Heraldiek en de geslachten          Heraldry and the families

            Marxe(n)(r) - Marx - Marks - Marck(e)s  


       Familiewapens in Europa 

                                  

    Family arms in Europe  

Welkom op mijn heraldische website                                                                               

Bij mijn onderzoek naar een familiewapen voor het geslacht Marks zijn binnen Europa verschillende wapens van de naamdragers Marxe(n)(r), Marx, Marks en Marck(e)s gevonden. Deze wapens zijn per land gerangschikt. Zij zijn heraldisch beschreven en  zo mogelijk aangevuld  met summiere informatie. Mogelijk bestaan er nog wel meer familiewapens van voornoemde geslachten. Evenmin zijn de gegevens per wapen compleet. Veel is nog in onderzoek en ontwikkeling. Graag nodig ik de bezoeker uit tot uitbreiding van de wapenseries, tot het geven van aanvullende informatie en met mij contact  te zoeken bij onjuistheid van het aangeboden materiaal. Dank voor Uw bezoek!

WELCOME TO MY HERALDIC WEBSITE.

During my research I found several family arms from the  Marxe(n)(r),  Marx,  Marks and Marck(e)s families in Europe. You will find the family arms sorted by country. Beside the blazons there is given some heraldic and additional information. Possibly there may excist more family arms from the Marxe(n)(r), Marks, Marx and Marck(e)s families and the given additional information is certainly not completed. A lot is still in development and under construction. You are invited to complete the issues of arms,  to give me more information if you have so  and  if  neccesary to inform me  by mistaken in order to correct the data. Many thanks for visiting my website! 

 Uw reactie of informatie naar:

 Remarks and information:                                                   

                                                                           

 


Webmaster J. H. Marks, emailadres: j.h.marksl@planet.nl                                                Website revised on :31-01-2005

copywrightę J. H. Marks, January 2005