacobsdr (zie 5121).
   2.  Gijsbrecht Jacobsz, overleden voor 1624.
Gehuwd (1) voor 1624 met Sebastinan Cornelisdr Cleij.
Relatie (2) met Maritgen Joris dr. Arckesteijn, dochter van Joris Leenders Arckesteijn en Dirckgen Cornlisdr Groen.
   3.  Hendrick Jacobsz.
   4.  Joost Jacobsz, overleden ong 1610.

10252    Cornelis Jacobsz (Neel Jonge japen), schepen en bouwman, geboren ong 1500, overleden, tussen 20-09-1558 en 03-03-1561. Zoon van Jonge Jacobz Jacobsz (zie 20504) en N.N. Koentgen (zie 20505).
Hij woonde te Monster.
Gehuwd voor 1526 met
10253    Niesgen Claesdr van der Valck, geboren ong 1503, overleden, tussen 29-06-1600 en 02-07-1606. Dochter van Claes Jacobsz van der Valk (zie 20506) en Stijntgen Pietersdr (zie 20507).
Niesje zet na het overlijden van haar man het bedrijf voort, dat op 24-03-1599 getaxeerd wordt op 9000-11000 gld en daarmee in de hoogste categorie valt. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat ze op 03-11-1599 in Monster een testament heeft laten maken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen Cornelisz van de Dortwech (zie 5126).
   2.  Jaepgen Cornelisdr, begraven op 18-07-1602 te Naaldwijk.
Gehuwd (1) voor 1563 met Jan Pouwelsz.
Gehuwd (2) na 1563 met Pieter Huijbrechtsz, overleden op 20-02-1591, begraven te Naaldwijk, zoon van Huybrecht Pietersz.

10254    Ghijsbrecht Pietersz, bouwman, overleden, tussen 09-10-1573 en 28-02-1575. Zoon van Pieter Gijsbrechtsz (zie 20508).
Hij verkoopt zijn woning en land op 03-12-1567.
Hij woonde te Eikenduinen.
Relatie met
10255    Annetgen Pietersdr, geboren ong 1534, overleden, na 06-02-1604. Dochter van Pieter Claesz (zie 20510) en Maritgen Jacobsdr (zie 20511).
Zij verkoopt woning en land op 12-12-1580. Op 15-06-1587 moet zij om de een of andere reden haar afkomst bewijzen. Vanaf 1596 heeft ze een conflict met betrekking tot een fundatie in de kerk van Wateringen.
Uit deze relatie:
   1.  Aeltgen Ghijsbrechtsdr (zie 5127).

10272 =    9820 Thijs Thijsse Duijnstee.
10273 =    9821 Niesje Jansdr.
 
10276    Floris Cornelisz van Wassenaer.
Gehuwd met
10277    Aeltje Cornelis Reijers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Florisz (zie 5138).

10304    Gerrit Jacobsz Baertsz, zoon van Jacob Baertsz (zie 20608).
Kinderen:
   1.  Engel Gerritsz van Vinckesteijn (zie 5152).
   2.  Cornelis Gerritsz Vinckesteijn.
Gehuwd met Maritgen Dirksdr van Rhoon.

10308    Jacob Mourijnsz van Wouw, zoon van Mourijn van Wou (zie 20616).
Gehuwd met
10309    Jacobge Jansdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Jacobsz Mourijns (zie 5608).
   2.  Mourijn Jacobsz van Wou.
Gehuwd met Maertgen Pietersdr.
   3.  Cornelis Jacobsz (zie 5154).

10322    Jacob Pietersz Hillenaar, overleden, tussen 1568 en 1580.
Kinderen:
   1.  Emerentia Jacobsdr (zie 5161).
   2.  Jeroen Jacobsz.
Gehuwd met Leentje Dircksdr.
   3.  Arij Jacobsz.
   4.  Pieter Jacobsz.
   5.  Neeltge Jacobsdr, begraven op 30-04-1628 te Wassenaar.
Gehuwd met Dirck Jansz van Teijlingen, overleden voor 1623, zoon van Jan Dirck Gerritsz van Teijlingen.
   6.  Neeltgen Jacobsdr.
Gehuwd met Jan Cornelisz van Sassenheim.
   7.  Aechte Jacobsdr, overleden, voor 13-03-1580.
Gehuwd met Lenaert Jansz, overleden, voor 17-05-1579.
   8.  Jacob Jacobsz, overleden voor 1602.
Gehuwd met Maria Jansdr.

10324    Jan Gerritsz van Langevelt, overleden voor 1575.
Relatie met
10325    Gerritgen Pietersdr, geboren te Langeveld, overleden, voor 16-03-1557. Dochter van Pieter Gerytsz (zie 7176) en Agnietgen Pouwelsdr (zie 7177).
Uit deze relatie:
   1.  Bartholomeus Jansz (Mees), geboren ong 1551, overleden voor 1602.
Relatie met Marijtgen Jeroensdr.
   2.  Adriaen Jansz (zie 5162).
   3.  Marijtge Jansdr, overleden voor 1604.
Gehuwd (1) voor 1575 met Sijmon Pietersz van Langevelt, overleden voor 1575.
Gehuwd (2) voor 1577 met Cornelis Jacobsz Voocht, geboren ong 1539, overleden voor 1613, zoon van Jacob Claesz de Swart en Ymmetgen Adriaensdr.
   4.  Neeltgen Jansdr, overleden voor 1613.
Relatie met Jan Willemsz Cortswager, geboren ong 1557, overleden voor 1627.

10328    Jan Claesz Molenaer, zoon van Claes Molenaer (zie 20656).
Gehuwd met
10329    Maritgen Philipsdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Jansz van Duvoorde (Molenaer) (zie 5164).
   2.  Leendert Jansz.
   3.  Apolonia Jansdr.
Gehuwd met Arij Gerritsz.
   4.  Niesje Jansdr.
Gehuwd op 02-02-1588 te Wassenaar met Arij Pietersz.

10330    Jacob N.N.
Gehuwd met
10331    Neeltje Jansdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix Jacobsdr (zie 5165).
   2.  Anna Jacobsdr.
Gehuwd met Adriaen Cornelisz Roosenburch.
   3.  Jacoba Jacobsdr.
Gehuwd met Jan Maertensz.
   4.  Pieterke Jacobsdr.
Gehuwd met Bouwen Arentsz.

10332    Willebrord Jacobsz van Egmond, zoon van Jacob Meesz (zie 20664) en Marijtje Cornelisdr (zie 20665).
Gehuwd met
10333    Aefgen Adriaensdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Willebrordsz van den Marendijck van Egmond (zie 5166).
   2.  Marijtgen Willebrordsdr, geboren te Oegstgeest.
   3.  Jannetgen Willebrordsdr, geboren te Oegstgeest.

10504    Pieter Jansz Symonsz (Oom Pier), geboren ong 1440 te Dijkshoorn, overleden, voor 04-11-1505. Zoon van Jan Sijmonsz Heermans van Oegstgeest (zie 21008) en Machtelt Herman Dirksdr van Hodenpijl (van den Hoorn) (zie 21009).
Gehuwd ong 1480 met
10505    Kathrijn Willemsdr, geboren ong 1455, overleden op 27-02-1532, dochter van Willem Danielsz (zie 21010).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cales Pietersz, geboren ong 1481, overleden.
   2.  Wonnetgen Pietersdr, geboren ong 1483, overleden.
   3.  Symon Pietersz, geboren ong 1485, overleden.
   4.  Jan Pietersz (de Oude), geboren ong 1487, overleden, voor 01-06-1551.
   5.  Willem Pietersz (Oude Willem) (zie 5252).
   6.  Gielis Pietersz (zie 7454).

10512    Jan Claesz Brouwer, geboren ong 1540, overleden op 16-09-1622.
Gehuwd (1) voor 1568 met N.N. (zie 10513).
Gehuwd (2) op 18-07-1593 te Delft met Marritgen Harmans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit Jansz (zie 5256).
10513    N.N.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 10512).
 
10522    Frans Ysbrantz van der Meer, gezworene van Naaldwijk en schepen van Honselersdijk in 1584. Geboren ong 1545 te Honselersdijk, overleden te Naaldwijk, tussen 12-11-1592 en 10-02-1618. De ook wel opgegeven datum van 16-11-1618, die op zijn graf staat is de overlijdensdatum van zijn schoondochter Diewertje. Zoon van Ysbrandt Symonsz (zie 21044).
Gehuwd ong 1571 met
10523    Juetgen (Judith) Dircxdr, geboren ong 1550, overleden te Honselersdijk, na 09-08-1587.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Fransdr (zie 5261).
   2.  Simon Fransz, geboren op 07-06-1579 te Naaldwijk, overleden op 17-11-1620 te Naaldwijk op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-06-1603 te Naaldwijk met Diewertje Cornelisdr, geboren ong 1580, overleden op 05-11-1618 te Naaldwijk. Vermelding op het graf van haar schoonavader is 16-11-1618. Dochter van Cornelis IJsbrantszoon en Neeltje Tonisdr Buis.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 22-09-1619 te Naaldwijk met Maartje Jansdr Vos de Hoogwerf.
   3.  Pieter Fz, geboren op 02-06-1585 te Naaldwijk, overleden.
   4.  Marija Fdr, geboren op 09-08-1587 te Naaldwijk, overleden.

