Mijzenpolder


De Schermermolen K staande aan de rand van de Mijzenpolder. Foto: Thea Mantel.

Deze pagina is onderdeel van een site. Als u links op uw scherm geen frame ziet met de inhoudsopgave en u wilt naar die site, klik dan op: HOME

De Mijzenpolder is een schitterende, ongerepte veenweidepolder. Er loopt één weggetje de polder in, de Vrouwenweg, naar de plaats waar vroeger het kerkje lag. Verder is het binnenste van de polder alleen per boot toegankelijk, maar een wandeling of een fietstochtje over of langs de ringdijk (12 kilometer) levert je een grandioos overzicht van de polder.


Overzichtskaart van de Mijzenpolder
1. De Leet (de Hureslede). 2. Het Zwet (de Sculingleke). Het Zwet en de Leet vormden de oorspronkelijke ontginningsgrenzen van de Mijzen (Westmijzen). Het Zwet was de grens met het dorp Schermer en de Leet met Ursem. 3. De plaats van het Mijzenkerkje van ca 1000 tot 1745. 4. De Gouw, de plaats van de eerste bewoning. 5.De Vrouwenweg, het deel 5a bestaat nog, het deel 5b niet meer. 6. De Banscheidsloot of Dijkstal, de grens met Ursem die later door de bedijking ontstond. 7. De Molensloot. Waarschijnlijk heeft hier de watermolen uit 1532 gestaan. 8. De plaats van de eerste watermolen in 1640.

Na de bedijking van de Beemster

9. De Braak. In 1570 ontstaan en in 1630 drooggelegd. 10. De Fenisserbrug. 11. De Ursemmervaart. Het deel 11a is het stuk dat recht doorgetrokken werd als vervolg op het verbrede deel langs de Walingsdijk. 12. De Zwetterbrug of Rooie brug die in 1985 werd afgebroken. 13. De Jan Vetsbrug (de derde brug). 14. Het wester verlaat. 15. Het ooster verlaat. 16. De plaats van het huisje van Claes Heertjes. 17. De plaats van de tweede watermolen (1612). Werkend van 1612 tot 1920. Nu staat er het tot woonhuis omgebouwde electrische gemaal uit 1920 (Mijzerdijk 21). Ernaast het nieuwe electrische gemaal uit 1983.

Na de bedijking van de Schermer

18. De drie overgebleven molens van de oorspronkelijke 16 molens uit 1632, staande op grond die hoorde tot de polder Mijzen (het derde deel van het totale aantal); het Noorderpolderhuis ( (ongeveer 1640); het gemaal Wilhelmina (werkend van 1928 tot 1991) en het nieuwe gemaal Beatrix. 19. De banpaal. Gaf de grens aan voor het onderhoud van het jaagpad van de trekvaart Alkmaar-Hoorn. 20. De Eenhoorn. Gaf de grens van het rechtsgebied van Hoorn aan. 21. Restanten van het stoomgemaal dat in 1879 de oude watermolen verving. 22. De plaats van de doorbraak in 1889. Te herkennen aan een kleine uitstulping in noordelijke richting van de wegberm, tussen Oostmijzerdijk 13 en 14.

De korenmolens

23. De korenmolen De Hoop aangegeven op de kaart van Balthasar Floris van Berckenrode uit 1640. 24. De verplaatste korenmolen De Hoop op de ‘Verdolve Weijde’ (het Lage Land). De eerste akte betreffende de molen op deze plek dateert van 1661. 25. Korenmolen bij Ursem aangegeven op de kaart van Johannes Jansz Dou uit 1680.

Bovenstaande kaart komt uit 'De Mijzenpolder: duizend jaar veen en water'.

De geschiedenis van de Mijzen wordt gekenmerkt door strijd: de strijd tegen het water, de strijd tegen de nieuwe polders over de bemaling en de strijd onderling tussen de drie delen waaruit de polder bestuurlijk bestond: West)Mijzen, Oostmijzen en het noordelijk deel. Westmijzen was kort zelfstandig en viel daarna onder het oude Schermer en nog weer later onder Schermerhorn (nu gemeente Schermer). Oostmijzen viel onder de Veenhoop en later Avenhorn (nu gemeente Wester-Koggenland). Het noordelijk deel viel onder Ursem (nu ook Wester-Koggenland).

In 1889 werd de polder nog getroffen door een overstroming. Het gevolg van een gebrek aan eenheid bij het onderhoud van de ringdijk (te late 'gemeenmaking').

Verdere informatie over de Mijzenpolder kunt u vinden in 'De Mijzenpolder: duizend jaar veen en water' (auteur Dick Mantel, uitg. Verloren, Hilversum; ISBN 90-6550-844-9, via boekhandel of info@verloren.nl).


Tekening van de overstroming in de Mijzenpolder.

Deze tekening wordt bewaard in het museum 'In 't Houten Huis' in De Rijp.

Klik voor het vervolg ('markante personen uit het verleden') op de roll-over die hieronder staat.