De Kroniek

Deze pagina is onderdeel van een site. Als u links op uw scherm geen frame ziet met de inhoudsopgave en u wilt naar die site, klik dan op: HOME

De periodiek van de Oudheidkundige Vereniging "Het Schermereiland', is van naam veranderd.

'Een Nieuwe Chronyke' , is veranderd in 'De Kroniek', Historisch tijdschrift voor Graft-De Rijp en Schermer.

De Kroniek nr. 3 van 2008 is een speciale uitgave gewijd aan 375 jaar (droogmakerij) Schermer.
Het nummer kan besteld worden via de secretaris van de oudheidkundige vereniging, kosten 4 euro exclusief verzendkosten.

E-mail: d.mantel@planet.nl

Nummer 3 van 2008 was gewijd aan het 375 jarig bestaan van de Schermer. Zestig bladzijden over de historie van de Schermer!!
Nummer 4 biedt het volgende: een uitgebreid verslag van de lezing van Herman Meddens over doopsgezinden en gereformeerden in het 17e eeuwse De Rijp; een vervolgartikel over de ABC-hallen in Graft; Zouaven uit De Rijp en Graft; verslagen van twee excursies; een artikel over de kerk van Graft; verder het museum bulletin met een uitgebreid artikel over de werking van een lijnbaan.

Klik voor het vervolg ('actueel en informatie') op de roll-over die hieronder staat.