10524    Jacob Corstensz van der Hoeve, bouwman, geboren ong 1535, overleden, na 13-04-1607. Zoon van Cors Jacobsz (zie 21048) en Rusgen Gerritsdr (zie 21049).
Hij woonde te Woudharnasch.
Gehuwd op 19-03-1561 met
10525    Betgen Claesdr Hoochstadt, geboren ong 1536, overleden, voor 11-05-1588.
Gehuwd (1) ong 1555 met Heyman Claesz, overleden voor 1559.
Gehuwd (2) op 19-03-1561 met Jacob Corstensz van der Hoeve (zie 10524).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Heyman Jacobsz (zie 5262).

10526    Cornelis Lenaertsz van Dorp, bouwman, geboren ong 1552, overleden, tussen 24-01-1532 en 20-03-1633. Zoon van Lenaert Gijsbrechtsz (zie 21052) en Maritgen Jorisdr (zie 21053).
Hij woonde te Woudharnasch.
Gehuwd ong 1591, voor 18-5-1591. Echtgenote is
10527    Marijtje Jansdr, geboren ong 1550, overleden, voor 12-06-1636. Dochter van Jan Jz Cors den Ouden (zie 21054) en Maritgen Jansdr van der Burch (zie 21055).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Cornelisdr (zie 5263).
   2.  Lenert Cornelisz.
Gehuwd met Neeltje Pietersdr Oversloot, dochter van Pieter Pietersz Oversloot (zie 3726) en Leuntge Gillesdr (zie 3727).
   3.  Leentje Cornelisdr Perveen (van Dorp), overleden op 24-03-1638 te Vlaardingen.
Gehuwd op 22-01-1587 te de Lier met Adriaen Willemsz van Holy (Couwenhoven), geboren ong 1555, overleden voor 1596, zoon van Willem Willemsz van Holy.

10624    Adriaan Willemszn Smoor, geboren ong 1495 te Poortugaal.
Relatie met
10625    Styntge M Dr.
Uit deze relatie:
   1.  Pieter Adriaansz (Touw) (zie 5312).

10672    Pieter Oziersz.
In 1553 was hij kerkmeester in Overschie en op 25-06-1557 was hij leenman van 'Hofstee van Cappelle aan de IJssel'.
Hij woont te Overschie.
Kind:
   1.  Leendert Pietersz Cool (zie 5336).

11202 =    7536 Pieter Claesz van Santvliet.
11203 =    7537 Marijtje Cornelisdr Keijser.
 
11216 =    10308 Jacob Mourijnsz van Wouw.
11217 =    10309 Jacobge Jansdr.
 
11218    Pieter Jacobsz Quantgen.
Gehuwd met
11219    Niesje Cornelisdr, dochter van Cornelis Dircksz Neel (oude Dirck) (zie 22438) en Trijn Neel (zie 22439).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Pietersdr (zie 5609).
   2.  Dignum Pietersdr.
Gehuwd op 15-05-1582 te Wassenaar met Jan Lenaerts, zoon van Lenaert Jansz en Aechte Jacobsdr Hillenaar.
   3.  Cornelis Pietersz.
   4.  Jan Pietersz.
   5.  Aeffgen Pietersdr.
Gehuwd met Huijbert IJsbrantsz van Tetrode, zoon van IJsbrand Cornelisz van Tetrode en Maritgen Arentsdr van Tetrode.
   6.  Maertge Pietersdr.
   7.  Jan Pietersz.
Gehuwd met Marijtje Willemsdr.

11224    Cornelis Dammasz van der Cluft, zoon van Dammas Gerritsz van der Cluft (zie 22448) en Agnietgen Jansdr (de jonge) (zie 22449).
Gehuwd met
11225    Catharina Jorisdr, dochter van Joris Pietersz (zie 22450).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cors Cornelisz (zie 5612).

12224    Adriaan Dirksz van Larum, geboren ong 1523, overleden voor 1572, zoon van Jonge Dirk van Larum (zie 15328).
Gehuwd met
12225    Marijtje Pieters Jeroens, overleden, na 10-05-1596.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel (Rebel) (zie 6112).

13312    Pieter Burgertsz, overleden, voor 1-4-1566.
Hij wordt vermeld bij de tiende penning van Zouteveen in 1555 en koopt op 12-3-1564 ten behoeve van zijn huis een laan van de kerk in Vlaardingen.
Relatie met
13313    Neeltgen Jansdr. Overleden voor 14-12-1595.
Uit deze relatie:
   1.  Burgert Pietersz (zie 6656).

13456    Jeroen Franszoon, bleker, geboren ong 1534, overleden voor 1586.
Gehuwd met
13457    Trijntgen Engelsdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jeroensz Dijcxhoorn (zie 6728).

13828    Claes Jacobz van der Son, overleden voor 5-2-1580.
Relatie met
13829    Alijdt Jansdr, voor 5-2-1580.
Uit deze relatie:
   1.  Jacob Claesz (zie 6914).

13830 =    9824 Baerthout Foppensz van der Claauw.
 
13876    Maerten Claesz Persoon, overleden te Haagambacht, zoon van Claes Maertensz Persoon (zie 27752).
Gehuwd (1) voor 1563 met N.N. (zie 13877).
Gehuwd (2) op 01-07-1563 met Annetje Claesdr.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Maertensz (zie 6938).
   2.  Huijbrecht Maertensz, overleden te Wateringen.
Gehuwd (1) met Adriaentgen Claesdr.
Gehuwd (2) met Marijtgen Willemsdr van Rijn.
13877    N.N.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 13876).
 
13878    Heijdrick Sijbrantsz Zijbens.
Gehuwd met
13879    Jaepgen Jacobsdr, dochter van Jacob Dirkcksz (zie 27758) en Jaepgen Claesdr (zie 27759).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Hendrickxdr (zie 6939).

14352    Geryt Alewijnsz, overleden voor 1492.
Kind:
   1.  Pieter Gerytsz (zie 7176).

14354    Pouwel Claesz, schout van Noordwijkerhout tussen 1522-1523.
Relatie met
14355    Agnies Sijmonsdr, dochter van Sijmon Brantsz (zie 28710) en Marijtge N.N. (zie 28711).
Uit deze relatie:
   1.  Agnietgen Pouwelsdr (zie 7177).

14908 =    10504 Pieter Jansz Symonsz (Oom Pier).
14909 =    10505 Kathrijn Willemsdr.
 
15072 =    7670 Claes Willemsz van Santvliet.
15073 =    7671 Annetgen Meeuwesdr.
 
15074    Cornelis Willemsz Keijser.
Kind:
   1.  Marijtje Cornelisdr (zie 7537).

15086 =    9784 Jan Danielsz van Tetrode.
15087 =    9785 N.N. Gerritsdr van der Meer.
 
15328    Jonge Dirk van Larum, geboren ong 1495, overleden, na 05-03-1582, zoon van Dirck Pietersz van Larum (zie 30656).
Kinderen:
   1.  Cornelis Dirksz, geboren ong 1521, overleden.
   2.  Adriaan Dirksz (zie 12224).
   3.  Jacob Dirks van der Voorden (Larum van) (zie 7664).

15340    Willem Claesz van Santvliet, geboren voor 1495 te Lisse, overleden, zoon van Claes Willemsz van Santvliet (zie 30680).
Kind:
   1.  Claes Willemsz (zie 7670).

15352    Joris Dircksz van Rhoon, zoon van Dirck Philispz van Rhoon (zie 30704).
Gehuwd met
15353    Agens Claesdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Jorisz (de Jonge) (zie 7676).
   2.  Philips Jorisz Westerhouck, begraven op 19-03-1625 te Wassenaar.
Gehuwd met Maritgen Lourensdr, dochter van Lourens Cornelisz en Aechtgen Jorisdr.
   3.  Claes Jorisz (de Oude).
Gehuwd met Niesje Gijsbrechtsdr.
   4.  Cornelis Jorisz (Crooser), overleden voor 1579.
Gehuwd met Maritgen Woutersdr Pruijs, overleden na 1616, dochter van Wouter Jansz Pruijs (zie 9748) en IJmetgen Jansdr van der Burch (zie 9749).

15552    Pieter Claesz Lubbe, geboren ong 1505, overleden voor 1572, zoon van Claes Jansz Lubbe (zie 31104).
Kind:
   1.  Claes Pietersz (zie 7776).

15554    Jan Claesz van der Spek (Verspeck).
Gehuwd met
15555    Trijntgen Dirksdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirckgen Jansdr (Verspeck) (zie 7777).

15556    Jan Willemsz Keij, overleden voor 1584.
Kind:
   1.  Leendert Jansz (Loijesteijn) (zie 7778).

15560 =    4300 Thonis Jansz (Ruijchrok).
15561 =    4301 Machteld Harpertsdr.
 
15564    Cornelis Cornelisz in 't Weer, geboren ong 1515, overleden voor 1582.
Gehuwd ong 1545 met
15565    Sijtje Jan Jansdr, overleden, voor 30-05-1582, dochter van Jan Jansz (zie 31130).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisz (zie 7782).
   2.  Leentge Cornelisdr.
Relatie met Cornelis Cornelisz.
   3.  Arentge Cornelisdr, overleden, voor 30-04-1582.
   4.  Crijntje Cornelisdr.
   5.  Jan Cornelisz.

