Welkom

Welkom op mijn homepage.

Wat is op deze homepage te vinden ?

Op deze homepage kun je iets meer te weten komen over de volgende onderwerpen :

Zoeken naar waarheid Levensbeschouwing Kunst Software-ontwikkeling
 
Het onderwerp Levensbeschouwing is opgedeeld in :
 
Wat is essentieel ? Religie Christendom Boeddhisme
 
New Age Je beeld van God Padwerk Dialoog
  tussen de religies
 
 
Islam De religieuze omwenteling  
 
Het onderwerp Zoeken naar waarheid is opgedeeld in :
 
 
Zoeken naar houvast
door logisch redeneren
Ethiek Samenleving  
 
Over kunst vind je de volgende pagina’s :
 
 
Kunstgalerij Muziek Poëzie en literatuur  

Wie ben ik ?

Iets meer over mijzelf kun je vinden als je op onderstaand plaatje klikt :

Reacties

Reacties op deze homepage

Inhoudsopgave of index in linker frame

Beknopte inhoudsopgave Uitgebreidere inhoudsopgave Gedetailleerde inhoudsopgave Index Geen linker frame

Voor wie is deze homepage interessant ?

Iedereen is van harte welkom op deze homepage. Deze site is niet geschreven voor een bepaalde groep lezers. Maar misschien kan het volgende helpen bij het vinden van de pagina’s die het meest aansluiten bij je interessegebied.

Het eerste deel van deze homepage gaat over levenbeschouwing en religie. De rode draad die door deze pagina’s loopt, is Wat is essentieel ?

Als je op zoek bent naar een psychologisch geöriënteerde spirituele richting, met praktische aanwijzingen hoe je een diepgaande zelfkennis kunt bereiken en met jezelf of je omgeving in het reine kunt komen, kan ik je de pagina over het padwerk aanbevelen.
Veel ideeën uit de oosterse godsdiensten en het christendom worden door het padwerk toegelicht en nader uitgewerkt in het kader van zelfontwikkeling. Voor wie al bekend is met het padwerk is een index van verwijzingen naar bijbelteksten in de padwerklezingen opgenomen.

De pagina over religies geeft een beknopt overzicht van de grote godsdiensten en omschrijft kort wat spiritualiteit inhoudt.

De pagina’s over het christendom geven basis-informatie over dit geloof. Als je niet vertrouwd bent met deze religie, biedt de pagina essentiële waarden van het christelijke geloof interessante informatie. Op de vervolgpagina over het christendom vind je een wat uitgebreidere beschrijving. Door middel van pictogrammen kun je nagaan waar en hoe de uitgangspunten van het christelijke geloof zijn verwoord in vroeg-christelijke teksten. De meeste van die teksten komen uit de bijbel, maar ik heb ook passages opgenomen uit andere bronnen, waaronder de Pistis Sofia (een gnostisch geschrift dat in de vorige eeuw werd ontdekt) en de koptische boekrollen die in 1945 bij Nag Hammadi werden gevonden. Ik heb geprobeerd het christelijk geloof zo te beschrijven dat zowel traditionele christenen als mensen die het christelijk geloof benaderen vanuit een new-age-benadering zich erin kunnen vinden.

De pagina over het boeddhisme geeft een inleiding in de leer van Boeddha. Iemand die niet vertrouwd is met het boeddhisme vindt er de belangrijkste uitgangspunten van deze filosofie.

De pagina over new age gaat in op de ideeën die door de meeste new-age-richtingen worden uitgedragen. Voor wie zich wil oriënteren op de basis-ideeën van new-age-beweging is dit een aardige inleiding. Op verschillende visies ten aanzien van goed en kwaad en op meditatie wordt uitvoerig ingegaan.

De pagina’s over de islam plaatsen kritische kanttekeningen bij de islam. Hiertoe behoren onder andere In gesprek met de islam en Een niet-moslim leest de koran Deze pagina’s maken deel uit van het hoofdstuk over de dialoog tussen de religies, waartoe ook de pagina’s Hoe een dialoog niet gevoerd moet worden en In gesprek met het christendom behoren.

Op de pagina Je beeld van God worden verschillende godsbeelden naast elkaar geplaatst.

Op de pagina Je eigen religie vormgeven behandelt de persoonlijke invulling van religie en gaat in op de vraag ’Wat betekent religie voor jou ?’.

Wie reserves heeft ten aanzien van godsdiensten en religieuze bewegingen, heeft wellicht iets aan de pagina over houvast zoeken door logisch redeneren. Aanvullende pagina’s gaan nader in op ethiek en de samenleving.

Het tweede deel van de homepage gaat over automatisering. Veel van de onderwerpen zijn nogal beknopt of in bewerking. Wellicht is de informatie over informatieplanning. interessant voor je.

Een selectie van de illustraties bij de diverse onderwerpen vind je op de pagina kunstgalerij.

Conventies

Een aantal pagina’s van deze homepage kun je bekijken met of zonder een inhoudsopgave.

Wanneer je in het eerste gedeelte van deze navigatiepagina op een plaatje klikt, zal de pagina het gehele browser-venster in beslag nemen.

Wanneer je een pagina kiest door op een tekst onder zo'n plaatje te klikken, wordt bij sommige onderwerpen het browser-venster opgedeeld in een linker en rechter frame.
De gekozen pagina verschijnt in het rechter frame. In het linker frame is steeds een inhoudsopgave te zien.
Men kan kiezen tussen drie inhoudsopgaven : een beknopte, een wat uitgebreidere en een gedetailleerde.
In de beknopte en wat uitgebreidere inhoudsopgave kan men van een onderwerp een gedetailleerdere inhoudsopgave inzien door op het rechthoekje ervoor te klikken.

Voor verwijzingen en om verwante onderwerpen te raadplegen worden pictogrammen gebruikt.


Bekijk deze pagina in het gehele browser-venster

Bekijk deze pagina met een beknopte inhoudsopgave aan de linkerkant

Bekijk deze pagina met een wat uitgebreidere inhoudsopgave aan de linkerkant

Bekijk deze pagina met een gedetailleerde inhoudsopgave aan de linkerkant

Terug naar begin-pagina