Eerste blad    Vorig blad    Blad 9 van 9 bladen    


11824
Oude Jacob Jacobsz, overleden 1489‑1490 te Monster.
Hij woonde te Monster.
Relatie met
11825
Lijsbeth N.N.
Uit deze relatie:
1.
Jonge Jacobz (zie 5912).

11828
Jacob Dirck Jansz, geboren ong 1460, overleden te Monster, tussen 22-10-1508 en 1516. Zoon van Dirck Jansz (zie 23656).
Jacob Dirck betaald renten aan de H. Geestmeesters vanaf 1476 en verkoopt hen op 10-30-1477 land te Poeldijk.
Relatie met
11829
Maritgen N.N. Geboren ong 1460, overleden, tussen 1525 en 31-10-1526.
Zij pacht land van de abdij Leeuwenhorst vanaf 1516, dus na het overlijden van haar man.
Uit deze relatie:

11838
Jacob Arlewijnsz, overleden, voor 13-10-1536. Zoon van Arlewijn Vranckenz (zie 23676) en Nathalie Symonsdr (zie 23677).
Grafelijk leenman met land onder Vlaardingen op 03-07-1503 en van Hontshol op 20-03-1506. Op 04-06-1512 schenkt hij, ingevolge een testament van zijn moeder, land aan het Onze Lieve Vrouwe gilde te Wateringen.
Relatie met
11839
Catharina Jacobsdr, overleden, voor 23-05-1542.
Zij was beleend met grafelijk leen Kwintsheul, ambacht Monster op 13-10-1536.
Uit deze relatie:
1.
Maritgen Jacobsdr (zie 5919).

11872
Aen Arentsz Duijfhuijs.
Relatie met
11873
Trijntje Maartens.
Uit deze relatie:
1.
Pieter Aensz (zie 5936).

11892
Pieter Jansz Symonsz (Oom Pier), geboren ong 1440 te Dijkshoorn, overleden, voor 04-11-1505. Zoon van Jan Sijmonsz Heermans van Oegstgeest (zie 23784) en Machtelt Herman Dirksdr van Hodenpijl (van den Hoorn) (zie 23785).
Gehuwd ong 1480 met
11893
Kathrijn Willemsdr, geboren ong 1455, overleden op 27‑02‑1532, dochter van Willem Danielsz (zie 23786).
Uit dit huwelijk:
1.
Cales Pietersz, geboren ong 1481, overleden.
2.
Wonnetgen Pietersdr, geboren ong 1483, overleden.
3.
Symon Pietersz, geboren ong 1485, overleden.
4.
Jan Pietersz (de Oude), geboren ong 1487, overleden, voor 01-06-1551.
6.
Gielis Pietersz, geboren ong 1505, overleden ong 1555.
Gehuwd voor 1540 met Jorisgen Adriaensdr, overleden ong 1579.

12416
Willem Claesz van Santvliet, geboren voor 1495 te Lisse, overleden, zoon van Claes Willemsz van Santvliet (zie 24832).
Kind:
1.
Claes Willemsz (zie 6208).

12444
Daniel Jansz van Tetrode, zoon van Jan Willemsz van Tetrode (zie 24888).
Relatie met
12445
Maria N.N.
Uit deze relatie:
1.
Jan Danielsz (zie 6222).
2.
Leendert Danielsz, overleden voor 1602.
Relatie met Marijtge Gerritsdr.

12446 = 5892 Geryt Huygensz van der Meer.
12447 = 5893 Jannetgen Huijchdr.

13984
Mourijn van Wou.
Kinderen:
2.
Pieter Mourijnsz.
Gehuwd met Maritgen Lourensdr, dochter van Lourens Pieters Dircksz en Geertruijt Vranckendr.

13990
Cornelis Dircksz Neel (oude Dirck).
Gehuwd met
13991
Trijn Neel.
Uit dit huwelijk:
1.
Niesje Cornelisdr (zie 6995).