15566    Cornelis Jansz Sas, overleden voor 1600.
Gehuwd ong 1545 met
15567    Beatrix Gerritsdr Moeijekint, overleden voor 1607, dochter van Gerrit Dirksz Moeijekint (zie 31134) en Ercken Willebrantsdr (zie 31135).
Uit dit huwelijk:
   1.  Crijntgen Cornelisdr (zie 7783).
   2.  Maritgen Cornelisdr, overleden, voor 7-9-1597.
Gehuwd op 27-07-1586 te Wassenaar met Arijen Pieter Joostensz Haesbrouck (zie 2450).
   3.  Jan Cornelisz, overleden, voor 23-04-1620.
   4.  Ploontje Cornelisdr, overleden voor 1616.
Relatie met Tonis Jacobsz Pau, overleden voor 1616.
   5.  Anthonius Cornelisz, begraven op 04-01-1635 te Wassenaar.
Relatie met Pietertje Jacobsdr.

16320    Jan Turkenburg, zoon van Gijs Turkenburg (zie 32640).
Kinderen:
   1.  Gijsbert (Grote Gijs) (zie 8160).
   2.  Cornelis.
   3.  Pieter.

Generatie XV

 
16384    Cornelis Thonis Veys, geboren ong 1462 te Etten Leur, overleden, zoon van Thonis Jan Parvey (Veys) (zie 32768).
Gehuwd met
16385    Soete Pier Coninx.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thonis Cornelis Thone, geboren ong 1489 te Etten Leur, overleden.
   2.  Aert Cornelis Thonis (zie 8192).
   3.  Mayke Cornelis Thonis, geboren ong 1493 te Etten Leur, overleden.
Gehuwd met Cornelis Claes van Alphen.

16386    Pieter Cornelis Jacob Petersz Luijten, geboren ong 1460 te Etten Leur, overleden voor 1517, zoon van Cornelis Jacob Pier Luijten (zie 32772).
Gehuwd met
16387    Aechte Cop Huygensdr.
Gen. Tijdschrift 13e jaargaang 01-03-1989 blz 71 "1517 Aecht Pier Luyten verkoopt grond te Sprundel gemeen met Aert Cop Hughen en Cop Hughen. Aecht Cop Hughen, weduwe van Peter Cornelis Luten, Cop Cop Hughen en Aert Cop Hughen" (Bron: www.familieluijten.nl).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Pieter Luijtensdr. (zie 8193).
   2.  Anthonia Pieter Luijtensdr. Geboren ong 1482 te Etten Leur, overleden.
   3.  Jenneken Pieter Luijtensdr, geboren ong 1483 te Etten Leur, overleden.
Gehuwd met Cornelis Peter Hugen.
   4.  Margriet Pieter Luijtensdr. Geboren ong 1484 te Etten Leur, overleden.
Gehuwd met Claes Peter Hugen.
   5.  Jacop Pieter (Cop) Luijtensz. Geboren ong 1486 te Etten Leur, overleden.
   6.  Jan Pieter Luijtensz. Geboren ong 1488 te Etten Leur, overleden.
   7.  Cornelis Pieter Luijtensz. Geboren ong 1490 te Etten Leur, overleden.

16896    Pieter van der Hargh (op te Poldervaert), geboren ong 1475.
Kind:
   1.  Jasper Pietersz (op de Poldervaart) (zie 8448).

17194    Pieter Dirckxsdr, overleden, voor 18-07-1576.
Hij woonde te Voorschoten.
Kind:
   1.  Lijsbeth Pietersdr (zie 8597).

17200    Jacob Jansz Gerritsz, geboren ong 1450, overleden na 8-1500, zoon van Jan Gerytsz (zie 34400).
Op 03-08-1500 verkrijgt hij eeuwige erfpacht van een woning zuidwaarts van Allemansbos onder Wassenaar.
Relatie met
17201    N.N. Dircx Jansdr.
Uit deze relatie:
   1.  Jan Jacobsz (zie 8600).

17208    Wouter Gerritsz, geboren ong 1498, op 23-12-1558 is hij omtrent 60 jaar. Overleden, voor 20-06-1545.
Op 25-11-1505 verkrijgt hij erfpacht in Zoeterwoude.
Relatie met
17209    Neeltgen N.N. Overleden, na 26-11-1558.
Uit deze relatie:
   1.  Dirck Wouter (zie 8604).

17212    Jan Dircksz van Noorden.
Kinderen:
   1.  Willem Jansz (zie 8606).
   2.  Aeltgen Jansdr.
Gehuwd met Lourens Pieters Huijchsz Oudshoorn, bouwman, zoon van Pieter Huijchsz (zie 17214) en Neeltje N.N. (zie 17215).

17214    Pieter Huijchsz, geboren 10-1474 te Voorschoten, overleden voor 1544 te Voorschoten, zoon van Huijch Willemsz (zie 34428) en Hadewij N.N. (zie 34429).
Gehuwd met
17215    Neeltje N.N. Overleden voor 1559 te Voorschoten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lourens Pieters Huijchsz Oudshoorn, bouwman.
Gehuwd met Aeltgen Jansdr van Noorden, dochter van Jan Dircksz van Noorden (zie 17212).
   2.  Katrijn Pieters Huijchensdr.
   3.  Neeltje Pietersdr.
Gehuwd met Pieter Lourensz van Poelgeest, zoon van Lourens Gerritsz van Poelgeest en Emerentia Jans Mourijnsdr van Tol.
   4.  Maritgen Pietersdr (zie 8607).

17664    IJsbrant Jansz de Vette, geboren ong 1520, overleden 1558-1561, zoon van Jan de Vette (zie 35328).
Hij woonde te Kethel.
Relatie met
17665    Marigje Gerritsdr, overleden 1562 te Spaland.
Uit deze relatie:
   1.  IJsbrant Jansz (zie 8832).

17920    Jacob van Schilperoort, geboren ong 1525 te Delft, overleden.
Kind:
   1.  Robbrecht Jacobsz (zie 8960).

19498    Jan van der Burch.
Kinderen:
   1.  IJmetgen Jansdr (zie 9749).
   2.  Claes Jansz (Verburch/Burchman).

19528    Sijmon Dircks Adriaensz van Poelgeest, overleden voor 1543, zoon van Dirck Adriaen Pieters Dircksz Poelgeest (zie 39056) en Machteld N.N. (zie 39057).
Relatie met
19529    Machteld Gijsbrechtsdr, overleden voor 1569.
Uit deze relatie:
   1.  Henrick Sijmonsz (zie 9764).

19530    Cornelis Cornelisz Soopgen.
Relatie met
19531    Marijtgen Boeijensdr.
Uit deze relatie:
   1.  Aechgen Cornelisdr (zie 9765).

19552    Maerten Adriaensz van der Voort, geboren ong 1458, overleden voor 1531.
Gehuwd (1) ong 1498 met Alijt Pietersdr, overleden voor 1510.
Gehuwd (2) ong 1510 met Marijtgen Gerritsdr (zie 19553).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Vincent Maertensz, geboren ong 1509, overleden voor 1593.
Gehuwd ong 1530 met Geertgen Jacobsdr Bol, overleden voor 1593, dochter van Jacob Jansz Bol (zie 19554).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Adriaen Maertensz (zie 9776).
   3.  Marritgen Maertensdr, geboren ong 1517, overleden.
19553    Marijtgen Gerritsdr.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 19552).
 
19554    Jacob Jansz Bol, geboren ong 1485, overleden, tussen 22-12-1545 en 03-07-1548.
Kinderen:
   1.  Pauwel Jacobsz, geboren ong 1520, overleden na 4-1587.
Gehuwd ong 1550 met Neeltje Cornelisdr, dochter van Cornelisz Teunisz en Maritgen Heijndriksdr.
   2.  Jaepgen Jacobsdr (zie 9777).
   3.  Geertgen Jacobsdr, overleden voor 1593.
Gehuwd ong 1530 met Vincent Maertensz van der Voort, geboren ong 1509, overleden voor 1593, zoon van Maerten Adriaensz van der Voort (zie 19552) en Alijt Pietersdr.

19556    Pieter Gijsbrechts van den Bosch.
Gehuwd met
19557    Jaepgen Thonisdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbrecht Pietersz (zie 9778).

19558    Claes Willemsz Houck.
Gehuwd met
19559    Maertgen Geryt Dijnenszdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltgen Claesdr (zie 9779).

19568    Daniel Jansz van Tetrode, zoon van Jan Willemsz van Tetrode (zie 39136).
Relatie met
19569    Maria N.N.
Uit deze relatie:
   1.  Jan Danielsz (zie 9784).
   2.  Leendert Danielsz, overleden voor 1602.
Relatie met Marijtge Gerritsdr.

19570    Geryt Huygensz van der Meer, geboren ong 1475, op 19-10-1514 is hij 39 jaar. Overleden, tussen 9-12-1532 en 1-6-1550. Zoon van Huijch Willemsz van der Meer (zie 39140).
Hij is ambachtsbewaarder van Zuidwijk, in de heerlijheid Wassenaar en koopt land op 'Sevenacker'. In 1515 bezit hij land belend (beleend of belendend?) aan hofstede Claes van der Boeckhorst, leenman van de Hofstand Zuid 17-10-1522. Van 1524 t/m 1542 huurt hij 4 morgen land van de abdij Leeuwenhorst.
Relatie met
19571    Jannetgen Huijchdr, overleden voor 1576.
Uit deze relatie:
   1.  Jacob Gerritsz (zie 10242).
   2.  N.N. Gerritsdr (zie 9785).
   3.  Joris Gerritsz.
   4.  Jan Gerritsz.
   5.  Claes Gerritsz.
   6.  Arij Gerritsz.

