Witchcat's News- and Shit blog

maandag 18 augustus 2003

Boos

Ik weet dat we ons in een economisch slechte tijd bevinden, het kan overigens nog veel slechter zoals de geschiedenis ons in de vorige eeuw heeft geleerd maar dat ter zijde, en dus moet er bezuinigd worden. Maar de wijze waarop Gerrit Zalm dit wenst te doen maakt mij inwendig boos. Het is wel uitermate simpel, om niet te zeggen laf, om die bezuinigen af te wentelen op uitkeringsgerechtigden en ambtenaren. Uitkeringsgerechtenden worden neergezet als luie mensen die per definitie te beroerd zijn om te werken en ambtenaren als een stelletje makke schapen waarmee je alles kunt doen. Dit alles onder het mom van:" De overheid geeft het goede voorbeeld en de markt volgt gewillig".
Als het inderdaad zo gemakkelijk lag dan had ik der vrede mee, maar het verleden heeft in soortgelijke situaties overduidelijk laten zien dat de markt niet volgt maar haar eigen wetten hanteert.
De conclusie aan het eind van deze recessie zal dan ook wederom zijn dat ambtenaren en uitkeringsgerechtigden onevenredig gekort zijn in vergelijking tot de werkenden in de markt.

Daar komen we ook wel weer overheen, maar het is mij niet duidelijk hoe e.e.a te rijmen valt met het uitgangspunt van dit Kabinet dat de lasten gelijkmatig over alle werkenden en niet-werkenden verdeeld zouden worden

0 reacties:

Een reactie plaatsen<$I18N$LinksToThisPost>:

Een koppeling maken

<< Startpagina