Witchcat's News- and Shit blog

zaterdag 16 augustus 2003

Watermanagement

"Water naar de zee dragen", is een oorspronkelijk uit de bijbel afkomstige spreuk. Wij zijn een van oorsprong Calvinistisch landje, trouw aan de Bijbel. Dus het mag niemand verwonderen dat we deze spreuk eeuwenlang figuurlijk in de praktijk gebracht hebben. We vonden het zelfs dermate van belang dat we de hoogste ambtenaren belast met de ontwatering van ons land de titel dijkgraaf meegegeven hebben.

Die dijkgraven staan aan het hoofd van traditioneel geleide, ambtelijke organisaties als waterschappen en hoogheemraadschappen, die bekend staan om hun naar binnen gerichte werkwijze en hun onafhankelijkheid van andere overheden. Kortom staatjes binnen de Staat. Op de achtergrond was daar altijd weer die houding van, "Wij en wij alleen, hebben verstand van water".

Die naar binnen toegerichte blik heeft er toe geleid dat men onvoldoende oog heeft gehad voor de veranderingen in klimaat en woonomgeving.
Het aanleggen van spaarbekkens zal op zich een oplossing kunnen zijn in tijden van extreme droogte, maar het zou de verantwoordelijke dijkgraven sieren indien zij ook het weer(bericht) in met name de Alpenlanden en Duitsland volgen, zodat alerter ingespeeld zou kunnen worden op mogelijke waterschaarste in ons land.
Want éénn ding staat voor mij vast : Men is veel te laks geweest met het tijdig stoppen van waterlozingen.

Maar er is hoop, we krijgen een Koning met watermanagement in z´n studiepakket!

0 reacties:

Een reactie plaatsen<$I18N$LinksToThisPost>:

Een koppeling maken

<< Startpagina