19640    Thijs Duijnstee, geboren ong 1500 te Wassenaar.
Kind:
   1.  Thijs Thijsse (zie 9820).

19648    Fop Cornelisz.
Kind:
   1.  Baerthout Foppensz van der Claauw (zie 9824).

19712    Dirk Jacobz van Haastrecht, bouwman, geboren ong 1475 te Wassenaar, overleden, zoon van Jacob van Haastrecht (zie 39424).
Gehuwd ong 1500 te Wassenaar. De IS van van Haastrecht geeft als huwelijksdatum 1530, maar dat lijkt me gezien de ook daar gevonden geboortejaren van de twee zoons niet juist. Echtgenote is
19713    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Dirkszoon (zie 9856).
   2.  Johannes Dirkszoon, geboren ong 1510.

20480    Cornelis Huijgensz van Outshoorn (Olsthoorn), overleden, tussen 16-02-1552 en 10-05-1578.
Relatie met
20481    Trijntje Jansdr, overleden, voor 28-06-1578.
Uit deze relatie:
   1.  Jan Cornelisz aen Sammersbrugge (Lange Jan Olsthoorn) (zie 10240).
   2.  Cornelis Cornelisz (Olsthoorn), overleden, voor 10-05-1578.

20484 =    19570 Geryt Huygensz van der Meer.
20485 =    19571 Jannetgen Huijchdr.
 
20486    Heynrick Gijsbrechtsz van Veen, geboren ong 1480, op 09-02-1540 is hij 60 jaar. Overleden te Wassenaar, voor 18-09-1542. Zoon van Gijsbrecht van Veen (zie 40972).
Hij is leenman van Wassenaar (Burcht, Leiden) op 22-11-1520 beleend met 5 morgen land van de Heer van Wassenaar in Voorschoten.
Gehuwd vr 12-1520, voor 22-11-1520. Echtgenote is
20487    Maria Huijbrechtsdr van der Meer, gedoopt ong 1480, overleden, voor 24-04-1563. Dochter van Huybrecht Pietersz van der Meer (zie 40974) en Margriete Arents van der Houve (zie 40975).
Zij woonde te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Heynricksdr (zie 10243).
   2.  Arent Hendrickz, overleden, voor 05-01-1592.
Relatie met Alijt Jonge Claesdr van Alphen, overleden, voor 14-07-1596. Dochter van Claes Claesz van Alphen en Aef N.N.

20504    Jonge Jacobz Jacobsz, schepen, geboren ong 1462, overleden na 1530 te Monster, zoon van Oude Jacob Jacobsz (zie 41008) en Lijsbeth N.N. (zie 41009).
Hij woonde te Monster.
Relatie met
20505    N.N. Koentgen.
Uit deze relatie:
   1.  Cornelis (Neel Jonge japen) (zie 10252).

20506    Claes Jacobsz van der Valk, substituut van de schout en ontvanger der geldmiddelen, geboren ong 1485, overleden te Monster, tussen 05-09-1553 en 19-01-1555. Zoon van Jacob Dirck Jansz (zie 41012) en Maritgen N.N. (zie 41013).
Hij was ook nog kerkmeester en H. Geestmeester van Monster. Leenman van de Lek en Polanen op 19-02-1529. Hij gebruikt 63 morgen land onder Ambacht Monster in 1544. Op 01-03-1549 maakt hij een testament. Keizer Karel V verleent op 07-12-1549 het familiewapen met daarin uiteraard een valk.
Gehuwd voor 1512 met
20507    Stijntgen Pietersdr, geboren ong 1488, overleden, tussen 1-3-1549 en 19-5-1562.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesgen Claesdr van der Valck (zie 10253).

20508    Pieter Gijsbrechtsz, geboren ong 1479, op 17 of 19-10-1514 is hij 35 jaar. Overleden, tussen 17-01-1535 en 27-06-1538.
Hij is kerkmeester en gildemeester van het H. Kruisgilde van Eikenduinen.
Kind:
   1.  Ghijsbrecht Pietersz (zie 10254).

20510    Pieter Claesz, overleden, tussen 11-02-1541 en 24-02-1542.
Ambachtsbewaarder van Eskamp, Haagambacht.
Gehuwd (1) ong 1510 met Maritgen Arentsdr, overleden, voor 02-12-1519.
Gehuwd (2) voor 1525 met Maritgen Jacobsdr (zie 20511).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Annetgen Pietersdr (zie 10255).
20511    Maritgen Jacobsdr, overleden, voor 15-07-1587. Dochter van Jacob Arlewijnsz (zie 41022) en Catharina Jacobsdr (zie 41023).
Gehuwd (1) voor 1525 met Pieter Claesz (zie 20510).
Gehuwd (2) vr 2-1547 met Claes Pietersz.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder 20510).
 
20608    Jacob Baertsz.
Kind:
   1.  Gerrit Jacobsz (zie 10304).

20616    Mourijn van Wou.
Kinderen:
   1.  Jacob Mourijnsz van Wouw (zie 10308).
   2.  Pieter Mourijnsz.
Gehuwd met Maritgen Lourensdr, dochter van Lourens Pieters Dircksz en Geertruijt Vranckendr.

20650 =    7176 Pieter Gerytsz.
20651 =    7177 Agnietgen Pouwelsdr.
 
20656    Claes Molenaer.
Kinderen:
   1.  Jan Claesz (zie 10328).
   2.  Maerten Claesz, begraven op 02-07-1628 te Wassenaar.

20664    Jacob Meesz.
Gehuwd met
20665    Marijtje Cornelisdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willebrord Jacobsz van Egmond (zie 10332).

21008    Jan Sijmonsz Heermans van Oegstgeest, geboren ong 1400, overleden voor 1457, begraven te 't Wout.
Gehuwd met
21009    Machtelt Herman Dirksdr van Hodenpijl (van den Hoorn), geboren ong 1400, overleden, na 18-07-1465. Begraven te Delft, dochter van Dirck van den Hoorn (zie 42018) en N.N. Dirksdr van Hodenpijl (zie 42019).
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Jans Sijmonsz Heermans (zie 168441).
   2.  Symon Jansz, geboren ong 1430, overleden, na 22-03-1457.
   3.  Alijt Jansdr, geboren ong 1433, overleden.
   4.  Machtelt Jansdr, geboren ong 1436, overleden, na 22-03-1457.
   5.  Pieter Jansz Symonsz (Oom Pier) (zie 10504).

21010    Willem Danielsz.
Kind:
   1.  Kathrijn Willemsdr (zie 10505).

21044    Ysbrandt Symonsz, geboren ong 1520, overleden.
Kind:
   1.  Frans Ysbrantz van der Meer (zie 10522).

21048    Cors Jacobsz, geboren ong 1510 te Woudharnasch, overleden, voor 19-02-1582.
Relatie met
21049    Rusgen Gerritsdr, geboren ong 1510, overleden, voor 19-02-1582. Dochter van Gerrit Cornelis Dircxzz (zie 42098) en Adriana Meesdr (zie 42099).
Uit deze relatie:
   1.  Jacob Corstensz van der Hoeve (zie 10524).

21052    Lenaert Gijsbrechtsz, gezworene, geboren ong 1525, overleden, voor 09-06-1586.
Gegoed onder Woudharnsch "Groeneveldspolder".
Hij woonde te de Lier.
Relatie met
21053    Maritgen Jorisdr, geboren ong 1527, overleden, na 09-06-1586.
Uit deze relatie:
   1.  Cornelis Lenaertsz van Dorp (zie 10526).

21054    Jan Jz Cors den Ouden, geboren ong 1530 te Woudharnasch, overleden, voor 18-05-1591. Zoon van Jan Cors den Ouden (zie 42108).
Hij trad op 01-03-1555 op als borg en bezit land onder 't Hof van Delft. Op 13-10-1588 maakt hij in Delft een testament.
Relatie met
21055    Maritgen Jansdr van der Burch, geboren ong 1530, overleden, tussen 1565 en 13-10-1588. Dochter van Jan Heynricxz Aems van der Burch (zie 42110).
Uit deze relatie:
   1.  Marijtje Jansdr (zie 10527).
   2.  Jan Jansz, overleden na 1638.
   3.  Cornelis Jansz (Kraenkindt), overleden na 1636.
   4.  Arij Jansz, overleden voor 1636.
   5.  Leentge Jansdr, overleden na 6-1636.
Relatie met Cornelis Dircksz Tou, overleden vr 6-1636.
   6.  Pieter Jansz, overleden vr 5-1591.
   7.  Heijndrick Jansz, overleden vr 6-1636.

22438    Cornelis Dircksz Neel (oude Dirck).
Gehuwd met
22439    Trijn Neel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niesje Cornelisdr (zie 11219).

22448    Dammas Gerritsz van der Cluft, zoon van Gerrit Dammasz van der Cluft (zie 44896).
Gehuwd met
22449    Agnietgen Jansdr (de jonge).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Dammasz (zie 11224).
   2.  Pancra Dammasz, geboren te Lisse.
Gehuwd met Elisabeth Cornelisdr.

22450    Joris Pietersz.
Kind:
   1.  Catharina Jorisdr (zie 11225).

24448 =    15328 Jonge Dirk van Larum.
 
27752    Claes Maertensz Persoon.
Kind:
   1.  Maerten Claesz (zie 13876).

27758    Jacob Dirkcksz.
Gehuwd met
27759    Jaepgen Claesdr.
Gehuwd (1) voor 1573 met Bouwen Jansz, overleden op 13-10-1573 te Wassenaar.
Gehuwd (2) met Jacob Dirkcksz (zie 27758).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jaepgen Jacobsdr (zie 13879).

