Witchcat's News- and Shit blog

woensdag 20 augustus 2003

De vierde klas

Van nature ben ik niet iemand die erg veel terugkijkt. Dat wil niet zeggen dat ik nooit wat met het verleden heb, maar tot de categorie "vroeger was alles beter", behoor ik zeker niet. Dat verklaart wellicht waarom ik niet zon liefhebber ben van reunies. Het gespreksniveau komt veelal niet verder dan "hoe gaat het met je" en "wat doe je nu". Ik ben niet zo'n causeur, dus alle reden om reunies te mijden. Overigens, op latere leeftijd wordt dergelijk gepraat, zei het formeler van toonzetting, aangeduid met lobbyen, maar dat ter zijde.
Ik weet dat er in mijn leven zich een aantal mogelijkheden hebben voorgedaan om aan een reunie deel te nemen. Op n na heb ik ze allemaal genegeerd. En dat is inmiddels al weer zon 36 jaar geleden!

Of het nu komt omdat ik tot categorie van de oudere jongere ben gaan behoren, of simpelweg omdat met het klimmen der jaren kennelijk de hang naar het verleden onweerstaanbaar wordt, feit is dat ik op 20 september a.s. naar de reunie ga van de vierde klas van mijn lagere school. Via een foto in het Dagblad van het Noorden en de fanatieke inzet van Marjan Woering zijn alle leerlingen opgespoord. Helaas zijn er al drie mede-leerlingen overleden. Veel, als je bedenkt dat de gemiddelde leerling nu begin vijftig is. De overigen hebben allen toegezegd te zullen komen.

Bij het eerste telefonische contact met Marjan kon ik mij weinig van die periode herinneren. Eigenlijk had ik niets meer met die periode in mijn leven. Namen zeiden mij in het begin weinig tot niets. Na meerdere contacten met Marjan kwamen er tot mijn eigen verrassing veel beelden los.

Dit alles heeft mij wel nieuwsgierig gemaakt en ik ben dan ook benieuwd hoe ik het straks - al terugkijkend - gevonden zal hebben.........

0 reacties:

Een reactie plaatsen<$I18N$LinksToThisPost>:

Een koppeling maken

<< Startpagina