Mijzen, Mijzenpolder, Schermereiland, Eilandspolder

Mijzen, Mijzenpolder, Schermereiland, EilandspolderDe weerspiegeling van de toren van de Grote Kerk van Schermerhorn in het Zwet; foto Thea Mantel.

Deze pagina is onderdeel van een site. Als u links op uw scherm geen frame ziet met de inhoudsopgave en u wilt naar die site, klik dan op: HOME

De tweede druk van het boek over de geschiedenis van de Mijzenpolder is nog verkrijgbaar!!! Titel: 'De Mijzenpolder: duizend jaar veen en water'; auteur Dick Mantel; uitg. Verloren, Hilversum; ISBN: 90-6550-844-9; prijs 17 euro; verkrijgbaar in de boekhandel en bij de uitgever (info@verloren.nl)

Op deze website informatie over de Mijzenpolder en over het Schermereiland (de Eilandspolder). Beide oorspronkelijk veengebieden die ongeveer in dezelfde tijd ontgonnen zijn. Na de ontginning in ongeveer 1000 na Chr. waren de gebieden enige tijd in gebruik voor akkerbouw, maar na verloop van tijd dwong de landschappelijke ontwikkeling tot de overgang op de veeteelt. Het ingrijpen van de mens door de ontginning en het geschikt maken voor akkerbouw (vergaande ontwatering) had inklinking en oxidatie ten gevolg, waardoor een cyclus van ontwatering en bodemdaling ontstond. De stormvloeden zorgde daarna voor de rest: grote veengebieden werden vernield en de grote meren ontstonden. De kaart van Cort hieronder uit 1607 geeft hier een mooi beeld van.


Een paar links naar speciale pagina's op deze site: naar 'de Mijzenpolder' en naar het verhaal over een paar historisch 'interessante personen uit het verleden' van de Mijzen en het Schermereiland. Als het u om het waterbeheer gaat, om het belang daarvan voor de veenweidegebieden en om de toekomst van deze gebieden, klik dan op 'waterbeheer en toekomst' . Bent u ge´nteresseerd in het feest met de lullepijp (zoals u ongetwijfeld weet een doedelzak) klik dan op Schoemaker vertelt.

Als het u om de kerken van Mijzen en (het oude) Schermer gaat: 'de kerken van Mijzen en (het oude) Schermer'.

Een e-mail naar de maker van deze site sturen kan via: e-mail naar Dick Mantel .

Als u per formulier wilt reageren: 'vraag of reactie' .

Voor een site met veel informatie over de omgeving van Schermerhorn klik op de Museummolen .

De site van de Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland' kunt u vinden op Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland'

Voor informatie over 'De Kroniek', voorheen 'Een Nieuwe Chronyke', de periodiek van de Oudheidkundige Vereniging 'Het Schermereiland' klik op: 'De Kroniek'.

Klik voor het vervolg ('het ontstaan') op de roll-over die hieronder staat.