28710    Sijmon Brantsz.
Relatie met
28711    Marijtge N.N.
Uit deze relatie:
   1.  Agnies Sijmonsdr (zie 14355).

30656    Dirck Pietersz van Larum, ambachtbewaarder van Lisse in 1514, geboren ong 1445, overleden na 1514, zoon van Pieter van Larum Akervoorde (zie 61312).
Kind:
   1.  Jonge Dirk (zie 15328).

30680    Claes Willemsz van Santvliet, geboren voor 1475 te Leiden-Lisse, overleden.
Poorter te Leiden.
Kind:
   1.  Willem Claesz (zie 15340).

30704    Dirck Philispz van Rhoon.
Kind:
   1.  Joris Dircksz (zie 15352).

31104    Claes Jansz Lubbe, geboren ong 1480.
Kind:
   1.  Pieter Claesz (zie 15552).

31130    Jan Jansz.
Kind:
   1.  Sijtje Jan Jansdr (zie 15565).

31134    Gerrit Dirksz Moeijekint, geboren ong 1490, overleden voor 1579, zoon van Dirck Jacobz (zie 62268).
Gehuwd ong 1515 met
31135    Ercken Willebrantsdr, geboren ong 1490, overleden voor 1584.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix Gerritsdr (zie 15567).
   2.  Dirck Gerritsz, overleden voor 1607.
Relatie met Geertgen Jansdr, overleden ong 1607.
   3.  Jan Gerritsz, overleden, tussen 1606 en 1622.
Gehuwd ong 1583 met Pietertje Huijbrechtsdr.
   4.  Neeltje Gerritsdr, overleden, voor 20-05-1604.
Relatie met Jan Meesz.
   5.  Maria Gerritsdr.
Relatie met Cornelis Jansz, overleden, voor 12-09-1593.

32640    Gijs Turkenburg.
Kind:
   1.  Jan (zie 16320).

Generatie XVI

 
32768    Thonis Jan Parvey (Veys), geboren ong 1435 te Etten Leur, overleden, zoon van Jan Parvey (zie 65536).
Kinderen:
   1.  Peter Thonis Veys, geboren ong 1460 te Etten Leur, overleden.
   2.  Cornelis Thonis Veys (zie 16384).

32772    Cornelis Jacob Pier Luijten, geboren ong 1435 te Etten Leur, overleden, zoon van Jacop Pier Luten (zie 65544).
Kinderen:
   1.  Pieter Cornelis Jacob Petersz (zie 16386).
   2.  Cornelis Jacob Pier, geboren ong 1462 te Etten Leur, overleden.
Gehuwd met Cornelis Adriaensdr Tack.

34400    Jan Gerytsz, geboren ong 1410.
Hij woont te Wassenaar.
Kind:
   1.  Jacob Jansz Gerritsz (zie 17200).

34428    Huijch Willemsz, overleden voor 1500, 10-02-1500 Arent Jansz. bastaard van Duvenvoird, schout van Voirscoten, oorkondt dat voor hem Hadewy, weduwe van Huyg Willemszoon verklaarde, dat Huyg Willemszoon, wijlen haar man, bij testament aan het godshuis te Voirscoten, na haar dood toegezegd heeft anderhalf pond 's jaars erfelijke renten uit een woning, waarin Hadewy nu woont, waarvoor eerst Hadewy en daarna de fabrieksmeesters van het godshuis gehouden zullen zijn tot een jaarlijkse gezongen memorie en vigillie en een uitdeling van brood an armen. (Bron: Ons Voorgeslacht juli/aug 2001)
.
Gehuwd met
34429    Hadewij N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Huijchsz (zie 17214).

35328    Jan de Vette, geboren ong 1500, overleden.
Kind:
   1.  IJsbrant Jansz (zie 17664).

39056    Dirck Adriaen Pieters Dircksz Poelgeest, geboren ong 1420, overleden, zoon van Adriae Pietersz van Poelgeest (zie 78112).
Relatie met
39057    Machteld N.N.
Uit deze relatie:
   1.  Sijmon Dircks Adriaensz van Poelgeest (zie 19528).
   2.  Jan Dircksz Adriaensz.

39136    Jan Willemsz van Tetrode, zoon van Willem II Aernst van Tetrode (zie 78272).
Kinderen:
   1.  Jan Jansz, geboren ong 1500, overleden voor 1597.
Gehuwd met Alijt Willemsdr.
   2.  Daniel Jansz (zie 19568).
   3.  Claesgen Jansdr.
   4.  Mathild Jansdr.

39140    Huijch Willemsz van der Meer.
Kind:
   1.  Geryt Huygensz (zie 19570).

39424    Jacob van Haastrecht, geboren ong 1450, overleden.
Kind:
   1.  Dirk Jacobz (zie 19712).

40972    Gijsbrecht van Veen.
Kind:
   1.  Heynrick Gijsbrechtsz (zie 20486).

40974    Huybrecht Pietersz van der Meer, overleden te 's Gravenhage, voor 27-07-1514. Zoon van Pieter Arents van der Meer (zie 81948) en Liedewij Jacobs de Wilt van Bleijswijk (zie 81949).
Leenman van Wassenaar (Hof), op 25-07-1499 door de Heer van Wassenaar beleend met de woning Cranenburch en 7 morgen land in het ambacht Eijkenduinen. Hij betaald opstal aan de de H. Geestmeesters van Monster tussen 1510-1512.
Op de Rijksdag van 04-11-1512 in Keulen wordt hij door keizer Maximiliaan tot edelman van het Heilige Roomse Rijk verheven.
Relatie met
40975    Margriete Arents van der Houve, overleden na 1523, dochter van Adriaen Gerritsz van der Houve (zie 81950) en Lijsbeth Engelbrechtsdr van Cranenburg (zie 81951).
Uit deze relatie:
   1.  Maria Huijbrechtsdr (zie 20487).

41008    Oude Jacob Jacobsz, overleden 1489-1490 te Monster.
Hij woonde te Monster.
Relatie met
41009    Lijsbeth N.N.
Uit deze relatie:
   1.  Jonge Jacobz (zie 20504).

41012    Jacob Dirck Jansz, geboren ong 1460, overleden te Monster, tussen 22-10-1508 en 1516. Zoon van Dirck Jansz (zie 82024).
Jacob Dirck betaald renten aan de H. Geestmeesters vanaf 1476 en verkoopt hen op 10-30-1477 land te Poeldijk.
Relatie met
41013    Maritgen N.N. Geboren ong 1460, overleden, tussen 1525 en 31-10-1526.
Zij pacht land van de abdij Leeuwenhorst vanaf 1516, dus na het overlijden van haar man.
Uit deze relatie:
   1.  Claes Jacobsz van der Valk (zie 20506).

41022    Jacob Arlewijnsz, overleden, voor 13-10-1536. Zoon van Arlewijn Vranckenz (zie 82044) en Nathalie Symonsdr (zie 82045).
Grafelijk leenman met land onder Vlaardingen op 03-07-1503 en van Hontshol op 20-03-1506. Op 04-06-1512 schenkt hij, ingevolge een testament van zijn moeder, land aan het Onze Lieve Vrouwe gilde te Wateringen.
Relatie met
41023    Catharina Jacobsdr, overleden, voor 23-05-1542.
Zij was beleend met grafelijk leen Kwintsheul, ambacht Monster op 13-10-1536.
Uit deze relatie:
   1.  Maritgen Jacobsdr (zie 20511).

42018    Dirck van den Hoorn.
Gehuwd met
42019    N.N. Dirksdr van Hodenpijl, geboren ong 1370, overleden, voor 06-06-1434, dochter van Dirk Jans van Hodenpijl (zie 84038) en Machteld van Heemstede (zie 84039).
Uit dit huwelijk:
   1.  Machtelt Herman Dirksdr van Hodenpijl (van den Hoorn) (zie 21009).

42098    Gerrit Cornelis Dircxzz, overleden, voor 23-11-1562.
Relatie (1) met Adriana Meesdr (zie 42099).
Relatie (2) met Neeltgen Maertensdr, overleden, voor 05-10-1562.
Uit de eerste relatie:
   1.  Rusgen Gerritsdr (zie 21049).
42099    Adriana Meesdr, dochter van Mees Willemsz (zie 84198) en Maritgen N.N. (zie 84199).
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 42098).
 
42108    Jan Cors den Ouden, geboren ong 1500.
Kind:
   1.  Jan Jz Cors (zie 21054).

42110    Jan Heynricxz Aems van der Burch, geboren ong 1490, overleden op 21-05-1544, begraven te Woudharnasch, zoon van Heijndrick Aemsz van der Burch (zie 84220) en Geertruij Beukelsdr van Santen (zie 84221).
Kinderen:
   1.  Maritgen Jansdr (zie 21055).
   2.  Adam Jansz.
   3.  Gerrit Jansz.
   4.  Heindrick Jansz.
   5.  Wouter Jansz.

44896    Gerrit Dammasz van der Cluft.
Kind:
   1.  Dammas Gerritsz (zie 22448).

61312    Pieter van Larum Akervoorde, geboren te Lisse.
Kind:
   1.  Dirck Pietersz van Larum (zie 30656).

62268    Dirck Jacobz.
Kind:
   1.  Gerrit Dirksz Moeijekint (zie 31134).

Generatie XVII

 
65536    Jan Parvey, geboren ong 1410 te Etten Leur, overleden.
"Jan Parvey koopt in 1429 de 32e Neming in de Broederenmoer, o.a. een stuk ten zuiden van de weg naar Hoeven, ten westen van de nieuwe Donkseweg en de kapel, ten oosten hiervan lag de grond die hij gekocht had van de abt van St. Bernard" (Bron: www.familieluijten.nl).
Kinderen:
   1.  Thonis Jan (Veys) (zie 32768).
   2.  Pier Veys, geboren ong 1436 te Etten Leur, overleden op 05-07-1466 te Etten Leur.