14000
Dammas Gerritsz van der Cluft, zoon van Gerrit Dammasz van der Cluft (zie 28000).
Gehuwd met
14001
Agnietgen Jansdr (de jonge).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Dammasz (zie 7000).
2.
Pancra Dammasz, geboren te Lisse.
Gehuwd met Elisabeth Cornelisdr.

14002
Joris Pietersz.
Kind:
1.
Catharina Jorisdr (zie 7001).

14168
Claes Dircksz van Hillenaar, overleden voor 1580.
Kinderen:
2.
Appolonia Claesdr, overleden, voor 11-03-1582.
Gehuwd op 20‑08‑1581 te Wassenaar met Leendert Cornelisz Bouman, overleden, tussen 1605 en 1611, zoon van Cornelis Dirksz Bouman (zie 6246) en Anna Dirks (zie 6247).
3.
Jeroen Claesz, overleden ong 1628.
Relatie met Meijnsgen Jacobsdr, begraven op 03‑01‑1629 te Wassenaar.
4.
Engel Claesz, overleden, voor 11-03-1582.
5.
Barbera Claesdr, overleden, voor 11-03-1582.
Relatie met Adriaen Claes.
6.
Jacob Claesz, overleden, voor 11-03-1582.
Relatie met Maria Phillipsdr, geboren ong 1535, overleden, na 05-01-1595.
7.
Trijntje Claesdr, overleden, voor 11-03-1582.
8.
Janneken Claesdr, overleden, voor 11-03-1582.
Gehuwd met Crijn Cornelisz Teuter, begraven op 18‑06‑1633 te Wassenaar.

14170
Sijmen Hendricksz van Poelgeest, geboren ong 1532, overleden voor 1609, zoon van Henrick Sijmonsz van Poelgeest (zie 28340) en Aechgen Cornelisdr Soopgen (zie 28341).
Gehuwd voor 1572 met
14171
Trijntgen Cornelisdr, overleden na 1605, dochter van Cornelis Floresz (zie 28342) en Aefgen Dircksdr (zie 28343).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrick Sijmonsz, geboren 1573, overleden voor 1623.
Gehuwd (1) ong 1599 met N.N.
Gehuwd (2) voor 1617 met Aeltgen Pietersdr Stijen.
2.
Annetgen Sijmonsdr (zie 7085).
3.
Marijtge Sijmonsdr.
Gehuwd voor 1619 met Pieter Claesz Ket, geboren 1580, overleden ong 1624 te Leiderdorp.

14176
Willem Hoochduijn.
Kind:

14180
Dirck Jacobsz van Deijl, overleden vr 04‑1584.
Hij woonde te Wassenaar.
Relatie (1) met Trijntgen Willemsdr (zie 14181).
Relatie (2) met Neeltgen Jansdr.
Uit de eerste relatie:
1.
Jacob Dircksz. (zie 7090).
14181
Trijntgen Willemsdr.
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 14180).

14184
Willem Willemsz Wetsman, overleden ong 1569.
Relatie met
14185
Geertje Pietersdr, overleden na 1579, dochter van Pieter Vranckensz (zie 28370).
Uit deze relatie:
1.
Pieter Willemsz (zie 7092).

14186
Willem Daniëlsz van Rijn, overleden na 1573, zoon van Daniël Willemsz van Rijn (zie 28372) en Lijsbeth Pietersdr (zie 28373).
Hij woonde te Westerbeek.
Gehuwd voor 1540 met
14187
Gerytgen Jansdr, begraven op 11‑11‑1561 te 's Gravenhage, dochter van Jan Claesz (zie 28374) en Maritgen Pietersdr (zie 28375).
Gehuwd (1) voor 1535 met Willem Cornelisz van Rijn.
Gehuwd (2) voor 1540 met Willem Daniëlsz van Rijn (zie 14186).
Uit het tweede huwelijk:
1.
Annetge Willemsdr (zie 7093).

