Essentiële waarden van het christelijke geloof

Inhoudsopgave
christendom
Christus geneest de zieken

Rembrandt

Ooit vroeg een collega van mij uit te leggen, waar het in het christelijk geloof om gaat.
Ik doe een poging.

Ik behandel achtereenvolgend :

 
Klik op voor een verwijzing naar een vroeg-christelijke tekst.
Klik op voor een gedetailleerdere beschrijving.
Klik op voor een vergelijkbare opvatting in het padwerk.
Klik op voor verwijzingen naar andere homepages.

De leer van Jezus

God

De alles doordringende en samenbindende bewustzijns-kracht in het heelal is niet in woorden te beschrijven. Men kan zich daar geen voorstelling van maken of beeld van vormen. Dat bewustzijn, die kracht wordt God genoemd. Zoek je naar een aards beeld dat het meest van toepassing is op wie God is, dan reikt Jezus het beeld van de 'liefhebbende Vader' aan. Het kan zijn dat Jezus het beeld van de 'liefhebbende Ouder' of de 'liefhebbende Vader/Moeder' heeft bedoeld. Door vertaalfouten in de vroegste periode van het christendom zou dit vervormd zijn tot 'liefhebbende Vader'.

Liefde

Centraal in het christendom staat liefde.
Liefde voor God wordt gelijkgesteld aan liefde voor de medemens.
Met liefde wordt niet alleen een gevoel of houding bedoeld, maar ook een heel praktische instelling, om daadwerkelijk de medemens hulp te bieden.
Liefde tot de medemens omvat veel meer dan een gemakkelijke liefde voor je vrienden.
Zelfs voor je ergste vijanden moet je proberen liefde op te brengen.
Telkens opnieuw moet je proberen te vergeven, wat men je ook heeft aangedaan.

het Koninkrijk van God

Jezus wijst er keer op keer op dat voor elk mens een staat van innerlijke vrede en geluk is weggelegd. Hij noemt deze innerlijke staat het 'Koninkrijk van God'.
Het Koninkrijk van God ga je ervaren als je werkelijk jezelf leert kennen.

In talrijke voorbeelden geeft Hij aan hoe zeer het de moeite waard is, die staat van geluk na te streven.

de Weg

De weg om die staat van geluk te bereiken is via rigoureus zelfonderzoek waarbij je alle verkeerde eigenschappen die je bij jezelf tegenkomt, onder ogen moet zien en je radicaal de strijd moet aanbinden met alles wat jou van een eerlijk en oprecht leven afhoudt.

de Waarheid

In dit zelfonderzoek past geen huichelachtigheid, geen doen alsof. Jezus maant tot bescheidenheid en waarachtigheid.
Je houding moet gebaseerd zijn op oprechtheid en hoge innerlijke waarden, en mag nooit verworden tot een show zonder wezenlijke inhoud.

het Leven

Het resultaat van zelfonderzoek, streven naar waarheid en de medemens met liefde benaderen is, dat je werkelijk gaat leven.

Gebed

Bij deze persoonlijke weg heeft het zin je te richten tot de liefdevolle Vader/Moeder/God in een gebed.
De onzichtbare wereld zal je altijd steunen in je streven om een beter mens te worden.

Levenshouding

De weg die Jezus aangeeft, bestaat daarom uit :

Deze punten vormen de essentie van de leer van Jezus.

Als je je consciëntieus richt op zelfverbetering en het welzijn van de medemens, dan volg je de bedoelingen van Jezus, ongeacht je religie of levensbeschouwing.


Bovenstaande geeft de essentiële waarden van het christelijke geloof.

Op andere pagina’s over het christendom komen de volgende onderwerpen aan bod :


Verder naar een gedetailleerdere beschrijving van het christelijk geloof

Verder naar de pagina ’In gesprek met het christendom’

Terug naar navigatie-pagina

Terug naar begin-pagina