65544    Jacop Pier Luten, geboren ong 1410 te Etten Leur, overleden, zoon van Pieter Luten (zie 131088) en Cornelia N.N. (zie 131089).
Kind:
   1.  Cornelis Jacob Pier Luijten (zie 32772).

78112    Adriae Pietersz van Poelgeest, zoon van Pieter Dircksz van Poelgeest (zie 156224) en Ermgaard Matheusdr (zie 156225).
Kind:
   1.  Dirck Adriaen Pieters Dircksz Poelgeest (zie 39056).

78272    Willem II Aernst van Tetrode, geboren ong 1450, overleden ong 1526, zoon van Aernt Willemsz van Tetrode (zie 156544).
Kinderen:
   1.  Jan Willemsz (zie 39136).
   2.  Arent Willemsz, overleden ong 1547.
   3.  Gijbrecht Willemsz, overleden na 1526.
   4.  Jacob Willemsz.
   5.  Heijnrick Willemsz.
   6.  Meijnsgen Willemsdr.

81948    Pieter Arents van der Meer, geboren ong 1455 te Delft, overleden 3-1479 te Delft, zoon van Arent Vrancken van der Meer (zie 163896) en Jacobmijne Claesdr Kleyburch (zie 163897).
De IS van van der Meer heeft hier als vader van Huijbrecht Pietersz ene Arent Jansz. Afgaande op de patroniemen lijkt Pieter me toch de meer aangewezen vader.
Gehuwd vr 1460 met
81949    Liedewij Jacobs de Wilt van Bleijswijk, geboren ong 1426 te Delft, overleden, tussen 27-03-1507 en 09-08-1919. Begraven te Delft, dochter van Jacob Gerrits Wilt van Bleijswijk de (zie 163898) en Jacoba Heerman van Briel (zie 163899).
Gehuwd (1) vr 1460 met Pieter Arents van der Meer (zie 81948).
Gehuwd (2) na 3-1479 met Andries Matthijsz.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Huybrecht Pietersz (zie 40974).

81950    Adriaen Gerritsz van der Houve, overleden, na 18-4-1485.
Gehuwd voor 1485 met
81951    Lijsbeth Engelbrechtsdr van Cranenburg, overleden, na 25-7-1499, dochter van Engelbrecht Jansz van Cranenburg (zie 163902).
Gehuwd (1) voor 1485 met Adriaen Gerritsz van der Houve (zie 81950).
Gehuwd (2) na 1485 met Ghijsbrecht Willemsz.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Margriete Arents (zie 40975).

82024    Dirck Jansz, geboren ong 1435, overleden.
Kind:
   1.  Jacob Dirck (zie 41012).

82044    Arlewijn Vranckenz, baljuw, overleden, voor 19-11-1502.
Op 28-03-1487, 07-02-1495 en 10-06-1497 wordt hij als baljuw van Naaldwijk vermeld. Op 01-015-1501 wordt hij als schout van Wateringen genoemd. Grafelijk leenman 02-10-1486 en leenman van Hontshol op 26-01-1494.
Hij woonde te Naaldwijk.
Relatie met
82045    Nathalie Symonsdr, overleden, voor 14-06-1512. Dochter van Symon Claesz (zie 164090).
Uit deze relatie:
   1.  Jacob Arlewijnsz (zie 41022).

84038    Dirk Jans van Hodenpijl, geboren ong 1342 te Overschie, overleden, tussen mei en nov 1406, zoon van Jan van Hodenpijl (zie 168076) en Aleid van der Made (zie 168077).
Gehuwd 1414 met
84039    Machteld van Heemstede, geboren ong 1348 te Heemstede, overleden, dochter van Gerrit van Heemstede (zie 168078) en Maria van Polanen (zie 168079).
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Dirksdr (zie 42019).

84198    Mees Willemsz.
Relatie met
84199    Maritgen N.N.
Uit deze relatie:
   1.  Adriana Meesdr (zie 42099).

84220    Heijndrick Aemsz van der Burch, geboren vr 2-1462, overleden op 05-11-1531 te Delft, zoon van Adam Hendricksz van der Burch (Op't Wout) (zie 168440) en Margaretha Jans Sijmonsz Heermans (zie 168441).
Relatie (1) met Geertruij Beukelsdr van Santen (zie 84221).
Relatie (2) met Aefje Wllemsdr.
Relatie (3) met Katrijn van Dijcxhoren.
Uit de eerste relatie:
   1.  Jan Heynricxz Aems (zie 42110).
   2.  Adam Hendriksz Aems.
Gehuwd (1) voor 1549 met Catharina Lourensdr Spangen, dochter van Lourens Pietersz Spangen en Maritgen Corsdr Goudt.
Gehuwd (2) op 24-08-1557 met Ariaentgen Willemsdr de Jonge, overleden ong 1577.
   3.  Agatha Hendricksdr, overleden op 11-05-1548.
   4.  Marritge Hendricksdr, overleden op 21-01-1564.
   5.  Jacob Hendricksz, overleden ong 1549.
Gehuwd (1) voor 1526 met Maritgen N.N. Overleden ong 1526.
Gehuwd (2) na 1526 met Elisabeth Cornelisdr, overleden voor 1586.
84221    Geertruij Beukelsdr van Santen, overleden op 27-04-1528 te Delft, dochter van Beukel Gerritsz van Santen (zie 168442) en Elisabeth Reijersdr Rhijneren (zie 168443).
Uit deze relatie: 5 kinderen (zie onder 84220).
 
Generatie XVIII

 
131088    Pieter Luten, geboren ong 1385 te Etten Leur, overleden.
Gehuwd met
131089    Cornelia N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacop Pier (zie 65544).

156224    Pieter Dircksz van Poelgeest, geboren ong 1400, overleden.
Relatie met
156225    Ermgaard Matheusdr.
Uit deze relatie:
   1.  Adriae Pietersz (zie 78112).

156544    Aernt Willemsz van Tetrode, geboren ong 1410, begraven op 21-09-1471 te Leiden, zoon van Willem Arentsz van Tetrode (zie 313088) en Dietwaer Uter Wijcke (zie 313089).
Kinderen:
   1.  Willem II Aernst (zie 78272).
   2.  Dirck Aerntsz, geboren ong 1460, overleden na 1503.
Relatie (1) met Grietgen Claesdr.
Relatie (2) met Neeltgen N.N.
   3.  Willem I Aerntsz, overleden 1487.
Relatie (getuige(n): IS Marcel de Kleine) met Cristijn Arentsdr Bruinen, overleden 1508.
   4.  Daniel Aerntsz, overleden op 28-05-1494.
   5.  Jan Aerntsz, begraven op 20-01-1527 te Leiden.
Relatie (1) met Machtild Roetert Claesdr, begraven op 14-12-1495 te Leiden.
Relatie (2) met Mechtild Heijnricsdr.
   6.  Marie Aerntsdr.
   7.  Catharina Aernstdr (Trijn).
   8.  Baerte Aernstdr.

163896    Arent Vrancken van der Meer, geboren ong 1435 te Delft, overleden op 17-08-1503, zoon van Vranck Lambrechts van der Meer (zie 327792) en Catharina van Foreest (zie 327793).
Schout van Delft 1481-1487 en baljuw en dijkgraaf van Delfland 1494-1500.
Relatie met
163897    Jacobmijne Claesdr Kleyburch, geboren ong 1435 te Delft, overleden op 22-09-1509 te Delft.
Uit deze relatie:
   1.  Pieter Arents (zie 81948).

163898    Jacob Gerrits Wilt van Bleijswijk de, overleden voor 1484, zoon van Gerrit Gerritsz de Wilt van Bleijswijk (zie 327796) en Erkenraet Jacobs van Bleijswijck (zie 327797).
Relatie met
163899    Jacoba Heerman van Briel, overleden na 1482.
Zij woonde te den Briel.
Uit deze relatie:
   1.  Liedewij Jacobs de Wilt van Bleijswijk (zie 81949).

163902    Engelbrecht Jansz van Cranenburg, overleden te Maasland, tussen 1483 en 29-03-1484, zoon van Jan Engelbrechtsz van Cranenburg (zie 327804) en Beatrijs Gherijtdr (zie 327805).
Kind:
   1.  Lijsbeth Engelbrechtsdr (zie 81951).

164090    Symon Claesz, overleden, voor 02-04-1481.
Kind:
   1.  Nathalie Symonsdr (zie 82045).

168076    Jan van Hodenpijl, geboren ong 1315 te Delft, overleden, zoon van Arnoud van Hodenpijl (zie 336152) en Meijna van de Doortoge (zie 336153).
Gehuwd 1340 te Delft met
168077    Aleid van der Made, geboren 1319 te Delft, overleden, dochter van Dirk van der Made (zie 336154) en Lijsbeth Almkerke (zie 336155).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Jans (zie 84038).
   2.  Alijd, geboren ong 1343 te Overschie, overleden, voor 06-03-1434. Begraven te Delft.
Gehuwd (1) 1370. Diverse bronnen geven als trouwjaar 1390, maar dat lijkt met gezien het geboortejaar van Vranck wat laat. Echtgenoot is Lambrecht van Tol (van der Meer), geboren te Delft, overleden, begraven te Delft, zoon van Gerrit Gerritsz van der Meer en N.N. Wendelmoet.
Relatie (2) met Boudijn Hart van der Woerd, overleden vr 3-1434, begraven te Delft.
   3.  Margriet, geboren ong 1345 te Overschie, overleden.
Gehuwd 1366 met Dirk van Sprangen, geboren ong 1330 te Overschie, overleden, zoon van Jan van der Nesse van Sprangen en N.N. van Cralingen.
   4.  Willem, geboren ong 1347 te Overschie, overleden.