14392
Thijs Duijnstee, geboren ong 1500 te Wassenaar.
Kind:
1.
Thijs Thijsse (zie 7196).

14528
Fop Cornelisz.
Kind:

15616
Jacob Baertsz.
Kind:
1.
Gerrit Jacobsz (zie 7808).

15664
Claes Molenaer.
Kinderen:
1.
Jan Claesz (zie 7832).
2.
Maerten Claesz, begraven op 02‑07‑1628 te Wassenaar.

15672
Jacob Meesz.
Gehuwd met
15673
Marijtje Cornelisdr.
Uit dit huwelijk:

Generatie XV
 
17980
Dirck Jacobz.
Kind:

18148
Geryt Alewijnsz, overleden voor 1492.
Kind:
1.
Pieter Gerytsz (zie 9074).

18150
Pouwel Claesz, schout van Noordwijkerhout tussen 1522-1523.
Relatie met
18151
Agnies Sijmonsdr, dochter van Sijmon Brantsz en Marijtge N.N.
Uit deze relatie:
1.

18176
Jacob van Haastrecht, geboren ong 1450, overleden.
Kind:
1.
Dirk Jacobz (zie 9088).

23580
Pieter Arents van der Meer, geboren ong 1455 te Delft, overleden 3‑1479 te Delft, zoon van Arent Vrancken van der Meer en Jacobmijne Claesdr Kleyburch.
De IS van van der Meer heeft hier als vader van Huijbrecht Pietersz ene Arent Jansz. Afgaande op de patroniemen lijkt Pieter me toch de meer aangewezen vader.
Gehuwd vr 1460 met
23581
Liedewij Jacobs de Wilt van Bleijswijk, geboren ong 1426 te Delft, overleden, tussen 27-03-1507 en 09-08-1919. Begraven te Delft, dochter van Jacob Gerrits Wilt van Bleijswijk de en Jacoba Heerman van Briel.
Gehuwd (1) vr 1460 met Pieter Arents van der Meer (zie 23580).
Gehuwd (2) na 3‑1479 met Andries Matthijsz.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Huybrecht Pietersz (zie 11790).

23582
Adriaen Gerritsz van der Houve, overleden, na 18-4-1485.
Gehuwd voor 1485 met
23583
Lijsbeth Engelbrechtsdr van Cranenburg, overleden, na 25-7-1499, dochter van Engelbrecht Jansz van Cranenburg.
Gehuwd (1) voor 1485 met Adriaen Gerritsz van der Houve (zie 23582).
Gehuwd (2) na 1485 met Ghijsbrecht Willemsz.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Margriete Arents (zie 11791).

23584
Jan Gerytsz, geboren ong 1410.
Hij woont te Wassenaar.
Kind:
1.
Jacob Jansz Gerritsz (zie 11792).

23612
Huijch Willemsz, overleden voor 1500, 10-02-1500 Arent Jansz. bastaard van Duvenvoird, schout van Voirscoten, oorkondt dat voor hem Hadewy, weduwe van Huyg Willemszoon verklaarde, dat Huyg Willemszoon, wijlen haar man, bij testament aan het godshuis te Voirscoten, na haar dood toegezegd heeft anderhalf pond 's jaars erfelijke renten uit een woning, waarin Hadewy nu woont, waarvoor eerst Hadewy en daarna de fabrieksmeesters van het godshuis gehouden zullen zijn tot een jaarlijkse gezongen memorie en vigillie en een uitdeling van brood an armen. (Bron: Ons Voorgeslacht juli/aug 2001)
.
Gehuwd met
23613
Hadewij N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Huijchsz (zie 11806).

