Witchcat's News- and Shit blog

vrijdag 22 augustus 2003

Regen

Juist nu wij op het punt staan om met vakantie te gaan, schreeuwt iedereen om regen! Ik krijg daar geen goed gevoel van. Een gevoel van onrechtvaardigheid. Ik weet het . Het weer valt niet te plannen. Maar het stuit mijn onder de gegeven omstandigheden tegen de borst dat het KNMI hedenochtend, bijna juigend liet weten dat er op zeer korte termijn nog geen overvloedige regenval valt te verwachten maar dat er op de wat langere termijn, in mijn vakantie dus, we godzijdank mogen rekenen op fikse regenval. We doen net of het klimaat al zodanig in tropische zin is veranderd dat we in ons kikkerlandje met smart zitten te wachten op de natte moeson.

Ik verzeker je dat degene die nu het hardst om water schreeuwen, dezelfde mensen zullen zijn die straks mekkeren dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met die regen...

N.B. Verwacht van mij geen medelijden ingeval de halve boerenstand over drie weken tot in z'n middel tussen de aardappels staat

donderdag 21 augustus 2003

Gelukt

Het is geen wereldnieuws maar de krantenrol is keurig gebruikt!

woensdag 20 augustus 2003

De vierde klas

Van nature ben ik niet iemand die erg veel terugkijkt. Dat wil niet zeggen dat ik nooit wat met het verleden heb, maar tot de categorie "vroeger was alles beter", behoor ik zeker niet. Dat verklaart wellicht waarom ik niet zo´n liefhebber ben van reunies. Het gespreksniveau komt veelal niet verder dan "hoe gaat het met je" en "wat doe je nu". Ik ben niet zo'n causeur, dus alle reden om reunies te mijden. Overigens, op latere leeftijd wordt dergelijk gepraat, zei het formeler van toonzetting, aangeduid met lobbyen, maar dat ter zijde.
Ik weet dat er in mijn leven zich een aantal mogelijkheden hebben voorgedaan om aan een reunie deel te nemen. Op één na heb ik ze allemaal genegeerd. En dat is inmiddels al weer zo´n 36 jaar geleden!

Of het nu komt omdat ik tot categorie van de oudere jongere ben gaan behoren, of simpelweg omdat met het klimmen der jaren kennelijk de hang naar het verleden onweerstaanbaar wordt, feit is dat ik op 20 september a.s. naar de reunie ga van de vierde klas van mijn lagere school. Via een foto in het Dagblad van het Noorden en de fanatieke inzet van Marjan Woering zijn alle leerlingen opgespoord. Helaas zijn er al drie mede-leerlingen overleden. Veel, als je bedenkt dat de gemiddelde leerling nu begin vijftig is. De overigen hebben allen toegezegd te zullen komen.

Bij het eerste telefonische contact met Marjan kon ik mij weinig van die periode herinneren. Eigenlijk had ik niets meer met die periode in mijn leven. Namen zeiden mij in het begin weinig tot niets. Na meerdere contacten met Marjan kwamen er tot mijn eigen verrassing veel beelden los.

Dit alles heeft mij wel nieuwsgierig gemaakt en ik ben dan ook benieuwd hoe ik het straks - al terugkijkend - gevonden zal hebben.........

Functioneel bloot?

Uit het Dagblad van het Noorden van 20 augustus

"Blotebillengids Oosterpoort 35 keer teruggestuurd"

groningen - De theatergids van De Oosterpoort en Stadsschouwburg met blote mannenbillen op de omslag heeft 35 mensen dusdanig geërgerd dat ze de brochure hebben teruggestuurd. Al die mensen bestelden tegelijkertijd overigens wel kaarten voor het komende seizoen.

Dat antwoorden B en W op vragen van de ChristenUnie. Fractievoorzitter David de Jong vindt de muzikale mannenbillen getuigen van een wansmaak. Hij vroeg zich af of deze gids een negatieve invloed zou hebben op de kaartverkoop.

B en W willen niet inhoudelijk ingaan op de voorkant van de theatergids. Dat is volgens het college geen taak van de politiek. Half september zijn de verkoopresultaten bekend. Volgens het college valt moeilijk vast te stellen of de omslag van invloed is op de kaartverkoop. De economische neergang kan ook een rol spelen.