168078    Gerrit van Heemstede, geboren ong 1322, overleden ong 1375.
Relatie met
168079    Maria van Polanen, geboren ong 1326, overleden.
Uit deze relatie:
   1.  Machteld (zie 84039).

168440    Adam Hendricksz van der Burch (Op't Wout), geboren ong 1415, overleden op 03-04-1505, begraven te 't Wout, zoon van Heijndrck Aemsz van der Burch (zie 336880) en Katrij IJsbrants Dircksdr van der Woert (zie 336881).
Gehuwd met
168441    Margaretha Jans Sijmonsz Heermans, geboren ong 1425, overleden op 31-07-1479, begraven te 't Wout, dochter van Jan Sijmonsz Heermans van Oegstgeest (zie 21008) en Machtelt Herman Dirksdr van Hodenpijl (van den Hoorn) (zie 21009).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Aems, geboren 1449, overleden op 25-05-1539.
Relatie (1) met Marijtje N.N.
Relatie (2) met Catharina van Dorp, geboren ong 1451, overleden.
Relatie (3) met Machteld Cornelisdr.
   2.  Heijndrick Aemsz (zie 84220).
   3.  Joost Aemsz, overleden 1536.
   4.  IJbrant Aems.
   5.  Dirck Aemsz.
   6.  Cornelis Aemsz.
   7.  Claes Aemsz.
   8.  Maria Aemsdr.
   9.  Margaretha Aemsdr.
   10.  Agatha Aemsdr.
   11.  Jutgen Aemsdr.

168442    Beukel Gerritsz van Santen, overleden voor 1489, begraven te Delft, zoon van Gerrit Jansz van Santen (zie 336884) en Catharina Spijeren (zie 336885).
Relatie met
168443    Elisabeth Reijersdr Rhijneren, dochter van Rijer Maertensz Rhijneren (zie 336886) en Margaretha Pietersdr Teck (zie 336887).
Uit deze relatie:
   1.  Geertruij Beukelsdr (zie 84221).

Generatie XIX

 
313088    Willem Arentsz van Tetrode, geboren ong 1365, overleden 1423, zoon van Arent van Tetrode (zie 626176).
Gehuwd ong 1405 met
313089    Dietwaer Uter Wijcke, overleden na 1433.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aernt Willemsz (zie 156544).
   2.  Jan Willemsz, overleden voor 1483.
Relatie met Katrijn N.N. Overleden voor 1485.

327792    Vranck Lambrechts van der Meer, geboren ong 1374 te Haarlem, overleden, tussen 6-11-1438 en 10-11-1447. Begraven te Delft.
Schepen (1434,1436 en 1437) van Delft.
Gehuwd 1395 te Delft met
327793    Catharina van Foreest, geboren 1390 te Haarlem. Ancestry com geeft als geboortejaar 1374 en als geboorteplaats Delft. Overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent Vrancken (zie 163896).

327796    Gerrit Gerritsz de Wilt van Bleijswijk, overleden voor 1450.
Relatie met
327797    Erkenraet Jacobs van Bleijswijck, overleden na 1450.
Uit deze relatie:
   1.  Jacob Gerrits Wilt van Bleijswijk de (zie 163898).

327804    Jan Engelbrechtsz van Cranenburg, overleden te Maasland, tussen 1446 en 23-05-1447, zoon van Engelbrecht van Cranenburg (zie 655608) en Lisebeth Jan Mouwerijnsdr (zie 655609).
Relatie met
327805    Beatrijs Gherijtdr, overleden, na 17-3-1429.
Uit deze relatie:
   1.  Engelbrecht Jansz (zie 163902).

336152    Arnoud van Hodenpijl, geboren ong 1288 te Schipluiden, overleden na 1357, zoon van Dirk van Hodenpijl (zie 672304) en Badeloge N.N. (zie 672305).
Gehuwd ong 1313 te Schipluiden met
336153    Meijna van de Doortoge, geboren ong 1292 te Monster. Op de Internetsite van Strik heet ze van Doirtoghe. Overleden, dochter van Floris van de Doortoge (zie 672306) en Beatrix van Rodendrijs (zie 672307).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie 168076).
   2.  Badeloghe, geboren ong 1317 te Delft, overleden.
Gehuwd ong 1333 met Gillis van Cralingen, geboren ong 1313 te Delft, overleden.
   3.  N.N. Geboren ong 1319 te Delft, overleden.
   4.  Dirk, geboren ong 1321 te Delft, overleden voor 1383.

336154    Dirk van der Made, geboren 1293 te Delft.
Relatie met
336155    Lijsbeth Almkerke, geboren 1297 te Delft.
Uit deze relatie:
   1.  Aleid (zie 168077).

336880    Heijndrck Aemsz van der Burch, geboren ong 1380, overleden voor 1463, begraven te Delft, zoon van Adam Claes Touwensz (zie 673760) en Margriet Willemsdr van Foreest (zie 673761).
Relatie met
336881    Katrij IJsbrants Dircksdr van der Woert, geboren ong 1384, overleden ong 1463, begraven te Delft, dochter van IJsbrant Dircksz van der Woert (zie 673762).
Uit deze relatie:
   1.  Adam Hendricksz (Op't Wout) (zie 168440).
   2.  Aernt Tou Hendriksz.
Relatie met Margriet Gerritsdr.
   3.  Hase Heijndriksdr, overleden voor 1481.
Relatie met Willem Pijnsen.

336882 =    21008 Jan Sijmonsz Heermans van Oegstgeest.
336883 =    21009 Machtelt Herman Dirksdr van Hodenpijl (van den Hoorn).
 
336884    Gerrit Jansz van Santen, overleden voor 1453.
Relatie met
336885    Catharina Spijeren.
Uit deze relatie:
   1.  Beukel Gerritsz (zie 168442).

336886    Rijer Maertensz Rhijneren.
Relatie met
336887    Margaretha Pietersdr Teck.
Uit deze relatie:
   1.  Elisabeth Reijersdr (zie 168443).

Generatie XX

 
626176    Arent van Tetrode, geboren ong 1345, overleden voor 1405.
Kinderen:
   1.  Willem Arentsz (zie 313088).
   2.  Jan Arentsz, overleden voor 1428.
Relatie met Sofia Dircksdr van Alckemade, dochter van Dirck Dircksz van Alckemade en Luutgaard Sijmons Nagelsdr.
   3.  Dirck Arentsz.
   4.  Hendrica Arentsdr.

655608    Engelbrecht van Cranenburg, overleden, voor 08-03-1421, zoon van Jan Enghebrechtsz (zie 1311216) en Badeloge Pietersdr van Minnechem (zie 1311217).
Relatie met
655609    Lisebeth Jan Mouwerijnsdr, overleden, tussen 1420 en 05-02-1421. Dochter van Jan Mouwerijnsz (zie 1311218) en Kateline Willem Katelinenzdr (zie 1311219).
Uit deze relatie:
   1.  Jan Engelbrechtsz (zie 327804).

672304    Dirk van Hodenpijl, geboren ong 1262 te Schipluiden, overleden.
Gehuwd ong 1287 te Schipluiden met
672305    Badeloge N.N. Geboren ong 1266 te Schipluiden, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnoud (zie 336152).
   2.  Jan, geboren ong 1290 te Schipluiden, overleden.
   3.  Willem, geboren ong 1292 te Schipluiden, overleden voor 1324.
   4.  Floris Dircks (zie 2695046).

672306    Floris van de Doortoge, geboren ong 1259 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden, voor 06-08-1321. Zoon van Floris van Brederode (zie 1344612) en N.N. (zie 1344613).
Relatie met
672307    Beatrix van Rodendrijs, geboren ong 1263, overleden, dochter van Dirk van Rodendrijs (zie 1344614).
Uit deze relatie:
   1.  Jan, geboren ong 1291 te Monster, overleden.
   2.  Meijna (zie 336153).

673760    Adam Claes Touwensz, geboren ong 1365, overleden voor 1440, begraven te 't Wout, zoon van Claes Toude Aerntsz (zie 1347520) en Ane Heijn Allertsdr (zie 1347521).
Relatie met
673761    Margriet Willemsdr van Foreest, dochter van Willem Jans van Foreest (zie 1347522) en Cunegonde Florisdr van Hodenpijl (zie 1347523).
Uit deze relatie:
   1.  Heijndrck Aemsz van der Burch (zie 336880).
   2.  Claes Adamsz Touwens.

673762    IJsbrant Dircksz van der Woert, overleden voor 1467.
Kind:
   1.  Katrij IJsbrants Dircksdr (zie 336881).

Generatie XXI

 
1311216    Jan Enghebrechtsz, overleden, voor 29-06-1367.
Relatie met
1311217    Badeloge Pietersdr van Minnechem.
Uit deze relatie:
   1.  Engelbrecht van Cranenburg (zie 655608).