23656
Dirck Jansz, geboren ong 1435, overleden.
Kind:
1.
Jacob Dirck (zie 11828).

23676
Arlewijn Vranckenz, baljuw, overleden, voor 19-11-1502.
Op 28-03-1487, 07-02-1495 en 10-06-1497 wordt hij als baljuw van Naaldwijk vermeld. Op 01-015-1501 wordt hij als schout van Wateringen genoemd. Grafelijk leenman 02-10-1486 en leenman van Hontshol op 26-01-1494.
Hij woonde te Naaldwijk.
Relatie met
23677
Nathalie Symonsdr, overleden, voor 14-06-1512. Dochter van Symon Claesz.
Uit deze relatie:
1.
Jacob Arlewijnsz (zie 11838).

23784
Jan Sijmonsz Heermans van Oegstgeest, geboren ong 1400, overleden voor 1457, begraven te 't Wout.
Gehuwd met
23785
Machtelt Herman Dirksdr van Hodenpijl (van den Hoorn), geboren ong 1400, overleden, na 18-07-1465. Begraven te Delft, dochter van Dirck van den Hoorn en N.N. Dirksdr van Hodenpijl.
Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Jans Sijmonsz Heermans, geboren ong 1425, overleden op 31‑07‑1479, begraven te 't Wout.
Gehuwd met Adam Hendricksz van der Burch (Op't Wout), geboren ong 1415, overleden op 03‑04‑1505, begraven te 't Wout, zoon van Heijndrck Aemsz van der Burch en Katrij IJsbrants Dircksdr van der Woert.
2.
Symon Jansz, geboren ong 1430, overleden, na 22-03-1457.
3.
Alijt Jansdr, geboren ong 1433, overleden.
4.
Machtelt Jansdr, geboren ong 1436, overleden, na 22-03-1457.

23786
Willem Danielsz.
Kind:
1.
Kathrijn Willemsdr (zie 11893).

24832
Claes Willemsz van Santvliet, geboren voor 1475 te Leiden-Lisse, overleden.
Poorter te Leiden.
Kind:
1.
Willem Claesz (zie 12416).

24888
Jan Willemsz van Tetrode, zoon van Willem II Aernst van Tetrode.
Kinderen:
1.
Jan Jansz, geboren ong 1500, overleden voor 1597.
Gehuwd met Alijt Willemsdr.
2.
Daniel Jansz (zie 12444).
3.
Claesgen Jansdr.
4.
Mathild Jansdr.

28000
Gerrit Dammasz van der Cluft.
Kind:
1.
Dammas Gerritsz (zie 14000).

28340
Henrick Sijmonsz van Poelgeest, geboren ong 1490, overleden voor 1562, zoon van Sijmon Dircks Adriaensz van Poelgeest en Machteld Gijsbrechtsdr.
Relatie met
28341
Aechgen Cornelisdr Soopgen, overleden voor 1575, dochter van Cornelis Cornelisz Soopgen en Marijtgen Boeijensdr.
Uit deze relatie:
1.
Sijmen Hendricksz (zie 14170).

28342
Cornelis Floresz, overleden voor 1572.
Relatie met
28343
Aefgen Dircksdr, overleden voor 1579.
Uit deze relatie:
1.
Trijntgen Cornelisdr (zie 14171).

28370
Pieter Vranckensz, overleden voor 1553.
Kind:
1.
Geertje Pietersdr (zie 14185).

28372
Daniël Willemsz van Rijn, overleden, tussen 08-1573 en 03-1575.
Hij woonde te Zoeterwoude.
Gehuwd ong 1524 met
28373
Lijsbeth Pietersdr, overleden, tussen 11-1564 en 05-1577. Dochter van Pieter Dirckxsdr.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Daniëlsz (zie 14186).

28374
Jan Claesz, overleden voor 1540.
Relatie met
28375
Maritgen Pietersdr, overleden voor 1561.
Uit deze relatie:
1.
Gerytgen Jansdr (zie 14187).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 9 van 9 bladen    

Homepage | E-mail