De foto op de omslag is gemaakt door Erwin Olaf. Hij kreeg de opdracht omdat in september een tentoonstelling van zijn werk is te zien in het Groninger Museum. Olaf kreeg het verzoek een opvallende omslag te maken.

Op de vraag van De Jong of er volgend jaar weer een 'spraakmakend mooie' omslag gemaakt kan worden, antwoorden B en W dat dat ieder jaar de bedoeling is. "Discussie daarover is niet uit te sluiten."


Je kunt je ook overal druk overmaken.......
Overigens betekent dit nu dat vrouwenbillen wel de toets der kritiek van de ChristenUnie kunnen doorstaan? Met andere woorden is er in dat geval sprake van functioneel bloot?

dinsdag 19 augustus 2003

Onze man uit Mali

Ik ben vanochtend vroeg opgestaan om aan onze krantenbezorger uit te leggen wat de functie van een krantenrol is.
Onze brievenbus is nogal klein vandaar dat we overgegaan zijn tot de aanschaf van een krantenrol. De vorige bezorger maakte daar keurig gebruik van. Sinds enige weken hebben we een nieuwe krantenbezorger, afkomstig uit Mali , niks mis mee, maar sinds zijn aantreden vinden we de Volkskrant keurig om ± zes uur in de brievenbus en niet in de door ons gewenste krantenrol.
Ik heb geprobeerd middels allerlei schriftelijke aanwijzingen onze man uit Mali uit te leggen wat de functie van een krantenrol is. Tevergeefs .... , de krant wordt nog steeds plichtsgetrouw in de brievenbus gedeponeerd.

Als het schriftelijk onderwijs niet aansluit dan moet het maar mondeling, vandaar dat ik vanochtend tuurend achter het gordijn - als ware ik een rechercheur - de komst van onze man uit Mali afgewacht heb. Ik hoefde niet lang te wachten, hij was er sneller dan ik had verwacht. Op een didactisch verantwoorde wijze heb ik hem vervolgens uitgelegd welke functie een krantenrol voor de gemiddelde krantenbezorger heeft.

In zeer aandoenlijk Nederlands-frans legde hij mij uit dat ze zulke "pijpen" in Mali niet kenden, maar dat hij er in het gevolg gebruik van zal maken.........

maandag 18 augustus 2003

Boos

Ik weet dat we ons in een economisch slechte tijd bevinden, het kan overigens nog veel slechter zoals de geschiedenis ons in de vorige eeuw heeft geleerd maar dat ter zijde, en dus moet er bezuinigd worden. Maar de wijze waarop Gerrit Zalm dit wenst te doen maakt mij inwendig boos. Het is wel uitermate simpel, om niet te zeggen laf, om die bezuinigen af te wentelen op uitkeringsgerechtigden en ambtenaren. Uitkeringsgerechtenden worden neergezet als luie mensen die per definitie te beroerd zijn om te werken en ambtenaren als een stelletje makke schapen waarmee je alles kunt doen. Dit alles onder het mom van:" De overheid geeft het goede voorbeeld en de markt volgt gewillig".
Als het inderdaad zo gemakkelijk lag dan had ik der vrede mee, maar het verleden heeft in soortgelijke situaties overduidelijk laten zien dat de markt niet volgt maar haar eigen wetten hanteert.
De conclusie aan het eind van deze recessie zal dan ook wederom zijn dat ambtenaren en uitkeringsgerechtigden onevenredig gekort zijn in vergelijking tot de werkenden in de markt.

Daar komen we ook wel weer overheen, maar het is mij niet duidelijk hoe e.e.a te rijmen valt met het uitgangspunt van dit Kabinet dat de lasten gelijkmatig over alle werkenden en niet-werkenden verdeeld zouden worden

zondag 17 augustus 2003

M'n eerste transistorradio

Er zijn van die dingen die je nooit vergeet. Voor mij zijn dat veel zaken die met muziek en hifi te maken hebben. Door een toeval raakte ik verzeild op de homepage van de Nits. Op die site kwam ik een foto van hun eerste lp uit 1978 tegen. Die lp bezit ik niet (is overigens ook niet meer te krijgen) maar het maakte vanwege de hoes wel herinneringen bij mij los. Op de hoes staat namelijk mijn eerste transistorradio afgebeeld.