1311218    Jan Mouwerijnsz, overleden voor 1373, zoon van Diercxz Mouwerijn (zie 2622436).
Hij woonde te Burgersdijck.
Relatie met
1311219    Kateline Willem Katelinenzdr, dochter van Willem Katelinenz (zie 2622438).
Uit deze relatie:
   1.  Lisebeth Jan Mouwerijnsdr (zie 655609).

1344612    Floris van Brederode, geboren ong 1230 te Santpoort, op slot Brederode. Overleden, zoon van Dirk Drossaard van Brederode (zie 2689224) en Alverade van Heusden (zie 2689225).
Gehuwd 1255 te Velzen met
1344613    N.N. Geboren ong 1230 te Velzen, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van de Doortoge, geboren ong 1255 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden, voor 28-01-1306.
Relatie met Ermgaerd N.N. Geboren ong 1259, overleden.
   2.  Jan van de Doortoge, geboren ong 1257 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden op 27-03-1297.
   3.  Floris van de Doortoge (zie 672306).
   4.  NN van de Doortoge, geboren ong 1261 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden.
Relatie met Floris van Duivenvoorde, geboren ong 1257, overleden.
   5.  Badeloge van de Doortoge, geboren ong 1263 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden.
Relatie met Willem van Leiden, geboren ong 1259, overleden.

1344614    Dirk van Rodendrijs.
Kind:
   1.  Beatrix (zie 672307).

1347520    Claes Toude Aerntsz, geboren ong 1345, overleden na 1392, begraven te Delft, zoon van Arent Toude Aerntsz (de oude) (zie 2695040).
Relatie met
1347521    Ane Heijn Allertsdr, dochter van Heijn Allertszr (zie 2695042).
Uit deze relatie:
   1.  Adam Claes Touwensz (zie 673760).
   2.  Arent Touwe Claes Touwensz, geboren ong 1375, overleden 1419.
   3.  Doe Claes Touwensz.

1347522    Willem Jans van Foreest, geboren ong 1325, overleden ong 1397, zoon van Jan van Foreest (zie 2695044) en Aleid van Henegouwen (zie 2695045).
Gehuwd voor 1364 met
1347523    Cunegonde Florisdr van Hodenpijl, geboren ong 1332 te Delft, overleden voor 1389, dochter van Floris Dircks van Hodenpijl (zie 2695046) en Genesijen Arentsdochter (zie 2695047).
Uit dit huwelijk:
   1.  Floris Willemsz, geboren ong 1362 te Naaldwijk, overleden ong 1429.
Relatie met Aleid N.N.
   2.  Margriet Willemsdr (zie 673761).
   3.  Alijt Willemsdr.
Relatie met Pieter Vranckenz van Voorhout, zoon van Vranck Michelsz van Voorhout en Bertha van Uijtenhage.

Generatie XXII

 
2622436    Diercxz Mouwerijn, overleden, voor 26-10-1352.
Kind:
   1.  Jan Mouwerijnsz (zie 1311218).

2622438    Willem Katelinenz.
Kind:
   1.  Kateline Willem Katelinenzdr (zie 1311219).

2689224    Dirk Drossaard van Brederode, geboren ong 1202 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden ong 1231, zoon van Willem van Teijlingen (zie 5378448).
Gehuwd 1224 te Heusden met
2689225    Alverade van Heusden, geboren ong 1205 te Heusden, overleden, dochter van Jan van Heusden (zie 5378450) en Aleidis N.N. (zie 5378451).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren ong 1226 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden op 03-06-1285.
Gehuwd (1) 1254 met Hillegonda van Voorne, geboren ong 1230 te Voorne, overleden op 05-04-1302, dochter van Hendrik van Voorne en Catharina de Cysoing.
Gehuwd (2) voor 1254 met Margaretha van der Merwede, geboren ong 1230, overleden voor 1254.
   2.  Dirk, geboren ong 1228 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden.
   3.  Aleidis, geboren ong 1229 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden.
   4.  Floris (zie 1344612).
   5.  Catharina, geboren ong 1230 te Santpoort, op het slot Brederode. Overleden.

2695040    Arent Toude Aerntsz (de oude), geboren voor 1320, begraven te Delft, zoon van Aernt N.N. (de oude) (zie 5390080) en N.N. Bokelsdr (zie 5390081).
Kinderen:
   1.  Claes Toude (zie 1347520).
   2.  Jan Toude.

2695042    Heijn Allertszr.
Kind:
   1.  Ane Heijn Allertsdr (zie 1347521).

2695044    Jan van Foreest, overleden, tussen 1343 en 02-01-1348. Zoon van Herpert Willemsz Heer van Foreest (zie 5390088).
Gehuwd ong 1327 te Lijftocht met
2695045    Aleid van Henegouwen, overleden, na 12-6-1351.
Gehuwd (1) ong 1312 met Wolfert II van Borselen, geboren ong 1280, overleden op 06-04-1317, voor 06-04-1317. Zoon van Wolfert I van Borselen en Sybylle van Randerode.
Heer van Veere en Zandenburg.
Gehuwd (2) ong 1327 te Lijftocht met Jan van Foreest (zie 2695044).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Willem de Cuser, geboren ong 1290, overleden na 1355.
Gehuwd (1) op 06-12-1327 met Ida van Oesterwijck, geboren ong 1305, overleden ong 1339.
Gehuwd (2) vr 11-1339 met Machteld Reiniersdr van Heemstede.
   2.  Willem Jans (zie 1347522).
   3.  Herper.

2695046    Floris Dircks van Hodenpijl, geboren ong 1294 te Schipluiden, overleden voor 1363 te Delft, zoon van Dirk van Hodenpijl (zie 672304) en Badeloge N.N. (zie 672305).
Relatie met
2695047    Genesijen Arentsdochter, geboren ong 1298 te Schipluiden, overleden.
Uit deze relatie:
   1.  Lijsbeth Florisdr, geboren ong 1326 te Delft, overleden.
   2.  Claes Florisz, geboren ong 1328 te Delft, overleden.
Relatie met Belle van Delft, geboren ong 1352 te Delft, overleden voor 1410.
   3.  Badeloge Florisdr, geboren ong 1330 te Delft, overleden.
   4.  Cunegonde Florisdr (zie 1347523).

Generatie XXIII

 
5378448    Willem van Teijlingen, geboren ong 1176 te Santpoort, op het slot Brederode, overleden, zoon van Hugo van Teijlingen (zie 10756896).
Kinderen:
   1.  Dirk Drossaard van Brederode (zie 2689224).
   2.  Wilhelmus, geboren circa 1205, overleden.

5378450    Jan van Heusden, geboren ong 1179 te Heusden, overleden.
Relatie met
5378451    Aleidis N.N. Geboren ong 1183 te Heusden, overleden.
Uit deze relatie:
   1.  Alverade (zie 2689225).

5390080    Aernt N.N. (de oude).
Relatie met
5390081    N.N. Bokelsdr.
Uit deze relatie:
   1.  Arent Toude Aerntsz (de oude) (zie 2695040).

5390088    Herpert Willemsz Heer van Foreest, zoon van Willem van Foreest (van Forst, de Foresto) (zie 10780176) en N.N. Herpertsdr van Woert (zie 10780177).
Kind:
   1.  Jan (zie 2695044).

5390092 =    672304 Dirk van Hodenpijl.
5390093 =    672305 Badeloge N.N..
 
Generatie XXIV

 
10756896    Hugo van Teijlingen, zoon van Gerrit van Teijlingen (zie 21513792).
Kinderen:
   1.  Willem (zie 5378448).
   2.  Simon, geboren circa 1180, overleden aug 1237 te Coevorden.

10780176    Willem van Foreest (van Forst, de Foresto), zoon van Willem Richolfusz van Foreest (zie 21560352) en Machteld van den Berg (da Berga) (zie 21560353).
Relatie met
10780177    N.N. Herpertsdr van Woert, dochter van Herpert van der Woert (zie 21560354).
Uit deze relatie:
   1.  Herpert Willemsz Heer (zie 5390088).
   2.  Jan, overleden na 1278.
   3.  Nicolaas.

Generatie XXV

 
21513792    Gerrit van Teijlingen, zoon van Simon van Teijlingen (zie 43027584).
Kind:
   1.  Hugo (zie 10756896).

21560352    Willem Richolfusz van Foreest, zoon van Richolfus van Forst (de Foresto) (zie 43120704).
Relatie met
21560353    Machteld van den Berg (da Berga).
Uit deze relatie:
   1.  Willem (van Forst, de Foresto) (zie 10780176).
   2.  Heijnrick.

21560354    Herpert van der Woert.
Kind:
   1.  N.N. Herpertsdr van Woert (zie 10780177).

Generatie XXVI

 
43027584    Simon van Teijlingen, zoon van Siegfried van Holland (zie 86055168) en Thetburgia N.N. (zie 86055169).
Kind:
   1.  Gerrit (zie 21513792).

43120704    Richolfus van Forst (de Foresto).
Kind:
   1.  Willem Richolfusz van Foreest (zie 21560352).

Generatie XXVII

 
86055168    Siegfried van Holland, geboren circa 0980, overleden op 05-06-1030.
Tot in de negentiende eeuw geloofde men, dat hij de stamvader was van de heren van Brederode en Teylingen (Sicconiden-legende). Hiervoor bestaat echter geen enkel bewijs!
Gehuwd met
86055169    Thetburgia N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon van Teijlingen (zie 43027584).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 11 van 11 bladen    

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software