Ik heb hem niet meer, ben nogal weggooierig van aard. Stom, dat weet ik. Want nu ik hem weer zie had ik hem toch nog graag als aandenken aan vele nachten Radio Luxemburg, Radio London en Radio Caroline willen hebben........

zaterdag 16 augustus 2003

Watermanagement

"Water naar de zee dragen", is een oorspronkelijk uit de bijbel afkomstige spreuk. Wij zijn een van oorsprong Calvinistisch landje, trouw aan de Bijbel. Dus het mag niemand verwonderen dat we deze spreuk eeuwenlang figuurlijk in de praktijk gebracht hebben. We vonden het zelfs dermate van belang dat we de hoogste ambtenaren belast met de ontwatering van ons land de titel dijkgraaf meegegeven hebben.

Die dijkgraven staan aan het hoofd van traditioneel geleide, ambtelijke organisaties als waterschappen en hoogheemraadschappen, die bekend staan om hun naar binnen gerichte werkwijze en hun onafhankelijkheid van andere overheden. Kortom staatjes binnen de Staat. Op de achtergrond was daar altijd weer die houding van, "Wij en wij alleen, hebben verstand van water".

Die naar binnen toegerichte blik heeft er toe geleid dat men onvoldoende oog heeft gehad voor de veranderingen in klimaat en woonomgeving.
Het aanleggen van spaarbekkens zal op zich een oplossing kunnen zijn in tijden van extreme droogte, maar het zou de verantwoordelijke dijkgraven sieren indien zij ook het weer(bericht) in met name de Alpenlanden en Duitsland volgen, zodat alerter ingespeeld zou kunnen worden op mogelijke waterschaarste in ons land.
Want éénn ding staat voor mij vast : Men is veel te laks geweest met het tijdig stoppen van waterlozingen.

Maar er is hoop, we krijgen een Koning met watermanagement in z´n studiepakket!

vrijdag 15 augustus 2003

CODE BLACK

Ben benieuwd hoeveel toespelingen er dit keer weer zullen worden gemaakt over stroomstoringen en sex.
Overigens is mij het verschil - buiten het psychologische effect - niet duidelijk tussen het zonder stroom zitten als gevolg van een terreur-aanslag en het zonder stroom zitten als gevolg van een normale calamiteit.

In beide gevallen moet de modale Amerikaan immers genoegen nemen met een koude BIG MAC en een lauwe COKE....

donderdag 14 augustus 2003

JACKPOT VAN 66 MILJOEN EURO GEVALLEN .....

En wéééér niet bij mij!!!

woensdag 13 augustus 2003

STROOMUITVAL treft eerst het PLATTELAND


arnhem - Bij een stroomtekort in Nederland sluiten energiebedrijven het eerst plattelandsgebieden af van het elektriciteitsnet.
In overleg met het ministerie van economische zaken is een draaiboek opgesteld waarbij is afgesproken dat in de plattelandsgebieden het eerst de knop omgaat voor een tijdelijke 'blackout'. Economisch belangrijke gebieden worden zo lang mogelijk ontzien.
De distributiebedrijven proberen bij zo'n tijdelijke afsluiting van de stroomtoevoer wel zo veel mogelijk rekening te houden met ziekenhuizen of andere cruciale functies, zoals meldkamers.
''Gebieden met veel economische bedrijvigheid, zoals stedelijke knooppunten worden het langst ontzien. We kunnen heel fijnmazig afschakelen'', zegt woordvoerder Bart Sikking van Nuon
.
(Aldus het bericht in het Dagblad v/h Noorden van 13-08-03)

Dat het platteland niet meetelt is allang bekend, het wordt ten overvloede nogmaals bevestigd. Kennelijk denken ze bij het ministerie dat koeltanks en ventilatoren t.b.v. van agrarische bedrijven op turf draaien!
Maar geacht ministerie: Zou het niet veel slimmer zijn om eerst alle pretparken en lichtreclames af te schakelen?
Dat mag geen probleem zijn omdat er - volgens Nuon - toch fijnmazig...... uitgeschakeld kan worden!

Overigens kent u mensen in uw omgeving die vanwege Code Rood gisteravond bij het licht van knijpkat en waxinelichtjes de krant gelezen hebben?
Ik niet!

maandag 11 augustus 2003

Pauselijke REGENDANS

Het is inmiddels kurkdroog in Europa en dat doet de onderdanen van de Paus geen goed. En dus wordt het tijd voor enige actie van de zijde van de Heilige Vader. In mijn onschuld denk ik dan aan gratis waterverstrekking, voedselhulp of beschikbaarstelling van materiaal ten behoeve van het slaan van waterputten. Kortom humanitaire hulp.

Niets van dat alles!

De Paus gaat net als de Apache-indianen zijn invulling van de regendans uitvoeren........ Die interpretatie heet bidden.. Bidden netzo lang tot het stortregent. Waarna er weer gebeden kan worden voor de slachtoffers van de overstromingen. Bezigheidstherapie dus!

Klik hiervoor de website van de regenmaker.

vrijdag 8 augustus 2003

Nog vier nachtjes............................

Nog vier nachtjes slapen en dan begint mijn vakantie!!!
Dat betekent concreet, twee dagen werken, dat is dus een kwestie van nog even doorbijten en dan is het zover.
Eerst anderhalve week thuis, omdat ega nog moet werken, en dan naar DENMARK. Ons favoriete stekkie.

donderdag 7 augustus 2003

Broodjes

Ik heb vandaag weer kennis mogen maken met de verschillen in vergadercultuur tussen ons land en Duitsland.
In het kader van het Europark heb ik namelijk weer een bezoek gebracht aan de gesamtgemeinde Emlichheim. Het is allemaal wat formeler, maar voor een ding is bij onze oosterburen altijd aandacht.
Aandacht voor de inwendige mens namelijk. De broodjes en drankjes waren op deze hete dag 35°!! weer prima verzorgd. In combinatie met een goede vergadering was dit weer een nuttige dag.

Foutje ...Bedankt!

Typisch een reactie van werkgeverszijde op het foutje, nou ja foutje, van het CBS.
De werknemer moet er maar weer voor boeten, waarbij de werkgevers er gemakshalve aan voorbij gaan dat ze zelf ook voordeel cq. nadeel van het foutje ondervonden hebben. Het is wel erg makkelijk en eenzijdig om op deze wijze te reageren. Puur éénrichtingsverkeer.

dinsdag 5 augustus 2003

Hoezo objectief

Ik vind het opmerkelijk dat het KNMI bij een positief weersvooruitzicht wel zonder enige schroom ruim 1¹/² week vooruit kijkt, terwijl ze bij een aanmerkelijk slechter voorruitzicht nauwelijks een paar dagen voorruit durven te kijken. Het alom in dit land aanwezige populisme sinds de opkomst van de LPF gaat kennelijk ook niet aan het KNMI voorbij .......
Mooi weer scoort!

Feest

Het is groot feest in Nederland. De vlag kan uit!!!!
Waarom? Het KNMI heeft de 30° grens bereikt en dat MOET gevierd worden.
Het blijft een raar landje.

maandag 4 augustus 2003

ZWETE!!!

Middagpauze

Het is grappig om te constateren hoe normaal actieve collega's door de warmte veranderen in traag reagerende zuiderlingen.
Plotseling zie je iedereen begrip krijgen voor de modale spanjaard!
Overigens ik kan niet ontkennen dat bij mij ook langzaam het licht uit gaat. Naarmate de vakantie dichterbij komt wordt het verlangen ernaar evenredig groot. Als dit weer aanhoudt dan sluit ik niet uit dat ik de vakantie met een aantal dagen verleng.
Tegelijkertijd neemt echter de vrees toe dat de kans op mooi weer tijdens mijn vakantie met met de dag kleiner wordt. Ik weet dat dit lijkt op doom-denken maar wetenschappelijk gezien heb ik gelijk. Maar ik heb er geen bezwaar tegen indien de praktijk anders lijkt te zijn.

Disclaimer

Disclaimer

Geen garanties

Ik, Witchcat, streef ernaar om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website. Ik geeft echter geen garantie voor de volledigheid en/of de juistheid daarvan. Deze website en de informatie die op deze website wordt verstrekt, worden aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Ik garandeer dan ook niet dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer (hyper)links naar internetsites van derden worden aangeboden, betekent dit niet dat de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten door mij worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door mij niet geverifieerd.

Geen aansprakelijkheid

U stemt er door het bezoek aan mijn website/weblog mee in dat ik geen enkele aansprakelijkheid tref voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. Daarnaast stemt u ermee in dat ik eveneens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor diensten van derden die via deze website worden aangeboden.

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor de op of via mijn weblog/internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.